1. Home
  2. /
  3. Новини
  4. /
  5. Новини
  6. /
  7. Нові надходження до Державного архіву документів Державної податкової...

Нові надходження до Державного архіву документів Державної податкової служби міста Одеса

На зберігання до Державного архіву Одеської області у зв’язку з реорганізацією установи вперше надійшли документи Державної податкової служби міста Одеса – спеціалізованої держаної податкової інспекції по роботі з платниками податків за 1990-2013 роки в кількості 310 справ (Фонд Р – 8361).

До складу архівних документів увійшли: накази та розпорядження з основної діяльності, журнали реєстрації наказів та розпоряджень, протоколи службових нарад при керівництві інспекції, положення та організаційну структуру інспекції, документи (акти, довідки, таблиці) комплексних перевірок з питання фінансово-господарської діяльності установ, підприємств, організацій, штатні розписи, річні кошториси, зведені річні статистичні звіти.