Фонди 501-927

Фонди

Фонди 501-600

Ф. 501 – 26-й польовий запасний шпиталь | 26-й полевой запасной госпиталь | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 502 – Дивізійний контролер 124-і піхотної дивізії | Дивизионный контролёр 124-й пехотной дивизии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 503 – Польова поштова застава № 157 при штабі 5-ї армії | Полевая почтовая застава № 157 при штабе 5-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 504 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 240 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 240 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 505 – Одеський військово-окружний комісаріат | Одесский военно-окружной комиссариат | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 506 – 6-й головний евакуаційний пункт | 6-й главный эвакуационный пункт | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 507 – 36-й драгунський Охтирський полк | 36-й драгунский Ахтырский полк | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 508 – Судакське сільське правління, с. Судак Феодосійського повіту Таврійської губернії | Судакское сельское правление, с. Судак Феодосийского уезда Таврической губернии | 225 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 509 – Штаб Одеського військового округу | Штаб Одесского военного округа | 58 од. зб. | В 1953, 1956, 1967 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 510 – Канцелярія військового прокурора Одеського окружного суду | Канцелярия военного прокурора Одесского окружного суда | 14 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 511 – 36-й дезінфекційний загін Червоного Хреста при 8-й діючій армії | 36-й дезинфекционный отряд Красного Креста при 8-й действующей армии | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 512 – Головний уповноважений Російського товариства Червоного Хреста при арміях Західного фронту | Главный уполномоченный Российского общества Красного Креста при армиях Западного фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 513 – 21-а прикордонна Скулянська бригада | 21-я пограничная Скулянская бригада | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 514 – Управління начальника військовик сполучень Одеського військового округу | Управление начальника военных сообщений Одесского военного округа | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 515 – Головне військово-судове управління Військового відомства | Главное военно-судебное управление Военного ведомства | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 516 – Командуючий 10-ю армією | Командующий 10-й армией | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 517 – 59-й передовий санітарний кінний корпус | 59-й передовой санитарный конный корпус | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 518 – 901-й зведений польовий запасний шпиталь | 901-1 сводный полевой запасной госпиталь | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 519 – 16-й головний евакуаційний пункт | 16-й главный эвакуационный пункт | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 520 – Управління корпусного контролера 26-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 26-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 521 – 16-й легкий мортирний парковий артилерійський дивізіон | 16-й лёгкий мортирный парковый артиллерийский дивизион | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 522 – Тимчасовий військовий генерал-губернатор | Временный военный генерал-губернатор | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 523 – Управління польового контролера при начальнику інженерів 9-ї армії | Управление полевого контролёра при начальнике инженеров 9-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 524 – Етапне польове поштово-телеграфне відділення № 273 | Этапное полевое почтово-телеграфное отделение № 273 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 525 – 19-й польовий запасний шпиталь | 19-й полевой запасной госпиталь | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 526 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 233 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 233 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 527 – Лазарет херсонської Олексіївської общини сестер милосердя Російського товариства Червоного Хреста | Лазарет херсонской Алексеевской общины сестёр милосердия Российского общества Красного Креста | 6 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 528 – 9-й передовий перев’язувально-годувальний загін Російського товариства Червоного Хреста | 9-й передовой перевязочно-питательный отряд Российского общества Красного Креста | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 529 – Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 9-ї армії | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 9-й армии | 40 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 530 – Передовий загін Червоного Хреста № 49 | Передовой отряд Красного Креста № 49 | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 531 – Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 7-ї армії | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 7-й армии | 249 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 532 – Управління начальника гідротехнічних робіт армій Румунського фронту | Управление начальника гидротехнических работ армий Румынского фронта | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 533 – Управління Батумського тимчасового військового порту | Управление Батумского временного военного порта | 9 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному архіві Військово-Морського Флоту

