Хроніка подій: 2013 рік

Січень

Розпорядження Голови Одеської обласної державної адміністрації

8 січня 2013 р. На виконання п.6 Розпорядження Голови Одеської облдержадміністрації Е.Л.Матвійчука №1412/А-2012 від 24.12.2012 на веб-сторінці Держархіву Одеської області у розділі нормативно-правова база розміщено посилання на електронну версію тексту Розпорядження на офіційному веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації


Надходження до бібліотеки Держархіву9 січня 2013 р. Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилася новими надходженнями, серед яких:

1) Духовенство Одессы (1795-1925) / Сост. В.А. Михальченко – Одесса, 2012. Видання присвячене 175-річчю заснування Одеської єпархії. Охоплює 130-річний часовий проміжок розвитку Одеси та є біографічним словарем, який розповідає про долі багатьох поколінь церковнослужителів Одеси.

2) Первые кладбища Одессы: Одесские некрополи / В.И. Смирнов. История первого городского кладбища / О.И. Губарь – Одесса, 2012. Видання є фундаментальною працею, написаною на основі матеріалів одеських дослідників В.І. Смирнова і О.І. Губаря. Праця дослідників відкриває історію одеських кладовищ, з якими ми дізнаємося про дати їх відкриття, про проблеми виділення землі для потреб кладовищ, листування з цього приводу різних чиновників та меценатів, проблеми придбання місць на престижних ділянках кладовищ, про перепоховання, тощо. Кожну свою фразу дослідник Олег Губарь підтверджує посиланнями на архівні справи, періодичні видання, довідники та ін.

3) Архівна справа на Хмельниччині: Збірник документів, матеріалів і світлин / редкол.: Баженова Л.В. та ін. – Хмельницький, 2012. Видання присвячене становленню та розвитку архівної галузі на Хмельниччині.

4) Слободянюк П.Я., Михайлова С.Р. «Чорний» четвер. Пожеже в Кам’янець-Подільському міському архіві 10 квітня 2003 року: причини, наслідки, уроки. (Документи. Матеріали. Публікації). – Видання друге, доповнене і перероблене. – Хмельницький, 2012. Автори книги намагаються дослідити причини, які передували пожежі в Кам’янець-Подільському міському архіві, та її наслідки, використавши для цього внутрішні документи архіву: накази, протоколи колегій, листування з Держархівом, обласною адміністрацією. доповідні записки, тощо. Видання ілюстровано фотографіями подій пожежі, заходів усунення її наслідків, постраждалих документів.

Бібліотека поповнилась журналами: 1) „Відомості Верховної Ради України”, № 41-43 (жовтень) – Київ, 2012 р.; 2) „Офіційний вісник Президента України”, № 29 (жовтень) – Київ, 2012 р.; 3) „Краєзнавство”, № 2 – Київ, 2012.


Науково-методична допомога установам Одещини

10 січня 2013 р. Надано науково-методичну допомогу у складанні номенклатур справ Державній інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря (куратор Г.Б.Успенська), Одеському національному академічному театру опери та балету (куратор Г.Б.Успенська), Одеському обласному управлінню водного господарства (куратор І.В.Моторна).


Робота по створенню цифрових фотокопій описів

16 січня 2013 р. Продовжується робота по створенню цифрових фотокопій описів. Закінчено оцифрування описів фондів радянського періоду та часів незалежності України з Р-6694 по Р- 8256 та розпочинається робота з описами по фондам колишнього партійного архіву. До реставраційної майстерні надані перші описи, для створення цифрових фотокопій, по фондам Обласного комітету ЛКСМ України, Одеського міського комітету ЛКСМ України та районним комітетам ЛКСМ України м. Одеси і області. Розміщення електронних копій описів на веб-сторінці планується протягом І півріччя 2013 року.


Науково-методична допомога установам Одещини

17 січня 2013 р. Надана науково-методична допомога у складанні номенклатур справ Головному управлінню Держтехнобезпеки в Одеській області (куратор Г.Б.Успенська), Головному фінансовому управлінню Одеської обласної державної адміністрації (куратор В.О.Хромова), Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації (куратор В.О.Хромова), Головному управлінню юстиції в Одеській області (куратор Т.В.Ратушна).


Виробнича нарада з представниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану

23 січня 2013 р. Спеціалісти Державного архіву Одеської області – заступник начальника відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду С.В.Виногловська та головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства О.М.Бабко – провели виробничу нараду з представниками Відділів державної реєстрації актів цивільного стану  (РАЦС) з питань фондування та упорядкування документів, які надійдуть на державне зберігання через 75 років, у зв’язку зі змінами районування та структурними змінами в районних відділах державної реєстрації актів цивільного стану.


Науково-методична допомога установам Одещини

24 січня 2013 р. Надано науково-методичну допомогу в складанні номенклатур справ Приморському районному суду Одеської області, Головному територіальному управлінню Міністерства надзвичайних ситуацій України в Одеській області, ДП «Укрдержбудекспетиза в Одеській області», ПАТ «Фінбанк».


Робота зі ЗМІ: телепередача (інтерв’ю)

25 січня 2013 р. Директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко виступив на ТРК «Круг» з інформацією про план заходів Держархіву щодо підготовки та відзначення у 2013 р. 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та з нагоди Дня соборності України.


Складання електронних баз данних по фондах Держархіву

30 січня 2013 р. Закінчено комп’ютерний набір тому 4 опису № 1 фонду Р-8065 «Архів Управління служби безпеки України в Одеській області». Проведена робота по складанню електронної бази на справи осіб, які проходили фільтрацію в Одеській області у 1941-1946 роках (№ 33745-№ 45598).


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

31 січня 2013 р. було проведене засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті такі питання:

 1. Звіт про роботу Експертно-перевірної комісії за 2012 рік. Про оновлення складу ЕПК
 2. Розгляд пропозицій членів ЕПК до Плану роботи ЕПК на 2013 рік.
 3. Про передачу документів Астрономічної обсерваторії.
 4. Про фондування та упорядкування документів Відділів Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
 5. Обговорення методичних рекомендацій.
 6. Приймання документів Національного архівного фонду України на державне зберігання.
 7. Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі Державного архіву Одеської області.
 8. Відбір на державне зберігання документів НАФ вищих та середніх учбових закладів.
 9. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Лютий

Надходження документів до Держархіву

6 лютого 2013 р. Одеський державний аграрний університет передав до Державного архіву Одеської області на державне зберігання документи за 1985-1996 роки: звіти по науково – дослідницькім роботам на різні теми та звіти про роботу кафедр по факультетам.


Перевірка архівної справи та діловодства установ Одещини

7 лютого 2013 р. Проведена комплексна перевірка діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Одеського міського центру зайнятості (куратор Т.В.Ратушна) та Одеської обласної організації Українського товариства охорони природи (куратор І.В.Моторна). Під час перевірок були наданні роз’яснення щодо правильності формування та зберігання справ, складання номенклатури справ.


Робота зі ЗМІ: підготовка телепередачі

12 лютого 2013 р. З метою підготовки телепередачі до 81-річчя утворення Одеської області заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Степан Желясков надав інтерв’ю та ознайомив журналістів ТРК «Круг» з основними етапами та особливостями розвитку Одеського регіону. Були продемонстровані документи Державного архіву Одеської області та друковані видання з бібліотеки Держархіву – а саме, довідники, що відображають зміни в адміністративно-територіальному поділі області.


Надходження документів до Держархіву

13 лютого 2013 р. Одеська обласна державна хлібна інспекція у зв’язку з реорганізацією передала на державне зберігання документи до фонду Р-458 за 1999-2012 роки: накази з основної діяльності, річні звіти про роботу хлібної інспекції та про інспектування хлібопродуктів, штатні розписи, бухгалтерські звіти, колективні договори, річні звіти про численність окремих категорій працівників та підготовку кадрів, протоколи засідань профспілкового комітету, кошториси та річні фінансові звіти про виконання кошторису профспілкового бюджету.


Перевірка архівної справи та діловодства установ Одещини

14 лютого 2013 р. Проведено перевірку стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства у Вищому навчальному комунальному закладі «Одеське художнє училище імені М.Б.Грекова» (куратор О.М.Бабко). Надано науково-методичну допомогу у складанні номенклатури справ.


Нові публікації співробітників Держархіву

18 лютого 2013 р. Видано друком черговий випуск збірки наукових праць «Альманах історичних досліджень» (Кафедра нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Центр досліджень з історії освіти, науки та техніки на Півдні України імені академіка В.І.Липського. – Вип. 2. – Одеса: Фенікс, 2012. – 174 с.), на сторінках якого опубліковано статті представників Державного архіву Одеської області – головного наукового співробітника О.Ю.Штепко «Военное и геополитическое пространство острова Фидониси: “русско-турецкий” аспект» та провідного спеціаліста С.Є.Березіна «”Румынский ренессанс”: научные мифы и исторические реалии развития исторической науки в период оккупации Одессы (1941-1944)».


Надходження до бібліотеки Держархіву

20 лютого 2013 р. Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилася новими надходженнями, серед яких:

1) Книга Пам’яті України. Переможці. Одеська область. Т. 1 – Одеса, 2010, Т. 2. – Одеса, 2011. Видання подаровано бібліотеці архіву постійним дослідником Ігорем Леонідовичем Комаровським. Нова серія «Книги Пам’яті України» на відміну від попередньої, яка увічнювала імена воїнів, загиблих на фронтах, містить прізвища учасників бойових дій 1941-1945 рр., що повернулись живими з фронтів несучи велику перемогу, брали участь у побудові мирного життя та померли вже в післявоєнний час, або і нині мешкають на території нашої області.

2) Цандур М.О., Хомут І.С. Академік Ротмістров Володимир Григорович (1866-1941): історико – наукове дослідження життєдіяльності. – Одеса, 2011. Видання подаровано бібліотеці архіву автором – Хомутом Іваном Семеновичем, доктором сільськогосподарських наук, доцентом, завідуючим науково-технологічним відділом консультаційного, інформаційного забезпечення, трансферу інновацій Одеського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук. У монографії розглянуто життєвий шлях Володимира Григоровича Ротмістрова – вченого у галузі землеробства та рослинництва, директора Одеського дослідного поля Товариства сільського господарства Південної Росії, відомого своїми розробками у напрямку боротьби з посухою. В кінці видання подано перелік наукових праць В.Г.Ротмістрова у хронологічному порядку та бібліографічний покажчик.

3) Бєсов Л.М. Наука і техніка в історії суспільства: навчальний посібник. – Харків, 2011. Посібник розглядає процеси формування знань людини про світ, який її оточує, як ці знання застосовувались у винаходах і відкриттях, який вплив вони здійснювали на суспільство у різні періоди його розвитку. У книзі міститься поетапний розгляд прогресу людини у галузі науки і техніки. Це і етапи розвитку античної науки, і технічні досягнення епохи середньовіччя, і виникнення та становлення хімії як науки і т.д.

Бібліотека поповнилась журналами: 1) «Відомості Верховної Ради України», № 49-52 (грудень) – Київ, 2012 р.; № 1-3 (січень).- Київ, 2013. 2) «Офіційний вісник Президента України», № 33-36 (грудень) – Київ, 2012 р.; № 1 (грудень). – Київ, 2013. 3) Збірник урядових нормативних актів України. – № 41-43 (травень).- Київ, 2012. 4) Вісник Державної служби України. – № 3. – Одеса, 2012.

Газетами: Урядовий кур’єр. – № 1-144 (січень-червень). – Київ, 2012.


Перевірка архівної справи та діловодства установ Одещини

21 лютого 2013 р. співробітниками Державного архіву Одеської області було проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Одеського обласного центру зайнятості, під час перевірки були наданні роз’яснення щодо правильності формування та зберігання справ, складання номенклатури справ (куратор Т.В.Ратушна); було надано науково-методичну допомогу у складанні номенклатур справ Одеському обласному територіальному управлінню Антимонопольного комітету України (куратор  Г.Б.Успенська), Управлінню культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації та Управлінню інформаційної діяльності Одеської обласної державної адміністрації (куратор В.О.Хромова).


Візит до Державного архіву Одеської області Його Високопреосвященства Архієпископа Балтського і Ананьївського Олексія

22 лютого 2012 року директор Державного архіву Одеської області Іван Іванович Ніточко зустрівся з Його Високопреосвященством Архієпископом Балтським і Ананьївським Олексієм (Грохою) і Благочинним храмів Березівського округу протоієреєм Петром (Ляшиком). 

Зустріч було присвячено вирішенню питань збереження, вивчення і популяризації історичної та духовної спадщини нашого регіону, яка знайшла своє відображення в унікальних документах, що знаходяться у справах Херсонської духовної консисторії, Балтського духовного правління та у інших фондах Державного архіву Одеської області. 

Нагадаємо, що минулого року в серії «Праці Державного архіву Одеської області» було видано довідник «Зведений каталог метричних книг. Випуск І. Одеса та передмістя. 1797-1939» та книгу І.І.Ніточко та П.І.Ляшика «Православна Березівщина»


Нові надходження документів до Держархіву

27 лютого 2013 р. на державне зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли додаткові документи особового фонду Смирнова Володимира Олександровича – кандидата фізико-математичних наук, астронома, члена міжнародної організації COSPAR та European Geosciences Union – 1 неописана од. зб. (19 документів) за 1803-1897 роки, серед яких рапорт отамана Чорноморського війська Херсонському військовому губернатору, рапорт командуючого Дунайським козацькім військом Новоросійському і Бессарабському Генерал-Губернатору, іменний список Дунайського козацького війська, відомості про події у Катеринославській губернії, звернення Градоначальника до Начальнику Одеського карантинного округу, формулярні списки, список кореспонденції по морській тематиці та отриманої канцелярією Генерал-Губернатора та інші документи.


Засідання Експертно-перевірної комісії Дежархіву

28 лютого 2013 р. відбулося засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті такі питання:

 1. Погодження плану роботи ЕПК на 2013 рік;
 2. Про включення до списку № 1 джерел формування НАФ Філії «Південні магістральні нафтопроводи» Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта»;
 3. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Березень

Міжнародна наукова конференція “Одеські читання – 2013”

1-2 березня 2013 року представники Державного архіву Одеської області – головний науковий співробітник відділу НДА Олена Штепко та провідний спеціаліст відділу НАФ Сергій Березін – взяли участь у роботі Організаційного комітету та проведенні V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології”, яка відбулася на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

На конференції були присутні понад 140 науковців із різних міст України та Росії. За результатами роботи конференції планується видання збірки наукових праць, до якої увійдуть статті співробітників Держархіву Одеської області: “Культурно-историческое направление в отечественном антиковедении к. XIX – нач. ХХ ст.: профессор А.Н.Деревицкий и его творческое наследие” (С.Е.Березин) та “Деятельность румынской администрации на острове Змеиный (1878-1944)” (Е.Ю.Штепко).


Розширене засідання колегії Державного архіву Одеської області


Виставка он-лайн: до 150-ї річниці від дня народження В.І.Вернадського

…Безперечно, однією з найвизначніших постатей в нашій історії попередніх сторіч є фігура видатного природознавця і громадського діяча, відомого організатора науки та педагога Володимира Івановича Вернадського (1863-1945). 150-річний ювілей з дня народження В.І.Вернадського – добрий привід подальшого вивчення його творчої спадщини. Ювілейні заходи не обійшли й Одесу, де завжди пам’ятають та вшановують ім’я нашого видатного співвітчизника. 

Саме тому, сьогодні ми публікуємо унікальні документи, які знаходяться на збереженні в Державному архіві Одеської області – документи з однієї із справ фонду 45 «Новоросійський університет», у яких знайшли відображення події кінця 1919 року, до яких мав безпосереднє відношення академік В.І.Вернадський…


Робоча нарада спеціалістів відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду Держархіву13 березня 2013 р. проведено робочу нараду спеціалістів відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду Державного архіву Одеської області з питань взаємодії з правоохоронними органами. У робочій нараді взяв участь співробітник слідчого відділу прокуратури Одеської області.


