Хроніка подій: 2012 рік

Січень

5 січня. 

Надано науково-методичну допомогу Одеському державному екологічному університету з питань складання інструкції з діловодства (куратор О.Д. Лунякін). 

● Завершено упорядкування документів постійного зберігання Служби автомобільних доріг за 2000-2008 роки (куратор Г.Б.Успенська).

9 січня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко надав інтерв‘ю ТРК «Україна» про підсумки роботи архіву за 2011 рік та перспективи розвитку архівної галузі у 2012 році. Архівіст І категорії відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків С.М.Герасимова розповіла про роботу з дослідниками в читальному залі архіву. Головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів НАФ О.А.Корецька провела екскурсію по архівосховищу для представників ЗМІ. ПРЕС-РЕЛІЗ

11 січня. 

Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В.Василька передав на державне зберігання документи за 1988-2001 роки, серед яких матеріали канцелярії, літературно-драматургічної частини, бухгалтерії, профспілкового комітету.

12 січня. 

Надано науково-методичну допомогу Апеляційному суду Одеської області та Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області у складанні номенклатури справ (куратор Г.Б.Успенська).

17 січня. 

Заступник директора Держархіву Л.Г.Білоусова надала інтерв’ю журналістам ТРК «ГРАД» і «АРТ» за темою «Перші автомобілі та перші правила». Були представлені документи Одеської міської управи за 1911 рік: списки власників авто та мотоциклетів, фото шоферів та машин, дозволи та білети водіїв, правила дорожнього руху.

18 січня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко та начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О.Солончук перевірили стан архівної справи та діловодства архівного відділу Миколаївської райдержадміністрації. Начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань О.І.Ксендзик перевірила роботу архівного відділу Березівської райдержадміністрації. Під час перевірки була надана науково-методична допомога та консультації.

23 січня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко надав інтерв’ю Одеській обласній державній телерадіокомпанії з нагоди 80-ї річниці утворення Одеської області.

24 січня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко виступив у радіоефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії з нагоди 80-ї річниці заснування Одеської області.

25 січня. 

Відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Одеської області. Розглядалися наступні питання:

1. Про якість підготовки планово-звітної документації.

2. Про упорядкування документів Держархіву області.

3. Результати виконання наказу від 1 листопада 2011 року № 57 про удосконалення веб-сторінки Держархіву.

4. Про роботу із запитаннями та зверненнями громадян відділу документів трудового архіву Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міськради.

5. Основні напрямки роботи лабораторії з фізичного збереження документів Державного архіву області по створенню цифрових копій.

● Особовий фонд відомого одеського краєзнавця Сергія Зеноновича Лущика, який зберігається в Держархіві Одеської області з 2009 року, поповнився новими матеріалами від фондоутворювача. Надійшли документи народного артиста СРСР В.С. Василька: біографічні матеріали В.С.Василька та його дружини Ю.М.Розумовської-Василько; матеріали творчої діяльності В.С.Василька (рукописні твори, опубліковані твори); листування з родичами та знайомими; друковані видання, присвячені народному артисту СРСР В.С.Васильку та Українському музично-драматичному театру; фотографії сімейні та сцен з театральних вистав; плакати (афіші) одеських персональних виставок художників, поетів та ін.

26 січня. 

Проведено засідання ЕПК Держархіву, на якому були розглянуті такі питання:

1. Затвердження плану роботи ЕПК на 2012 рік.

2. Доповіді членів ЕПК про затвердження описів, актів, номенклатур.

31 січня. 

За пропозицією користувача читального залу, одеського краєзнавця Олександра Андросова було запрошено журналістів ТРК «Град» відвідати архів та ознайомитися з документами про життя і діяльність в Одесі Дмитра Івановича Менделєєва. Співробітники архіву Сергій Березін та Світлана Герасимова розповіли про наукову та викладацьку роботу видатного вченого-хіміка у Рішельєвському ліцеї в 1855-1856 рр.

Лютого

1 лютого. 

У ефірі ТРК «Град» вийшов репортаж до 105-ї річниці смерті автора періодичної таблиці хімічних елементів, видатного хіміка Д.І. Менделєєва.  Участь у телесюжеті взяли співробітники архіву Світлана Герасимова та Сергій Березін. В програмі також було висвітлено питання про відображення імені вченого у топоніміці Одеси: у 1946 р. сучасний провулок Топольського мав назву «провулок Мендєлєєва», та лише у 1953 р. вул. Присутствєнну було перейменовано на честь відомого вченого.

● В архіві пройшли методичні заняття для працівників Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради з питань зберігання та обліку документів НАФ, укладання списку джерел комплектування, підготовки документації з планування і звітності. Заняття організували та провели начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О.Солончук, заступник начальника відділу С.В.Виногловська, начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань О.І.Ксендзик, начальник відділу формування НАФ Г.Б.Успенська

2 лютого. 

Держархівом проведено тематичну перевірку архівного підрозділу Одеської державної академії будівництва та архітектури, надано пропозиції зі створення електронної бази даних (куратор Т.В.Ратушна) та науково-методичну допомогу Одеському НДІ судових експертиз у складанні номенклатури справ (куратор В.О.Хромова).

3 лютого. 

Архів відвідалистуденти 4 курсу гуманітарного факультету Одеського політехнічного університету (27 осіб). Заняття провели начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук і начальник відділу формування документів НАФ та діловодства Г.Б. Успенська.

8 лютого. 

Державна інспекція з контролю за цінами в Одеській області, у зв’язку з ліквідацією, передала на зберігання документи за 2011 рік: матеріали канцелярії, фінансово-господарського відділу, сектору кадрів.

9 лютого. 

Надано науково-методичну допомогу Одеському обласному центру зайнятості та Міському центру зайнятості (куратор Т.В.Ратушна), Одеському обласному управлінню водних ресурсів (куратор О.Д.Лунякін) у складанні номенклатури справ, положення про експертну комісію.

13 лютого. 

Працівники Держархіву ознайомили журналістів регіональних ЗМІ з умовами роботи читального залу, столу довідок, архівосховищ; розповіли про роботу колективу в аварійній будівлі, рівень заробітної плати, проблеми виконання запитів та роботу дослідників у читальному залі. У передачі також взяли участь професор Т.Г.Гончарук та аспірант А. Лобан.

●  У рамках заходів, присвячених 80-й річниці утворення Одеської області, в приміщенні головного корпусу Одеської обласної державної адміністрації було відкрито виставку документів і матеріалів з фондів Держархіву Одеської області.

