Хроніка подій: 2015 рік

Грудень

Святкова колегія Державного архіву Одеської області

24 грудня 2015 року відбулася Святкова колегія Державного архіву Одеської області до Дня працівників державних архівних установ України і 95-річного Ювілею за участю працівників архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад, трудових архів, представників наукових, освітянських, просвітницьких і громадських установ та організаційної підтримки друзів і багаторічних партнерів архіву – в Золотій залі Одеського літературного музею

Програма Святкової колегії (файл у форматі .pdf)

До початку урочистих заходів відбулася прес-конференція: керівництво Державного архіву Одеської області та члени Громадської ради при Держархіві надали представникам місцевих та регіональних засобів масової інформації відповіді на запитання щодо стану вирішення актуальної проблеми нового приміщення для Держархіву. По завершенню прес-конференції керівництво, ветерани і архівісти Одещини надали журналістам бліц-інтерв’ю. 

На урочистому відкритті Святкової колегії Державного архіву Одеської області було оголошено Вітальні адреси архівістам Одещини від голови Одеської обласної державної адміністрації М.Н.Саакашвили та голови Одеської обласної ради А.І.Урбанського.

До складу президії Святкової колегії Державного архіву Одеської області увійшли директор Держархіву В.В.Левчук, заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, заступник директора О.І.Ксенздик та високі почесні гості – керівник апарату Одеської обласної державної адміністрації В.В.Грузин і заступник голови Одеської обласної ради Ю.Д.Дімчогло.

Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук оголосив вітання з Професійним святом та Ювілеєм від колег – архівних установ України. Директор окреслив головні здобутки та досягнення, існуючі проблеми і перспективи їх подолання та подальшого розвитку архівної галузі на Одещині.

Архівістів Одещини привітала голова Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України Л.М.Урбан.

На Святковій колегії відбулося урочисте нагородження архівістів Почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації, Почесними грамотами Одеської обласної ради, Грамотами Спілки архівістів України, Грамотами Одеської обласної організації профспілки працівників державних установ України, Почесними грамотами Державного архіву Одеської області. 

 Офіційні подяки за плідну співпрацю були оголошені друзям і партнерам Державного архіву Одеської області. З вітальними промовами виступили к.і.н., доцент Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Н.О.Петрова та головний редактор Телерадіокомпанії «ГРАД» Л.В.Швець.

Нагородний лист до Програми Святкової колегії (файл у форматі .pdf)

За доброю традицією, на Святковій колегії відбулася «посвята в архівісти» нових співробітників Державного архіву Одеської області І.П.Маковецького, В.С.Стогніенко, О.О.Феденко; текст урочистої клятви оголосив заступник начальника відділу використання документів, член Спілки архівістів України С.А.Желясков.

 На пленарному засіданні були заслухані доповіді:

 – «Видавнича та міжнародна діяльність Державного архіву Одеської області, 1920-2015 роки» (доповідач – заступник голови Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова);

– «Виставкова діяльність Державного архіву Одеської області: екскурс в історію» (доповідач – головний науковий співробітник С.М.Герасимова);

– «Всеукраїнські та міжнародні конференції: формування архівного іміджу» (доповідач – провідний спеціаліст Г.М.Паніван);

– «Підсумки роботи Громадської ради при Державному архіві Одеської області за 2015 рік» (співдоповідачі – члени Громадської ради при Держархіві к.ф.н., доцент Л.В.Ковальчук та О.М.Келєр).

На Святковій колегії експонувалися пересувні виставки: 

«Друковані видання Державного  архіву Одеської області»

«Як Бродська синагога стала Архівом: виставка документів»

Програма Святкової колегії (файл у форматі .pdf)

Нагородний лист до Програми Святкової колегії (файл у форматі .pdf)

Фото до інформаційного повідомлення: 

 Одеська обласна рада; С.Є.Березін, С.М.Герасимова, Г.М.Паніван, О.Ю.Штепко

Докладніше про Святкову колегію, веб-ресурси:

Одеська обласна рада
Телекомпанія «ГРАД»
Телекомпанія «7 канал»
Одеська національна наукова бібліотека
Інформаційне агентство «Вікна-Одеса»


Нові надходження документів до фондів дорадянського часу Держархіву: Похвальний лист Одеського міського начального училища 1916 року

23 грудня 2015 року Державний архів Одеської області з радістю прийняв на зберігання від одеситки Інни Сиволапенко Похвальний лист Одеського міського начального училища, виданий «за примерное поведение и отличные успехи» Пилипченко Марії 21 квітня 1916 року.

У верхній частині грамоти – сюжет «Святой Благоверный великий князь Александр Невский поражает тевтонов», з лівого боку – імператор Микола ІІ нагороджує солдата орденом «Георгіївський хрест», з правого – зображення сестер милосердя у лазареті (тематичне оформлення грамоти є відображенням історичних подій того періоду, пов’язаних з участю Російської імперії у Першій світовій війні).

Автор оформлення – відомий художник Мстислав Фармаковський (брат видатного історика і археолога, дослідника Ольвії, Бориса Фармаковського; їхній батько – Володимир Фармаковський очолював Дирекцію народних училищ Херсонської губернії в Одесі у 1885-1895 роках; обидві брати навчалися на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету).

Похвальний лист був надрукований у хромолітографії Юхима Фесенка в Одесі; типографія розташовувалася за адресою: вулиця Рішельєвська, 47 (цей будинок зберігся до нашого часу – він знаходиться ліворуч від Арабського культурного центру).

Державний архів Одеської області висловлює щиру подяку Інні Сиволапенко за увагу до документу і свідоме ставлення до історії. Вчинок Інни заслуговує на повагу і служить прикладом для інших!


Нове видання Державного архіву Одеської області: «Зведений каталог метричних книг. Випуск 2»

21 грудня 2015 року. Завершено роботу над новим виданням серії «Праці Державного архіву Одеської області»; електронну версію науково-довідкового видання розміщено на офіційному веб-сайті Держархіву: 

Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 2: Православ’я: Херсонська і Подільська духовні консисторії, 1852-1922 / Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. Л.Г.Білоусова; Відп. ред. О.В.Мартиненко; Кол. упорядн. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015. – 240 с. (Праці Державного архіву Одеської області. – Т.XLIV)


ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ «ПРАЦІ ДЕРЖАРХІВУ»

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ «ПРОЕКТ МЕТРИКА»


Проект «МЕТРИКА»: на веб-сайті Держархіву Одеської області розміщено 300 цифрових копій метричних книг

18 грудня 2015 року. Продовжується робота над проектом «МЕТРИКА»: на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 55 нових цифрових копій метричних книг фонду 37 «Херсонська духовна консисторія»:

– завершено розміщення наявних цифрових копій метричних книг фонду 37, опис 2: розміщено копії справ 51, 54-56, 89-102 (18 од. зб.); оновлено файл – копію справи 32; готуються до копіювання справи 57-88, 144-146;

– триває процес публікації метричних книг фонду 37, опис 3: розміщено копії справ 101-140 (39 од. зб.).

Таким чином, за листопад-грудень 2015 року на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 300 цифрових копій метричних книг.

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ:  [МЕТРИКА]


Завершальний випуск циклу радіопередач «Архівні знахідки»

18 грудня 2015 року. В радіоефірі пролунав завершальний, 12-й випуск спільного проекту Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». Автор та ведучий циклу, кандидат історичних наук, завідуючий лабораторією Держархіву А.В.Хромов присвятив фінальну програму двом темам: «Архівні документи з історії будівництва корпусів медичного факультету» (До 115-річчя вищої медичної освіти в Одесі) та «Здобутки Державного архіву Одеської області у галузі оцифрування документів – погляд у майбутнє» (з нагоди Дня працівників архівних установ України).


Участь співробітника Держархіву в роботі VII Всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії:сучасний науковий і освітній дискурс»

16 грудня 2015 року. Архівіст І категорії відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.О.Феденко взяла участь у роботі наукової конференції – VII Всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс», яка відбулася в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (м. Київ).

О.О.Феденко виступила на конференції з доповіддю: «Італійці у розвитку промисловості Одеси наприкінці XVIII – на початку XX ст.»; текст статі опубліковано на сторінках збірки наукових праць «Драгоманівські історичні студії» (Вип. 3 (7), 2015).


Нові надходження до фондів Держархіву: документи Одеської обласної виборчої комісії

14 грудня 2015 року. Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи постійного зберігання Одеської обласної виборчої комісії в кількості 20 од. зб. за 2015 рік, серед яких: постанови Одеської обласної виборчої комісії про утворення територіальних виборчих округів для проведення виборів депутатів обласної ради, протоколи засідань та постанови комісії, макети виборчих бюлетенів, протоколи про результати виборів депутатів Одеської обласної ради, протоколи районних виборчих комісій про підсумки голосування у виборчих округах, штатні розписи, плани асигнувань, кошториси видатків на проведення виборів, фінансові звіти про джерела надходження коштів виборчих фондів, розрахункові відомості нарахування заробітної плати членам виборчих комісій та залученим особам, які працювали за цивільно – правовими договорами, договори з фізичними особами стосовно виконання обов’язків, списки членів Одеської обласної виборчої комісії, постанови з кадрових питань.


Участь співробітника Держархіву в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Вірмени України на зламі століть»

11 грудня 2015 року. Головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Вірмени України на зламі століть»  присвяченої 400-річчю першої документальної згадки про вірмен Язловця Тернопільської області.

Конференція відбулася в Інституті історії України НАН України (м. Київ), за організаційної підтримки Міністерства культури України, Національного заповідника «Замки Тернопільщини» та Спілки вірмен України (відповідальний секретар Оргкомітету – багаторічний дослідник та друг архіву, голова комітету з питань історико-культурної спадщини Спілки вірмен України Д.А.Давтян); в роботі конференції взяли участь науковці з України та Польщі.

С.Є.Березін виступив з доповіддю «Вірмени в Новоросійському (Одеському) університеті: нові архівні документи та матеріали для біографічних досліджень».

За результатами роботи конференції заплановано видання збірки наукових праць «Актуальні питання вірменознавства» (Випуск 3).

Докладніше – на веб-сайті Analitikaua.net


Нові надходження до фондів Держархіву: документи Головного управління агропромислового розвитку Одеської області

8 грудня 2015 року. Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи постійного зберігання Головного управління агропромислового розвитку в кількості 94 од. зб. за 2005-2011 роки, серед яких: накази з основної діяльності, протоколи засідання колегії та обласної конкурсної комісії, зведений план розвитку агропромислового комплексу Одеської області, звіти по кадрам, лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування, штатний розпис, кошторис державного та місцевого бюджетів, річні звіти про виконання державного бюджету, річні звіти про виробничо-господарську діяльність, кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності.


Участь співробітників Держархіву у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»

2-4 грудня 2015 року співробітники Державного архіву Одеської області – заступник директора Держархіву, к.і.н. Лілія Білоусова, головний науковий співробітник Світлана Герасимова та провідний спеціаліст Ганна Паніван, – взяли участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», яка відбулася в приміщенні Одеської міської ради.

Організатори конференції – Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць, Управління з питань охорон и об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, Одеська державна академія будівництва та архітектури, The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Науково-виробничий центр «Екострой».

На відкритті конференції з вітальним словом виступив мер Одеси Геннадій Труханов та наголосив, що збереження культурної спадщини Одеси  – одна з найважливіших завдань міської влади і всіх одеситів, які люблять своє місто і пишаються своєю славною історією. У конференції взяли участь Президенти міжнародних рад по збереженню пам’ятників та пам’ятних місць (ICOMOS) Греції, Литви та представник ICOMOS Німеччини; провідні архітектори України; представники органів влади, сфери культури і науки, громадськість.

Під час роботи конференції у рамках пленарного засідання були представлені доповіді співробітників Держархіву:

Лілія Білоусова виступила з доповіддю: «Топониміка Одеси як відображення статусу поліетнічного міста та міжнародного порту»

Світлана Герасимова виступила з доповіддю: «Приморський бульвар – історія у документах Державного архіву Одеської області».

Ганна Паніван ознайомила учасників конференції з матеріалами фондів особового походження як джерела для формування номінаційного досьє Одеси для включення міста до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО


Вітаємо начальника відділу науково-довідкового апарату Держархіву О.Ю.Штепко з отриманням диплома кандидата історичних наук

2 грудня 2015 року. Начальник відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.Ю.Штепко отримала диплом кандидата історичних наук. Урочисте вручення відбулося на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.051.48 на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Архівіста – нового кандидата історичних наук привітали професори та викладачі, співробітники та студенти історичного факультету.

Успішний захист дисертації О.Ю.Штепко відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради 18 березня 2015 року. Тема дисертації – «Історія культурного освоєння остову Зміїний»; науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою археології та етнології України ОНУ імені І.І.Мечникова О.В.Сминтина; офіційні опоненти: член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом історії України XIX – початку ХХ ст., заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України О.П.Реєнт та кандидат історичних наук, завідуюча відділом археології Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України Т.Л.Самойлова. Після завершення диспуту члени спеціалізованої вченої ради одностайно прийняли рішення про присудження О.Ю.Штепко наукового ступеню кандидат історичних наук за спеціальністю «історія України».

Колектив Державного архіву Одеської області щиро вітає Олену Юріївну з отриманням диплома кандидата історичних наук та бажає їй нових творчих та наукових досягнень!


Проект «МЕТРИКА»: попередні підсумки та подальші перспективи розміщення цифрових копій метричних книг на веб-сайті Держархіву

1 грудня 2015 року. Продовжується робота над проектом «МЕТРИКА»: на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 30% наявних цифрових копій метричних книг (245 файлів).

Завершено розміщення цифрових копій метричних книг фонду 924 (10 одиниць зберігання, 11 файлів) та копій метричних книг з фрагментарно оцифрованих фондів: фонд 39 (1 од.зб.), фонд 894 (1 од.зб.), фонд 909 (3 од.зб.).

Завершено розміщення копій метричних книг фонду 37 з описів, які були частково (фрагментарно) оцифровані: опис 1а (1 од.зб.), опис 3а (1 од.зб.), опис 4 (2 од.зб.), опис 6 (5 од.зб.), опис 10 (2 од.зб.), опис 13 (26 од.зб.), опис 14 (2 од.зб.), опис 16 (4 од.зб.).

Триває процес публікації метричних книг фонду 37, опис 2 – розміщено копії справ 1-50 та 103-143 (84 од.зб.)

Триває процес публікації метричних книг фонду 37, опис 3 – розміщено копії справ 1-100 (102 од. зб.).

Подальше розміщення наявних копій (505 од. зб.) метричних книг фонду 37 (опис 2, справи 51-99; опис 3, справи 101-1181) заплановано протягом грудня 2015 – початку 2016 року.

Увага! Інші метричні книги з фондів Державного архіву Одеської області не оцифровані, документи готуються до копіювання у 2016 році.

Шановні відвідувачі! Нагадуємо що інформацію у розділі подано виключно з довідковою метою. Цифрові матеріали знаходяться у файлах формату .djvu, .pdf, etc. – перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на нашому веб-сайті. Файли мають великий розмір та потребують часу для завантаження! До початку пошуку інформації у розділі пропонуємо ознайомитися з цифровими копіями друкованих видань та публікацій з інформацією про метричні книги Державного архіву Одеської області

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ:  [МЕТРИКА]

Листопад

Нові надходження до фондів Держархіву: документи Управління Одеської обласної ради з майнових відносин

30 листопада 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи постійного зберігання від Управління Одеської обласної ради з майнових відносин в кількості 276 од. зб. за 1995-2004 роки, серед яких: накази з основної діяльності, штатні розписи, річні кошториси з бюджету, положення про управління та його структурні підрозділи, протоколи засідань нарад управління, документи з приватизації майна, з обліку майна спільної власності та з контролю за ефективністю використання та забезпечення збереження майна, закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, документи з оренди об’єктів спільної власності, річні звіти з основної діяльності, річні бухгалтерські звіти, звіти з кадрової роботи.


Участь співробітника Держархіву у роботі ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація»

26-27 листопада 2015 року завідуючий лабораторії Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В. Хромов взяв участь у роботі ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», який проходив у м. Київ на базі Державного політехнічного музею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»”. У рамках заходів відбулися лекції, круглі столи, майстер-класи та презентації з питань типології, якості, прав та ліцензій оцифрованих колекцій, архівів, музеїв, бібліотек. А.В.Хромов виступив із презентацією проекту «Одеський домашній архів» – дистанційний доступ до документів та монетизація електронних послуг архівів»


Участь співробітників Державного архіву у засіданні секції «Одесика» Одеського будинку вчених
25 листопада 2015 року заступник начафльника відділу використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Держархіву С.А.Желясков та завідуючий лабораторії Держархіву, к.і.н. А.В.Хромов взяли участь у засіданні секції «Одесика», яка відбулася у приміщенні Одеського будинку вчених.

А.В.Хромов виступив із доповіддю «Історія Одеської міської поліції – документи Державного архіву Одеської області»


Брифінг за участю начальника відділу використання документів Держархіву О.В.Мартиненко та члена Громадської ради при Держархіві Г.О.Місюк

24 листопада 2015 року начальник відділу використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області О.В.Мартиненко та член Громадської ради при Держархіві, науковий співробітник Одеського літературного музею Г.О.Місюк взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


Лекція-зустріч співробітника Держархіву к.і.н. Анатолія Хромова у стінах коворкінг-простору Гостина-Hub

24 листопада 2015 року. Співробітник Державного архіву Одеської області к.і.н. Анатолій Хромов у стінах коворкінг-простору Гостина-Hub організував лекцію-зустріч на тему «Генеалогія для початківців – поради архівіста». Для широкого загалу слухачів прозвучала актуальна інформація та були надані відповіді на питання про перспективи генеалогічних пошуків, напрями роботи архівних установ, фонди Одеського архіву, права та обов’язки відвідувачів.


