Перепис населення: ОДЕСА-1897

Загальна інформація

Державний архів Одеської області, у творчій співпраці з друзями та багаторічними партнерами – КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр», – продовжує роботу над проектом «Електронний архів». Враховуючи величезний інтерес громадськості до родинної історії та генеалогічних пошуків, на офіційному веб-сайті Держархіву вперше в Україні вже розміщено 900 цифрових копій справ у розділі «Метрика»; наступним кроком є оприлюднення матеріалів перепису населення 1897 року по місту Одесі.

Перший загальний перепис населення Російської імперії відбувся 28 січня 1897 року, відповідно до положення, затвердженого 5 червня 1895 року (ПСЗ ІІІ. – Т. XV. – СПб., 1899. – С. 397-402). Ініціатором проведення перепису став відомий географ і статистик П.П.Семенов-Тянь-Шанський; матеріали перепису були систематизовані та опубліковані під редакцією сенатора М.О.Тройницького (батько якого, О.Г.Тройницький, був випускником Рішельєвського ліцею). По результатах перепису було видано 119 томів, на сторінках одного з них (Т.XLVII. – СПб., 1904. – ІІІ+XIX+168 c.) – було оприлюднено загальні статистичні дані по місту Одесі докладніше про перепис).

На жаль, першоджерела – а саме, «переписні листи», – збереглися не у повному обсязі, не є виключенням й матеріали по місту Одесі. Ці унікальні документи знаходяться в Державному архіві Одеської області у фонді «Канцелярія Одеського градоначальника» (ф. 2): «опис 8» (2598 одиниць зберігання), «опис 9» (147 од. зб.) та «опис 10» (28 од. зб.), загалом – 2773 справи. Всі ці справи було оцифровано у попередні роки та розміщено для перегляду в електронному форматі у читальному залі, відтепер розпочинається оприлюднення цієї бази цифрових копій на веб-сайті Держархіву.

ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

1897 РІК. МАТЕРІАЛИ ПЕРЕПИСУ ПО МІСТУ ОДЕСІ:

Фонд 2. – Опис 8. – 2601 од. зб. [ОПИС] :[ПЕРЕПИС] cправи 1-100

Фонд 2. – Опис 9. – 147 од. зб. [ОПИС] :[ПЕРЕПИС] cправи 1-100[ПЕРЕПИС] cправи 101-147

Фонд 2. – Опис 10. – 28 од. зб. [ОПИС] :[ПЕРЕПИС] cправи 1-28