80 років тому, 9 лютого 1932 року, на IV позачерговій сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету XII скликання, що відбулася у місті Харкові, було прийнято рішення про утворення на території Української Соціалістичної Радянської Республіки п’яти областей: Харківської, Київської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської. Про прийняття цієї постанови було оголошено у черговому номері «Вістей ВУЦВК» наступного дня – 10 лютого 1932 року; її повний текст був оприлюднений 29 лютого 1932 року на сторінках «Збірника законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України» №5.

За документами, що знаходяться на зберіганні у фондах Державного архіву Одеської області, встановлено, що вже 13 лютого 1932 року відбулося перше засідання бюро Одеського обласного комітету КП (б)У. Фактичним завершенням організаційного процесу по оформленню керівних установ нової адміністративно-територіальної одиниці стала Перша обласна партійна конференція, що відбулася у місті Одесі 27-30 травня 1932 року. На той час до складу Одеської області входили частини сучасних Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.

З0-ті роки минулого сторіччя стали для Одещини періодом значних досягнень і разом з тим, численних втрат. Усі ці сумні та радісні події – сторінки історії нашого краю. Знати та пам’ятати про них – наш святий обов’язок.

На веб-сторінці архіву відкрито виставку он-лайн документів «Одеській області – 80 років».

14 лютого. 

Заступник директора Держархіву Л.Г. Білоусова та головний науковий співробітник С.Є. Березін взяли участь у роботі «круглого столу» з питань взаємодії органів державної влади та громадськості, що відбувся в Одеській облдержадміністрації. Під час обговорення питань реалізації ініціативи «Відкритий уряд», Л.Г. Білоусова доповіла присутнім про досвід співпраці з громадськістю та про організаційну роботу стосовно створення при Держархіві Громадської ради.

● Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О.Солончук проведено заняття зі співробітниками відділу з обговорення методичних рекомендацій «Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення облікових документів у державних архівах України».

15 лютого. 

Журналісти ТРК «ГРАД» і «АРТ» відвідали архів з метою підготовки телепередачі про роботу колективу в аварійній будівлі архіву. Працівники архіву ознайомили журналіста Ірину Яковлєву з умовами роботи читального залу, столу довідок, архівосховищ.

● У новинах ТРК «Град» вийшов репортаж про роботу Держархіву Одеської області з громадськістю, про стан зберігання фондів та рівень заробітної плати архівістів, про проблеми виконання запитів громадян та роботу дослідників у читальному залі.

16 лютого. 

Проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи ЕК та архівного підрозділу Одеського обласного управління водних ресурсів, Управління у справах сім’ї та молоді Одеської облдержадміністрації (куратор О.Д. Лунякін).

17 лютого. 

У приміщенні Одеської філії Грецького Фонду Культури відбулося відкрите засідання з приводу взаємодії Державного архіву Одеської області та громадськості. До порядку денного було внесено:

– виступ директора Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко «Про взаємодію архіву і громадськості: завдання на 2012 рік»;

– виступ заступника директора Держархіву Л.Г.Білоусової «Про забезпечення доступу громадськості до інформації суспільного значення: досвід та перспективи роботи архіву»;

– обговорення перспектив подальшої співпраці архіву та громадськості: внесення пропозицій від учасників зборів та проведення дискусій з актуальних питань.

Проведення засідання викликало неабиякий інтерес з боку широких верств суспільства – на відкритому засіданні були присутні понад шістдесят представників численних наукових, освітянських, культурно-просвітницьких установ та закладів Одещини, дослідників та постійних відвідувачів читального залу, громадян, які небайдужі до діяльності та подальшої долі архіву.

Під час обговорення із змістовними доповідями про перспективи подальшого розвитку співпраці архіву з громадськістю виступили: член Асоціації німців України О.М.Келер з пропозицією продовжити передачу архівних матеріалів із архіву СБУ для вільного доступу до них; директор Одеського історико-краєзнавчого музею В.В.Солодова з ідеєю продовжувати традицію організації спільних експозицій; директор Муніципального музею приватних колекцій С.І.Остапова з пропозицією заснувати благодійний фонд архіву та розпочати спільний проект під назвою «Бабусі» з демонстрацією старих сімейних фотографій на веб-сайті Держархіву; доктор історичних наук, професор кафедри історії України ОНУ імені І.І.Мечникова А.О.Бачинська, яка, підтримуючи ідею обміну інформацією, передала в дар архіву путівник архіву у місці Кюстенділ (Болгарія) та запропонувала допомогу у поповненні тематичного каталогу силами науковців та дослідників; волонтер архіву, аспірант історичного факультету М.Кашкаєв запропонував свою допомогу у перекладі рубрики «Новини» на веб-сайті на англійську мову та поширенні інформації за кордоном; відомий одеський краєзнавець О.Ю. Розенбойм запропонував свою допомогу з надання консультацій дослідникам та розробки методички «Консультація краєзнавця» на веб-сайті Держархіву; одеський краєзнавець О.П. Чилей висловив побажання ініціювати звернення до органів влади та управління з порушенням питання про надання або спорудження нової будівлі для Державного архіву Одеської області.

Після обговорення були проведені вибори членів  ради по координації взаємодії Держархіву та громадськості; на посаду голови було обрано керівника Академічного центру АсМАН та наукової групи Товариства «Одеський меморіал», кандидата філологічних наук Лідію Всеволодівну Ковальчук.

17 лютого. 

У новинах ТРК «АРТ» та «Град» пройшли телепередачі про засідання відкритого засідання Держархіву Одеської області, присвяченого  заємодії архіву з громадськістю. У телепередачі взяли участь представники Громадської ради: інтерв’ю дали директор Одеської філії Грецького Фонду Культури С. Парадісопулос, професор кафедри історії України, д.і.н. О.А. Бачинська. Від архіву виступили: директор І.І. Ніточко, заст. директора Л.Г.Білоусова, головний спеціаліст Г.М. Паніван, реставратор О.Б. Філіпович. Було також докладно висвітлено хід роботи відкритого засідання.

16-19 лютого. 

Представники Державного архіву Одеської області взяли участь у роботі Меморіальної міжнародної наукової конференції пам’яті лауреата Державної премії України, академіка РАЕН, декана історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, професора Володимира Никифоровича Станко (1937-2008), яка відбувалася в Одесі.

На пленарному засіданні, що проходило 16 лютого у головному конференц-залі Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, із привітальним словом до присутніх звернувся друг вченого Михайло Цобенко.

Після урочистого відкриття, відбулася презентація випуску збірки наукових праць «Человек в истории и культуре», до якої увійшли статті випускників історичного факультету, співробітників архіву: «Розвиток інвайроментальної археології у радянський період» (О.Ю. Штепко, у співавторстві зі студенткою історичного факультету О.В. Артюховою), «Фонды Одесского общества истории и древностей в архивных собраниях: к вопросу о перспективах дальнейшей разработки материала» (С.Є. Березін, у співавторстві з к.і.н., доцентом Т.О. Ізбаш-Гоцкан), «Антиковедение и его представители в Новороссийском университете: кафедра всеобщей истории: Ф.И. Успенский, А.С. Трачевский, В.Н. Пирогов» (С.Є.Березін).

