На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку із закінченням строків зберігання в установі, надійшли документи Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова (фонд Р-1991) за 1989-2015 роки в кількості 2167 справ.

До складу архівних документів освітньої діяльності увійшли: накази з основної діяльності, протоколи засідань Вченої ради, кафедр та науково-методичних рад факультетів, навчальні програми із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, річні плани та звіти роботи кафедр, звіти  по науково-дослідним роботам.