Науково-методичні видання

Синявська О.О. Архівна практика. Методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». – Одеса, 2022. – 29 с.
Порядок виконання запитів у Державному архіві Одеської області: Методичні рекомендації / Укл.: Л.Г.Білоусова, О.В.Мартиненко. – Одеса: Державний архів Одеської області, [2014]Порядок виконання запитів, додатки:– «Генеалогічна анкета»– Відомості про метричні книги православних церков та книги ЗАГС (запису актів громадянського стану), які зберігаються у Державному архіві Одеської області– Перелік фондів Державного архіву Одеської області, що містять документи з особового складу, по яких видаються довідки про трудовий стаж та заробітну платню для нарахування та перерахування пенсій. Рекомендації щодо розшуку відомчих архівів. Інформація про державні архіви Одеської області– Фонди виконкомів, які зберігаються у Державному архіві Одеської області– Перелік категорій громадян, які мають право на пільги та законодавчі акти, якими ці пільги передбачені– Порядок копіювання архівних документів у Державному архіві Одеської області– Перелік фондів начальних закладів радянського періоду (університетів, інститутів, консерваторії, технікумів, училищ, шкіл) та науково-дослідницьких інститутів (НДІ), із зазначенням наявності документів з особового складу.
Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області (на допомогу користувачу): Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 40 с. 
Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області: Методичні рекомендації / Укл. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 24 с. 
Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання: Методичні рекомендації / Укл. С.В.Виногловська. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с. 
Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву: Методичні рекомендації / Укл. С.В.Виногловська. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с. 
Укладання списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад: Методичні рекомендації / Укл. О.І.Ксендзик. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 20 с. 
Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів: Методичні рекомендації / Укл. В.О.Хромова. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2012. – 12 с. 
Інструкція з обліку бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області: Методичні рекомендації / Укл. О.А.Корецька. – Одеса: Державний архів Одеської області, 2010. – 8 с. 
Отбор документов на реставрацию: Методические рекомендации / Сост. В.К.Сичкаренко. – Одесса: Государственный архив Одесской области, 2010. – 4 с.