Міжнародна документальна виставка та зустріч архівістів у Миколаєві


19 березня 2013 року заступник директора Державного архіву Одеської області к.і.н. Л.Г.Білоусова, начальник відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків О.В.Мартиненко, архівіст 1-ї категорії С.М.Герасимова, головний науковий співробітник О.Ю.Штепко та провідний спеціаліст С.Є.Березін знаходилися у відрядженні до м.Миколаїв.


Під час візиту, одеські архівісти взяли участь у низці заходів, організаторами яких були наші колеги та друзі – співробітники Державного архіву Миколаївської областіДержавного архіву Херсонської областіРосійського державного архіву військово-морського флоту (Санкт-Петербург)У приміщенні Музею суднобудування і флоту відбулося урочисте відкриття спільної українсько-російської документальної виставки “З історії розвитку суднобудування в Новоросійському краї у XVIII-XIX ст.”, на якій були представлені документи (в копіях) Державного архіву Одеської області, Державного архіву Херсонської області та Російського державного архіву військово-морського флоту (Санкт-Петербург); Державний архів Миколаївської області вперше представив оригінали документів з історії суднобудування у Миколаєві за період з кінця XVIII до початку XX ст. Виставку документів доповнили оригінальні експонати з фондів Миколаївського музею суднобудування і флоту.


Виставка проводилася на виконання “Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства Російської Федерації на 2011-2013 рр.” за підтримки Миколаївської обласної державної адміністрації.

У Державному архіві Миколаївської області відбулася зустріч архівістів Півдня України та Російської Федерації за участю представників Державного архіву Одеської області, колективу Державного архіву Миколаївської області, представників Державного архіву Херсонської області та Російського державного архіву військово-морського флоту.

Під час відрядження також було проведено робочі зустрічі зі співробітниками архівів та музеїв, науковцями, краєзнавцями та представниками громадськості Південного регіону України, на яких було розглянуто широке коло актуальних питань перспектив подальшої співпраці у галузі дослідження та популяризації історії нашого Краю. 

На заходах були присутні представники регіональних та всеукраїнських засобів масової інформації.

ДЕТАЛЬНІШЕ: 
– прес-реліз виставки на веб-порталі Державної архівної служби України– звіт про презентацію (із посиланнями на репортажі регіональних ЗМІ) на веб-сайті Державного архіву Миколаївської області

–  про зустріч архівістів на веб-сайті Держархіву Миколаївської області


Участь співробітників Держархіву в роботі семінару

20 березня 2013 р. Заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків С.А.Желясков взяв участь у обласному семінарі керівників музеїв та закладів освіти «Музей навчального закладу як важливий засіб патріотичного виховання підростаючого покоління» та прочитав лекцію на тему: «Використання матеріалів Державного архіву Одеської області у формуванні музейних експозицій».


Перевірка архівної справи та діловодства в установах Одещини

21 березня 2013 р. Проведена комплексна перевірка діловодної служби, архівного підрозділу, Експертної комісії Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської облдержадміністрації (куратор Т.В.Ратушна).

Підготовлені до передачі на постійне зберігання документи Державної податкової інспекції по Одеській області (куратор Т.В.Ратушна).

Надана науково-методична допомога у складанні: номенклатур справ для Пенсійного фонду України в Одеській області (куратор Г.Б.Успенська); інструкції з діловодства, положення про Експертну комісію та про архів Територіальному управлінню «Держгірпромнаглід» в Одеській області та Управлінню інформаційної діяльності (куратор В.О.Хромова).


Надходження документів до Держархіву

27 березня 2013 р. Одеська обласна виборча комісія передала на державне зберігання документи з роботи комісії за 2010-2013 роки: рішення, протоколи засідань комісії та протоколи комісії про результати виборів депутатів Одеської обласної ради в одномандатних мажоритарних виборчих округах (лютий 2013 року).


Засідання Експертно-перевірної комісії Дежархіву

28 березня 2013 року було проведене засідання ЕПК Держархіву на якому були розглянуті такі питання:

 1. Представлення описів документів по реконструкції Одеського національного академічного театру опери та балету за 1892-2007 роки;
 2. Схвалення описів документів особового походження члена Національної спілки художників України Потєряйко В.С.;
 3. Схвалення анотованого реєстру унікальних документів;
 4. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Оновлена версія офіційного веб-сайту Державного архіву Одеської області

Шановні друзі! Ми раді вітати вас на оновленій версії веб-сайту Державного архіву Одеської області за новою адресою: archive.od.gov.ua

Квітень

Робота Держархіву зі ЗМІ: підготовка телепередачі

8 квітня 2013 р. Державний архів Одеської області відвідали журналісти ТРК «Круг» з метою підготовки телепередачі до дня визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. Співробітник відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Валентина Деречіна продемонструвала документи з фонду “Одеська обласна комісія з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр.” (Ф.П-92), серед яких – особову справу Омеляна Петровича Баркалова – командира розвідгрупи партизанського загону Ленінського району міста Одеси, з 15 січня по 10 квітня 1944 р. – заступника начальника з розвідки партизанського з’єднання імені Сталіна.


Події у читальному залі Держархіву

9 квітня 2013 р. У читальному залі Державного архіву Одеської області працюють: 1) Константінова Вікторія Миколаївна та Лиман Ігор Ігоревич, науковці Бердянського державного педагогічного університету, з метою підготовки монографії з історії міста Бердянська (1827-1914); 2) Шикк Давід, аспірант відділення Східної та Південно-східної Європи історичного факультету при університеті Людвіга-Максиміліана у Мюнхені (ФРН), проводить пошук архівних матеріалів за темою: «Єврейські громади Лодзі, Вільнюса та Одеси у період Великих реформ (1855-1881)».


Надходження документів до Держархіву

9 квітня 2013 р. На державне зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли документи Одеського обласного протитуберкульозного диспансеру за 1990-2003 роки: накази з основної діяльності; матеріали засідань методичної ради; матеріали по проведенню обласних, науково-практичних конференцій; статистичні річні звіти про діяльність протитуберкульозних установ області; штатні розписи; річні звіти по основній діяльності.


Виставка он-лайн: До 69-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників

«Прибой рычал свою невнятицу у каменистого отвеса, как вдруг все слышат, сверху катится: “Одесса занята, Одесса”…», – ці рядки з вірша Б.Пастернака відгукнулись радістю у серцях мільйонів людей за тисячі кілометрів. 10 квітня 1944 р. бойові підрозділи 3-го Українського фронту звільнили наше місто від німецько-румунських військ та їхніх поплічників: закінчились 907 днів фашистської окупації.

З нагоди 69-ї річниці з Дня визволення міста від фашистських загарбників, на веб-сторінці розміщено виставку он-лайн документів і матеріалів з фондів Державного архіву Одеської області.


Перевірка архівної справи та діловодства в установах Одещини

15 квітня 2013 р.Проведено комплексні перевірки діловодних служб, архівних підрозділів, Експертних комісій Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту морського транспорту «ЧорноморНДІпроект (куратор О.М.Бабко), Одеського національного економічного університету (куратор В.О.Хромова); надано науково-методичну допомогу у складанні номенклатури справ Головному управлінню агропромислового розвитку в Одеській області (куратор Г.Б.Успенська).


Нові джерела комплектування Національного архівного фонду України

Начальник відділу формування НАФ та діловодства Г.Б.Успенська та начальник відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду О.О.Солончук провели робочу зустріч з відомим одеським журналістом, поетом, перекладачем Анатолієм Степановичем Глущаком щодо умов передачі на державне зберігання його особистих документів iз творчої та громадської діяльності.

Нагадаємо, що в бібліографічній серії «Письменники Одеси» Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького було видано бібліографічний покажчик, присвячений діяльності Анатолія Степановича Глущака (Вип.18. – Одеса, 2001).


Упорядкування документів постійного зберігання

18 квітня 2013 р. Завершено упорядкування документів постійного зберігання Головного управління статистики  в Одеській області: Управління статистики зовнішньоекономічної діяльності – відділу структурної статистики; Управління статистики торгівлі – відділів статистики ринків, статистики фінансів, статистики цін, статистики послуг, статистики не фінансових послуг, статистики сільського господарства та навколишнього середовища, статистики населення, статистики капітального будівництва; Управління статистики праці та зарплати; Управління статистики послуг – відділу статистики соціальних послуг (куратор Т.В.Ратушна).


Участь у конференції та нагородження співробітника Держархіву

18 квітня 2013 р. заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області Степан Желясков взяв участь у Святковій конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня пам’яток та історичних місць, яка була організована Управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради що проходила в Одеському будинку вчених.

Представник Держархіву Степан Желясков був нагороджений Почесною грамотою Одеської міської ради за багаторічну працю, активну громадську діяльність, особистий внесок у справу збереження історичної культурної спадщини і популяризацію культурного надбання міста Одеси та виступив з доповіддю перед присутніми.


Міжнародна наукова конференція

18 квітня 2013 р. представники Державного архіву Одеської області – директор архіву І.І.Ніточко, завідуючий лабораторією к.і.н. А.В.Хромов, головний науковий співробітник О.Ю.Штепко та провідний спеціаліст С.Є.Березін – взяли участь у роботі міжнародной україно-турецької наукової конференції «Хаджибей (Одеса) та Північно-Західне Причорномор’я в османсько-турецьких джерелах”, урочисте відкриття та робота якої відбулися у приміщенні головного корпусу Одеського національного унівреситету імені І.І.Мечникова. У роботі конференції взяли участь турецькі вчені та одеські науковці – відомі спеціалісти-дослідники, які постійно працюють із історичними джерелами, які знаходяться у фондах Державного архіву Одеської області. Організатором заходу виступили наші друзі та партнери – Історичний факультет Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Нові надходження до бібліотеки Держархіву

24 квітня 2013 р. Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилася новими надходженнями, серед яких:

 1. Державний архів Одеської області. Путівник. – Випуск 1. Фонди особового походження / кол. авт.; авт-упор. В.Ф.Онопрієнко; наук. ред. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Прес-кур’єр, 2012. – 292 с. Путівник містить відомості про склад та кількість документів в фондах особового походження ДАОО, має два розділи «Фонди дорадянського періоду» і «Фонди радянського періоду та періоду незалежності України». Окремо виділено колекції та об’єднанні фонди.
 2. Енциклопедія історії України. Т. 9: Прил-С / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – Київ, 2012. Видання розглядає основні етапи та поняття історичного розвитку України, біографії відомих українців.
 3. Карти і плани в джерелознавчих студіях Лідії Пономаренко (з описом картографічних джерел інституту рукопису НБУ імені В.І. Вернадського та додатком відомостей про карти і плани з історії України в російських архівних та рукописних зібраннях) / упор.: А.В.Пивовар. – Київ, 2012. Знайдені відомості розподілені автором-упорядником – заслуженим економістом України, кандидатом економічних наук Анатолієм Васильовичем Пивоваром на три групи:
  1. карти, плани та картографічні креслення;
  2. документи, що стосуються карт і планів;
  3. відомості про карти і плани в офіційних описах губерній, повітів, інших адмінутворень 18 – початку 19 ст.
 4. Адміністративно-територіальний поділ Київщини (1918-2010 рр.). Довідник / авт.-упор.: М.М.Корінний. – Біла Церква, 2012. Видання Державного архіву Київської області, присвячене 80-річчю управління Київської області. Складається з чотирьох частин:
  1. Адміністративно-територіальний устрій Київщини в 1918-1932 роках;
  2. Створення Київської області та зміни в адміністративно-територіальному поділі області у 1932-1941 роках;
  3. Адміністративно-територіальний устрій Київської області у складі УРСР, 1943-19991 роки;
  4. Адміністративно-територіальний устрій Київської області за роки незалежності України, 1991-2010 роки.
 5. Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / под ред. М.Д.Гольденберга. – Николаев, 2013. Видання підготовлено Миколаївським товариством єврейської культури, Державним архівом Миколаївської області та Миколаївським комплексом Національного університету «Одеська юридична академія». У книзі вперше зібрані документи, матеріали, спогади і дослідження стосовно долі євреїв Миколаївщини у період Великої Вітчизняної війни. Видання має велику кількість списків прізвищ різного характеру та ілюстровано фотографіями єврейських родин, учасників війни, судових процесів над військовими злочинцями та ін.

Бібліотека поповнилась журналами: 

 1. «Відомості Верховної Ради України», № 4-7 (січень-лютий) – Київ, 2013.
 2. «Офіційний вісник Президента України», № 4-6 (лютий-березень). – Київ, 2013.
 3. «Архіви України», – № 1-6 (січень-грудень).- Київ, 2012.

Презентація нового видання Держархіву

23 квітня 2013 р. заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків С.А.Желясков взяв участь у черговому засіданні наукової секції книги при Одеському будинку вчених, під час якої він презентував нове видання: Державний архів Одеської області. Путівник. – Випуск 1. Фонди особового походження / кол. авт.; авт-упор. В.Ф.Онопрієнко; наук. ред. Л.Г.Білоусова. – Одеса: Прес-кур’єр, 2012. – 292 с.

prezentacia_putivnika_osobovi-fondi-daoo

Bідрядження співробітників Держархіву до м. Ізмаїл

23-24 квітня 2013 р. відбулася робоча поїздка директора Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко та провідного спеціаліста відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву С.Є.Березіна до міста Ізмаїл. Головною метою відрядження став плановий інспекційний огляд архівних установ та стану архівної справи у Ізмаїльському районі Одеської області.

Представники Держархіву надали методичні рекомендації співробітникам архівного відділу (начальник – Н.В.Ращенко) і трудового архіву (спеціаліст К.В.Паку) Ізмаїльської районної державної адміністрації та архівного відділу (начальник – Т.М.Суворова) і трудового архіву (спеціаліст О.В.Малюченко) Ізмаїльської міської ради щодо подальшого підвищення якісних показників з прийняття, збереження, обліку та використання документів, вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та зв’язками з громадськістю, впровадження новітніх технологій в практику діяльності районних та міських архівів на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.

Під час відрядження відбулася робоча зустріч з керівництвом Ізмаїльської районної ради, на якій було розглянуто низку актуальних проблем організації та розвитку діяльності архівної галузі. Було відмічено постійну увагу з боку влади щодо забезпечення необхідних умов для роботи архівних підрозділів: надання та своєчасного розширення призначених для зберігання документів приміщень, матеріально-технічного забезпечення робочих кімнат та архівосховищ тощо. Особливу увагу було приділено питанню збереження системи функціонування у місті Ізмаїл централізованої архівної установи – єдиного для всього району трудового архіву, – як головного чинника правильної організації роботи з виконання звернень громадян соціально-правового характеру в майбутньому.

Нагадаємо, що саме Державний архів Одеської області став одним із перших впровадників ідеї створення мережі трудових архівів в Україні. На Одещині робота у цьому напрямку розпочалася у 2001 році, відповідно до рекомендацій Державного комітету архівів України (Державної архівної служби України) та розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 17 вересня 2002 року № 685/А-2002 “Про утворення трудових архівів”. Процес створення мережі трудових архівів районів та міст обласного значення мав метою утворення єдиної системи централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Загальне керівництво діяльністю трудових архівів здійснює відділ організації та координації архівної справи, кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади Державного архіву Одеської області. До призначення на посаду кожен кандидат проходить співбесіду з адміністрацією Держархіву; спеціалісти обласного архіву регулярно від’їжджають на місця для надання практичної та методичної допомоги, Державний архів Одеської області разом з Одеським регіональним інститутом державного управління при Президентові України організовують заходи з підвищення кваліфікації співробітників архівів області.

