“МЕТРИКА”: Фонд 37

! УВАГА !  Інформацію подано виключно з довідковою метою. Цифрові матеріали знаходяться у файлах формату .djvu, .pdf, etc. – перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на нашому веб-сайті. Файли мають великий розмір та потребують часу для завантаження!

Фонд 37. – Херсонська духовна консисторія

Переважна більшість метричних книг, що зберігаються у Державному архіві Одеської області належить до православних парафій і сконцентрована у фонді «Херсонська духовна консисторія». За період діяльності цієї установи, офіційні назви її змінювалася відповідно до адміністративно-територіальних змін та меж юрисдикції:

1775-1784 рр. – Слов’янська і Херсонська Духовна Консисторія;
1784-1796 рр. – Катеринославська і Херсонсько-Таврійська Духовна Консисторія;
1798-1803 рр. – Новоросійсько-Дніпровська Духовна Консисторія;
1803-1812 рр. – Катеринославська і Херсонсько-Таврійська Духовна Консисторія;
1812-1837 рр. – Херсонсько-Таврійська Духовна Консисторія;
1837-1919 рр. – Херсонська Духовна Консисторія.

Фонд надійшов на державне зберігання до Одеського крайового історичного архіву у 1927 р. з архіву Єпархіальної ради – правонаступника ліквідованої після встановлення радянської влади консисторії. Фонд зазнав значних втрат в період революцій та Громадянської війни, а також у перші роки радянської влади. Є документальні відомості про розкрадання матеріалів ще до прийняття їх на державне зберігання у 1920-і рр. Великих втрат фонд також зазнав під час Великої Вітчизняної війни (близько 10,5 тис. справ з 15 тис.). З 1955 р. фонд регулярно поповнювався: Обласний архів РАЦС передавав в Держархів документи, терміни зберігання яких у відомчому архіві минули. Метричні книги надходили також в різні роки після численних адміністративно-територіальних змін і реформ з інших областей України і Молдови; у 1963 р. в приміщенні, що колись належало Духовній Семінарії, виявили 925 справ канцелярії Консисторії.

На сьогодні у фонді нараховується: по описах – 17713 справ, у наявності – 6190 справ (в т.ч. метричні книги) за 1752-1928 рр. (до Держархіву надійшли метричні книги від церков, що діяли після скасування Херсонської Духовної Консисторії). Докладніше про фонд – у науково-довідковому виданні «Зведений каталог метричних книг. Випуск 1», в статті Л.Г.Білоусової «Метричні книги у Державному архіві Одеської області» (2011, файл у форматі .pdf), у науково-довідковому виданні «Зведений каталог метричних книг. Випуск 2» (2015, файл у форматі .pdf), та у довідковому виданні «Справочная книга Херсонской епархии» (1906, файл у форматі .djvu).

Науково-довідковий апарат фонду

НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ ФОНДУ складається з 24 описів: чотири з них – по канцелярії (частково – з метричними книгами), інші 20 включають переважно (або виключно) метричні книги:

Опис 1 (канцелярія) – 1778-1908 рр., 4084 справ за описом, в т.ч. 1044 в наявності [ОПИС]

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 1 (канцелярія) – 1778-1908 рр., 4084 справи за описом, в т.ч. 1044 в наявності [ОПИС]  

Ф. 37. – Оп. 1. – Спр. 63. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 1. – Спр. 101. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 1. – Спр. 149. – [МЕТРИКА]

Опис 1а (канцелярія) – 1758-1928 рр., 1025 справ за описом, в т.ч. 884 в наявності [ОПИС]  

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 1а (канцелярія) – 1758-1928 рр., 1025 справ за описом, в т.ч. 884 в наявності [ОПИС]  

Ф. 37. – Оп. 1a. – Спр. 65. – [МЕТРИКА]

Опис 2 – 1870-1878 рр., 147 справ за описом, в т.ч. 136 в наявності: метричні книги м. Одеси та передмість, Ананьївського, Єлисаветградського, Тираспольського, Олександрійського, Херсонського повітів Херсонської губернії [ОПИС] [МЕТРИКА]