Значною подією стало відкриття меморіальної дошки на історичному факультеті – навчальному закладі, випускником якого був В.Н. Станко, та якому вчений присвятив майже два десятиріччя своєї педагогічної та адміністративної діяльності.

У конференції брали участь друзі та учні видатного вченого і педагога – представники наукових та освітянських установ з багатьох міст України, Молдови, Росії. За результатами роботи конференції було прийнято рішення про регулярне проведення в Одесі міжнародних заходів, присвячених пам’яті професора В.Н. Станко.

21 лютого. 

У Державному архіві Одеської області завершено описування унікальної колекції «Голодомори в Одеській області 1932-1933, 1946-1947 рр. Пам’ять народу: свідчення, спогади, дослідження» (Ф. Р-8236, оп.2 – 388 од.зб. за 1922-2009 рр.). Робота здійснена начальником відділу науково-довідкового апарату Валентиною Онопрієнко. Основою колекції стали безцінні документальні свідчення трагедій Голодоморів в Україні, зібрані протягом 1997-2008 років архівними установами Одещини:

– Документи на паперових носіях: 388 од. зб.

– Документи на цифрових носіях: 31 справа, 55 компакт-дисків (2478 фотокадрів, 30 відеослайдів, 37 відеофільмів, 3 відеокасети, 1 аудіозапис.

До колекції були включені такі матеріали. Пам’ятка та методичні рекомендації щодо підготовки Національної Книги Пам’яті «Голодомор 1932-1933 років в Україні» та обласного тому Національної Книги Пам’яті «Голодомор 1932-1933 років» (2008). Звіти та інформації про виконання заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (2008). Інформаційні зведення стосовно надання Держархіву Одеської області матеріалів про Голодомор 1932-1933 рр. районними та міськими архівними відділами (2008). Перелік книг РАЦС про смерть по м. Одесі за 1931-1933 рр., виданих управлінням Одеської облдержадміністрації для складання списків осіб, що загинули під час Голодомору 1932-1933 рр. (2008). Свідчення очевидців Голодоморів 1932-1933, 1946-1947 рр., зібрані у містах та районах Одещини (2007-2008). Протоколи опитування громадян для підтвердження факту голодомору 1932-1933 рр. (2008). Списки очевидців Голодомору 1932-1933 рр., що надали свідчення (2008). Списки свідків Голодоморів 1932-1933, 1946-1947 рр. (2008). Списки громадян, загиблих від Голодомору 1932-1933 рр. (за свідченнями та за книгами РАГС; 2008). Списки громадян, які постраждали від Голодомору 1932-1933 рр. (за свідченнями; 2008). Копії протоколу вилучення майна та худоби у мешканця с. Комишівка Суворовського району Ізмаїльської області П.А. Бугенка від 20.07.1948 (2008). Анкетні дані осіб, які пережили Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (2008). Переліки населених пунктів, що постраждали, зникли та заново заселені у зв’язку з Голодомором 1932-1933 рр. (2008). Свідчення очевидців про осіб, що допомагали виживати постраждалим у роки Голодоморів та чинили опір геноцидній політиці (у рамках Всеукраїнської акції «Людяність у нелюдяний час»; міста та райони Одеської області; 2008). Список осіб, які допомагали вижити односельцям під час Голодомору 1932-1933 рр. (2008). Списки осіб – виконавців політики Голодомору 1932-1933 рр. (2008). Карти-схеми масових та поодиноких поховань загиблих від Голодомору 1932-1933 рр. на території Одещини (2008). Творчі, конкурсні та науково-пошукові роботи вчителів і учнів з тематики Голодоморів (2007-2008). Учнівські реферати з тематики Голодоморів (2007-2008). Сценарії концертів-реквіємів, вечорів-реквіємів, учнівських конференцій, уроків-реквіємів, уроків пам’яті, уроків скорботи, класних годин, виховних годин, годин спілкування, лінійок пам’яті та ін., присвячені пам’яті загиблих від Голодоморів (2007-2009). Стінні газети, радіолінійки, доповіді, виступи, вірші та ін., присвячені пам’яті загиблих від Голодоморів (2007-2009). Художні оповідання та вірші громадян (мешканців районів) про Голодомор (2007-2008). Народні приказки та прислів’я часів Голодоморів. Малюнки учнів початкової школи з тематики Голодоморів (2007). Книги, брошури, буклети, газетні статті з тематики Голодоморів (2005-2009). План проведення та сценарій Всеукраїнської акції «Засвіти свічку!» (2007). Переліки пам’ятників та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій в Україні, встановлених на Одещині (2008). Переліки документів та матеріалів 1932-1933, 1946-1947рр., зібрані на Одещині (2008). Фотодокументи: фотографії свідків Голодоморів (179; 1922-2009); пам’ятників та пам’ятних знаків жертвам Голодоморів та політичних репресій в Україні, встановлених на Одещині (143; 2007-2008); Всеукраїнських акцій «Засвіти свічку!», «33 хвилини» та виховних заходів в культурно-освітніх закладах, з відкриття та освячення пам’ятних знаків на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в містах і селах Одещини (1038; 2007-2009). Звіти начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських архівів про роботу з виконання плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (1998; 2008).22 лютого. В газеті «Одесская жизнь» № 8 (283) від 22 лютого – 4 березня 2012 року вийшла стаття Андрія Соколова: «Кто спасет память Одессы». У статті подано відомості щодо фондів архіву, умов зберігання, про роботу з громадянами з виконання запитів та звернень, роботу читального залу, проблеми у зв’язку з недостатньою штатною чисельністю, про аварійний стан архіву та можливість надання нової споруди.

23 лютого. 

Було проведено засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому розглянуто питання якості формування Національного архівного фонду, збагачення його фото-, відео- та аудіоматеріалами, ілюстративними документами. До порядку денного були внесені такі питання:

1. Про роботу ЕК та стан упорядкування і зберігання справ в управлінні сім’ї та молоді ОДА (доповідала головний спеціаліст Управління сім’ї та молоді ООДА А.В. Сичова).

2. Про зміни назв фондів, які увійшли до «Зведеного каталогу метричних книг» (начальник відділу інформації О.В.Мартиненко).

3. Вимоги до включення документів НАФ до «Анотованого реєстру унікальних документів» (начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О.Солончук)

4. Затвердження описів, актів, номенклатур.

5. Обговорення проекту номенклатури справ Державного архіву Одеської області.

24 лютого. 

