Електронний архів: фонди, описи, документи


! УВАГА !  Назви фондів та іншу інформацію подано з довідковою метою. Цифрові матеріали знаходяться у файлах різних форматів: .djvu, .doc, .jpg, .pdf, .rar, etc., – перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на веб-сайті.

Iнструкція: як знайти на сайті описи фондів

Инструкция: как найти на сайте описи фондов

How to find digital inventories of records – step by step


 1. Фонди Держархіву: інформаційна довідка
 2. Науково-довідковий апарат Держархіву
 3. Фонди дорадянського періоду
 4. Фонди Радянського періоду та періоду Незалежності
 5. Метріки
 6. Перепис населення 1897 року (Одеса) он-лайн
 7. База цифрових копій описів наявних фондів Радянського періоду та періоду Незалежності
 8. Фонди періоду тимчасової фашистської окупації 1941 – 1944 рр.
 9. Алфавітні книги одеського равинату
 10. Абеткова картотека християн, народжених в одесі 1890-1905
 11. Фонди колишнього Партійного архіву
 12. Реалізація Закону України “Про доступ до архівів репресивних органів”
 13. Описи фондів колишнього партійного архіву
 14. Нові надходження документів до фондів

Репресовані радянською владою

А| Б| B| Г| Д| Е| Э| Ж| З| И,Й| К| Л| М| Н| О| П| Р| С| Т| У| Ф| X| Ц| Ч| Ш| Щ| Ю| Я|


Видання Держархіву з інформацією про фонди:

Государственный архив Одесской области. Путеводитель / State Archives of Odessa Region. Guide (1961; Rus.) 
Фонды Государственного архива Одесской области. Указатель. Часть 1. Досоветский период / Funds of the State Archives of Odessa Region. Register. Part 1. Pre-Soviet period (2000; Rus.) 
Анотований реєстр фондів Державного архіву Одеської області. Дорадянський період / Register of Funds in the State Archives of Odessa Region. Pre-Soviet Period (2008; Ukr.) 
Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України / The State Archives of Odessa Rеgion – the Treasury of Ukrainian National Archival Fund (2012; Ukr., Eng.) 
Державний архів Одеської області. Путівник. – Випуск 1. Фонди особового походження / The State Archives of Odessa Rеgion. Guide. – Volume 1. Private funds (2012; Ukr.) 
Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України / The State Archives of Odessa Rеgion – the Treasury of Ukrainian National Archival Fund (2015; Ukr., Eng.) 

Більше інформації про науково-видавничу діяльність Держархіву – у розділі  Друковані видання та публікації