Надходження до бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області за 2015 рік

Література

1. Ред. В. Смолій. Взаємовідносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.). Колективна монографія. Т.1. – Київ, 2013.

2. Ред. В. Смолій. Взаємовідносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917-1938 рр.). Колективна монографія. Т.2. – Київ, 2013.

3. Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство (1802-1856 рр.). – Київ, 2001.

4. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. III: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Є.К. Рєдіна (1863-1908) / упор. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – Київ, 2013.

5. Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. IV: збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Н.П. Кондакова (1844-1925) / упор. Д.С. Гордієнко, В.В. Корнієнко. – Київ, 2014.

6. Аргатюк С.С., Левчук В.В., Сапожников И.В. Аджидер – Овидиополь: очерки по археологии и истории города и крепости. – Одесса, 2015.

7. Актуальні питання вірменознавства. – Випуск II. – Одеса, 2014

8. Экономическое примечание на Ахтырский уезд. 1785 г. / ред. А.Ф. Парамонов. – Харьков, 2008.

9. Экономическое примечание на Старобельский уезд. 1804 г. / ред. А.Ф. Парамонов. – Харьков, 2008.

10. Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. – Вип. XIX (Спецвипуск до 95-річчя Державного архіву Одеської області). – Архівісти Одещини: Біобібліографічний словник. – Одеса, 2015.

Журнали

1. Відомості Верховної Ради України. – №47-51 (листопад-грудень). – Київ, 2014.

2. Офіційний вісник України. – №90-101 (листопад-грудень). – Київ, 2014.

3. Офіційний вісник Президента України. – №43-47 (листопад-грудень). – Київ, 2014.

4. Мистецький простір Одеси. – №1-2. – Одеса, 2014.