Державна архівна служба України з 19 вересня 2023 року здійснює
прийом архівних документів на засвідчення та проставлення апостилю,
відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27.06.2023 № 2382/5
«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо
впорядкування відносин з проставлення апостиля», зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28.06.2023 за № 1081/40137.

Інструкція розміщена на офіційному сайті Укрдержархіву за посиланням:
https://bit.ly/3t3ehmG. Зразок заяви, яка подається та приклад правильно
оформленої довідки додається.