27 червня 2024 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому розглядалися питання: про утворення  об’єднаного архівного  фонду з документів Одеської громадської організації «Постраждалі від політичних репресій» та «Історико-просвітницького, правозахисного і благодійного товариства «Одеський меморіал», а також схвалення/погодження документів установ, а саме: положень про архівні підрозділи та експертні комісії, номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.