01 травня 2024 року директор Державного архіву Одеської області, кандидат наук з державного управління, доцент Петро Лук’янчук провів засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області, яке відбулося у форматі онлайн та офлайн.

Згідно із затвердженим порядком денним було розглянуто питання: про створення цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду (про хід оцифрування документів Державного архіву Одеської області); про удосконалення науково-довідкового апарату до фондів Державного архіву Одеської області; про виконання плану виставкової діяльності Державного архіву Одеської області протягом січня-квітня
2024 року; про затвердження тематико-експозиційного плану до виставки архівних документів «До 100-річчя від дня утворення Одеської філії Театральної майстерні «Березіль»; про затвердження планів-конспектів навчальних семінарів «Довідковий апарат архіву», «Особові фонди: від комплектування до описання»; про рекомендацію до друку довідника «Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг та реєстраційних книг примарій. Вип. 3: Бессарабська губернія, 1869-1944». З розглянутих питань було прийнято позитивні рішення.