Науково-методичні видання

Документи

Синявська О.О. Архівна практика. Методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». – Одеса, 2022. – 29 с.

Порядок виконання запитів у Державному архіві Одеської області: Методичні рекомендації / Укл.: Л.Г.Білоусова, О.В.Мартиненко. – Одеса: Державний архів Одеської області, [2014]

Порядок виконання запитів, додатки:

Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області (на допомогу користувачу): Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 40 с. 

Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області: Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 24 с. 

Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання: Методичні рекомендації / Укл. С.В.Виногловська. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с. 

Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву: Методичні рекомендації / Укл. С.В.Виногловська. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с. 

Укладання списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад: Методичні рекомендації / Укл. О.І.Ксендзик. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 20 с.

Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів: Методичні рекомендації / Укл. В.О.Хромова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с.

Інструкція з обліку бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області: Методичні рекомендації / Укл. О.А.Корецька. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2010. – 8 с.

Отбор документов на реставрацию: Методические рекомендации / Сост. В.К.Сичкаренко. – Одесса: Государственный архив Одесской области, 2010. – 4 с.