Державний архів Одеської області в ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії: спеціальні репортажі журналістів про актуальні події архівного життя

Вересень-листопад 2015 року: до телевізійного ефіру наших друзів та багаторічних партнерів – Одеської обласної державної телерадіокомпанії вийшло три спеціальних репортажі про актуальні проблеми та перспективи діяльності Держархіву:

23 вересня: Кожен одесит може додати інформацію в народний архів історії краю

30 жовтня: Півтора мільйона архівних справ Одеської області під загрозою знищення

10 листопада: Одеса можете втратити тисячі документів через стан будівлі архіву

Докладніше – в Архіві телепередач


До роковин Голодомору 1932-1933 рр.: виставка он-лайн документів, матеріалів та публікацій Державного архіву Одеської області

21 листопада 2015 року. У рамках заходів до Дня пам’яті жертв Голодоморів в Україні на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн документів, матеріалів та публікацій 

ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ВИСТАВКИ ОН-ЛАЙН


Участь співробітників Державного архіву Одеської області у роботі V Міжнародної наукової конференції «Етнічна культура в глобалізованому світі»
19-20 листопада 2015 року заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Лілія Білоусова та головний науковий співробітник Держархіву Сергій Березін взяли участь у роботі V Міжнародної наукової конференції «Етнічна культура в глобалізованому світі» яка відбулася на Історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Участь у роботі конференції взяли понад 30 молодих науковців з України (Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Чернівці), Польщі та Румунії.  програма конфренції

У вітальному слові декан історичного факультету, д.і.н., професор В’ячеслав Кушнір підкреслив значущість багаторічних дружніх стосунків факультету та архіву в різних напрямках науково-просвітницької діяльності. Прикладом розвитку співробітництва на сучасному етапі є спільний проект по дослідженню колекції матеріалів Петра Трохимовича Маркушевського, який було розпочато у вересні 2015 року за активної та творчої співпраці архівістів зі студентами, аспірантами та викладачами історичного факультету.

На пленарному засіданні к.і.н. Лілія Білоусова ознайомила учасників конференції з етнографічними матеріалами фондів Державного архіву Одеської області, розповіла про особливості пошуку та роботи з архівними джерелами.

У спільній доповіді, к.і.н., доцент Наталія Петрова та к.і.н. Лілія Білоусова ознайомили присутніх з попередніми підсумками та подальшими перспективами роботи над спільним проектом Державного архіву Одеської області та історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова по дослідженню колекції Маркушевського (слід нагадати, що деякі з цих джерел вже стали підґрунтям для наукових досліджень молодих вчених з Одеси).

Головний науковий співробітник Держархіву Сергій Березін виступив на конференції з доповіддю «Документи з фондів Державного архіву Одеської області як джерело для вивчення етно-конфесійної та соціальної структури студентства Одеси у дореволюційний період».


Черговий випуск радіопередачі з циклу «Архівні знахідки»

20 листопада 2015 року. Продовжується робота над спільним проектом Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». Випуск радіопередачі було присвячено 200-річному ювілею призначення О.Ф.Ланжерона на посаду генерал-губернатора 15 листопада 1815 року. Автор та ведучий циклу, кандидат історичних наук, завідуючий лабораторією Держархіву А.В.Хромов базуючись на архівних документах розповів про маловідомі факти з історії відносин графа Ланжерона та козацтва на Півдні України.

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Звіт про діяльність Громадської ради при Державному архіві Одеської області за 2015 рік до загальних зборів 25 листопада 2015 року

20 листопада 2015 року у розділі Громадська рада при Державному архіві Одеської області  розміщено текст звіту Громадської ради за 2015 рік. Нагадуємо, що Загальні збори Громадської ради при Державному архіві Одеської області відбудуться 25 листопада 2015 року в Одеській філії Грецького фонду культури (пров. Красний, 20, 1-й поверх, читальна зала), початок о 16:00


Нові цифрові копії метричних книг фонду «Херсонська духовна консисторія» та повна версія видання «Довідкова книга Херсонської єпархії» он-лайн

16 листопада 2015 року. Продовжується робота над проектом Державного архіву Одеської області «Електронний архів»: у розділі «Метрика» розміщено 61 цифрову копію метричних книг з фонду «Херсонська духовна консисторія» (Опис 3, Справи 41-100). Таким чином, на веб-сайті Держархіву вже розміщено 152 цифрові копії метричних книг:

Фонд 37 (Херсонська духовна консисторія), Опис 2, Спр. 103-143  [METPИКА]

Фонд 37 (Херсонська духовна консисторія), Опис 3, Спр. 1-100  [METPИКА]

Фонд 924 (Вірменська Апостольська церква імені Григорія Просвітителя міста Одеси)  [METPИКА]

Також на веб-сайті Держархіву розміщено оновлену цифрову версію раритеного видання «Довідкова книга Херсонської єпархії» / «Справочная книга Херсонской епархии» (Одесса, 1906). Видання зберігається у бібліотеці Держархіву, однак, у не повному обсязі – 34 сторінки примірника свого часу було втрачено. Цифрові копії втрачених сторінок надав багаторічний дослідник та друг архіву І.Л.Комаровський. Державний архів Одеської області висловлює йому щиру подяку за допомогу та пропонує ознайомитися з повною версією цього унікального видання (файл у форматі .djvu)


Відрядження одеських архівістів до міста Харків для участі в роботі Міжнародної наукової конференції та обміну досвідом з харківськими колегами

10-11 листопада 2015 року співробітники відділу інформації, використання документів, публікацій та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області – головний науковий співробітник С.М.Герасимова, провідний спеціаліст Г.М.Паніван і головний науковий співробітник С.Є.Березін, – взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Харків як університетське місто», яка відбулася в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна за організаційної підтримки Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харківської організації Національної спілки художників України, Харківського художнього музею та Архіву Польської Академії наук (м. Варшава).

Програма конференції

У роботі конференції взяли участь понад 50 науковців з України, Латвії та Польщі; пленарні та секційні засідання проходили у приміщеннях Історичного факультету та Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н.Каразіна. Одеські архівісти виступили з доповідями на секційних засіданнях «Університетські вчені у контексті міста» (С.Є.Березін, С.М.Герасимова) та «Університетські традиції як символічний капітал і культурна спадщина» (Г.М.Паніван). На конференції з доповіддю виступив друг нашого архіву, відомий одеський дослідник історії науки та освіти – к.і.н., доцент В.В.Левченко, який також презентував новий том серії «Праці Державного архіву Одеської області» (Т.XLIII; Одеса, 2015): Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи


Головний науковий співробітник С.Є.Березін виступив на конференції з доповіддю «Харківські професори-антикознавці в Новоросійському університеті: В.Н.Юргевич, О.М.Деревицький, Є.Г.Кагаров» 

Головний науковий співробітник С.М.Герасимова виступила з доповіддю «Харківський професор у Новоросійському університеті: нові архівні матеріали до біографії В.К.Надлера» 

Провідний спеціаліст Г.М.Паніван виступила з доповіддю «Особові фонди радянського періоду студентів та викладачів Харківського університету на матеріалах Державного архіву Одеської області» 

Також співробітники Державного архіву Одеської області відвідали Державний архів Харківської області. Вони розповіли харківським колегам про досвід роботи відділу інформації, використання документів, публікацій та зовнішніх зв’язків, про напрацювання у галузі інформатизації архівної справи, методику створення електронних баз даних, попередні підсумки та перспективи подальшої публікації цифрових матеріалів у мережі інтернет. 

Архівісти ознайомилися з роботою читальних залів Державного архіву Харківської області (Головний корпус, вул. Мироносицька, 41; Корпус № 2, пр. Московський, 7), опрацювали науково-довідковий апарат архіву (довідники, методичні розробки, алфавітний та тематичний каталоги, каталог фотодокументів, описи справ фондів), провели роботу по пошуку та дослідженню матеріалів про життєвий шлях та творчу діяльність представників вітчизняної науки та освіти у дорадянських та особових фондах архіву.

Одеські архівісти подарували примірники друкованих видань Державного архіву Одеської області Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та бібліотеці Державного архіву Харківської області.


Діяльність Громадської ради при Держархіві у ІІ півріччі 2015 року

10 листопада 2015 року на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено інформацію про діяльність Громадської ради при Держархіві за липень-жовтень 2015 року:

28 жовтня 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

28 жовтня 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ

29 вересня 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

23 вересня 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ

27 серпня 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

26 серпня 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ

30 липня 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

23 липня 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ

Загальні збори Громадської ради при Державному архіві Одеської області відбудуться 25 листопада 2015 року в Одеській філії Грецького фонду культури (пров. Красний, 20, 1-й поверх, читальна зала). Початок о 16:00.

Порядок денний:

1. Обговорення звіту про роботу громадської ради при Держархіві за 2015 рік.

2. Участь громадської ради в пошуку рішення проблеми нової будівлі архіву.

3. Нормативні документи громадської ради.

4. Кооптація до громадської ради нових членів.

5. Обговорення плану роботи на 2016 рік.

Контакти:

razum@ukr.net; (048) 700-69-50; 098 413-83-26

Лідія Всеволодівна Ковальчук


Перестало битися серце Сергія Зеноновича Лущика

8 листопада 2015 року пішов із життя видатний краєзнавець, бібліофіл і колекціонер, один з найвідоміших дослідників історії культури Одеси, Сергій Зенонович Лущик (1925-2015). Його життєвий шлях та творча діяльність на протязі десятиріч були тісно пов’язані з Державним архівом Одеської області – він був багаторічним дослідником та експертом-консультантом, наставником та другом одеських архівістів. Згодом він став одним з фондоутворювачів – у Державному архіві Одеської області зберігається його особовий фонд (ф. Р-8098).

Співробітники Державного архіву Одеської області висловлюють співчуття рідним та близьким видатного Одесита. Пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях.


Участь співробітників Держархіву в заходах з нагоди 116-річчя Одеського художнього музею

6 листопада 2015 року головні наукові співробітники Державного архіву Одеської області С.М.Герасимова та С.Є.Березін взяли участь в урочистих заходах до 116-річчя Одеського художнього музею. У рамках заходів відбулася презентація нових проектів наших друзів і партнерів: на веб-сайті музею з’явилися нові інформаційні розділи «Архів подій» (інформація про понад тисячу подій, що відбувалися у житті музею починаючи з 1890 року) та «Електронна бібліотека» (цифрові копії рідкісних видань з фондів музею); також на заході відбулися презентації нового випуску збірки «Вісник Одеського художнього музею» та медіа-проекту «Одеська картинна галерея. Середина ХХ сторіччя».

Докладніше про заходи –

на веб-сайті Одеського художнього музею


Участь співробітника Держархіву у роботі круглого столу«Буджацьке козацтво: історія та сьогодення – стратегія розвитку»

5 листопада 2015 року завідуючий лабораторії Державного архіву Одеської області, к.і.н. Анатолій Хромов взяв участь у роботі круглого столу «Буджацьке козацтво: історія та сьогодення – стратегія розвитку», який пройшов у м. Білгороді-Дністровському. Круглий стіл був організований Науково-дослідним інститутом козацтва Інституту історії України НАН України, Кафедрою історії України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією та Буджацьким козацтвом. Наукову частину круглого столу модерував директор НДІ козацтва Інституту історії України НАН України, д.і.н. Тарас Чухліб.

Анатолій Хромов виступив із доповідю «Генеалогічні пошуки коріння в козацьких військах Південної України 19 ст.: поради архівіста».


Участь співробітників Держархіву в презентації нового видання про історію Одеського казначейства

4 листопада 2015 року. Співробітники Державного архіву Одеської області – головний інженер Михайло Цобенко, головні наукові співробітники Світлана Герасимова і Сергій Березін, – взяли участь у презентації нового видання «С должною и непременною верностию» (Одесса, 2015). Автори книги – відомі дослідники цієї тематики, друзі архіву Олег Бурдейний, Ігор Серов та Олександр Сурілов. Це перша в історіографії робота по історії Одеського казначейства, головним джерельним підґрунтям для якої стали унікальні документи з фондів Державного архіву Одеської області.

Захід відбувся у Золотій залі Одеського літературного музею.

Докладніше – у спеціальних репортажах:

Інформаційного агентства «Одеса-Медіа»

Інформаційного сайта «048ua»


Нові надходження до фондів Державного архіву: метричні та реєстраційні книги по Ренійському району за 1939 рік

4 листопада 2015 року. Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області документи за 1939 рік: метричні та реєстраційні книги церков і примарій  про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Ренійському району (ф. 914) в кількості 28 од. зб.


Проект «МЕТРИКА»: нові цифрові копії метричних книг фонду «Херсонська духовна консисторія» он-лайн

3 листопада 2015 року. Продовжується робота над проектом «Електронний архів»: на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області у розділі «МЕТРИКА» розміщено 65 нових цифрових копій метричних книг фонду 37 «Херсонська духовна консисторія»: 40 копій метричних книг (Ф. 37. – Оп. 2), які були підготовлені для публікації он-лайн ще у квітні-травні 2012 року; 25 копій (Ф. 37. – Оп. 3), що продовжують публікацію найдавніших за хронологічними межами метричних книг з фондів Держархіву – унікальних історичних джерел кінця XVIII ст. Таким чином, на сьогодні за проектом «МЕТРИКА» на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено 91 цифрову копію метричних книг.

Жовтень

Брифінг за участю головного наукового співробітника Держархіву О.Л.Церковної та членів Громадської ради Л.В.Ковальчук, О.М.Келера, С.М.Ермошкіна

28 жовтня 2015 року головний науковий співробітник відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.Л.Церковна, голова Громадської ради при Державному архіві Одеської області, директор Одеського академічного центру МАН, к.ф.н. Л.В.Ковальчук та члени Громадської ради при Держархіві – директор Інституту етнічних досліджень О.М.Келер і голова правління Одеського обласного ромського конгресу С.М.Єрмошкін взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


До 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників: виставка он-лайн

28 жовтня 2015 року. У рамках урочистих заходів з нагоди 71-ї річниці визволення України від фашистських загарбників, на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн фотодокументів «Пам’ять Одещини»

Пам’ятники воїнам-визволителям, воїнам-землякам, партизанам, підпільникам та жертвам Холокосту

в містах та районних центрах Одеської області

ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ВИСТАВКИ


Проект «МЕТРИКА»: метричні книги Вірменської Апостольської церкви імені Григорія Просвітителя міста Одеси

27 жовтня 2015 року. Державний архів Одеської області продовжує роботу над проектом «Електронний архів»: у розділі «Метрика» розміщено цифрові копії 10 метричних книг фонду 924 – «Вірменська Апостольська церква імені Григорія Просвітителя міста Одеси»

Першу вірменську церкву в Одесі – храм Св. Григорія Просвітителя було збудовано на розі вулиць Катерининської та Базарної у 1840 році; в 1944 році будівлю було пошкоджено авіаційною бомбою, в 1951 році церква була знесена (згодом на цьому місці було споруджено житловий будинок; новий храм Св. Григорія Просвітителя споруджено в 1995 році на Гагарінському плато). 

Фонд 924 нараховує 10 одиниць зберігання – метричні книги про народження, шлюб і смерть за 1845-1922 рр. Після надходження до Держархіву, документи знаходилися у фонді Херсонської духовної консисторії (Ф. 37. – Оп. 13-а); у 2010 році справи було виділено в окремий фонд.

ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕГЛЯДУ РОЗДІЛУ: «МЕТРИКА», ФОНД 924


Проект «МЕТРИКА»: метричні книги з фондів Держархіву он-лайн

23 жовтня 2015 року. Державний архів Одеської області продовжує роботу над проектом «Електронний архів»: на офіційному веб-сайті розпочато розміщення цифрових копій метричних книг.

Представництво Держархіву у всесвітній мережі інтернет було започатковано в 2002 році, коли на офіційному веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації з’явилася інформаційна веб-сторінка нашого архіву.

Наступного року було створено веб-сайт – один з перших інформаційних ресурсів обласних державних архівів в Україні. У 2012 році одеські архівісти започаткували інноваційну програму «Електронний архів» – задля забезпечення дистанційного доступу до інформаційних ресурсів Держархіву (науково-довідкового апарату, методичних розробок, цифрових копій описів тощо) широких верств суспільства, насамперед, – громадян похилого віку, людей з обмеженими можливостями пересування, мешканців інших міст та громадян інших країн. На веб-сайті Держархіву вже репрезентовано електронну базу даних по фондах дорадянського періоду; готуються до публікації в мережі інтернет бази по фондах радянського періоду і періоду Незалежності та по фондах колишнього Партійного архіву.

Завдяки плідній творчій співпраці архівістів та спеціалістів КП «Одеський обласний інформаційно-аналітичний центр», сайт Держархіву перетворився у найпотужніший веб-ресурс серед архівних установ на пост-радянському просторі. З 2014 року сайт функціонує на якісно новій технічній платформі; в 2015 році впроваджено розміщення інформації на російській та англійській мовах.

Сьогодні, вперше в Україні, ми розпочинаємо розміщення цифрових копій метричних книг, що знаходяться у 38 фондах Державного архіву Одеської області. Пропонуємо вашій увазі перші електронні версії 16 справ – найдавніших, унікальних історичних джерел із записами про народження, одруження та смерть за 1780-1787 роки, що містяться у фонді 37 «Херсонська духовна консисторія».

ПEРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ: ПРОЕКТ “МЕТРИКА”


Участь одеських архівістів у семінарі відомого американського архівіста, вченого і громадського діяча Труді Х. Петерсон в м. Київ

12-16 жовтня 2015 року співробітники Державного архіву Одеської області – заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, начальник відділу науково-довідкового апарату, к.і.н. О.Ю.Штепко та головний науковий співробітник С.М.Герасимова, – взяли участь у короткостроковому авторському семінарі «Проблемні питання організації архівної справи та доступу до архівної інформації» відомого американського архівіста, вченого і громадського діяча Труді Х. Петерсон.

