На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли нові документи Фонду особового походження Смирнова Володимира Олександровича, кандидата фізико-математичних наук, астронома, члена міжнародної організації COSPAR та European Geosciences Union (фонд
Р-8241) за 1896-2010 роки в кількості 51 справа та 839 документів. До складу архівних документів увійшли: верстка двох частин книги «Реквієм ХХ століття», рукописи статей та робіт з астрономії та астрофізики, листування, документи до біографії, фотодокументи, а також творчі документи та колекційні матеріали В.П. Швеця – викладача музичної літератури школи імені П.С. Столярського.