Доступ до публічної інформації

Законодавчі акти

Закон України “Про доступ до публічної інформації” – на сайті “Законодавство України” офіційного веб-порталу Верховної Ради України

Указ Президента України №547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” – на веб-порталі Офіційне інтернет-представництво Президента України

Указ Президента України №548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України” – на веб-порталі Офіційне інтернет-представництво Президента України

Постанова Кабінету Міністрів України №583 “Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади”

З розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, прийнятими на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» можна ознайомитися за наступним посиланням:

Розділ “Доступ до публічної інформації” – на офіційному веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації

Увага!

Увага! Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію,що є власністю держави і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» державних архівних установ:

– Відомості про стан технічного захисту інформації в центральних державних архівних установах України, Державному архіві в АР Крим, державних архівах областей, міст Києва та Севастополя.
– Листування з Державним комітетом архівів України, обласними управліннями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про технічний захист інформації.
– Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.
– Відомості про надання, переоформлення та скасування допуску до державної таємниці працівникам державних архівних установ.
– Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці.
– Номенклатури секретних справ державних архівних установ.
– Номенклатури посад працівників державних архівних установ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
– Протоколи засідань експертно-перевірних комісій центральних державних архівів України, Державного архіву в АР Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування».
– Особові справи працівників центральних державних архівів України, Державного архіву в АР Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя.

Доступ до публічної інформації: Державний архів Одеської області

Наказ Директора Державного архіву Одеської області 05.06.2023 №47 “Про затвердження переліків наборів данних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих данних та визначення відповідальної особи”

Наказ Директора Державного архіву Одеської області 27.12.2023 №95 «Про затвердження порядку роботи з запитами на інформацію, розпорядником якої є Державний архів Одеської області»

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Шановні громадяни!

Повідомляємо, що виконання запитів, які потребують виявлення інформації за архівними документами, що прийняті на державне зберігання Державним архівом Одеської області, не регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідальною особою за отримання запитів на публічну інформацію (у тому числі телефоном) визначено головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення та діловодства 048 7229365, понеділок-четвер з 9 до 12 та з 14 до 16 години, п’ятниця з 9 до 12 та з 14 до 15 години.

Подати запит на доступ до публічної інформації ви можете також наручно на прохідній Держархіву (м. Одеса, вул. Жуковського, 18), на електронну пошту: archive@od.gov.ua або надіславши його звичайною поштою.

Форма, для зручного складання запиту, розміщена за посиланням: (форма)

Відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації визначено завідувача сектору з питань правової роботи та управління персоналом 048 7165879.

Порядок подання запиту на публічну інформацію

Запит на інформацію, розпорядником якої є Держархів, подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання поштою на адресу вул. Жуковського, 18, м. Одеса, 65026, електронною поштою на адресу archive@od.gov.ua, чи телефоном на вибір запитувача з 09:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00, у п’ятницю – з 09:00 до 12:00 та з 14:00 до 15:00, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, фізичні/сенсорні чи інші порушення) не може подати письмовий запит особисто, його може оформити вищезазначений працівник відділу звернення громадян, документообігу та контролю за виконанням документів органів влади.

Запит на інформацію повинен містити:

– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надана не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, строк розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів, з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону рішення. Дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Цей Закон визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Статтею 13 Закону визначені розпорядники інформації, які зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення, згідно за статтею 14 Закону.

Статтею 15 визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню.

Архівні установи не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Виходячи з основних завдань та функцій, архівні установи забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, виконання запитів про витребування архівної інформації, що надійшли до Державного архіву Одеської області вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» не розповсюджуються.

Виконання таких запитів здійснюється відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Правил роботи архівних установ України, інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи, у тому числі у якості платних послуг. Детальніше за посиланням

РОЗТАШУВАННЯ МІСЦЯ, ДЕ НАДАЮТЬСЯ НЕОБХІДНІ ЗАПИТУВАЧАМ ФОРМИ

Місце, де надаються необхідні запитувачам форми розташоване на прохідній корпусу №1 Державного архіву Одеської області вулиця Жуковського 18, місто Одеса.