На семінарі були розглянуті актуальні питання організації доступу до архівних документів в США, нормативно-правова база та практичний досвід американських колег. Нова форма підвищення кваліфікації працівників архівних установ України відбулася за ініціативи д.і.н., професора І.Б.Матяш; заходи проходили у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції при Вищій Раді Міністерства юстиції України (директор – д.ю.н. К.І.Чижмарь) та Посольстві США в Україні. За результатами семінару одеські архівісти отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Докладніше про семінар – у розділі «новини» на офіційному веб-сайті

Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції


Десятий випуск циклу радіопередач «Архівні знахідки»

16 жовтня 2015 року до радіоефіру вийшов черговий випуск програми «Архівні знахідки» – спільного проекту Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Випуск із нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України був присвячений знахідці у фондах Одеського архіву унікальних документів – формулярних списків козаків Чорноморського війська (1816-1820 рр.). Автор та ведучий радіопередачі – архівіст, к.і.н. Анатолій Хромов запросив до розмови у студію відому дослідницю історії козацтва – д.і.н., професора Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Олену Бачинську.

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Нові надходження до фондів Державного архіву: книги реєстрації актів громадянського стану за 1939 рік

12 жовтня 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області документи за 1939 рік: книги реєстрації актів громадянського стану (народження, шлюб, смерть) та алфавіти до них по Ананьївському району (ф. Р-8234, 2 од. зб.), Балтському району (ф. Р-8218, 30 од. зб.), Іванівському району (ф. Р-8222, 3 од. зб.), Кодимському району (ф. Р-8223, 5 од. зб.), Комінтернівському району (ф.Р-8224, 4 од. зб.), Котовському району (ф. Р-8225, 2 од. зб.), Любашівському району (ф.Р-8227, 10 од. зб.), Ширяївському району (ф. Р-8232, 2 од. зб.); книги та алфавіти до них від Обласного відділу запису актів громадянського стану (ф. Р-8085, 145 од. зб.).


Нові надходження до фондів Державного архіву: метричні та реєстраційні книги церков і примарій за 1939 рік

9 жовтня 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання від відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області документи за 1939 рік: метричні та реєстраційні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Ізмаїльському району (ф. 906, 48 од. зб.), м. Ізмаїл (ф. 907, 12 од. зб.), Тарутинському району (ф.916, 21 од. зб.).


Участь керівництва Держархіву в роботі Міжнародної конференції «Разом можна більше»

3 жовтня 2015 року директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук та заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова взяли участь у роботі Міжнародної конференції «Разом можна більше».

Заходи проходили у приміщенні конференц-залу готелю «Аркадія»; організаторами конференції виступили польська Фундація NIEDALEKO, Вища школа міжнародних відносин і американістики у Варшаві, Швейцарський освітянський центр, Вища школа комунікації, політології та міжнародних відносин у Варшаві, KRIM.PL Group (Poland), за участю представників місцевої влади, навчальних закладів і бізнесу. Метою конференції було встановлення контактів між українськими і польськими інституціями для подальшої співпраці у різних галузях науки, культури, бізнесу.

З доповіддю і пропозиціями на тему «Проект співпраці Державних архівів з Лодзі та Пйотркова Трибунальського з архівами Одеси, Миколаєва та Херсона» виступив директор Держархіву в Пйотркові Трибунальському кандидат наук Томаш Матушак. В.В.Левчук і Л.Г.Білоусова запропонували співпрацю у напрямку започаткування баз даних: «Українська Полоніка у Державному архіві Одеської області» та бази даних Держархіву в Пйотркові Трибунальському «Історія України у документах Держархіву в Пйотркові Трибунальському». Архівісти обмінялися виданнями і налагодили контакти. Пан Томаш Матушак розповів, що Держархів в Пйотркові Трибунальському зберігає понад 400 тис. справ і має штат з 22-х працівників. Одеський архів зберігає понад 2 мільйонів справ (вп’ятеро більше) і має штат 42 працівники (удвічі більше). Польський колега поділився досвідом оцифрування архівних документів: всі метричні книги дигіталізовано і оприлюднено у мережі Інтернет за рахунок державних коштів; оцифровкою постійно займається спеціалізований центральний архів, також у Держархів в Пйотркові Трибунальському один спеціаліст переводить документи у цифровий формат. В Одеському архіві займається оцифруванням тільки завідуючий лабораторією на обладнанні, яке було надане в оренду архіву Генеалогічним Товариством Юта (США) у 2007 році і станом на 2015 рік повністю вичерпало свій ресурс (не працює з травня 2015 р.). Цікаво було також дізнатися, що щорічний державний бюджет Держархіву в Пйотркові Трибунальському складає в еквіваленті приблизно півмільйона доларів США і всі матеріальні потреби архіву задовольняються. Державний архів Одеської області має щорічний бюджет у десять раз менший (в еквіваленті біля 50 тис. доларів США).

Вересень

Участь завідувача лабораторії з фізичної схоронності документів Держархіву к.і.н. А.В.Хромова у роботі Міжнародного культурного форуму «Кам’яний острів – 2015»

25 вересня 2015 року завідувач лабораторії з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В.Хромов взяв участь у роботі Міжнародного культурного форуму «Кам’яний острів – 2015», який відбувся у м. Кам’янець-Подільський.

У рамках численних заходів, у приміщенні історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся спеціалізований лекторій архівістів – «Архів та історична пам’ять», на якому А.В.Хромов виступив з лекцією на тему «Архівні інновації: досвід і перспективи Державного архіву Одеської області» 


Візит до Держархіву нащадка відомого грецького роду Дестуні

24 вересня 2015 року Державний архів Одеської області відвідав грецький бізнесмен із міста Салоніки пан Стефанос Марідіс – нащадок по материнській лінії відомого одеського грецького роду Дестуні, що походив з іонійського острова Кефалонія. Своєрідну екскурсію за документами архіву провела заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, яка займається дослідженням іонійських греків Одеси.

Сімейна історія Дестуні починається в Одесі з 1794 року. Найбільш відомим був Іван Павлович Дестуні – син священика, одеський купець, грецький дворянин, консул Республіки Семи Іонійських Островів, ратман Одеського магістрату, одеський домовласник і попечитель Одеської Свято-Троїцької церкви. Він прожив в Одесі 30 років і помер у 1826 р. у віці 80-ти років, залишивши по собі добру пам’ять, як один із перших одеситів. Його племінник Ніколас Георгійович Дестуні – іонійський уродженець, іноземний (республіканський) купець, дворянин, також проживав в Одесі, мав тут сім’ю, і помер у 1848 р. у віці 65 років. Усі Дестуні були поховані на Старому цвинтарі м. Одеси, на місці якого тепер парк (могили не збереглися). З свого боку, пан Стефаніс Марідіс розповів про Дестуні, які проживали у США. Так, відомий американський психіатр Нікос Дестуніс, є нащадком учасника таємного грецького товариства «Філікі Етерія». Члени його сім’ї були також пов’язані з містом Чернігів, у зв’язку з чим Нікос Дестуніс відвідував у 1980-х роках Одесу і Чернігів, а також представляв цікаві сімейні документи у Державному архіві Чернігівської області.

Сім’я пана Стефаноса Марідіса завжди проживала у Греції, на Кефалонії, але після страшного землетрусу 1953 року перебралася з острова на материк і оселилися у Салоніках. З Україною п. Стефанос Марідіс має ділові зв’язки – його фірма займається продажем кухонних витяжок грецького виробництва. Отже, купецькі традиції продовжуються!


Брифінг за участю членів Громадської ради при Держархіві Г.О.Місюк та В.В.Левченко

23 вересня 2015 року члени Громадської ради при Державному архіві Одеської області  – науковий співробітник Одеського літературного музею Г.О.Місюк та к.і.н., доцент кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету В.В.Левченко взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач

на сайті Одеського кризового медіа-центру


Зйомки документального фільму в Держархіві

22 вересня 2015 року заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусова, на запрошення автора книги «Немцы Одессы» Е.Г.Плеської, взяла участь у зйомках документального фільму про історію німців Причорномор’я студії «Гіперболоїд Філмз». Л.Г.Білоусова представила документи Державного архіву Одеської області з історії німецької колонізації та розвитку краю XIX – початку XX ст. з фондів Управління новоросійського та бессарабського генерал-губернатора (ф. 1), Опікунського комітету про іноземних поселенців півдня Росії (ф. 6), Менонітської громади на р. Молочній (ф. 89), німецьких сільських та волосних правлінь та ін. Розповідь ілюстрували такі незвичайні документи, як паспорти німців на в’їзд до Російської імперії (1808), альбом учнівських екзаменаційних робіт з математики, каліграфі і та малювання (1837), рецепт домашнього вина (1838), метеорологічні нотатки (1837), книги удоїв молока (1837), креслення технічних винаходів – апарату для знищення саранчі (1838) та жниварки (1838, 1854), літографія німецької колонії Грунау (1881), ризька газета об’яв «Економ» (1909), протоколи сільських сходів та ін.


До Дня Партизанської Слави: виставка он-лайн

22 вересня 2015 року у рамках заходів з відзначення Дня Партизанської Слави на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн

Перейти до перегляду виставки


Засідання науково-методичної ради Держархіву

21 вересня 2015 року відбулося четверте засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області (голова ради – заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова; засідання відбулося за участю голови Громадської ради при Держархіві, к.ф.н. Л.В.Ковальчук). До порядку денного було внесено такі питання:

1. Обговорення і затвердження чотирьох нових методичних розробок:

– «Положення про проведення договірних робіт і платних послуг у Державному архіві Одеської області» (Л.Г.Білоусова);

– «Порядок копіювання архівних документів у Державному архіві Одеської області» (Л.Г.Білоусова, О.В.Мартиненко);

– «Порядок надходження документів від територіальної виборчої комісії до Державного архіву Одеської області» (Успенська Г.Б.);

– «Інструкція з обліку документів у Державному архіві Одеської області» (С.В.Виногловська).

Прийнято рішення: затвердити методрозробки 1, 3 і 4. Щодо п. 2 «Порядок копіювання архівних документів у Державному архіві Одеської області», прийнято рішення про остаточне затвердження після отримання роз’яснень Державної архівної служби України на запит Держархіву щодо умов копіювання документів користувачами власними технічними засобами та пункту щодо зазначеної у кошторисі платної послуги «надання архівними установами документів для копіювання».

2. Затвердження остаточних варіантів текстів двох нових видань Держархіву:

– Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 2. Православ’я. Херсонська і Подільська духовні консисторії. 1852-1923 (Видання є спеціальним довідником серії «Архівні зібрання України»; до випуску увійшли матеріали фондів-колекцій відділів реєстрації актів цивільного стану – Ананьївського, Балтського, Березівського, Біляївського, Великомихайлівського, Іванівського, Кодимського, Котовського, Красноокнянського, Любашівського, Миколаївського, Овідіопольського, Роздільнянського, Фрунзівського та Ширяївського районів Одеської області; доповідач – О.В.Мартиненко).

– Державний архів Одеської області. Фонди особового походження. Путівник. Том I (доповідач – С.Є.Березін). 

3. Інформація щодо стану підготовки Матеріалів Другої міжнародної конференції «Архів. Історія. Сучасність»: вирішено завершити підготовку макету у жовтні 2015 року (матеріали для публікації подано від 58 учасників конференції) та видати друком збірку матеріалів конференції у 4 кварталі 2015 року (доповідач – С.Є.Березін).

4. Інформація щодо підготовки Анотованого реєстру описів і путівника по фондах Партійного архіву (доповідач – С.В.Віногловська): до реєстру вже укладаються покажчики і текст буде готовий до видання у 2015 році. Робота над путівником здійснювалася у поточному році – визначено структуру, за якою систематизовано фонди. Подальша робота – укладання анотацій на фонди – буде здійснюватися протягом 2015-2016 рр.


Дев’ятий випуск циклу радіопередач «Архівні знахідки»

18 вересня 2015 року до радіоефіру вийшов дев’ятий випуск програми «Архівні знахідки» – спільного проекту Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Автор та ведучий – архівіст, к.і.н. Анатолій Хромов розповів слухачам про документи з історії одеської міської поліції кінця XVIII – початку XX століття, які зберігаються у фондах Державного архіву Одеської області. Гість студії, начальник відділу науково-довідкового апарату Держархіву, к.і.н. Олена Штепко, у розмові розповіла про документи з історії створення Літературного музею в Одесі

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Виставка документів Держархіву «Плани Одеси. 1784-1894 рр.» в Одеському історико-краєзнавчому музеї

2-18 вересня 2015 року в Одеському історико-краєзнавчому музеї експонувалася виставка унікальних документів з фондів Державного архіву Одеської області «Плани Одеси. 1784-1894 рр.» 

Переглянути перелік документів до виставки

Нагадуємо, що на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області в 2014 році було розміщено виставку он-лайн картографічних матеріалів XVIII-XIX ст., до якої увійшли електронні копії карт і планів, що експонувалися в Одеському історико-краєзнавчому музеї.

Перейти до перегляду виставки картографічних матеріалів


Участь співробітників Держархіву в ІІІ Міжнародних книгознавчих Читаннях в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова

16 вересня 2015 року. Головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у роботі ІІІ Міжнародних книгознавчих Читань «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці». Організатором конференції виступили друзі та багаторічні партнери Держархіву – Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. У роботі Читань взяли участь понад 30 науковців з Одеси, Києва, Львова, Харкова, Мінська, Риги, Томська. 

Програма Читань

Співробітник Держархіву С.Є.Березін виступив з доповіддю на тему: «Архіви і бібліотеки одеських вчених-антикознавців (XIX – поч. ХХ ст.): попередні підсумки та подальші перспективи вивчення».

У рамках заходів відбулася презентація двох нових видань Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова, примірники яких було подаровано бібліотеці Державного архіву Одеської області:

– Дьомін О.Б., Алєксеєєнко М.В. Шукач слов’янських скарбів В.І.Григорович. – Одеса, 2015. – 482 с.

– Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть: Каталог-альбом / Гол. ред. І.М.Коваль; упорядники: О.В.Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Є.В.Бережок. – Одеса, 2015. – 148 с.

За результатами роботи ІІІ Міжнародних книгознавчих Читань «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці» було прийнято рішення про видання збірки наукових праць – матеріалів конференції.

Докладніше про заходи – на офіційному веб-сайті

Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова


ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність»
 

3-4 вересня 2015 року в Одесі відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Архів. Історія. Сучасність», присвячена 95-річному ювілею Державного архіву Одеської області. Захід відбувся під патронатом Одеської обласної державної адміністрації, Державної архівної служби України, Одеської обласної ради та Одеської міської ради, у приміщеннях Одеської філії Грецького Фонду Культури, Одеського літературного музею, Одеського історико-краєзнавчого музею, Одеського художнього музею, за підтримки Спілки митців «Берег Овідія», Одеського регіонального інституту державного управління, компаній «Інкор-Груп», «Інтерхім», «Нібулон», Науково-виробничого підприємства «Нива», ресторану «Morgan Club» i кафе «Олімпієць»; інформаційну підтримку заходу надали Телекомпанія «Град», Одеська обласна державна телерадіокомпанія та Телевізійний канал «Перший міський».

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПРОГРАМОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ (файл у форматі .pdf)

У роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції взяли участь понад 80 науковців з України (Іллічівськ, Київ, Кіровоград, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Полтава, Прилиманське, Харків, Черкаси), Греції, Грузії, Молдови, Польщі та Угорщини. На відкритті конференції, пленарних та секційних засіданнях були присутні представники наукових, освітянських, культурно-просвітницьких установ та організацій, краєзнавці, студенти, представники громадськості, ветерани архівної справи.

Відкриття конференції відбулося 3 вересня у приміщенні Одеського літературного музею. До президії увійшли директор Державного архіву Одеської області Володимир Левчук, заступники директора Держархіву, к.і.н. Лілія Білоусова і Олена Ксендзик та почесні гості – представники керівництва Одеської обласної державної адміністрації Юлія Марушевська і Одеської обласної ради Петро Хлицов.

Із вітаннями до учасників конференції звернулися директор Одеського літературного музею Тетяна Ліптуга; член-кореспондент Національної академії наук України, д.і.н., професор Степан Віднянський; проректор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, д.і.н., професор Вадим Хмарський; декан історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова, д.і.н., професор В’ячеслав Кушнір; Генеральний директор Державної архівної служби Республіки Молдова, доктор наук Іон Варта; директор Інституту історії Опольського університету, доктор наук Томаш Цесельський; д.і.н., професор Ігор Сапожников; директор Музею УМВС в Одеській області Володимир Ковтун; голова Громадської ради при Держархіві, директор Одеського академічного центру МАН, к.ф.н., доцент Лідія Ковальчук; ветеран архівної справи, колишній директор Держархіву Володимир Мальченко.

У рамках заходів в Одеському літературному музеї відбулася демонстрація авторського фільму Леоніда Сидорського «Одесса. Fantasy»; презентація нових видань Державного архіву Одеської області та відкриття виставки унікальних документів з фондів архіву про письменників, поетів та драматургів «Вони народилися в Одесі…». На урочистому відкритті відбулося нагородження одеських архівістів Почесними відзнаками та грамотами.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ВИДАНЬ ДЕРЖАРХІВУ:

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ВИДАННЯ ДЕРЖАРХІВУ

ВИСТАВКА АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
“ВОНИ НАРОДИЛИСЯ В ОДЕСІ…”

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ВИСТАВКИ ДЕРЖАРХІВУ

3 вересня роботу конференції було продовжено в Золотій залі Одеського літературного музею у форматі пленарного засідання. 4 вересня, за підтримки друзів та багаторічних партнерів Державного архіву Одеської області, відбулися секційні засідання: «Архівна галузь: досвід та перспективи» (Одеська філія Грецького Фонду Культури), «Етно-соціальні реконструкції на матеріалах архівних фондів» (Одеський історико-краєзнавчий музей), «Архівні джерела з історії літератури та мистецтва» (Одеський художній музей), «Наука, освіта, техніка та архітектура в архівних документах» (Одеський літературний музей).

Підсумкове засідання ІІ Міжнародної науково-практичної конференції було проведено 4 вересня у приміщенні Одеської філії Грецького Фонду Культури, під час якого відбулося підведення підсумків роботи секцій, нагородження учасників конференції іменними сертифікатами та пам’ятними сувенірами.

За результатами роботи, було прийнято рішення про видання друком збірки матеріалів конференції та ухвалено пропозицію щодо проведення до 100-річного ювілею Державного архіву Одеської області ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архів. Історія. Сучасність» в Одесі у 2020 році.

