Надходження: 2012 рік

Січень

Невмитий В.І. Втіхи на воді. – Одеса, 2009.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО автором – поетом Володимиром Івановичем Невмитим, заступником генерального директора Одеської обласної державної телерадіокомпанії, членом правління Національної спілки журналістів України, членом Національної спілки письменників України. Книга є третьою збіркою його віршів (перша – «Таbula rasa», друга – «Озонна зона»). Вступне слово написано Богданом Сушинським – академіком, членом Національної спілки письменників України, віце-президентом Української асоціації письменників.
Більшість віршів Володимира Івановича наповнена думками про красу рідної природи та, звичайно, про любов до жінки. Але збірка відрізняється від праць інших поетів не цим, а вражає повною відсутністю розділових знаків у тексті.
На обкладинці видання подано розповідь про автора та фото.

Сагайдак В.П. Прийшов сказати. Вірші. – Одеса, 2008.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО редактором збірки – поетом Володимиром Івановичем Невмитим, заступником генерального директора Одеської обласної державної телерадіокомпанії, членом правління Національної спілки журналістів України, членом Національної спілки письменників України. У короткій анотації до збірки її названо посмертною книжкою Василя Поліоновича Сагайдака, але коли і чому помер поет, на жаль, не вказано. Вірші у збірці поділено на три глави: «Де зимує душа моя», «Одеські сонети», «Що для нас відсудить час». Тематика віршів дуже різноманітна: це і любов до Батьківщини, і до жінки, і до природи, до батьків. Також є вірші, присвячені окремим людям, окремим подіям. Образи людей живописні і ліричні.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №48-49 (грудень). – Київ, 2011; №1 (січень). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №34-35 (грудень). – Київ, 2011; №1 (січень). – Київ, 2012.

Лютий

Духовні обереги рідного краю / упор.: Л.Голота, Є.Букет. – Київ, 2011.
Видання є шостою книгою «Бібліотеки «Слова Просвіти», підготовлене Національною спілкою краєзнавців України та редакцією тижневика «Слово Просвіти». Шоста книга присвячена пам’яті академіка НАН України, Героя України, голови Національної спілки краєзнавців України Петра Тимофійовича Тронька. 12 вересня 2011 року Петро Тимофійович пішов з життя, але його однодумці продовжують справу свого товариша. У збірці вміщено доповідь П.Т.Тронька «Віхи становлення сучасного історичного краєзнавства», підготовлену ним до урочистого пленуму, присвяченого 85-річчю заснування Національної спілки краєзнавців України, який відбувся 26 травня 2010 року. Крім того видання містить багато статей, що знайомлять з історією населених пунктів України, діяльністю видатних людей та ін.
На обкладинці збірки вміщено фото Петра Тимофійовича.

Реабілітовані історією. Одеська область. Книга перша / Упор.: Л.В.Ковальчук, Е.П.Петровський. – Одеса, 2010.
Видання входить до всеукраїнської науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», що складається з 27-ми томів і досліджує історію репресій за часів радянської влади.
Перша книга складається з 4-х розділів: «Репресії на Одещині», «Мовою документів», «Нариси, спогади, статті», «Місця поховання». Об’єктом дослідження першого розділу є історія репресій на Одещині, починаючи з 1918 року і закінчуючи 80-ми роками 20-го сторіччя. У другому розділі вміщено документи, пов’язані з репресіями, які розподілено на групи за періодами. Третій розділ містить біографічні нариси, статті, спогади, що стосуються репресованих одеситів і мешканців Одеської області. Останній розділ знайомить читачів з проблемами пошуку масових поховань жертв репресій та мав би містити анотований перелік таких місць, із зазначенням приблизної кількості загиблих, розподілом за статтю, датою дослідження та ін., але автори вказують, що, не дивлячись на закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» та численні накази уряду, подібна інформація у нашій області продовжує бути «державною таємницею». Комісії з пошуку місць поховань ще не вирішили цієї проблеми. Тому в главі представлено публікації одеської преси про роботу та перешкоди у діяльності пошуково-дослідницької групи громадської організації «Одеський Меморіал» і не надано тих відомостей, які мали б бути за вимогами редакторів серії.
Видання містить фотодокументи, розподілені на 4 групи. Це портрети репресованих, титульні аркуші справ, виписки з протоколів, графіки кількості арештів та оперативно-слідчої роботи, знімки, зроблені на місцях розкопок та ін.

