Фонди 1-500

Фонди

Фонди 1-100

Ф. 1 – Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора | Управление Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора | 29 624 од. зб., 1796-1874 рр.   Описи:   [1]   [2]   [2a]   [3]   [5a]   [6a]   [7a]   [8a]   [16]   [17]   [41]   [42]   [43]   [44]   [60]   [61]   [62]   [63]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [94]   [95-алфавіт]   [95]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [109-алфавіт]   [109]   [110-алфавіт]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [123]   [124]   [125]   [139]   [140]   [146]   [147]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [202]   [203]   [206]   [207]   [214]   [215]   [218]   [219]   [220]   [221]   [223]   [228]   [229, 229а, 229б]   [230, 230а]   [231]   [236]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]  

Ф. 2 – Канцелярія Одеського градоначальника | Канцелярия Одесского градоначальника | 21 030 од. зб., 1803-1919 рр.   Описи:   [1, 1а, 1б]   [2]   [3]   [4-том1]   [4-том2]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]  

Ф. 3 – Головний статистичний комітет Новоросійського краю | Главный статистический комитет Новороссийского края | 73 од. зб., 1843-1863 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 4 – Одеська міська дума | Одесская городская дума | 30 899 од. зб., 1795-1919 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   [3]   []   [4]   []   [5]   []   [6]   []   [7]   []   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]  

Ф. 5 – Управління Тимчасового одеського генерал-губернатора | Управление Временного одесского генерал-губернатора | 2 071 од. зб., 1879-1889 рр.   Описи:   [1]   [1-алфавіт]  

Ф. 6 – Опікунський комітет про іноземних поселенців Південного краю Росії | Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России | 15 227 од. зб., 1800-1877 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]  

Ф. 7 – Управління Головного начальника Південних поселень | Управление Главного начальника Южных поселений | 543 од. зб., 1795-1866 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 8 – Одеський [міський] цензурний комітет | Одесский [городской] цензурный комитет | 36 од. зб., 1835-1865 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 9 – Окремий цензор внутрішньої цензури в м. Одесі | Отдельный цензор по внутренней цензуре в г. Одессе | 496 од. зб., 1862-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 10 – Одеський тимчасовий комітет у справах друку | Одесский временный комитет по делам печати | 227 од. зб., 1905-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 11 – Одеський комітет іноземної цензури | Одесский комитет иностранной цензуры | 125 од. зб., 1868-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 12 – Інспектор у справах друку в м. Одесі | Инспектор по делам печати в г. Одессе | 28 од. зб., 1905-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 13 – Старший інспектор з нагляду за закладами друку і книжкової торгівлі в м. Одесі | Старший инспектор по надзору за заведениями печати и книжной торговли в г. Одессе | 457 од. зб., 1866-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 14 – Бессарабська палата державного майна, м. Кишинів | Бессарабская палата государственных имуществ, г. Кишинёв | 250 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 15 – Бессарабська казенна палата, м. Кишинів | Бессарабская казённая палата, г. Кишинёв | 28 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 16 – Одеська міська управа | Одесская городская управа | 38 181 од. зб., 1873-1920 рр.   Описи:   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105-106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124-ч.1]   [124-ч.2]   [125]   [126]   [127]   [128]  

Ф. 17 – Одеський міський магістрат | Одесский городской магистрат | 316 од. зб., 1797-1839 рр.   Описи:   [1]   [3]   [5]   [6]  

Ф. 18 – Одеський комерційний суд | Одесский коммерческий суд | 4 476 од. зб., 1795-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

Ф. 19 – Херсонська палата державного майна, м. Херсон | Херсонская палата государственных имуществ, г. Херсон | 1335 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 20 – Херсонсько-Бессарабське управління землеробства і державного майна | Херсонско-Бессарабское управление земледелия и государственных имуществ | 512 од. зб., 1870-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 21 – Херсонська казенна палата, м. Херсон | Херсонская казённая палата, г. Херсон | 81 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 22 – Товариство сільського господарства Південної Росії | Общество сельского хозяйства Южной России | 721 од. зб., 1828-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 23 – Одеський повітовий суд | Одесский уездный суд | 5 од. зб., 1838-1868 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 24 – Тираспольський повітовий суд, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольский уездный суд, г. Тирасполь Херсонской губернии | 53 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 25 – Ольвіопольський повітовий суд, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Ольвиопольський уездный суд, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 3 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 26 – Департамент юстиції (м. Одеса ?) | Департамент юстиции (г. Одесса ?) | 32 од. зб. | В 1948 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ

Ф 27 – Мировий суддя 4-ї ділянки Тираспольського судового округу | Мировой судья 4-го участка Тираспольского судебного округа | 7 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 28 – Бобринецький повітовий суд, м. Бобринець Херсонської губернії | Бобринецкий уездный суд, г. Бобринец Херсонской губернии | 5 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 29 – Херсонська палата цивільного суду, м. Херсон | Херсонская палата гражданского суда, г. Херсон | 223 од. зб. | В 1949 та 1958 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 30 – Вознесенська палата цивільного суду, м. Вознесенськ Херсонської губернії | Вознесенская палата гражданского суда, г. Вознесенск Херсонской губернии | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 31 – Одеський міський з’їзд мирових суддів | Одесский городской съезд мировых судей | 51 од. зб., 1860-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 32 – Одеське повітове казначейство Херсонської казенної палати | Одесское уездное казначейство Херсонской казённой палаты | 508 од. зб., 1827-1920 рр.   Описи:   [1]   []  

Ф. 33 – Херсонське губернське акцизне управління, м. Одеса | Херсонское губернское акцизное управление, г. Одесса | 395 од. зб., 1884-1919 рр.   Описи:   [1-3]   [2]   [4]  

Ф. 34 – Управління Одеського міського водопроводу | Управление Одесского городского водопровода | 229 од. зб., 1897-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 35 – Старший нотаріус Одеського окружного суду | Старший нотариус Одесского окружного суда | 30 701 од. зб., 1869-1920 рр.   Описи:   [1-ч.1]   [1-ч.2]   [1-ч.3]   [1-ч.4]   [1-ч.5]   [1-ч.6]   [1-ч.7]   [1-ч.8]   [2]   [3, 4, 5]   [6, 7]   [8, 9, 10]   [11-ч.1]   [11-ч.2]   [11-ч.3]   [12, 13]   [14]   [15]   [16]   [17-ч.1]   [17-ч.2]   [18]   [19]   [20]   [21]  

Ф. 36 – Канцелярія Ренійського поліцмейстера, м. Рені Бессарабської губернії | Канцелярия Ренийского полицмейстера, г. Рени Бессарабской губернии | 5 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 37 – Херсонська духовна консисторія | Херсонская духовная консистория | 6 190 од. зб., 1752-1919 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   []   []   [3]   []   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [13б]   [13в]   [13г]   [14]   [15]   [16]   [17]  

Цифрові копії справ фонду 37 – метричних книг он-лайн за проектом [METPИКА]

Ф. 38 – Одеська римо-католицька приходська церква, м. Одеса | Одесская римско-католическая приходская церковь, г. Одесса | 2 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 39 – Одеський міський рабинат | Одесский городской раввинат | 513 од. зб., 1846-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

Ф. 40 – Канцелярія начальника Одеського митного округу | Канцелярия начальника Одесского таможенного округа | 432 од. зб., 1811-1896 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 41 – Одеська митниця | Одесская таможня | 728 од. зб., 1805-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [5]   [6]   [7]   [8]  

Ф. 42 – Канцелярія попечителя Одеського учбового округу | Канцелярия попечителя Одесского учебного округа | 16 069 од. зб., 1834-1920 рр.   Описи:   [3, 3а, 3б]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [35]   [36]   [37]  

Ф. 43 – Одеська дирекція народних училищ | Одесская дирекция народных училищ | 182 од. зб., 1839-1863 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 44 – Рішельєвський ліцей | Ришельевский лицей | 3 361 од. зб., 1817-1865 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

Ф. 45 – Новоросійський університет | Новороссийский университет | 45 640 од. зб., 1865-1920 рр.   Описи:   [1]   [2-4]   [5]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [17]   [18]   19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]  

Ф. 46 – Одеський інститут благородних дівиць | Одесский институт благородных девиц | 490 од. зб., 1860-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 47 – Одеська міська громадська жіноча Маріїнська гімназія | Одесская городская общественная женская Мариинская гимназия | 5 598 од. зб., 1878-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 48 – Одеське 1-е реальне казенне училище | Одесское 1-е реальное казённое училище | 369 од. зб., 1873-1919 рр.   Описи:   [1, 2]   [3]  

Ф. 49 – Одеське міське ремісниче училище | Одесское городское ремесленное училище | 562 од. зб., 1892-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 50 – Одеське електротехнічне училище В.П.Гадзяцького | Одесское электротехническое училище В.П.Гадзяцкого | 1 113 од. зб., 1905-1919 рр.   Описи:   [1]   [2-4]  

Ф. 51 – Одеська приватна жіноча гімназія Е.Г.Гірш-Брам | Одесская частная женская гимназия Е.Г.Гирш-Брамм | 146 од. зб., 1903-1913 рр.   Описи:   [1]  

Ф. 52 – Одеське реальне училище Св. Павла | Одесское реальное училище Св Павла | 4 839 од. зб., 1858-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   []   [3]   [4]  

Ф. 53 – Гросс-Лібентальське (Маріїнське) волосне правління, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское (Мариинское) волостное правление, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 452 од. зб., 1815-1919 рр.   Описи:   [1]   []   [2]  

Ф. 54 – Кандельське волосне правління, с. Кандель Одеського повіту Херсонської губернії | Кандельское волостное правление, с. Кандель Одесского уезда Херсонской губернии | 73 од. зб., 1854-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 55 – Баденське волосне правління, с. Баден Одеського повіту Херсонської губернії | Баденское волостное правление, с. Баден Одесского уезда Херсонской губернии | 60 од. зб., 1882-1900 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 56 – Мангеймське волосне правління, с. Мангейм Одеського повіту Херсонської губернії | Мангеймское волостное правление, с. Мангейм Одесского уезда Херсонской губернии | 28 од. зб., 1895-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 57 – Глюкстальське волосне правління, с. Глюксталь (Глинне) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Глюкстальское волостное правление, с. Глюксталь (Глинное) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 6 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 58 – Зельцьське волосне правління, с. Зельц Одеського повіту Херсонської губернії | Зельцское волостное правление, с. Зельц Одесского уезда Херсонской губернии | 35 од. зб., 1985-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 59 – Одеський будівельний комітет | Одесский строительный комитет | 5 498 од. зб.,1802-1870 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   [3]   []   [4]   [5]  

