Ботанічний сад

Загальна інформація

Ботанічний сад Одеського національного університету імені І.І. Мечникова заснований у 1867 році. Він входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Територіально Ботанічний сад знаходиться у місті Одеса на двох ділянках: вул. Французький бульвар 48/50 – 9,5 га та вул. Французький бульвар, 87 – 6,5 га. Загальна площа Ботанічного саду складає 16 гектарів.

Ботанічний сад створено з метою збереження, вивчення, інтродукції, акліматизації, розмноження у спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної та освітньої роботи.

Територія Ботанічного саду поділяється на такі зони: експозиційна – призначена для проведення екскурсій та лекцій, ознайомлення відвідувачів з біорізноманіттям рослинного світу, прогулянок, відвідування якої дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією. Наукова – призначена для розміщення та поповнення колекцій, експериментальних ділянок, проведення науково-дослідних робіт, селекції, акліматизації та інтродукції, відвідувати яку мають право лише співробітники Ботанічного саду та кафедри ботаніки, спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації. Адміністративно-господарська – призначена для розміщення службових та господарських приміщень.

Понад 200 років тому в Одесі не було жодного дерева, але зусиллями градоначальників Дюка де Рішельє, графа Ланжерона та князя Воронцова, які приділяли велику увагу озелененню міста, розпочалося створення Ботанічного саду, перше дерево в якому посадив сам Олександр Ланжерон.

Перший Ботанічний сад в Одесі був заснований ботаніком-французом Карлом Десметом в 1819 році. Щоб із степу створити квітуче місто, у 1820 році при Ланжероні за площею Куликове поле (площа-сквер у Приморському районі Одеси, в історичному центрі міста) був закладений ботанічний сад, який став родоначальником парків степової частини України.

Створення університетського Ботанічного саду розпочалося у 1867 році, коли перші 70 видів рослин, що були тоді придбані, зберігалися у приватній теплиці під наглядом колективу кафедри ботаніки. Того ж року, завдяки завідувачу кафедри ботаніки Л.С. Ценковському, університет передав ліцейську лазню і університетське подвір’я для організації ботанічного саду і, з часом, на надані університетом кошти була збудована невелика оранжерея і тепличка. Трохи пізніше було започатковано колекцію рослин відкритого ґрунту, яка безперервно поповнювалась. У 1880 році ділянка була повністю зайнята, що унеможливлювало розширення колекції. Рішенням адміністрації університету ботанічний сад було переведено на університетський хутір у районі Малого Фонтану (зараз Французький бульвар, 87). На території саду зусиллями завідувача кафедри ботаніки Л.В. Рейнгарда, який був призначений директором, було побудовано оранжерею та організовано ділянку «Система рослин».

У 1885 році Ботанічний сад очолив професор Л.А. Рішаві, який змінив систему клумб без будь-якого плану. Тоді ж було побудовано приміщення для персоналу. Пізніше була проведена перевірка ботанічного саду Міністерством освіти і комісією університету. Роботу з керівництва садом визнали незадовільною і управління садом у 1895 році передали професору Ф.М. Каменському. Робота та ініціатива Каменського не була підтримана керівництвом університету, і знову постало питання щодо закриття Ботанічного саду на Малому Фонтані. Однак детальне ознайомлення з роботою саду дозволило комісії зробити висновок, що Ботанічний сад є єдиним у степовій частині південного узбережжя Чорного моря, у великому морському місті Ботанічний сад є необхідним і не підлягає закриттю. Одночасно комісія визнала за необхідне розширення саду і введення до його структури лабораторії, бібліотеки та гербарію. В 1920 році університет реорганізували у три окремих навчальних заклади, тому Ботанічний сад опинився поза цими установами. Ці події, а також часта зміна керівництва негативно вплинули на стан саду.

В 1923 році керівником Ботанічного саду був призначений професор Д.О. Свіренко. Завдяки його таланту організатора, вже через рік була отримана субсидія на утримання саду, і Ботанічний сад отримав статус науково-дослідної і культурно-освітньої установи. На базі Ботанічного саду проводили науково-дослідні роботи, були поновлені: робота розсадника і насіннєвої лабораторії, проведення екскурсій. Поступово, сформувався колектив дослідників, в який залучалися студенти та аспіранти – у майбутньому наукові співробітники саду.

Згодом керівником був призначений академік В.І. Липський, яким була проведена величезна робота з упорядкування колекції живих рослин саду, облаштування гербарію, бібліотеки, хімічної лабораторії та музею. Проводилося систематичне вивчення рослинних ресурсів південно-західної частини України та Одеської області. Були розпочаті роботи з вивчення водоростей Чорного моря.