Грек И.Ф. Болгары Молдовы и Украины: вторая половина XVIII в. – 1995 г.: (Библиогр. указатель лит.) / Сост.: И.Ф.Грек; науч.ред. Н.Н.Червенков; библ.ред. Л.М.Коробко. – Кишинев, 2003.
Книгу подаровано бібліотеці Державного архіву Одеської області науковим редактором покажчика, доктором історії М.М.Червенковим.
Ідея створення покажчика виникла у автора ще в період існування Радянського Союзу і її втілення тривало багато років. Але, як зазначає І.Ф.Грек, після розвалу нашої держави співпраця членів міжнародного колективу упорядників набагато ускладнилась. Румунський колектив відмовився від продовження роботи, болгарський вирішив сам видати свою частину. Продовжували роботу в цьому напрямку тільки упорядники від Інституту міжетнічних досліджень, тому вона затягнулася ще на кілька років.
До покажчика входить близько 9000 бібліографічних джерел, виданих різними мовами, в основному, болгарською, російською, молдавською, українською, румунською. Джерела розподілено на 11 глав за тематичною ознакою. Наприклад: «Болгарское население СССР в 1944-1991 гг.», «Болгары республики Молдова в 1991-1995 гг.» та ін. Кожна з глав розподіляється на пункти, які в свою чергу мають два підпункти: «Источники» та «Литература». У 11-й главі «Вспомогательные указатели» подано географічний та іменний покажчики, алфавітний список використаних збірок, книг та періодичних видань.
Вступні статті написано докторами історії І.Ф.Греком та М.М.Червенковим.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №2-3 (січень). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №2-3 (січень). – Київ, 2012.
– Краєзнавство. – №4 (четвертий квартал). – Київ, 2011.

Березень

Енциклопедія історії України. Т.6: Ла-Мі / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Київ, 2009.
Видання розглядає основні етапи та поняття історичного розвитку України, біографії відомих українців. Шостий том починається біографією Василя Лаби – греко-католицького пастиря. Закінчується біографією Володимира Варламовича Міяковського – літературознавця, історика, архівіста. В кінці енциклопедії подано список основних скорочень та алфавітний покажчик авторів книги.

Енциклопедія історії України. Т.7: Мл-О / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Київ, 2010.
Видання розглядає основні етапи та поняття історичного розвитку України, біографії відомих українців. Сьомий том починається біографією Михайла Петровича Млакового – прозаїка, публіциста. Закінчується розповіддю про термін «очкове» – вид натуральної данини, що збиралася медом в Україні протягом 16-18 ст. В кінці енциклопедії подано список основних скорочень та алфавітний покажчик авторів книги.

Енциклопедія історії України. Т.8: Па-Прик / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Київ, 2011.
Видання розглядає основні етапи та поняття історичного розвитку України, біографії відомих українців. Восьмий том починається біографією Адольфа Павінського – польського історика, професора. Закінчується розповіддю про прикордонну битву на початку Великої Вітчизняної війни. В кінці енциклопедії подано список основних скорочень та алфавітний покажчик авторів книги.

Богданович О.В. Жизнь архитектора Дмитренко (1858-1918). – Одесса, 2011.
Видання подаровано бібліотеці архіву автором – Ольгою Віталіївною Богданович.
Книга містить розповідь про життєвий та творчий шлях одеського архітектора кінця 19 початку 20 сторіччя, нащадка перших будівельників Одеси Юрія Дмитренка. Починається статтею ігумені Серафими на честь пам’яті архітектора. Потім у своїй передмові автор розповідає про події, що передували її роботі над книгою. Відомості про Ю.М.Дмитренка розташовано у хронологічному порядку, починаючи з моменту народження (1858 р.). Народився він в Одесі, тут провів усе своє життя. Особливу цікавість викликає розділ «Инвалидный дом», де автор знайомить нас з історію створення будинку, який зараз має адресу вул. Мечникова, 33, а у 1884 році планувався як будинок для інвалідів. Гортаючи книгу, можна побачити, скільки одеських будинків створено за планами Дмитренка – це і будівля теперішнього пологового будинку №2, і бактеріологічна станція, і церква на честь Вознесіння Господнього, і будівля Одеського національного морського університету (до революції – будівля Інституту шляхетних дівчат) та багато інших. З некрологів, вміщених у кінці книги, дізнаємося, що Дмитренко помер 21 липня 1818 року в Одесі. Видання ілюстровано знімками будівель, у проектуванні яких брав участь Ю.М.Дмитренко.

