ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ

25 листопада 2021 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної
комісії Державного архіву Одеської області, на якому розглядалися питання
схвалення (погодження) документів установ (положень про архівні
підрозділи та експертні комісії, номенклатур справ, описів справ постійного
зберігання та з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до НАФ).