На сьогоднішній день організацію мережі трудових архівів Одеської області можна вважати цілком завершеною: вони успішно функціонують в 26 районах та 7 містах (тобто, в кожному районі і місті нашої області); в трудових архівах працює 38 осіб, із них 13 – державні службовці, 31 співробітник має вищу освіту. До архівів централізовано надходять документи з особового складу та інші документи тимчасового зберігання. Отже, документи соціально-правового характеру гарантовано зберігаються, а соціально-правові потреби громадян повністю забезпечуються. За роки існування мережі на Одещині, ці установи виконали ніж 146 тисяч запитів громадян.

Представники Державного архіву Одеської області відвідали комунальну установу «Ізмаїльський архів» Ізмаїльської міської ради (директор – С.В.Шморг). Під час візиту було проведено робочі зустрічі з керівництвом та колективом архіву, надано методичну та практичну допомогу по організації діяльності по збереженню та використанню документів. Особливу увагу було приділено питанню завершення ремонтно-реставраційних робот у приміщеннях архіву та перспективі впровадження програми «електронний архів» для утворення електронної бази даних описів фондів.

Історична довідка. Початком організації архівної справи у південному регіоні Одещини слід вважати створення Аккерманського історичного архіву у липні 1940 року. До початку Великої Вітчизняної війни, у архіві було сконцентровано значний масив документів установ та організацій колишньої Російської імперії та румунської влади (547 фондів, 458 тисяч одиниць зберігання). Під час фашистської окупації 1941-1944 рр. велику кількість історичних джерел було втрачено.

Після визволення Бессарабії від фашистських загарбників, з вересня 1944 р. архів поновив свою діяльність під назвою «Державний архів Ізмаїльської області»; у лютому 1954 р., в зв’язку із територіально-адміністративними змінами та ліквідацією Ізмаїльської області, архів було реорганізовано у «Філію Одеського обласного державного архіву у м. Ізмаїл». На сьогодні архів функціонує у статусі Комунальної установи Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльський архів».

Документи, що знаходяться в Ізмаїлі – унікальна частина Національного архівного фонду: у 2493 фондах знаходяться 278754 одиниць зберігання: 111290 справ дорадянського періоду (996 фондів, 1812-1940 рр.) та 167464 справ радянського періоду (1526 фондів, 1940-1980 рр.).

КУ «Ізмаїльський архів» займається виконанням запитів соціально-правового та генеалогічного характеру, забезпечує роботу дослідників у читальному залі, проводить науково-дослідну, видавничу та популяризаторську діяльність; архів є учбовою базою для вищих навчальних закладів, джерелом інформації для краєзнавчих музеїв міста.


Газеті “Прес-кур’єр” – 20 років! Вітаємо ювілярів!

20_rokiv_gazeti_Pres-Kurier

25 квітня 2013 р. Колектив Державного архіву Одеської області щиро вітає наших друзів та багаторічних партнерів – редакцію щотижневої газети “Прес-Кур’єр” із 20-річним ювілеєм! Зазначимо, що саме у Редакційно-видавничій фірмі “Прес-Кур’єр” друкуються “Праці Державного архіву Одеської області” та інформаційний бюлетень “Одеські архіви”. Бажаючи редакції великих тиражів, цікавих статей та уважних читачів, ми публікуємо унікальний екземпляр газети – номер, підготовлений до цього ювілею архівістами.

(фото клікабельно)


До 27-ї річниці Чорнобильської трагедії: виставка он-лайн

26 квітня 2013 р. На веб-сторінці Державного архіву Одеської області розміщено виставку он-лайн документів і матеріалів до 27-ї річниці Чорнобильської трагедії 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ ОН-ЛАЙН > > > 


Засідання комісії в Облдержадміністрації

29 квітня 2013 р. Провідний спеціаліст Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у засіданні комісії по визначенню соціального значення видань місцевих авторів, утвореної при управлінні інформаційної діяльності Одеської обласної державної адміністрації. До роботи у комісії залучені спеціалісти профільних структурних підрозділів Облдержадміністрації, представники навчальних закладів, наукових та культурно-просвітницьких установ Одеської області.

Травень

До 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.: виставка он-лайн “Герої Радянського Союзу Одещини”

7 травня 2013 р. З нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні на веб-сайті розміщено виставку он-лайн документів з фондів Державного архіву Одеської області “Герої Радянського Союзу Одещини”.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ ОН-ЛАЙН > > >


До 230-річчя Чорноморського флоту: виставка он-лайн

13 травня 2013 р. На веб-сторінці розміщено виставку он-лайн документів з фондів Державного архіву Одеської області присвячену

230-річчю Чорноморського флоту.

Після приєднання Криму до Російської імперії, у квітні 1783 року до півострову був відряджений фрегат «Осторожный» під командуванням капітана ІІ рангу І.М.Берсенєва. Під час обстеження південно-західного узбережжя, найбільш придатним місцем для розташування майбутньої військово-морської бази флоту було обрано бухту, поблизу якої знаходилися селище Ахтіар та руїни стародавнього Херсонесу (Корсуня). 2 (13) травня 1783 року до Ахтіарської бухти увійшли 5 фрегатів та 6 інших кораблів Азовської флотилії під командуванням віце-адмірала Ф.О.Клокачова; п’ять днів потому до ескадри приєдналися ще 11 кораблів Дніпровської флотилії. Ці кораблі стали першими одиницями новоствореного Чорноморського флоту. А ще через місяць, 3 (14) червня 1783 року було закладено перші будівлі майбутнього міста-героя – Севастополя.

За свою 230-річну історію, Чорноморський флот вписав багато славетних сторінок у нашу історію, а його представники стали для усього світу прикладом безперечної мужності та героїзму. Міцні багаторічні традиції флоту продовжуються й сьогодні: наше мирне життя бережуть кораблі, що знаходяться на бойовій вахті у Чорному морі.

Історія флоту тісно пов’язана з розвитком портів північно-чорноморського узбережжя, насамперед, Одеси – міста, що вже з початку XIX сторіччя стало адміністративним центром Новоросійського краю. Свідками подій давнини є унікальні історичні джерела, які знаходяться на зберіганні в фондах Державного архіву Одеської області.

Вшановуючи славетні традиції Чорноморського флоту, пропонуємо переглянути он-лайн виставку документів, у яких знайшли відображення сторінки «морської історії» нашого регіону. 

 ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ ОН-ЛАЙН > > >


Робота зі ЗМІ: підготовка телепередачі

15 травня 2013 р. Заступник директора Державного архіву Одеської області Лілія Білоусова взяла участь у підготовці документального фільму для програми «Спілка одеських греків “Калімера”» (ТРК «РИАК»). Під час зустрічі журналісти ознайомилися з унікальними документами з фондів Державного архіву Одеської області та публікаціями з історії першого грецького військового поселення під Одесою – Олександрівки-Арнаутовки.


Телепередача: інтерв’ю

16 травня 2013 р. Заступник директора Державного архіву Одеської області Лілія Білоусова взяла участь у телепередачі «Тема дня», присвяченій Міжнародному дню сім’ї та Дню біографа, яка вийшла у ефірі телерадіокомпанії «ГРАД». Глядачам були представлені документи з різних аспектів сімейних відносин та публікації з історії одеських сімей, які зробили вагомий внесок в соціально-економічний розвиток і культурне життя Одеси. Під час телепередачі заступник директора Держархіву Лілія Білоусова презентувала аудіторії глядачів нове друковане видання Державного архіву Одеської області – путівник «Фонди особового походження» та нові книги дослідників з генеалогії.


Нові надходження документів до Держархіву

22 травня 2013 р. На зберігання до Державного архіву Одеської області надішли документи Одеської обласної державної адміністрації за 1999-2005 роки: Закони України та документи щодо їх виконання; Укази Президента України; постанови Верховної Ради України з додатками та листуванням; постанови, розпорядження, доручення Кабінету Міністрів України; розпорядження голови облдержадміністрації; протоколи засідань колегій при голові обласної державної адміністрації; листування з центральними та місцевими органами влади з міністерствами та відомствами по різним питанням; інформації, довідки та листування з райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями та підприємствами з різних питань; протоколи апаратних нарад при голові обласної державної адміністрації; накази по апарату облдержадміністрації з основної діяльності; протоколи засідань Комісії по державних нагородах України; зведені звіти про вручення державних нагород та документи до них.


Перевірка архівної справи та діловодства в установах Одещини

23 травня 2013 р. Співробітниками відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області було проведено комплексну перевірку діловодної служби, архівного підрозділу та експертної комісії Регіонального відділення Фонду Державного майна України (куратор В.О.Хромова) та контрольні перевірки Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Укрпівденьводгосп», Одеської державної академії технічного регулювання якості (куратор О.М.Бабко). За результатами перевірок спеціалістам установ було надано рекомендації щодо поліпшення роботи архівних підрозділів та упорядкуванню документів. Також було надано науково-методичну допомогу по складанню номенклатур справ Департаменту освіти та науки (куратор В.О.Хромова) та Одеському територіальному управлінню національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (куратор Т.В.Ратушна).


Новини веб-сторінки: розділ “друковані видання та публікації”

29 травня 2013 р. На веб-сторінці продовжується розміщення електронних версій видань Державного архіву Одеської області. 

У розділі “Друковані видання та публікації” розміщено електронні версії видань “Архіви Одещини. 1920-2005” (2005), “Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1” (2011) та примірники науково-методичних видань Держархіву:

Науково-довідковий апарат до документів Національного архівного фонду у Державному архіві Одеської області

Організація роботи користувачів у читальному залі Державного архіву Одеської області

Порядок приймання документів Національного архівного фонду на державне зберігання

Порядок видачі документів у тимчасове користування за межі архіву

Укладання списків фондоутворювачів в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад

Експертиза цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів

Інструкція з обліку бібліотечного фонду Державного архіву Одеської області

Отбор документов на реставрацию

Нагадуємо, що у цьому розділі також розміщено:

Перелік видань Держархіву: монографії, довідники, путівники

Перелік видань серії «Праці Державного архіву Одеської області»

Електронні версії номерів інформаційного бюлетеню «Одеські архіви»

Перелік публікацій співробітників Держархіву у наукових виданнях та мас-медіа


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

30 травня 2013 р. відбулося засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області на якому були розглянуті такі питання:

1. Про роботу архівного підрозділу Комунальної установи «Одеський обласний протитуберкульозний диспансер»

2. Про передачу на державне зберігання документів театрознавця Котової Лілії Львовни

3. Про проблеми роботи з установами – джерелами формування НАФ

4. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.


Засідання комісії в Облдержадміністрації

31 травня 2013 р. Провідний спеціаліст Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у роботі чергового засідання Обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

Засідання відбулося у приміщенні Одеської обласної державної адміністрації під керівництвом голови комісії – заступника голови облдержадмінстрації В.Д.Матковського. Під час роботи були розглянуті питання про стан виконання Обласної програми увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2012-2016 роки, практичні результати діяльності громадських організацій, продовження розкопок та поховання жертв політичних репресій на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги та відбулося обговорення шляхів вирішення проблемних питань. 

Червень

Методичне заняття співробітників Держархіву

4 червня 2013 р. у приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області під головуванням заступника директора к.і.н. Л.Г.Білоусової відбулося методичне заняття співробітників архіву за темою: “Нові «Правила роботи архівних установ України »: зміни та доповнення


Надходження документів до Держархіву

5 червня 2013 р. Одеська державна академія технічного регулювання та якості передала на державне зберігання документи Одеського вищого училища метрології та якості за 1990-1993 роки та Одеського коледжу стандартизації, метрології та сертифікації за 1993-2000 роки: звіти про роботу училища, протоколи державної кваліфікаційної комісії денного навчання по різним спеціальностям та по захисту дипломних проектів денного і заочного навчання, звіти державної кваліфікаційної комісії та державної екзаменаційної комісії, протоколи засідання педагогічної Ради коледжу, бухгалтерські звіти.


Підготовка документів до передачі на державне зберігання

6 червня 2013 р. Підготовлено до передачі на державне зберігання документи Державного управління охорони навколишнього середовища за 1991-2005 роки (куратор Т.В.Ратушна): накази з основної діяльності, протоколи засідань колегії, зведені інформації про стан навколишнього середовища, довідки, інформаційні листи з виконання доручень по контролю, охороні і зберіганню природних ресурсів та заповідного фонду, погодження проектів на буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для організації водопостачання, положення про структурні підрозділи, річні звіти з праці та інші.


Нові публікації співробітників Держархіву

10 червня 2013 р. Видано друком нові публікації співробітників Державного архіву Одеської області – головного наукового співробітника О.Ю.Штепко “Особенности восприятия пространства острова Левке (Змеиный) в эпоху эллинизма” та провідного спеціаліста С.Є.Березіна “Традиции преподавания и изучения эпохи эллинизма в Новороссийском университете и творческая деятельность профессора А.Н.Деревицкого”. Статті увійшли до збірки матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених “Елліністична цивілізація: політика, економіка, культура”, яка відбулася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 22-23 березня 2013 р.


Методичне заняття співробітників Держархіву

11 червня 2013 р. у приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області під головуванням заступника директора к.і.н. Л.Г.Білоусової відбулося друге методичне заняття співробітників архіву з приводу впровадження положень нових «Правил роботи архівних установ України». Заняття буде присвячене обговоренню практики застосування в Державному архіві Одеської області відповідних нормативних положень, що регулюють порядок обліку документів Національного архівного фонду. Доповідали співробітники відділу зберігання, обліку документів та страхового фонду Держархіву – начальник відділу С.В.Виногловська та заступник начальника відділу В.К.Січкаренко.


Робоча нарада з приводу заходів до 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

12 червня 2013 р. провідний спеціаліст Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у робочій нараді зі співробітниками Одеського історико-краєзнавчого музею та представниками Одеської обласної ради ветеранів з приводу виконання Указу Президента України №604/2012 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниців визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”, а саме –  підготовки та надання копій документальних матеріалів з фондів архіву, експозиції музею та з особистих колекцій для другого видання книги-пам’ятника “Альбом партизанської слави Українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.”.


Нові надходження документів до Держархіву

13 червня 2013 р. На державне зберігання прийняті документи нового фонду Державної податкової інспекції в Одеській області за 1990-1996 роки: накази з основної діяльності; документи про перевірку організації роботи державної податкової інспекції по Одеській області Мінфіном УРСР; акти та довідки тематичних перевірок роботи інспекції по м. Одесі та області і підконтрольних їм організацій; документи комплексних перевірок організації роботи інспекції по районам області; зведені річні звіти про результати контрольних робот та про виконання кошторису витрат інспекції по області; штатні розписи; звіти про роботу з кадрами та інші.


Надання науково-методичної допомоги установам Одещини

14 червня 2013 р. Надано науково-методичну допомогу в складанні номенклатур справ для Одеської філії ПАТ «Укртелеком» (куратор Г.Б.Успенська), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, Департаменту освіти і науки ОДА (куратор В.О.Хромова), ПАТ енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» (куратор Т.В.Ратушна).


Методичне заняття співробітників Держархіву

18 червня 2013 р. у приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області під головуванням заступника директора к.і.н. Л.Г.Білоусової відбулося чергове третє методичне заняття співробітників архіву з приводу впровадження положень нових «Правил роботи архівних установ України». Заняття було присвячене розгляду відповідних положень «Правил», що регулюють порядок організації забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду та обговоренню результатів їхнього впровадження в Державному архіві Одеської області. Доповідали заступник начальника відділу зберігання, обліку документів та страхового фонду В.К.Січкаренко та головний зберігач фондів Т.І.Сороковська.


