На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку із закінченням строків зберігання в установі, прийняті документи нового фондоутворювача «Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (фонд 8344) за 1996 – 2021 роки в кількості 240 справ.

До складу архівних документів освітньої діяльності увійшли: накази з основної діяльності, рішення Вченої ради, кошториси, паспорти бюджетних програм, звітні документи з фінансової та бюджетної діяльності, звіти про роботу інституту, друковані матеріали по науково – практичним конференціям.