На веб-сторінці Держархіву відкрито виставку он-лайн «До 125-річчя з дня народження українського режисера, актора, драматурга Леся Курбаса (1887–1837)». Представлено унікальні документи з фондів Державного архіву Одеської області: «Театральна майстерня художнього об’єднання «Березіль» (ф. Р-5441) та з особового фонду колекціонера С.З.Лущика (ф. Р-8098), в яких знайшли відображення життєвий шлях та творча діяльність видатного сина українського народу.

27 лютого. 

На запрошення Держархіву журналісти ТРК «ГРАД» відвідали наше приміщення з метою підготовки телепередачі до 125-річчя з дня народження видатного українського режисера, драматурга та публіциста Леся Курбаса. Архівіст Світлана Герасимова дала інтерв’ю стосовно документів архіву щодо театральної студії «Березіль», створеної в Одесі у 1924 р.

28 лютого. 

У новинах ТРК «Град» вийшов телесюжет за участю архівіста Світлани Герасимової, присвячений 125-річному ювілею Леся Курбаса.

● Одеський національний університет імені І.І. Мечникова передав на державне зберігання документи за 1954 – 1983 роки, серед яких матеріали звітів науково-дослідницьких робіт, канцелярії, учбової ради, наукової та учбових частин, факультетів, кафедр, деканатів, відділу аспірантури, підготовчого відділення, інспектору з закордонних зв’язків, бухгалтерії, відділу кадрів, профкому, групи народного контролю.

Березня

1 березня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко та провідний спеціаліст С.Є.Березін взяли участь у телевізійній програмі, присвяченій 80-річчю утворення Одеської області, яка демонструвалася у ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії – програму було створено у традиційній творчій співпраці. Глядачі побачили оригінали документів, копії яких експонувалися в облдержадміністрації; представники архіву надали коментарі до представленого матеріалу та окреслили коло актуальних питань у справі збереження та примноження джерел нашої історичної пам’яті.

● Надано науково-методичну допомогу Головному управлінню державної казначейської служби в Одеській області (куратор Т.В.Ратушна) у складанні номенклатури справ; завершено упорядкування справ постійного зберігання Регіонального відділення фонду державного майна України по Одеській області (куратор В.О.Хромова).

7 березня. 

Напередодні Міжнародного жіночого дня журналіст ТРК «Град» Марія Сопкалова відвідала архів, щоб ознайомитися з цікавими документами про роль жінки в суспільстві у різні історичні епохи. У новинах ТРК «Град» вийшов репортаж за участю працівників архіву Світлани Герасимової та Сергія Березіна, які представили унікальні документи і фотографії про відомих жінок-одеситок, а саме – про засновницю Одеського Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, члена багатьох благодійних товариств княгиню Роксандру Едлінг (уродж. Стурдзу) та видатного офтальмолога, Героя Соціалістичної Праці, академіка Надію Олександрівну Пулковську; у репортажі йшлося також про систему жіночої освіти у XIX – XX ст., зокрема – про Вищі жіночі курси в Одесі.

● На державне зберігання надійшли документи Одеського обласного виробничого об’єднання будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних доріг за 1971-1989 роки, серед яких матеріали канцелярії, бухгалтерії, місцевого комітету, відділів: технічного, головного механіка, організації праці і заробітної платні, фінансового, кадрів.

13 березня. 

Заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків С.А.Желясков на черговому засіданні секції книги Одеського будинку вчених провів презентацію науково-довідкового видання «Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1. 1797-1939».

14 березня. 

Завідуючий лабораторією з фізичної збереженості документів Анатолій Хромов написав статтю «Політика Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора П.Є. Коцюби щодо козацьких військ Південної України», яка увійшла до наукового видання «Записки історичного факультету» ОНУ імені І.І. Мечникова (Випуск 20, 2009). У статті на основі архівних та опублікованих матеріалів висвітлюється політика П.Є. Коцюби щодо козацтва, визначається місце генерал-губернатора у процесі ліквідації Азовського та Дунайського козацького війська. У додатку до статті опубліковано оригінал одного з документів.

● Заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Степан Желясков взяв участь у засіданні комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

15 березня. 

Головний спеціаліст відділу науково-довідкового апарату Валентина Деречина взяла участь у Всеукраїнській науковій військово-історичній конференції, яка проходила у м. Києві, та виступила з доповіддю «З історії діяльності вищих органів державної влади України щодо створення військово-морських сил України (1991-1992).

● Проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи ЕК та архівного підрозділу Головного управління праці та соціального захисту населення; надано науково-методичну допомогу з питань складання номенклатури справ, упорядкування документів постійного зберігання, з особового складу, зберігання документів в архівному підрозділі (куратор Г.Б.Успенська).

17 березня. 

Заступник директора Держархіву Одеської області Лілія Білоусова взяла участь у презентації першого тому серії «Реабілітовані історією. Одеська область», що відбулася у приміщенні Золотого залу Одеського літературного музею. Видання є складовою частиною загальноукраїнського проекту «Реабілітовані історією», метою якого є дослідження репресивної політики радянської влади та увіковічення пам’яті імен тисяч безвинно постраждалих від її наслідків на Одещині.

Опубліковано унікальні свідоцтва: численні архівні матеріали (серед яких значне місце займають документи, що знаходяться на зберіганні у фондах архіву Одеської області), спогади, біографічні нариси та публікації про долю репресованих, інформація про пошук місць масових поховань, тощо.

Упорядники книги – керівник Одеського Академічного центру АсМАН та наукової групи Товариства «Одеський меморіал», кандидат філологічних наук Лідія Ковальчук та кандидат історичних наук Едуард Петровський. У роботі обласної редакційної колегії взяли участь представники Держархіву – кандидат історичних наук Лілія Білоусова (вона ж увійшла до складу авторського колективу) та Вероніка Алєксєєва.

16-17 березня. 

Головний науковий співробітник Олена Штепко та провідний спеціаліст Сергій Березін взяли участь у підготовці та роботі IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські читання – 2012», яка відбулася на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Під час роботи конференції було заслухано понад 200 доповідей науковців з України, Російської Федерації та Польщі, у яких розглянуто широке коло актуальних проблем археології, етнології, історії стародавнього світу та середніх віків, нової та новітньої історії, історії міжнародних відносин, спеціальних історичних дисциплін, історії України, історії Росії. За результатами роботи конференції планується видання збірки наукових праць, до якої увійдуть тексти доповідей співробітників архіву: «Матеріали з історії острову Зміїного: основні групи правових джерел» (О.Ю.Штепко) та «Одесская школа антиковедения в начале ХХ столетия: новые материалы к биографии М.Ф. Болтенко» (С.Є.Березін).

20 березня. 

Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Степан Желясков виступив на обласному семінарі керівників музеїв закладів освіти в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тема доповіді: «Використання архівних матеріалів Держархіву у формуванні експозицій, присвячених 80-й річниці утворення Одеської області».