СПЕЦРЕПОРТАЖ ТК “ГРАД”


Участь C.Є.Березіна в Міжнародній науковій конференції «Одеса і Південь України в українській і польській історіографії»

2-3 вересня 2015 року. Головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Одеса і Південь України в українській і польській історіографії», присвяченої 150-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Співорганізаторами конференції виступили Історичний факультет ОНУ імені І.І.Мечникова та Інститут історії Опольського університету. Заходи, в яких взяли участь понад тридцять науковців, відбулися за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в Одесі.

Співробітник Держархіву виступив на конференції з доповіддю «Біографія професора Л.Ф.Воеводського: історіографічні матеріали та нові архівні документи». Першу публікацію автора за цією тематикою було опубліковано на сторінках наукового часопису «Записки історичного факультету» (Вип. Х. – Одеса, 2000). Знайдені за наступні роки архівні матеріали надали можливість уточнити та доповнити інформацію про життя та творчу діяльність Леопольда Францевича Воеводського (1846-1901) – одного з яскравих представників вітчизняного антикознавства, доцента (1875), професора (1882) кафедри грецької словесності (класичної філології, 1884) Новоросійського університету.

Серпень

Нові публікації співробітників Держархіву: стаття С.М.Герасимової «Клубне життя Одеси в XIX ст.»

28 серпня 2015 року опубліковано статтю головного наукового співробітника Державного архіву Одеської області С.М.Герасимової «Клубне життя Одеси в XIX ст.» на шпальтах газети «Одеські вісті».

Читати електронну версію статті на веб-сайті газети «Одеські вісті»


Брифінг за участю керівництва Державного архіву Одеської області
26 серпня 2015 року директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук та заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа-центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


Цикл радіопередач «Архівні знахідки»: восьмий випуск

21 серпня 2015 року. До радіоефіру вийшов черговий випуск циклу передач «Архівні знахідки» – спільного проекту Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії. У серпневому випуску, гостем студії став досвідчений архівіст Степан Желясков, який розповів про роботу столу довідок Держархіву. У другій частині передачі, автор та ведучий, архівіст. к.і.н. Анатолій Хромов познайомив радіослухачів із тим, які документи Одеського архіву зафіксували процес здобуття Україною Незалежності у 1991 році. 

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


До Дня Незалежності України: оновлена тематична виставка он-лайн

21.08.2015

21 серпня 2015 року. З нагоди святкування 24-ї річниці нашої Держави, на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн «До Дня Незалежності України»:

Перейти до перегляду виставки «До Дня Незалежності України»


Нова публікація завідуючого лабораторією Держархіву А.В.Хромова на сторінках журналу «Краєзнавство»

19 серпня 2015 року. Видано друком статтю завідуючого лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області, кандидата історичних наук А.В.Хромова. Публікацію присвячено біографії дільничного пристава Одеської міської поліції початку ХХ сторіччя – Семена Григоровича Логинеско; автором вперше було введено до наукового обігу низку унікальних документів з фондів архіву, в яких висвітлюються маловідомі сторінки з історії одеської поліції дорадянського періоду. 

Статтю співробітника Держархіву опубліковано на сторінках друкованого органу Національної спілки краєзнавців України – наукового журналу «Краєзнавство» (№ 1/2 (90/91), 2015). Цей випуск журналу повністю присвячено історії Одеси та є спільним виданням редакцій журналів «Краєзнавство» та «Південний захід. Одесика» (головний редактор – відомий одеський історик, друг та багаторічний дослідник архіву, кандидат історичних наук В.А.Савченко).

Електронну версію журналу з публікацією А.В.Хромова найближчим часом буде розміщено на
веб-сторінці Національної спілки краєзнавців України


Візит заступника директора Держархіву, к. і. н. Л. Г. Білоусової до Національного архіву Японії (м. Токіо)13 серпня 2015 року заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусова відвідала Національний архів Японії (м. Токіо) і стала першою громадянкою України – відвідувачем цієї установи.


Національний архів Японії було засновано у 1971 році, в 1998 році було відкрито філію «The Tsukuba Annex»; загалом, в архіві зберігається 1,36 млн. справ. У 2001 році відкрився The Japan Center for Asian Historical Records, в якому знаходяться 29 млн. одиниць зберігання. Щороку архів реєструє 4800 користувачів; видається 70900 справ; веб-сайт архіву відвідує 346 тис. осіб.


Співробітники Національного архіву Японії, Юміко Охара і Томоко Нагаока, провели екскурсію по архіву і поділилися досвідом роботи у різних напрямках: публікації документів, організації користувачів у читальному залі, зберігання справ у архівосховищах, проведення виставок тощо. У фойє архіву проходила виставка документів, присвячена трагічним подіям – 60 м роковинам ядерного бомбардування міст Нагасакі і Хіросіма. Японські колеги передали Одеському архіву презентаційний матеріал – компакт-диск, відомчий журнал «National Archives of Japan News» (Vol. 2), та сувенірний набір карток із зображенням квітів.


Проведення виїзного прийому громадян директором Держархіву В.В.Левчуком у місті Іллічівськ

12 серпня 2015 року. Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 31 березня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року» та «Графіку проведення виїзних прийомів громадян керівниками структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року», – провів виїзний прийом громадян міста Іллічівськ. Захід відбувся у приміщенні Іллічівської міської адміністрації. Під час візиту, директор Держархіву В.В.Левчук подарував Іллічівській міській примірники друкованих видань архіву та видань з історії Одещини. 


Виступ завідуючого лабораторією Держархіву А.В.Хромова на телебаченні

12 серпня 2015 року завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області, кандидат історичних наук А.В.Хромов взяв участь у програмі «Гість студії» телекомпанії «Третий цифровой». У прямому ефірі йшлося про історію, сучасний стан та перспективи подальшого розвитку архівної справи на Одещині.

Переглянути відеозапис – в «Архіві телепередач»


Нові електронні версії друкованих видань Держархіву он-лайн

10 серпня 2015 року. На офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено електронні версії друкованих видань для перегляду он-лайн.

У розділі Праці Державного архіву Одеської області розміщено електронні версії двох видань серії:

Хромов А.В. Південноукраїнське козацтво XIX ст.: урядові задуми, проекти, втілення. – Одеса, 2014. – 180 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XXXIX)

Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса, 2015. – 360 с. (Праці Державного архіву Одеської області, Т. XLIII)

У розділі Науково-методичні видання

Синявська О.О., Петровський Е.П., Кузнєцов В.О. Методичні рекомендації щодо організації та проходження архівної практики. Для студентів історичного факультету. – Одеса, 2015. – 44 с.


Участь заступника директора Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусової у роботі XVII Всесвітнього Конгресу Економічної Історії у м. Кіото (Японія)

3-7 серпня 2015 р. заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусова взяла участь у роботі XVII Всесвітнього Конгресу Економічної Історії, який відбувся у м. Кіото, Японія / XVIIth World Economic History Congress; Kyoto, Japan. 

Л.Г.Білоусова виступила з доповіддю на тему «Одеса і Середземномор’я: торгівля, митна політика, контрабанда і культурний обмін» / «Odessa and the Mediterranean:trade, customs policy, contraband andcultural exchange (end of XVIII – beginning of XX cent.). 

Участь у роботі Конгресу взяли 1115 доповідачів від 55 країн світу (від України – один учасник); робота проходила у форматі 90 секційних засідань. Організаційний комітет очолював професор Тецуї Оказакі / Tetsuji Okazaki. Крім доповідей, програма Конгресу включала конкурси дисертацій та постерів, японську культурну програму – танці самураїв, майко, гру на барабанах та ін. Наступний Конгрес відбудеться в 2018 році в Бостоні, США.

Докладніше – на веб-сайті Конгресу


Держархів у ЗМІ: телепередача «Одеський архів на підпорах: історія руйнування»

4 серпня 2015 року. Спеціальний репортаж, присвячений проблемі аварійного стану будівлі Головного корпусу Державного архіву Одеської області, вийшов до телевізійного ефіру на «7 каналі». Інтерв’ю журналістам надали директор Держархіву В.В.Левчук, заступник начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ В.К.Січкаренко, голова Громадської ради при Держархіві, кандидат філологічних наук Л.В.Ковальчук, член Громадської ради С.М.Єрмошкін.

Переглянути відеозапис – в «Архіві телепередач»


Новини веб-сайту Держархіву: оновлено розділ «Архівні установи Одеської області»

3 серпня 2015 року. На офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області оновлено розділ з контактною інформацією та посиланнями на веб-ресурси міських архівів, архівних відділів міських рад та районних державних адміністрацій, трудових архівів області.

Перейти до розділу «Архівні установи Одеської області»

НАЗВА АРХІВНОЇ УСТАНОВИ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 18
(+380 48) 722-93-65
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ АРХІВ» 68600, м. Ізмаїл, вул. Савицького, 67-б
(+380 48-41) 2-10-27
  МІСТО ОДЕСА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДІЛОВОДСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 65098, м. Одеса, вул. Стовбова, 17
(+380 48) 721-14-09
  МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ
  БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 67790, м. Б.-Дністровський, вул. Леніна, 52
(+380 48-49) 2-24-01
  ІЗМАЇЛ
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 68600, м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62
(+380 48-41) 7-54-12
  ІЛЛІЧІВСЬК
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ ІЛЛІЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 68094, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 33
(+380 48-68) 6-23-91
  КОТОВСЬК
МІСЬКІЙ АРХІВ КОТОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 66304, м. Котовськ, вул. 50-річчя Жовтня, 198
(+380 48-62) 2-28-22
  ТЕПЛОДАР
ТЕПЛОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ АРХІВ 65490, м. Теплодар, вул. Піонерська, 7
(+380 48-50) 2-29-96
  ЮЖНЕ
ЮЖНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ АРХІВ 65481, м. Южне, вул. Хіміків, 8/ 122
(+380 48-42) 2-21-45
  РАЙОНИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  АНАНІЇВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ АНАНЬЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66400, м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51
(+380 48-63) 2-12-90
КП «ОБ’ЄДНАНИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ АНАНЬЇВСЬКОГО РАЙОНУ» 66400, м. Ананьїв, вул. Леніна, 48
(+380 48-63) 2-13-96
  АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ АРЦИЗЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68400, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 56
(+380 48-45) 3-13-30
КП АРЦИЗЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРУДОВИЙ АРХІВ» 68400, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 56
(+380 48-45) 3-24-41
  БАЛТСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ БАЛТСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66101, м. Балта, вул. Дячишина, 32
(+380 48-66) 2-15-40
КП «ТРУДОВИЙ АРХІВ» БАЛТСЬКОЇ РАЙРАДИ 66101 м. Балта, вул. Шевченка 21/2
(+380 48-66) 2-22-64
  БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ БЕРЕЗІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67300, м. Березівка, пл. Шевченка, 1
(+380 48-56) 2-05-37
ВІДДІЛ ТРУДОВОГО АРХІВУ БЕРЕЗІВСЬКОЇ РАЙРАДИ 67300, м. Березівка, пл. Шевченка, 1
(+380 48-56) 2-14-78
  БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67790, м. Б.-Дністровський, вул. Леона Попова, 24
(+380 48-49) 2-43-64
ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ТРУДОВОГО АРХІВУ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙРАДИ 67700, м. Б.-Дністровський, вул. Леона Попова, 24
(+380 48-49) 2-43-77
  БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ БІЛЯЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67600, м. Біляївка, пл. Жовтневої революції, 11
(+380 48-52) 2-50-43
КУ «ОБ’ЄДНАНИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ» 67600, м. Біляївка, вул. Костіна 52
(+380 48-52) 2-51-18
  БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68750, м. Болград, вул. Леніна, 149
(+380 48-46) 4-17-42
СЕКТОР ТРУДОВОГО АРХІВУ БОЛГРАДСЬКОЇ РАЙРАДИ 68750, м. Болград, вул. Леніна, 149
(+380 48-46) 6-08-90
  ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67100, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 130
(+380 48-59) 2-16-43
КУ «ТРУДОВИЙ АРХІВ ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ» 67100, смт Велика Михайлівка, вул. Леніна, 130
(+380 48-59) 2-16-43
  ІВАНІВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ІВАНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67200, смт Іванівка, вул. Леніна, 93
(+380 48-54) 3-12-33
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТРУДОВОГО АРХІВУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІВАНІВСЬКОЇ РАЙРАДИ 67200, смт Іванівка, вул. Леніна, 42
(+380 48-54) 3-14-06
  ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68600, м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62
(+380 48-41) 6-54-53
КП ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ РАЙРАДИ «ОБ’ЄДНАНИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ» 68600, м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62
(+380 48-41) 2-16-76, 2-23-01
  КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ КІЛІЙСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68300, м. Кілія, вул. Леніна, 63
(+380 48-43) 4-32-87
КП КІЛІЙСЬКОЇ РАЙРАДИ «ТРУДОВИЙ АРХІВ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ» 68300, м. Кілія, вул. Піонерська, 62а
(+380 48-43) 4-32-87
  КОДИМСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ КОДИМСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66000, м. Кодима, пр. Перемоги, 1
(+380 48-67) 2-64-90
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТРУДОВОГО АРХІВУ КОДИМСЬКОЇ РАЙРАДИ 66000, м. Кодима, пр. Перемоги, 1
(+380 48-67) 2-64-90
  КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ КОМІНТЕРНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67500 смт Комінтернівське, вул. Центральна, 75
(+380 48-55) 9-12-96
ВІДДІЛ ОБ’ЄДНАНОГО ТРУДОВОГО АРХІВУ КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ 67500, смт Комінтернівське, вул. Центральна, 75
(+380 48-55) 9-12-96
  КОТОВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ КОТОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66300, м. Котовськ, пр. Котовського, 2
(+380 48-62) 2-38-62
ТРУДОВИЙ АРХІВ КОТОВСЬКОЇ РАЙРАДИ 66300, м. Котовськ, пр. Котовського, 16
(+380 48-62) 2-78-13
  КРАСНООКНЯНСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ КРАСНООКНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67941, смт Красні Окни, вул. Комарова, 2
(+380 48-61) 2-19-72
ТРУДОВИЙ АРХІВ КРАСНООКНЯНСЬКОЇ РАЙРАДИ 67941, смт Красні Окни, вул. Комарова, 2
(+380 48-61) 2-19-72
  ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ЛЮБАШІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66500, смт Любашівка, вул. Радянська, 94
(+380 48-64) 2-12-00
ЛЮБАШІВСЬКІЙ РАЙОННИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ 66500, смт Любашівка, вул. Леніна, 47
(+380 48-64) 2-64-79
  МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67000, смт Миколаївка, вул. Калініна, 71-б
(+380 48-57) 2-23-46
ТРУДОВИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙРАДИ 67000, смт Миколаївка, вул. Леніна, 71
(+380 48-57) 2-61-70, 2-20-72
  ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67801 смт Овідіополь, вул. Леніна, 169
(+380 48-51) 3-12-60
ВІДДІЛ ТРУДОВОГО АРХІВУ ОВІДІОПОЛЬСЬКОЇ РАЙРАДИ 67801, смт Овідіополь, вул. Леніна, 169
(+380 48-51) 3-12-60
  РЕНІЙСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ РЕНІЙСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68800, м. Рені, вул. Леніна, 111
(+380 48-40) 4-12-34
КУ «ОБ’ЄДНАНИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ РЕНІЙСЬКОГО РАЙОНУ» 68800, м. Рені, вул. Леніна, 111
(+380 48-40) 4-22-28
  РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 67400, м. Роздільна, вул. Свердлова, 9
(+380 48-53) 3-21-40
ВІДДІЛ «ТРУДОВИЙ АРХІВ ПРИ РОЗДІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙРАДІ» 67400, м. Роздільна, вул. Свердлова, 2
(+380 48-53) 5-04-66
  САВРАНСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ САВРАНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66200, смт Саврань, вул. Леніна, 9
(+380 48-65) 3-23-50
КП «ТРУДОВИЙ АРХІВ У САВРАНСЬКОМУ РАЙОНІ» 66200, смт Саврань, вул. Леніна, 9
(+380 48-65) 3-29-54
  САРАТСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ САРАТСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68200, смт Сарата, вул. Леніна, 84
(+380 48-48) 2-22-38
ВІДДІЛ «РАЙОННИЙ ТРУДОВИЙ АРХІВ КО «САРАТАГОСПАРХІВ» 68200, смт Сарата, вул. Леніна, 84
(+380 48-48) 2-12-94
  ТАРУТИНСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ТАРУТИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68500, смт Тарутине, вул. Котовського, 21
(+380 48-47) 3-15-32
ТАРУТИНСЬКА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ТРУДОВИЙ АРХІВ» 68500, смт Тарутине, вул. Котовського, 21
(+380 48-47) 4-02-49
  ТАТАРБУРАРСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 68100, м. Татарбунари, вул. К.Маркса, 80
(+380 48-44) 3-12-02
ТРУДОВИЙ АРХІВ СЕКРЕТАРІАТУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ РАЙРАДИ 68100, м. Татарбунари, вул. К.Маркса, 80
(+380 48-44) 3-12-02
  ФРУНЗІВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ФРУНЗІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66700, смт Фрунзівка, вул. Комсомольська, 59
(+380 48-60) 9-18-43
ВІДДІЛ ТРУДОВОГО АРХІВУ ФРУНЗІВСЬКОГО РАЙОНУ 66700, смт Фрунзівка, вул. Комсомольська, 59
(+380 48-60) 9-14-44
  ШИРЯЇВСЬКИЙ РАЙОН
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ШИРЯЇВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 66800, смт Ширяєве, вул. Коробченка, 1
(+380 48-58) 2-19-23
ТРУДОВИЙ АРХІВ ШИРЯЇВСЬКОЇ РАЙРАДИ 66800, смт Ширяєве, вул. Коробченка, 1
(+380 48-58) 2-19-23
   

Міські архіви, архівні відділи міських рад та райдержадміністрацій, трудові архіви (файл у форматі .pdf)

Галузеві та відомчі архіви Одещини з документами постійного та тимчасового зберігання (файл у форматі .pdf)

Липень

Проведення виїзного прийому громадян директором Держархіву В.В.Левчуком у Комінтернівському районі

30 липня 2015 року. Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук, відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 31 березня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року» та «Графіку проведення виїзних прийомів громадян керівниками структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року», – провів виїзний прийом громадян Комінтернівського району. Захід відбувся у приміщенні Комінтернівської районної державної адміністрації. Під час візиту, директор Держархіву В.В.Левчук подарував Комінтернівській районній бібліотеці примірники друкованих видань архіву та видань з історії Одещини. 


