07 вересня 2023 року Державний архів Одеської області презентував виставку «Історія Одещини» за документами і матеріалами з фондів Державного архіву Одеської області у читальному залі бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія».

Презентація виставки відбулася за сприянням Петра Лук’янчука – директора  Державного архіву Одеської області, кандидата наук з державного управління та Сергія Ківалова – президента Національного університету «Одеська юридична академія», академіка НАПрН України, академіка НАПН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України.

У заході взяли участь:  Наталія Єфремова – завідувач кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія», доцент; Таїсія Іванійчук – директор бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»; викладачі та студенти Національного університету «Одеська юридична академія»; співробітники Державного архіву Одеської області. Експонується виставка до 06 жовтня 2023 року.