Ф. 534 – 29-й тиловий евакуаційний пункт | 29-й тыловой эвакуационный пункт | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 535 – 72-й гусарський Охтирський полк | 72-й гусарский Ахтырский полк | 24 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 536 – Управління корпусного контролера 23-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 23-го армейского корпуса | 5 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 537 – Управління контролера при окремому керівнику робіт 3-ої ділянки Румунського фронту | Управление контролёра при отдельном начальнике работ 3-го участка Румынского фронта | 8 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 538 – Управління особоуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при 6-й армії | Управление особоуполномоченного Российского общества Красного Креста при 6-й армии | 23 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 539 – Польова поштова контора № 10 | Полевая почтовая контора № 10 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 540 – Управління контролера при керівнику інженерів армій Південно-Західного фронту | Управление контролёра при начальнике инженеров армий Юго-Западного фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 541 – 9-а залізнична бригада | 9-я железнодорожная бригада | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 542 – Варшавський 4-й тиловий евакуаційний пункт | Варшавский 4-й тыловой эвакуационный пункт | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 543 – Управління польовими складами Російського товариства Червоного Хреста Румунського фронту | Управление полевыми складами Российского общества Красного Креста Румынского фронта | 10 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 544 – 480-а піша Катеринославська дружина | 480-я пешая Екатеринославская дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 545 – 2-й Георгіївський пересувний лазарет Червоного Хреста | 2-й Георгиевский передвижной лазарет Красного Креста | 2 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 546 – 75-й передовий перев’язувальний загін Російського товариства Червоного Хреста | 75-й передовой перевязочный отряд Российского общества Красного Креста | 1 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 547 – 127-й передовий перев’язувально-годувальний загін | 127-й передовой перевязочно-питательный отряд | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 548 – Управління начальника артилерійського постачання Румунського фронту | Управление начальника артиллерийского снабжения Румынского фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 549 – Одеський кадетський корпус | Одесский кадетский корпус | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 550 – Управління контролера 1-ої ділянки Румунського фронту | Управление контролёра 1-го участка Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 551 – 271-й піхотний запасний полк | 271-й пехотный запасной полк | 61 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 552 – 2-а запасна артилерійська бригада | 2-я запасная артиллерийская бригада | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 553 – Катеринославська 44-а піша дружина | Екатеринославская 44-я пешая дружина | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 554 – 11-й залізничний батальйон | 11-й железнодорожный батальон | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 555 – Управління тимчасового військового порту, м. Рига | Управление временного военного порта, г. Рига | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 556 – Польове поштово-телеграфне відділення, літера «Є» | Полевое почтово-телеграфное отделение, литера «Е» | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 557 – 22-й санітарний поїзд Російського товариства Червоного Хреста | 22-й санитарный поезд Российского общества Красного Креста | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 558 – 460-а піша Херсонська дружина | 460-я пешая Херсонская дружина | 52 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 559 – 44-й запасний піхотний полк, м. Херсон | 44-й запасной пехотный полк, г. Херсон | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 560 – 40-й запасний піхотний полк | 40-й запасной пехотный полк | 41 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 561 – 38-й передовий санітарний транспорт Російського товариства Червоного Хреста | 38-й передовой санитарный транспорт Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 562 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 216 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 216 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 563 – 25-й залізничний батальйон | 25-й железнодорожный батальон | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 564 – Корпусний контролер 10-го армійського корпусу | Корпусный контролёр 10-го армейского корпуса | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 565 – 43-й піхотний запасний полк | 43-й пехотный запасной полк | 64 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 566 – 42-й піхотний запасний батальйон | 42-й пехотный запасной батальон | 22 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 567 – Польова поштова контора № 128 | Полевая почтовая контора № 128 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 568 – Корпусний контролер 38-го армійського корпусу | Корпусний контролёр 38-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 569 – 42-й піхотний запасний полк | 42-й пехотный запасной полк | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 570 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 219 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 219 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 571 – Управління корпусного контролера 11-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 11-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 572 – Польове телеграфне відділення № 114 | Полевое телеграфное отделение № 114 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 573 – Управління контролера Бессарабського району при начальнику дорожніх робіт 6-ї армії | Управление контролёра Бессарабского района при начальнике дорожных работ 6-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 574 – Польовий контролер при начальнику інженерів армій Румунського фронту | Полевой контролёр при начальнике инженеров армий Румынского фронта | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 575 – Катеринославський лазарет Російського товариства Червоного Хреста | Екатеринославский лазарет Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 576 – Управління корпусного польового контролера 18-го армійського корпусу | Управление корпусного полевого контролёра 18-го армейского корпуса | 9 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 577 – Управління контролера при начальнику інженерів 4-ої армії | Управление контролёра при начальнике инженеров 4-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 578 – Уповноважений із заготівлі продовольства і фуражу для діючих армій | Уполномоченный по заготовке продовольствия и фуража для действующих армий | 5од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 579 – Управління особоуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при 4-й армії | Управление особоуполномоченного Российского общества Красного Креста при 4-й армии | 5 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 580 – Управління корпусного контролера 29-го корпусу | Управление корпусного контролёра 29-го корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 581 – Корпусний контролер 33-го армійського корпусу | Корпусный контролёр 33-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 582 – Канцелярія військового прокурора Кавказького військово-окружного суду | Канцелярия военного прокурора Кавказского военно-окружного суда | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 583 – 43-й передовий загін Російського товариства Червоного Хреста | 43-й передовой отряд Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 584 – Канцелярія військового прокурора загального корпусного суду 6-ї армії | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 6-й армии | 24 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 585 – Комісія з розподілу постачання між арміями Румунського фронту | Комиссия по распределению снабжения между армиями Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 586 – Штаб 3-го армійського корпусу, м. Одеса | Штаб 3-го армейского корпуса, г. Одесса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 587 – Польова поштова контора № 26 | Полевая почтовая контора № 26 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 588 – Штаб 12-ої кавалерійської дивізії | Штаб 12-й кавалерийской дивизии | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 589 – 49-й запасний батальйон | 49-й запасной батальон | 25 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 590 – 471-а піша Таврійська дружина | 471-я пешая Таврическая дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 591 – Управління 582 транспорту 117-го додаткового вільнонайманого обозного батальйону | Управление 582 транспорта 117-го дополнительного вольнонаёмного обозного батальона | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 592 – 45-й піхотний запасний батальйон | 45-й пехотный запасной батальон | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 593 – Контролер при начальнику тилових дорожніх робіт Бессарабського району | Контролёр при начальнике тыловых дорожных работ Бессарабского района | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 594 – 40-й Сибірський стрілецький полк | 40-й Сибирский стрелковый полк | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 595 – 457-а піша Таврійська дружина | 457-я пешая Таврическая дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 596 – Управління корпусного контролера 36-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 36-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 597 – 17-й залізничний батальйон | 17-й железнодорожный батальон | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 598 – Тимчасова ревізійна комісія Румунського фронту | Временная ревизионная комиссия Румынского фронта | 19 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 599 – Штаб Одеського корпусу Російської Добровольчої армії | Штаб Одесского корпуса Российской Добровольческой армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 600 – Спілка взаємодопомоги офіцерів Одеського військового округу | Союз взаимопомощи офицеров Одесского военного округа | [б.к.с.] | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Фонди 601-700

Ф. 601 – 135-й запасний піхотний батальйон | 135-й запасной пехотный батальон | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 602 – Санітарний поїзд № 22 Російського товариства Червоного Хреста | Санитарный поезд № 22 Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 603 – Армійський загін Управління особоуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при 4-ій діючий армії | Армейский отряд Управления особоуполномоченного Российского общества Красного Креста при 4-ой действующей армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 604 – Нотаріус Томашевський Василь Іонович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Томашевский Василий Ионович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 53 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 605 – Робоча колона № 23 при штабі 9-ої армії | Рабочая колонна № 23 при штабе 9-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 606 – Нотаріус Вишневський Леонтій Бальтазарович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Вишневский Леонтий Бальтазарович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 5 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 607 – Нотаріус Вергілесов Сергій Агафонович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Вергилесов Сергей Агафонович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 10 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 608 – Нотаріус Никитюк Михайло Михайлович, с. Братське Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Нотариус Никитюк Михаил Михайлович, с. Братское Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 22 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 609 – Нотаріус Левицький Йосиф Абрамович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Левицкий Иосиф Абрамович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 50 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 610 – Нотаріус Фотинський Іван Петрович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Фотинский Иван Петрович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 611 – Нотаріус Гурович Герман Самойлович, м. Одеса | Нотариус Гурович Герман Самойлович, г. Одесса | 2 од. зб., 1895-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 612 – Одеське міське опікування над сім’ями воїнів, яких було призвано на військову службу | Одесское городское попечительство по призрению семейств воинов, призванных на военную службу | 5 од. зб., 1917-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 613 – Одеська головна агенція Північного страхового товариства | Одесское главное агентство Северного страхового общества | 29 од. зб., 1902-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 614 – Канцелярія ревізуючого Одеський судовий округ | Канцелярия ревизующего Одесский судебный округ | 42 од. зб., 1869 г.   Опис:   [1]  

Ф. 615 – Одеський міський громадський комітет | Одесский городской общественный комитет | 7 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 616 – Професійне товариство робітників-машинобудівників м. Одеси | Профессиональное общество рабочих-машиностроителей г. Одессы | 4 од. зб., 1905-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 617 – Одеська судова палата | Одесская судебная палата | 53 од. зб., 1882-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 618 – Прокурор Одеської судової палати | Прокурор Одесской судебной палаты | 23 од. зб., 1869-1914 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 619 – Одеські головні майстерні управління Південно-Західних залізниць | Одесские главные мастерские управления Юго-Западных железных дорог | 17 од. зб., 1902-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 620 – Пристав Бульварної поліцейської дільниці м. Одеси | Пристав Бульварного полицейского участка г.Одессы | 8 од. зб., 1888-1904 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 621 – Балтський тимчасовий поліцейський суд | Балтский временный полицейский суд | 16 од. зб., 1861-1868 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 622 – Повивальна школа при Одеському Павловському пологовому притулку | Повивальная школа при Одесском Павловском родильном приюте | 2 од. зб., 1894-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 623 – Хрущова Марія Анастасіївна [особовий фонд] | Хрущова Мария Анастасьевна [личный фонд] | 2 од. зб., 1906-1907 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 624 – Херсонський митний інспектор, м. Херсон | Херсонский таможенный инспектор, г. Херсон | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 625 – Вітте Сергій Юлійович [особовий фонд] | Витте Сергей Юлиевич [личный фонд] | 2 од. зб. | В 1957 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному історичному архіві, м. Санкт-Петербург.

