1. /
  2. Діяльність Держархіву
  3. /
  4. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації «Організація роботи експертної комісії підприємства, установи, організації різних форм власності, експертної комісії райдержадміністрації, міської ради та порядку передачі документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області»

Методичні рекомендації «Проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах районних державних адміністрацій та міських рад Одеської області»