На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку із закінченням строків зберігання в установі надійшли документи Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Шторм» за 2010-2014 роки в кількості 25 справ (Фонд Р-7922). До складу архівних документів увійшли: накази з основної діяльності, положення про відділи, розпорядження та вказівки з виробничих питань, інформації про науково-виробничу діяльність, стратегічні та інвестиційні плани, річні статистичні звіти, штатні розписи, кошториси.