Ф. 626 – Березовський Конрад Генріхович [особовий фонд] | Березовский Конрад Генрихович [личный фонд] | 4 од. зб., 1791-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 627 – Ланжерон Олександр Федорович [особовий фонд] | Ланжерон Александр Фёдорович [личный фонд] | 2 од. зб., 1793-1824 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 628 – Римо-католицькі парафіяльні церкви м. Одеси, сс. Мангейм, Северинівка Херсонської губернії | Римско-католические парафиальные церкви г. Одессы, сс. Мангейм, Севериновка Херсонской губернии | 5 од. зб., 1814-1878 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 629 – Савранська поштово-телеграфна контора | Савранская почтово-телеграфная контора | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 630 – Євангелічно-лютеранська парафія церкви (кирхи) Св. Павла у м.Одесі | Евангелическо-лютеранская парафия церкви (кирхи) Св.Павла в г.Одессе | 365 од. зб., 1811-1925 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 631 – Кудрявцев Олександр Миколайович [особовий фонд] | Кудрявцев Александр Николаевич [личный фонд] | 63 од. зб., 1859-1888 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 632 – Альбранд Олександр Петрович [особовий фонд] | Альбранд Александр Петрович [личный фонд] | 69 од. зб., 1854-1908 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 633 – Одеське жандармське управління | Одесское жандармское управление | 6 од. зб., 1904-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 634 – Прокурор Одеського окружного суду | Прокурор Одесского окружного суда | 1 043 од. зб., 1870-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 635 – Одеський окружний суд | Одесский окружной суд | 17 од. зб., 1878-1917 рр.   Описи:   [1]   [1a]   [2]  

Ф. 636 – Мар’янівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Марьяново Ананьевского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., 1902-1907 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 637 – Великобуялицьке поштове відділення | Почтовое отделение, с. Большой Буялык Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 638 – Веселокутське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Весёлый Кут Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 639 – Великофонтанське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Большой Фонтан Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1919-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 640 – Любашівське поштове відділення | Почтовое отделение с. Любашевка Ананьевского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1903-1907 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 641 – Одеське міське поштове відділення | Одесское городское почтовое отделение | 1 од. зб., 1918 г.   Опис:   [1]  

Ф. 642 – Овідіопольське поштове відділення | Почтовое отделение с. Овидиополь Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1912-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 643 – Ширяївська поштово-телеграфна контора | Почтово-телеграфное отделение, с. Ширяево Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1904-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 644 – Троїцьке поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Троицкое Ананьевского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1911-1915 гг   Опис:   [1]  

Ф. 645 – Северинівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Севериновка Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1912-1915 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 646 – Роздільнянська поштово-телеграфна контора | Почтово-телеграфное отделение, с. Раздельная Одесского уезда Херсонской -губернии | 5 од. зб., 1911-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 647 – Піщанське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Песчана Балтского уезда Подольской губернии | 1 од. зб., 1914 г.   Опис:   [1]  

Ф. 648 – Одеське 1-ше міське поштове відділення | Одесское 1-е городское почтовое отделение | 1 од. зб., 1910-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 649 – Кривоозерська поштово-телеграфна контора, м. Криве Озеро Балтського повіту Подільської губернії | Кривоозёрская почтово-телеграфная контора, г. Кривое Озеро Балтского уезда Подольской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 650 – Петрівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Петровка Тираспольского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1914 г.   Опис:   [1]  

Ф. 651 – Курисівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Курисово-Покровское Одесского уезда Херсонской губернии | 8 од. зб., 1919-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 652 – Святотроїцьке поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Святотроицкое Ананьевского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1909-1911 гг   Опис:   [1]  

Ф. 653 – Ольвіопольська поштово-телеграфна контора, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Ольвиопольская почтово-телеграфная контора, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 654 – Ряснопільське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Раснополь Вознесенского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1904-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 655 – Маріїнське (Грос-Лібентальське) поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Мариинское (Гросс-Либенталь) Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1894-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 656 – Каховська поштово-телеграфна контора | Почтово-телеграфное отделение, м. Каховка Таврической губернии | 1 од. зб., 1916 г.   Опис:   [1]  

Ф. 657 – Кубанське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Кубанка Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

Ф. 658 – Катаржинське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с.Катаржино Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 659 – Ксеніївське (Кляйн-Лібентальське) поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Ксениевка (Кляйн-Либенталь) Одесского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 660 – Куртівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Куртовка Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

Ф. 661 – Витязівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Витязевка Вознесенского округа Херсонской губернии | 1 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

Ф. 662 – Благодатно-Степанівське (?) поштово-телеграфне відділення | Благодатно-Степановское (?) почтово-телеграфное отделение | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 663 – Бервінцівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Бервинцево Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 664 – Березанське (?) поштове відділення Одеського поштово-телеграфного округу | Березанское (?) почтовое отделение Одесского почтово-телеграфного округа | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 665 – Возсіятське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Воссиятское Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1918-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 666 – Сакське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Саки Таврической губернии | 1 од. зб., 1907-1908 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 667 – Іллінське поштове відділення | Почтове отделение, с. Ильинка Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

Ф. 668 – Фестерівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Фестерово Одеського уезда Херсонской губернии | 5 ед.хр, 1906-1915   Опис:   [1]  

Ф. 669 – Виконком службовців Севастопольської поштово-телеграфної контори | Исполком служащих Севастопольской почтово-телеграфной конторы | 2 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 670 – Відділ (?) пошт і телеграфів Криму | Отдел (?) почт и телеграфов Крыма | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 671 – Херсонська поштово-телеграфна контора, м. Херсон | Херсонская почтово-телеграфная контора, г. Херсон | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 672 – Тираспольське поштове виділення, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольское почтовое отделение, г. Тирасполь Херсонской губернии | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Фф. 673, 224 – Ренійська митниця, м. Рені Бессарабської губернії | Ренийская таможня, г. Рени Бессарабской губернии | 13 од. зб. | В 1949 та 1955 рр. вибули; інформація про фонди знаходяться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 674 – Гофнунгстальське поштово-телеграфне відділення, с. Гофнунгсталь Клястицької волості Аккерманського повіту Бессарабської губернії | Гофнунгстальское почтово-телеграфное отделение, с. Гофнунгсталь Клястицкой волости Аккерманского уезда Бессарабской губернии | 4 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 675 – Ташлицьке поштове відділення, с. Ташлик Аккерманського повіту Бессарабської губернії | Ташлыцкое почтовое отделение, с. Ташлык Аккерманского уезда Бессарабской губернии | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 676 – Новоросійська митниця, м. Новоросійськ Чорноморської губернії | Новороссийская таможня, г. Новороссийск Черноморской губернии | 5 од. зб. | В 1949 р. вибув до філії Краснодарського крайового державного архіву в м. Новоросійськ; сучасна назва установи – Управління архіву муніципального утворення місто Новоросійськ