21 березня. 

На веб-сторінці відкрито виставку он-лайн документів з фондів Держархіву, присвячену 170-річчю від дня народження видатного українського композитора та громадського діяча Миколи Віталійовича Лисенка (1842-1912).

21 березня. 

У рамках заходів, присвячених Дню визволення Одеси від фашистських загарбників та річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у приміщенні головного корпусу Одеської обласної державної адміністрації було відкрито виставку документів з фондів Державного архіву Одеської області «Славетні дати пам’яті та шани». Електронні копії матеріалів експозиції також були надані до Одеської міської ради.

22 березня. 

Проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Управління культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації (куратор В.О.Хромова) надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування документів постійного зберігання, з особового складу, формування справ.

23 березня. 

Відбулася прес-конференція, під час якої директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко ознайомив представників обласних та міських ЗМІ з підсумками роботи архівних установ Одеської області у 2011 році. На прес-конференції були присутні журналісти Одеської обласної державної телерадіокомпанії, ТРК «Град», «РІАК», «GNews», «Real Estate-TV», періодичних видань «Одеські вісті», «Юг»; ІА «Контекст-Причерноморье», інтернет-видання «Таймер».

25 березня. 

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г. Білоусова взяла участь в урочистих заходах, присвячених Національному святу Греції – Дню Відродження, які були організовані Генеральним консульством Греції в Одесі та Одеською філією Грецького Фонду Культури.

В приміщенні Літературного музею відбулася презентація книги «Григорій Маразлі. Честь паче почесті» (Одеса, 2012). Автори книги – С.Г. Решетов і Л.В. Іжік; публікація була здійснена за підтримки МЗС Греції.

Як зазначив С.Г. Решетов, неоцінну допомогу в пошуковій роботі автор знайшов у Держархіві Одеської області. Саме тут, разом із співробітниками архіву, багато часу дослідник працював над текстами унікальних документів минулих сторіч.

26 березня. 

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г. Білоусова взяла участь у презентації книги завідуючого сектором генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії Національної академії наук України, кандидата історичних наук В.В.Томазова «Рід Маврокордато в Російській імперії: історія роду в документах і фактах» (Хіос, 2012), яка відбулася у приміщенні Одеської філії Грецького фонду культури. Ця книга – третє видання з серії «Сім’ї острова Хіос», яка фінансується Греко-українською палатою та особисто Я. Поліхронопулосом. Книгу видано грецькою мовою, але у майбутньому планується її переклад на російську та українську мови.

Автором попередньої книги з цієї серії, присвяченій історії відомої в Одесі сім’ї Петрококіно є заступник директора Держархіву, кандидат історичних наук Л.Г. Білоусова.

На презентації відбулася виставка унікальних документів з фондів Державного архіву Одеської області за темою «Рід Маврокордато в Одесі».

29 березня. 

Проведено засідання ЕПК Держархіву, на якому були розглянуті питання:

1. Про роботу ЕПК, стан упорядкування, обліку та зберігання документів в Управлінні культури Одеської облдержадміністрації.

2. Про виконання наказу Укрдержархіву № 139 від 29.12.2011 «Про вжиття заходів щодо упорядкування та приймання документів НАФ на постійне зберігання, що знаходяться в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій понад встановлені роки»: проблемні питання, організація виконання у. «Зведеного плану-графіку на 2012 – 2016 роки».

3. Критерії укладання списку установ-джерел комплектування архівних відділів райдержадміністрацій: заслуховування керівників Ананьївського, Біляївського, Кодимського, Татарбунарського районних архівів та Южненського міського архіву. Консультації та рекомендації.

4. Затвердження інструкції з діловодства та Номенклатури справ Держархів.

5. Схвалення «Методичних рекомендацій щодо відбору на державне зберігання документів НАФ вищих та середніх навчальних закладів».

6. Про стан упорядкування документів Держархіву Одеської області за 2007–2009 роки.

7. Про виключення зі списку № 1 джерел формування НАФ ОП «Одесвинпром».

8.Про визначення категорії архівного фонду, документи якого готуються для передачі на державне зберігання.

9. Про затвердження описів, актів, та ін.

30 березня. 

На державне зберігання надійшли документи від Одеського технікуму вимірювань за 1950-1990 рр. До складу новоствореного фонду прийнято 193 справи, серед яких: накази з основної діяльності, протоколи та звіти державних кваліфікаційних комісій, річні фінансові звіти.

31 березня. 

В газеті «ЮГ» № 22(15954) від 31 березня 2012 року вийшла стаття Наталії Бржестовської: «Будущее архива – в виртуальной реальности». У статті подано відомості щодо умов зберігання документів, про роботу читального залу архіву та про доступ користувачів до архівних матеріалів на сайті Держархіву у розділі «Електронний архів».

Квітень

2 квітня. 

Проведено комплексні перевірки діловодної служби, роботи ЕК та архівного підрозділу: Головне Управління агропромислового розвитку ОДА (куратор Г.Б.Успенська), Головне управління економіки ОДА (куратор Т.В.Ратушна); надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування документів постійного зберігання, з особового складу, формування справ. Завершено упорядкування документів постійного зберігання Одеського держаного економічного університету (куратор В.О.Хромова).

6 квітня. 

Директор Держархіву І.І. Ніточко та провідний спеціаліст С.Є. Березін взяли участь у презентації виставки «Традиційний румунський рушник» із фондів історичного музею м. Галац, альбому «Нижньодунайський рушник» та книжкової виставки «Рушниковий дивосвіт України», що відбулися у приміщенні музею Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

9 квітня. 

Оновлено он-лайн виставку документів і матеріалів з фондів Державного архіву Одеської області, присвячену 68-й річниці визволення Одеси від фашистських загарбників.

14 квітня. 

В газеті «Народна трибуна» № 15 (11997) від 14 квітня 2012 року вийшла стаття кандидата філософських наук Павла Козленка і головного спеціаліста Держархіву Валентини Деречіної «К 70-летию организации партизанского движения в Балтском районе». У статті розповідається про єврейських партизан, їх керівників та боротьбу проти німецьких окупантів.

19 квітня. 

Проведено тематичну перевірку діловодної служби Головного управління статистики в Одеській області (куратор Т.В.Ратушна) та тематичну перевірку архівного підрозділу Товариства з додатковою відповідальністю «Чорноморгідробуд», надано науково-методичну допомогу з питань зберігання документів постійного зберігання та з особового складу.

● Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області передав на державне зберігання документи за 1935 рік: книгу реєстрації актів цивільного стану про шлюб і алфавіт до книги по Комінтернівському району (Р-8224).

24 квітня. 