Человек в истории и культуре. Выпуск 2. Мемориальный сборник материалов и исследований в память лауреата Государственной премии Украины, академика РАЕН, профессора Владимира Никифоровича Станко / Отв.ред. А.А.Пригарин. – Одесса, 2012.
Видання подаровано бібліотеці архіву провідним спеціалістом ДАОО Березіним Сергієм Євгеновичем – одним з авторів статей збірки.
Збірка поділяється на 5 розділів: «В память об ученом и человеке, науке и судьбе», «Археология Причерноморья в европейском контексте», «Этнология: практики исследования культур», «История Северного Причерноморья», «История научных знаний». Перший розділ містить статті, автори яких розповідають біографію В.Н.Станка, про перші зустрічі з ним, свої враження стосовно професора та багато іншої цікавої інформації. У інших розділах подано статті науковців та дослідників стосовно історичного розвитку людини у нашому краї та України в цілому.

Смирнов В.О. Реквием XX века. Часть V. – Одесса, 2010.
Видання є останньою частиною серії «Реквием XX века». Складається з нарисів автора, його особистих спогадів та заключних сторінок щоденника вчителя музичної літератури школи імені професора П.С.Столярського – Володимира Опанасовича Швеця. Нариси змальовують зміст архівно-слідчих справ репресованих громадян, біографії вчених, науково-популярні і загально-фізичні питання.
У додатках подано іменний покажчик, список ілюстрацій, підписи до малюнків на кольоровій вкладці.
Книгу ілюстровано фотографіями вчених, репресованих, подій, документів.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №6-9 (лютий-березень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №13, №17-32 (квітень-червень 2011 р.). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №4-8 (лютий).- Київ, 2012.

Травень

Історичний альманах / редкол.: В.О.Кузнєцов (голова) та ін. – Одеса, 2012.
Видання Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Альманах поділяється на три розділи: 1. Історія півдня України в контексті всесвітньої історії; 2. Історія освіти; 3. Теорія та практика освіти.
Перший розділ містить статті, в основному, які розглядають життя південних українців в період Великої Вітчизняної війни. Це статті В.П.Щетнікова, Л.Б.Бондар, І.М.Усатенко. У другому розділі цікавість викликають статті О.М.Столбиної «Н.К.Крупская как создатель теоритических основ строительства советской школы» та С.Є.Березіна «Архивные материалы и пресса о деятельности «Румынского университета» в Одессе». У третьому розділі особливої уваги заслуговує стаття Н.В.Гузик, що знайомить читачів з новаторською системою викладання у 70-ті-80-ті роки 20 сторіччя вчителя хімії Ананьївської середньої школи №2 М.П.Гузика, авторський проект якого став одним з чотирьох переможців Всесоюзного конкурсу на кращий проект школи майбутнього, що відбувся в 1987 році (у конкурсі брало участь близько 400 проектів).
У кінці видання вміщено короткі відомості про авторів.

Хромов А.В. Реалізація місцевою владою південної України політики уряду Російської імперії щодо козацтва у XIX ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (на правах рукопису). – Одеса, 2012.
Захист праці відбувся 25 квітня 2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.
Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів та висновків. У кінці подано список використаних джерел у кількості 304 одиниці.
Перший розділ присвячено історіографії та огляду джерел. У другому подано розповідь про заходи регіональної влади південної України до місцевого козацтва у першій чверті XIX ст. Третій розділ розглядає діяльність місцевої адміністрації південної України з розв’язання козацького питання в другій чверті XIX ст. Дослідженням четвертого розділу є козацтво у контексті реалізації керівництвом Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства державної політики у 1844-1868 роках.
Список використаних джерел поділяється на кілька пунктів: опубліковані документи, «Полное собрание законов Российской империи» (перші два зібрання), архівні матеріали, наративні джерела.

Перелік документів, що створюються в діяльності Державного комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання. – Київ, 2010. [Методична література]
Перелік є виданням Державного комітету архівів України. Погоджено міністром культури і туризму України М.А.Кулиняком та президентом Національної академії наук України Б.Є.Патоном.
Методичне видання має кілька розділів: 1. Загальні положення; 2. Структура Переліку і порядок його застосування; 3. Організація проведення експертизи цінності документів та їх відбору для зберігання і знищення, та сам Перелік у табличному вигляді, який має номер статті, назву виду документів, строки зберігання документів та примітки.
Перелік схвалено протоколом засідання Центральної експертно-перевірної комісії Державного комітету архівів України від 25.03.2010, №1.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №16-18 (квітень-травень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №35-47 (червень-серпень 2011 р.). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №13 (квітень). – Київ, 2012.