Ф. 677 – Управління будівництвом Гродненської фортеці, м. Гродно | Управление строительством Гродненской крепости, г. Гродно | 94 од. зб. | В 1949 р. вибув до Державного архіву Гродненської області; фонд «Гродненська фортеця» знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 678 – Миколаївська поштово-телеграфна контора, м. Миколаїв (?) | Николаевская почтово-телеграфная контора, г. Николаев (?) | 7 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 679 – Рибницька митниця, м. Рибниця Балтського повіту Подільської губернії | Рыбницкая таможня, г. Рыбница Балтского уезда Подольской губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 680 – Правління товариства “Труд” для розповсюдження ремісничих знань серед євреїв в м. Одесі | Правление общества “Труд” для распространения ремесленных знаний между евреями в г.Одессе | 15 од. зб., 1873-1919 рр.   Опис:   [1]         Також див.: Ф. 108 – Одеське єврейське чоловіче ремісниче училище “Труд”

Ф. 681 – Польова запасна поштова контора № 128 | Полевая запасная почтовая контора № 128 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 682 – Польова поштова контора № 4 | Полевая почтовая контора № 4 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 683 – Польове телеграфне відділення № 49 | Полевое телеграфное отделение № 49 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 684 – 137-й тиловий етап Румунського фронту | 137-й тыловой этап Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 685 – Управління контролера Бессарабського району при начальнику дорожніх робіт 4-ої армії | Управление контролёра Бессарабского района при начальнике дорожных работ 4-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 686 – Управління інтенданта армій Румунського фронту | Управление интенданта армий Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 687 – Управління польового дорожнього контролера при окремому начальнику дорожніх робіт Бессарабського району | Управление полевого дорожного контролёра при отдельном начальнике дорожных работ Бессарабского района | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 688 – Управління контролера при начальнику інженерів 6-ї армії | Управление контролёра при начальнике инженеров 6-й армии | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 689 – Управління зі спорудження нових ліній Товариства бессарабських залізниць | Управление по сооружению новых линий Общества бессарабских железных дорог | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 690 – Управління корпусного контролера 2-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 2-го армейского корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 691 – Управління завідуючого автомобільною частиною армії Румунського фронту | Управление заведующего автомобильной частью армий Румынского фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 692 – Управління корпусного контролера 8-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 8-го армейского корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 693 – Управління польового контролера при завідуючому резервними стадами худоби Одеського військового корпусу | Управление полевого контролёра при заведующем резервными стадами скота Одесского военного корпуса | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 694 – Уповноважений передового загону № 24 Російського товариства Червоного Хреста | Уполномоченный передового отряда № 24 Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 695 – Управління контролера Бессарабського району при начальнику дорожніх робіт при 9-й армії | Управление контролёра Бессарабского района при начальнике дорожных работ при 9-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 696 – Польова поштова застава № 259 | Полевая почтовая застава № 259 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 697 – Управління польового контролера при начальнику гідротехнічних робіт армій Румунського фронту | Управление полевого контролёра при начальнике гидротехнических работ армий Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 698 – Управління Російського товариства Червоного Хреста | Управление Российского общества Красного Креста | 20 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 699 – Управління начальника військових сполучень армій Румунського фронту | Управление начальника военных сообщений армий Румынского фронта | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 700 – Начальник передового кінно-автомобільного загону Російського товариства Червоного Хреста Південного району | Начальник передового конно-автомобильного отряда Российского общества Красного Креста Южного района | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Фонди 701-800

Ф. 701 – Закаспійський шпиталь Російського товариства Червоного Хреста | Закаспийский госпиталь Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 702 – Завідуючий гуртом худоби 6-го кавалерійського корпусу | Заведующий гуртом скота 6-го кавалерийского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 703 – Завідуючий 90-м резервним гуртом порційної худоби [Мінського військового округу] | Заведующий 90-м резервным гуртом порционного скота [Минского военного округа] | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 704 – Особоуповноважений Російського товариства Червоного Хреста при 8-й армії | Особоуполномоченный Российского общества Красного Креста при 8-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 705 – Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 11 -го, 30-го та 33-го армійських корпусів | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 11-го, 30-го и 33-го армейских корпусов | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 706 – Одеське військово-окружне санітарне управління Одеського військового округу | Одесское военно-окружное санитарное управление Одесского военного округа | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 707 – Окремий керівник робот 1-ої будівельної ділянки Румунського фронту | Отдельный руководитель работ 1-го строительного участка Румынского фронта | 6 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 708 – Польова телеграфна робоча колона № 66 | Полевая телеграфная рабочая колонна № 66 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 709 – Поштова застава № 121 | Почтовая застава № 121 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 710 – Польова поштова контора № 56 | Полевая почтовая контора № 56 | 1 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 711 – Польова поштова контора № 153 | Полевая почтовая контора № 153 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 712 – Корпусний контролер 4-го Сибірського армійського корпусу | Корпусный контролёр 4-го Сибирского армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 713 – Шпиталь Рязанської Катеринінської общини сестер милосердя | Госписталь Рязанской Екатериненской общины сестёр милосердия | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 714 – Головний уповноважений із заготівлі хліба для армій по Одеському та Київському військових округах | Главный уполномоченный по заготовке хлеба для армий по Одесскому и Киевскому военным округам | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 715 – 2-й Євгеніїнський [Общини Св. Євгенії] шпиталь Російського товариства Червоного Хреста | 2-й Евгениинский [Общины Св. Евгении] госпиталь Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 716 – Військово-цензурна комісія Одеського військового округу | Военно-цензурная комиссия Одесского военного округа | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф 717 – Військово-окружний контролер Одеського військового округу | Военно-окружной контролёр Одесского военного округа | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 718 – Одеське окружне військово-інженерне управління | Одесское окружное военно-инженерное управление | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військовому архіві

Ф. 719 – Канцелярія начальника постачання Одеського району Добровільної армії | Канцелярия начальника снабжения Одесского района Добровольческой армии | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 720 – Одеська головна польова поштова контора | Одесская главная полевая почтовая контора | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 721 – Начальник Одеського автомобільного загону Російського товариства Червоного Хреста | Начальник Одесского автомобильного отряда Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 722 – Канцелярія військового прокурора 2-го спільного корпусного суду 7-ї армії | Канцелярия военного прокурора 2-го общего корпусного суда 7-й армии | 32 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 723 – Канцелярія військового прокурора Київського військового окружного суду | Канцелярия военного прокурора Киевского военного окружного суда | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 724 – Командуючий транспортною флотилією Чорного моря | Командующий транспортной флотилией Чёрного моря | 6 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному архіві Військово-Морського Флоту