Державний архів у соціальних мережах: інформаційна сторінка у мережі «Фейсбук»

29 липня 2015 року. Створено інформаційну сторінку Державного архіву Одеської області у соціальній мережі «Фейсбук».

Державний архів Одеської області у соціальних мережах:

інформаційна сторінка у мережі “Фейсбук”


Архівна практика студентів історико-філософського факультету ПНПУ імені К.Д.Ушинського в Держархіві

27 липня 2015 року. В Державному архіві Одеської області завершено двотижневу практику студентів ІІ курсу історико-філософського факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. 

Керівництво практикою здійснювали начальник відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко та головний науковий співробітник С.Є.Березін; керівник практики від університету – багаторічний дослідник та друг архіву, кандидат історичних наук, доцент С.М.Гізер. Участь у практиці взяли двадцять студентів, які прослухали лекції за темами: «Історія архівної справи в Україні», «Система архівних установ в Україні», «Нормативно-правова база діяльності архівних установ в Україні», «Історія і організація архівної справи в Одесі», «Структура та функції відділів Державного архіву Одеської області», «Історія, склад і зміст фондів Державного архіву Одеської області», «Основні принципи формування документів Національного архівного фонду України».

Практиканти були ознайомлені зі сферою діяльності різних відділів Держархіву, з правилами роботи читальних залів, з умовами зберігання документів у фондосховищах Головного корпусу (фонди дорадянського періоду) та Корпусу №2 (фонди радянського періоду та періоду Незалежності, фонди колишнього Партійного архіву Одеського обкому КПУ) та методикою роботи зберігачів фондів. 

В ході практичної роботи студенти отримали навички самостійного пошуку інформації за допомогою науково-довідкового апарату, друкованих видань та електронних баз даних на веб-сайті Держархіву; ознайомилися з порядком оформлення замовлень описів і справ. Практиканти займалися складанням внутрішніх описів на документи у справах (фонд Р-1936, «ВАТ Стальканат»), опрацюванням справ репресованих осіб (фонд Р-8065, «Архів управління СБУ в Одеській області»), складанням алфавітних покажчиків до метричних книг (фонди «Колекцій метричних книг РАЦС), роботою по нумерації аркушів у справах, картонуванням, переміщенням фондів тощо.

Нагадуємо, що в червні-липні цього року в Державному архіві Одеської області також відбулася планова архівна практика студентів історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова; загалом, в Держархіві щорічно проводиться практика студентів п’яти вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів міста.


Брифінг за участю членів Громадської ради при Держархіві М.І.Михайлуци та М.А.Шевчука

23 липня 2015 року члени Громадської ради при Державному архіві Одеської області – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету М.І.Михайлуца та кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І.Мечникова М.А.Шевчук, – взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


Сьомий випуск з циклу радіопередач «Архівні знахідки»

17 липня 2015 року. Продовжується робота над спільним проектом Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». Черговий, сьомий випуск радіопередачі було присвячено одній з маловідомих сторінок історії одеської міської поліції початку ХХ сторіччя, а саме – біографії дільничного пристава Семена Григоровича Логинеско (1877 – після 1917). Про його життєвий шлях та діяльність якого розповів у радіоефірі автор та ведучий циклу, кандидат історичних наук, завідуючий лабораторією Держархіву А.В.Хромов. Другу частину випуску було присвячено історії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, який у цьому році відзначив свій 150-річний ювілей. Розмова про хронологію розвитку вищої освіти в Одесі у XIX сторіччі відбулася у студії за участю головного наукового співробітника Держархіву С.Є.Березіна. 

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Архівна практика студентів історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова в Держархіві
30 червня – 13 липня 2015 року в Державному архіві Одеської області було проведено практику студентів ІІІ курсу історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Архівна практика є складовою частиною учбового процесу студентів-істориків, вона проводиться на базі Держархіву щорічно після завершення літньої екзаменаційної сесії. Керівники практики від Одеського національного університету імені І.І.Мечникова – багаторічні дослідники та друзі архіву, доценти кафедри історії України к.і.н. О.О.Синявська та к.і.н. Е.П.Петровський; керівники практики від Державного архіву Одеської області – заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, начальник відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко та головний науковий співробітник С.Є.Березін. В цьому році до архіву прийшли майже п’ятдесят майбутніх бакалаврів, які навчаються на кафедрах археології та етнології України, історії стародавнього світу та середніх віків, історії нового та новітнього часу, історії України.

Двотижнева практика проходила в дві зміни у двох корпусах Держархіву. Під час практики студенти історичного факультету прослухали лекції за темами: «Історія архівної справи в Україні», «Система архівних установ в Україні», «Нормативно-правова база діяльності архівних установ в Україні», «Історія і організація архівної справи в Одесі», «Структура та функції відділів Державного архіву Одеської області», «Історія, склад і зміст фондів Державного архіву Одеської області», «Основні принципи формування документів Національного архівного фонду України», «Основні вимоги до зберігання документів Національного архівного фонду України», «Фонд Р-8065 (Архів управління Служби безпеки України в Одеській області): історія створення, особливості використання та порядок роботи», «Історія розвитку вітчизняної науки та освіти у документах фондів Державного архіву Одеської області».

Практиканти були ознайомлені зі сферою діяльності різних відділів Держархіву, з правилами роботи читальних залів, з умовами зберігання документів у фондосховищах Головного корпусу (фонди дорадянського періоду) та Корпусу №2 (фонди радянського періоду та періоду Незалежності, фонди колишнього Партійного архіву Одеського обкому КПУ) та методикою роботи зберігачів фондів; відвідали відомчий архів Одеського морського торгівельного порту, де були ознайомлені зі специфікою організації архівної справи у відомчих архівах.

В ході практичної роботи майбутні історики отримали навички самостійного пошуку інформації за допомогою науково-довідкового апарату, друкованих видань та електронних баз даних на веб-сайті Держархіву; ознайомилися з порядком оформлення замовлень описів і справ; займалися систематизацією каталогу записів про народження осіб християнського віросповідання у метричних книгах по місту Одесі за 1918-1919 роки; складанням алфавітних карток, внутрішніх описів на документи у справах та археографічним описуванням документів з особових справ викладачів історико-філологічного факультету Новоросійського університету (фонд 45); складанням опису №1 на осіб, які проходили фільтрацію (за фондом Р-8065: визначення хронологічних меж справи, виявлення особистих документів, фотокарток, нумерація аркушів у справах тощо); опрацюванням справ осіб, які були репресовані (фонд Р-8065); роботою по переміщенню фондів та забезпеченню технічних умов зберігання документів в архівосховищах.

В липні 2015 року в Держархіві також заплановано проведення архівної практики студентів ІІ курсу історико-філософського факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського; загалом, в Державному архіві Одеської області щорічно проводиться практика студентів п’яти вищих та середньо-спеціальних навчальних закладів міста.


Інформація про діяльність Громадської ради при Держархіві

7 липня 2015 року оновлено розділ веб-сайту «Громадська рада при Державному архіві Одеської області. У розділі розміщено інформацію щодо засідань робочої групи Громадської ради (28 травня, 30 червня) та брифінгу за участю заступника начальника відділу використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Держархіву С.А.Желяскова і членів Громадської ради при Державному архіві Одеської області – кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова О.О.Синявської та кандидата історичних наук, заступника голови громадської організації «Мій дім Одеса» М.Н.Якупова, який відбувся в Одеському кризовому медіа центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи» (23 червня 2015 року).

Червень

До Дня Конституції України: оновлена тематична виставка он-лайн

28 червня 2015 р. у рамках урочистих заходів з відзначення 19-ї річниці прийняття Основного Закону нашої держави, на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської облаті розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн До Дня Конституції України:


Участь одеських архівістів у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Збереження історичної забудови центру Одеси»

24-26 червня 2015 року. Співробітники Державного архіву Одеської області – заступник директора Держархіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова, головний науковий співробітник С.М.Герасимова та провідний спеціаліст Г.М.Паніван, – взяли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Збереження історичної забудови центру Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», яка відбулася під патронатом Одеської міської ради. У роботі конференції взяли участь спеціалісти з понад двадцяти країн Європи; у рамках заходів відбулися пленарні та секційні засідання, круглі столи на актуальні теми збереження культурної спадщини, історико-краєзнавчі екскурсії, презентації нових видань.

Докладніше про конференцію – на веб-сайті
Одеської міської ради

Участь одеських архівістів у Міжнародному науково-практичному семінарі «Створення страхового фонду на культурні цінності»
25 червня 2015 року. Співробітники Державного архіву Одеської області – завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів, к.і.н. А.В.Хромов та головний науковий співробітник С.Є.Березін, – взяли участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях», який відбувся за підтримки та у приміщенні друзів архіву – в Одеському муніципальному музеї особових колекцій імені О.В.Блещунова.

Понад двадцять спеціалістів з різних міст України та Російської Федерації розглянули низку актуальних питань збереження національного культурного надбання за допомогою сучасних цифрових технологій та нових електронних баз даних. Під час обговорення доповідей присутні звернули увагу на необхідність урахування вітчизняного досвіду та специфіки практичної роботи з різними типами «одиниць зберігання» у фондах архівів, музеїв та бібліотек.

Співробітники Державного архіву Одеської області виступили із доповіддю-презентацією на тему: «Оцифрування науково-довідкового апарату Держархіву і мережева репрезентація оцифрованого контенту: проблеми стандартизації та уніфікації технічних вимог».


Докладніше про семінар – на веб-сайті
Одеського муніципального музею імені О.В.Блещунова

Брифінг за участю заступника начальника відділу, завідуючого столом довідок С.А.Желяскова і членів Громадської ради при Держархіві О.О.Синявської та М.Н.Якупова

23 червня 2015 року заступник начальника відділу використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Держархіву С.А.Желясков і члени Громадської ради при Державному архіві Одеської області – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова О.О.Синявська та кандидат історичних наук, заступник голови громадської організації «Мій дім Одеса» М.Н.Якупов, – взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


Шоста радіопередача та оновлення бази цифрових записів циклу «Архівні знахідки»

19 червня 2015 року до радіоефіру вийшов черговий випуск спільного проекту Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». На протязі першого півріччя 2015 року щомісячно автор та ведучий програми – к.і.н., завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області А.В.Хромов запрошує до радіоприймачів усіх хто цікавиться історією рідного краю та розвитком архівної справи. В радіоефірі було висвітлено раніш невідомі сторінки життя та діяльності Степана Степановича Достанича, який обіймав посаду одеського поліцмейстера у 1816-1821 роках. У запису шостого випуску «Архівних знахідок» взяв участь головний науковий співробітник Держархіву С.Є.Березін, головною темою розмови із яким у студії було обрано питання попередніх підсумків та подальших перспектив інформатизації архівної галузі на Одещині. 

Шановні відвідувачі веб-сторінки Держархіву! У розділі «Архів радіопередач» оновлено базу цифрових записів попередніх випусків циклу «Архівні знахідки» (2015, I-V).

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Новини веб-сайту: оновлено інформаційний блок «Електронний архів» та цифрову базу даних «Фонди дорадянського періоду Державного архіву Одеської області»

18 червня 2015 року. На офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області оновлено блок «Електронний архів», до якого входять шість розділів:

Інформація про фонди

Науково-довідковий апарат

Фонди дорадянського періоду

Фонди Радянського періоду та періоду Незалежності

Фонди періоду тимчасової фашистської окупації 1941 – 1944 рр.

Фонди колишнього Партійного архіву Одеського обкому КПУ

У блоці також розміщено цифрові копії науково-довідкових видань – путівників та реєстрів з інформацією про фонди Держархіву:

Государственный архив Одесской области. Путеводитель (1961)

Фонды Государственного архива Одесской области. Указатель. Досоветский период (2000)

Анотований реєстр фондів Державного архіву Одеської області. Дорадянський період (2008)

Державний архів Одеської області. Путівник. – Випуск 1. Фонди особового походження (2012)

До списку науково-довідкових видань додано два випуски кольорового двомовного (текст подано українською та англійською мовами) буклету:

Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду на Одещині (2012)

Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду (2015)

Більше інформації про науково-видавничу діяльність Держархіву можна отримати у розділі Друковані видання та публікації

У розділі розміщено електронну базу на 927 номерних позицій українською та російською мовами – повний перелік фондів дорадянського періоду на 10 веб-сторінках: [1-100]  [101-200]  [201-300]  [301-400]  [401-500]  [501-600]  [601-700]  [701-800]  [801-900]  [901-927]У списку вказані: наявні фонди, із додаванням цифрових копій описів (переліків назв справ); фонди, втрачені під час Великої Вітчизняної війни; «одеські фонди», передані до інших міст на території колишнього СРСР, із посиланнями на веб-ресурси центральних, місцевих та галузевих архівів України, архівних установ Республіки Білорусь, Латвійської Республіки, Республіки Молдова та Російської Федерації.

Задля більш зручного користування електронною базою, подано переліки (списки) фондів за групами в файлах у форматі .pdf:

Повний перелік (список) фондів дорадянського періоду

Фонди, втрачені під час Великої Вітчизняної війни

Фонди, передані до інших архівних установ

Наявні фонди дорадянського періоду

Шановні відвідувачі веб-сайту, користувачі «Електронного архіву»! Нагадуємо, що інформацію у блоці подано з довідковою метою; цифрові матеріали знаходяться у файлах різних форматів: .djvu, .doc, .jpg, .pdf, .rar, etc., – перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на нашому веб-сайті.

ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕГЛЯДУ ОНОВЛЕНОГО БЛОКУ ВЕБ-САЙТУ


На виконання Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»: новий розділ веб-сайту Держархіву

16.06.2015

16 червня 2015 року. На виконання Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області створено новий інформаційний розділ. 

До розділу увійшла інформація щодо нормативно-правової бази та порядку використання справ фондів репресивних органів; переліки, реєстри, довідковий апарат та методичні рекомендації до фондів радянського періоду та фондів колишнього Партійного архіву, опис справ фонду Управління служби безпеки України (Ф. Р-8065, Оп. 2), видання Держархіву за темою Голодоморів в Україні.

ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕГЛЯДУ НОВОГО РОЗДІЛУ


Перестало битися серце Олександра Юлійовича Розенбойма

13 червня 2015 року пішов із життя відомий краєзнавець, багаторічний друг нашого архіву, Олександр Юлійович Розенбойм (1939-2015). Колектив Державного архіву висловлює свої співчуття рідним та близьким визначного Одесита. Його творча та громадська діяльність вже стала невід’ємною частиною історії нашого міста. Пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях.


Участь делегації одеських архівістів у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції в Миколаєві

11-12 червня 2015 року. Одеські архівісти – директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук, заступник директора Держархіву, кандидат історичних наук Л.Г.Білоусова, начальник відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко, головні наукові співробітники С.М.Герасимова, О.Л.Церковна і С.Є.Березін та друг архіву, відомий одеський науковець, доктор історичних наук І.В.Сапожников, – взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Літературна Миколаївщина – актуальні проблеми збереження культурно-історичної  спадщини».

Організаторами конференції виступили наші колеги та друзі – Державний архів Миколаївської області  (директор – доктор історичних наук Л.Л.Левченко), Миколаївська обласна організація Національної спілки письменників України, Миколаївська обласна бібліотечна асоціація, Центральний державний архів-музей літератури i мистецтва України, Літературно-художній інтернет-журнал «Миколаїв літературний». В роботі конференції, яка проходила у приміщеннях Науково-педагогічної бібліотеки Миколаєва та Державного архіву Миколаївської області, взяли участь понад 50 науковців та літературознавців; захід висвітлювався журналістами місцевих та регіональних засобів масової інформації.

На пленарному засіданні з вітальним словом до присутніх звернувся член Президії конференції, директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук та подарував бібліотекам Миколаєва примірники нових видань архіву. Із доповіддю на тему «Літературна спадщина у фондах особового походження Державного архіву Одеської області» виступила заступник директора Держархіву, кандидат історичних наук Л.Г.Білоусова.

Також одеська делегація взяла участь у роботі «архівної секції» конференції; співробітники Державного архіву Одеської області виступили з доповідями на теми: «З досвіду роботи громадської організації «Берег Овідія» – директор Держархіву В.В.Левчук; «Матеріали з історії Одеського літературного музею в документах особового фонду Микити Олексійовича Бригіна» – начальник відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко; «Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення літературної та просвітницької діяльності в Одесі (XIX – початок ХХ ст.)» – головний науковий співробітник С.М.Герасимова; «Літературне життя Одеси у відображенні матеріалів фонду Одеського комітету іноземної цензури (1868-1917)» – головний науковий співробітник О.Л.Церковна; «Літературно-публіцистична спадщина антикознавців Рішельєвського ліцею на Новоросійського університету (XIX – початок ХХ ст.)» – головний науковий співробітник С.Є.Березін.

Під час обговорення доповідей та підведення підсумків роботи секції, учасники конференції підкреслили актуальність залучення широкого кола джерел задля історико-архівних та науково-біографічних досліджень, необхідність активізації роботи архівістів з виявлення та подальшої передачі на державне зберігання документальних матеріалів, що мають відношення до літературної спадщини, перспективність подальшого розвитку співпраці між архівами, музеями та просвітницькими установами різних міст нашої держави.

Травень

Участь завідуючого лабораторією Держархіву А.В.Хромова у науковій конференції

28-29 травня 2015 року. Завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області, кандидат історичних наук Анатолій Хромов взяв участь у Всеукраїнській науковій конференції «Коцюбіїв – Хаджибей – Одеса», яка відбулася в Одеському національному політехнічному університеті за участі понад п’ятдесяти відомих вітчизняних істориків та краєзнавців. Співробітник Державного архіву Одеської області Анатолій Хромов виступив із доповіддю «Джерела з історії одеської міської поліції: фонди Державного архіву Одеської області»; текст доповіді опубліковано у збірці матеріалів конференції.