Липень

Список памятников истории и искусства (могил) на 2-м городском кладбище / Арутюнова И.В., Головань В.И., Панасенко Н.А. и др. – Одесса, 2008.
Видання вийшло за сприянням комісії підтримки видавничої діяльності громадських організацій міста Одеси.
Спискам передує вступна стаття, де подано розповідь про історію виникнення 2-го кладовища, яке мало з’явитися у місті під час епідемії холери 1848 року. Але остаточному вирішенню питання завадила Кримська війна, і тільки у 1856 році генерал-губернатором А.Г.Строгановим було дано дозвіл на влаштування нового кладовища. Роком його заснування вважається 1857 рік.
Списки могил подано за номерами дільниць (алфавітний порядок відсутній). Крім прізвища, імені та по-батькові подано стислу інформацію про померлого: звання, посада, у деяких прізвище скульптора, що створив надгробок.
У додатках подано списки учасників Кримської, Російсько-турецької та інших війн (до 1919 р.), похованих на 2-му кладовищі; покажчик місць поховання воїнів, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни.

Общество независимых художников в Одессе: биобиблиогр. справ. / сост. О.М.Барковская. – Одесса, 2012.
Видання подаровано бібліотеці ДАОО відділом мистецтв Одеської національної наукової бібліотеки ім. Горького.
Довідник складається з двох частин: 1. «Деятельность общества независимых художников», 2. «Участники выставок».
У вступній статті подано розповідь про події, що передували створенню товариства незалежних художників, яке виникло як альтернативне відносно товариства південноросійських художників, що мало монополію на влаштування виставок. Багатьох художників-авангардистів не влаштовувала думка консервативного журі таких виставок. Молоді художники почали їх влаштовувати самі. Далі подано розповідь про проходження таких молодіжних виставок, які закінчились створенням нового товариства.
У першій частині подано перелік літератури, що розглядає діяльність товариства незалежних художників, перелік виставок та хроніку діяльності товариства (1916-1920 рр.).
Друга частина містить біографії учасників виставок, розташованих у алфавітному порядку.
У додатках подано іменний покажчик.
Видання ілюстровано фотографіями учасників виставок, каталогів та афіш виставок, автопортретами художників та ін.

Захарова О.Ю. Граф С.Р.Воронцов – посол Российской империи. – Симферополь, 2005.
Видання подаровано бібліотеці ДАОО автором – Захаровою Оксаною Юріївною.
Книга містить 11 глав, у першій з яких автор розповідає про сім’ю Воронцових взагалі, починаючи з 1714 року. У тому числі і про юні роки Семена Романовича Воронцова, який народився у 1744 році.
У другій главі подана більш детальна розповідь про службу Семена Романовича у діючій армії.
Далі найбільш цікавими главами є десята «Жизнь после отставки» та одинадцята «Наследники». Після відставки граф Семен Романович Воронцов так і не повернувся до Росії, а жив багато років у Англії, де і помер 9 червня 1832 року, залишивши після себе сина – М.С.Воронцова та двох онуків – Семена і Софію.
Видання ілюстровано портретами сім’ї Воронцових, їх друзів, родичів, краєвидами Англії, зображенням вулиці ім. Воронцова у Лондоні та ін.

Немцы Одессы и Одесского региона: сборник докладов / сост. А.Айсфельд, Э.Г.Плесская. – Одесса, 2003.
Збірка містить доповіді, проголошені на міжнародних наукових конференціях у місті Геттинген (Германія) протягом 1995 – 2001 років.
Видання надруковано за сприянням уповноваженої Федерального уряду Германії з питань культури та ЗМІ і Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії.
Збірка складається з трьох частин, у першій з яких подано статті з інформацією про склад архівних фондів стосовно німецької колонізації Південної України.
У другій частині розглянуто соціально-економічне життя колоністів на території України.
Статті про політичне життя, культуру і освіту подано у третій частині.
У числі авторів збірки фігурують також і співробітники та постійні дослідники ДАОО: О.О.Солончук – начальник відділу зберігання, обліку та страхового фонду архіву, Є.Г.Плєсская – дослідник, науковий редактор збірки, О.В.Коновалова – колишній співробітник архіву, О.М.Келєр – наш постійний дослідник.
у додатках подано іменний покажчик, етно-географічний покажчик, відомості про авторів.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №19-26 (травень-червень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №1-18 (серпень-листопад 2011 р.). – Київ, 2012.