Ф. 60 – Куртівське волосне правління, с. Куртовка Одеського повіту Херсонської губернії | Куртовское волостное правление, с. Куртовка Одесского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., 1907-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 61 – Олександргільфське (Олексіївське) сільське правління, с. Олександргільф (Олексіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Александргильфское (Алексеевское) сельское правление, с. Александргильф (Алекссеевка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 736 од. зб., 1841-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 62 – Одеські вищі жіночі медичні курси | Одесские высшие женские медицинские курсы | 1 824 од. зб., 1908-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 63 – Клейн-Лібентальське (Ксеніївське) сільське правління, с. Клейн-Лібенталь (Ксеніївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Клейн-Либентальское (Ксениевское) сельское правление, с. Клейн-Либенталь (Ксениевка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 557 од. зб., 1813-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 64 – Йозефстальське (Сергіївське) сільське правління, с. Йозефсталь (Сергіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Иозефстальское (Сергиевское) сельское правление, с. Иозефсталь (Сергеевка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 384 од. зб., 1852-1889, 1918-1919 рр.   Опис:   [1]         Також див.: Ф. 71 – Сергіївське (Йозефстальське) сільське правління, с. Сергіївка (Йозефсталь) Маріїнської (Гросс-Лібентальської) волості Одеського повіту Херсонської губернії

Ф. 65 – Марієнтальське (Георгіївське) сільське правління, с. Марієнталь (Георгіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Мариентальское (Георгиевское) сельское правление, с. Мариенталь (Георгиевска) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 158 од. зб., 1808-1893 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 66 – Петерстальське (Петрівське) сільське правління, с. Петерсталь (Петрівка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Петерстальское (Петровское) сельское правление, с. Петерсталь (Петровка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 85 од. зб., 1879-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 67 – Кандельське сільське правління, с. Кандель Одеського повіту Херсонської губернії | Кандельское сельское правление, с. Кандель Одесского уезда Херсонской губернии | 880 од. зб., 1880-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 68 – Баденське сільське правління, с. Баден Одеського повіту Херсонської губернії | Баденское сельское правление, с. Баден Одесского уезда Херсонской губернии | 85 од. зб., 1849-1869 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 69 – Глюкстальське сільське правління, с. Глюксталь (Глинне) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Глюкстальское сельское правление, с. Глюксталь (Глинное) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 70 – Ельзаське сільське правління, с. Ельзас Одеського повіту Херсонської губернії | Эльзасское сельское правление, с. Эльзас Одесского уезда Херсонской губернии | 244 од. зб., 1843-1915 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 71 – Сергіївське (Йозефстальське) сільське правління, с. Сергіївка (Йозефсталь) Маріїнської (Гросс-Лібентальської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Сергиевское (Иозефстальское) сельское правление, с. Сергеевка (Иозефсталь) Мариинской (Гросс-Либентальской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 63 од. зб., 1888-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]         Також див.: Ф. 64 – Йозефстальське (Сергіївське) сільське правління, с. Йозефсталь (Сергіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії

Ф. 72 – Нейбурзьке (Володимирське) сільське правління, с. Нейбург (Володимировка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Нейбургское (Владимирское) сельское правление, с. Нейбург (Владимировка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1913 г.   Опис:   [1]  

Ф. 73 – Люстдорфське сільське правління, с. Люстдорф (Ольгіно) Одеського повіту Херсонської губернії | Люстдорфское сельское правление, с. Люстдорф (Ольгино) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 74 – Гофнунгстальське (Цебриківське) сільське правління, с. Гофнунгсталь (Цебрикове) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Гофнунгстальское (Цебриковское) сельское правление, с. Гофнунгсталь (Цебриково) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 231 од. зб., 1818-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 75 – Карлстальське (Костянтинівське) сільське правління, с. Карлсталь (Костянтинівка) Одеського повіту Херсонської губернії | Карлстальское (Константиновское) сельское правление, с. Карлсталь (Константиновка) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1910-1911 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 76 – Вільгельмстальське (Василівське) сільське правління, с. Вільгельмсталь (Василівка) Александрфельдской (Суворовської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Вильгельмстальское (Васильевское) сельское правление, с. Вильгельмсталь (Васильевка) Александрфельдской (Суворовской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1910-1911 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 77 – Вигодянське сільське правління, с. Вигода Одеського повіту Херсонської губернії | Выгодянское сельское правление, с. Выгода Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 78 – Гросс-Лібентальська римо-католицька церква, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальская римско-католическая церковь, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 79 – Мангеймська римо-католицька церква [костел Різдва Пресвятої Діви Марії], с. Мангейм Одеського повіту Херсонської губернії | Мангеймская римско-католическая церковь [костёл Рождества Пресвятой Девы Марии], с. Мангейм Одесского уезда Херсонской губернии | 11 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, 2 од. зб. (метричні книги костелу) знаходяться у Ф. 628, Римо-католицькі парафіяльні церкви м. Одеси, сс. Мангейм, Северинівка Херсонської губернії

Ф. 80 – Кучурганська позиково-ощадна каса, с. Зельц Одеського повіту Херсонської губернії | Кучурганская ссудо-сберегательная касса, с. Зельц Одесского уезда Херсонской губернии | 39 од. зб., 1898-1915 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 81 – Гросс-Лібентальська (Маріїнська) позиково-ощадна каса, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальская (Мариинская) ссудно-сберегательная касса, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 82 – Податний інспектор 4-ої дільниці м Одеси | Податной инспектор 4-го участка г Одессы | 27 од. зб., 1910-1911 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 83 – Одеська 5-а чоловіча гімназія | Одесская 5-я мужская гимназия | 531 од. зб., 1911-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 84 – Анонімне товариство одеських трамваїв Бельгійського акціонерного товариства кінно-залізних доріг | Анонимное общество одесских трамваев Бельгийского акционерного общества конно-железных дорог | 359 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 86 – Парканська митна застава, с. Паркани Тираспольського повіту Херсонської губернії | Парканская таможенная застава, с. Парканы Тираспольского уезда Херсонской губернии | 14 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 87 – Внутрішня застава Одеського порто-франко | Внутренняя застава Одесского порто-франко | 18 од. зб., 1822-1859 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 88 – Одеська портова митниця | Одесская портовая таможня | 95 од. зб., 1795-1913 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 89 – Менонітська громада, с. Гальбштадт (Молочанськ) Молочанського менонітського округу / Бердянського повіту Таврійської губернії | Меннонитская община, с. Гальбштадт (Молочанск) Молочанского меннонитского округа / Бердянского уезда Таврической губернии | 3 002 од. зб., 1804-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 90 – Борошномельне підприємство Торговельного дому «Брати Анатра», м. Одеса | Мукомольное предприятие Торгового дома «Братья Анатра», г. Одесса | 40 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 91 – Одеська повітова земська управа | Одесская уездная земская управа | 939 од. зб., 1890-1920 рр.   Описи:   [1, 1а]   [2]   [3]  

Ф. 92 – Одеське відділення Товариства чайної торгівлі «В.Висоцький і компанія» | Одесское отделение Общества чайной торговли «В.Высоцкий и компания» | 27 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 93 – Одеське товариство історії і старожитностей | Одесское общество истории и древностей | 242 од. зб., 1803-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 94 – Тютюнова фабрика «Спадкоємці Попова», м. Одеса | Табачная фабрика «Наследники Попова», г. Одесса | 176 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 95 – Одеське відділення Міжнародної компанії жнивних машин в Росії | Одесское отделение Международной компании жатвенных машин в России | 1 133 од. зб., 1897-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 96 – Одеський міський притулок для опікування немовлят | Одесский городской приют для призрения младенцев | 22 од. зб., 1891-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 97 – Товариство коркової мануфактури «Вікандер і Ларсон» | Общество пробочной мануфактуры “Викандер и Ларсон” | 4 од. зб., 1901-1902 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 98 – Одеське млино-технічне училище при Одеському відділенні Російського технічного Товариства | Одесское мельнично-техническое училище при Одесском отделении Российского технического общества | 9 од. зб., 1910-1920 рр.   Описи:   [1, 2, 3]  

Ф. 99 – Одеський митний інспектор | Одесский таможенный инспектор | 76 од. зб., 1913-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 100 – Тираспольська митна застава Одеського порто-франко | Тираспольская таможенная застава Одесского порто-франко | 6 од. зб.., 1819-1826 рр.   Опис:   [1]  

Фонди 101-200

Ф. 101 – Одеське приватне чоловіче училище Г.Ф.Файга | Одесское частное мужское училище Г.Ф.Файга | 1 302 од. зб., 1896-1918 рр.   Опис:   [1]

Ф. 102 – Одеський корковий завод Акціонерного товариства коркової мануфактури «Вікандер і Ларсон» | Одесский пробковый завод Акционерного общества пробочной мануфактуры «Викандер и Ларсон» | 35 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 103 – Перша Одеська міська бібліотека | Первая Одесская городская библиотека | [? од. зб.], [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, матеріали з історії цієї установи знаходяться у фондах її правонаступника – Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького

Ф. 104 – Гросс-Лібентальське (Маріїнське) училище, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское (Мариинское) училище, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 37 од. зб., 1882-1917 рр.   Опис:   [1]

Ф. 105 – Одеське училище торгового мореплавання | Одесское училище торгового мореплавания | 257 од. зб., 1899-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 106 – Управління військових споруд з будівництва залізничної лінії Миколаїв-Унгени, м. Одеса | Управление военных сооружений по постройке железнодорожной линии Николаев-Унгены, г. Одесса | 215 од. зб., 1917-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 107 – Одеське товариство електроосвітлення | Одесское общество электроосвещения | [? од. зб.], [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 108 – Одеське єврейське чоловіче ремісниче училище “Труд” | Одесское еврейское мужское ремесленное училище “Труд” | 62 од. зб., 1873-1920 рр.   Опис:   [2]         Також див.: Ф. 680 – Правління товариства “Труд” для розповсюдження ремісничих знань між євреями в м. Одесі

Ф. 109 – Одеська контора Державного банку | Одесская контора Государственного банка | 7 од. зб., 1896-1914 рр.   Опис:   [2]  

