На зберігання до Державного архіву Одеської області вперше надійшли документи фонду особового походження Хромова Анатолія Володимировича, історика, архівіста, дослідника у галузі історії українського козацтва на півдні України у ХІХ столітті (ф.8357) за 2007-2022 роки в кількості 11 справ. Серед документів що надійшли: рукописи поетичних творів, автореферат дисертації, програми, сертифікати, запрошення на наукові і культурні заходи, учасником яких він був, афіші творчих зустрічей, дипломи, грамоти, фотоальбоми, посвідчення, вітальні листівки та інші матеріали.