На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку з реорганізацією надійшли документи Державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечникова» за 2008-2021 роки в кількості 97 справ (Фонд Р-6763).До складу архівних документів увійшли: установчі документи, накази з основної діяльності, річні звіти та тематичні плани науково-дослідних робіт і наукових досліджень, методичні рекомендації з епідеміології та профілактики захворювань, структура та штатний розпис установи, кошториси доходів та витрат.