05-06 червня 2024 року згідно з планом перевірок стану роботи архівних відділів районних державних (військових) адміністрацій Одеської області на 2024 рік Державним архівом Одеської області проведено комплексну перевірку стану діяльності Архівного відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації Одеської області. 

У проведенні комплексної перевірки взяли участь працівники  Державного архіву Одеської області: начальник відділу зберігання, обліку та фізичної схоронності документів Національного архівного фонду Виногловська Світлана, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Успенська Галина, головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Ганжа Єлізавета, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності, фінансово-економічного і матеріально-технічного забезпечення Білоченко Наталія у присутності в.о. начальника Архівного відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації Одеської області Орлової Людмили та головних спеціалістів відділу Моряк Тетяни та Підмазко Нелі. 

Працівники Державного архіву вивчили стан роботи Архівного відділу. Було здійснено перевірку з таких питань: організація роботи з підприємствами, установами та організаціями Одеського району; забезпечення збереженості та облік документів Національного архівного фонду; використання інформації документів Національного архівного фонду. Під час перевірки працівникам Архівного відділу Одеської районної державної (військової) адміністрації надано методичну допомогу з питань організації роботи архіву, формування Національного архівного фонду України, організації роботи з підприємствами, установами та організаціями, забезпечення збереженості та обліку документів, використання інформації документів та поліпшення матеріально-технічної бази. За результатами перевірки складено акт з рекомендаціями щодо покращення стану архівної справи.