Ф. 110 – Одеське відділення Сибірського банку | Одесское отделение Сибирского банка | 3 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 111 – Одеська міська поліція | Одесская городская полиция | 25 од. зб., 1813-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 112 – Південне товариство працівників конторської справи | Южное общество работников конторского дела | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 113 – Очаківська портова митниця, м. Очаків Херсонської губернії | Очаковская портовая таможня, г. Очаков Херсонской губернии | 13 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 114 – Одеська 2-га міська громадська жіноча гімназія | Одесская 2-я городская общественная женская гимназия | 848 од. зб., 1909-1919 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 115 – Одеська 2-га чоловіча гімназія | Одесская 2-я мужская гимназия | 329 од. зб., 1848-1920 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 116 – Одеські приватні політехнічні курси І.І.Хойна | Одесские частные политехнические курсы И.И.Хойна | 500 од. зб., 1909-1920 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 117 – Одеська школа десятників будівельної справи при Одеському відділенні Російського технічного товариства | Одесская школа десятников строительных дел при Одесском отделении Русского технического общества | 522 од. зб., 1913-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 118 – Одеська 4-та чоловіча гімназія | 4-я мужская гимназия | 1 611 од. зб., 1839-1919 рр.   Описи:   [1, 1а]   [2-6]  

Ф. 119 – Одеська 8-ма чоловіча гімназія | Одесская 8-я мужская гимназия | 144 од. зб., 1899-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 120 – Поштово-телеграфні курси при Одеському поштово-телеграфному окрузі | Почтово-телеграфные курсы при Одесском почтово-телеграфном округе | 30 од. зб., 1917-1920 рр..   Опис:   [1]  

Ф. 121 – Одеська приватна жіноча гімназія Н.А.Бутович | Одесская частная женская гимназия Н.А.Бутович | 372 од. зб., 1909-1914 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 122 – Одеська приватна жіноча гімназія О.Є.Малько | Одесская частная женская гимназия О.Е.Малько | 313 од. зб., 1903-1919 рр.   Описи:   [1, 2, 3]  

Ф. 123 – Одеська приватна жіноча гімназія К.Л.М’якенко | Одесская частная женская гимназия К.Л.Мякенко | 19 од. зб., 1909-1919 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 124 – Вечірні загальноосвітні курси при приватній гімназії К.Л.М’якенко | Вечерние общеобразовательные курсы при частной гимназии К.Л.Мякенко | 2 од. зб., [б.д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, документи щодо діяльності установи – див. вище: Ф. 123, Одеська приватна жіноча гімназія К.М.М’якенко

Ф. 125 – Одеське міське 6-класне училище Єфруссі | Одесское городское 6-классное училище Ефрусси | 714 од. зб., 1890-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 126 – Одеська приватна чоловіча гімназія В.І.Малярова | Одесская частная мужская гимназия В.И.Малярова | 284 од. зб., 1914-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 127 – Вечірні класи для робітників при Одеському відділенні Російського технічного товариства | Вечерние классы для рабочих при Одесском отделении Российского технического общества | 43 од. зб., 1898-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 128 – Вечірні загальноосвітні курси при 1-му Одеському реальному училищі | Вечерние общеобразовательные курсы при 1-м Одесском реальном училище | 368 од. зб., 1895-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 129 – Курси покалічених воїнів при Одеському відділенні Російського технічного товариства | Курсы для увечных воинов при Одесском отделении Российского технического общества | 94 од. зб., 1916-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 130 – Одеська [приватна] зуболікарська школа І.І.Марголіна | Одесская [частная] зубоврачебная школа И.И.Марголина | 363 од. зб., 1904-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 131 – «Арнаутська волосна управа» (назва за обліковою документацією) | «Арнаутская волостная управа» (название согласно учётной документации) | 8 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 132 – Біляївське волосне правління, с. Біляївка Одеського повіту Херсонської губернії | Беляевское волостное правление, с. Беляевка Одесского уезда Херсонской губернии | 19 од. зб., 1857-1879 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 133 – Ізмаїльський поліцмейстер, м. Ізмаїл Бессарабської губернії | Измаильский полицмейстер, г. Измаил Бессарабской губернии | 747 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 134 – Тираспольська повітова земська управа, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольская уездная земская управа, г. Тирасполь Херсонской губернии| 6 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 135 – Язикови [сімейний фонд] | Языковы [семейный фонд] | 25 од. зб., 1793-1910 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 136 – Каменєви [сімейний фонд] | Каменевы [семейный фонд] | 6 од. зб., 1719 – поч. ХIX ст.   Опис:   [1]  

Ф. 137 – Кондратьєви [сімейний фонд] | Кондратьевы [семейный фонд] | 40 од. зб., 1837-1841 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 138 – Пилипенки-Д’яконови [сімейний фонд] | Пилипенко-Дьяконовы [семейный фонд] | 240 од. зб., 1797-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 139 – Тройницькі [сімейний фонд] | Тройницкие [семейный фонд] | 4 од. зб., 1831-1872 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 140 – Сцибор-Мархоцькі [сімейний фонд] | Сцибор-Мархоцкие [семейный фонд] | 12 од. зб., 1740-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 141 – Стурдза, Гагаріни, Гагаріни-Стурдза [сімейний фонд] | Стурдза, Гагарины, Гагарины-Стурдза [семейный фонд] | 79 од. зб., 1796-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 142 – Яковлєви [сімейний фонд] | Яковлевы [семейный фонд] | 20 од. зб., 1849-1888 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 143 – Ерделі [сімейний фонд] | Эрдели [семейный фонд] | 43 од. зб., 1854-1918 рр.   Опис:   [1]

Ф. 144 – Сабанські [сімейний фонд] | Сабанские [семейный фонд] | 11 од. зб., 1834-1879 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 145 – Марков Володимир Сергійович [особовий фонд] | Марков Владимир Сергеевич [личный фонд] | 138 од. зб., 1884-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 146 – Мордовцев (Мордовець) Данило Лукич [особовий фонд] | Мордовцев (Мордовец) Даниил Лукич [личный фонд] | 24 од. зб., 1899-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 147 – Скальковський Аполлон Олександрович [особовий фонд] | Скальковский Аполлон Александрович [личный фонд] | 54 од. зб., 1779-1891 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 148 – Мурзакевич Микола Никифорович [особовий фонд] | Мурзакевич Николай Никифорович [личный фонд] | 11 од. зб., 1828-1848 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 149 – Пахман Семен Вікентійович [особовий фонд] | Пахман Семён Викентьевич [личный фонд] | 1125 од. зб., 1703-1907 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 150 – Маркевич Олексій Іванович [особовий фонд] | Маркевич Алексей Иванович [личный фонд] | 132 од. зб., 1759-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 151 – Щепкін Євген Миколайович [особовий фонд] | Щепкин Евгений Николаевич [личный фонд] | 74 од. зб., 1879-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 152 – Мураневич Олександр Іович [особовий фонд] | Мураневич Александр Иович [личный фонд] | 82 од. зб., 1869-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 153 – Лінніченко Іван Андрійович [особовий фонд] | Линниченко Иван Андреевич [личный фонд] | 618 од. зб.,1849-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 154 – Едуардс Борис Васильович [особовий фонд] | Эдуардс Борис Васильевич [личный фонд] | 46 од. зб., 1890-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 155 – Смирнов Костянтин Михайлович [особовий фонд] | Смирнов Константин Михайлович [личный фонд] | 44 од. зб., 1866-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 156 – Штерн Сергій Федорович [особовий фонд] | Штерн Сергей Фёдорович [личный фонд] | 128 од. зб., 1852-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 157 – Доброклонський Олександр Павлович [особовий фонд] | Доброклонский Александр Павлович [личный фонд] | 148 од. зб., 1852-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 158 – Кочубинський Олександр Олександрович [особовий фонд] | Кочубинский Александр Александрович [личный фонд] | 11 од. зб., 1866-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 159 – Попруженко Михайло Георгійович [особовий фонд] | Попруженко Михаил Георгиевич [личный фонд] | 82 од. зб., 1784-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 160 – Брун Пилип (Філіп) Карлович [особовий фонд] | Брун Филипп Карлович [личный фонд] | 32 од. зб., 1832-1892 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 161 – Борзенко Олександр Олександрович [особовий фонд] | Борзенко Александр Александрович [личный фонд] | 115 од. зб., 1891-1914 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 162 – Зелений Павло Олександрович [особовий фонд] | Зелёный Павел Александрович [личный фонд] | 32 од. зб., 1848-1917 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 163 – Петрієв (Петріашвілі) Василь Мойсейович [особовий фонд] | Петриев (Петриашвили) Василий Моисеевич [личный фонд] | 11 од. зб., 1870-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 164 – Липа Іван Львович [особовий фонд] | Липа Иван Львович [личный фонд] | 16 од. зб., 1892-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 165 – Шугурови [сімейний фонд] | Шугуровы [семейный фонд] | 3 од. зб., 1902-1911 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 166 – Габбе Володимир Миколайович [особовий фонд] | Габбе Владимир Николаевич [личный фонд] | 2 од. зб. | В 1964 р. фонд передано до Відділу гідрометфонду управління Гідрометслужби УРСР, тепер – в Галузевому державному архіві Гідрометеорологічної служби України при Центральній геофізичній обсерваторії, м. Київ

Ф. 167 – Інокентій (Борисов) Іван Олексійович [особовий фонд] | Иннокентий (Борисов) Иван Алексеевич [личный фонд] | 2 од. зб., 1836-1855 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 168 – Назимови [сімейний фонд] | Назимовы [семейный фонд] | 7 од. зб., 1764-1891 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 169 – Фукс Ісак Маркович [особовий фонд] | Фукс Исаак Маркович [личный фонд] | 15 од. зб., 1894-1901 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 170 – Клітін Олександр Михайлович [особовий фонд] | Клитин Александр Михайлович [личный фонд] | 13 од. зб., 1889-1902 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 171 – Байков Лев Львович [особовий фонд] | Байков Лев Львович [личный фонд] | 8 од. зб., 1905-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 172 – Лігін (Козлов) Валеріан Миколайович [особовий фонд] | Лигин Валериан Николаевич [личный фонд] | 34 од. зб., 1899-1910 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 173 – Рябков Павло Захарович [особовий фонд] | Рябков Павел Захарович [личный фонд] | 2 од. зб., 1873-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 174 – Павлович [особовий фонд] | Павлович [личный фонд] | 15 од. зб., 1914-1928 | В 1953 р. документи передано до фонду Р-5419 – «Павлович, економіст»