Видано друком п’ятий випуск збірки наукових праць «Воронцовский сборник» (Одесса, 2012), до якої увійшли матеріали Міжнародної наукової конференції «V Воронцовские чтения. М.С. Воронцов и его эпоха: историческая ретроспектива», яка відбулася в м. Одесі 5-6 листопада 2011 р. На сторінках видання опубліковано статті співробітників архіву: «М.К. Павловский – настоятель церкви во имя Св. Александра Невского» (С.А. Желясков, у співавторстві з В.В. Левченко), «Кабинетные исследования острова Змеиный во второй половине ХIХ в.» (О.Ю. Штепко), «Э.Р. фон Штерн и постановка преподавания всеобщей истории в Новороссийском университете» (С.Є. Березін).

● Начальник відділу зберігання, обліку документів та страхового фонду Олена Солончук та заступник начальника відділу інформації Степан Желясков взяли участь у ювілейному засіданні Наукової секції книги при Одеському будинку вчених. 912-е засідання було присвячено 60-річчю краєзнавчої діяльності і 45-річчю літературної творчості Сергія Зеноновича Лущика та проходило в Оріховій залі Одеського будинку вчених. У архіві зберігається особовий фонд С.З. Лущика – краєзнавця, бібліофіла і колекціонера (Р-8098). С.З. Лущик продовжує поповнювати свій фонд цікавими краєзнавчими документами.

25 квітня. 

На веб-сторінці розміщено он-лайн виставку документів і матеріалів з фондів Держархіву Одеської області, присвячену траурній даті – 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи, що сталася 26 квітня 1986 року.

26 квітня. 

Було проведено засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву, на якому були розглянуті такі питання:

1. Критерії укладання списку установ – джерел комплектування архівних відділів райдержадміністрацій: заслуховування керівника Арцизького районного архіву. Консультації та рекомендації.

2. Про визначення наказів з адміністративно-господарських питань.

3. Про приймання особового фонду професора Василя Терентійовича Галяса – історика, ветерана ОНУ імені І.І. Мечникова.

4. Про затвердження описів, актів, та ін.

Травень

3 травня. 

Проведені тематичні перевірки діловодної служби: Головного управління статистики в Одеській області (куратор Т.В.Ратушна) та Товариства з додатковою відповідальністю «Чорноморгідробуд» (куратор О.М. Бабко). Надано науково-методичну допомогу Головному управлінню статистики в Одеській області стосовно складання примірної номенклатури справ для районних та міських відділів статистики у зв’язку з реорганізацією.

4 травня. 

Видано перший номер наукового видання «Історичний альманах» (Центр досліджень з історії освіти, науки та техніки на півдні України імені академика В.І. Липського, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2012), на сторінках якого опубліковано роботу співробітника архіву С.Є.Березіна «Архивные материалы и пресса о деятельности «Румынского университета» в Одессе».

8 травня. 

На веб-сторінці оновлено виставку он-лайн документів і матеріалів з фондів Держархіву «Герої Радянського Союзу Одещини», присвячену річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.

10 травня. 

Проведені тематичні перевірки архівного підрозділу: Одеського науково-дослідного протичумного інституту імені І.І. Мечникова, ПАБ «Одессільмаш», надано науково-методичну допомогу з питань зберігання документів постійного зберігання та з особового складу, формування справ (куратор І.В.Моторна).

15 травня. 

Видано друком черговий номер збірки наукових праць «Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Випуск 3(32) «Історичні науки» (Миколаїв, 2012), на сторінках якого опубліковано роботу співробітника архіву О.Ю.Штепко «Відтворення розвитку острову Зміїного на сторінках суспільно-аналітичного щотижневика «Дзеркало тижня».

16 травня. 

Одеський художній музей передав документи на державне зберігання за 1947-2001 роки: книги відгуків відвідувачів, афіші, запрошення на виставки, дні відкритих дверей, лекторії, накази з основної діяльності, накази Міністерства культури та обласного управління культури з основної діяльності музею, плани і звіти роботи, штатні розписи, протоколи профспілкових зборів.

17 травня. 

На базі Одеського регіонального інституту державного управління було проведено семінар – нараду «Забезпечення збереженості НТД. Проблеми та шляхи їх вирішення на сучасному етапі» з представниками організацій та підприємств Одеської області за участю Центрального державного науково-технічного архіву України та Державного архіву Одеської області. Розглядались питання роботи ЕК юридичних осіб – джерел формування НАФ в зоні комплектування ЦДНТД України, роботи з НТД архівних підрозділів та ЕК організацій – джерел комплектування Державного архіву Одеської області, законодавчої та методичної бази архівної справи в Україні, ключові питання збереженості НТД – невід’ємної частини НАФ України, тощо.

22 травня. 

В приміщенні Держархіву відбувся методичний семінар, на якому співробітники архіву прослухали лекцію за темою «Історія Великої Вітчизняної війни у біографіях: безсмертний подвиг двічі Героя Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака», присвячену 125-річному ювілею з дня народження видатного сина українського народу (доповідач – начальник відділу інформації О.В.Мартиненко). Присутні також ознайомилися з літературою бібліотечного фонду архіву та матеріалами за темою, що розміщені на веб-порталах, у яких знайшли відображення героїчні сторінки партизанської боротьби проти фашистських загарбників, що розгорнулася на тимчасово окупованих територіях за часів Великої Вітчизняної війни. На семінарі були розглянуті питання перспективності подальшого дослідження архівних матеріалів за темою. Як було зазначено, на веб-сторінці Держархіву постійно публікуються електронні матеріали з історії Великої Вітчизняної війни (огляди, реєстри та описи фондів, методичні розробки, виставки он-лайн). На жаль, в архіві немає документів, на сторінках яких би знайшли пряме відображення життєвий шлях та військова діяльність С.А. Ковпака: ця інформація знаходиться в Центральних державних архівах України, у фондах Держархівів Полтавської та Сумської областей. 

23 травня. 

Особовий фонд відомого одеського краєзнавця Сергія Зеноновича Лущика поповнився новими матеріалами від фондоутворювача. Надійшли документи про святкування 60-річчя краєзнавчої діяльності С.З. Лущика та матеріали професора С.Т. Каменського: особові документи (свідоцтво, програма дипломної роботи, виписки ВАК, списки, переліки наукових праць, характеристика, особова справа, фотокартка); вирізки з газет про діяльність С.Т. Каменського в Одеському інституті інженерів морського флоту СРСР; наукові роботи з питань суднобудівництва.

24 травня. 

Співробітники Державного архіву Одеської області взяли участь в урочистому відкритті XIII Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині», яка відбулася протягом 24-26 травня у приміщенні Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького.

26-27 травня. 

