Фонди нових актів

! УВАГА !  Назви фондів та іншу інформацію подано з довідковою метою. Цифрові матеріали знаходяться у файлах різних форматів: .djvu, .doc, .jpg, .pdf, .rar, etc., – перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на нашому веб-сайті.

Перелік (список) наявних фондів нових актів

Перелік (список) наявних фондів нових актів
(файл у форматі .pdf, 287 сторінок, російською мовою)

Перелік (список) наявних фондів українською мовою в текстовому форматі на веб-сторінках:
[P-2 – 1999]  [2000 – 3999]   [4001 – 4998]   [5001 – 5970]   [6054 – 6999]   [7000 – 7998]   [8000 – 8357]

Реалізація Закону україни “Про доступ до архівів репресивних органів”

ЗАКОН УКРАЇНИ від 9 квітня 2015 року № 316-VIII “ПРО ДОСТУП ДО АРХІВІВ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 років”

Документи фондів репресивних органів: описи справ, довідковий апарат, методичні рекомендації

Список архівних фондів (нефондових комплексів), в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 рр. / Укл. О.О.Феденко. – Одеса, 2016. – 38 с.

Фонды учреждений судебно-правовой системы в Государственном архиве Одесской области (1919-1991): Аннотированный перечень / Сост. Л. Г. Белоусова. – Одесса, 2015. – 15 с.

Голодомори в Україні у ХХ ст.: Список фондів Державного архіву Одеської області / Укл. О. О. Солончук. – Одеса, 2013. – 13 с.

Фонд Управления службы безопасности Украины в Одесской области. 1928-2003 гг. (передан из архива УСБУ в Одесской области на хранение в Госархив Одесской области): Фонд Р-8065, опись 2 (по состоянию на 01.01.2015)

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ДОСТУП ДО АРХІВІВ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ

Видання Держархіву з інформацією про фонди