Підготовка документів до передачі на державне зберігання

20 червня 2013 р. Підготовлено до передачі на державне зберігання документи Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова за 1983-2000 роки (куратор В.О.Хромова). Серед підготовлених документів: накази з основної діяльності; накази, постанови, директивні вказівки вищих органів; річні звіти про навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну роботу; протоколи засідань методичної ради; річні звіти академії; протоколи засідань спеціалізованих вчених рад; звіти факультетів; звіти про роботу Державних екзаменаційних комісій; протоколи засідань рад факультетів; паспорти кафедр; звіти та протоколи кафедр; звіти про науково-дослідну роботу; штатні розписи; річні фінансові звіти та інше.


Участь співробітників Держархіву в заходах до Дня пам’яті та скорботи

22 червня 2013 р. В день вшанування пам’яті загиблих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. співробітники Державного архіву Одеської області взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї слави в парку імені Т.Г.Шевченка. На заході були присутні ветерани, представники державних установ та громадських організацій, керівництво міста Одеси та Одеської області. 

 

  

Нові надходження документів до Держархіву


25 червня 2013 р. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області передало на державне зберігання документи за 1991-2005 роки: накази з основної діяльності, положення про структурні підрозділи і посадові інструкції держслужбовців управління, документи до національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Одеській області, річні звіти і аналітичні довідки про виконання плану роботи управління, погодження проектів на буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для організації водопостачання, екологічні карти на розробку родовищ корисних копалин, висновки і обґрунтування екологічної експертизи по виділених під будівництво земельних ділянок, документи про мережу об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області, звіти про виконання заходів загальнодержавної програми охороно та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів, річні звіти про державний контроль за охороною навколишнього середовища, бухгалтерія.


Телепередача

26 червня 2013 р. в ефірі ТРК “Град” вийшла телепередача, в зйомках якої взяла участь заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова.  Спеціальний репортаж був присвячений роботі з документами фондів періоду тимчасової румуно-німецької окупації (1941-1944), що знаходяться на збереженні у архіві. Під час зйомок, які пройшли 21 червня у приміщенні головного корпусу Держархіву (вул. Жуковського, 18),  інтерв’ю журналістам також надав Володимир Солонар – доцент кафедри історії з університету штату Флорида (м. Орландо, США), один з дослідників, що працював на той час у читальному залі архіву з метою пошуку матеріалу для нової монографії “Південна Україна під час румунської окупації 1941-1944 років”.


До 17-ї річниці прийняття Конституції України: виставка он-лайн

26 червня 2013 р.  На веб-сторінці розміщено виставку он-лайн “До 17-ї річниці прийняття Конституції України” до якої увійшли документи та матеріали з фондів Державного архіву Одеської області: “Одеська обласна державна адміністрація” (фонд Р-8021) та  “Управління культури Одеської облдержадміністрації”. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ > > >


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

27 червня 2013 року було проведене засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву на якому були розглянуті такі питання:

1. Про втрату документів управління молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради та шляхи їх відновлення;

2. Про роботу архівного підрозділу Державної фіто санітарної інспекції Одеської області;

3. Про передачу фонду особового походження доктора філологічних наук професора ОНУ ім. І.І.Мечнікова Шайкевича Бориса Олександровича;

4. Про передачу документів театрознавця Котової Лілії Львовни;

5. Про проблеми роботи з установами – джерелами формування Національного архівного фонду;

6. Про переведення зі списку № 1 Товариства з додатковою відповідальністю «Чорноморгідробуд»;

7. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.


Участь співробітників Держархіву в міжнародній науково-практичній конференції

23-27 червня 2013 р. – співробітники Державного архіву Одеської області взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії XXI століття“, організатором якої став наш партнер – Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. Співробітники Державного архіву Одеської області підготували матеріали за такими темами: “Документи фондів Державного архіву Одеської області як джерело з історії політичних репресій: етнічний та генеалогічний аспекти” (заступник директора Держархіву, кандидат історичних наук Л.Г.Білоусова), “Фонд Р-8065 “Архів СБУ” в Державному архіві Одеської області: історія надходження, особливості користування, порядок роботи з документами” (головний науковий співробітник О.Ю.Штепко), “Репресовані без репресій: долі антикознавців Новоросійського університету в 20-40-ві роки ХХ століття” (провідний спеціаліст С.Є.Березін). Участь у роботі конференції взяли науковці з України, Російської Федерації, Казахстану, Польщі; матеріали конференції та результати обговорень увійдуть до збірки, електронна версія якої буде розміщена у Репозитарії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова з доступом через інтернет.

Липня

Нові надходження до Держархіву: документи академіка К.К.Костанді у особовому фонді С.З.Лущика

3 липня 2013 р. На державне зберігання до особового фонду Сергія Зеноновича Лущика надійшли нові документи за 1881-2007 роки – документи відомого вітчизняного маляра, академіка Петербурзької академії мистецтв Кіріяка Костянтиновича Костанді (1852-1921): біографічні матеріали К.К.Костанді та членів його родини; матеріали творчої діяльності К.К.Костанді (блокнот з ескізами та записами, рукописи спогадів); службове листування про виставкову діяльність, особисте листування з родиною та знайомими; фотокартки К.К.Костанді та його родини, фотографії з художниками та студентами; фоторепродукції картин К.К.Костанді; матеріали про учнів К.К.Костанді – художників О.М. Стіліануді та Б.І. Егіза.


Підготовка документів до передачі на державне зберігання

4 липня 2013 р. Підготовлені до передачі на постійне зберігання документи особового походження Шайкевича Бориса Олександровича – театрального критика, доктора філологічних наук, професора Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Серед підготовлених документів: рукописні картки з лекціями по болгарській, французькій, англійській та американській літературі, щоденники, автобіографія, публікації Бориса Олександровича у різних виданнях, рукописні роботи, фотографії та переписка з родиною,зібрання газет, які Б.О.Шайкевич збирав усе життя, публікації про боротьбу з космополітизм в Одесі, на історичну тематику та ідеологію в СРСР, про державотворення в Україні та публікації про болгарську літературу.


Методичне заняття співробітників Держархіву

9 липня 2013 р. у приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області під головуванням заступника директора к.і.н. Л.Г.Білоусової відбулося чергове четверте методичне заняття співробітників архіву з приводу впровадження положень нових «Правил роботи архівних установ України». Заняття було присвячене розгляду відповідних положень «Правил», що регулюють порядок формування Національного архівного фонду України, організації роботи з передачі на державне зберігання до архівів документів НАФ (доповідачі – начальник відділу формування НАФ та діловодства Г.Б.Успенська, спеціалісти відділу О.М.Бабко, І.В.Моторна). Також на методичному занятті була розглянута інформація про нові нормативні положення у галузі антикорупційного законодавства (доповідач – керівник кадрової служби З.О.Скальська). 


Надання методичної допомоги архівним підрозділам Одещини

10 липня 2013 р. Начальник відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду С.В.Виногловська надала методичну допомогу з питань фондування документів, приймання-передавання, розміщення та обліку документів Архівному відділу Арцизької районної державної адміністрації.


Новини відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Держархіву

12 липня 2013 р. Співробітниками відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області було проведено лекцію для студентів історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за темою: «Формування НАФ – робота по поповненню державних архівів документами НАФ»; також студенти відвідали відомчі архіви установ – джерел комплектування НАФ Державного архіву Одеської області: Фітосанітарну інспекцію в Одеській області та ПАТ Одеський машинобудівний завод «Червона Гвардія». 

Проведено тематичну перевірку роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Управління Одеської залізниці (куратор Г.Б.Успенська), під час якої було надано пропозиції з поліпшення роботи архівного підрозділу та методичну допомогу по упорядкуванню документів і складанню положення про архівний підрозділ.


Методичне заняття співробітників Держархіву

16 липня 2013 р. у приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області під головуванням заступника директора к.і.н. Л.Г.Білоусової відбулося чергове п’яте методичне заняття співробітників архіву з приводу впровадження положень нових «Правил роботи архівних установ України».

Заняття було присвячене розгляду відповідних положень «Правил», що регулюють порядок та форми використання інформації, яка міститься у документах Національного архівного фонду України (доповідачі – начальник відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків О.В.Мартиненко та заступник начальника відділу С.А.Желясков). Також на методичному занятті була розглянута інформація про нові нормативні положення у галузі антикорупційного законодавства (доповідач – керівник кадрової служби З.О.Скальська). 


Відрядження співробітників Держархіву до м. Котовськ

17 липня 2013 р. Директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Г.Б.Успенська та начальник відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду С.В.Виногловська знаходилися у відряджені до міста Котовськ з метою ознайомлення зі станом зберігання архівних документів, виявлення недоліків у роботі архівного відділу Котовської райдержадміністрації та для надання архівістам науково-методичної допомоги у веденні облікової документації.


Засідання комісії в Облдержадміністрації

18 липня 2013 року провідний спеціаліст Державного архіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у черговому засіданні Комісії з визначення соціально значущих видань місцевих авторів яке відбулося в Одеській обласній державній адміністрації.


Перевірка архівної справи та діловодства в установах Одещини

19 липня 2013 р. Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області було проведено комплексну перевірку діловодної служби, архівного підрозділу та Експертної комісії Комунальної установи «Одеський театр юного глядача імені М.Островського» (куратор О.М.Бабко); тематичну перевірку роботи Експертної комісії та архівного відділу Управління Одеської залізниці (куратор Г.Б.Успенська); контрольну перевірку Державної установи Інститут стоматології Академії медичних наук України. Під час перевірок було надано методичну допомогу в складанні номенклатури справ, формуванні та упорядкуванні документів.


Нові надходження документів до архіву

23 липня 2013 р. Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова передала на державне зберігання документи за 1983-2000 роки: накази, постанови, директиви, інструкції Міністерства зв’язку СРСР, Міністерства вищої освіти України, Держкомітету України з зв’язку; накази з основної діяльності інституту (академії); вказівки ректора; річні звіти про навчальну, науково-методичну та адміністративно-господарчій роботі; піврічні плани роботи та протоколи засідань методичної і вченої рад; протоколи засідань спеціалізованих рад; річні звіти про роботу Київського філіалу; річні звіти і протоколи засідань факультетів та кафедр інституту (академії); бухгалтерія; профком співробітників; реєстраційні, облікові та інформаційні картки на виконання науково-дослідних робіт; звіти про науково-дослідні роботи по різним тематикам.


Засідання колегії Держархіву

24 липня 2013 р. відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Одеської області під головуванням директора архіву І.І.Ніточко. За засіданні були розглянуті такі питання: 

1. Про виконання Законів України; указів і розпоряджень Президента України; постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України; наказів Державної архівної служби України; розпоряджень Одеської обласної державної адміністрації; рішень Одеської обласної ради; наказів по Державному архіву Одеської області (доповідач – заступник директора Л.Г.Білоусова). 

2. Звіт про діяльність відділу формування НАФ та діловодства Держархіву (доповідач – начальник відділу Г.Б.Успенська). 

3. Про результати перевірки архівного підрозділу ТОВ “Чорноморгідробуд” (доповідач – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства О.М.Бабко).


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

25 липня 2013 року відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті такі питання: 
1. Про передачу фотографій місць, пов’язаних з геноцидом єврейського народу ; 
2. Про включення Стоматологічної поліклініки МОЗ України міста Іллічівська до списку №1 організацій – джерел формування Національного архівного фонду України; 
3. Про виконання доручення Державної архівної служби України щодо відокремлених підрозділів юридичних осіб; 
4. Про погодження положення про Експертно-перевірну комісію Державного архіву Одеської області; 
5. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.


Телепередача (інтерв’ю)

26 липня 2013 р. заступник начальника відділу інформації Державного архіву Одеської області С.А.Желясков надав інтерв’ю журналістам телеканалу «Репортер» з приводу документального підтвердження (по запису в метричній книзі Одеського міського рабинату за 1891 рік) факту народження Мойше-Якова Меер-Волевича Вінницького (1891-1919) – одесита, який свого часу став загальновідомим кримінальним авторитетом під ім’ям «Михаил Японец». Коментар архівіста знадобився для спеціального репортажу, який готується до виходу найближчим часом в ефірі телеканалу “Репортер”.


Методичне заняття співробітників Держархіву

29 липня 2013 р. у приміщенні головного корпусу Державного архіву Одеської області відбулося чергове методичне заняття співробітників архіву з приводу впровадження положень чинного законодавства у діяльність структурних підрозділів Держархіву.На методичному занятті були розглянуті такі питання:

1. «Про порядок роботи читальних залів Держархіву відповідно до положень нових «Правил роботи архівних установ України» (доповідач – завідуючий читальним залом К.С.Петропавловський);

2. «Про порядок роботи зі зверненнями громадян України, іноземців та осіб без громадянства відповідно до чинного законодавства України» (співдоповідачі – начальник відділу інформації О.В.Мартиненко, заст. нач. відділу С.А.Желясков);

3. «Нормативно-правова база у галузі інформатизації архівної справи» (доповідач – провідний спеціаліст С.Є.Березін);

4. «Нові нормативні положення у галузі антикорупційного законодавства» (доповідач – керівник кадрової служби З.О.Скальська).

Серпень

Перевірка архівної справи та діловодства в установах Одещини

1 серпня 2013 р. було проведено тематичну перевірку роботи експертної комісії та архівного підрозділу Одеського літературного музею (куратор О.М.Бабко), під час якої надано методичну допомогу з питань упорядкування документів.


Нові надходження документів до архіву

7 серпня 2013 р. У зв’язку з реорганізацією, вперше на державне зберігання надійшли документи Одеського наркологічного диспансеру за 1980-2012 роки: наказ Одеського обласного відділу охорони здоров’я про поліпшення наркологічної допомоги населенню; накази з основної діяльності; річні звіти про наркологічну допомогу населенню м. Одеси і Одеської області; довідки лікарів-консультантів про перевірки стану наркологічної допомоги; довідки про роботу диспансеру у боротьбі з наркоманією; основні показники діяльності диспансеру; протоколи міжвідомчих нарад органів охорони здоров’я, внутрішніх справ і інших державних органів; протоколи засідань комісій по боротьбі з алкоголізмом і наркоманією при відділі охорони здоров’я; протоколи засідань медичної ради; штатний розклад; протоколи звітно-виборчих конференцій, загальних профспілкових зібрань співробітників і засідань профкому.


Підготовка документів до передачі на державне зберігання

8 серпня 2013 р. До передачі на державне зберігання підготовлено документи управління з майнових відносин Одеської обласної ради за 1995-2003 роки (куратор – В.О.Хромова): накази з основної діяльності, документи про передачу об’єктів у спільну власність територіальних громад області, документи приватизованих об’єктів, річні звіти з основної діяльності, документи комплексних перевірок об’єктів спільної власності області, річні кошториси прибутків та витрат, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти та ін.


Нові публікації співробітників Держархіву в ЗМІ: стаття І.І.Ніточко “Остання депортація”

Останнє з примусових переселень українців (воно ж було останньою з цих акцій на території СРСР) відбулося 1951 року. Передумовою цієї масштабної «спецоперації» став договір між СРСР та Польщею про обмін ділянками державних територій, у результаті якого тисячі сімей бойків із заходу було переселено до півдня, без права повернення до рідних домівок (серед тих, хто назавжди покинув Батьківщину був і автор цих рядків)…

9 серпня 2013 р. на шпальтах веб-проекту “Україна Incognita” щоденної всеукраїнської газети “День” опубліковано статтю директора Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко «Остання депортація»

ЧИТАТИ СТАТТЮ > > >


Нові надходження документів до архіву

14 серпня 2013 р. Одеське вище інженерне морське училище передало на державне зберігання документи за 1973-1991 роки: накази начальника училища по організаційній частині; річні звіти та протоколи засідань навчальної ради; річні звіти по кадрам; річні бухгалтерські звіти; річні плани, звіти та протоколи засідань факультетів і кафедр; звіти профспілкового комітету.