Ф. 725 – Одеське відділення комітету Південно-Західного фронту при Всеросійському земському союзі | Одесское отделение комитета Юго-Западного фронта при Всероссийском земском союзе | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 726 – Одеська [міська] судова міліція | Одесская [городская] судебная милиция | 1 од. зб., 1917 р.   Опис:   [1]  

Ф. 727 – Богопільський повітовий суд | Богопольский уездный суд | 2 од. зб., 1796 р.   Опис:   [1]

Ф. 728 – Балтське повітове поліцейське управління | Уездное полицейское управление, г. Балта Подольской губернии | 15 од. зб., 1868-1913 рр.   Описи:   [1]   [1a]  

Ф. 729 – Мировий посередник 2-ої ділянки Ананьївського повіту | Мировой посредник 2-го участка Ананьевского уезда, г Ананьев | 1 од. зб., 1879 р.   Опис:   [1]  

Ф. 730 – Одеський пересувний аптечний магазин | Одесский подвижной аптечный магазин | 6 од. зб., 1854-1855 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 731 – Мечеть («татарська мечеть»), м. Одеса | Мечеть («татарская мечеть»), г.Одесса | 5 од. зб., 1849-1857 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 732 – Балтська [повітова] дворянська опіка | Уездная дворянская опёка, г. Балта Подольской губернии | 2 од. зб., 1845 р.   Опис:   [1]  

Ф. 733 – Вознесенський совісний суд, м. Вознесенськ Новоросійської губернії | Вознесенский совестный суд, г. Вознесенск Новороссийской губернии | 4 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 734 – Балтський нижній земський суд | Нижний земский суд, г. Балта Подольской губернии | 2 од. зб., 1799 р.   Опис:   [1]  

Ф. 735 – Одеська міська в’язниця | Одесская городская тюрьма | 1 од. зб., 1908 р.   Опис:   [1]  

Ф. 736 – Військовий цензор Одеського військового округу | Военный цензор Одесского военного округа | 1 од. зб., 1915-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 737 – Товариш прокурора Одеського окружного суду 10-ої дільниці м. Одеси | Товарищ прокурора Одесского окружного суда по 10-му участку г. Одессы | 1 од. зб., 1910 р.   Опис:   [1]  

Ф. 738 – Балтська міська нотаріальна контора | Балтская городская нотариальная контора | 48 од. зб., 1881-1917 р.   Опис:   [1]  

Ф. 739 – Нотаріус Мартиновський Костянтин Леонідович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Мартыновский Константин Леонидович, г. Балта Подольськой губернии | 1 059 од. зб., 1913-1915 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 740 – Нотаріус Песке Роберт Антонович, м. Голованівськ Балтського повіту Подільської губернії | Нотариус Песке Роберт Антонович, г. Головановск Балтского уезда Подольской губернии | 26 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

Ф. 741 – Нотаріус Мішобенцький Павло Федорович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Мишобенцкий Павел Федорович, г. Балта Подольськой губернии | 1 433 од. зб., 1882-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 742 – Нотаріус Маркович Микола Модестович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Маркович Николай Модестович, г. Балта Подольськой губернии | 97 од. зб., 1868-1881 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 743 Нотаріус Ясинський Едуард Августович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Ясинский Эдуард Августович, г. Балта Подольськой губернии | 5 од. зб., 1916 р.   Опис:   [1]  

Ф. 744 – Нотаріус Ляторовський Григорій Олексійович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Ляторовский Григорий Алексеевич, г. Балта Подольськой губернии | 62 од. зб., 1906-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 745 – Помічник начальника Таврійського жандармського управління | Помощник начальника Таврического жандармского управления | 1 од. зб., 1902-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 746 – Редакція журналу “Основа” | Редакция журнала “Основа” | 10 од. зб., 1915-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 747 – Балтсько-Ольгопільський з’їзд мирових посередників | Балтско-Ольгопольский съезд мировых посредников | 3 од. зб., 1872-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 748 – Одеська міська станція швидкої медичної допомоги | Одесская городская станция скорой медицинской помощи | 83 од. зб., 1903-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 749 – Балтська реміснича управа | Балтская ремесленная управа, г. Балта | 2 од. зб., 1852 р.   Опис:   [1]  

Ф. 750 – Одеське відділення Державного дворянського земельного банку | Одесское отделение Государственного дворянского земельного банка | 10 од. зб., 1887-1910 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 751 – Маразлі Григорій Григорович [особовий фонд] | Маразли Григорий Григорьевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1902-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 752 – Стамеров Дмитро Васильович [особовий фонд] | Стамеров Дмитрий Васильевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1912-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 753 – Андросов Іван Ілліч [особовий фонд] | Андросов Иван Ильич [личный фонд] | 1 од. зб., 1806-1830 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 754 – Сухомлинов Микола Федорович [особовий фонд] | Сухомлинов Николай Фёдорович [личный фонд] | 3 од. зб., 1793-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 755 – Управління Балтського повітового військового начальника | Управление Балтского уездного военного начальника | 1 од. зб., 1882-1886 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 756 – Нотаріус Кудржицький Віктор Ігнатійович, м. Окни Балтського повіту Подільської губернії | Нотариус Кудржицкий Виктор Игнатьевич, м. Окны Балтского уезда Подольской губернии | 305 од. зб., 1913-1921 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 757 – Балтсько-Ольгопільське повітове з чиншових справ присутствіє | Балтско-Ольгопольское уездное по чиншевым делам присутствие, г. Балта | 1 од. зб., 1907-1908 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 758 – Балтська міська поліція 1-ої частини м Балти | Балтская городская полиция 1-й части г.Балты | 1 од. зб., 1844-1846 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 759 – Григорович Віктор Іванович [особовий фонд] | Григорович Виктор Иванович [личный фонд] | 1 од. зб., 1852-1855 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 760 – Балтсько-Ольгопільський міський магістрат | Балтско-Ольгопольский городовой магистрат, г.Балта | 2 од. зб., 1809-1827 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 761 – Пристав 3-го стану Балтського повіту | Пристав 3-го стана Балтского уезда | 1 од. зб., 1846-1849 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 762 – Балтське духовне правління | Балтское духовное правление | 215 од. зб., 1799-1865 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 763 – Одеський рафінадний завод Товариства Степанівських буряко-цукрових і рафінадних заводів | Одесский рафинадный завод Товарищества Степановских свекло- сахарорафинадных заводов | 1 од. зб., 1916 р.   Опис:   [1]  

Ф. 764 – Одеське грецьке Родоконакіївське дівоче училище | Одесское греческое Родоканакиевское девичье училище | 4 од. зб., 1871-1914 рр.   Опис:   [1

Ф. 765 – Одеське грецьке доброчинне товариство | Одесское греческое благотворительное общество | 27 од. зб., 1871-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 766 – Балтський повітовий земський суд | Балтский уездный земский суд, г. Балта | 1 од. зб., 1799 р.   Опис:   [1]  

