До 150-річчя М.С.Грушевського

Життєвий шлях видатного сина українського народу – історика, громадського та політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського (17 (29) вересня 1866 р., Холм – 24 листопада 1934 р., Кисловодськ), – знайшов своє повне та всебічне відображення в історіографії. Спеціальні дослідження, численні публікації та енциклопедичні видання надають нам хронологію його біографії: випускник історико-філологічного факультету університету Св. Володимира, учень В.Б.Антоновича; ординарний професор кафедри всесвітньої історії Львівського університету; фундатор і голова Українського наукового товариства в Києві, член Товариства українських поступовців; голова Центральної Ради УНР; член-кореспондент ВУАН і АН СРСР, автор понад двох тисяч наукових праць, член багатьох наукових та просвітницьких товариств і установ, та одночасно, – людина трагічної долі, яку не оминула репресивна політика радянської тоталітарної системи…

Хоча службова діяльність М.С.Грушевського безпосередньо не була пов’язана з Одесою, багато в чому його біографія має зв’язок з нашим містом, яке він особисто відвідував та був близько знайомий з багатьма відомими одеситами. Цій темі було присвячено дослідження заступника директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусової та проректора Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, д.і.н, професора В.М.Хмарського «М.С.Грушевський і одеські науковці», видане на сторінках часопису «Архіви України» в 1996 році:

“Архіви України”

(для перегляду публікації у форматі .jpg слід натиснути на ескіз для збільшення розміру зображення; також можна ознайомитися з текстом у файлі в форматі .pdf)

Документи, що знаходяться у Державному архіві Одеської області не є першоджерелами для встановлення повної картини життя та діяльності М.С.Грушевського. Однак, вони надають можливість уточнити та в значній мірі доповнити існуючу в історіографії інформацію по низці фактів з його біографії. Серед них – листи до професорів Новоросійського університету Олексія Івановича Маркевича (1847-1903), Івана Андрійовича Линніченка (1857-1926) та редактора журналу «Основа» Андрія Васильовича Ніковського (1885-1942); документи з фонду Одеського інституту народного господарства про підтримку кандидатури М.С.Грушевського на обрання його академіком АН СРСР.

Документи з особового фонду “Маркевич Олексій Іванович” (Ф. 150)

1900-1903 рр. Листи М.С.Грушевського до О.І.Маркевича про особисте життя, викладацьку діяльність, співпрацю істориків, краєзнавців пов’язаних з підготовкою різноманітних публікацій на сторінках «Записок Наукового товариства імені Шевченка» та про плани на майбутнє. – ДАОО: ф. 150, оп. 1, спр. 3, арк. 1-9 зв.

Документи з особового фонду “Линниченко Іван Андрійович” (Ф. 153)

31 грудня 1894 р. Лист М.С.Грушевського до І.А.Линниченка про свою роботу у Львівському університеті, наукову діяльність та плани роботи в Науковому товаристві імені Шевченка. – ДАОО: ф. 153, оп. 1, спр. 285, арк. 1-1 зв.

9 (22) травня 1900 р. Лист М.С.Грушевського до І.А.Линниченка з проханням надіслати одну з його статей, потреба у якій виникла у зв’язку з написанням III тому «Історії України-Руси», зокрема фрагменту з історії Галичини першої половини XIV ст. – ДАОО: ф. 153, оп. 1, спр. 254, арк. 1-1 зв.

28 лютого 1917 р. Лист М.С.Грушевського до І.А.Линниченка про роботу над третьою частиною восьмого тому «Історії України-Руси». – ДАОО: ф. 153, оп. 1, спр. 285, арк. 3-4 зв.

Документи з фонду “Редакція журналу “Основа” (Ф. 746)

1915 р. Редакторський примірник статті М.С.Грушевського публіцистичного характеру «Зайві сумніви» та лист, адресований А.В.Ніковському. – ДАОО: ф. 746, оп. 1, спр. 6, арк. 1-8.

Документи з фонду “Одеський інститут народного господарства” (Ф. Р-129)

1929-1930 рр. Лист правління Одеського інституту народного господарства до редакцій газет «Известия» (Одеса), «Вісті» (Харків) та «Известия» (Москва) про підтримку кандидатури М.С.Грушевського на обрання його академіком Академії наук СРСР. – ДАОО: ф.Р-129, оп. 1, спр. 44, арк. 47.


На відміну від Михайла Сергійовича, його молодший брат – Олександр Грушевський (1877-1943), викладав с січня 1907 по вересень 1908 року в Новоросійському університеті, в якості приват-доцента кафедри російської історії, спецкурси з історії Росії за доби Петра І та історії Київської Русі та Литовсько-Руської держави. Саме з його ім’ям пов’язана перша в історії російських університетів спроба читання курсів з історії України українською мовою. Цей факт став приводом для спеціального службового розслідування і відповідного листування між деканом історико-філологічного факультету, ректором університету, попечителем Одеського учбового округу та навіть – з Міністерством народної освіти у Санкт-Петербурзі. Слід зазначити, що завдяки виваженій позиції керівника факультету – видатного антикознавця, професора Ернста Романовича фон Штерна (1859-1924), ця «справа» не завершилася для молодого науковця суворим покаранням: після (ймовірно, вимушеного) перебування «на лікарняному», він отримав призначення до Московського університету. В подальшому, О.С.Грушевський став одним з фундаторів та організаторів архівної справи в Україні, активним діячем ВУАН, але сумна доля не обійшла і його стороною: в 1938 році він був заарештований по сфабрикованій справі, як «український націоналіст», і помер в засланні.

Документи з фонду “Новоросійський університет” (Ф. 45) щодо викладацької діяльності на історико-філологічному факультеті приват-доцента Олександра Сергійовича Грушевського

26 березня 1908 р. Лист інспектора учбово-окружного управління про ведення приват-доцентом О.С.Грушевським на кафедрі російської історії лекцій на малоросійській мові з винесенням за це Грушевському догани, а в разі повторення подібного – звільнення з числа приват-доцентів університету. – ДАОО: ф. 45, оп. 4, спр. 1227, арк. 20-20 зв.

4 квітня 1908 р. Протокол засідання Ради Новоросійського університету з зазначенням преміювати О.С.Грушевського за один спецкурс з історії Росії за доби Петра Великого, прочитаний російською мовою. – ДАОО: ф. 45, оп. 9, спр. 10, арк. 111-112 .

30 квітня 1908 р. Лист ректора Новоросійського університету С.В.Левашова на ім’я попечителя Одеського учбового округу О.І.Щербакова про преміювання приват-доцента О.С.Грушевського за прочитані курси на історико-філологічному факультеті. – ДАОО: ф. 45, оп. 9, спр. 10, арк. 117-117 зв.

1 листопада 1908 р. Лист декана історико-філологічного факультету Е.Р. фон Штерна ректору Новоросійського університету С.В.Левашову про припинення магістрантом О.С.Грушевським читання своїх курсів, у зв’язку з хворобою. – ДАОО: ф. 45, оп. 4, спр. 1227, арк. 25.

13 лютого 1909 р. Лист ректора Московського університету О.А.Мануйлова ректору Новоросійського університету С.В.Левашову про призначення магістранта О.С.Грушевського приват-доцентом по кафедри російської історії. – ДАОО: ф. 45, оп. 4, спр. 1227, арк. 27.

Представлені на виставці матеріали – лише невеличка частка унікальних історичних джерел, що знаходяться на збереженні в Державному архіві Одеської області: серед понад двох мільйонів одиниць зберігання, багато документів ще очікують на своїх дослідників – для подальшого вивчення життя та діяльності видатних постатей українського Відродження.