Участь завідуючого лабораторією Держархіву А.В.Хромова у роботі семінару

23-28 травня 2015 року. Завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області, кандидат історичних наук Анатолій Хромов взяв участь у короткотерміновому семінарі «Електронне урядування як елемент інформаційного суспільства» який проходив на базі Одеського регіонального інституту державного управляння Національної академії державного управління при Президентові України. У рамках семінару відбулися цикл лекцій, практичних занять та круглих столів; під час семінару було висвітлено проблеми електронного документообігу, електронної демократії та представництва органів влади у інформаційних мережах. На підтвердження вдалого освоєння програми семінару, співробітник Державного архіву Одеської області отримав сертифікат.


Нове видання серії «Праці Державного архіву Одеської області»: монографія «Олександро-Невська церква Новоросійського університету»

25 травня 2015 року. Видано друком черговий том серії «Праці Державного архіву Одеської області» (Т.XLIII):

Левченко В.В., Левченко Г.С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. – Одеса, 2015. – 360 с.

Автори видання, багаторічні дослідники та друзі Державного архіву Одеської області – кандидат історичних наук, доцент Одеського національного морського університету Валерій Левченко та старший викладач кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Галина Левченко. Монографію присвячено до 150-річного ювілею Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

У книзі йдеться про виникнення і становлення храму в роки існування попередника університету – Рішельєвського ліцею (1817-1865), його діяльність за часів Новоросійського університету (1865-1920) та подальшу долю в богоборчий період – після встановлення радянської влади в Одесі. Особливу увагу автори приділили пошуку інформації про біографії настоятелів, дияконів, старост і регентів церкви. Окремі розділи присвячені саме метричним книгам – як унікальному масиву джерел для історико-біографічних досліджень. Вперше опубліковано тексти усіх записів про народження, одруження та смерть, які були внесені в метричні книги університетської церкви (1875-1919).


Упорядкування документів в організаціях та установах Одещини

22 травня 2015 року. Співробітники відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області завершили упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (куратор – Т.В.Ратушна) та Господарського суду Одеської області (куратор – Г.Б.Успенська). До описів інституту увійшли накази з основної діяльності інституту протоколи засідань Вченої ради,  протоколи засідань Спеціалізованої ради та ін.; до описів суду –  накази голови суду та керівника апарату , протоколи зборів суддів, протоколи нарад, скарги на дії суддів та ін.


Участь начальника відділу Г.Б.Успенської у роботі семінару

20 травня 2015 року начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області Г.Б.Успенська взяла участь у семінарі за темою «Упорядкування документів з особового складу та складання описів справ з кадрових питань» для посадових осіб Одеської міської ради при Управлінні підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


Інформація про діяльність Громадської ради при Держархіві

18 травня 2015 року. На веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено нову інформацію про діяльність Громадської ради при Держархіві:

15 травня 2015 року: інформація про брифінг за участю завідуючого лабораторією А.В.Хромова і членів Громадської ради при Держархіві П.І.Барвинської та П.Ю.Козленко

30 квітня 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

23 квітня 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ


П’ята радіопередача з циклу «Архівні знахідки»

15 травня 2015 року. П’ята передача з циклу «Архівні знахідки» пролунала в радіоефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Разом із автором та ведучим – к.і.н., завідуючим лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області, у запису радіопередачі взяла участь к.і.н., доцент Одеського національного медичного університету О.О.Уварова. В п’ятому випуску «Архівних знахідок» були розглянуті такі теми: «Одеський поліцмейстер, наказний отаман Дунайського козацького війська Олександр Андрійович Шостак» та «Знахідка сіоністської медалі на честь колоній Рішон ле-Ціон у фондах Державного архіву Одеської області».

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Брифінг за участю завідуючого лабораторією А.В.Хромова і членів Громадської ради при Держархіві П.І.Барвинської та П.Ю.Козленко

15 травня 2015 року завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Держархіву, кандидат історичних наук А.В.Хромов та члени Громадської ради при Державному архіві Одеської області – доктор історичних наук, професор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова П.І.Барвинська та кандидат філософських наук, директор Музею Голокосту П.Ю.Козленко взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


Участь співробітників Держархіву в урочистих заходах до 150-річчя Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

12-15 травня 2015 року. Директор Держархіву В.В.Левчук, заступник директора Держархіву Л.Г.Білоусова та співробітники Державного архіву Одеської області взяли участь в урочистих заходах присвячених 150-річному ювілею Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. У рамках заходів відбулися відкриття Музею історії університету, Міжнародна наукова конференція, презентація нових видань, нагородження працівників університету та урочистий концерт у приміщенні Одеського національного академічного театру опери та балету та ін.

Саме 1 (13 за новим стилем) травня 1865 року відбулося урочисте відкриття Новоросійського університету в Одесі у складі трьох факультетів – історико-філологічного, фізико-математичного та юридичного. Фактично, «новий» університет було реорганізовано на базі Рішельєвського ліцею, який було створено в у 1817 році, а його попередником була Комерційна гімназія, що діяла в Одесі з 1804 року. У 1900 році в Новоросійському університеті було відкрито четвертий факультет – медичний; на початку ХХ сторіччя в нашому місті також розпочали свою роботу «університети для жінок» – Одеські вищі жіночі курси та Одеські вищі жіночі медичні курси. Із остаточним встановленням радянської влади у 1920 році, всі ці вищі навчальні заклади було закрито. Однак, після значних реорганізацій (Інститут народної освіти, низка інститутів, тощо), у 1933 році університет в Одесі було відновлено.

Нагадаємо, що у фондах Державного архіву Одеської області зберігаються унікальні документи з історії цього науково-освітянського закладу, а значна кількість співробітників архіву є вихованцями Одеського державного (з 1999 року – національного) університету імені І.І.Мечникова.

Колектив Державного архіву Одеської області щиро вітає викладачів і співробітників, студентів і випускників Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з Ювілеєм і бажає творчого натхнення та нових досягнень!

Докладніше про заходи – на офіційному веб-сайті Прес-служби ОНУ


До Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці Перемоги: виставка он-лайн

8 травня 2015 року. З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці Перемоги, на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн документів «Герої Одещини»

Перейти до перегляду виставки он-лайн

Квітень

Телевізійні репортажі про аварійний стан будівлі Головного корпусу Держархіву

30 квітня та 2 травня 2015 року до ефіру телекомпанії «7 канал» вийшли два спеціальних репортажі про аварійний стан приміщень Головного корпусу Державного архіву Одеської області, який знаходиться у будівлі колишньої Бродської синагоги по вулиці Жуковського, 18. Інтерв’ю журналістам надали директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук та головний інженер Держархіву М.М.Цобенко.

Спеціальні репортажі вийшли у випуску новин – «Спасать архив Одесской области нужно уже сейчас!» (30.04.2015) та у щотижневій передачі «Підсумки» – «Одесский архив: существование под вопросом» (2.05.2015).

Докладніше – у Архіві телепередач


До роковин Чорнобильської трагедії: тематична виставка он-лайн

26 квітня 2015 року. В День пам’яті катастрофи, яка сталася на Чорнобильській АЄС у 1986 році, Державний архів Одеської області пропонує переглянути тематичну виставку он-лайн «Чорнобильська трагедія»:

Перейти до перегляду виставки он-лайн


Участь співробітників Держархіву в роботі Міжнародної наукової конференції

24-25 квітня 2015 року директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук та завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Держархіву к.і.н. А.В.Хромов взяли участь у роботі 5-ї Міжнародної наукової конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри», яка відбулася у Одеському національному морському університеті.

Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук взяв участь у роботі круглого столу за темою «Переможці чи переможені?: Український вимір, факти, інтерпретації та уроки (1945-2015)»; завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Держархіву к.і.н. А.В.Хромов виступив з доповіддю «Степан Степанович Достанич – одеський поліцмейстер (1816-1821 рр.)».

У роботі Міжнародної конференції взяли участь науковці з України, Молдови, Румунії. Доповіді на конференцію підготували Т.С.Вінцковський, Т.Г.Гончарук, В.В.Левченко, Г.С.Левченко, І.Я.Нікульча, Е.П.Петровський В.А.Савченко, О.О.Синявська та інші багаторічні дослідники та друзі Державного архіву Одеської області.


Брифінг за участю начальника відділу С.В.Виногловської та членів Громадської ради при Держархіві І.В.Голубович та О.М.Келера

23 квітня 2015 року начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Державного архіву Одеської області С.В.Виногловська та члени Громадської ради при Державному архіві Одеської області – доктор філософських наук, професор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова І.В.Голубович та директор Інституту етнічних досліджень О.М.Келер взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

На брифінгу були розглянуті питання зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та інші питання. На заході були присутні представники провідних одеських засобів масової інформації.

Переглянути відеозапис брифінгу – в Архіві телепередач


Держархів інформує: Національна академія державного управління при Президентові України запрошує на навчання

22 квітня 2015 року. На виконання доручення заступника голови – керівника апарату Одеської обласної державної адміністрації, Державний архів Одеської області інформує громадськість, державних службовців та посадових осіб про початок вступної кампанії до Національної академії державного управління при Президентові України.

Докладніше про умови вступу, форми навчання та спеціальності –

на офіційному веб-сайті учбового закладу


Нові надходження до фондів Держархіву: документи Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Шторм»

21 квітня 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи Державного підприємства «Науково – дослідний інститут «Шторм» за 1978-2004 роки в кількості 208 справ, а саме: накази з основної діяльності інституту, вказівки по виробничим питанням, протоколи науково – технічної ради, рішення бюро науково – технічної ради, штатні розписи, річні статистичні звіти про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання.


Нові публікації співробітників Держархіву на сторінках збірки «Геноциди та етнічні конфлікти у ХХ столітті»

20 квітня 2015 року. Опубліковано статтю головного наукового співробітника Державного архіву Одеської області С.Є.Березіна «Вірмени у Новоросійському університеті: попередні підсумки та перспективи історико-біографічних досліджень» на сторінках збірки «Геноциди та етнічні конфлікти у ХХ столітті» (Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – С. 37-44.)


Четверта радіопередача з циклу «Архівні знахідки»

17 квітня 2015 року. В радіоефір вийшла четверта передача з циклу «Архівні знахідки» – спільного проекту Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Автор та ведучий передачі – к.і.н., завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Держархіву А.В.Хромов, та гість студії – директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук розглянули питання історії виникнення та розвитку руху побратимства Одеси з іншими містами з різних країн світу.

Докладніше – у розділі «Архів радіопередач»


Інформація про діяльність Громадської ради при Держархіві

16 квітня 2015 року. На веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено нову інформацію про діяльність Громадської ради при Держархіві:

Інформація про фонд “КОЛЕКЦІЯ “НАРОДНИЙ АРХІВ”

19 березня 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ

25 лютого 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

25 лютого 2015 року: БРИФІНГ В ОДЕСЬКОМУ КРИЗОВОМУ МЕДІА-ЦЕНТРІ

29 січня 2015 року: ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


Нові надходження до фондів Держархіву: документи Одеської міської виборчої комісії

14 квітня 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи Одеської міської виборчої комісії Одеської області по виборах депутатів міської ради за 2015 рік в кількості 20 справ а саме: постанови Одеської міської виборчої комісії, документи кандидатів у депутати Одеської міської ради по одномандатним мажоритарним виборчим округам №№ 40, 59; подання до включення до складу дільничних виборчих комісій та про заміну кандидатур; подання щодо реєстрації довіреними особами кандидатів у депутати; подання щодо кандидатур для реєстрації офіційними спостерігачами від кандидатів у депутати; протоколи засідань Одеської міської виборчої комісії; протоколи про результати виборів депутатів, про підсумки голосування, про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях. 


До річниці визволення Одеси від фашистських загарбників (1944-2015): оновлена тематична виставка он-лайн

10 квітня 2015 року. В день святкування 71-ї річниці з дня визволення Одеси від фашистських загарбників, пропонуємо переглянути оновлену тематичну виставку он-лайн документів і матеріалів з фондів Державного архіву Одеської області.

До он-лайн експозиції увійшли три блоки матеріалів: фрагмент монографії Героя Радянського Союзу, професора Н.М.Якупова про історію проведення Одеської операції у 1944 році; документи, фотографії, плакати та газети того часу; альбом із фотографіями з урочистих заходів, які відбулися в Одесі з нагоди 40-річчя визволення міста у 1985 році.


Інформація про створення нового фонду – колекції документів учасників АТО

Шановні відвідувачі веб-сайту!

Державний архів Одеської області, з метою збереження даних про захисників України, проводить роботу по створенню нового фонду – колекції документів учасників АТО. Документи фонду будуть відображати інформацію про події та особистості часів проведення АТО в Україні, зокрема – про участь у подіях представників Одеської області. Зазначені матеріали будуть цікаві для дослідників, науковців, пересічних громадян та матимуть велике значення для формування патріотичних настроїв серед широких верств нашого суспільства.

Будемо вдячні за біографії, спогади, фотографії та інші документи щодо учасників АТО, волонтерів, очевидців цих подій.

Контакти: Державний архів Одеської області, корпус №2

м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 29. Телефон: 722-85-15


Новий розділ веб-сайту – «Архів радіопередач»: три перших випуски з циклу «Архівні знахідки»

3 квітня 2015 року. На веб-сайті Державного архіву Одеської області створено новий розділ – «Архів радіопередач». У розділі розміщено три перших випуски радіопередач з циклу «Архівні знахідки» (січень-березень); файли подано у форматі .mp3.

«Архівні знахідки» – це спільний проект Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії, який виходить до ефіру щомісячно; автор та співведучий проекту – кандидат історичних наук, завідуючий лабораторією з фізичної схоронності Державного архіву А.В.Хромов. 


Електронні версії друкованих видань: монографія А.В.Хромова «Південноукраїнське козацтво XIX ст.: урядові задуми, проекти, втілення»

2 квітня 2015 року. Державний архів Одеської області продовжує публікацію он-лайн друкованих видань. Пропонуємо переглянути електронну версію монографії кандидата історичних наук, завідуючого лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області А.В.Хромова:

Південноукраїнське козацтво XIX ст.: урядові задуми, проекти, втілення. – Одеса, 2014. – 180 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XXXIX)

Переглянути монографію (файл у форматі .pdf)

Перейти до розділу веб-сайту «Праці Державного архіву Одеської області»


Нові публікації співробітників Держархіву: стаття заступника директора Л.Г.Білоусової в науково-практичному журналі «Архіви України»

1 квітня 2015 року. Видано друком статтю заступника директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусової «Метричні книги Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження міграцій та етноконфесійної історії Півдня України: фонди, науково-довідковий апарат та використання». Статтю опубліковано на сторінках науково-практичного журналу «Архіви України» (2015. – Вип. 2 (296). – С. 80-124).

Читати електронну версію статті

Березень

Нові видання: «Архівісти Одещини: Біобібліографічний словник»

31 березня 2015 року. Опубліковано нове довідкове видання:

Одеські архіви. Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області. – Випуск XIX, 2015 (Спецвипуск до 95-річчя Державного архіву Одеської області). – Архівісти Одещини: Біобібліографічний словник. – Одеса, 2015. – 140 с.

Переглянути видання (файл у форматі .pdf)

Перейти до розділу веб-сайту «Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області»


Нові видання: буклет «Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України»

30 березня 2015 року. Видано друком черговий том серії «Праці Державного архіву Одеської області» (T.XLII):

Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України: Буклет (укр. та англ. мовами). – Вид. 2-ге, доповнене. – Одеса, 2015. – 56 с. (Серія: «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XLII)

Переглянути видання (файл у форматі .pdf)

Перейти до розділу веб-сайту «Праці Державного архіву Одеської області»


Підсумкова колегія Державного архіву Одеської області

26 березня 2015 року відбулася Підсумкова колегія Державного архіву Одеської області, присвячена 95-річчю з дня заснування, за участю архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів, представників наукових і громадських установ Одещини. Захід відбувся у приміщенні партнерів Держархіву – в Золотій залі Одеського літературного музею. 

На колегії були розглянуті таки питання: 

1. «Про підсумки діяльності державних архівних установ Одеської області за 2014 рік», доповідач – директор Державного архіву Одеської області Володимир Володимирович Левчук, співдоповідачі – директор Комунальної установи «Ізмаїльський архів» Сергій Васильович Шморг, начальник архівного відділу Любашівської райдержадміністрації Оксана Павлівна Панченко, начальник архівного відділу Білгрод-Дністровської міської ради Анатолій Валентинович Романенко, начальник архівного відділу виконкому Іллічівської міської ради Олена Володимирівна Козачок

2. «Науково-видавнича робота та міжнародне співробітництво в Державному архіві Одеської області», доповідач – кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву Одеської області Лілія Григорівна Білоусова

3. «Офіційний веб-сайт Державного архіву Одеської області та веб-сторінки архівних установ Одещини: підсумки роботи та подальші перспективи», доповідач – головний науковий співробітник відділу використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Сергій Євгенійович Березін

4. «Про діяльність Громадської ради при Державному архіві Одеської області. Формування народного архіву», доповідач – член Громадської ради при Державному архіві Одеської області Ганна Олександрівна Місюк

Після обговорення доповідей, із вітальними словами до архівістів звернулися директор Громадської наукової організації «Інститут етнічних досліджень» Олексій Миколайович Келєр та заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею Юрій Олександрович Слюсар; з поетичним вітанням виступив кандидат історичних наук, завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву Одеської області Анатолій Володимирович Хромов

На колегії відбулося нагородження працівників архівних установ. Почесні грамоти отримали:

Почесну Грамоту Одеської обласної державної адміністрації, «за значний внесок у збереження історико-культурного надбання українського народу, високий професіоналізм та з нагоди 95-річчя Державного архіву Одеської області» – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Олена Анатоліївна Корецька;

Почесну Грамоту Одеської обласної ради, «за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у збереження і поповнення історико-культурного надбання українського народу, високий професіоналізм та з нагоди 95-річчя Державного архіву Одеської області» – реставратор архівних і бібліотечних матеріалів лабораторії з фізичної схоронності документів Ольга Борисівна Філіппович;

Почесну Грамоту Державного архіву Одеської області, «за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, відданість архівній справі та з нагоди 95-річчя Державного архіву Одеської області» – начальник відділу науково-довідкового апарату Олена Юріївна Штепко

На колегії експонувалися виставки друкованих видань та публікацій Державного архіву Одеської області та документів з історії установи. 

