До Державного архіву Одеської області на зберігання надійшли документи Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях (фонд 8062) за 1993-2015 роки в кількості 144 справи у зв’язку з реорганізацією та закінченням строків зберігання документів в установі. До складу архівних документів увійшли: накази та розпорядження з основної діяльності, справи з приватизації, документи ревізій та перевірок контролюючими органами, акти перевірок умов договорів купівлі-продажу, документи щодо списання державного майна, кошториси видатків, штатні розписи, річні статистичні та фінансові звіти, річні звіти з основної діяльності.