Ф. 767 – Рада присяжних повірених Одеського округу | Совет присяжных поверенных Одесского округа | 1 од. зб., 1912 р.   Опис:   [1]  

Ф. 768 – Судовий слідчий 4-ої дільниці Балтського повіту | Судебный следователь 4-го участка Балтского уезда | 5 од. зб., 1873-1876 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 769 – Ананьївський повітовий суд | Ананьевский уездный суд, г.Ананьев | 15 од. зб., 1842-1868 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 770 – Пропуск нумерації

Ф. 771 – Пропуск нумерації

Ф. 772 – Адміністрація у справах товариства Одеського цукрово-рафінадного заводу | Администрация по делам товарищества Одесского сахаро-рафинадного завода | 3 од. зб., 1808-1915 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 773 – Товариство Грушківського буряко-цукрового заводу, с. Грушка Балтського повіту Подільської губернії | Общество Грушковского свекольно-сахарного завода, с. Грушка Балтского уезда Подольськой губернии | 155 од. зб. | В 1966 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

Ф. 774 – Колекція листів | Коллекция писем | 4 од. зб., 1869-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 775 – Особовий фонд І.В.Сосновського [особовий фонд] | Личный фонд Сосновского Ивана Васильевича [личный фонд] | 35 од. зб., 1894-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 776 – Брунс Генріх [особовий фонд] | Брунс Генрих [личный фонд] | 7 од. зб.,1879-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 777 – Ликов Костянтин Якович [особовий фонд] | Лыков Константин Яковлевич [личный фонд] | 2 од. зб., 1908-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 778 – Бутенки [сімейний фонд] | Бутенки (Бутенко) [семейный фонд] | 45 од. зб., 1792-1988 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 779 – Балтське повітове рекрутське присутствіе | Балтское уездное рекрутское присутствие, г Балта | 2 од. зб., 1872-1873 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 780 – Управління Одеського відділу Південно-Західних залізниць | Управление Одесского отдела Юго Западных железных дорог | 11 од. зб., 1916-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 781 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с Безим’янка-Маре | Пост жандармского легиона, с. Безимянка-Маре уезд Четатя-Албе | 2 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 782 – Одеське повітове поліцейське управління | Одесское уездное полицейское управление | 1 од. зб., 1916 р.   Опис:   [1]  

Ф. 783 – Мировий суддя 28-ої дільниці м. Одеси | Мировой судья 28-го участка г. Одессы | 1 од. зб., 1915 р.   Опис:   [1]  

Ф. 784 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Бабей | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Бабей | 1 од. зб., 1933 р.   Опис:   [1]  

Ф. 785 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ахмангіт | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Ахмангит | 2 од. зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

Ф. 786 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Вознесень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Вознесень | 4 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 787 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Глевань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Глэвань | 3 од. зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 788 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Делень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Делень | 4 од. зб., 1931-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 789 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Дельжилер | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Дельжилер | 2 од. зб., 1932-1933 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 790 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Карагач | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Карагач | 2 од. зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 791 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Лейпциг | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Лейпциг | 4 од. зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

Ф. 792 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Недеждя | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Нэдеждя | 6 од. зб., 1926-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 793 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Павлівка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Павловка | 3 од. зб., 1932-1939 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 794 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Пандаклія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Пандаклия | 1 од. зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

Ф. 795 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Івенешть-Ной | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Ивэнешть-Ной | 5 од. зб., 1931-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 796 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Посталь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Посталь | 13 од. зб., 1929-1938 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 797 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Саталик-Ходжі | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Саталык-Ходжи | 5 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 798 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Сеймень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Сеймень | 5 од. зб., 1932-1937 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 799 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Тарутине | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Тарутино | 6 од. зб., 1926-1938 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 800 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Трояни | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Трояны | 5 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Фонди 801-900

Ф. 801 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Пропокле | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пропокле | 5 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 802 – Пост жандармського легіону повітуЧетатя-Албе, с. Тетерешть | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Тэтэрешть | 4 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 803 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Успенка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Успенка | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 804 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Фараонь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Фараонь | 6 од.зб., 1930-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 805 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Фріденсталь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Фриденсталь | 4 од.зб., 1933-1939 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 806 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Хасан-Батир | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Хасан-Батыр | 5 од.зб., 1918-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 807 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Шагань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Шагань | 18 од.зб., 1928-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 808 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ярославка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Ярославка | 5 од.зб., 1932-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 809 – Пост жандармського легіонуповітуЧетатя-Албе, с. Акембет | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Акембет | 1 од.зб., 1938 р.   Опис:   [1]  

Ф. 810 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Купорань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Купорань | 5 од.зб., 1928-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 811 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ліхтенталь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Лихтенталь | 9 од.зб., 1932-1938 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 812 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Маразлій | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Маразлий | 3 од.зб., 1932-1937 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 813 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Миколаєнь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Николаень | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

Ф. 814 – Вилківська прикордонна поліція | Вилковская пограничная полиция, г.Вилково | 1 од.зб., 1925 р.   Опис:   [1]  

Ф. 815 – Ізмаїльська міська бригада сигуранци | Измаильская городская бригада сигуранцы, г.Измаил | 7 од.зб., 1921-1928 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 816 – Прикордонна поліція, м. Рені | Пограничная полиция, г.Рени | 1 од.зб., 1924 р.   Опис:   [1]  

Ф. 817 – Прикордонна поліція м. Четатя-Албе | Пограничная полиция, г.Четатя-Албе | 3 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

Ф. 818 – Пост жандармського легіону Ізмаїльського повіту, с. Чишлія | Пост жандармского легиона Измаильского уезда, с. Чишлия | 5 од.зб., 1931-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 819 – Пост жандармського легіону Ізмаїльського повіту, с. Некрасівка-Ноуе | Пост жандармского легиона Измаильского уезда, с.Некрасовка Ноуэ | 1 од.зб., 1935 р.   Опис:   [1]  

Ф. 820 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Кебабча | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Кебабча | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

Ф. 821 – Секція Ізмаїльського повітового жандармського легіону, с. Івенешть-Ной | Секция жандармского легиона Измаильского уезда, с.Ивэнешть-Ной | 1 од.зб., 1930 р.   Опис:   [1]  

Ф. 822 – Пост жандармського легіон уповіту Четатя-Албе, с. Гура-Рошіє | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Гура-Рошие | 5 од.зб., 1931-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 823 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Сарата | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Сарата | 1 од.зб., 1933 р.   Опис:   [1]  

Ф. 824 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Дивізія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Дивизия | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 825 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Михайлень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Михайлень | 3 од.зб., 1932-1935 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 826 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Манашь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Манашь | 3 од.зб., 1933-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 827 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Каплань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Каплань | 2 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

Ф. 828 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Кулевча | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Кулевча | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