Ф. 175 – Банкірська контора С.М.Барбаша | Банкирская контора Барбаша Самуила Матусовича | 43 од. зб., 1880-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 176 – Руссов Олександр Петрович [особовий фонд] | Руссов Александр Петрович [личный фонд] | 2 од. зб., 1907-1911 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 177 – Аноєв Микола Федорович [особовий фонд] | Аноев Николай Фёдорович [личный фонд] | 8 од. зб., 1916-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 178 – Гайос Сергій Іванович [особовий фонд] | Гайос Сергей Иванович [личный фонд] | 1 од. зб., 1906-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 179 – Лорович Венедикт Вікентійович [особовий фонд] | Лорович Венедикт Викентьевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1853-1885 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 180 – Управління 1-го округу Херсонських поселень, м. Нова Прага Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Управление 1-го округа Херсонских поселений, г. Новая Прага Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 377 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

Ф. 181 – Управління 2-го округу Херсонських поселень, м. Новий Миргород Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Управление 2-го округа Херсонских поселений, г. Новый Миргород Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 255 од. зб. | В 1952 та 1955 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

Ф. 182 – Вілінський Сергій Григорович [особовий фонд] | Вилинский Сергей Григорьевич [личный фонд] | 3 од. зб., 1918 г.   Опис:   [1]

Ф. 183 – Управління 3-го округу Херсонських поселень, м. Нова Одеса Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Управление 3-го округа Херсонских поселений, г. Новая Одесса Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 157 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ

Ф. 184 – Фролова (Яворська) Віра Петрівна [особовий фонд] | Фролова (Яворская) Вера Петровна [личный фонд] | 30 од. зб., 1870-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 185 – Морська (П’єткевич-Фессінг) Марія Іванівна [особовий фонд] | Морская (Пьеткевич-Фессинг) Мария Ивановна [личный фонд] | 1 од. зб., 1903 г.   Опис:   [1]

Ф. 186 – Кузовкін (Ніколаєв) Микола Іванович [особовий фонд] | Кузовкин (Николаев) Николай Иванович [личный фонд] | 23 од. зб., 1889-1910 рр.   Опис:   [1]

Ф. 187 – Бондаренко Іван Михайлович [особовий фонд] | Бондаренко Иван Михайлович [личный фонд] | 13 од. зб., 1891-1913 рр.   Опис:   [1]

Ф. 188 – Родоконакі-Юр’євичі [сімейний фонд] | Родоконаки-Юрьевичи [семейный фонд] | 123 од. зб., 1847-1920 рр.   Опис:   [1]

Ф. 189 – Обух-Вощатинські [сімейний фонд] | Обух-Вощатинские [семейный фонд] | 10 од. зб., 1904-1911 рр.   Опис:   [1]

Ф. 190 – Бялковська Ганна (Анна) Вацлавівна [особовий фонд] | Бялковская Анна Вацлавовна [личный фонд] | 9 од. зб., 1903-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 191 – Білярський Петро Спиридонович [особовий фонд] | Билярский Пётр Спиридонович [личный фонд] | 34 од. зб., 1847-1866 рр.   Опис:   [1]

Ф. 192 – Голікови [сімейний фонд] | Голиковы [семейный фонд] | 33 од. зб., 1785-1906 рр.   Опис:   [1]

Ф. 193 – Цвілінг Михайло Борисович [особовий фонд] | Цвилинг Михаил Борисович [личный фонд] | 116 од. зб., 1903-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 194 – Шапіро Соломон Борисович [особовий фонд] | Шапиро Соломон Борисович [личный фонд] | 10 од. зб., 1903-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 195 – Гроссфельд (Гросфельд) Юрій (Юлій) Ісидорович [особовий фонд] | Гроссфельд (Гросфельд) Юрий (Юлій) Исидорович [личный фонд] | 14 од. зб., 1906-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 196 – Никанор (Бровкович) Олександр Іванович [особовий фонд] | Никанор (Бровкович) Александр Иванович [личный фонд] | 6 од. зб., 1870-1884 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 197 – Благовидов Микола Федорович [особовий фонд] | Благовидов Николай Фёдорович [личный фонд] | 6 од. зб., 1831-1908 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 199 – Шеміоти [сімейний фонд] | Шемиоты [семейный фонд] | 216 од. зб., 1748-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 200 – Боржиківська митна застава Слупецького митного округу | Боржиковская таможенная застава Слупецкого таможенного округа Калишской губернии | 6 од. зб., 1913-1914 рр.   Опис:   [1]  

Фонди 201-300

Ф. 201 – Канцелярія начальника Варшавського митного округу | Канцелярия начальника Варшавского таможенного округа | 179 од. зб., 1895-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 202 – Верушковська митниця | Таможня ст. Верушков Калишской губернии | 10 од. зб., 1886-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 203 – Вільчинська митна застава Калишського митного округу | Таможенная застава Калишского таможенного округа, пос. Вильчин Калишской губернии | 20 од. зб., 1883-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 204 – Гербська митниця Родомського митного округу | Таможня Родомского таможенного округа, дер. Гербы Ченстоховского уезда Петроковской губернии | 5 од. зб., 1902-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 205 – Гняздовська митна застава Родомського митного округу | Таможенная застава Родомского таможенного округа, ст. Козеглов, дер. Гняздов Петроковской губернии | 25 од. зб., 1908-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 206 – Закржевська митна застава, с. Закржев Радомського повіту Радомської губернії Царства Польського | Закржевская таможенная застава, с. Закржев Радомского уезда Радомской губернии Царства Польского | 7 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 207 – Зелюнська митниця Калишського митного округу | Таможня Калишского таможенного округа, г. Зелюнь Млавского уезда Плоцкой губернии | 71 од. зб., 1891-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 208 – Ізмаїльська митниця, м. Ізмаїл Бессарабської губернії | Измаильская таможня, г. Измаил Бессарабской губернии | 378 од. зб. | В 1947 та 1949 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 209 – Маневицька митниця Ковельського митного округу | Таможня Ковельского таможенного округа, г. Маневичи | 2 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 210 – Липканська митна застава, м. Ліпкани Хотинського повіту Бессарабської губернії | Липканская таможенная застава, г. Липканы Хотинского уезда Бессарабской губернии | 260 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Чернівецької області

Ф. 211 – Млавська митниця Варшавського митного округу | Таможня Варшавского таможенного округа, ст. Млава Плоцкой губернии | 30 од. зб., 1903-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 212 – Маріупольська портова митниця, м. Маріуполь Катеринославської губернії | Мариупольская портовая таможня, г. Мариуполь Екатеринославской губернии | 9 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 213 – Нездарська митна застава Родомського митного округу | Таможенная застава Радомского таможенного округа, станция Северж, дер. Наздар Бендинского уезда Пиотрковской губернии | 26 од. зб., 1906-1914 гг   Опис:   [1]  

Ф. 214 – Новоросійський митний інспектор | Новороссийский таможенный инспектор, г. Новороссийск | 5 од. зб., 1800-1801 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 215 – «Мондражиївська митниця Бендинського повіту Петроковської губернії Царства Польського» (назва за обліковою документацією) | «Мондражиевская таможня Бендинского уезда, Петроковской губернии Царства Польского» (название согласно учётной документации) | 9 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 216 – Бакальський митний перехідний пункт, с. Бакал Євпаторійського повіту Таврійської губернії | Бакальский таможенный переходной пункт, с. Бакал Евпаторийского уезда Таврической губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 217 – Болгарська митниця, с. Кубей Аккерманського повіту Бессарабської губернії | Болгарская таможня, с. Кубей Аккерманского уезда Бессарабской губернии | 21 од. зб. | В 1947 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 218 – Радзивилівський митний округ, м. Радзивилів Волинської губернії | Радзивиловский таможенный округ, г. Радзивилов Волынской губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 219 – Радомський митний округ, м. Радом Царства Польського | Радомский таможенный округ, г. Радом Царства Польского | 22 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 220 – «Криловська митниця» (назва за обліковою документацією; ймовірно: м. Крилов (Новогеоргієвськ) Александрійського повіту Херсонської губернії) | «Крыловская таможня» (название согласно учётной документации; предположительно: г. Крылов (Новогеоргиевск) Александрийского уезда Херсонской губернии) | 28 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 221 – Авраменська митна застава, с. Аврамени (Авремень) Бєлцького повіту Бессарабської губернії | Авраменская таможенная застава, с. Аврамены (Аврэмень) Белцкого уезда Бессарабской губернии | 9 од. зб. | В 1948 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 222 – Гродзинська митна застава Варшавського округу | Таможенная застава Варшавского таможенного округа, с. Гродзинск Слуцкого уезда Калишской губернии | 18 од. зб., 1899-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 223 – Ризька митниця, м. Рига | Рижская таможня, г. Рига | 328 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному історичному архіві Латвії

Фф. 224, 673 – Ренійська митниця, м. Рені Бессарабської губернії | Ренийская таможня, г. Рени Бессарабской губернии | 13 од. зб. | В 1949 та 1955 рр. вибули; інформація про фонди знаходяться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 225 – Усть-Прутська митна застава, м. Рені Бессарабської губернії | Усть-Прутская таможенная застава, г. Рени Бессарабской губернии | 60 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 226 – «Хоржельська митна застава, с. Хоржель Праснішського повіту Полоцької губернії» (назва за обліковою документацією) | «Хоржельская таможенная застава /…/» (название согласно учётной документации) | 10 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 227 – Пеплувський митний перехідний пункт Млавського митного округу | Таможенный переходный пункт Млавского таможенного округа, г.Пеплувск ст. Млава Плоцкой губернии | 3 од. зб., 1910-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 228 – Хмельницький Ісак Абрамович [особовий фонд] | Хмельницкий Исаак Абрамович [личный фонд] | 70 од. зб., 1905-1926 | В 1954 р. документи передано до фонду Р-5250 – «Хмельницький Ісак Абрамович»

