До Дня українського козацтва

Українське козацтво – складне і багатогранне суспільне явище, яке відіграло важливу роль в історії України та її народу. Саме завдяки козацтву в середині XVII століття була створена суверенна українська держава, яка продовжила державотворчу традицію українського народу. Унікальність України полягає в тому, що це був єдиний край, де козацтво створило свою державу, організовану на козацьких засадах. 

У другій половині XVII – першій половині XVIII століть Українське козацтво не лише виступало як національні збройні сили, а й було головним чинником збереження української державності. Завдяки впливові козацтва на українську культуру, збереженню козацьких традицій українці і в подальшому, у часи бездержавності, зберегли прагнення до волі і незалежності, а образ козака став уособленням ідеалу чоловіка-воїна, захисника вітчизни. Це значною мірою сприяло відновленню української державності у XX столітті, під час Української революції 1917 – 1921 років.

Протягом усього часу до здобуття Україною незалежності у 1991 році Український народ зберігав козацькі традиції. Після проголошення незалежності України козацький рух охопив широкі кола громадян. Сьогодні козацькі організації та їх об’єднання роблять вагомий внесок у зміцнення державності, відродження та розвиток історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського народу.

Архівні документи

1802 р. «Высочайшие рескрипты и царские указы за 1802 год»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 248, Спр. 1606, Арк. 1, 12, 25, 45, 64, 100, 223-223 зв.

1805 р. Лист з привітанням катеринославських зборів дворянства від 30 березня 1805 р. на ім’я герцога А.Е. Рішельє з нагоди призначення на посаду херсонського військового губернатора.

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 219, Спр. 12, Арк. 39

1805 р. «О назначении на место Херсонского военного Губернатора Розенберга – Дюка Де Ришелье»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 219, Спр. 12, Арк. 1, 2-2 зв.

1815 р. «О назначении Генерала от инфантерии Графа Ланжерона в должность Херсонского военного Губернатора»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 218, Спр. 13, Арк. 1

1822 р. «Об увольнении Новороссийского Генерал-губернатора Графа Ланжерона заграницу и о поручении управления Новороссийскими губерниями Генерал-лейтенанту Инзову»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 220, спр. 4, Арк. 1-1 зв., 3-3 зв., 10

1822 р. Копія Указу про призначення генерала І.М. Інзова виконуючим обов’язків новоросійського Генерал-губернатора

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 220, спр. 4, Арк. 2

1823 р. «О вступлении в управление Новороссийскими губерниями и Бессарабской областью Графа Михаила Семеновича Воронцова»

ДАОО України. Ф. 2, Оп. 5, Спр. 14, Арк. 1-2

1823 р. «Дело о сдаче Генерал-лейтенантом Инзовым должности Новороссийского Генерал-губернатора и Полномочного наместника Бессарабской области Графу Воронцову»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 214, Спр. 14, Арк. 1 а-1 зв.,2-2 зв.

1823 р. «О вступлении Генерал – Адъютанта Графа Воронцова в должность Новороссийского Генерал-губернатора и Полномочного наместника Бессарабской области»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 220, Спр. 6, Арк. 1-3

1824 р. Рапорт Одеського поліцмейстера С.Т. Василевського про прибуття до міста 7 некрасовських та 19 запорозьких козаків

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 190, Спр. 138, Арк. 2

1826 р. «Дело по отношению одесской градской полиции о причислении в одесские мещане запорожцев»

ДАОО України. Ф. 4, Оп. 2, Спр. 459, Арк. 1-1 зв.

1828 р. «О прошении переселившихся в Бессарабскую область дунайских, буджакских и черноморских казаков выступить против турок»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 218, Спр. 9, Арк. 1, 18, 53-54 зв.

1830 р. «Формулярный список Графа Ланжерона»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 249, Спр. 767, Арк. 1а-1 зв., 2, 15, 21

1832 р. «О сдаче должности Новороссийского и Бессарабского Генерал-губернатора, Графом Паленым, Графу Воронцову»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 200, Спр. 32, Арк. 1-1 зв., 2-2 зв.

1835 р. «Об отправлении Коллежского асессора Скальковского для собрания сведений и документов, относящихся к истории и статистике Новороссийского края»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 200, Спр 30, Арк. 11-11 зв., 26

1837 р. «Обозрение Новороссийского края, представленного Графом Воронцовым императору Николаю I в Одессе»

ДАОО України. Ф. 270, Оп. 1,Спр. 16, Арк. 6-6 зв., 7

1839 р. «Формулярный список Генерал-губернатора Федорова Павла Ивановича»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 249, Спр. 771, Арк. 1-1 зв., 2

1854 р. Копія наказу про звільнення з посади новоросійського і бессарабського Генерал-губернатора П.І. Федорова

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 193, Спр. 25, Арк. 16

1854 р. «О увольнении Генерала от инфантерии Федорова в отпуск по болезни и назначении к исправлению его должности Генерал-Адъютанта Анненкова»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 193, Спр. 25, Арк. 19-19 зв.

в

1855 р. «Дело с сведениями собранными Новороссийским и Бессарабским Генерал-губернатором при поездке в октябре 1855 г. в Николаев для представления Государю Императору»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 173, Спр. 41, Арк. 20, 30, 38, 102

1865 р. «О назначении сотни казаков для исполнения службы при Херсонском Полицейском Управлении»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 140, Спр. 90, Арк. 1-1 зв., 2

1868 р. «Об увольнении Генерал-губернатора Коцебу в заграничный отпуск и о поручении исправлять должности его Генерал-лейтенанту Бутурлину»

ДАОО України. Ф. 1, Оп. 140, Спр. 68, Арк. 8-8 зв., 38-38 зв.