Перевірка архівної справи та діловодства в установах Одещини

16 серпня 2013 р. Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області проведено: комплексну перевірку роботи діловодної служби, архівного підрозділу та експертної комісії Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання (куратор В.О.Хромова); тематичну перевірку роботи експертної комісії та архівного відділу Державного підприємства «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В.П.Філатова» (куратор Т.В.Ратушна). Під час перевірок було надано методичну допомогу в складанні номенклатури справ, інструкцій з діловодства, в формуванні та упорядкуванні документів.


Нова книга директора Держархіву І.І.Ніточко: збірка віршів “Рідному краю” 

20 серпня 2013 р. побачило світ нове видання – збірка віршів директора Державного архіву Одеської області Івана Івановича Ніточко «Рідному краю» (Одеса: Прес-кур’єр, 2013. – 136 с.), з електронною версією якої можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області у рубриці «друковані видання та публікації».

Це перше поетичне надбання автора, яким він захотів поділитися з читачами. Іван Іванович пише вірші багато років, представляючи їх на розгляд близьким і рідним. Та в очікуванні святкування дня Маринового – рідного села автора, він вирішив вибрати зі своєї творчості найкраще і подарувати землякам – мешканцям Березівського краю.

Збірка містить кілька розділів, в яких Іван Іванович передає свої думки і переживання на різні теми: «Мариновому», «Переселенцям», «Колгоспникам», «Родині» та ін. Тут зібрано і систематизовано вірші, створені протягом багатьох років. Читачі можуть познайомитися з думками автора про найбільш значущі події, які пережила наша країна в цілому і маринівці в тому числі, та особистими переживаннями автора.

Основна тема збірки, якою наповнений кожен вірш, – любов до Батьківщини, про що пише автор у вступному слові: «Тут залишилася наша душа, тут пройшли наші дитинство й молодість, з’явилися перше кохання, перші сльози і перша радість… Присвячую створене рідному краю…»

> > > ЧИТАТИ ЗБІРКУ > > >


Новини відділу формування НАФ та діловодства

21 серпня 2013 р. Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області проведено тематичну перевірку діловодної служби та роботи експертної комісії Одеського обласного психоневрологічного диспансеру (куратор В.О.Хромова); тематичну перевірку архівного підрозділу ПАТ «Одеський завод будівельно-обробних машин» (куратор І.В.Моторна). Під час перевірок було надано методичну допомогу в складанні номенклатури справ та інструкцій з діловодства, формуванні та упорядкуванні документів.

До передачі на державне зберігання підготовлено документи Одеської обласної державної телерадіокомпанії за 1989-2002 роки (куратор Т.В.Ратушна). Серед підготовлених документів: накази з основної діяльності, тексти телерадіопередач, річні звіти з основної діяльності, штатні розписи, річні бухгалтерські звіти та інше.


До Дня Незалежності України: виставка он-лайн


Нові надходження документів до Держархіву: особовий фонд Б.О.Шайкевича

27 серпня 2013 р. на державне зберігання надійшли документи особового фонду Шайкевича Бориса Олександровича (1913–2005) – доктора філологічних наук, професора, завідуючого кафедрою зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова, театрального критика: 128 неописаних одиниць зберігання, 1706 документів за 1912-2005 роки, серед яких – лекції, рукописи статей, театральні рецензії, доповіді, документи мемуарного характеру, листування, біографічні документи, документи родичів Б.О.Шайкевича, фотографії, книги з дарчими написами авторів.


Засідання експертно-перевірної комісії Держархіву

29 серпня 2013 р. відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті такі питання:

1. Про затвердження описів фонду особового походження бібліографа, літератора, одеського краєзнавця та колекціонера Бєльського Мирона Романовича.

2. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Вересень

Нові надходження документів до Держархіву: фонд Одеської обласної державної телерадіокомпанії

9 вересня 2013 р. Одеська обласна державна телерадіокомпанія передала на державне зберігання документи за 1989 – 2003 роки: накази та розпорядження телерадіокомпанії, протоколи нарад, річні фінансові та виробничі плани, штатні розписи, річні звіти з основної діяльності, тексти телевізійних передач та радіопередач, звіти по роботі з кадрами, документи профкому.


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

6 вересня 2013 р. Співробітники відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області надали науково-методичну допомогу в складанні інструкцій з діловодства, положення про Експертну комісію та архівний підрозділ – Одеській державній академії технічного регулювання та якості та Головного управління ДСНС України в Одеській області; в складанні номенклатур справ – Одеському апеляційному господарському суду (куратор Г.Б.Успенська), Одеському академічному театру музичної комедії імені М.Водяного (куратор О.М.Бабко), Вищому навчальному закладу Одеській державній академії технічного регулювання та якості (куратор В.О.Хромова).


Нові надходження документів до Держархіву

11 вересня 2013 р. В зв’язку з ліквідацією ТОВ «Науково-дослідний інститут технології кріогенного машинобудування» (до 27.06.2013 р. – ТОВ «Кислородмаш»), на зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли такі документи за 1995 – 2013 роки: установчі договори, статути, накази з основної діяльності, протоколи загальних зборів акціонерів та засідань правління, колективний договір.


Заняття спеціалістів Одещини з методики архівної роботи

12 вересня 2013 р. Співробітники Державного архіву Одеської області взяли участь в організації та проведенні лекції на тему «Про порядок комплектування архіву. Завдання та перспективи розвитку галузі архівознавства та діловодства на сучасному етапі» для секретарів сільських та міських рад Одеської області, яка відбулася в Управлінні підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України.


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

13 вересня 2013 р. Співробітники відділу формування НАФ та діловодства підготували до передачі в Державний архів Одеської області документи постійного зберігання Одеського обласного психоневрологічного диспансеру та надали науково-методичну допомогу спеціалістам Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного в складанні описів справ з особового складу за 1982-2012 роки (куратор О.М.Бабко).


Нові надходження документів до Держархіву: особовий фонд І.І.Ніточко

16 вересня 2013 року. На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли додаткові документи до особового фонду директора Державного архіву Одеської області Ніточко Івана Івановича – 28 неописаних одиниць зберігання (247 документів за 1940-2011 роки), серед яких: рукописи та фотографії до книг І.І.Ніточко («Команда. Спогади і роздуми районного керівника. Березівський район», «Освіта. Документи. Факти. Спогади. Березівський район», «Афганістан. Чорнобиль. Випробування трагедією. Березівський район», «У пам’ять про примусово переселених українців з території Польщі на південь України в 1951 році»); документи біографічного характеру (посвідчення про нагородження почесною відзнакою «Лауреат загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання», вітання та універсал Чорноморського козацького з’єднання, вітання з Різдвом Христовим від єпископа Тираспольського та Дубоссарського Савви, подяка від Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів) та інші матеріали.


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

18 вересня 2013 р. Спеціалістами відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області було проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», під час якої було надано роз’яснення щодо правильності формування і зберігання та складання номенклатур справ (куратор І.В.Моторна). Надано науково-методичну допомогу: Одеському обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України – у складанні інструкції з діловодства (куратор Г.Б.Успенська); Головному управлінню державної міграційної служби в Одеській області (куратор В.О.Хромова) та Одеському обласному онкологічному диспансеру (куратор І.В.Моторна) – у складанні номенклатур справ.


Нові надходження документів до Держархіву: особовий фонд В.С.Потеряйко

19 вересня 2013 р. На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли документи особового фонду українського художника, члена Національної спілки художників України, віце-президента Спілки мариністів міста Одеси, керівника Художнього Фонду Одеської організації Спілки художників України Потеряйко Віктора Семеновича: 3 неописаних одиниці зберігання (201 документ за 1954 – 2010 роки), серед яких: каталоги, альбоми, програми, буклети виставок та робіт В.С.Потеряйко, художників з Одеси та інших міст України; матеріали громадської діяльності В.С.Потеряйко та біографічні документи.


Засідання комісії в Облдержадміністрації

20 вересня 2013 р. Головний науковий співробітник відділу Науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.Ю.Штепко взяла участь у засіданні обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, яке відбулося під головуванням заступника голови Одеської обласної державної адміністрації В.Д.Матковського. На засіданні були підведені підсумки та обговорені шляхи вирішення проблемних питань щодо: продовження розкопок та поховання жертв політичних репресій на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги; роботи громадської організації Військово-історичний центр «Пам’ять і слава»; стану виконання обласної програми увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2012-2016 рр. Державний архів Одеської області є постійним членом обласної комісії; у фондах архіву зберігаються унікальні матеріали з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та документи, у яких безпосередньо відображено репресивну політику сталінського режиму (справи репресованих та документи по реабілітації громадян, фільтраційні справи тощо).


До Дня Партизанської Слави: виставка он-лайн

20 вересня 2013 р. З нагоди Дня Партизанської Слави, який святкуватиметься в Україні 22 вересня, на новій версії веб-сайту Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн до якої увійшли матеріали з фондів колишнього Партійного архіву Одеського обкому КПУ.


Міжнародна наукова конференція: «Економічний і соціальний розвиток портових міст Північного Причорномор’я»

22-26 вересня 2013 р. Співробітники Держархіву Одеської області – заступник директора к.і.н. Л.Г.Білоусова, головний науковий співробітник О.Ю.Штепко, архівіст 1-ї категорії С.М.Герасимова та провідний спеціаліст С.Є.Березін, – взяли участь у роботі Першої міжнародної наукової конференції «Економічний і соціальний розвиток портових міст Північного Причорномор’я (кінець XVIII – початок XX сторіч)», яка відбулася у приміщенні Одеської філії Грецького Фонду Культури у рамках проекту «The Black Sea and its Port-cities».

Організатори заходу: Іонічний Університет (Корфу, Греція; керівник проекту – професор Джеліна Харлафті) та Грецький науково-дослідний фонд (Афіни; керівник – професор Еврідіка Сіфнеу), за підтримки Одеської філії Грецького Фонду Культури (директор – Софроніс Парадісопулос) та Державного архіву Одеської області (керівник робочої групи – заступник директора архіву, к.і.н. Л.Г.Білоусова). Міжнародна наукова конференціяє частиною програми «Тhales», яка фінансується ЄС і Міністерством освіти Греції. В роботі конференції взяли участь науковці з 9 держав: України, Російської Федерації, Молдови, Румунії, Болгарії, Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Греції.

На конференції були представлені дослідження за темою проекту, метою яких є виявлення, аналіз і синтез економічного і соціального розвитку 20 портів – міст Чорного моря, що сформували єдиний ринок, який став найбільшим регіоном експорту зерна в світі в XIX – поч. XX ст. Концентруючи увагу на Чорноморському регіоні та його портах, учасники конференції розглянули широке коло питань за такими напрямками: проблеми архівних досліджень та бібліографія; історія виникнення та розвитку російських міст-портів; міський ландшафт; суспільство та культура; освіта, благодійність та релігія; економіка та інфраструктура; розвиток торгівлі та діяльність купецтва; транспортна інфраструктура; організація судноплавства; зв’язки з Західною Європою.

Співробітники Державного архіву Одеської області виступили на конференції з доповідями за темами:

– «Одеса періоду кінця XVIII – першої чверті XIX сторіч у малодосліджених документах Державного архіву Одеської області: Проблеми втрачених джерел та відновлення інформації» (к.і.н. Л.Г.Білоусова);

– «Суспільна та благодійницька діяльність династії Стурдза – Гагаріних в Одесі» (С.М.Герасимова);

– «Острів Зміїний як важливий комунікаційний центр Північно-Західного Причорномор’я наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч» (О.Ю.Штепко);

– «Архівні документи з історії класичної системи організації науки та освіти на півдні Російської імперії в XIX – на початку ХХ сторіч, як джерело для вивчення формування соціальної інфраструктури міст-портів Північного Причорномор’я» (С.Є.Березін).

Докладніше про хід конференції – у фотозвіті Одеської філії Грецького Фонду Культури

Під час роботи конференції науковці відвідали Державний архів Одеської області, де ознайомилися з умовами зберігання документів з історії Північного Причорномор’я, з роботою читального залу, видавничою діяльністю архіву та іншими напрямками та формами використання інформації цих унікальних джерел.

За результатами роботи Міжнародної наукової конференції планується оприлюднення матеріалів на веб-сайті Науково-дослідницького проекту «Порти Чорного Моря» та видання збірки доповідей, зроблених науковцями під час конференції.

З інформацією про конференцію можна ознайомитися на веб-сайтах Одеської філії Грецького Фонду Культури та Науково-дослідницького проекту “Порти Чорного Моря”


Засідання комісії в Облдержадміністрації

24 вересня 2013 р. Головний науковий співробітник відділу Науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.Ю.Штепко взяла участь у засіданні обласної комісії з визначення соціально значущих видань місцевих авторів, яке відбулося під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Д.Б.Волошенкова та начальника відділу координації діяльності суб’єктів поліграфічної та видавничою справи Т.В.Вичужаниної. На засіданні були розглянуті питання щодо доцільності видання творів О.Холодова, І.Рябухіна, М.Палієнко, С.Конак та О.Богданович, які були подані авторами на розгляд комісії, як соціально значущі видання. 


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

26 вересня 2013 р. відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті такі питання:

1. Про роботу служби діловодства, архівного підрозділу та Експертної комісії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»;

2. Про затвердження списків №№ 1,2,3 Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;

3. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.


Міжнародна виставка унікальних архівних документів “Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч”

27 вересня 2013 року в приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею відбулося урочисте відкриття Міжнародної виставки унікальних архівних документів «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч». Виставка, яка експонувалася в Одесі – один із спільних заходів Державної архівної служби Українита Федерального архівного агентства Російської Федерації. Організатор виставки – Державний архів Одеської області, за підтримки Одеського історико-краєзнавчого музею.

На виставці були представлені унікальні документи з історії Одеси, які знаходяться у фондах Центрального державного історичного архіву УкраїниДержавного архіву Миколаївської областіДержавного архіву Одеської областіДержавного архіву Херсонської областіРосійського державного історичного архівуРосійського державного військово-історичного архівуРосійського державного архіву стародавніх актів.

Ознайомитися з програмою урочистого відкриття виставки

Переглянути фоторепортаж з відкриття виставки

Присутніх на відкритті виставки привітали головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва Державної архівної служби України Є.О.Маркова; директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко та заступник директора Держархіву Л.Г.Білоусова; заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею Ю.О.Слюсарь; начальник відділу міжнародних зв’язків Федерального архівного агентства К.Г.Черненков, заступник директора Російського державного архіву стародавніх актів Є.Е.Ликова та спеціаліст 1-ї категорії науково-експозиційного відділу архіву Н.Ю.Болотіна.

Одеський історик та письменник Л.П.Ішуткіна передала на зберігання до Державного архіву Одеської області копії унікальних документів про життя та діяльність Іоанна Каподістрії з фонду Архіву зовнішньої політики Російської імперії (копії надані за сприяння Генерального Консулу Російської Федерації в Одесі Ю.О.Антонова).

Одеський фотохудожник Л.С.Сидорський (засновник власного архівного фонду, який налічує понад 50000 одиниць зберігання – фотографій на паперових носіях та у електронному форматі), під час свого виступу торкнувся теми історичної ретроспективи у особових фотографіях та подарував Державному архіву Одеської області авторську кінострічку «Воронцов. Его Одесса» та книгу М.Щербаня «Исповедь» (до якої художник надав авторські фотографії).

Із вітальними промовами виступили друзі архіву – співробітники наукових і освітнянських закладів, представники просвітницьких та громадських організацій Одещини.

Особливу атмосферу на урочистому відкритті виставки створило музичне супроводження, виконане талановитими студентами Одеського училища мистецтв і культури імені К.Ф.Данькевича.

