Регуляторні акти

Ціни на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Одеської області на договірних засадах