31 серпня 2023 року директор Державного архіву Одеської області, кандидат наук з державного управління, доцент Петро Лук’янчук та президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік НАПрН України, академік НАПН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Сергій Ківалов підписали угоду про розвиток та зміцнення співпраці між Державним архівом Одеської області та Національним університетом «Одеська юридична академія» щодо навчальних, методичних, наукових та творчих контактів, участі у розробці освітніх програм підготовки кваліфікованих фахівців у сфері діловодства та архівної справи, історії та державознавства. На заході були присутні члени ректорату Національного університету «Одеська юридична академія» та представники Державного архіву Одеської області.