Завідуючий лабораторією фізичної збереженості документів і страхового фонду Анатолій Хромов взяв участь у роботі Міжнародних наукових читань «Південна Україна: козацька та післякозацька доба (ХVІ-ХХ ст.)», які відбулися в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова. Конференція, що проводилася з нагоди 15-річчя Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України, була присвячена пам’яті видатного історика, педагога та громадського діяча, який свого часу також працював у нашому архіві – Анатолія Діомидовича Бачинського (1933-1995). На конференції співробітник Держархіву Анатолій Хромов виступив з доповіддю на тему «Поліцейська служба дунайських козаків в Одесі в другій третині ХІХ ст.».

29 травня. 

Співробітники Держархіву Одеської області взяли участь в презентації виставки «Бессарабія крізь віки: до 200-річчя Бухарестського мирного договору», яка була урочисто відкрита в приміщенні музею відділу рідкісних видань і рукописів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького. Виставка приурочена до ювілейної дати дуже значної події в історії нашого регіону: саме 16 (28) травня між Росією та Туреччиною було укладено мирний договір, згідно положенням якого територія Дунай-Дністровського межиріччя увійшла до складу Російської імперії. Експозиція обіймає історію Бессарабії від найдавніших часів до сучасності: на виставці представлені унікальні джерела з фондів бібліотеки, а також ілюстративний етнографічний матеріал, що показує традиції цього багатонаціонального регіону.

30 травня. 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова передав на державне зберігання документи за 1977-1983 роки наукової та навчальної частин, факультетів, кафедр, деканатів, планово-фінансового відділу, бухгалтерії.

31 травня. 

Було проведене засідання ЕПК Держархіву, на якому розглянуто такі питання: 1. Про роботу ЕК, стан упорядкування, обліку та зберігання документів Головного управління юстиції в Одеській області. 2. Про включення до складу фонду 93 копії справи 42-а «Об археологическом изыскании на о. Фидониси», як такої, що знаходиться на збереженні у фондах Одеського археологічного музею. 3. Про виключення із списку №1 Товариства з додатковою відповідальністю «Чорноморгідробуд». 4. Схвалення «Методичних рекомендацій щодо відбору на державне зберігання документів НАФ вищих та середніх навчальних закладів». 5. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

● Методист відділу формування НАФ та діловодства Т.В.Ратушна взяла участь у семінарі з підвищення кваліфікації секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад у центрі підвищення кваліфікації Одеського регіонального інституту державного управління за темою «Порядок комплектування архіву. Завдання та перспективи розвитку галузі архівознавства та діловодства на сучасному етапі розвитку суспільства». Надано науково-методичну допомогу Одеському апеляційному адміністративному суду стосовно складання положення про ЕК та архів (куратор Г.Б.Успенська).

Протягом травня, на базі відомчих архівів: Одеського національного театру опери та балету, Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького, студенти історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова проходили архівну практику. Вони були ознайомлені з веденням архівного діловодства, правилами формування, зберігання та підготовкою справ до передачі на зберігання.

Червень

11 червня. 

У Держархіві, за участю начальників відділів відбулося методичне заняття з приводу оптимізації роботи по створенню єдиної бази даних архіву. У роботі методзаняття взяла участь керівник проектів компанії «Електронні архіви України» Ірина Зінькова, яка розповіла архівістам про сучасні технологічні рішення у цій галузі.

13 червня. 

Заступником начальника відділу зберігання, обліку документів і страхового фонду С.В. Виногловською надано методичну допомогу начальнику архівного відділу Іллічівської міської ради з питань обліку документів НАФ та ведення списку фондів.

19 червня. 

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 06.04.2012 № 328/А-2012 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2012 році» 18-19 червня 2012 року в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України пройшов тематичний короткотерміновий семінар для керівників та спеціалістів архівних відділів райдержадміністрацій на тему: «Актуальні питання організації та ведення архівної справи». У семінарі взяли участь 26 начальників архівних відділів райдержадміністрацій Одеської області.

Семінар проводили заступник директора-начальник Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України С.Г. Давтян та спеціалісти Держархіву: начальник відділу організації і координації архівної справи, кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади О.І.Ксендзик; начальник відділу зберігання, обліку документів та страхового фонду О.О. Солончук; начальник відділу формування НАФ та діловодства Г.Б. Успенська та методист відділу Т.В.Ратушна; заступник начальника відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків С.А. Желясков.

20 червня. 

З 1 січня 2013 р. набирає чинності нова редакція Закону України «Про державну службу», з  текстом якої можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Верховної Ради України. На веб-сторінці архіву розміщено посилання на цей електронний ресурс.

21 червня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко надав інтерв’ю представникам ЗМІ – журналістам ТРК«Здоровье», «А-1», «А-2». Були порушені питання стосовно основних напрямків діяльності архіву, роботи із зверненнями громадян, видавничих проектів та проблеми аварійного стану приміщення.

● На веб-сторінці оновлено виставку «Пам’ятники воїнам-визволителям, воїнам-землякам, партизанам, підпільникам та жертвам Холокосту в містах та районних центрах Одещини», до якої увійшли матеріали фонду Р-8216 – Колекція фотографій пам’ятників міст та сіл Одеської області.

22 червня. 

Директор архіву І.І.Ніточко надав інтерв’ю журналістам ТРК «Круг». Під час розмови у студії йшлося про участь архівів Одещини у проекті «Народний бюджет», про актуальні проблеми розвитку архівної справи на сучасному етапі.

27 червня. 

Співробітники Держархіву Одеської області взяли участь в урочистому зібранні з нагоди 16-ї річниці прийняття основного закону нашої держави – Конституції України, що відбулося в приміщенні Одеського національного академічного театру опери та балету.

● На веб-сторінці Держархіву оновлено виставку он-лайн, присвячену визначній даті – 16-й річниці з Дня прийняття основного закону держави – Конституції України.

● Управління Національного банку України в Одеській області передало на державне зберігання документи за 1991-1999 роки відділів: загального, грошового обігу і емісійно-касових операцій, бухгалтерського обліку, звітності, касового виконання держбюджету і міжбанківських розрахунків, ревізійного, аналізу діяльності комерційних банків, кредитних ресурсів і державних інвестицій, операційного, валютних операцій і контролю, кадрів, профспілкового комітету.

Липнь

2 липня. 

Заступник директора Держархіву Одеської області Л.Г.Білоусова надала інтерв’ю журналістам ТРК «Град» з приводу візиту до Одеси відомого історика-краєзнавця, професора університету Торонто (Канада) пані Анни Маколкін. Понад п’ятнадцять років тому дослідниця вперше познайомилася з матеріалами фондів «Канцелярія Новоросійського та Бесарабського генерал-губернатора», «Канцелярія Одеського градоначальника», після чого неодноразово поверталася до читального залу архіву для подальшої роботи з унікальними документами, які знаходяться на збереженні в Одесі.

3 липня. 