Опис 2а (канцелярія) – 1783-1918 рр., 776 справ за описом, в т.ч. 423 в наявності [ОПИС]  

Опис 2б (канцелярія) – 1900-1919 рр., 7413 справ за описом, в т.ч. 672 в наявності [ОПИС]  

Опис 3 – 1780-1869 рр., 1666 справ за описом, в т.ч. 1306 в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Ананьївського, Вознесенського, Бобринецького, Єлисаветградського, Одеського, Олександрійського, Ольвіопольського, Тираспольського і Херсонського повітів Херсонської губернії, а також Новоросійських військових поселень [ОПИС]  [МЕТРИКА]

Опис 3а – 1839-1881 рр., 307 справ за описом, в т.ч. 269 в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Одеського повіту [ОПИС]  

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 3а – 1839-1881 рр., 307 справ за описом, в т.ч. 269 в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Одеського повіту [ОПИС]  

Ф. 37. – Оп. 3a. – Спр. 260. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп 3а. – Спр. 168. –  Метрична книга (народження), 1856  [METPИКА]
Ф. 37. – Оп 3а. – Спр. 176. – Метрична книга ( шлюб, смерть ), 1857  [METPИКА]
Ф. 37. – Оп 3а. – Спр. 210. – Метрична книга ( народження, шлюб, смерть) , 1861-1862  [METPИКА]

Опис 4 – 1780-1918 рр., 240 справ за описом, в т.ч. 237 в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Ананьївського, Бобринецького, Вознесенського, Новомиргородського, Одеського, Олександрійського, Ольвіопольського, Тираспольського, Херсонського, Єлисаветградського повітів Херсонської губернії, а також Новоросійських військових поселень. Укази Синоду, протоколи засідань Херсонської Духовної Консисторії, фінансові звіти тощо [ОПИС]  

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 4 – 1780-1918 рр., 240 справ за описом, в т.ч. 237 в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, населених пунктів Ананьївського, Бобринецького, Вознесенського, Новомиргородського, Одеського, Олександрійського, Ольвіопольського, Тираспольського, Херсонського, Єлисаветградського повітів Херсонської губернії, а також Новоросійських військових поселень. Укази Синоду, протоколи засідань Херсонської Духовної Консисторії, фінансові звіти тощо [ОПИС]  

Ф. 37. – Оп. 4. – Спр. 13. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 4. – Спр. 209. – [МЕТРИКА]

Опис 5 – 1776-1860 рр., 28 справ, всі в наявності: метричні книги церков сіл Добрянка и Сухий Ташлик; формулярні списки священиків Варварівської церкви с. Ольвіополь [ОПИС]  

Опис 6 – 1814-1878 рр., 132 справи, всі в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, Одеського повіту [ОПИС]  

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 6 – 1814-1878 рр., 132 справи, всі в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, Одеського повіту [ОПИС]  
  
Ф. 37. – Оп. 6. – Спр. 25. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 6. – Спр. 40. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 6. – Спр. 47. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 6. – Спр. 58. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 6. – Спр. 87. – [МЕТРИКА]

Опис 7 – 1843-1877 рр., 7 справ, всі в наявності: метричні книги Ананьївського повіту [ОПИС]  

Опис 8 – 1806-1915 рр., 88 справ за описом, всі в наявності: метричні книги Аккерманського, Балтського, Ізмаїльського і Тираспольського повітів [ОПИС]  

Опис 9 – 1860-1882 рр., 6 справ, всі в наявності: метричні книги Успенської церкви с. Олександрівка (Арнаутівка) Одеського повіту [ОПИС]  

Опис 10 – 1821-1888 рр., 53 справи, всі в наявності: метричні книги передмість Одеси, Ананьївського, Одеського і Єлисаветградського повітів Херсонської губернії та Балтського повіту Подільської губернії [ОПИС]