Серпень

Православна Березівщина / І.І.Ніточко, П.І.Ляшик. – Одеса, 2012.
10 серпня з друку вийшло чергове видання Державного архіву Одеської області «Православна Березівщина» – 34 том серії «Праці Державного архіву Одеської області», авторами якого є директор ДАОО Іван Іванович Ніточко та благочинний храмів Березівського округу протоієрей Петро Іванович Ляшик. Також у створенні праці брали участь співробітники ДАОО О.А.Корецька, Л.П.Бубликова, С.Є.Березін та наш постійний дослідник І.Л.Комаровський.
У книзі вперше розглянуто історію розвитку релігійних закладів Березівського району, починаючи з 1808 року по теперішній час.
Видання має 5 глав: «Структура та керівництво православної церкви», «Віра у нашому серці (авторські роздуми)», «Виникнення та діяльність релігійних закладів на території Березівського району до 1917 року (за документами ДАОО)», «Занепад релігійних закладів після 1917 року (за документами ДАОО)», «Усна історія релігійних закладів Березівського району». Особливу цікавість серед мешканців Березівки викликає остання глава, так як у ній подано розповідь про внесок кожного мешканця у відродження храмів Березівщини після 1991 року. У главі переплітаються спогади березівчан, розповідь протоієрея Петра Ляшика, священиків району про їх спільну роботу на ниві Христовій: про будівництво храмів, ремонти, створення хору, паломництва, меценацтво та ін. Текст ілюстрований чисельними знімками храмів, прихожан, цікавих подій церковного життя.
У процесі створення праці використано значну кількість різноманітних джерел: документи архіву, книги, періодичні видання, науково-довідкову літературу, спогади березівчан.
У додатках подано цікаву інформацію зі справ ДАОО дореволюційного періоду: список церковних земельних ділянок, форму одягу церковних старост та ін., також іменний та географічний покажчики.
Книга вийшла з друку за сприянням народного депутата України С.Р.Гриневецького.

Державний архів Черкаської області: Анотований реєстр описів. – Т.1: Фонди дорадянського періоду. – Київ, 2006. Реєстр входить до серії «Архівні зібрання України». Довідник містить фонди семи повітів Київської губернії та одного Полтавської губернії, з територій яких складається сучасна Черкаська область.
У передмові подано розповідь про історію створення Державного архіву Черкаської області, структуру анотацій описів справ фондів, про тематику справ найбільш цікавих фондів.
Фонди у реєстрі розташовані за порядковими номерами, анотації містять інформацію про назву фонду та його територіальну належність, назву фонду мовою оригіналу, загальну кількість справ у фонді, крайні дати документів, номер опису, кількість справ, внесених до опису та їх крайні дати, анотації справ, внесених до опису.
До реєстру увійшли фонди з номера 1 по 931. Всього анотовано 710 фондів дореволюційного періоду.
У додатках подано покажчик фондів установ, організацій та підприємств за галузевою ознакою; перелік об’єднаних та переданих фондів і вільних номерів; іменний та географічний покажчики.

Державний архів Черкаської області: Анотований реєстр описів. – Т.2. – Кн. 1: Фонди періоду після 1917 року. – Черкаси, 2010. Реєстр є другим томом серії «Архівні зібрання України». Другий том складається з чотирьох книг (до ДАОО надійшла тільки перша книга), у яких подано анотації до 4901 фонду періоду після 1917 року.
Так як 90% документів за 1917-1941 рр. були знищені під час Великої Вітчизняної війни, то перелік, в основному, містить фонди післявоєнного періоду.
У першій книзі подано анотації починаючи з фонду Р-1 до фонду Р-1417 включно. Але у покажчику фондів установ, організацій та підприємств за галузевою ознакою присутні всі наявні у архіві фонди післяреволюційного періоду. Також у додатках подано перелік об’єднаних та переданих фондів і вільних номерів; іменний та географічний покажчики.

Дворянские сословные учреждения Воронежской губернии в последней четверти XVIII – первой половине XIX вв.: Монография / Т.Н.Литвинова. – Воронеж, 2010.
Автором книги є головний архівіст Державного архіву Воронізької області Тетяна Миколаївна Літвінова, яка працює в архіві з 1987 року. У 2005 році Тетяна Миколаївна захистила кандидатську дисертацію з історії дворянських закладів.
У своїй праці автор дослідила нормативно-правову базу дворянських закладів, процес створення дворянської корпорації Воронізької губернії, починаючи з перших виборів губернського предводителя у кінці 1779 року, та її діяльність.
Книга складається з трьох глав: «Организация дворянской сословной корпорации Воронежской губернии в 1785-1801 гг.», «Деятельность корпорации Воронежской губернии в сословных учреждениях в первой половине XIX в.», «Институт предводителей дворянства в системе местного управления Воронежской губернии в первой половине XIX в.» та має вступну статтю, заключне слово, список джерел, іменний покажчик. У додатках подано статистичні дані різного характеру: свідчення щодо кількості дворян Воронізької губернії, списки осіб, які брали участь в губернських зборах, повітові списки дворян, що мали право брати участь у виборах та ін.

