«До Дня Соборності України»

***  Брошури та листівки періоду 1917 р. з колекції журналіста І.Р.Бродовського   Державний архів Одеської області, бібліотечний фонд

 № 1 № 2 № 3 № 4

№ 1.  28 жовтня 1917 р. Лист Президії Одеської Ради робітничих депутатів про можливість створення Комітету з охорони революції при Українській Центральній Раді   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 17, арк. 691

№ 2.  2 листопада 1917 р. З протоколу засідання Одеської РРД про необхідність встановити відношення Одеського ревкома до Центральної Ради та не згоду Ради робітничих депутатів на українізацію Новоросійського краю   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 177, арк. 55

№ 3.  14 листопада 1917 р. Протокол об’єднаного засідання Надзвичайних Комітетів Ради робітничих, солдатських, матроських та селянських депутатів та представників Революційного Комітету, Української військової ради та Румчероду про обговорення проекту Центральної Ради щодо організації влади на місцях та створення центрального органу влади   Державний архів Одеської області, ф. Р.-3829, оп. 1, спр. 87, арк. 41 зв.

№ 4.  14 листопада 1917 р. Інформація Президії ОРРД про створення на засіданні Рад робітничих, селянських та матроських депутатів Комітету Одеської військової Ради, представника Революційного Комітету Соціалістичних партій влади на Україні у вигляді Генерального Секретаріату та Революційного парламенту – Української Центральної Ради   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 18, арк. 39

 № 5 № 6 № 7 № 8

№ 5.  29 листопада 1917 р. З протоколу засідання Виконкому Одеського РРД про відмову Спілки торгових моряків прийняти владу Центральної Ради   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп.1, спр. 138, арк. 62 зв.

№ 6.  3 грудня 1917 р. Протокол об’єднаного засідання Виконавчих Комітетів Ради робітничих, солдатських, матроських та селянських депутатів про об’єднання Української військової Ради та Української морської Ради з Радами солдатських та матроських депутатів   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 87, арк. 69

№ 7.  29 грудня 1917 р. Лист Голови Генерального Секретаріату України В.К.Винниченка та особистого секретаря П.Чикаленка до Одеської РРД про визнання можливим створення Колегіального Комісаріату, як повноважної громадянської влади м.Одеси на території Української Народної Республіки   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 100, арк. 1

№ 8.  31 грудня 1917 р. Резолюція Комітету Одеського відділу Всеросійської спілки моряків та річників торгівельного флоту про відмову признати Центральну Раду через примусову українізацію та отримувати грошові знаки, які вона випускає   Державний архів Одеської області, ф. Р-3829, оп. 1, спр. 172, арк. 153

***  Брошури та листівки періоду 1917 р. з колекції журналіста І.Р.Бродовського   Державний архів Одеської області, бібліотечний фонд

№№ 9-12.  1917 р. Вирізки з періодичних видань про політичний, економічний стан на Україні та Одещині   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 110

***  Брошури та листівки періоду 1917-1918 рр. з колекції журналіста І.Р.Бродовського   Державний архів Одеської області, бібліотечний фонд

 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17

№ 13.  9 січня 1918 р. Запити народного секретаря Внутрішніх справ Української Республіки Євгенії Бош в Одеську Раду робітничих депутатів щодо звільнення урядових комісарів з губернських, повітових та міських посад   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 100, арк. 18

№№ 14-16.  21 лютого 1918 р. Телеграма Генерального Секретаріату України в Одеську раду робітничих депутатів щодо негайного прийняття заходів по відношенню до куркулів та поміщиків за звинуваченням у спекуляції та приховуванні хліба; пропозиція місцевим Радам приступити до реквізиції у них запасів хліба та продовольства   Державний архів Одеської області, ф. р.-3829, оп. 1, спр. 100, арк.7-9

№ 17.  22 лютого 1918 р. Копія телеграми в.о. народного секретаря пошт та телеграфів на Україні Я.Мартьянова про скасування форменного одягу робітникам поштово-телеграфного відомства у зв’язку з скасуванням на Україні влади Центральної Ради   Державний архів Одеської області, ф.-307, оп.7, спр.84, арк.193

 № 18 № 19 № 20 № 21

№ 18.  9 січня 1918 р. Закон Української Центральної Ради про національно-персональну автономію України   Державний архів Одеської області, ф.-16, оп. 94, спр. 98, арк.1

№№ 19-21.  29 квітня 1918 р. Закони про тимчасовий Державний устрій України та грамота П.П.Скоропадського до Всього Українського Народу, якою він оголошує себе гетьманом Усієї України   Державний архів Одеської області,ф.-16, оп. 94, спр. 92, арк. 46

***  Брошури та листівки періоду 1918-1920 рр. з колекції журналіста І.Р.Бродовського   Державний архів Одеської області, бібліотечний фонд

Документи з особового фонду професора І.А.Лінниченка:

№№ 22-27.  1900-1907 рр. З листування професора Новоросійського університету І.А.Линниченка з професором Львівського університету М.С.Грушевським з питань майбутнього української культури   Державний архів Одеської області, ф. 153, оп.1, спр.285, арк. .3-4зв.

 № 28 № 29 № 30 № 31

№ 28.  [1917 р.] Архівна справа з матеріалами професора І.А.Линниченка до статті «Малорусский сепаратизм»   Державний архів Одеської області, ф.-153, оп. 1, спр. 32, обкладинка

№№ 29-30.  1917 р. Гранки статті «Малорусский вопрос и автономия Украины» – відритого листа – відповіді І.А.Линниченка професору М.С.Грушевському   Державний архів Одеської області, ф.-153, оп. 1, спр. 41. л. 74, 75

№ 31.  1919 р. Архівна справа з матеріалами до статті І.А.Линниченка «Малорусская культура» про стан української культури в революційні роки   Державний архів Одеської області, ф.-153, оп. 1, спр. 34, обкладинка

 № 32 № 33 № 34 № 35

№№ 32-33.  1917 р. Прокламація про створення Демократично-республіканського клубу в Одесі та його обов’язки   Державний архів Одеської області, ф.-153, оп. 1, спр. 515, л. 30-32 зв.

№ 34.  1918 р. Аркуш машинописної копії статті «Возможно ли признание украинского государства?» (Мотиви відмови В.В.Шульгіна та А.І.Савенка від українського громадянства)    Державний архів Одеської області, ф. 153, оп. 1, спр. 563, арк. 1

№ 35.  січень 1919 р. Відкритий лист (машинописна копія) В.В.Шульгіна, в якому він критикує політику С.В.Петлюри, звинувачує його у зраді та у німецькій орієнтації   Державний архів Одеської області, ф.-153, оп. 1, спр. 572, арк. 1.