Ф. 229 – Радєєвська митниця, ст. Радєєв Нешавського повіту Варшавської губернії Царства Польського | Радеевская таможня, ст. Радеев Нешавского уезда Варшавской губернии Царства Польского | 12 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 230 – Служевський митний перехідний пункт Варшавського митного округу | Таможенный переходный пункт Варшавского таможенного округа, ст. Александров-Пограничный Варшавской губернии | 6 од. зб., 1909-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 231 – Слупецька митниця | Таможня, г. Слупецк Слупецкого уезда Калишской губернии | 17 од. зб., 1882-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 232 – Подграбська митна застава, ст. Крашевіце Калішської губернії Царства Польського | Подграбская таможенная застава, ст. Крашевице Калишской губернии Царства Польского | 14 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 233 – Челядзька митна застава Родомського митного округу | Таможенная застава Родомского таможенного округа, пос. Челядзь Бендинского уезда Петроковской губернии | 8 од. зб., 1905-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 234 – Сосновицька митниця Родомського митного округу | Таможня Родомского таможенного округа, ст. Сосновицы Варшавско-Венской железной дороги, Петроковской губернии | 92 од. зб., 1907-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 235 – Одеське літературно артистичне товариство | Одесское литературно-артистическое общество | 7 од. зб., 1858-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 236 – Канцелярія начальника Калишського митного округу | Канцелярия начальника Калишского таможенного округа, г. Калиш Нешавского уезда Варшавской губернии | 12 од. зб., 1887-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 237 – Унгенська митниця, ст. Унгени, Бессарабської губернії | Унгенская таможня, ст. Унгены, Бессарабской губернии | 24 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 238 – Щипіорнська митна застава Варшавського митного округу | Таможенная застава Варшавского таможенного округа, дер. Щипиорнка Калишской губернии | 39 од. зб., 1911-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 239 – Піотрковська митна застава Варшавського митного округу | Таможенная застава Варшавского таможенного округа, пос. Пиотрков Нешавского уезда Варшавской губернии | 19 од. зб., 1889-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 240 – Лісаневич Григорій Іванович [особовий фонд] | Лисаневич Григорий Иванович [личный фонд] | 2 од. зб., 1797-1831 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 241 – Волочиська митниця, ст. Волочиськ Волинської губернії | Волочиская таможня, ст. Волочиск Волынской губернии | 2 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 242 – Олександрівська митниця Варшавського митного округу | Таможня Варшавского таможенного округа, г. Александров-Пограничный Нешавского уезда Варшавской губернии | 11 од. зб., 1907-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 243 – Гольська митниця Варшавського митного округу | Таможня Варшавского таможенного округа, пос. Голя Велюнского уезда Калишской губернии | 3 од. зб., 1914 г.   Опис:   [1]  

Ф. 244 – Севастопольська митниця, м. Севастополь | Севастопольская таможня, г. Севастополь | 2 од. зб. | В 1947 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 245 – Фальчинська митна застава, м. Леова Бессарабської губернії | Фальчинская таможенная застава, г. Леова Бессарабской губернии | 3 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 246 – Банкірський дім Ашкеназі в м.Одесі | Банкирский дом Ашкенази в г.Одессе | 5 од. зб., 1893-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 247 – Канцелярія начальника Південного митного округу | Канцелярия начальника Южного таможенного округа | 34 од. зб., 1883-1913 рр.   Описи:   [1, 1a, 2]   [3]  

Ф. 248 – Тираспольська міська управа, м. Тирасполь | Тираспольская городская управа, г. Тирасполь | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 249 – Земський банк Херсонської губернії | Земский банк Херсонской губернии | 1 677 од. зб., 1865-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 250 – Бессарабська контора іноземних поселенців, м. Кишинів | Беccарабская контора иностранных поселенцев, г. Кишинёв | 389 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 251 – Катеринославська контора іноземних поселенців Південного краю Росії, м. Катеринослав | Екатеринославская контора иностранных поселенцев Южного края России, г. Екатеринослав | 203 од зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Дніпропетровської області

Ф. 252 – Одеська контора іноземних поселенців Півдня Росії | Одесская контора иностранных поселенцев Юга России | 917 од. зб., 1806-1833 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 253 – Приватна зуболікарська школа І.Л.Редальє | Частная зубоврачебная школа И.Л.Редалье | 24 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 254 – Приватна зуболікарська школа Равинського | Частная зубоврачебная школа Равинского | 2 од. зб., 1915-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 255 – Приватна зуболікарська школа Тропа | Частная зубоврачебная школа Тропа | 4 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 256 – Одеська жіноча гімназія М.М.Маєвськоі і О.Г.Лобачевської | Одесская женская гимназия М.М.Маевской и О.Г.Лобачевской | 54 од. зб., 1912-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 257 – Одеське перше міське 6-класне училище | Одесское первое городское 6-классное училище | 12 од. зб., 1907-1919 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 258 – Гросс-Лібентальське сільське правління, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское сельское правление, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 259 – Одеське центральне відділення Акціонерного товариства “Компанія Зінгер” | Одесское центральное отделение Акционерного общества”Компания Зингер” | 18 од. зб., 1913-1921 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 260 – Константинівське волосне правління, с. Костянтинівка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Константиновское волостное правление, с. Константиновка Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 261 – Седлецька /Одеська/ казенна жіноча гімназія | Седлецкая (г.Седлецк) /Одесская/ женская гимназия | 434 од. зб., 1914-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 262 – Ісаївське сільське правління, с. Ісаєве Ананьївського повіту Херсонської губернії | Исаевское сельское правление, с. Исаево Ананьевского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 263 – Дмитріївське сільське правління, с. Дмитріївка Нечаянської волості Одеського повіту Херсонської губернії | Дмитриевское сельское правление, с. Дмитриевка Нечаянской волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 264 – Арнаутівське сільське правління, с. Арнаутівка (Олександрівка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Арнаутовское сельское правление, с. Арнаутовка (Александровка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 265 – Кухта Павло Григорович [особовий фонд] | Кухта Павел Григорьевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1863-1897 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 266 – Толстой Михаил Михайлович – молодший [особовий фонд] | Толстой Михаил Михайлович – младший [личный фонд] | 7 од. зб., 1793-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 267 – Рутенберг Петро Мойсейович [особовий фонд] | Рутенберг Пётр Мойсеевич [личный фонд] | 15 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 268 – Інглезі Дмитро Спиридонович [особовий фонд] | Инглези Дмитрий Спиридонович [личный фонд] | 16 од. зб., 1787-1848 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 269 – Пропуск нумерації

Ф. 270 – Кір’яков Михайло Михайлович [особовий фонд] | Кирьяков Михаил Михайлович [личный фонд] | 13 од. зб., 1787-1844 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 271 – Бернацький Олександр Олександрович [особовий фонд] | Бернацкий Александр Александрович [личный фонд] | 15 од. зб., 1906-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 272 – Одеське відділення Російського біблійного товариства | Одесское отделение Российского библейского общества | 9 од. зб., 1817-1822 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 273 – Одеське слов’янське доброчинне товариство імені Кирила і Мефодія | Одесское славянское благотворительное общество имени Кирилла и Мефодия | 23 од. зб., 1873-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 274 – Одеський [міський] статистичний комітет | Одесский [городской] статистический комитет | 67 од. зб., 1863-1904 гг   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 275 – Шостий археологічний з’їзд | Шестой археологический съезд | 29 од. зб., 1884 г.   Опис:   [1]  

Ф. 276 – Одеський [міський] ветеринарний інспектор | Одесский [городской] ветеринарный инспектор | 37 од. зб., 1898-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 277 – Херсонське губернське дворянське зібрання, м. Херсон | Херсонское губернское дворянское собрание, г. Херсон | 24 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 278 – Головна контора Російського товариства пароплавства і торгівлі | Главная контора Русского общества пароходства и торговли | 121 од. зб., 1869-1920 гг   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 279 – Демидівське волосне правління, с. Демидівка Тираспольського повіту Херсонської губернії | Демидовское волостное правление, с. Демидовка Тираспольского уезда Херсонской губернии | [? од. зб.], [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 280 – Семенівське сільське правління, с. Семенівка Костянтинівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Семёновское сельское правление, с. Семёновка Константиновской волости Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 281 – Податковий інспектор 1-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 1-го участка г. Одессы | 14 од. зб., 1898-1913 рр.   Описи:   [1, 2]  

Ф. 282 – Податковий інспектор 2-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 2-го участка г. Одессы | 45 од. зб., 1898-1913 гг   Опис:   [1]  

Ф. 283 – Податковий інспектор 3-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 3-го участка г. Одессы | 91 од. зб.,1888-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 284 – Податковий інспектор 5-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 4-го участка г. Одессы | 31 од. зб., 1900-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 285 – Податковий інспектор 6-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 5-го участка г. Одессы | 12 од. зб., 1906-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 286 – Податковий інспектор 7-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 6-го участка г. Одессы | 12 од. зб., 1906-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 287 – Податковий інспектор Одеського повіту | Податной инспектор Одесского уезда | 66 од. зб., 1906-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 288 – Магазин з продажу молочних продуктів А(?).В.Чичкіна, м. Одеса | Магазин по продаже молочных продуктов А.В.Чичкина, г. Одесса | 4 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 289 – Ізмайлов Олександр Олександрович [особовий фонд] | Измайлов Александр Александрович | 8 од. зб., 1898-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 290 – Єгоров (Каспаров) А.Є(?)., цензор [особовий фонд] | Егоров (Каспаров) А.Е., цензор [личный фонд] | 2 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 291 – Трифільєв Євген Парфенович [особовий фонд] | Трифильев Евгений Парфеньевич [личный фонд] | 5 од. зб., б/д.   Опис:   [1]  

Ф. 292 – Кузнецов Полікарп Олексійович [особовий фонд] | Кузнецов Поликарп Алексеевич [личный фонд] | 5 од. зб., 1914-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 293 – Самінська Єва Йосипівна [особовий фонд] | Саминская Ева Иосифовна[личный фонд] | 11 од. зб., 1908-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 294 – Довгаль Петро, майор царської армії [особовий фонд] | Довгаль Пётр, майор царской армии [личный фонд] | 7 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 295 – Штейгель М(?).В., вчений садівник [особовий фонд] | Штейгель М.В., учёный садовник [личный фонд] | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 296 – Бібліотека Новоросійського університету | Библиотека Новороссийского университета | 165 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, документи щодо діяльності установи – див.: Ф. 45, Новоросійський університет (описи 23, 24 та ін.)