Сичкаренко К.И. Одесса – мой город родной. Стихи. – Одесса, 2008.
Автором збірки є Костянтин Іванович Січкаренко – батько головного спеціаліста відділу зберігання, обліку та страхового фонду Державного архіву Одеської області Валентини Костянтинівни Січкаренко.
Тематика віршів збірки дуже різноманітна: автор передає в них свої думки та хвилювання, які пережив під час війни, змальовує природу рідного міста, життя селян у колгоспах, розповідає про негаразди сучасної України, присутня і любовна лірика. Але, незалежно від теми, всі твори пройняті невимовною тугою за своєю молодістю, своєю країною, своїм минулим.
Хоча автор збірки не є професійним митцем, і все життя пропрацював на Одеській залізниці, але поет вміє захоплювати читача правдивістю образів, сміливістю висловів, глибиною думок, і навіть змішання двох мов не змогло зіпсувати своєрідного стилю написання віршів.
Читаючи твори Костянтина Івановича, мимоволі починаєш відчувати його переживання та шкодувати разом з автором за нашим спільним минулим. Не кожному професійному митцю вдається досягнути такого впливу на читачів.

Приходы и церкви Подольской епархии. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Выпуск девятый. Под ред. священника Евфимия Сецинского. – Каменец-Подольский, 1901 (переиздано: Белая Церковь, 2009).
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО заступником начальника відділу інформації, використання та зовнішніх зв’язків Степаном Андрійовичем Желясковим.
Перевидання довідника присвячене 150-й річниці від дня народження Юхима Йосиповича Сіцінського – фундатора поділлязнавства, який вважається батьком історії Подільського краю, завдяки багатьом своїм працям, що досліджують історію, археологію та статистику Поділля. Найбільшою з його праць і є «Приходы и церкви Подольской епархии».
У довіднику Юхим Йосипович зібрав найголовніші географічні, історичні, етнографічні відомості про всі поселення Подільського краю, що існували на той час, чим зробив свою працю безцінною для сучасних архівістів, краєзнавців та істориків.
Перевидана праця складається зі вступної статті, що містить інформацію про біографію та діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського, розповідь про праці науковця, події, які відбувалися навколо імені Юхима Йосиповича після його смерті; 12 розділів (від кількості повітів), у яких подано інформацію про створення повіту, його кліматичні умови, географічне розташування, кількість населення, релігійні заклади, тощо. Таку ж саму інформацію подано про кожен населений пункт повіту, які розташовані у алфавітному порядку. В кінці подано іменний та географічний покажчики, складені Сіцінським.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №27-30 (липень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №19-23 (листопад-грудень 2011 р.). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №21-22 (липень). – Київ, 2012.
– Воронежский вестник архивиста. – №8-9. – Воронеж, 2010-2011.

Вересень

Фрізен Р. Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього. – Мелітополь, 2010.
Видання перекладено з англійської мови Галиною Задоровською.
Автор книги – архітектор Руді П.Фрізен – розглядає історію менонітської общини південної України крізь призму пам’яток старовини, зокрема, архітектури, ландшафтного дизайну, поселень.
Видання містить історичну довідку, де подано розповідь про виникнення терміну «меноніти» (від прізвища католицького священика Менно Симонса), поширення менонітського вчення, еміграцію менонітів до Польщі під час переслідувань та нарешті появу їх у Російській імперії після указу Катерини II про заселення територій Новоросії.
Складається з 19 розділів, більшість з яких містять інформацію про історію заснування окремих колоній. У третьому розділі подано довідник менонітських колоній, де вони розташовані у алфавітному порядку, та подано стислі відомості про кожну. Окремий розділ присвячено переселенню менонітів до міст.
В кінці видання подано географічний покажчик.

Рассказы о музее. Сборник очерков / Одесский литературный музей. – Одесса, 2002.
Збірку присвячено 25-річчю Одеського літературного музею.
Видання містить статті співробітників музею, краєзнавців та істориків про створення музею, його відомих працівників, виставки, праці. Окремо подано розповідь про директорів музею, перераховано всіх наукових співробітників, що працювали в музеї протягом 1978-2001 років, подано список проведених виставок за 1978-2002 рр. Ще одну главу присвячено відгукам відвідувачів, серед яких були Л.Д.Кучма (23.03.2000 р.), Б.Ступка (27.03.2000 р.), правнук О.С.Пушкіна Григорій Пушкін (16.06.1988 р.) та багато інших відомих людей. Також подано розповідь про співробітників, які працюють в музеї у теперішній час.
Збірка містить багато фотографій співробітників музею, відвідувачів, статуй, будівлі музею.

