Розділ 2: Українська Революція, документи органів влади

Матеріали

  

13 вересня 1917 р. Лист Одеського міського голови до Одеської комісії по виборам до Установчих зборів з повідомлення про обраних членів Комісії, до якої увійшли: міський голова Борис Фрідман, член Управи Антон Станчинський, міський юрисконсульт Яків Ліберман і завідуючий статистичним бюро Антон Бориневич

Держархів Одеської області, ф. 16, оп. 93, спр. 69, арк. титульний, 1

13-14 жовтня 1917 р. Виписка з протоколу засідання Президії виконкому РРД спільно з представниками партій українських соціал-революціонерів та Президій виконкому РСД на якому розглядається питання про необхідність систематичної культурно-просвітницької роботи, агітації серед українського населення в тилу і на фронті та залучення українських представників до роботи в культурно-просвітницькій секції виконкому

Держархів Одеської області, ф.Р-3829, оп. 1, спр. 172, арк. 78-80 зв.

28 жовтня 1917 р. Лист Президії Одеської ради робітничих депутатів з повідомленням про створення Комітету з охорони революції при Українській центральній раді у Києві

Держархів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 17, арк. 691

28 жовтня 1917 р. Протокол закритої наради гласних Міської Думи «за закритими дверима» (ориг. “Протокол частого совещания гласных Городской Думы при закрытых дверях”) на якому розглядалося питання про статус міського самоврядування та українізацію міста

Держархів Одеської області, ф. 16, оп. 123, спр. 1158, арк. титульний, 14 – 14 зв.

31 жовтня 1917 р. Журнал № 17 позачергового засідання Міської Думи, на якому вирішується питання про участь Одеського міського самоврядування в організації виборів в Українські Установчі Збори

Держархів Одеської області, ф. 16, оп. 123, спр. 1158, арк.1, 11-13

6 листопада 1917 р. Газетна вирізка про створення в Одесі Революційного комітету Херсонщини

Держархів Одеської області, ф.Р-3829, оп. 1, спр. 110, арк. 16зв.

14 листопада 1917 р. Інформація президії ОРРД про створення на засіданні рад робітничих, селянських та матроських депутатів комітету Одеської військової ради, представника Революційного комітету соціалістичних партій влади на Україні у вигляді генерального секретаріату та революційного парламенту — Української центральної ради

Держархів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 18, арк. 39

14 листопада 1917 р. Протокол об’єднаного засідання надзвичайних комітетів ради робітничих, солдатських, матроських та селянських депутатів та представників революційного комітету, Української військової ради та Румчороду про обговорення проекту Центральної ради щодо організації влади на місцях та створення центрального органу влади

Держархів Одеської області, ф. Р.-3829, оп. 1, спр. 87, арк. 41 зв.-48 зв.

21 листопада 1917 р. Копія телеграми голови Генерального секретаріату Володимира Винниченко про організацію виборів до Українських Установчих Зборів

Держархів Одеської області, ф.4, оп. 1, спр. 1130, арк. 1-2зв.

1917 р. З фонду Одеської спілки службовців державних та громадських установ: листування з питань виборів до Установчих зборів:

– 22 листопада 1917 р. Протокол засідання Комітету службовців Одеської обласної продовольчої Управи і Колегії Управи на якому розглянуто питання щодо ставлення до нині діючої влади більшовиків та вирішено приєднатися до протесту проти захоплення влади більшовиками та керуватися розпорядженнями Міністерства продовольства, як представника законної влади

– 23 листопада 1917 р. Протокол засідання Комітету службовців Одеської обласної продовольчої управи і Колегії Управи, на якому вирішено «прийняти» (аркуш документу пошкоджений) Українську Центральну Раду у кордонах території України, як крайового органу, до вирішення питання Установчих Зборів»

Держархів Одеської області, ф.Р-5102, оп. 1, спр. 3, арк. 1

1917 р. Резолюція об’єднаного засідання Центрального виконкому Херсонської губернії та Одеської міської спілки службовців державних та громадських установ яка висловлює протест проти насильницької українізації і визначає, що будівництво молодої Української республіки можливе при дотриманні принципів загальних виборчих прав та права на культурно-національне самовизначення. У резолюції наголошено на те, що тільки Українські Установчі збори мають висловлювати волю народу, а Українська Центральна Рада, як орган революційної влади, має довести державу до скликання цих зборів

Держархів Одеської області, ф.Р-5102, оп. 1, спр. 3, арк. 23, 24

10 грудня 1917 р. Протокол № 2 засідання Комісії по самовизначенню Одеси. На засіданні прийнята резолюція оголосити Одесу «вільним містом»

Держархів Одеської області, ф. Р- 3829, оп. 1, спр. 172, арк. 83, 83 зв.

20 грудня 1917 р. Примірник щотижневика «Объединение» Одеської спілки службовців державних та громадських установ. У випуску оприлюднені підсумки першої конференції Союзів службовців державних та громадських установ Херсонської губернії, яка пройшла 23-27 листопада 1917 р. Одним з питань, що розглядалося на конференції було питання взаємовідносин між Українською радою та державними і громадськими установами. Згідно прийнятої резолюції Центральна Рада, є єдиним органом, який намагається встановити закон і порядок

Держархів Одеської області, ф. Р-5102, оп. 1, спр. 2, арк. 33-40

29 грудня 1917 р. Лист голови Генерального Секретаріату України В. Винниченка та особистого секретаря П.Чикаленка до Одеської РРД про визнання можливим створення колегіального комісаріату як повноважної громадської влади м. Одеси на території Української Народної Республіки

Держархів Одеської області, ф. Р.-3829, оп. 1, спр. 100, арк. 1

Корисні посилання