2005 – Архіви Одещини

Електронна версія видання по частинах

ЗМІСТ

СТАТТІ

      – Слово до читача (І.І.Ніточко)
      – Державний архів Одеської області: структура, функції, фонди (Л.Г.Білоусова, В.В.Харковенко)
      – Регіональна програма «Архів – захист історичної пам’яті Одещини»: погляд у майбутнє архівної справи (І.І.Ніточко)
      – Екскурс в історію архівної справи (Л.Г.Білоусова)
      – Становлення архівної справи на Одещині. 1920-1932 рр. (С.В.Виногловська)
      – Комплектуємо і поповнюємо Національний архівний фонд (Т.В.Ратушна)
      – Зберегти культурну спадщину держави для майбутніх поколінь – головне завдання архівіста (В.Ю.Алексеева)
      – Дати документу нове життя: нотатки про реставрацію (В.К.Січкаренко)
      – Архів і суспільство: інформуємо, публікуємо, співпрацюємо з засобами масової інформації (В.В.Харковенко)
      – Соціально-правовий захист громадян: робота столу довідок (С.А.Желясков)
      – Наші дослідники та будні читального залу (Т.Є.Волкова)
      – Веб-сайти та інформатизація архіву: наш вклад у відкрите суспільство (В.Ю.Нестеренко)
      – Розсекречення документів – розширення доступу до нової інформації (О.Г.Гейтан)
      – Історія Одещини в образах і звуках (Л.Г.Білоусова)
      – Міжнародне співробітництво як інструмент формування позитивного іміджу архівіста (Л.Г.Білоусова)
      – Бібліотека – найважливіше джерело культури народу (ОА.Корецькая)
      – Мережа районних, міських і трудових архівів Одещини. Створення Літопису народної пам’яті (О.М.Барановська)
      – Унікальні та особливо цінні документи в фондах особового походження (Г.М. Паніван)
      – Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради (Л.М.Хитрова)
      – Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (А.В.Галкіна)
      – Архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад Одеської області та їх керівники
      – Ветерани архівної справи (Л.Г.Білоусова, З.О.Скальска)
      – Пам’ятаю – значить, існую. Нотатки про мій архів (К.С.Руденко)
      – Хроніка подій. З історії Державного архіву Одеської області (Г.Л.Малінова, Л.Г.Білоусова, В.В.Харковенко)

ФОТОБЛОКИ

І. Унікальні документи Державного архіву Одеської області

ІІ. Архів у 1950-ті – 1980-ті рр.: альбом К.С.Руденко

ІІІ. Наш колектив

ДОДАТКИ

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»
2.Науково-довідковий апарат ДАОО: каталоги, картотеки, автоматизовані бази даних станом на 01.12.05.р. (Л.Г.Білоусова, В.Ю.Алексеева, В.Ф.Онопрієнко, В.В.Харковенко, О.Г.Гейтан)
3. Публікації та видання Державного архіву одеської області: 1985-2005. (П.І.Барвінська)
4. Установи – джерела комплектування Державного архіву Одеської області (Т.В.Ратушна)
5. Архіви відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Одеського обласного управління юстиції (Т.В.Ратушна)
6. Галузеві та відомчі архіви Одеської області з документами постійного і тимчасового зберігання: перелік установ (Т.В.Ратушна)
7. Архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад Одеської області та трудові архіви (О.М.Барановська)