Роми у Трансністрії (1941 – 1944): архівні документи. Випуск 1. – Одеса, 2011.
Збірку підготовлено Інститутом ромознавства, Державним архівом Одеської області та Інститутом етнічних досліджень.
Видання містить розповідь про створення Трансністрії, її адміністративно-територіальний устрій, також подано переклад деяких слів з румунсько-адміністративної термінології. Основну увагу приділено документам, що зберігаються в Державному архіві Одеської області, перелік яких та стислий зміст розташовано у хронологічній послідовності.
Видання ілюстровано фотографіями документів, ромів.

Думиника И. Храм Успения Божией Матери села Кирсово. – Кишинев, 2012.
Видання затверджено правлінням Наукового товариства болгаристів Республіки Молдова.
Книга складається з 7 глав, в однієї з яких подано розповідь про історію заснування села Кирсового, що виникло на території Бессарабії у період з 1791 по 1820 роки (точна дата невідома). Інші сім глав присвячені розповіді про будівництво, діяльність, склад служителів Успенської церкви.
В додатках подано списки служителів церкви села Кирсового (1812-2012 рр.), статистичні дані стосовно його мешканців, перелік інвентарю церкви (1943 р.), список членів церковного товариства приходу села (1943 р.) та ін.
Додаток №10 містить фотографії церкви – зовнішній та внутрішній вигляд, церковних служителів та ін.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №31-36 (серпень-вересень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №24-26 (грудень 2011 р.). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №23-24 (серпень). – Київ, 2012.
– Вісник державної служби України. – №2. – Київ, 2012.

Жовтень

Катаржине: Фотоальбом / Уклад. О.В.Візіров. – 2-ге вид. – Одеса, 2012.
Видання подаровано бібліотеці архіву автором – Олександром Володимировичем Візіровим. Олександр Володимирович є членом Національного союзу фотохудожників України, Одеської фотографічної асоціації, Асоціації болгар України.
Фотоальбом є яскравим зображенням історії села Катаржине – сучасної Червонознам’янки Іванівського району.
Альбом поділяється на 9 розділів та містить розповідь про село і його мешканців, починаючи з моменту прибуття перших болгар-колоністів у 1804 році, та закінчуючи розповіддю про життєвий шлях сучасних червонознам’янців.
Видання виходить за межі жанру фотоальбому, так як містить багато текстового матеріалу, особливо у розділі «Персоналії», де подано біографії відомих мешканців Червонознам’янки, та розділ «Жертви політичного терору», де подано списки померлих протягом 1933 року, жертв репресій різних періодів, масового переселення 1951 року.
Альбом містить сотні цікавих фото, що стосуються життя окремих сімей та села в цілому. Дивує наявність десятків дореволюційних фото, датованих 1900, 1905, 1915 та ін. роками початку 20 сторіччя. Також можна побачити карти Херсонської губернії та самої колонії за різні періоди: 1886 р., 1908 р., 1916 р., 1980 р. та ін.

Савченко В.А. Неофициальная Одесса эпохи нэпа (март 1921 – сентябрь 1929). – Москва, 2012.
Видання подаровано бібліотеці архіву автором – Віктором Анатолійовичем Савченком. Віктор Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент, автор багатьох книг про Одесу: «Анархисты-террористы Одессы (1903-1913)», «Одесса масонская», «Очерки истории обороны Одессы» та ін.
Чергова книга про Одесу присвячена соціально-політичній історії нашого міста, яка не є офіційною і не розглядається підручниками та урядовими зведеннями. Автор показує життя різних соціальних прошарків населення з середини.
Книга складається з 12 глав, в яких розглянуто проблеми різного характеру, що існували в Одесі протягом 20-х років: українізація населення, єврейське питання, релігія та ін.
В кінці видання подано список публікацій автора з даної теми.

Сергей Радченко. Записки музыканта / сост. Радченко Т.С. – Киев, 2012. Книгу подаровано бібліотеці архіву упорядником – Тетяною Сергіївною Радченко.
На сторінках вступу Тетяна Сергіївна розповідає про долю свого батька, який протягом життя пережив Жовтневу революцію, Першу світову війну, Велику Вітчизняну, голод, хвороби, втрату близьких і рідних. Сергію Миколайовичу пощастило трохи більше, ніж його друзям, один з яких був репресований, інший потрапив на Луб’янку, брат Микола загинув на війні. Сергій Миколайович тільки отримав контузію, наслідки якої супроводжували його все життя.
Сама книга – це впорядковані Тетяною Сергіївною розповіді батька про його цікаві зустрічі з видатними діячами культури та мистецтва, історії, науки; про досягнення нашої Батьківщини у цих галузях; про свої радощі та невдачі.
Видання ілюстровано фотографіями самого Сергія Радченка протягом різних років (найдавніше фото – 1911 року), його друзів, родичів, діячів мистецтва.