Всі присутні на заході працівники архівних установ та запрошені гості отримали примірники нових видань Державного архіву Одеської області – буклету «Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України» (видання серії «Праці Державного архіву Одеської області», Т. XLII) та довідкового видання «Архівісти Одещини: Біобібліографічний словник» (Інформаційний бюлетень Державного архіву Одеської області «Одеські Архіви», Вип. XIX, спецвипуск). 

Захід висвітлювався журналістами місцевих та регіональних засобів масової інформації. 

Переглянути спеціальний репортаж журналістів телекомпанії «Град» – в «Архіві телепередач»


Комплексна перевірка служби діловодства, архівного підрозділу та роботи експертної комісії Комунального підприємства «Одеський обласний академічний російський драматичний театр»

23 березня 2015 року Спеціалісти відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області провели комплексну перевірку служби діловодства, архівного підрозділу та роботи експертної комісії Комунального підприємства «Одеський обласний академічний російський драматичний театр» (куратор О.М.Бабко), під час якої надано науково-методичну допомогу у складенні зведеної номенклатури справ театру, описів постійного строку зберігання та з особового складу, формуванні документів.

Нагадуємо, що в Державному архіві Одеської області зберігаються документи КП «Одеськийобласний академічний російський драматичний театр (фонд Р-8081) за 1944-1996 роки. До складу документів увійшли репертуарні плани театру, річні звіти з основної діяльності театру, протоколи засідань Художньої ради, протоколи обговорень прийомки спектаклів, програми, плакати, афіші спектаклів, річні плани доходів і видатків, штатні розписи та ін.


Спеціальний телевізійний репортаж про участь співробітників Державного архіву у підготовці та проведенні художньої виставки в Очакові

21 березня 2015 року до ефіру телекомпанії «Град» вийшов спеціальний репортаж під назвою «Пока светит солнце» про участь співробітників Державного архіву у підготовці та проведенні міжнародної художньої виставки «Мелодии степи и моря» присвяченої 130-річчю з дня смерті видатного вітчизняного мариніста Р.Г.Судковського, яку було урочисто відкрито в місті Очаків 4 лютого 2015 року.

Докладніше – у «Архіві телепередач»


Брифінг за участю начальника відділу Г.Б.Успенської та членів Громадської ради при Держархіві В.М.Хмарського та С.М.Єрмошкіна

19 березня 2015 року начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області Г.Б.Успенська та члени Громадської ради при Державному архіві Одеської області – доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою історії України, проректор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова В.М.Хмарський та голова правління Одеського обласного ромського конгресу С.М.Єрмошкін взяли участь у брифінгу, який відбувся в Одеському кризовому медіа центрі на тему «Державний архів Одеської області: проблеми та перспективи».

На брифінгу були розглянуті питання формування Національного архівного фонду документами установ і організацій та документами особового походження, створення колекції «Учасники АТО», поповнення фонду колекції «Народний архів» та інші питання. На заході були присутні представники провідних одеських засобів масової інформації.

Переглянути відеозапис брифінгу – в «Архіві телепередач»


Захист О.Ю.Штепко дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат історичних наук

18 березня 2015 року начальник відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.Ю.Штепко успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат історичних наук. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова у приміщенні історичного факультету (вул. Єлісаветинська, 12, ауд. 9). Тема дисертації – «Історія культурного освоєння остову Зміїний»; науковий керівник – доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою археології та етнології України, директор Інституту міжнародної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова О.В.Сминтина; офіційні опоненти: член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, завідуючий відділом історії України XIX – початку ХХ ст., заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України О.П.Реєнт та кандидат історичних наук, завідуюча відділом археології Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології НАН України Т.Л.Самойлова. Після завершення диспуту відбулося закрите голосування, за результатами якого члени спеціалізованої вченої ради одностайно (14 голосів) прийняли рішення про присудження О.Ю.Штепко наукового ступеню кандидат історичних наук за спеціальністю «історія України».

Колектив Державного архіву Одеської області щиро вітає начальника відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко із успішним захистом кандидатської дисертації та бажає їй подальших наукових досягнень.


Нові надходження до фондів Державного архіву: документи Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького

16 березня 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання від Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М.Горького документи постійного строку зберігання за 2000-2004 роки в кількості 133 справ, серед яких: постанови Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження з основної діяльності; листування з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством культури та мистецтв України, з іноземними партнерами, з обласними, міськими, районними органами влади, з бібліотеками країни, з приватними особами; протоколи засідання, програми та рішення Вченої ради та загальних зборів колективу; річні звіти відділів бібліотеки з основної діяльності; кошториси з бюджету.


Нові надходження до фондів Державного архіву: колекція передвиборчої документації

12 березня 2015 року Державний архів Одеської області поповнив Національний архівний фонд новими надходженнями до Колекції передвиборчої документації по виборах Президента України, народних депутатів України, голів і депутатів міських рад, проведення референдумів за 2014 рік. Прийняті на державне зберігання 2 справи, у які увійшли агітаційні матеріали (буклети, газети, календарі, блокноти, флаєри) кандидатів в депутати Верховної Ради України від політичних партій та від мажоритарних округів.


Телепередача за участю керівництва Державного архіву

5 березня 2015 року директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук і заступник директора Л.Г.Білоусова надали інтерв’ю журналістам телеканалу «Первый городской» про генеалогічні дослідження в архіві. Архівісти розповіли про дослідників і дали рекомендації, з чого починати і як здійснювати генеалогічні пошуки. Журналісти також взяли інтерв’ю у досідників читального залу А.Ройтбурда, І.Каранфілова, О.Келєра, Є.Каменєвої та Г.Жука, які працюють з метричними книгами та управлінською документацією з метою підтвердження етнічної приналежності своїх предків.


Рецензія у пресі на нове видання серії «Праці Державного архіву Одеської області»

4 березня 2015 року на сторінках газети «Черноморский Маяк» опубліковано рецензію на нове видання серії «Праці Державного архіву Одеської області» (Том XLI) – колективну монографію С.С.Аргатюка, В.В.Левчука та І.В.Сапожникова «Аджидер – Овидиополь: очерки по археологи и истории города и крепости» (Одеса, 2015).

Автор статті «Наш Край сквозь призму столетий» Богдан Панас високо оцінив результати багаторічних досліджень авторів. Книга розповідає про 2500-річну історію Овідіополя (Аджидера) з античних часів до середини XIX ст. – античні старожитності та археологічні розвідки, період у складі Османської імперії, історію Овідіопольської фортеці та міста. На сторінках наукового видання чимало цікавих історій про походження назви Аджидер, поселення німецьких колоністів, будівництво Свято-Миколаївської церкви (собору), перебування армійських підрозділів і флоту, заснування  пароплавної лінії Аккерман – Овідіополь та ін. Видання чудово ілюстроване  – 114 карт, портретів і фотографій видатних особистостей, креслень, малюнків. 


Участь директора Державного архіву в проведенні семінару – круглого столу

3 березня 2015 року директор Державного архіву Одеської області Володимир Левчук взяв участь у роботі короткострокового семінару за темою «Історія, становлення і розвиток національно-патріотичної самосвідомості Українського суспільства» який відбувся участі державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на базі Управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. В рамках семінару відбулось проведення круглого столу за темою «Роль архівних документів у збереженні національних надбань: спадкоємність і зв’язок між поколіннями», з доповідями на якому виступили директор Державного архіву Одеської області Володимир Левчук і багаторічний дослідник та друг архіву, к.і.н., доцент Одеського національного морського університету Валерій Левченко.

Лютий

Нові публікації про Державний архів на сторінках журналу «Фаворит»

27 лютого 2015 року на сторінках журналу «Фаворит» опубліковано статтю Романа Бродавко «В Госархиве никому не говорят «НЕТ». Інтерв’ю журналісту надали директор Державного архіву Одеської області Володимир Левчук та заступник директора Лілія Білоусова. Керівники розповіли про напрямки діяльності архіву – роботу столу довідок, видавничі проекти та наповнення веб-сайту архіву, про професію архівіста та цікаві знахідки архівістів, про підготовку до 95-річного ювілею установи. Також у статті йшлося про проблеми архіву , найбільш актуальною з яких наразі є аварійний стан приміщення Головного корпусу та пошук нового «дому» для Державного архіву.


Нові публікації співробітників Держархіву на сторінках альманаху «Південний Захід. Одесика»

26 лютого 2015 року. На сторінках історико-краєзнавчого видання – 19 випуску альманаху «Південний Захід. Одесика» опубліковано результати наукових досліджень співробітників Державного архіву Одеської області: стаття заступника начальника відділу інформації Степана Желяскова «Тріада діяльності Н.П.Кондакова в Новоросійському університеті: завідувач кафедри теорії та історії мистецтва, Музею витончених мистецтв та Мінц-кабінету» (у співавторстві з Валерієм та Галиною Левченко) та стаття завідуючого лабораторією з фізичної схоронності документів Анатолія Хромова «Кирьякови та Шостаки: родичі М.В.Гоголя в історії Одеси кінця XVIII–XIX ст.» (у співавторстві з Тарасом Гончаруком). Презентація чергового випуску видання відбулася в приміщенні Одеського літературного музею. Захід висвітлювався у ЗМІ.


Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області

26 лютого 2015 року відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті питання:

1. Про приймання фонду особового походження Мельника І.К.

Ігор Кирилович Мельник (народився 1 жовтня 1961 року в місті Одеса) – доктор історичних наук, письменник, член Національної спілки журналістів України. З 1989 року очолював громадську організацію «Понт Эвксинский», яку в 1992 році було реорганізовано в «Центр дослідження історії мореплавства». Брав участь в дев’яти реконструкціях стародавніх кораблів і суден. Відтворені кораблі здійснили 19 експедицій в Чорному та Середземному морях, Атлантичному океані та по рікам Європи. На основі матеріалів експедицій написано серію книг «Путешествие в прошлое» (2005-2014). Наразі ним написано більше 20 книг та монографій.

Вирішили: Прийняти фонд на державне зберігання.

2. Про приймання фонду особового походження Гічко-Шамової Н.М.

Надія Миколаївна Гічко-Шамова (народилася 28 березня 1924 року в селі Дальник-2 Овідіопольського району Одеської області) – викладач російської мови та літератури, письменниця. Перша книга Надії Миколаївни «Я знаю край», в якій йдеться про історію Одеси та Овідіопольського району, побачила світ в 2004 році. Є автором збірки есе та спогадів «О чем болит сердце».

Вирішили: Прийняти фонд на державне зберігання .

3. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін. 


Засідання Громадської ради при Державному архіві Одеської області

25 лютого 2015 року відбулося засідання Громадської ради при Державному архіві Одеської області.


Участь співробітників архіву у Науковій конференції в Одеському художньому музеї

26 лютого 2015 року головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області Світлана Герасимова взяла участь у Науковій конференції, присвяченій 150-річчю заснування Товариства витончених мистецтв в Одесі, яка відбулася у приміщенні Одеського художнього музею. Співробітник архіву виступила з доповіддю про видатного вітчизняного художника Руфима Судковського (1850-1885). На конференції був присутній гість Державного архіву – генеральний директор Національної архівної служби республіки Молдова пан Іон Варта. Робота конференції висвітлювалася у ЗМІ.

Докладніше – на веб-сайті Одеського художнього музею


Радіопередача з циклу «Архівні знахідки»

20 лютого 2015 року. Продовжується робота над спільним проектом Державного архіву Одеської області та Одеської обласної державної телерадіокомпанії «Архівні знахідки». До радіоефіру вийшла друга передача з циклу за участю співробітників Державного архіву Одеської області, під час якої архівісти розповіли про життя та діяльність Станіслава Тимофійовича Василевського – одеського поліцмейстера (1824-1833) і наказного отамана Дунайського козачого війська (1836-1846) – завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів А.В.Хромов, та про діяльність клубів в Одесі та дозвілля мешканців нашого міста у ХІХ – на початку ХХ сторіч – головний науковий співробітник відділу інформації С.М.Герасимова.


Нове видання серії «Праці Державного архіву Одеської області» – книга «Аджидер – Овидиополь: очерки по археологии и истории города и крепости»

18 лютого 2015 року. Видано друком черговий, XLI (41-й) том серії «Праці Державного архіву Одеської області» – монографію «Аджидер – Овідіополь: нариси з археології та історії міста і фортеці» / «Аджидер – Овидиополь: очерки по археологии и истории города и крепости» (Одесса-Овидиополь: «Апрель», 2015. – 312 с.; російською мовою). Автори книги – відомий історик і краєзнавець С.С.Аргатюк, директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук та доктор історичних наук І.В.Сапожников – на сторінках нового наукового видання розповіли про майже 2500-річну історію одного з відоміших міст Одещини – Овідіополя (Аджидера). За хронологічними межами, нариси охоплюють період від античних часів до середини XIX сторіччя. Автори надали аналіз маловідомих археологічних матеріалів на знахідок кінця XVIII – XIX сторіч та публікацій рідкісних архівних документів. До наукового обігу введено результати польових досліджень Нижньодністровської археологічної експедиції Інституту археології НАН України. Книга ілюстрована портретами та малюнками, унікальними картами та документами тих часів. Монографія розрахована на істориків, етнографів, краєзнавців, вчителів та учнів шкіл та усім, хто цікавиться історією Причорномор’я.


Методичне заняття за темою «Науково-довідковий апарат Державного архіву Одеської області»

13 лютого 2015 року відбулося методичне заняття за темою «Науково-довідковий апарат Державного архіву Одеської області», під головуванням заступника директора Л.Г.Білоусової за участі співробітників всіх відділів Державного архіву.

На занятті розглядались такі питання:

1. Про стан розробки електронних баз даних станом на початок 2015 року;

2. Поточні тематичні та облікові розробки у 2015 році.

З інформацією про власний внесок у створення автоматизованих баз даних  виступили всі учасники занять. На засіданні було відзначено помітну роль волонтерів у створенні комп’ютерних версій описів фондів дорадянського періоду.


Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області

13 лютого 2015 року відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області. До порядку денного було внесено розгляд таких питань:

1. Організація роботи Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області у 2015 році: плани роботи НМР, плани виставкової, науково-видавничої та методичної роботи та методичних занять; положення про конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії (доповідач – заступник директора Державного архіву Л.Г. Білоусова).

2. Обговорення тексту видання «Державний архів Одеської області. Анотований реєстр описів. Фонди архіву Одеського обкому Компартії України (1905-1991): Спеціальний довідник» (доповідач – провідний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду О.А. Корецька).

3. Про критерії удосконалення опису фонду Управління Служби безпеки України в Одеській області (доповідач – начальник відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко).

4. Про стан підготовки видання «Українське село у 1932-1933 роках: Одещина. Усна історія» (доповідач – голова Громадської ради при Державному архіві Л.В.Ковальчук).

5. Методичне забезпечення організації фонду «Народний архів» (доповідач – голова Громадської ради при Державному архіві Л.В.Ковальчук).


Телепередача за темою «Народний архів»

9 лютого 2015 року. Директор Державного архіву Одеської області В.ВЛевчук, заступник директора Л.Г.Білоусова, голова Громадської ради при Державному архіві Л.В.Ковальчук та члени ради О.В.Князева і С.М.Єрмошкін взяли участь у зйомках телепередачі, головною темою якої стало обговорення нового започаткування Державного архіву Одеської області – «Народного архіву». Учасники телепередачі висловили в студії свої думки щодо мети створення нової колекції, критеріїв відбору документів та залучення широких верств громадськості до поповнення фондів Держархіву новими матеріалами. 


Телепередача про участь одеських архівістів у відкритті Міжнародної художньої виставки в Очакові

7 лютого 2015 року. До ефіру на ТРК «Град» вийшов спеціальний репортаж – телевізійна передача за участю директора Державного архіву Одеської області В.В.Левчука та заступника директора Л.Г.Білоусової про участь архівістів у Міжнародній художній виставці «Мелодії степу і моря», яку було урочисто відкрито в Музеї мариністичного живопису імені Р.Г.Судковського в місті Очакові 4 лютого 2015 року.


Участь співробітників Державного архіву у відкритті Міжнародної художньої виставки в Очакові


4 лютого 2015 року. Директор Державного архіву Одеської області В.В.Левчук виступив організатором Міжнародної художньої виставки в Очакові «Мелодії степу і моря» за участю Музею мариністичного живопису імені Р.Г.Судковського, Держархіву Одеської області та Громадської організації «Спілка митців «Берег Овідія»»; куратор виставки – заслужений художник України М.І.Пархоменко.


26 художників України, Польщі та Китаю представили 40 своїх полотен в Очакові в Музеї мариністичного живопису імені Р.Г.Судковського. Державний архів Одеської області подарував музею копії особливо цінних документів про родину Судковських. Історія сім’ї тісно пов’язана як з Очаковом, так і з Одесою.


Руфін Гаврилович Судковський, син священика Херсонської єпархії, народився 7 квітня 1850 року в Очакові, за бажанням батька готувався стати священиком і навчався в Очаківському духовному училищі, потім в Одеській духовній семінарії. У 1868 році був прийнятий учнем в Санкт-Петербурзьку академію мистецтв. У 1871 р. Судковський повернувся до Очакова, де зайнявся творчістю і незабаром став одним з видатних мариністів. У 1880 та 1881 роках в Одесі він влаштував дві виставки власних картин. Також активно виставлявся у Петербурзі, Очакові. Одна з чудових його картин – «Буря біля Очакова», експонована в 1882 році на виставці «Товариства художніх виставок», доставила йому звання академіка. Помер Р.Г.Судковський передчасно, у віці 35 років,  4 лютого 1885 від тифу. Похований в Очакові.