Ф. 829 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Апбе, с. Тузли | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Тузлы | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 830 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Красна | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Красна | 1 од.зб., 1931-1932 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 831 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Царичанка-Ноуе | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Царичанка-Ноуэ | 2 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 832 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с.Недеждя | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Нэдеждя | 3 од.зб., 1933-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 833 – Повітовий комітет Партії аграрної спідки Румунії, м. Четатя-Албе | Уездный комитет партии аграрного союза Румынии, г. Четатя-Албе | 7 од.зб., 1933-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 834 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Царичанка-Вєкє | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Царичанка-Веке | 2 од.зб., 1933-1939 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 835 – Пост жандармського легіону с. Пєтроаса, повіт Четатя-Албе | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пьетроаса | 1 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

Ф. 836 – Пост жандармського легіону с. Кодеєшть, повіт Четатя-Албе | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Кодэешть | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

Ф. 837 – Повітовий комітет партії Фронту національного відродження, м. Четатя-Албе | Уездный Комитет партии фронта Национального возрождения, г. Четатя-Албе | 1 од.зб., 1939-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 838 – Примарія м. Ізмаїла | Примария г.Измаила | 34 од.зб., 1931-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 839 – Ізмаїльський повітовий трибунал | Уездный трибунал г. Измаил | 1 од.зб., 1932-1937 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 840 – Нижньо-Дунайська епископія, м. Ізмаїл | Нижне-Дунайская епископия, г.Измаил | 316 од.зб., 1930-1944 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 841 – Префектура повіту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе | Уездная префектура, г.Четатя-Албе | 25 од.зб., 1919-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 842 – Жандармський легіон, м. Четатя-Албе | Жандармский легион г.Четатя-Албе | 240 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 843 – Жандармський легіон, м. Ізмаїл | Жандармский легион г.Измаил | 13 од.зб., 1925-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 844 – Ізмаїльське повітове поліцейське управління | Измаильское уездное управление полиции г.Измаил | 21 од.зб., 1922-1942 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 845 – Вилківський міський комісаріат поліції | Вилковский городской комиссариат полиции, г.Вилково | 108 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 846 – Вилківська міська бригада сигуранци | Вилковская городская бригада сигуранцы, г.Вилково | 74 од.зб., 1919-1930 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 847 – Прикордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе, с. Олонешть | Пограничный отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с.Олонешть | 57 од.зб., 1920-1935 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 848 – Прикордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе, с. Паланка | Пограничный отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с. Паланка | 50 од.зб., 1919-1935 рр.   Опис:   [1]

Ф. 849 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Будаки-Кордон | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Будаки-Кордон | 34 од.зб., 1923-1933 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 850 – Ізмаїльська в’язниця | Измаильская тюрьма, г. Измаил | 82 од.зб., 1924-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 851 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Будаки | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Будаки | 7 од.зб., 1930-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 852 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ведень | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Вэдень | 6 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 853 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Волонтирь | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Волонтырь | 16 од.зб., 1932-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 854 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Дачія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Дачия | 4 од.зб., 1927-1939 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 855 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Золокарь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Золокарь | 15 од.зб., 1925-1939 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 856 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Апбе с. Козаче | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Козачье | 2 од.зб., 1932-1933 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 857 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Пошталь | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пошталь | 10 од.зб., 1927-1929 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 858 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Пепушой | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пэпушой | 12 од.зб., 1925-1932 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 859 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Пепушой | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пэпушой | 7 од.зб., 1928-1938 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 860 – Пост жандармського легіонуповітуЧетатя-Албе, с. Вілянка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Вилянка | 5 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 861 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Селіогло | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Селиогло | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 862 – Секція жандармського легіону повггу Четатя-Албе, с. Старокозаче | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Староказачье | 2 од.зб., 1929-1930 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 863 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Сергіївка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Сергеевка | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 864 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Серерія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Сэрэрия | 15 од.зб., 1930-1937 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 865 – Пост жандармського легіону повггу Четатя-Албе, с. Турлаки | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Турлаки | 2 од.зб., 1929-1933 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 866 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Шабо | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Шабо | 2 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 867 – Поліція порту Четатя-Албе | Полиция порта, г.Четатя-Албе | 73 од.зб., 1918-1929 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 868 – Прикордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе, с. Тузли | Пограничный отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с. Тузлы | 46 од.зб., 1919-1933 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 869 – Болградський міський комісаріат поліції | Болградский городской комиссариат полиции | 29 од.зб., 1922-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 870 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Мартаза | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Мартаза | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 871 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ташлик | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Ташлык | 1 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

Ф. 872 – Ренійський міський комісаріат поліції | Ренийский городской комиссариат полиции | 37 од.зб., 1927-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 873 – Кілійський міський комісаріат поліції | Килийский городской комиссариат полиции | 138 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 874 – Тетерештська бригада сигуранци, с Тетерешть | Бригада сигуранцы с. Тэтэрешть, уезд Четатя-Албе | 20 од.зб., 1928-1929 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 875 – Ренійська міська бригада сигуранци | Ренийская городская бригада сигуранцы | 3 од.зб., 1920-1928 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 876 – Будаки-Кордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе | Отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с.Будаки-Кардон | 1 од.зб., 1937 р.   Опис:   [1]  

Ф. 877 – Кілійська міська бригада сигуранци | Килийская городская бригада сигуранцы, г. Килия | 31 од.зб., 1918-1928 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 878 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Хан-Кишла | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Хан-Кышла | 1 од.зб., 1933 р.   Опис:   [1]  

Ф. 879 – Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Максбург | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Максбург | 3 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

Ф. 880 – Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Шабо | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Шабо | 4 од.зб., 1925-1926 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 881 – Секція жандармською легіону повіту Четатя-Албе, с. Байрамча | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Байрамча | 1 од.зб., 1936 р.   Опис:   [1]  

Ф. 882 – Пост Ізмаїльського повітового жандармського легіону, с. Дунерянка | Пост жандармского легиона Измаильского уезда, с.Дунэрянка | 5 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 883 – Болградська міська бригада сигуранци | Болградская городская бригада сигуранцы, г.Болград | 1 од.зб., 1927 р.   Опис:   [1]  

Ф. 884 – 1-е відділення префектури поліції в м.Четатя-Албе | 1-е отделение префектуры полиции в г. Четатя-Албе | 8 од.зб., 1919-1936 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 885 – 2-ге відділення префектури поліції в м. Четатя-Албе | 2-е отделение префектуры полиции в г. Четатя-Албе | 4 од.зб., 1929-1938 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 886 – В’язниця Четатя-Албе | Тюрьма г. Четатя-Албе | 22 од.зб., 1921-1942 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 887 – Прокуратура Ізмаїльського повітового трибуналу | Прокуратура уездного трибунала, г. Измаил | 4 од.зб., 1932-1935 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 888 – 3-є відділення префектури поліції в м. Четатя-Албе | 3-е отделение префектуры полиции в г. Четатя-Албе | 10 од.зб., 1921-1938 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 889 – Військовий трибунал 3-го румунського армійського корпусу, м. Галац | Военный трибунал 3-го румынского армейского корпуса, г.Галац | 4 од.зб., 1938-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 890 – Пост жандармського легіону повітуЧетатя-Албе, с. Вайсал | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Вайсал | 1 од.зб., 1926 р.   Опис:   [1]  