МЕТРИКА:ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 10 – 1821-1888 рр., 53 справи, всі в наявності: метричні книги передмість Одеси, Ананьївського, Одеського і Єлисаветградського повітів Херсонської губернії та Балтського повіту Подільської губернії [ОПИС]  
  
Ф. 37. – Оп. 10. – Спр. 40. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 10. – Спр. 52. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 10. – Спр. 65. – [МЕТРИКА]

Опис 11 – 1875-1911 рр., 22 справи, всі в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, Одеського повіту [ОПИС]  

Опис 12 – 1875-1883 рр., 80 справ, всі в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість [ОПИС]  

Опис 13 – 1882-1925 рр., 1189 справ, всі в наявності: метричні книги м. Одеси і передмість, пароплавів, Григоріє-Безюкова монастиря (1889-1912), Одеського старообрядницького молитовного будинку (1884-1906), Софіївської церкви у маєтку Фальц-Фейна (1889-1912) та ін.; шлюбні обшуки Одеського Преображенського Собору (1913-1914), одеських церков – Успенської (1918), Покровської (1919-1920), Олексіївської (1920), Стрітенської (1920) і Входоієрусалимської (1893-1918), Петропавлівської с. Павлівки Тираспольського повіту (1913) [ОПИС]  [МЕТРИКА]

Опис 13 а – 1845-1922 рр., 10 справ, всі в наявності: метричні книги Вірменської Апостольської церкви імені Григорія Просвітителя м. Одеси – всі справи опису виділено в окремий фонд – [МЕТРИКА: Фонд 924]

Опис 13 б – 1907-1919 рр., 39 справ, всі в наявності: метричні книги старообрядницької громади м. Одеси [ОПИС]  

Опис 13 в – 1907-1919 рр., 3 справи, всі в наявності: метричні книги міської управи про сектантів м. Одеси та осіб, що не належали ні до якої віри [ОПИС]  

Опис 13 г – 1912-1921 рр., 10 справ, всі в наявності: метричні книги 2-ї Одеської громади євангельських християн [ОПИС]  

Опис 14 – 1876-1890 рр., 167 справ, всі в наявності: метричні книги передмість м. Одеси, Одеського, Тираспольського повітів [ОПИС]  

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 14 – 1876-1890 рр., 167 справ, всі в наявності: метричні книги передмість м. Одеси, Одеського, Тираспольського повітів [ОПИС]  
  
Ф. 37. – Оп. 14. – Спр. 55. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 14. – Спр. 159. – [МЕТРИКА]

Опис 15 – 1784-1869 рр., 45 справ за описом, в наявності 43 справи: метричні книги м. Одеси і передмість, Вознесенського, Одеського, Олександрійського, Тираспольського, Херсонського, Єлисаветградського повітів, міст Миколаєва, Олександрії, Херсона, Єлисаветграда; військових поселень Богданівка, Білоусівка, Щербанка та ін. [ОПИС]  

Опис 16 – 1891-1917 рр., 79 справ, всі в наявності: метричні книги м.Одеси і передмість, Одеського повіту [ОПИС]  

МЕТРИКА: ФОНД 37. – ХЕРСОНСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ОПИС 16 – 1891-1917 рр., 79 справ, всі в наявності: метричні книги м.Одеси і передмість, Одеського повіту [ОПИС]  
  
Ф. 37. – Оп. 16. – Спр. 12. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 16. – Спр. 32. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 16. – Спр. 40. – [МЕТРИКА]
Ф. 37. – Оп. 16. – Спр. 48. – [МЕТРИКА]

Опис 17 – 1858-1919 рр., 13 справ, всі в наявності: метричні книги Одеського повіту (села Олександрівка, Благоєве, Баранівка, Баранове, Великий Буялик, Ново-Миколаївка, Северинівка, Шарове, Євгенівка) [ОПИС

Метрики у фондах

 37     39     628     630     731     894     896     897     898     899     900     901     902     903     904     905     906     907     908     909     910     911     912     913     914     915     916     917     918     919     920     921     922     923     924     925     926     927