Голодомор 1932-1933 роки. Збережи пам’ять! Збережи правду!

Роботу по пошуку та дослідженню документальних свідчень про страшну трагедію 1932-1933 років у Державному архіві Одеської області було розпочато понад два десятиріччя тому. Ще у 1985-1986 рр. в архіві було створено робочу групу з підготовки збірки документів з історії розвитку сільського господарства на Одещині в радянський період. Саме тоді у Державному архіві Одеської області та Партійному архіві Одеського обкому КПУ (згодом у 1992 р. фонди останнього увійшли до складу Держархіву) були вперше виявлені історичні джерела, що містили факти, які йшли у супереч з інформацією, що подавалася в офіційній  радянській історіографії.

Документи

В подальшому, з кінця 1980-х рр. в Державному архіві Одеської області розпочався процес розсекречування документів та розширення доступу громадськості до цієї інформації. У 1990-х рр. співробітники продовжили пошук свідчень про події 1932-1933 рр., провели декілька документальних виставок та підготували низку публікацій за цією темою у місцевих періодичних виданнях.

Книги

Важливим етапом науково-дослідницької роботи стала підготовка до видання книги під назвою «Голодомор в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.): Спогади, документи, дослідження» (Одеса – 2005). Протягом наступних двох років ця публікація була значно доповнена новими документами та науковими розробками. Результатом проведеної роботи стало видання нової книги – «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» (Одеса – 2007).

В серії «Праці Державного архіву Одеської області» було видано книгу «Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район» (Одеса – 2008). Своєрідним підсумком проведеної роботи стала публікація «одеського» тому загальноукраїнського видання «Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні: Одеська область. – Частина 1» (Одеса – 2008).