Ф. 891 – Управління поліції повіту Чегатя-Албе | Уездное управление полиции, г.Четатя-Албе | 738 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 892 – Спеціальна служба сигуранци повіту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе | Специальная служба сигуранцы уезда Четатя-Албе, г.Четатя-Албе | 203 од.зб., 1918-1930 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 893 – Уповноважений Міністерства землеробства із заготівель продовольства і фуражу для діючих армі | Уполномоченный Министерства земледелия по заготовкам продовольствия и фуража для действующих армий, г. Одесса | 4 од.зб., 1915-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 894 – Євангелічно-лютеранські парафії м. Одеси, німецьких поселень Херсонської, Бессарабської, Херсонської, Катеринославської та Таврійської губерній; Єванеглічно-реформатські парафії м. Одеси, с. Нейдорф (Карманове) Тираспільского повіту Херсонської губернії | Евангелическо-лютеранские парафии г. Одессы, немецких поселений Херсонской, Бессарабской, Екатеринославской и Таврической губерний; Евангелическо-реформаторские парафии г. Одессы, с. Нейдорф (Карманово) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 50 од.зб., 1899-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 895 – Колекція: «Архітектурні об’єкти м. Одеси та інших міст Причорномор’я» | Коллекция: «Архитектурные объекты Одессы и других городов Причерноморья» | 482 од.зб., 1784-1924 рр.   Опис:   [1]   Також див.: Архитектурные объекты г. Одессы и других городов Причерноморья конец ХVIII – начало ХХ ст.:Чертежи, планы, рисунки, гравюры, литографии. Каталог / Сост. В.Ю.Алексеева. – Одесса, 2003. – 224 с. (Труды Государственного архива Одесской области, Т. Х)

Ф. 896 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ананьївського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Ананьевского районного управления юстиции Одесской области | 132 од.зб., 1890-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 897 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Арцизського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Арцизского районного управления юстиции Одесской области | 362 од.зб., 1871-1934 рр.   Описи:   [1]  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

Ф. 898 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Балтського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Балтского районного управления юстиции Одесской области | 367 од.зб., 1848-1921 рр.   Описи:   [1]   [1a]   [2]   [2a]  

Ф. 899 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Березівського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Березовского районного управления юстиции Одесской области | 64 од.зб., 1885-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 900 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Білгород-Дністровського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Белгород-Днестровского районного управления юстиции Одесской области | 332 од.зб., 1870-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [5 – NEW]

Фонди 901-927

Ф. 901 – Колекція відділу реєстрації актів цивільного стану Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Белгород-Днестровского горрайонного управления юстиции Одесской области | 216 од.зб., 1923-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

Ф. 902 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Біляєвського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Беляевского районного управления юстиции Одесской области | 147 од.зб., 1891-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 903 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Болградського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Болградского районного управления юстиции Одесской области | 1114 од.зб., 1870-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

Ф. 904 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Велико-Михайлівського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Велико-Михайловского районного управления юстиции Одесской области | 89 од.зб., 1884-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 905 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Іванівського районного управління юстиції Одеської області | Благочиние Яновского округа Одесского уезда Херсонской духовной консистории(коллекция Ивановского отдела РАГС) | 56 од.зб., 1891-1916 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 906 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ізмаїльського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Измаильского районного управления юстиции Одесской области | 296 од.зб., 1920-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]  

Ф. 907 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ізмаїльського міськрайонного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Измаильского горрайонного управления юстиции Одесской области | 68 од.зб., 1915-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 908 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Кілійського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Килийского районного управления юстиции Одесской области | 687 од.зб., 1879-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

Ф. 909 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Кодимського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Кодымского районного управления юстиции Одесской области | 40 од.зб., 1876-1923 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 910 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Котовського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Котовского районного управления юстиции Одесской области | 105 од.зб., 1875-1916 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 911 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Любашівського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Любашевского районного управления юстиции Одесской области | 46 од.зб., 1893-1921 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 912 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Овідіопольського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Овидиопольского районного управления юстиции Одесской области | 116 од.зб., 1884-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 913 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Роздільнянського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Раздельнянского районного управления юстиции Одесской области | 37 од.зб., 1891-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 914 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ренійського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Ренийского районного управления юстиции Одесской области | 356 од.зб., 1879-1934 рр.   Описи:   [1]   [1a]   [2]   [2a]   [3]  

Ф. 915 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Саратського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Саратского районного управления юстиции Одесской области | 319 од.зб., 1876-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]  

Ф. 916 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Тарутинського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Тарутинского районного управления юстиции Одесской области | 219 од.зб., 1880- 1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

Ф. 917 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Татарбунарського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Татарбунарского районного управления юстиции Одесской области | 338 од.зб., 1877-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

Ф. 918 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Фрунзівського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Фрунзовского районного управления юстиции Одесской области | 27 од.зб., 1891-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 919 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ширяївського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Ширяевского районного управления юстиции Одесской области | 63 од.зб., 1888-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 920 – Балтський міський рабинат | Балтский городской раввинат | 110 од.зб., 1862-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 921 – Римо-католицька парафіяльна церква (костел) м. Балти Подільської губернії | Римско-католическая парафиальная церковь (костёл) г. Балты Подольской губернии | 26 од.зб., 1848-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 922 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Миколаївського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Николаевского районного управления юстиции Одесской области | 19 од.зб., 1882-1918 рр.   Опис:   [1]

Ф. 923 – Синагоги і єврейські молитовні будинки Балтського повіту Подільської губернії (єврейська колонія Абазівка, с. Піщана) | Синагоги и еврейские молитвенные дома Балтского уезда Подольской губернии (еврейская колония Абазовка, село Пищана) | 8 од.зб., 1879-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 924 – Вірменська Апостольська церква імені Григорія Просвітителя міста Одеси | Армянская Апостольская церковь имени Григория Просветителя города Одессы | 10 од.зб., 1845-1922 рр.   Опис:   [1]    –  Раніше документи входили до опису 13-а фонду  Ф. 37 – Херсонська духовна консисторія

Ф. 925 – Римо-католицький костел с. Красна Аккерманського (Четатя-Албе) повіту, Бессарабія | Римско-католический костёл с. Красна Аккерманского (Четатя-Албе) уезда, Бессарабия | 22 од.зб., 1917-1939 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 926 – Тарутинська окружна Евангелічно-лютеранська консисторія, с. Тарутино Аккерманського повіту | Тарутинская окружная Евангелическо-лютеранская консистория, с. Тарутино Аккерманского уезда | 263 од.зб., 1829-1941 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 927 – Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Красноокнянського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Красноокнянского районного управления юстиции Одесской области | 11 од.зб., 1892-1918 рр.   Опис:   [1]