У 1933 році сад увійшов до складу науково-дослідних установ Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова і був закріплений за кафедрою ботаніки. Територію саду було переплановано, оранжереї, теплиці – відремонтовано. Згодом директором саду було призначено Г.Й. Потапенка, на якого була покладена величезна відповідальність за збереження колекційного фонду під час Другої Світової війни. У післявоєнні роки сад потребував термінового відновлення, оскільки був майже знищений. В 1948 році для розширення площі університету було передано територію за адресою Французький бульвар, 48/50. З того часу сад розташований на двох територіях.

У 1963 році Ботанічному саду надано статус парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Зараз Ботанічний сад загальнодержавного значення імені академіка В.І. Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є базою підготовки студентів біологічних напрямків. На двох територіях саду зберігається колекційний фонд рослин, який постійно розвивається і забезпечує навчальний процес. У зв’язку з тим, що ботанічний сад є навчальним підрозділом біологічного факультету, на його базі щорічно виконуються дипломні і курсові роботи, наукові співробітники саду читають лекції студентам, учням міста й області, готують методичну допомогу, каталог колекційного фонду Ботанічного саду. У 2017 році на державному рівні в Україні відзначався ювілей – 150 років від часу заснування Ботанічного саду Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Сьогодні в Ботанічному саду Одеського національного університету на Французькому бульварі на площі 16 гектарів розміщено більше 3 000 видів рослин найрізноманітнішого віку. І з кожним роком чисельність зростає. Рослини, вирощені у Ботанічному саду, прикрашають одеські вулиці, сквери та парки. У 2022 році Ботанічний сад відзначив пам’ятну дату 155 років.

Документи

1819 р. Приписи графа Ланжерона про влаштування Ботанічного саду за його відсутності
ДАОО України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 96.

1820 р. Лист графа Ланжерона Одеському градоначальнику Трегубову про придбання рослин для Ботанічного саду

ДАОО України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 208-209, 213, 286-296.

1874 р. Про створення саду на території університетського хутору (протокол засідання фізико-математичного факультету університету від 19 квітня 1874 р.)

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2302. Арк. 30-31.

03 червня 1881 р. Лист Департаменту землеробства та сільської промисловості до Правління університету про доставку безоплатно дерев та чагарників для облаштування Ботанічного саду

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 7. Спр. 22. Арк. 30-31.

1881 р. Про передачу хутору університету на Малому Фонтані під сад

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 7. Спр. 22. Арк. 1-3, 52-53зв..

1884 р. Про будівництво оранжереї в Ботанічному саду університету

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 7. Спр. 51, 75-76.

1891 р. Рапорт професора ботаніки університету Ф. Каменського попечителю Одеського учбового округу про проєкт устрою фітогеографічних груп в університетському Ботанічному саду. План устрою фітогеграфічних груп в університетському Ботанічному саду.

ДАОО України. Ф. 42. Оп. 35. Спр. 322. Арк. 34-34 зв, 42-44.

28 травня 1893 р. Висновок комісії про стан університетського саду

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2406. Арк. 14-15зв..

1896 р. Копія плану земельної ділянки Ботанічного саду університету
ДАОО України. Ф. 45. Оп. 8. Спр. 58. Арк. 200.

1898-1899 рр. Клопотання попечителя Одеського учбового округу Міністерству народної освіти про приймання та передачу завідування Ботанічним садом

ДАОО України. Ф. 42. Оп. 35. Спр. 346. Арк. 2, 9, 11, 16.

1905 р. Клопотання виконуючого обов’язки ректора університету попечителю Одеського учбового округу про збільшення штату працівників Ботанічного саду

ДАОО України. Ф. 42. Оп. 35. Спр. 411. Арк.1-3зв..

1905 р. Правила продажу рослин з Ботанічного саду університету
ДАОО України. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2420. Арк. 46.

1905-1907 рр. Клопотання правління університетупопечителю Одеського учбового округу про стан Ботанічного саду університету та асигнування на його потреби

ДАОО України. Ф. 42. Оп. 35. Спр. 410. Арк. 3, 5-8.

1907 р. Про стан ботанічного саду університету

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 9. Спр. 137, 56-58, 61.

1913 р. Про будівництво оранжереї, кошторис. Проєкт нової оранжереї розглянуто та схвалено Будівельним комітетом Міністерства народної освіти від 27 липня 1911 року

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 9. Спр. 82. Арк. 17, 36, 46.

1913 р. Листування попечителя Одеського учбового округу з Правлінням університету про затвердження будівельної комісії для будівництва головної оранжереї

ДАОО України. Ф. 42. Оп. 35. Спр. 618. Арк. 1.

1913 р. Листування попечителя Одеського учбового округу з Правлінням університету про затвердження будівельної комісії для будівництва головної оранжереї

ДАОО України. Ф. 42. Оп. 35. Спр. 618. Арк. 1.

1919 р. Звіт завідувача Ботанічним садом за 1919 рік

ДАОО України. Ф. 45. Оп. 4. Спр. 2047. Арк. 169-170 зв.