У Державному архіві Одеської області виявлено цікаві матеріали про Судковських. Оскільки метрична книга церкви Очакова за 1850 рік не збереглася, віднайти оригінальний актовий запис про його народження неможливо. Але у книзі Очаківської фортечної Свято-Миколаївської церкви за 1851 рік головний науковий співробітник Світлана Герасимова знайшла актовий запис № 70 від 14 жовтня про народження 21 вересня 1851 року (ст. ст.) Димитрія Судковського – брата художника, сина священика цієї ж церкви Гаврила Діонисійовича Судковського та його жінки Варвари Федорівни. Хресними батьками Димитрія були: колезький секретар Семен Андрійович Бєляєв – засідатель від корони по питній частині, та Марія Максимівна Беркова – дружина титулярного радника, очаківського городничого (Державний архів Одеської області, ф. 37, оп. 3, спр. 1045).

У фонді Одеського товариства витончених мистецтв зберігається справа Одеського художнього училища «О стипендии имени Р.Г.Судковского и разная переписка по этому поводу за 1901-1909 годы». Справа  містить листування між Товариством та Судковськими – Гаврилом Денисовичем (батьком художника) та А.Г.Судковським (братом художника) з приводу заснування стипендії в 100 руб. на рік для найкращих учнів училища. Першими стипендіатами у 1901 р. стали Митрофан Мартищенко, Павло Волокідін та Федір Гнезділов (Державний архів Одеської області, ф. 367, оп. 1, спр. 14).

Копії виявлених архівних документів були представлені на виставці працівниками архіву.

Репортаж про відкриття виставки вийшов до ефіру у інформаційному випуску новин на ТРК “Град”.

Докладніше – у Архіві телепередач

Січень

Нові публікації співробітників Державного архіву в періодичній пресі: стаття А.Скальського “Як англійці привезли нам футбол”

31 січня 2015 року. Опубліковано статтю архівіста 1 категорії Андрія Скальського «Як англійці привезли нам футбол» у газеті «Одеські вісті».

Читати статтю на веб-сайті газети


Публікація у пресі про участь співробітників Державного архіву в Міжнародній науково-практичній конференції

31 січня 2015 року в газеті «Одесский вестник» опубліковано статтю Крістіни Подольської «Пополнит ли исторический центр Одессы основной Список Всемирного наследия ЮНЕСКО?» з інформацією про Міжнародну  науково-практичну конференцію «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО» та основні моменти виступів організаторів та учасників: А. Шелюгіна (Одеська міська рада), О. Попельницького (НДІ пам’ятникоохоронних досліджень Мінкультури України) та Л. Білоусової (Державний архів Одеської області).

Переглянути статтю на веб-сайті газети


Інтерв’ю з архівістами у газеті «Одесский Вестник»

31 січня 2015 року. Інтерв’ю з архівістами у газеті «Одесский Вестник»: опубліковано статтю Лілії Новіцької «Остров архивных сокровищ» про Державний архів Одеської області та напрямки його роботи. Директор архіву Володимир Левчук, заступник директора Лілія Білоусова, начальник відділу інформації Олена Мартиненко, гол. науковий співробітник Світлана Герасимова та архівіст 1 категорії Андрій Скальський розповіли про фонди, документи та цікаві знахідки, міжнародні проекти і видання.

Читати інтерв’ю на веб-сайті газети


Телепередача за участю заступника директора Держархіву Л.Г.Білоусової на ТРК «Град»

31 січня 2015 року. До ефіру на ТРК «Град» вийшла телепередача за участю заступника директора Державного архіву Л.Г.Білоусової про участь архівістів у Міжнародній  науково-практичній конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».


Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву

29 січня 2015 року відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому розглянуто:

1.Звіт про роботу Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області за 2014 рік.

За звітний період на засіданнях Експертно-перевірної комісії були розглянуті такі питання: розгляд пропозицій членів ЕПК щодо внесення змін до Переліку Типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5; про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів; про уточнення назв фондів дорадянського періоду, втрачених за часів Великої Вітчизняної війни, фондів приватних нотаріусів; про зміну назв фондів, що надійшли з відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних управлінь юстиції; про приймання фонду Головного управління Держтехнобезпеки в Одеській області Державної Інспекції Техногенної безпеки України; про роботу архівів Одеського національного морського університету та управління комунікацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації; про створення фонду «Колекція науково-технічної документації по реставраціям Одеського національного академічного театру опери та балету (1892-2007)»; про проведення експертизи цінності виборчої документації з виборів Президента України 2014 року; про виключення зі списку джерел формування НАФ: Відкритого акціонерного товариства «Чорноморський регіональний центр туризму», Закритого акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Харчопромавтоматика»; про відмову в прийманні документів особового походження Оксман Ольги Емануїловни; про передачу фонду особового походження капітана медичної служби, кандидата медичних наук Бориса Шмульовича Волоха; про прийом фонду особового походження доктора історичних наук, професора Першиної З.В.

Схвалені документи: описи справ управлінської документації – 67 описів на 5889 од. зб; документи особового походження – 4 описи на 945 од. зб. («Колекція П.Т. Маркушевського «Усна народна творчість», «Шувалов Роман Олексійович – учасник Великої Вітчизняної війни, одеський краєзнавець», «Дихан Михайло Дмитрович – історик, суспільний діяч, публіцист, професор, академії Балканської академії наук», «Калініченко Олександр Олександрович – капітан І рангу запасу ВМС України, капітан далекого плавання, військовий моряк-підводник, громадський діяч, історик»); науково-технічна документація – 475 од. зб. (колекції креслень Одеського оперного театру); кінодокументи – 1 опис на 171 од.обл. (авторські телепередачі Євгена Гринкевича «Де ідемо» про пам’ятки м. Одеси); фотодокументи – 1 опис на 629 од. обл. (фотографії фотокореспондента газети “Чорноморські новини” Олега Володимирського (1 компакт-диск); відеодокументи – 1 опис на 8 од. обл. (передачі «Факти» від Одеської обласної державної телерадіокомпанії); фонодокументи – 1 опис на 5 од. обл. (авторські програми, що надійшли від Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Серед передач такі, як «Книжковий вірус», «Людям на добро», «На вікні свіча», «Невидимим оком душі»).

 Вирішено: визнати роботу Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області задовільною.

2. План роботи Експертно-перевірної комісії ДАОО на 2015 рік.

В плані представлені організаційні заходи: проведення розширених виїзних засідань ЕПК; розгляд питань щодо якості роботи працівників, які здійснюють упорядкування документів на договірних засадах; розгляд питань, за участю представників юридичних осіб-джерел формування НАФ; заслуховування інформації голів ЕК юридичних осіб-джерел формування НАФ щодо якості оформлення документів і формування справ, стану упорядкування, обліку та зберігання документів; розгляд питань про стан роботи з проведення експертизи цінності документів, які зберігаються в архіві.

Вирішено: план роботи Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області прийняти; за необхідністю, протягом року вносити пропозиції про включення до плану питань, не передбачених планом.

3. Про приймання фонду особового походження Урсу Д.П.

Дмитро Павлович Урсу (10 жовтня 1936, с. Корнова, Унгенський район, королівство Румунія) – доктор історичних наук, професор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Історик-африканіст, історіограф, автор 11 монографій та понад 400 статей.

Вирішено: Прийняти фонд.

4. Про  приймання документів фонду «Колекція «Народний архів».

Вирішили: Створити фонд «Колекція «Народний архів». Розробити критерії прийому документів до фонду.

5. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.


Участь співробітників Державного архіву в Міжнародній науково-практичній конференції

28–29 січня 2015 року. Співробітники Державного архіву Одеської області взяли участь у Міжнародній  науково-практичній конференції «Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО»,  організованій Управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, за участю представників  різних інституцій України, Польщі, Лівану, Іраку. Метою конференції є підготовка номінаційного досьє на ареали та пам’ятники архітектури міста Одеси для проекту ЮНЕСКО. Директор Держархіву В.В.Левчук увійшов до складу організаційного комітету; шість спеціалістів архіву підготували наступні доповіді:

Л.Г.Белоусова: История градостроительства Одессы в отражении документов Государственного архива Одесской области. Формирование и использование комплексной поисковой базы данных на архивные фонды и дела.

В.К.Січкаренко: Історія одного рішення або доля креслень і планів Одеського будівельного комітету.

С.А.Желясков: История Первого городского кладбища Одессы в документах Государственного архива Одесской области.

А.В.Скальский: Карты и планы Одессы.

Г.Б.Успенська: Фонди і колекції  Державного архіву Одеської області з історії та реставрацій будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету: деякі аспекти їх формування та використання у наукових та практичних цілях.

С.Н.Герасимова: Потёмкинская лестница: история в документах Государственного архива Одесской области.

Робота конференції широко висвітлювалася у ЗМІ.


Нагородження співробітника Державного архіву М.М.Цобенка Грамотою Верховної Ради України

22 січня 2015 року. В рамках заходів на честь Дня Соборності України, в приміщенні Одеського національного театру опери та балету відбулося урочисте нагородження діячів Одеської області почесними нагородами та відзнаками. «За особливі заслуги перед українським народом та з нагоди Дня Соборності України», Грамотою Верховної Ради України нагороджено головного інженера Державного архіву Одеської області М.М.Цобенка. Високу нагороду співробітник архіву отримав від голови Одеської обласної ради М.В.Шмушковича.

Докладніше про урочисті заходи – у репортажі

на веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації


До Дня Соборності України: тематична виставка он-лайн «Революційна доба на Одещині. 1917-1920»

22 січня 2015 року. В рамках заходів зі святкування Дня Соборності України, який відзначається в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році, Державний архів Одеської області публікує унікальні архівні документи цієї доби. Пропонуємо переглянути нову тематичну виставку он-лайн Революційна доба на Одещині. 1917-1920

Перелік документів до виставки (файл у форматі .pdf)


Телепередачі про Державний архів Одеської області на ТРК «Думская TV»

21 січня 2015 року. До ефіру на ТРК «Думская ТV» вийшли дві телепередачі про Державний архів Одеської області: «Спасти архив! Главное хранилище документов Одесской области все еще надеется получить новое помещение»: репортаж у новинах та спецвипуск були присвячені висвітленню різних напрямків роботи архіву та проблемам матеріально-технічного забезпечення і аварійного стану будинку по вул. Жуковського, 18. Інтерв’ю дали працівники архіву: директор В.Левчук, заст. директора Л. Білоусова, начальник відділу інформації О.Мартиненко, реставратор Л.Хомутовська, заст. начальника відділу зберігання та обліку документів В.Січкаренко. Зйомки телепередач відбулися у приміщенні головного корпусу Державного архіву 16 січня 2015 року.


Рецензія на нове видання серії «Праці Державного архіву Одеської області»

21 січня 2015 року до Державного архіву Одеської області надійшла рецензія відомого одеського історика – кандидата історичних наук, доцента В.А.Савченко на нову монографію професора Д.П.Урсу «Одесса в европейском научном и культурном пространстве (XIX – XX вв.): Документальные очерки», видану в серії «Праці Державного архіву Одеської області» (Т. XL. – Одесса, 2014).

Докладніше про монографію

Читати рецензію (файл у форматі .pdf)


Новий проект Державного архіву: “Народний архів – 2015”

НАРОДНИЙ АРХІВ 

Шановні друзі архіву!

В Державному архіві Одеської області створюється новий фонд – «Народний архів». Це колекція документів, в якій відображується історія міста та краю, сімейні історії, біографії окремих людей – все, що має культурну, соціологічну та історичну цінність для наступних поколінь. 

Якщо Ви бажаєте поділитися часткою свого сімейного архіву або стали власником цікавих документів – Державний архів чекає на Вас. Місце документів – в архіві, а ні у корзині для сміття! 

Що є Народний архів?

Народний архів – це зібрання документів недержавних установ а також особових фондів та колекцій, що відбирається не за значущістю, авторитетністю, визначеністю їхніх володарів, але за принципом, в якій мірі написане або зібране, що залишилося після них, є цікавим для оцінки епохи та життя людей, їхніх повсякденних потреб, розуміння того, що відбувалося у минулому.

Які саме документи можна здавати до Народного архіву?

Листування (особові, до офіційних установ, до редакцій газет, журналів, партійних установ), фотографії, листівки, щоденники, книжки для нотаток, особові документи, рукописи, мемуари, автобіографічні записи, нагороди та грамоти, альбоми, білети, марки, квитанції, особові колекції, етикетки, грошові знаки, малюнки, ескізи, табеля навчальних закладів, шкільні тетраді, креслення, рукописи наукових праць та інші документи. 

Примітка: книги, підшивки журналів та газет (тобто, не архівні документи) просимо надавати до бібліотек, але не до архіву.

Куди звертатися для передачі документів?

Державний архів Одеської області, Корпус № 2 по вул. Пироговскій, 29 (біля Залізничного вокзалу),

відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

начальник відділу – Успенська Галина Борисівна,

заст. начальника – Бабко Ольга Миколаївна

Тел. + 380 048 722-85-15

голова Громадської ради при Державному архіві Одеської області – Ковальчук Лідія Всеволодівна

Тел. + 380 048 700-69-50

Тел. + 380 098 413-83-26

Процедура передачі:

особа (організація), яка бажає передати документи до фонду «Народний архів», заповнює у Державному архіві заяву відповідної форми про прийняття документів на державне зберігання та отримує від Державного архіву Одеської області Акт прийому-передачі.


Нові надходження до Державного архіву: документи фонду «Козацькі товариства Одещини»

19 січня 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання від Військового Отамана «Чорноморського козацького з’єднання» генерала – осавула УК В.В.Пукліча документи за 2006 – 2013 роки в кількості 2 (двох) справ, які увійшли до об’єднаного архівного фонду 8243 «Козацькі товариства Одещини», серед яких: накази крайового військового отамана та копії Реєстрових грамот Чорноморського козацького з’єднання.


Радioпередача з циклу «Архівні знахідки»

16 січня 2015 року в радіоефір вийшла перша передача із циклу «Архівні знахідки». Це спільний проект Державного архіву Одеської області та Одеського обласного державного радіо, який має інформувати громадськість про роботу Держархіву, популяризувати діяльність архіву, як потужного культурно-наукового центру. Цикл передач має і науково-популярні та освітні цілі, зокрема планується відкрити для слухачів невідомі чи маловідомі факти з історії Одеси, Південної України та повернути призабуті імена. Програма буде виходити щомісяця. Автором та співведучим «Архівних знахідок на Одеському радіо» є кандидат історичних наук, завідуючий лабораторією Держархіву Одеської області – Анатолій Хромов.


Зйомки телепередачі у Державному архіві

16 січня 2015 року телерадіокомпанія «Думская ТV» відвідала Держархів з метою підготовки телепередачі про діяльність та проблеми архіву. Журналісти відвідали відділ інформації, реставраційну лабораторію та архівосховища, що перебувають в аварійному стані. Про роботу архіву розповіли директор В.Левчук, заст. директора Л.Білоусова, начальник відділу інформації О.Мартиненко, реставратор Л.Хомутовська, заст. начальника відділу зберігання та обліку документів В.Січкаренко.


Телепередача за участю заступника директора Державного архіву Л.Г.Білоусової

16 січня 2015 року на каналі «Культура» відбулася презентація нового науково-документального фільму «Евгений Петров. Конверт с того света» за участю заступника директора Держархіву Л. Білоусової, яка коментувала документи, пов’язані з життям і діяльністю Є. Петрова (Євгена Катаєва). Це запис про народження Є.Катаєва , його особова справа під час роботи в одеському карному розшуку та матеріали щодо друга Є. Катаєва – майбутнього письменника Олександра Козачинського.


Телепередача за участю керівництва Державного архіву

15 січня 2015 року на ТРК «Град» відбулося 2 телепередачі про Державний архів Одеської області за участю директора архіву В.Левчука, заст. директора Л.Білоусової та голови Горомадської ради при Держархіві Л. Ковальчук – сюжет у новинах (15 січня) та спецвипуск «Без минулого немає майбутнього» (16 січня).


Прес-конференція керівництва Державного архіву

15 січня 2015 року в медіа-центрі Одеського кризового центру відбулася прес-конференція, присвячена діяльності та проблемам Державного архіву Одеської області. Директор Держархіву Володимир Левчук поінформував про стан вирішення питання щодо пошуку нової будівлі для архіву, завдання архівних установ на 2015 рік. Заступник директора Лілія Білоусова розповіла про підготовку до 95-річного ювілею Держархіву (заснований 21 березня 1920 р.), стан інформатизації архівної галузі і завершення програми створення електронних версій описів всіх фондів архіву та оприлюднення їх на веб-сайті архіву, а також привернула увагу до питання співпраці архіву з волонтерами. Голова Громадської ради при Держархіві Лідія Ковальчук виступила з ініціативою створення «Народного архіву», мета якого – збирання різноманітних документів від пересічних громадян, які відображають певні історичні періоди та дух епохи.

На прес-конференції були присутні представники 8 ЗМІ, інформація про захід була розповсюджена 12 інтернет-виданнях.


Нові надходження до бібліотеки Державного архіву: видання «Одессагаз – 150 лет»

14 січня 2015 року Держархів отримав у подарунок від автора Таквора Саркісовича Оганесяна нове видання «Одессагаз – 150 лет» (Одеса, 2014), видане за фінансової підтримки Президента ПАО «Одессагаз» Ігоря Леонідовича Учителя. Для підготовки видання архів надав цікаві архівні документи Одеської міської управи про заснування в Одесі у 1864 р. Газового заводу баварсько-підданим Людвігом Августом Рідінгером та розвиток підприємства у дореволюційний час.


Телепередача за участю директора Державного архіву В.В.Левчука

13 січня 2015 року директор Держархіву В.Левчук взяв участь у телепередачі «Вечерняя Одесса» на Одеській обласній ТРК «38-й канал». У прямому ефірі директор поінформував громадськість про різні напрямки роботи архіву, стан аварійної будівлі та шляхи вирішення проблеми з новим приміщенням.

Архів новин за інші роки