Ф. 297 – Бендерський повітовий суд, м. Бендери Бессарабської губернії | Бендерский уездный суд, г. Бендеры Бессарабской губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 298 – Дирекція народних училищ Херсонської губернії | Дирекция народных училищ Херсонской губернии | 64 од. зб., 1908-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 299 – Очаківський [Свято-Миколаївський військовий] собор, м. Очаків Херсонської губернії | Очаковский [Свято-Николаевский военный] собор, г. Очаков Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 300- Одеське міське кредитне товариство | Одесское городское кредитное общество | 2 122 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Фонди 301-400

Ф. 301 – Миколаївська митна застава (? – м. Миколаїв) | Николаевская таможенная застава (? – г. Николаев) | 9 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 302 – Одеська сухопутна митниця | Одесская сухопутная таможня | 3 од. зб., 1834-1847 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 303 – Маяцька митна застава | Маякская таможенная застава Одесского таможенного округа | 10 од. зб., 1811-1829 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 304 – Овідіопольське міське вище навчальне училище, м. Овідіополь Херсонської губернії | Овидиопольское городское высшее начальное училища, г. Овидиополь Херсонской губернии | 40 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 305 – Бессарабсько-Tаврійський земельний банк | Бессарабско-Таврический земельный банк | 3 360 од. зб., 1872-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 306 – Управління Одеського телеграфного округу | Управление Одесского телеграфного округа | 14 од. зб., 1871-1886 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 307 – Управління Одеського поштово-телеграфного округу | Управление Одесского почтово-телеграфного округа | 1 018 од. зб., 1882-1920 рр.   Опис:   [7]  

Ф. 308 – Одеська поштова контора | Одесская почтовая контора | 571 од. зб., 1874-1920 рр.   Опис:   [6]  

Ф. 309 – Одеська телеграфна контора | Одесская телеграфная контора | 58 од. зб., 1881-1917 рр.   Опис:   [5]  

Ф. 310 – Земський начальник 1 -ої дільниці, м. Одеса | Земский начальник 1-го участка, г. Одесса | 7 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 311 – Земський начальник 2-ої дільниці м Одеси | Земский начальник 2-го участка г. Одессы | 1 од. зб., 1905 г.   Опис:   [1]  

Ф. 312 – Земський начальник 3-ої дільниці, м. Одеса | Земский начальник 3-го участка, г. Одесса | 14 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 313 – Земський начальник 6-ої дільниці, м. Одеса | Земский начальник 6-го участка, г. Одесса | 8 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 314 – Канцелярія Одеського поліцмейстера | Канцелярия Одесского полицмейстера | 437 од. зб., 1863-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 315 – Одеське міське з військової повинності присутствіє | Одесское городское по воинской повинности присутствие | 1 024 од. зб., 1884-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 316 – Інспектор народних училищ 10-го району Херсонської губернії | Инспектор народных училищ 10-го р-на Херсонской губ., г. Одесса | 761 од. зб., 1829-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 317 – Одеський 1-й казенний винний склад | Одесский 1-й казенный винный склад | 1 од. зб., 1912-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 318 – Канцелярія Таврійського цивільного губернатора, м. Сімферополь | Канцелярия Таврического гражданского губернатора, г. Симферополь | 44 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 319 – Дирекція бессарабських училищ, м. Кишинів | Дирекция бессарабских училищ, г. Кишинёв | 61 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 320 – Одеська комерційна гімназія | Одесская коммерческая гимназия | 6 од. зб., 1810-1817 рр. | Документи фонду включено за приналежністю до фонду Ф.44 – «Рішельєвський ліцей»

Ф. 321 – Училищний комітет Харківського університету, м. Харків | Училищный комитет Харьковского университета, г. Харьков | 60 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Харківської області

Ф. 322 – Одеське міське лікарське управління | Одесское городское врачебное управление | 129 од. зб., 1846 -1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 323 – Одеське портове управління | Одесское портовое управление | 136 од. зб., 1905-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 324 – Управління головного інженера новоросійських комерційних портів | Управление главного инженера новороссийских коммерческих портов | 250 од. зб., 1867-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 325 – Управління робіт Одеського порту | Управление работ Одесского порта | 477 од. зб., 1909-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 326 – Управління робіт в гирлах р. Дунай, м Ізмаїл | Управление работ в устьях р. Дунай, г. Измаил | 32 од. зб., 1912-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 327 – Херсонська губернська креслярня, м. Херсон | Херсонская губернская чертёжная, г. Херсон | 71 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

Ф. 328 – «Одеське сільськогосподарське гідротехнічне училище І.І.Хойна» (назва за обліковою документацією) | «Одесское сельскохозяйственное гидротехническое училище И.И.Хойна» (название согласно учётной документации) | 656 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, документи діяльності установи – див.: Ф. 116, Одеські приватні політехнічні курси І.І.Хойна

Ф. 329 – Гарріс Едмонд (Едмунд) Генріхович [особовий фонд] | Гаррис Эдмонд (Эдмунд) Генрихович [личный фонд] | 97 од. зб., 1869-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 330 – Механічний будівельний завод інженера Е.Г.Гарріса | Механический строительный завод инженера Э.Г.Гарриса | 46 од. зб., 1870-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 331 – Мечников Ілля Ілліч [особовий фонд] | Мечников Илья Ильич [личный фонд] | 5 од. зб., 1867-1880 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 332 – Одеський цукрово-рафінадний завод Степанівського товариства | Одесский сахаро-рафинадный завод Степановского общества | 215 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 333 – Одеське відділення Російського технічного товариства | Одесское отделение Русского технического общества | 634 од. зб., 1872-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 334 – Одеські вищі жіночі курси | Одесские высшие женские курсы | 11 432 од. зб., 1906-1920 рр.   Описи:   [2]   [3]   [4]   [5]  

Ф. 335 – Котляревський Павло Петрович [особовий фонд] | Котляревский Павел Петрович [личный фонд] | 2 од. зб., 1903-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 336 – Шульгін Василь Віталійович [особовий фонд] | Шульгин Василий Витальевич [личный фонд] | 5 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни – Сімейний фонд Шульгіних (Ф.Р-5957) знаходиться у Державному архіві Російської Федерації (ГАРФ)

Ф. 337 – Акціонерне товариство Чорноморська маслобойня «Брати Треппель», м. Одеса | Акционерное общество Черноморская маслобойня «Братья Треппель», г. Одесса | 8 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 338 – Одеська казенна палата | Одесская казенная палата | 146 од. зб., 1915-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 339 – Одеське відділення Християнського поземельного банку | Одесское отделение Христианского поземельного банка | 2 941 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 340 – Одеське відділення Російського товариства торгівлі чаєм фірми “Караван” | Одесское отделение Русского товарищества торговли чаем фирмы “Караван” | 258 од. зб., 1911-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 341 – Новомиргородський повітовий суд, м. Новомиргород Херсонської губернії | Новомиргородский уездный суд, г. Новомиргород Херсонской губернии | 2 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 342 – Григоріопольський міський магістрат, м. Григоріополь Херсонської губернії | Григориопольский городской магистрат, г. Григориополь Херсонской губернии | 25 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 343 – Вечірні загальноосвітні курси Товариства викладачів Одеського реального училища Св.Павла | Вечерние общеобразовательные курсы Общества преподавателей Одесского реального училища Св. Павла | 172 од. зб., 1916-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 344 – Акціонерне товариство для виробництва землеробських знарядь та машин І.І.Гена, м. Одеса | Акционерное общество для производства земледельческих орудий и машин И.И.Гена, г. Одесса| 6 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 345 – Єлисаветградський повітовий магістрат, м. Єлисаветград Херсонської губернії | Елизаветградский уездный магистрат, г. Елизаветград Херсонской губернии | [? од. зб.], [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 346 – Новомиргородський міський магістрат, м. Новомиргород Херсонської губернії | Новомиргородский городской магистрат, г. Новомиргород Херсонской губернии | 108 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 347 – Тираспольський міський магістрат, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольский городской магистрат, г. Тирасполь Херсонской губернии | 16 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 348 – Єлисаветградська провінційна канцелярія, м. Єлисаветград Херсонської губернії | Елизаветградская провинциальная канцелярия, г. Елизаветград Херсонской губернии | 8 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 349 – Вознесенський [губернський -?] магістрат, м. Вознесенськ Херсонської губернії | Вознесенский [губернский – ?] магистрат, г. Вознесенск Херсонской губернии | 13 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 350 – Миколаївський міський магістрат (? – м. Миколаїв) | Николаевский городской магистрат (? – г. Николаев) | 8 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 351 – Фрейдорфське сільське правління, с. Фрейдорф Тираспольського повіту Херсонської губернії | Фрейдорфское сельское правление, с. Фрейдорф Тираспольского уезда Херсонской губернии | 23 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 352 – Францфельдське (Михайлівське) сільське правління | Францфельдское (Михайловское) сельское правление | 221 од. зб., 1815-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 353 – Фестерівська римо-католицька церква, с. Фестерове Одеського повіту Херсонської губернії | Фестеровская римско-католическая церковь, с. Фестерово Одесского уезда Херсонской губернии | 8 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 354 – Калаглійське волосне правління, с. Калаглія Одеського повіту Херсонської губернії | Калаглийское волостное правление, с. Калаглия Одесского уезда Херсонской губернии | 35 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 355 – Херсонське окружне управління державного майна | Херсонское окружное управление государственных имуществ | 49 од. зб., 1839-1869 рр. – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 356 – Ананьївське окружне управління державного майна | Ананьевское окружное управление государственных имуществ | 38 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 357 – Тираспольське окружне управління державного майна | Тираспольское окружное управление государственных имуществ | 13 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 358 – Електромонтерські курси при Електротехнічному училищі В.П.Гадзяцького | Электромонтёрские курсы при Электротехническом училище В.П.Гадзяцкого | 60 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, документи щодо діяльності установи – див.: Ф. 50, Одеське приватне середнє електротехнічне училище В.П.Гадзяцького

