На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку із закінченням строків зберігання в установі надійшли документи Головного управління земельних ресурсів в Одеській області за 1998-2007 роки в кількості 
240 справ (Фонд Р-8075).До складу архівних документів увійшли: накази з основної діяльності, матеріали засідань колегії, протоколи засідань конкурсної комісії, інформації про розмежування, продаж земель, проведення державної землевпорядної експертизи, звіти про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності по Одеській області, структура управління, штатні розписи, кошториси.