Аполлон Олександрович Скальковський

Біографія

історик, археограф, статистик, економіст, громадський діяч
13.01.1808 – 09.01.1899 рр.

До 215-ї річниці від дня народження

Аполлон Олександрович Скальковський народився 01 (13) січня 1808 р. у м. Житомир у родині дрібномаєтного поміщика. Дворянська родина дала синові домашнє виховання. У повітовій школі він навчався з 01 вересня 1819 р. до 29 червня 1823 р. Освіта, що здобув у повітовій школі дозволяла йому розпочати університетське навчання. Тому з 1823 р., у віці п’ятнадцяти років, він – студент найближчого до Житомира Віденського університету.

У Віденському університеті Аполлон Олександрович займався два навчальних роки з 1823-1824 рр. на фізичному відділенні. У другій половині 1824 р. він розпочав навчання на відділенні моральних та політичних наук. У жовтні 1827 р. одержав атестат.

До Одеси Аполлон Олександрович Скальковський прибув 12 червня 1828 р. Його було включено чиновником до штату канцелярії генерал-губернатора міста в чині колезького секретаря. У перші роки служби на Скальковського А. чекали випробування. Одним з перших доручень у липні 1828 р. була подорож з м. Одеса до кримських портів першим пароплавом на Чорному морі «Одеса». Він повинен був вести ретельний запис про діяльність на пароплаві, хід вантажних робіт, а також зручності для пасажирів. Молодий чиновник досить старанно ставився до своїх обов’язків.

У 1831 р. він став титулярним радником, а через три роки (замість чотирьох) – колезьким асесором. У липні 1835 р. – здобув особисте дворянство. У травні 1837 р. від торгового стану його було обрано секретарем Одеського відділення комерційної ради, де він працював багато років. Наприкінці 1838 р. він був членом та діловодом комісії для постачання уряду відомостями про чорноморське пароплавство. У другій половині 1840 р. працював в Одеському комітеті для складення положення про губернських рабинів і був редактором цього документа.

За п’ятнадцять років перебування в м. Одеса Аполлон Олександрович став помітною особою в місті. Він зробив вагомий внесок у культурне життя міста.

Після відставки у 1863 р. і звільнення з посади секретаря Одеського відділення комерційної ради А. Скальковський отримав пенсію. Проте його активна творча і службова діяльність не закінчилась. У житті дослідника розпочався новий етап: у середині 1863 року його було знову зараховано на службу при Міністерстві внутрішніх справ (без посади). Того ж року він став секретарем новоутвореного Одеського статистичного комітету. Діяльність А. Скальковського, як і раніше, не залишалась непоміченою. Багато разів за ці часи його нагороджували орденами, дарували коштовні подарунки, видавали грошову допомогу на друкування творів і висловлювали генерал-губернаторські подяки. Найбільшим досягненням на державній службі було присвоєння йому чину таємного радника у 1876 р.

У 1878 р. за його безпосередньої участі було відновлено видання під назвою «Пам’ятна книжка Одеського градоначальства», започатковане ще випуском 1869 р. Протягом 1878-1879 рр. з’явилися три випуски цього видання, де було надруковано статті Скальковського А. Крім матеріалів, присвячених статистиці Одеського градоначальства, там з’явились історико-статистичні і історичні розвідки (зокрема «Чорні дні Одеси»).

З 1879 р. А. Скальковський розпочав активно друкуватися в «Адрес-календарі Одеського градоначальства». З цим виданням він співпрацював найдовше – до 1898 р. і надрукував там понад двадцяти статистичних матеріалів. Це були статті, що висвітлювали динаміку населення м. Одеса за 1876-1895 рр., розвиток торгівлі, промисловості, доброчинності в місті.

У 1893 р. громадськість м. Одеса відзначила 65-річний ювілей його службової діяльності, 1895 р. – 60-літнє перебування в офіцерських та 40 років у генеральських чинах, у червні 1898 р. – святкували його 90-річчя та 70-річчя службової діяльності.