Ф. 359 – Одеська міщанська управа | Одесская мещанская управа | 200 од. зб., 1828-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 360 – Південноросійське товариство пароплавства Фальц-Фейна | Южнорусское общество пароходства Фальц-Фейна | 4 од. зб., 1910-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 361 – Одеський міський комітет опіки над в’язницями | Одесский городской попечительный комитет о тюрьмах | 1 114 од. зб., 1835-1900 гг   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 362 – Одеський приказ громадського піклування | Одесский приказ общественного призрения | 415 од. зб., 1826-1865 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 363 – Товариство південноросійського шкіряного виробництва | Общество южнорусского кожевенного производства | [84 кг. документів], [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 364 – Російське транспортне страхове товариство, м. Одеса | Русское транспортное страховое общество, г. Одесса | 3 од. зб., [б. д.] – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 365 – Одеська купецька управа | Одесская купеческая управа | 2 од. зб., 1865-1897 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 366 – Одеське ощадно-позикове товариство ювелірів і годинникарів | Одесское судо-сберегательное товарищество ювелиров и часовщиков | 106 од. зб., 1914-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 367 – Одеське товариство витончених мистецтв | Одесское общество изящных искусств | 54 од. зб., 1865-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 368 – Одеське художнє училище | Одесское художественное училище | 1 200 од. зб., 1885-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 369 – Калаглійська волосна управа | Калаглийская волостная управа | 6 од. зб., 1908-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 370 – Нотаріус Андрєєв Сергій Степанович, м. Одеса | Нотариус Андреев Сергей Степанович, г. Одесса | 19 од. зб., 1899-1915 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 371 – Нотаріус Гладун Дмитро Трохимович, м. Одеса | Нотариус Гладун Дмитрий Трофимович, г. Одесса | 63 од. зб., 1871-1897 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 372 – Нотаріус Гоф Степан Ісидорович, м. Одеса | Нотариус Гоф Степан Исидорович, г. Одесса | 70 од. зб., 1883-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 373 – Дирекція народних училищ Таврійської губернії, м. Симферополь | Дирекция народных училищ Таврической губернии, г. Симферополь | 11 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 374 – Таврійсько-Катеринославське управління землеробства і землевлаштування, м. Симферополь | Таврическо-Екатеринославское управление земледелия и землеустройства, г. Симферополь | 4 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 375 – Одеський повітовий військовий начальник | Одесский уездный воинский начальник | 10 од. зб., 1904-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 376 – Таврійське губернське правління, м. Сімферополь | Таврическое губернское правление, г. Симферополь | 392 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 377 – Цюріхстальське волосне правління, с. Цюрихсталь (Святогорськ) Феодосійського повіту Таврійської губернії | Цюрихстальское волостное правление, с. Цюрихсталь (Святогорск) Феодосийского уезда Таврической губернии | 9 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 378 – Завод російського суднобудівного товариства «Руссуд» | Завод руського судостроительного общества «Руссуд» | 3 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 379 – Нотаріус Фірер Соломон Якович, м. Очаків Херсонської губернії | Нотариус Фирер Соломон Яковлевич, г. Очаков Херсонской губернии | 3 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 380 – Ізмаїльська портова митна застава, м. Ізмаіл Бессарабської губернії | Измаильская портовая таможенная застава, г. Измаил Бессарабской губернии | 2 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 381 – Дегуров Антон Антонович [особовий фонд] | Дегуров Антон Антонович [личный фонд] | 2 од. зб. | В 1956 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в Ленінградському обласному державному архіві, м. Виборг

Ф. 382 – Нотаріус Торчинський Іоаким Павлович, м. Березівка Ананьївського повіту Херсонської губернії | Нотариус Торчинский Иоаким Павлович, г. Березовка Ананьевского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1890-1892 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 383 – Нотаріус Лемберг Амшей Якович, м. Ананьїв Херсонської губернії | Нотариус Лемберг Амшей Яковлевич, г. Ананьев Херсонской губернии | 1 од. зб., 1896 г.   Опис:   [1]  

Ф. 384 – Кагульська митна застава, м. Кагул Бессарабської губернії | Кагульская таможенная застава, г. Кагул Бессарабской губернии | 3 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 385 – Кілійська міська митниця, м. Кілія Бессарабської губернії | Килийская городская таможня, г. Килия Бессарабской губернии | 68 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 386 – Вилковське поліцейське управління, м. Вилкове Бессарабської губернії | Вилковское полицейское управление, г. Вилково Бессарабской губернии | 15 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

Ф. 387 – Нотаріус Зволінський Лаврентій Дагустович, м. Тирасполь Бессарабської губернії | Нотариус Зволинский Лаврентий Дагустович, г. Тирасполь Бессарабской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 388 – Нотаріус Юматов Василь, м. Одеса | Нотариус Юматов Василий, г. Одесса | 1 од. зб., 1869 г.   Опис:   [1]  

Ф. 389 – Канцелярія Харківського губернатора, м. Харьків | Канцелярия Харьковского губернатора, г. Харьков | 18 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Харківської області

Ф. 390 – Нотаріус Веселовський Костянтин Сергійович, м. Одеса | Нотариус Веселовский Константин Сергеевич, г. Одесса | 14 од. зб., 1900-1911 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 391 – Нотаріус Вацієвський Володимир Гаврилович, м. Одеса | Нотариус Вациевский Владимир Гаврилович, г. Одесса | 4 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 392 – Нотаріус Гусіков Олександр Михайлович, м. Голта Подільської губернії | Нотариус Гусиков Александр Михайлович, г. Голта Подольской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 393 – Нотаріус Домбровський Адам Іорданович, м. Одеса | Нотариус Домбровский Адам Иорданович, г. Одесса | 4 од. зб., 1904-1907 гг   Опис:   [1]  

Ф. 394 – Нотаріус Рапопорт Іван Григорович, с. Ландау Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Рапопорт Иван Григорьевич, с. Ландау Одесского уезда Херсонской губернии | 12 од. зб., 1888-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 395 – Нотаріус Александров Микола Петрович, с. Курисове-Покровське Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Александров Николай Петрович, с. Курисово-Покровское Одесского уезда Херсонской губернии | 11 од. зб., 1909-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 396 – Нотаріус Паста Микола Іванович, м. Одеса | Нотариус Паста Николай Иванович, г. Одесса | 5 од. зб., 1917-120 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 397 – Нотаріус Скрипник Яков Данилович, с. Курисове-Покровське Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Скрипиник Яков Данилович, с. Курисово-Покровское Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1903-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 398 – Нотаріус Павлович Вітольд Ісидорович, м. Очаків Херсонської губернії | Нотариус Павлович Витольд Исидорович, г. Очаков Херсонской губернии | 5 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 399 – Нотаріус Потешковський Ієроним Петрович, м. Одеса | Нотариус Потешковский Иероним Петрович, г. Одесса | 26 од. зб., 1899-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 400 – Нотаріус Россолімо Леонід Іванович, м. Одеса | Нотариус Россолимо Леонид Иванович, г. Одесса | 5 од. зб., 1907-1912 рр.   Опис:   [1]  

Фонди 401-500

Ф. 401 – Нотаріус Брайкевич Олександр Олександрович, м. Тирасполь Бессарабської губернії | Нотариус Брайкевич Александр Александрович | 17 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 402 – Нотаріус Ринцький Лука Олексійович, м. Одеса | Нотариус Рынцкий Лука Алексеевич, г. Одесса | 7 од. зб., 1876-1883 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 403 – Нотаріус Іванов Іван Петрович, м. Овідіополь Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Иванов Иван Петрович, г. Овидиополь Одесского уезда Херсонской губернии | 7 од. зб., 1913-1916 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 404 – Нотаріус Матвєєв Г.Г., с. Северинівка Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Матвеев Г.Г., с. Севериновка Одесского уезда Херсонской губернии | [? од. зб.], 1904-1906 рр. – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 405 – Пропуск нумерації

Ф. 406 – Нотаріус Сатінський Микола Олексійович, м. Одеса | Нотариус Сатинский Николай Алексеевич, г. Одесса | 3 од. зб., 1917-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 407 – Нотаріус Берченко Василь Федорович, м. Одеса | Нотариус Берченко Василий Фёдорович, г. Одесса | 8 од. зб., 1915-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 408 – Нотаріус Галка Арон Якович, м. Одеса | Нотариус Галка Арон Яковлевич, г. Одесса | 5 од. зб., 1871-1876 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 409 – Нотаріус Сильвестрович Михайло Онуфрійович, м. Одеса | Нотариус Сильвестрович Михаил Ануфриевич, г. Одесса | 33 од. зб., 1881-1899 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 410 – Нотаріус Мімі Олексій Миколайович, с. Маяки Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Мими Алексей Николаевич, с. Маяки Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., б/д.   Опис:   [1]  

Ф. 411 – Нотаріус Половинський Василь Андрійович, м. Одеса | Нотариус Половинский Василий Андреевич, г. Одесса | 3 од. зб., 1872-1875 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 412 – Нотаріус Данутінський Сергій Михайлович, с. Маяки Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Данутинский Сергей Михайлович, с. Маяки Одесского уезда Херсонской губернии | 5 од. зб., 1900-1905 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 413 – Нотаріус Зайдлер Ізраїль Ісаакович, м. Одеса | Нотариус Зайдлер Израиль Исаакович, г. Одесса | 8 од. зб., 1870-1883 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 414 – Нотаріус Славинський Кіндрат Івлевич, м. Тирасполь Бессарабської губернії | Нотариус Славинский Кондрат Ивлевич, г. Тирасполь Бессарабской губернии | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 415 – Нотаріус Гадинський В.Є(?)., с. Северинівка Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Гадинский В.Е., с. Севериновка Одесского уезда Херсонской губернии | [? од. зб.], 1911-1913 рр. – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 416 – Нотаріус Епштейн Яків Борисович, м. Вознесенськ Херсонської губернії | Нотариус Эпштейн Якво Борисович, г. Вознесенск Херсонской губернии | 13 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 417 – Нотаріус Соловйов Михайло Олексійович, м. Одеса | Нотариус Соловьев Михаил Алексеевич, г. Одесса | 13 од. зб., 1914-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 418 – Нотаріус Константинов Сергій Осипович, м. Одеса | Нотариус Константинов Сергей Осипович, г. Одесса | 22 од. зб., 1901-1918 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 419 – Нотаріус Хайновський Онуфтій Осипович, м. Одеса | Нотариус Хайновский Онуфрий Осипович, г. Одесса | 16 од. зб., 1883-1899 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 420 – Нотаріус Тимчинський Н(?).Ф., с. Северинівка Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Тимчинский Н.Ф., с. Севериновка Одесского уезда Херсонской губернии | [? од. зб.], 1883 р. – фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

Ф. 421 – Нотаріус Тарасевич Дмитро Августович, м. Одеса | Нотариус Тарасевич Дмитрий Августович, г. Одесса | 5 од. зб., 1893-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 422 – Нотаріус Тимофєєв Павло Михайлович, с. Ландау Одеського повіту Херсонської губернії | Нотариус Тимофеев Павел Михайлович, с. Ландау Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1904-1913 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 423 – Нотаріус Унтілов Олексій Васильович, м. Тирасполь Бессарабської губернії | Нотариус Унтилов Алексей Васильевич, г. Тирасполь Бессарабской губернии | 15 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