Захід висвітлювався місцевими та регіональними засобами масової інформації. Пропонуємо переглянути спеціальний репортаж з відкриття виставки який підготували наші партнери – журналісти Телерадіокомпанії ГРАД.

Виставка експонувалася у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею протягом 27 вересня – 4 жовтня 2013 року. На офіційному веб-порталі Державної архівної служби України було розміщено скорочену електронну версію виставки он-лайн, до якої увійшли документи Державного архіву Одеської області, Російського державного історичного архіву, Російського державного військово-історичного архіву та Російського державного архіву стародавніх актів.

Пропонуємо вашій увазі повну версію виставки на офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області.

< < <  ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ

< < <   ДИВИТИСЯ ФОТОРЕПОРТАЖ З ВІДКРИТТЯ

Жовтень

Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

2 жовтня 2013 р. Спеціалісти відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області провели комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, під час якої було надано роз’яснення щодо правильності формування та зберігання справ, складання номенклатури справ тощо (куратор В.О.Хромова) та надали науково-методичну допомогу у складанні номенклатури справ та описів з особового складу Одеському національному академічному театру опери та балету (куратор Г.Б.Успенська).


Новини веб-сторінки Держархіву: виставка он-лайн «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч»

4 жовтня 2013 р. На офіційному веб-сайті Державного архіву Одеської області у розділі «виставки он-лайн» розміщено електронну версію міжнародної виставки унікальних архівних документів «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч», до якої увійшли цифрові копії матеріалів з фондів Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Державних архівів Миколаївської, Одеської та Херсонської областей; Російського державного історичного архіву, Російського державного військово-історичного архіву та Російського державного архіву стародавніх актів.

Нагадуємо, що виставка – один із спільних заходів Державної архівної служби України та Федерального архівного агентства Російської Федерації. Її урочисте відкриття відбулося 27 вересня 2013 року у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею.

ДОКЛАДНІШЕ  > > > 


Зйомка телепередачі у Держархіві

8 жовтня 2013 р. У приміщенні Державного архіву Одеської області проходили зйомки телепередачі, присвяченої відображенню історії нашого міста в архівних документах. Приводом для спеціального репортажу стало проведення в Одесі міжнародної виставки «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч», урочисте відкриття якої відбулося 27 вересня 2013 року. Автор – ведуча культурно-мистецької передачі «Мікс», старший редактор Одеської обласної державної телерадіокомпанії Лариса Грачова – взяла інтерв’ю у співробітників Держархіву: заступника директора Лілії Білоусової та архівістів Світлани Герасимової, Анни Паніван та Сергія Березіна, які розповіли про унікальні документи, що знаходяться у фондах нашого архіву, про підготовку та проведення міжнародної виставки. Також до передачі увійшов матеріал, який журналісти зняли в експозиції Одеського історико-краєзнавчого музею та інтерв’ю з заступником директора музею Юрієм Слюсарем.


Нові надходження документів до Держархіву: фонд Одеського психоневрологічного диспансеру

10 жовтня 2013 р. На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли документи Одеського психоневрологічного диспансеру за 1986-1992 роки: річні плани роботи з психіатрії та річні плани впровадження методик та досягнень психіатричної науки в практику роботи медичних установ Одеської області; річні звіти про роботу Одеського психоневрологічного диспансеру; матеріали комісій Міністерства охорони здоров’я з перевірки роботи по наданню медичної допомоги хворим у місті Одесі та Одеській області; кон’юнктурні огляди стану психіатричної допомоги населенню в Одеській області; кошториси витрат, штатні розклади, річні статистичні звіти з праці.


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

11 жовтня 2013 р. Спеціалісти відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області провели комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової, під час були надані роз’яснення щодо правильності складання номенклатури та описів справ, інструкції з діловодства (куратор О.М.Бабко); надали науково-методичну допомогу: Комунальній установі «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» (куратор В.О.Хромова), Одеському державному екологічному університету (куратор І.В.Моторна) – у складанні номенклатур справ; Одеській національній науковій бібліотеці імені М.Горького, Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації (куратор В.О.Хромова) та Південноукраїнському національному педагогічному університету імені К.Д.Ушинського (куратор І.В.Моторна) – у складанні інструкцій з діловодства; Одеському академічному театру музичної комедії імені М.Водяного (куратор О.М.Бабко) – у складанні описів справ постійного зберігання за 1990-2012 роки.


Створення електронної бази даних «Архівні фонди України»

14 жовтня 2013 р. На виконання наказу Державної архівної служби України «Про заходи щодо прискорення роботи зі створення Інформаційної системи «Архівні фонди України», у Державному архіві Одеської області створено робочу групу для внесення до цієї загальноукраїнської електронної бази даних інформації про всі фонди, що знаходяться на зберіганні в Державному архіві Одеської області.


Участь співробітників Держархіву в презентації нового видання: книга М.А.Калмакана «Малобуяликські греки. 200 років на Одещині», Том III

15 жовтня 2013 р. Співробітники Державного архіву Одеської області, заступник директора Л.Г.Білоусова та архівіст 1 категорії С.М.Герасимова, взяли участь у презентації нового історико-краєзнавчого видання – третього тому книги М.А.Калмакана «Малобуяликські греки. 200 років на Одещині» (Одеса, 2013), яка відбулася у приміщенні Одеської філії Грецького Фонду Культури.

Автор книги за фахом юрист, організатор та голова румелійського національно-культурного товариства «Малий Буялик», що об’єднало понад 800 нащадків греків, які свого часу переселилися до Новоросійського краю.

У монографії продовжується публікація невідомих раніше матеріалів з історії колонії Малий Буялик (нині – село Свердлове Комінтернівського району), створеної греками-переселенцями на початку XIX століття. При підготовці своїх робіт (два попередніх томи видання «Малобуяликські греки…» було опубліковано у 2000 та 2003 рр.), дослідник використовує на широке коло джерел, серед яких важливе місце посідають документи з фондів Державного архіву Одеської області. Особливу увагу автор приділив матеріалам адміністративних та господарських справ, які знаходяться у фонді Піклувального комітету у справах іноземних поселенців Півдня Росії, значну кількість яких було вперше введено у науковий обіг.

Під час презентації, заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова виступила з вітальним словом та надала інтерв’ю журналістам місцевих та регіональних засобів масової інформації.

Фото: Одеська філія Грецького Фонду Культури

Докладніше про захід – на веб-сайті партнерів архіву:Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

17 жовтня 2013 р. Спеціалісти відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області провели комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Комунальної установи «Одеська обласна філармонія», під час якої було надано роз’яснення щодо формування, зберігання та складання номенклатур справ; надали науково-методичну допомогу Головному управлінню пенсійного фонду України в Одеській області у складанні описів справ постійного зберігання та справ особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (куратор Г.Б.Успенська).


Нові видання Державного архіву Одеської області: колективна монографія “Носії православ’я Березівщини”

18 жовтня 2013 р. вийшов з друку черговий, XXXVII том серії «Праці Державного архіву Одеської області» – колективна монографія «Носії православ’я на Березівщині» (Одеса: Прес-кур’єр, 2013. – 160 с.). Це дванадцяте видання, присвячене історії Березівського краю, підготовлене групою авторів, у складі яких: І.І.Ніточко – директор Державного архіву Одеської області, П.І.Ляшик – благочинний Березівського округу, О.А.Корецька – головний спеціаліст Державного архіву Одеської області. Книга є другим виданням, у якому розглянуто етапи розвитку релігії на території Березівського району. Видання підготовлено до 1025-річниці хрещення Русі.

Основний текст містить біографії церковників, що протягом різних історичних періодів служили у храмах Березівщини: це особи, які все життя пропрацювали на території району, і діячі, яким довелося всього декілька тижнів проповідувати Слово Боже в селах району.

Текст побудовано за енциклопедичним принципом: біографії розташовано у алфавітному порядку та розподілено за розділами згідно з назвами сіл, у храмах яких служили церковники. У зв’язку з тим, що деякі  служителі культу часто змінювали місце служби, їх біографії розташовано одразу у кількох розділах. Стосовно одних священиків знайдено достатню кількість інформації, тому біографічна стаття має сторінку чи більше, стосовно інших – всього рядок або два. Але й це зроблено завдяки людям, які багато десятиріч поспіль зберігають архівні справи, що дало можливість виявити близько 230 прізвищ діячів православ’я та встановити місця їх служби. Тому, незалежно від кількості знайденої інформації, авторами вирішено розмістити всі виявлені прізвища. Адже навіть одне знайдене речення про ту чи іншу особу робить вагомий внесок у дослідження історії окремої сім’ї і краю в цілому.

Визначаючи хронологічні рамки дослідження, автори взяли до уваги середні дати виникнення сіл на території нашого краю – приблизно, 1800-1805 роки. Тому пошук матеріалу було почато серед документів, датованих саме цими роками. Що стосується кінцевої дати – було досліджено справи архіву Одеської єпархії, датовані 90-ми роками минулого сторіччя. Свідчення про церковнослужителів, які працювали на території району протягом останніх двох десятиріч було зібрано зі слів мешканців сіл та самих священиків, так як особові справи таких церковників ще не потрапили на зберігання до архівних установ.

Видання має більше 600 джерел інформації, серед яких – архівні документи, науково-довідкові та періодичні видання, рукописи, спогади. Ілюстративний матеріал надано настоятелями храмів Березівщини.

Електронну версію монографії розміщено на веб-сторінці Березівської РДА та у розділі «Друковані видання та публікації»на веб-сайті Державного архіву Одеської області».

ПЕРЕГЛЯНУТИ КНИГУ:


Телепередача: інтерв’ю директора Держархіву І.І.Ніточко

21 жовтня 2013 р. директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко взяв участь у авторській програмі народного артиста України Б.Д.Чуфуса «Діалоги», яка вийшла в ефірі Першого каналу Одеської державної телерадіокомпанії.

Програму було присвячено працям Івана Івановича, зокрема, новій книзі – «Носії православ’я на Березівщині» написаної у співавторстві з благочинним Березівського округу Балтської і Ананьївської єпархії, протоієреєм П.І.Ляшиком та головним спеціалістом відділу зберігання, обліку та страхового фонду документів, бібліотекарем Держархіву О.А.Корецькою.

Обговорюючи тематику видань з історії Березівщини, ведучий торкнувся теми переселення українців із територій, відданих Польщі керівництвом СРСР у 1951 році – адже сам головний герой програми також є одним із тих переселенців. Цій темі І.І.Ніточко присвятив монографію «Остання депортація» та значну кількість віршів, які увійшли до виданої у цьому році поетичної збірки «Рідному краю».

Під час розмови у телевізійній студії, Іван Іванович розповів про події, що надихнули його на створення праці «Носії православ’я на Березівщині», про процес підготовки матеріалу, про людей, які брали участь у написанні книги. Протягом бесіди, особливу увагу було приділено значенню діяльності священнослужителів у житті кожної людини і суспільства в цілому.


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

23 жовтня 2013 р. Спеціалісти відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області провели тематичну перевірку роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, під час якої було надано роз’яснення щодо правильності формування та забезпечення умов зберігання справ (куратор Т.М.Ратушна). Підготовлено до передачі на постійне зберігання документи Одеської державної насіннєвої інспекції (куратор І.В.Моторна); надано науково-методичну допомогу Одеському національному морському університету у складанні описів справ з особового складу (куратор О.М.Бабко) та Службі автомобільних доріг в Одеській області – у складанні інструкції з діловодства та положення про Експертну комісію (куратор Г.Б.Успенська).


Участь співробітників Держархіву в міжнародній науково-практичній конференції

24-25 жовтня 2013 р. Завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів та страхового фонду Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В.Хромов взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Історія запорозького козацтва в пам’ятках та музейній практиці», яка проводилась на базі Національного заповідника «Хортиця» (м. Запоріжжя).

А.В.Хромов виступив із доповіддю «Станіслав Тимофійович Василевський – одеський поліцмейстер та Наказний отаман Дунайського козацького війська». У дослідженні було вперше введено у науковий обіг низку документів із фондів Державного архіву Одеської області; також було надано нарис біографії відомого поліцмейстера (який запам’ятався одеситам вдалим розшуком злочинців у резонансному вбивстві архітектора Фраполлі) та окреслив місце і роль С.Т.Василевського в історії південноукраїнського козацтва XIX ст.

У роботі конференції взяли участь більше 60-ти науковців – представників музеїв, заповідників, вузів та дослідницьких установ з усіх регіонів України, а також із Санкт-Петербурга та Ярославля. За результатами конференції планується видання збірки доповідей учасників.

Інформація про конференцію – на веб-сайті Національного заповідника “Хортиця”


До 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників: виставка он-лайн “Пам’ять Одещини”

28 жовтня 2013 р. До 69-ї річниці звільнення України від фашистських загарбників, на веб-сайті Державного архіву Одеської області розміщено оновлену тематичну виставку он-лайн “Пам’ять Одещини”, до якої увійшли документи з фонду Р-8216 “Колекція фотографій пам’ятників міст та сіл Одещини” – фотографії пам’ятників воїнам-визволителям, воїнам-землякам, партизанам, підпільникам та жертвам Холокосту, встановленим у містах та районних центрах Одеської області.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ ОН-ЛАЙН


Нові надходження документів до Держархіву: фонд Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного

30 жовтня 2013 р. На зберігання до Державного архіву Одеської області передано документи Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного за 1989-2012 роки: накази з основної діяльності; річні фінансово-господарчі плани; річні та квартальні звіти з основної діяльності; річні кошториси; штатні розписи; колективні договори; річні статистичні звіти з якісно-кількісного складу працівників; книги обліку зайнятості акторів; місячні репертуари театру; програми, афіші; відгуки та рецензії преси про творчість театру; фотографії акторів у виставах.


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

31 жовтня 2013 р. відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області на якому були розглянуті такі питання:

1. Про описування особливо цінних та унікальних документів, що зберігаються в фондах Державного архіву Одеської області;

2. Про описування науково-технічної документації (креслення, плани Одеси, літографії, малюнки тощо), що зберігаються в фондах Держархіву;

3. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

По перших двох питаннях доповідала заступник начальника відділу зберігання, обліку та страхового фонду В.К.Січкаренко. З метою виявлення та описування особо цінних та унікальних документів, що містяться у фондах Держархіву, протягом січня – жовтня 2013 р. було проглянуто 797 справ (за планом – 500). У дорадянських фондах (ф. 101, «Одеське приватне чоловіче училище Файга»; ф. 16, «Одеська міська управа», оп. 66, 67, 68, 69, 75, 77, 128) було виявлено 35 фото учнів училища Файга (1896-1918 рр.) та 130 друкованих видань (газети, брошури, журнали, бланки тощо, 1881-1906 рр.).

Серед фондів радянського часу та періоду незалежності України було проглянуто 10 особових фондів (р-7400, «Боровий С.Я.»; р-7401, «Гриценко М.С.»; р-7466, «Ткаченко Н.О.»; р-7467, «Твердохліб І.І.»; р-7973, «Шаповаленко М.О.»; р-7974, «Соколовський М.П.»; р-7977, «Гольденберг О.Л.»; р-7978, «Самохоцький О.С.»; р-7979, «Покритан О.К.»; р-7980, «Коробко Д.П.»), – у яких було виявлено 480 фотографій та 95 друкованих видань (афіші спектаклів одеських театрів, запрошення на засідання та вечори, книги, журнали та газети, які відображають події того часу) за 1930- 1980 рр. Всі особо цінні документи були оцифровані та внесені в електронну базу даних Держархіву.