Одеське товариство історії та старожитностей відзначило цю дату присвоєнням Скальковському А. звання почесного члена товариства.

Аполлон Олександрович Скальковський помер 28 грудня 1898 р. (09 січня 1899 р.) у м. Одеса, був відспіваний у Спасо-Преображенському кафедральному соборі та похований на Першому Християнському цвинтарі. У пам’ять видатного історика 28 квітня 2016 р. колишній Другий Стахановський провулок у м. Одеса перейменований на його честь у провулок Аполлона Скальковського.

Документи

Прохання титулярного радника Аполлона Скальковського в Одеський Будівельний Комітет про виділення йому ділянки під будинок (з його підписом/автографом). 1833 р.
ДАОО України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 1561. Арк. 20.

Протокол засідання Товариства від 24 жовтня 1839 року «Про відкриття в Одесі Одеського Товариства історії та старожитностей» і обрання А.О. Скальковського дійсним членом товариства.

ДАОО України. Ф. 93. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1-2 зв., 8-9зв..

Генеральна Карта від Києва до Очакова по річці Дніпро та по степу до Азова з показанням Нової Сербії із слобідським козацьким поселенням та з Українською лінією, складена Дебоксетом у 1751 році (копія надрукована в літографії Д. Кленова в Одесі). 1843 р.

ДАОО України. Ф. 147. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 1.

Прохання колезького радника А.О. Скальковського в Будівельний комітет про затвердження фасаду на будівництво магазину. 12 травня 1846 р.

ДАОО України. Ф. 59. Оп. 2. Спр. 867. Арк. 1-3.

Креслення будинку А.О. Скальковського (затвердження фасаду). 1846 р.

ДАОО України. Ф. 59. Оп. 2. Спр. 898.

Лист Одеського генерал-губернатора в Будівельний комітет про відведення місця А. О. Скальковському під будівництво. 06 червня 1856 р.

ДАОО України. Ф. 59. Оп. 2. Спр. 404. Арк. 3-9.

Протокол від 01 червня 1863 року № 1 «Про відкриття Одеського Статистичного Комітету та обрання дійсного статського радника Аполлона Скальковського його редактором.

ДАОО України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1-5.

Рапорт члена і секретаря Одеського Статистичного Комітету А. Скальковського Одеському градоначальнику про розвиток сільського господарства, легкої та важкої промисловості в Одеському градоначальстві. 1871 р.

ДАОО України. Ф. 274. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 103, 127, 129.

Особова справа Скальковського Аполлона Олександровича. Формулярний список таємного радника Аполлона Олександровича Скальковського.

1874-1893 рр.

ДАОО України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 928. Арк. 1, 127-128, 130, 161.

Лист таємного радника Скальковського А. Одеському градоначальнику про доручення тимчасового Одеського генерал-губернатора скласти проєкт Статуту Історичного архіву в Одесі за зразком Київського архіву та про дозвіл виїхати до Києва. 10 лютого 1885 р.

ДАОО України. Ф. 147. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 7-7 зв.

Лист тимчасового Одеського генерал-губернатора Аполлону Скальковському з приводу доповнення проєкту Статуту Одеського історичного архіву. 1886 р.

ДАОО України. Ф. 147. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 1-5.

Рапорт таємного радника Скальковського А. тимчасовому Одеському генерал-губернатору з питань заснування в м. Одеса Історичного архіву. 18 травня 1886 р.

ДАОО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 1530. Арк. 32-39, 45-49.

Протокол засідання комісії з розробки Статуту Одеського Історичного архіву від 29 травня 1886 року.

ДАОО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 1530. Арк. 37-39.

Про заснування в м. Одеса Історичного архіву (проєкт Положення про архів від 15 жовтня 1885 року). 1886-1889 рр.

ДАОО України. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 1530. Арк. 45-49.