Ф. 424 – Нотаріус Устинов Сергій Михайлович, м. Очаків Херсонської губернії | Нотариус Устинов Сергей Михайлович, г. Очаков Херсонской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

Ф. 425 – Нотаріус Цвєтков Павло Васильович, м. Одеса | Нотариус Цветков Павел Васильевич, г. Одесса | 2 од. зб., 1911-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 426 – Нотаріус Шиманович Микита Васильович, м. Одеса | Нотариус Шиманович Никита Васильевич, г. Одесса | 3 од. зб., 1871-1876 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 427 – Нотаріус Персицький Марк Борисович, м. Одеса | Нотариус Персицкий Марк Борисович, г. Одесса | 5 од. зб., 1906-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 428 – Харківський паровозобудівний завод, м. Харків | Харьковский паровозостроительный завод, г. Харьков | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Харківської області

Ф. 429 – Пристав 4-ої ділянки, м. Харків | Пристав 4-го участка г. Харьков | 4 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Харківської області

Ф. 430 – Маріїнське семикласне жіноче училище, г. Холм (Хелм) Царства Польського; з 1915 – м. Одеса | Мариинское семиклассное женское училище, м. Холм (Хелм) Царства Польського; з 1915 – м. Одеса | 32 од. зб., 1897-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 431 – Гросулівське двокласне сільське училище, с. Гросулово (Михайлівка) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Гросуловское двухклассное сельское училище, с. Гросулово (Михайловка) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1910-1912 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 432 – Одеське реальне училище В.А.Жуковського | Одесское реальное училище В.А.Жуковского | 3 од. зб., 1915 г.   Опис:   [1]  

Ф. 433 – Одеське 1-ше вище початкове чоловіче училище | Одесское 1-е высшее начальное мужское училище | 11 од. зб., 1916-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 434 – Пропуск нумерації

Ф. 435 – Родниковський сільський схід (сільське управління), с. Родникове (Айкашен) Святогорської (Цюріхстальської) волості Феодосійського повіту Таврійської губернії | Родниковский сельский сход (сельская управа), с. Родниковое (Айкашен) Святогорской (Цюрихстальской) волости Феодосийского уезда Таврической губернии | 2 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 436 – Євпаторійська митниця, м. Євпаторія | Евпаторийская таможня, г. Евпатория | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 437 – Одеський повітовий предводитель дворянства | Одесский уездный предводитель дворянства | 2 од. зб., 1910-1911 гг   Опис:   [1]  

Ф. 438 – Одеський повітовий віспяний запобіжний комітет | Одесский уездный оспенный предохранительный комитет | 1 од. зб., 1814 г.   Опис:   [1]  

Ф. 439 – Одеський міський [Оперний] театр | Одесский городской [Оперный] театр | 1 од. зб., 1901-1905 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 440 – Новоросійська палата суду й розправи, м. Одеса | Новороссийская палата суда и расправы, г. Одесса | 5 од. зб., 1797-1800 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 441 – Одеське єврейське училище “Талмуд” | Одесское еврейское училище “Талмуд” | 13 од. зб., 1891-1906 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 442 – Комітет Одеського відділення Товариства розповсюдження просвіти між євреями в Росії | Комитет Одесского отделения Общества распространения просвещения между евреями в России | 36 од. зб., 1880-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 443 – Пропуск нумерації

Ф. 444 – Таврійське відділення Державного селянського поземельного банку, м. Симферополь | Таврическое отделение Государственного сельского поземельного банка, г. Симферополь | 1 од зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 445 – Балтський повітовий суд | Балтский уездный суд | 2 145 од. зб., 1796-1869 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

Ф. 446 – Канцелярія Кримського митного інспектора | Канцелярия Крымского таможенного инспектора | 15 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 447 – Балтський повітовий справник | Балтский уездный исправник | 2 од. зб., 1849-1907 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 448 – Келеповський Сергій Іполитович [особовий фонд] | Келеповский Сергей Ипполитович [личный фонд] | 1 од. зб., 1911-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 449 – Одеське жандармське поліцейське управління залізниць | Одесское жандармское полицейское управление железных дорог | 30 од. зб., 1911-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 450 – Перший Одеський особливий тимчасовий військовий суд | 1-й Одесский особый временный военный суд | 12 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

Ф. 451 – Одеський вищий міжнародний інститут | Одесский высший международный институт | 969 од. зб., 1916-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

Ф. 452 – Товариство взаємного страхування від вогню майна | Общество взаимного страхования от огня имуществ | 213 од. зб., 1875-1919 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 453 – Херсонська центральна психіатрична лікарня | Херсонская центральная психиатрическая лечебница | 85 од. зб., 1889-1914 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 454 – Одеське відділення анонімного товариства «Ліонський кредит» | Одесское отделение анонимного общества «Лионский кредит» | 41 од. зб., 1911-1920 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 455 – Одеський військово-окружний суд | Одесский военный окружной суд | 1 од. зб., 1907-1909 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 456 – Російське акціонерне товариство «Вакуум-Ойл Компані» | Русское акционерное общество «Вакуум-Ойл Компани» | 60 од. зб., 1910-1917 рр.   Опис:   [1]  

Ф. 457 – Канцелярія Одеського воєнного губернатора | Канцелярия Одесского военного губернатора | 349 од. зб., 1837-1856 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

Ф. 458 – Управління 72-ої бригади державного ополчення | Управление 72-й бригады государственного ополчения | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 459 – Управління контролера при окремому керівнику робіт 5-ї будівельної партії Румунського фронту | Управление контролёра при отдельном начальнике работ 5-й строительной партии Румынского фронта | 2 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 460 – Етапно-господарський відділ штабу 9-ї армії | Этапно-хозяйственный отдел штаба 9-й армии | [б.к.с.] | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 461 – Польове телеграфне відділення [б.н.] | Полевое телеграфное отделение [б.н.] | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 462 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 206 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 206 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 463 – Військовий слідчий 16-го армійського корпусу | Военный следователь 16-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 464 – Польове поштове відділення № 100 | Полевое почтовое отделение № 100 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 465 – Польове запасне телеграфне відділення № 173 | Полевое запасное телеграфное отделение № 173 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 466 – Одеська спілка працівників комітету Румунського фронту Всеросійського земського союзу | Одесский союз работников комитета Румынского фронта Всероссийского земского союза | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 467 – Офіцерський лазарет Російського товариства Червоного Хреста при 6-й армії | Офицерский лазарет Российского общества Красного Креста при 6-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 468 – Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 4-ої армії | Канцелярия военного прокурора объединённого корпусного суда 4-й армии | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 469 – 453-тя піша Бессарабська дружина | 453-я пешая Бессарабская дружина | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 470 – 464-та піша Бессарабська дружина | 464-я пешая Бессарабская дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 471 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 215 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 215 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 472 – Дивізійний контролер 5-ої кавалерійської дивізії | Дивизионный контролёр 5-й кавалерийской дивизии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 473 – Корпусний контролер 70-го українського корпусу | Корпусный контролёр 70-го украинского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 474 – Управління головного контролера Очаківської фортеці | Управление главного контролёра Очаковской крепости | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 475 – 35-й епідемічний загін Російського товариства Червоного Хреста | 35-й эпидемический отряд Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 476 – 13-й армійський корпус | 13-й армейский корпус | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 477 – Польова поштова контора № 130 | Полевая почтовая контора № 130 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 478 – 64-й епідемічний загін Російського товариства Червоного Хреста | 64-й эпидемический отряд Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 479 – Начальник загону суден і портів східної частини Чорного моря | Начальник отряда судов и портов восточной части Чёрного моря | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному архіві Військово-Морського Флоту

Ф. 480 – Польова контрольно-поштова контора № 129 | Полевая контрольно-почтовая контора № 129 | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 481 – 459-та піша Херсонська дружина | 459-я пешая Херсонская дружина | 16 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 482 – Управління корпусного контролера 6-го кавалерійського корпусу | Управление корпусного контролёра 6-го кавалерийского корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 483 – Начальник військових сполучень армій Західного фронту | Начальник военных сообщений армий Западного фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 484 – Управління контролера 4-ї будівельної партії | Управление контролёра 4-й строительной партии | 8 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 485 – Управління начальника одеської місцевої бригади | Управление начальника одесской городской бригады | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 486 – Уповноважений Російського товариства Червоного Хреста | Уполномоченный Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 487 – Одеський комітет Центрального комітету військово-технічної допомоги об’єднаних наукових і технічних організацій | Одесский комитет Центрального комитета военно-технической помощи объединённых научных и технических организаций | 10 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 488 – Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду при штабі 40-го армійського корпусу | Канцелярия военного прокурора объединённого корпусного суда при штабе 40-го армейского корпуса | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 489 – Управління начальника кінних запасів Одеського військового корпусу | Управление начальника конных запасов Одесского военного корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 490 – Одеське військово-окружне інтендантське управління Одеського військового округу | Одесское военно-окружное интендантское управление Одесского военного округа | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 491 – Стаціонарний лазарет, с. Успенське Одеського повіту | Стационарный лазарет, с. Успенское Одесского уезда | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 492 – Одеський військовий шпиталь | Одесский военный госпиталь | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 493 – Святогорське волосне правління, с. Святогорськ (Цюрихсталь) Феодосійського повіту Таврійської губернії | Святогорское волостное правление, с. Святогорск (Цюрихсталь) Феодосийского уезда Таврической губернии | 2 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

Ф. 494 – Районний уповноважений із заготівлі консервів по Одеському району | Районный уполномоченный по заготовке консервов по Одесскому району | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 495 – Етапне поштово-телеграфне відділення № 278 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 278 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 496 – Корпусний контролер 2-го кавалерійського корпусу | Корпусный контролёр 2-го кавалерийского корпуса | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 497 – Корпусний контролер 47-го армійського корпусу | Корпусный контролёр 47-го армейского корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 498 – Епідемічний загін № 60 Російського товариства Червоного Хреста | Эпидемический отряд № 60 Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 499 – Контролер при завідуючому заготівлями матеріалів та інвентарю Бессарабського [району ?] | Контролёр при заведующем заготовкой материалов и инвентаря Бессарабского [района ?] | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

Ф. 500 – Канцелярія військового прокурора об’єднаного суду 12-ї армії | Канцелярия военного прокурора объединённого суда 12-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві