Надходження до бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області за 2019 рік

Січень

1. Одеські архіви. Інформаційний бюлетень. Січень-грудень 2018. – Одеса, 2018 – 120 с.

2. Юдаїра в науковій бібліотеці ОНУ імені І.І.Мечникова, бібліографічний покажчик – Одеса 2018 – 158 с.

3. В. Смирнов Реквием ХХ века в 5 частях с эпилогом ч. 3- Одесса 2016 – 920 с.

4. В. Смирнов Реквием ХХ века в 5 частях с эпилогом ч. 2- Одесса 2013 – 960 с.

5. М. Жук Білим і чорним хотів би я бути. – Одеса 2018 – 955 с.

Жовтень

6. Книга пам’яті України. Переможці. Одеська область, Т. 7 – Одеса, 2017 – 678 с.

7. Книга пам’яті України. Переможці. Одеська область, Т. 7 – Одеса, 2018 – 556 с.

Листопад

8. Одесское областное управление статистики. Одесская область в цифрах в 1995 году. –Одесса, 1996 – 216 с.

9. Одесское областное управление статистики. Одесская область в цифрах в 1996 году. –Одесса, 1997 – 193 с.

10. Одесское областное управление статистики. Одесская область в цифрах в 1997 году. –Одесса, 1998 – 229 с.

11. Микола Заєць Цебриківський (гофнунгстальський) край. – Одеса. 2011 – 353 с.

12. Петр Узунов У истоков Сараты. – Арциз, 2016 – 192 с.

13. Станислав Кинка Очерк истории кирпичного производства в Одессе ХIХ – начало ХХ вв. – Одесса, 2014 – 52 с.

14. Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. Випуск 1 – Одеса, 2006 – 148 с.

15. Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. Випуск 13 – Одеса, 2018 – 128 с.

16. Енциклопедія Сучасної України. Том 19 –Київ. 2018 – 688 с.

17. Енциклопедія Сучасної України. Том 20 –Київ. 2018 – 688 с.

18. Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Ф.П. Шевченка. Том 1. Джерела. Випуск 10 – Київ, 2004 -782 с.

19. Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Ф.П. Шевченка. Том 2. Наукові студії.– Київ, 2004 -550 с.

20. С.С. Аргатюк Авангард: Товариство з обмеженою відповідальністю та селище: Історико-краєзнавчий нарис. – Одеса. 2008 – 248 с.

21. Архитектура г. Одессы начала века. Альбом старинных фотографий. Репринтное издание. – Одесса. 1994 – 104 с.

22. А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское оформление издания. – Москва, 1999 – 688 с.

23. Пам’ять про війну. Архівні сторінки. Населенні пункти Балтського району в період тимчасової фашистської окупації 1941-1944 років: хронологічні довідки. Збірник документів. – Харків, 2008 – 260 с.

24. И.В. Арутюнова, Н.Н. Мотырева Указатель памятников и памятных мест по городу Одессе. –Одесса, 2011 – 140 с.

25. Список памятников истории и искусства (могил) на 2-ом городском кладбище. – Одесса, 2008 – 158 с.

26. Здания Одессы и их зодчие: Опыт архитектурно–биографического справочника. – Одесса, 2008 – 172 с.

27. Одесса в полном собрании законов Российской империи: Справочник-указатель. – Одесса, 2006 – 288 с.

28. Застосування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання в роботі науково-довідкових бібліотек архівних установ, методичні рекомендації» – Київ, 2008 – 52 с.

29. Венцамин Бабаджан Из творческого наследия. Т. 1 – Одесса, 2004 – 358 с.

30. Венцамин Бабаджан Из творческого наследия. Т. 2 – Одесса, 2004 – 224 с.

31. Васил Априлов И болгарската въzрождеnска кyлтура. – Габрово, 1990 – 170 с. на болгарській мові

32. Васил Априлов И възраждането в Габрово. – Габрово, 1990 – 86 с. на болгарській мові

33. Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Упоряд. А. Когут, Р. Подкур, В. Скальський інш. – Київ, 2018 – 240 с.

34. Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Організація українських націоналістів у Польщі 1944-1950. Частина перша. Т. 9 – Варшава-Київ, 2017 – 711 с. на українській та польській мовах

35. Народы и культуры. Евреи. /отв. ред. Т.Г. Емельяненко, Е.Э. Носенко-Штейп – Москва, 2018 – 783 с.

36. Чечелівський монастир в документах і спогадах /Упоряд.: А.В. Пивовар, А.С. Гуменюк, Є.М. Гуменюк. – Київ, 2019 – 432 с.

37. Наказ № 00485. Антипольська операція НКВС в Радянський Україні 1937-1938. Архів Інституту національної пам’яті – Варшава, 2018 – 64 с.

38. Одесский альманах № 74. Дерибасовская – Ришельевская. – Одесса, 2018 -382 с.

39.Одесский альманах № 75. Дерибасовская – Ришельевская. – Одесса, 2018 -382 с.

40. Одесский альманах № 76. Дерибасовская – Ришельевская. – Одесса, 2019 -382 с.

41. Одесский альманах № 77. Дерибасовская – Ришельевская. – Одесса, 2019 -382 с.

42. Одесский альманах № 78. Дерибасовская – Ришельевская. – Одесса, 2019 -382 с.

43. Анатолий Фиолетов Как холодно розовым грушам – Одесса, 2019 – 380 с.

44. Александр Юлиевич Розенбойм (Ростислав Александров) (1939-2015): воспоминания друзей, библиография. – Одесса, 2019 – 284 с. 45. Архівні установи України: Довідник. Т. 1 Державні архіви /Держкомархів України. УНДІАСД