На зберігання до Державного архіву Одеської області вперше надійшли документи фонду особового походження Григорія Івановича Гончарука в кількості 226 справ (Р-8356) за 1969 – 2023 роки.

Григорій Іванович Гончарук ініціатор заснування та головний редактор фахового збірника «Інтелігенція і влада» (Серія «Історія»), який виходить з 2002 року. Голова редколегії збірників матеріалів дев’ятнадцяти всеукраїнських і двох афганських наукових конференцій. Серед документів, що надійшли: матеріали з історії Народного руху України і Одеської крайової організації Народного руху України, документи з історії історико-просвітницького та благодійного товариства «Одеський меморіал», рукописи дисертаційних досліджень Г.І. Гончарука, монографії, статті, публікації, навчальні програми, доповіді, тексти лекцій.