28 вересня 2023 року директор Державного архіву Одеської області провів чергове засідання експертно-перевірної комісії, на якому розглядалося питання схвалення/погодження документів установ Одеської області, а саме: положень про експертні комісії, номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.