Ермилов В.С. Медицинское страхование в южной Украине (1890-1930-е годы). – Николаев, 1997. Книгу подаровано бібліотеці архіву автором – кандидатом медичних наук В.С.Єрмиловим.
Монографія є продовженням теми страхування здоров’я, яку автор почав у попередній книзі «Страхование от несчастных случаев и медицинская помощь застрахованым на юге Украины. Очерки истории». Наступна книга розглядає випадки страхування під час хвороби.
Книга має шість глав, у яких, починаючи з моменту зародження страхування працівників фабрик та заводів, подано розповідь про всі етапи розвитку цієї галузі на півдні України. Крім дореволюційного періоду, розглянуто такі етапи, як період української державності, перші роки становлення радянської влади. Закінчується книга розповіддю про ліквідацію робмедів та перехід страхових кас до профспілкових органів.
Видання містить багато посилань на архівні документи та дореволюційні видання: устави і звіти різних товариств, організацій та ін.
У додатках подано повністю «Устав больничной кассы при заводе Общества николаевских заводов и верфей» за 1913 рік.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №37-40 (вересень-жовтень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №27-34 (грудень 2011 р., січень-березень 2012 р.). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №26-28 (вересень). – Київ, 2012.

Грудень

Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. – Одеса, 2012.
Видання подаровано бібліотеці архіву завідуючим лабораторією відділу фізичної схоронності документів, к.і.н. Анатолієм Володимировичем Хромовим.
Збірка містить статті, публікації документів, рецензії, інформації на тему козацтва півдня України.
Серед дослідників історії козацтва співробітник Державного архіву Одеської області А.В.Хромов з оглядом документів про спробу влаштування на території Балтського, Ольвіопольського та Ямпільського повітів Подольської губернії козацького війська (проект 1805 року).
Серед інших дописувачів також багато прізвищ постійних відвідувачів та друзів архіву. Це О.Є.Музичко – к.і.н., доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, О.А.Бачинська – д.і.н., професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Т.Г.Гончарук – д.і.н., професор кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та ін.
В кінці видання подано коротку інформацію про авторів статей.

Операция «Юг». Кишинев: Сборник документов / Gheorghe E.Cojocaru. – Кишинев, 2010.
Збірка містить документи, що розкривають сутність «Операции «Юг» – однієї з масових депортацій населення з території Молдавської РСР, що відбулася 6 липня 1949 року. Операція почалася після звернення вищого керівництва МРСР до Сталіна з проханням надати дозвіл для виселення з території республіки «антирадянських елементів» – кулаків, колишніх поміщиків, білогвардійців, німецьких прибічників та інших. Всього в ніч з 5 по 6 липня було виселено 35796 осіб. Прямим наслідком виселення стала загальна колективізація, так як ті селени, що залишились, через страх опинитися у таких же вагонах, добровільно відмовилися від всього свого майна і віддали його до колгоспів.
Книгу написано двома мовами: російською та румунською. У передмові подано детальну розповідь про механізм здійснення переселення: кількість дільниць, оперативних груп, відповідальних осіб, відсотки різного контингенту населення, що підлягало депортації та ін.
У документальній частині документи розташовано у хронологічному порядку та пронумеровано. Всього розміщено 75 документів, які взято з архіву Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова.
Серед документів найбільш цікавими для читача є списки депортованих осіб, які містять прізвище, ім’я, по батькові всіх членів сімей, також вказано ступінь родинного зв’язку між ними, адресу, місце роботи. Такі дані є безцінними для генеалогічних досліджень.
В кінці видання подано іменний покажчик російською мовою.

Журнали:
– Відомості Верховної Ради України. – №44-48 (жовтень-листопад). – Київ, 2012.
– Офіційний вісник Президента України. – №30-32 (листопад-грудень). – Київ, 2012.
– Збірник урядових нормативних актів України. – №35-40 (березень-травень). – Київ, 2012.
– Одеські архіви. Інформаційний бюлетень. – №4(17) (вересень-грудень). – Одеса, 2012.

Надходження до бібліотечного фонду