Щодо описування науково-технічної документації (креслення, плани, літографії, малюнки), протягом поточного року в фонді «Одеська міська управа» (ф. 16, оп. 66, 67, 68, 69, 75, 77, 128) було виявлено та описано 275 креслень та планів за 1845-1909 рр. Креслення виконані Ф.В.Гонсіоровським, М.М.Дітеріхсом, іншими відомими одеськими архітекторами, землемірами та інженерами. Техніка виконання – акварель, туш, олівець, на кальці чи папері; розміри креслень різні, деякі з них наклеєні на тканину. Всі документи описані та занесені в електронну базу даних Держархіву.

В ході обговорення першого та другого питань були прийняті рішення:

1. Визнати проведену у 2013 році роботу задовільною;

2. Внести до плану роботи Держархіву на 2014 рік виявлення та описування науково-технічної документації, що зберігається у фондах Держархіву.

Листопад

Експозицію в музеї завершено, але вона продовжує своє життя: виставка «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч» на веб-сайті та в приміщенні Держархіву

5 листопада 2013 р. Шановні друзі архіву! Державний архів Одеської області став організатором українсько-російської виставки архівних документів «Одеса наприкінці XVIII – на початку ХХ сторіч», яка відбулася у рамках спільних заходів Державної архівної служби України та Федерального архівного агентства Російської Федерації. В експозиції були представлені унікальні матеріали з історії нашого міста, які знаходяться у фондах Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Державних архівів Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, Російського державного історичного архіву, Російського державного військово-історичного архіву та Російського державного архіву стародавніх актів. Організаційну підтримку заходу забезпечили наші партнери – Одеський історико-краєзнавчий музей, у приміщенні якого виставка експонувалася протягом 27 вересня – 4 жовтня 2013 р.

Докладніше: інформація про західфоторепортаж з відкриття.

Після завершення роботи виставки, колектив архівістів вирішив продовжити її «життя», розмістивши експозиційні стенди у Головному корпусі Державного архіву Одеської області:

Відтепер, кожен із відвідувачів архіву на власні очі може побачити унікальні документи з історії Одеси, оригінали яких знаходяться в архівах інших міст і навіть, країн – у Києві, Миколаєві та Херсоні, у Москві та Санкт-Петербурзі.

Одночасно, було проведено роботу по вдосконаленню електронного варіанту виставки, опублікованої на веб-сайті Держархіву. Тематичні блоки отримали пояснювальні підписи, ескізи документів при зверненні до них відкриваються у збільшеному розмірі; усі сторінки мають систему навігації. Задля зручного перегляду ілюстративного матеріалу та використання довідкової інформації, до переліку документів було внесено інтерактивні посилання для переходу на відповідні частини виставки.  

НА ПОЧАТОК ВИСТАВКИ  > > >


Нові надходження документів до Держархіву: метричні та реєстраційні книги населених пунктів Бессарабії за 1937 рік

8 листопада 2013 р. У Державному архіві Одеської області продовжується робота по прийманню на постійне зберігання документів від Відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області. Фонди архіву поповнилися метричними та реєстраційними книгами церков і примарій населених пунктів Бессарабії за 1937 рік (на той час ця частина Одещини тимчасово знаходилася під владою королівства Румунія).

У справах містяться записи (та алфавіти до них) про народження, шлюб і смерть за 1937 рік по населених пунктах сучасного Арцизького району (6 одиниць зберігання поповнили фонд 897), Болградського району (33 од. зб., Ф. 903), Кілійського району (55 од. зб., Ф. 908), Ренійського району (28 од. зб., Ф. 914), Саратського району (6 од. зб., Ф. 915), Тарутинського району (14 од. зб., Ф. 916), Татарбунарського району (14 од. зб., Ф. 917).


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

12 листопада 2013 р. Спеціалісти відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області провели комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня».

Заклад було створено у 1936 році під назвою «міська спеціалізована лікарня», після реорганізації, у 1976 році отримав свою теперішню назву. КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» є установою – джерелом комплектування Національного архівного фонду. Документи постійного зберігання та з особового складу упорядковані по 1998 рік включно.

Під час перевірки було надано роз’яснення щодо правильності формування та зберігання справ, складення номенклатури справ та інструкції з діловодства; надано науково-методичну допомогу у підготовці описових статей, формуванні та оформленні описів справ постійного зберігання та з особового складу (куратор В.О.Хромова).


Участь співробітників Держархіву в методичних семінарах

14 листопада 2013 р. Спеціалісти відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області взяли участь в проведенні короткотермінового семінару з підвищення кваліфікації секретарів сільських, селищних та міських рад «Порядок комплектування архіву. Завдання та перспективи розвитку галузі архівознавства та діловодства на сучасному етапі», який відбувся в Одеському регіональному інституті державного управління (Т.В.Ратушна) та роботі семінару для керівників структурних підрозділів адміністрації Одеського морського порту «Складення зведеної номенклатури справ» (Г.Б.Успенська).


Участь співробітників Держархіву в заходах до 80-х роковин Голодомору

16 листопада 2013 р. Представники Державного архіву Одеської області – заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова та провідний спеціаліст С.Є.Березін, – взяли участь у заході, присвяченому вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. Захід, який був організований українською громадою міста, відбувся у приміщенні Болгарського культурного центру за участі одеських архівістів, істориків, політичних та громадських діячів.

Заступник директора Держархіву зробила доповідь про науковий доробок одеських архівістів у пошуках джерел, вивченні та публікації історичних матеріалів з історії Голодомору. Л.Г.Білоусова нагадала, що робота у цьому напрямі розпочалася в архіві ще у 1985-1986 рр., коли було створено робочу групу з підготовки збірки документів з історії розвитку сільського господарства на Одещині в радянський період. В подальшому, з кінця 1980-х рр. розпочався процес розсекречування документів та розширення доступу громадськості до цієї інформації. З початку 1990-х рр. співробітники Держархіву продовжили пошук свідчень про події 1932-1933 рр., провели декілька документальних виставок та підготували низку публікацій за цією темою у місцевих періодичних виданнях.

Важливим етапом науково-дослідницької роботи стала підготовка до видання книги під назвою «Голодомор в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 рр.): Спогади, документи, дослідження» (Одеса, 2005). Протягом наступних двох років ця публікація була значно доповнена новими документами та науковими розробками. Результатом проведеної роботи стало видання нової книги – «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» (Одеса, 2007), складовими частинами якої стали чотири розділи: «Статті», «Спогади очевидців», «Документи Державного архіву Одеської області» та новий розділ «Документи до Мартирологу жертв Голодомору 1932-1933 років на Одещині». Одночасно, в серії «Праці Державного архіву Одеської області» було видано книгу «Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район» (Одеса, 2008), автором-упорядником якої став директор архіву І.І.Ніточко.

Своєрідним підсумком проведеної роботи стала публікація «одеського» тому загальноукраїнського видання «Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні: Одеська область. – Частина 1» (Одеса, 2008). Обласний том був підготовлений колективом упорядників Держархіву (керівник pобочої групи – Л.Г.Білоусова). До книги увійшли: Мартиролог жертв Голодомору; перелік 471 населеного пункту, постраждалого від Голодомору; перелік 37 населених пунктів Одеської області, занесених на “чорні дошки”; список очевидців; реєстр 237 пам’ятників і пам’ятних знаків, встановлених у містах та районах Одеської області на вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років; географічний покажчик; відомості про організаторів, склад координаційних рад і робочих груп у містах і районах Одеської області, авторів та упорядників.

Л.Г.Білоусова підкреслила, що на цьому роботу по вивченню Голодомору не було припинено. До 80-х роковин страшної трагедії, Державний архів Одеської області спільно з кафедрою історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова готує до друку чергове видання – «Українське село 1932-1933 років у спогадах очевидців: Одеська область».

Книга є логічним продовженням Обласного тому «Національної Книги Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні» – в ній зібрані сотні свідчень очевидців тих страшних часів, переважна більшість яких оприлюднюються вперше. Інформація збиралася в районах і містах Одещини починаючи ще з 1990-х років, але більшість їх було зібрано у період 2004-2008 рр. Для пошуку очевидців тих подій та їх родичів залучалися установи соціального захисту населення, охорони здоров’я, відділи ведення Державного реєстру виборців, паспортні відділи, громадські організації. Найактивнішу участь у роботі взяли установи освіти – працівники міських і районних відділів освіти, вчителі, школярі, члени пошукових груп, які безпосередньо здійснювали опитування свідків і зібрали переважну більшість матеріалів. До справи залучалися студенти історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та студенти, що проходили практику у Державному архіві Одеської області. Опитування свідків проводилося також сільськими радами, бібліотеками, музеями, краєзнавцями, благодійними фондами, журналістами, представниками громадських організацій. Загалом, у роботі взяли участь1197 громадян; у містах та районах Одещини було прийнято на державне зберігання, описано та долучено до Національного архівного фонду України 3245 свідчень. Усі ці матеріали було передано до Державного архіву Одеської області на постійне зберігання, де вони стали частиною новоутвореної колекції документів «Голодомор 1932-1933 років в Одеській області».

Як зазначив С.Є.Березін, на сучасному етапі розвитку суспільства, співробітники архіву докладають чимало зусиль для поширення інформації за допомогою офіційного веб-сайту Державного архіву Одеської області. До 80-х роковин Голодомору планується створення та розміщення спеціальної виставки он-лайн, до якої увійдуть електронні версії видань архіву за цією темою.

Співробітники Державного архіву Одеської області провели ретроспективну презентацію тематичних видань та подарували екземпляри цих книжок бібліотеці Одеського українського клубу.

Також на заході із доповідями виступили к.і.н., доцент Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Н.О.Петрова та к.і.н., заступник голови обласної організації ВО «Свобода» з питань історичної пам’яті С.М.Боган. Після завершення конференції, присутні переглянули документальний фільм та долучилися до загальнонаціональної акції «Послання пам’яті». Захід висвітлювався місцевими та всеукраїнськими ЗМІ.


Нові надходження документів до Держархіву: книги реєстрації актів цивільного стану за 1937 рік

20 листопада 2013 р.  У Державному архіві Одеської області продовжується робота по прийманню на постійне зберігання документів від Відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області. До фондів Держархіву надійшли книги реєстрації актів цивільного стану та алфавітами до них за 1937 рік. У справах містяться записи про народження, шлюб та смерть мешканців населених пунктів Балтського району (38 одиниць зберігання поповнили фонд Р-8218); Березівського району (6 од. зб., ф. Р-8219); Біляївського району (13 од. зб., ф. Р-8220); Великомихайлівського району (3 од. зб., ф.Р- 8221) та Іванівського району (8 од. зб., ф. Р-8222).


Відрядження співробітників Держархіву до м. Львов

19-22 листопада 2013 р. завідуючий лабораторією фізичної схоронності архівних документів та страхового фонду Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В.Хромов знаходився у відрядженні до м. Львов для обміну досвідом реставраційних робіт із фахівцями Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника та Центрального державного історичного архіву України у м. Львові.

Під час відрядження відбулися:

– ознайомлення зі структурою та функціями відділів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника;

– демонстрація методів виявлення видань, рукописів та інших одиниць зберігання, які потребують реставрації чи ремонту;

– теоретичне та практичне освоєння методик палітурних та реставраційних робіт на базі відділу реставрації бібліотеки;

– вивчення традиційних та інноваційних матеріалів, реагентів та обладнання, які використовуються у реставраційній справі (особливої уваги заслуговує поява нового матеріалу – «фільмопласт», який надає можливість швидше та якісніше проводити ремонт і незначні обсяги реставрації рукописних документів; матеріал вже активно використовується в європейських архівних інституціях для реставрації документів XIX –XX ст.);

– ознайомлення зі списком виробників та продавців реставраційного обладнання та матеріалів в Україні;

– візит до Центрального державного історичного архіву України у м. Львові для ознайомлення з методиками реставраційних робіт (зокрема, під час обміну досвідом було враховано декілька раціоналізаторських ідей, які забезпечують економію матеріалів).

За результатами відрядження підготовлено пропозиції щодо вдосконалення роботи лабораторії Державного архіву Одеської області.


До 80-х роковин Голодомору 1932-1933 років: виставка он-лайн документів і публікацій Державного архіву Одеської області


До 80-х роковин Голодомору 1932-1933 років: телепередача

22 листопада 2013 р. у приміщенні Державного архіву Одеської області відбулися зйомки телепередачі, присвяченої трагічній даті нашої історії – 80-м роковинам Голодомору 1932-1933 років. Директор архіву І.І.Ніточко, заступник директора Л.Г.Білоусова та провідний спеціаліст С.Є.Березін надали інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії «Град». Співробітники архіву нагадали про доробок одеських архівістів у пошуках і вивченні історичних джерел про Голодомор, про досвід публікації документів та перспективи подальшої роботи з оприлюднення матеріалів за цією темою.

Спеціальний репортаж вийшов в ефір 23 листопада 2013 р. та був розміщений на веб-сайті наших друзів та партнерів – телерадіокомпанії «Град».

ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧУ


До 175-річчя з дня народження І.С.Нечуй-Левицького: виставка он-лайн на веб-сайті Держархіву

175-річчя з дня народження І.С.Нечуй-Левицького (1838-1918) – значний привід нагадати про життєвий шлях і знову звернутися до його творчої спадщини. Вшановуючи пам’ять видатного українського письменника та громадського діяча, Державний архів Одеської області пропонує переглянути виставку он-лайн документів, присвячену цій ювілейній даті.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВИСТАВКУ


Участь співробітників Держархіву в роботі міжнародного науково-практичного семінару

25-26 листопада 2013 р. завідуючий лабораторією фізичної схоронності архівних документів та страхового фонду Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В.Хромов взяв участь у роботі міжнародного науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», який відбувся на базі Державного політехнічного музею при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». Програма передбачала низку заходів, такі як: лекції, презентації,  майстер-класи та круглі столи, серед яких:

– Андреа Де Поло (менеджер проектів Фотоархіву Фрапеллі Алінарі; м. Флоренція, Італія), висвітив у низці виступів теоретичні та практичні питання оцифровки фотодокументів;

– Хіларі Робертс (архівіст, головний куратор фотоархіву Імперського військового музею; м. Лондон, Великобританія), повідомила про практику оцифрування в музеї;

– Ігор Кривулькін (к. фіз.-мат. н., заступник директора з наукової роботи  Державного політехнічного музею при НТУУ КПІ), доповів про проблеми довгострокового збереження оцифрованих об’єктів історичного, культурного та наукового надбання у рамках створення страхового фонду документації;

– Ольга Баркова (к.т.н., заступник директора з розвитку ІКТ Спеціалізованого центру ТОВ «БАЛІ»), розповіла про досвід підключення оцифрованого документального надбання України  до інтегрованого європейського каталогу EUROPEANA.

По закінченню науково-практичного семінару, у підтвердження освоєння програми, А.В.Хромов отримав сертифікат учасника. 


Надання науково-методичної допомоги установам Одеської області

27 листопада 2013 р. Спеціалісти відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області надали Господарському суду Одеської області (куратор Г.Б.Успенська), Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової (куратор О.М.Бабко), Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз, Державному підприємству «Науково-дослідний інститут «Шторм» та Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації (куратор В.О.Хромова) – науково-методичну допомогу у складанні зведених номенклатур справ; Державному підприємству Український науково-дослідний інститут медицини транспорту, Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та виховання (В.О.Хромова) – науково-методичну допомогу у складанні інструкцій з діловодства.Прес-конференція директора Держархіву І.І.Ніточко

28 листопада 2013 р. Директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко запросив на зустріч представників місцевих і регіональних засобів масової інформації. Під час прес-конференції йшлося про попередні результати та подальші перспективи роботи над проектом «Електронний архів».

Під час розмови з журналістами, І.І.Ніточко нагадав, що процес інформатизації Державний архів Одеської області розпочав одним із перших в Україні. Важливим етапом у цьому процесі стало створення «офіційного представництва» в мережі інтернет. В 2003 році на веб-порталі Одеської обласної державної адміністрації з’явилася веб-сторінка архіву, яка, завдяки плідній творчій співпраці архівістів та спеціалістів Комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр», на сьогодні перетворилася в один із найпотужніших серед обласних архівів в Україні веб-сайтів (нагадаємо, що в квітні 2013 року розпочала роботу оновлена, більш сучасна його версія).

Наприкінці 2012 року архівом було розроблено нову, унікальну для українських архівів, концепцію інформатизації – а саме, створення змістовної та зручної у користуванні бази даних «Електронний архів». Робота у цьому напрямку передбачає:

– оцифрування усіх наявних описів, картотек, справ та ін. – для забезпечення фізичної схоронності оригіналів (страховий фонд);

– обробку копій страхового фонду в зручний для роботи – перегляду, створення баз даних тощо – формат (фонд користування);

– забезпечення доступу користувачів до цієї інформації (в мережі інтернет, в читальних залах, на робочих місцях співробітників).

На веб-сайті Держархіву вже розміщено першу частину «Електронного архіву» – повні списки фондів та описи 600 фондів дорадянського періоду (більше 1 тисячі файлів). Це перша в Україні спроба розміщення такого комплексу електронних матеріалів на веб-сайті обласного архіву. Результативність роботи підтверджують статистичні данні, а про її велику користь для суспільства свідчать численні позитивні відгуки відвідувачів архіву та листи з подякою, які надходять на адресу архіву.

Діяльність архівістів у цьому напрямі продовжується – сьогодні до оприлюднення на веб-сайті готується черговий блок інформації: електронні версії описів радянського часу (понад 8000 фондів) та партійного архіву (понад 4000 фондів). Одночасно, в архіві проводиться робота по оцифруванню науково-довідкового апарату – насамперед, картотеки.

Також І.І.Ніточко зазначив, що Держархів включено до регіональної програми інформатизації Одеської області на 2014-2016 роки. Придбання нового обладнання дозволить провести оцифрування науково-довідкового апарату в усіх архівних установах Одещини.

На прес-конференції були присутні друзі та партнери Держархіву – представники Одеської обласної державної телерадіокомпанії та телерадіокомпанії «Град», журналісти місцевих та регіональних ЗМІ.

Переглянути репортаж на веб-сайті телерадіокомпанії “Град”


Засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву

28 листопада 2013 р. відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті питання:

1. Про роботу архівного підрозділу Вищого навчального комунального закладу «Одеське художнє училище імені М.Б.Грекова» доповідала архіваріус Р.П.Гоцик. Було вирішено: зобов’язати навчальний заклад провести науково-технічну обробку документів постійного зберігання з 1988 по 2011 роки та включити до описів особові справи видатних викладачів та наочні матеріали (фотографії, малюнки, диски тощо).

2. Про зміну назви фонду особового походження О.О.Калініченка. Було вирішено: уточнити назву фонду особового походження, визначивши назву як «Калініченко Олександр Олександрович, військовий моряк – підводник, капітан І-рагу запасу ВМС України, капітан далекого плавання, громадський діяч, історик».

3. Про приймання особового фонду Назима Мухаметзяновича Якупова. Було вирішено: прийняти фонд Н.М.Якупова – Героя Радянського Союзу, заслуженого діяча науки України, доктора історичних наук, професора, з 1972 р. по 1992 р. завідуючого кафедрою історії КПРС Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, який очолював Спеціалізовану раду по захисту дисертацій, автора більше 250 наукових публікацій, в тому числі більше 20 монографій. Основними темами досліджень професора Н.М.Якупова були питання з історії Другої світової війни, діяльності політичних партій в Російській імперії та діяльності Комуністичної партії, історія тоталітарних режимів у світі.

4. Про приймання колекції «Українська народна творчість», сформованої Петром Трофимовичем Маркушевським. Було вирішено: прийняти колекцію «Українська народна творчість», зібрану кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української філології Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова, фольклористом П.Т.Маркушевським разом зі студентами університету протягом 1970 – 1990-х років на території різних областей УРСР. Колекція включає 600 зошитів з описанням традицій, обрядів, пісень, легенд та інших жанрів народної творчості.

5. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Грудень

Нові надходження документів до Держархіву: книги реєстрації актів цивільного стану за 1937 рік

2 грудня 2013 р. У Державному архіві Одеської області продовжується робота по прийманню на постійне зберігання документів від Відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області. До фондів Держархіву надійшли книги реєстрації актів цивільного стану та алфавітами до них за 1937 рік.

У справах містяться записи про народження, шлюб та смерть мешканців населених пунктів Кодимського району (7 одиниць зберігання поповнили фонд Р-8223); Комінтернівського району (4 од. зб., ф. Р-8224); Любашівського району (2 од. зб., ф. Р-8227); Роздільнянського району (2 од. зб., ф.Р- 8230) та Ширяївського району (3 од. зб., ф. Р-8232).


Участь представників Держархіву в роботі чергового засідання Науково-дослідницького та освітянського центру імені Г.В.Флоровського

4 грудня 2013 р. Представники Державного архіву Одеської області – провідний спеціаліст С.Є.Березін та головний науковий співробітник О.Ю.Штепко взяли участь у роботі Науково-дослідницького та освітянського центру імені Г.В.Флоровського, який проводить свої засідання з 2009 року на базі Філософського факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. На черговому засіданні центру були присутні викладачі та студенти університету, одеські історики та краєзнавці.

Провідний спеціаліст Держархіву, випускник історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова С.Є.Березін виступив на засіданні з доповіддю за темою: «Антикознавство та його представники в Новоросійському університеті». За цією тематикою дослідником було опубліковано понад 40 статей у наукових виданнях.

Автор ознайомив присутніх з історією становлення антикознавчих дисциплін (історія, класична філологія, епіграфіка, нумізматика та ін.) в стінах одного із старіших вищих навчальних закладів нашої держави. Адже, на кафедрах всесвітньої історії, грецької словесності та римської словесності (згодом – класичної філології), теорії та історії мистецтв, історії церкви та філософії історико-філологічного факультету Новоросійського університету (1865-1920) плідно працювали відомі вітчизняні антикознавці. Характерною рисою в цей період став тісний взаємозв’язок представників університету з науковими товариствами, насамперед – Одеського товариства історії та старожитностей. З Одесою пов’язані біографії академіків Н.П.Кондакова, Ф.І.Успенського, О.В.Нікітського; саме тут проводили свою дослідницьку та педагогічну роботу П.К.Брун, В.Н.Юргевич, Ф.А.Струве, В.І.Модестов, Л.Ф.Воєводський, Ф.Є.Корш, Р.Ю.Віппер, О.М.Деревицький, Б.В.Варнеке та інші видатні вчені. Наприкінці XIX – на початку ХХ сторіч, завдяки плідній діяльності професора Е.Р. фон Штерна, на історико-філологічному факультеті було підготовлено цілу низку фахівців: до цієї «одеської школи» належали Б.В.Фармаковський, М.І.Мандес, Є.Г.Кагаров, М.Ф.Болтенко. Завдяки плідній діяльності колишніх представників Новоросійського університету, в наступні, досить непрості періоди історії було збережено славетні традиції дослідження та викладання, завдяки чому сьогодні Одеса по праву є одним із провідних центрів антикознавства.


Участь представників Держархіву в презентації нових видань О.Й.Губаря та відкритті виставки М.І.Жука в Одеському літературному музеї

4 грудня 2013 р. Представники Державного архіву Одеської області – заступник директора архіву к.і.н. Л.Г.Білоусова та архівіст 1 категорії С.М.Герасимова взяли участь у заходах, які відбулися у наших друзів та партнерів архіву – в приміщенні Одеського літературного музею. На презентації нових видань відомого одеського історика і краєзнавця О.Й.Губаря, з вітальним словом виступила заступник директора Державного архіву Одеської області. У своїй промові Л.Г.Білоусова підкреслила, що у своїх наукових розвідках дослідник спирається на широке коло джерел, першочергове місце серед яких займають унікальні документи, які знаходяться у Державному архіві Одеської області. Автор добре обізнаний на цих документах та загалом на складі фондів – адже, Олег Губарьє одним із найчастіших відвідувачів читального залу нашого архіву.

    

Саме на документальному підґрунті базується нова монографія «Очерки ранней истории евреев Одессы», – книга, присвячена малодослідженим аспектам ранньої історії єврейської громади нашого міста: шляхам міграції перших поселенців та їхньому розселенню, соціальному та майновому стану, складу сімей та родинним стосункам, сфері професійної діяльності, участі у місцевому самоврядуванні та загалом – у розбудові Одеси. Окремий розділ монографії присвячено розгляду питань історії розвитку «бродської» єврейської громади та її релігійному життю (нагадаємо, що саме у приміщенні колишньої Бродської синагоги на теперішній час знаходиться головний корпус Держархіву). Слід зазначити, що Л.Г.Білоусова увійшла до складу наукових консультантів цього видання, примірники якого були подаровані до бібліотеки Держархіву особисто автором.

Інше видання, яке презентував у Золотій залі Одеського літературного музею О.Й.Губарь, має назву «Second ear», і вона є логічним продовженням попередніх прозаїчних нарисів та нотаток, раніше опублікованих автором.

Також представники Державного архіву Одеської області відвідали нову виставку, яка відкрилася у приміщенні Одеського літературного музею до 130-річчя з дня народження М.І.Жука. На виставці «Всевладність краси» представлені картини і графіка, керамічні вироби, прижиттєві видання та рукописи його творів  – видатного вітчизняного художника та письменника, професора Одеського художнього училища.

Докладніше – в репортажі телеканалу «Новая Одесса»


Події у читальному залі Держархіву

6 грудня 2013 р. У читальному залі Державного архіву Одеської області працювали:

1) Кононенко В’ячеслав Вікторович – провідний спеціаліст з персоналу 40-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області по охороні об’єктів (ПАТ «Одеській НПЗ»), – з метою написання історичного формуляру з історії створення Державної пожежної частини з охорони ПАТ «Одеський НПЗ»;

2) Вдовиченко Євген Володимирович – викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету, – з метою підготовки дисертації на тему: «Суднобудування і Чорноморський військово-морський флот у I пол. XIX ст.: стратегічні завдання та шляхи їх реалізації (1800-1853 рр.)»;

3) Гриб Ганна Миколаївна – асистент кафедри історії держави та права Національного університету «Одеська Юридична Академія», – з метою підготовки дисертації на тему: «Історико-правові передумови формування інституту примирення в Україні».


Нові надходження документів до Держархіву: фонд Управління міграційної служби в Одеській області

9 грудня 2013 р. Державний архів Одеської області прийняв  на державне зберігання документи від Управління міграційної служби в Одеській області за 2005 – 2012 роки: накази з основної діяльності, регламент та положення Управління, баланс, кошторис, штатний розпис, звіти по кадрам, інформації про міграційні процеси в Одеській області і подання допомоги біженцям, про міжетнічну ситуацію на Одещині та роботу з національними товариствами, про національний склад населення Одеської області та діяльність національно – культурних товариств, про незаконну міграцію та роботу з біженцями тощо.


Нові надходження документів до Держархіву: особовий фонд О.О.Калініченка

10 грудня 2013 р. Державний архів Одеської області продовжує приймати на державне зберігання документи до особового фонду Р-8240 від Калініченка Олександра Олександровича – військового моряка – підводника, капітана І-го рангу запасу ВМС України, громадського діяча, історика. До фонду надійшли нові документи за 1997 – 2013 роки, серед яких: типографські та самовидавничі примірники творів О.О.Калініченка; збірка творів призерів конкурсу дитячо-юнацької творчості мариністів на честь 100-ї річниці з дня народження Героя Радянського Союзу, моряка-підводника О.І.Маринеска; матеріали музейних читань Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського; програми міжнародних та всеукраїнських наукових військово-історичних та історико-краєзнавчих конференцій; матеріали Одеського міжрегіонального об’єднання творчих осередків мариністів імені І.П.Гайдаєнка Всеукраїнської спілки письменників – мариністів.


Участь співробітників Держархіву в підготовці та відкритті виставки у Одеському історико-краєзнавчому музеї

12 грудня 2013 р. Співробітники Державного архіву Одеської області – заступник директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова, начальник відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків О.В.Мартиненко, архівіст 1-ї категорії С.М.Герасимова та провідний спеціаліст С.Є.Березін взяли участь в урочистому відкритті виставки у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею. Нова виставка – «Достоин славы он…» присвячена 250-річчю з дня народження Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора Олександра Федоровича Ланжерона (1763-1831).

Співробітники Держархіву взяли активну участь у підготовці виставки: у фондах архіву виявлено низку унікальних документів про життя та діяльність видатного вітчизняного адміністратора та державного діяча. Фотокопії документів Державного архіву Одеської області увійшли до експозиції разом з матеріалами з фондів Одеського історико-краєзнавчого музею, Одеського археологічного музею НАН України і Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та матеріалами з особових колекцій А.Дроздовського та Т.Максимюка.

На урочистому відкритті, заступник директора Держархіву к.і.н. Л.Г.Білоусова виступила з промовою, у якій розповила про спільну роботу одеських архівістів та музейних працівників над створенням виставки.

Захід висвітлювався місцевими та регіональними засобами масової інформації.

Докладніше:

– на веб-сайті партнерів архіву – Одеського історико-краєзнавчого музею

– в репортажі партнерів архіву – телерадіокомпанії «Град»

– в репортажі журналістів сайту «Музейний простір»

– в репортажі журналістів сайту «Таймер»


Нові надходження документів до Держархіву: книги реєстрації актів громадянського стану за 1937 рік

17 грудня 2013 р. На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли нові документи – книги реєстрації актів громадянського стану та алфавіти до книг по місту Одеса (ф. Р-8085, 136 одиниць зберігання) від Відділу державної реєстрації актів громадянського стану реєстраційної служби Головного управління юстиції в Одеській області.


Нові надходження документів до Держархіву: фонд Одеської обласної державної насіннєвої інспекції

19 грудня 2013 р. На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли нові документи від Одеської обласної державної насіннєвої інспекції (за 2002 – 2010 роки, в кількості 36 справ): накази з основної діяльності, зведені річні звіти про роботу, штатний розпис, кошториси, колективний договір.


До Дня працівників архівних установ України: телепередача

24 грудня 2013 р. В день професійного свята українських архівістів, співробітники Державного архіву Одеської області – директор Держархіву І.І.Ніточко, провідний спеціаліст Г.М.Паніван та архівіст 1-ї категорії С.М.Герасимова надали інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії «Круг».

Докладніше – на веб-сайті ТРК «Круг»


Вітаємо з Днем працівників архівних установ України!


До Дня працівників архівних установ України: публікація у пресі

24 грудня 2013 р. З нагоди професійного свята українських архівістів, провідний спеціаліст Державного архіву Одеської області С.Є.Березін підготував публікацію з історії архівної справи на Одещині. Стаття «Новый век архивного дела в Одессе» вийшла на сторінках газети «Вечерняя Одесса» № 193 (9915) від 24.12.2013 р.

Читати статтю –на веб-сайті газети «Вечерняя Одесса»


Хранитель історичної пам’яті: нова публікація про директора Держархіву І.І.Ніточко

26 грудня 2013 р. Провідний спеціаліст Державного архіву Одеської області С.Є.Березін у співавторстві з доктором історичних наук, професором Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Т.Г.Гончаруком, підготували публікацію, у який йде мова про діяльність директора Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко у галузі збереження традицій та подальшого розвитку архівної справи на Одещині. Статтю «Хранитель історичної пам’яті» опубліковано на сторінках газети «Вечерняя Одесса» № 194-195 (9916-9917) від 26.12.2013 р.

Читати статтю –на веб-сайті газети «Вечерняя Одесса»З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Архів новин за інші роки