Спеціалістами реставраційної майстерні Держархіву відреставровано документи НАФ з фонду друкованих матеріалів Комунальної установи «Ізмаїльський архів». Це 50 карт та планів населених пунктів Бессарабії королівства Румунії за 1925-1943 рр. (сучасні райони Одеської області: Білгород-Дністровський, Ізмаїльський, Кілійський, Тарутинський, Татарбунарський та Ренійський).

● Директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко надав інтерв’ю журналістам Одеської обласної телерадіокомпанії. У студії йшлося про сучасний стан розвитку архівної справи на Одещині та участь архіву в проекті «Народний бюджет». 

5 липня. 

У зв’язку з реорганізацією Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області, підготовлені до передачі на державне зберігання документи за 2005-2011 роки (куратор Т.В.Ратушна). До складу документів увійшли накази, положення, річні звіти, протоколи, документи щодо проведення всеукраїнських конкурсів: «Кращий держслужбовець», «Приязна адміністрація», тощо.

9 липня. 

Директор Держархіву І.І.Ніточко на апаратній нараді в облдержадміністрації виступив з доповіддю, у якій йшлося про необхідність своєчасної систематизації та передачі на державне збереження до архівів документів від установ і підприємств області.

12 липня. 

Надано науково-методичну допомогу Прокуратурі Одеської області у складанні положення про ЕК та архівний відділ (куратор Г.Б.Успенська); Управлінню охорони здоров’я та Головному управлінню розвитку інфраструктури та енергозабезпечення ОДА у складанні інструкції з діловодства (куратор В.О. Хромова).

18 липня. 

Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області передало на державне зберігання документи за 2005-2011 роки: наказ Головного управління державної служби України; положення про Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області; накази з основної діяльності; річні плани та звіти; кошториси доходів та видатків; штатні розклади; протоколи засідань конкурсних комісій; річні статистичні звіти з кадрових питань; листування щодо проведення Всеукраїнських конкурсів: «Приязна адміністрація» в Одеській області, «Кращий державний службовець».

10 липня. 

Видано друком четвертий випуск збірки наукових праць «Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Одеса, 2012. – ХІІ+607+І с.), до якої увійшли матеріали IV Міжнародної конференції «Одеські читання», що пройшла 16-17 березня 2012 року на історичному факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова. До збірки увійшли роботи молодих вчених, аспірантів і студентів із провідних наукових центрів України, Росії та Польщі; тематика статей охоплює широке коло проблем археології, етнології, історії стародавнього світу та середніх віків, нової та новітньої історії, історії міжнародних відносин, спеціальних історичних дисциплін.

Фундаторами та постійними членами Організаційного комітету «Одеських читань» та редакційної колегії наукового видання є представники Державного архіву Одеської області – Олена Штепко (відповідальний секретар конференції) та Сергій Березін (технічний редактор). На сторінках видання опубліковано їхні статті – «Одесская школа антиковедения в начале ХХ столетия: новые материалы к биографии М.Ф. Болтенко» (С.Є. Березін) та «Матеріали з історії острову Зміїного: основні групи правових джерел» (О.Ю. Штепко).

19 липня. 

Проведено комплексну перевірку служби діловодства, ЕК та архівного підрозділу управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації; надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування документів постійного зберігання, з особового складу, формування справ (куратор В.О.Хромова).

25 липня. 

Директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко провів чергову зустріч з представниками регіональних ЗМІ – прес-конференцію за темою «Роль державних архівних установ Одеської області в інформаційному суспільстві».

Під час розмови директор нагадав присутнім журналістам, що державні архіви України зберігають понад 58 млн. справ документів Національного архівного фонду, 2 млн. з яких знаходяться у Держархіві Одеської області. В області діє мережа з 26 районних та 7 міських державних архівних установ, а також 33 трудових архівів, керівним і науково-методичним центром для яких є саме Держархів Одеської області.

У поточному році у Держархіві значна увага приділяється питанням інформатизації архівної галузі. Головною метою є максимальна автоматизація науково-довідкового апарату архіву, яка дозволить користувачам опрацьовувати значні масиви інформації через мережу Інтернет. Першим її етапом є створення електронних варіантів фондів архіву методом оцифрування, сканування та електронного набору текстів з подальшим оприлюдненням їх на сайті. Це масштабна робота, і в Україні Одеський архів є піонером серед обласних архівів.

Розробка науково-довідкового апарату здійснюється у тісній співпраці з партнерами та друзями. Надзвичайно результативним є досвід роботи з історичним факультетом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Аналогічні проекти здійснювалися з Грецьким Фондом Культури, школою-гімназією № 4, громадською організацією «Любимый город», промислово-будівельним холдингом «ІнКор» та ін.

Активно триває процес інформатизації в районних і міських архівах:  завершено формування веб-сторінок районних і міських архівних відділів, які розміщені на сайтах райдержадміністрацій і міських рад. Оновлено електронний перелік фондів районних і міських архівів, який оприлюднено на веб-сторінці Держархіву.

Діяльність архівних установ має яскраво виражену соціальну направленість і орієнтована на широке коло споживачів, виконання запитів громадян та установ. Кількість виконаних у 2011 р. запитів архівними установами області – близько 15,5 тис., в т. ч. обласним архівом – 6 тис. У 1 півріччі виконано по області 5,2 тис. запитів, Держархівом – 1995 запитів соціально-правового характеру та 258 тематичних запитів. Найбільше громадяни звертаються про підтвердження трудового стажу та витребування копій актів цивільного стану –  це біля 70% кількості виконаних запитів соціально-правового характеру. Значна кількість заяв надходить з питань підтвердження майнових прав, приватизації, про підтвердження біографічних даних.

Під час прес-конференції йшлося також й про проблеми архіву, такі як нестача працівників – виконавців запитів у відділі використання ДАОО. Якщо врахувати фактичну кількість виконаних запитів соціально-правового характеру в цілому, то згідно нормативам, у столі довідок повинно працювати 17 спеціалістів, а працює 4. Це свідчить про велике перевантаження архівістів.

У читальних залах обласного архіву, незважаючи на аварійний стан приміщень, працювало 329 користувачів (1227 відвідувань) – науковців, генеалогів та громадян, що розшукували документи з соціально-правових питань. В архіві працювали 27 іноземних дослідників з 11 країн: США – 2, Німеччина – 2, Росія – 8, Молдова – 6, Польща – 1, Румунія – 3, Білорусь- 2, Естонія – 1, Греція – 1, Франція – 1, Швеція – 1, Швейцарія – 2.

Протягом першого півріччя обласним архівом підготовлено 14 виставок (план – 3), в т.ч. 8 он-лайн. Тематика різноманітна – «До 80-річчя Одеської області», «До Дня Конституції України», «Велика Вітчизняна війна», «До 125-річчя з дня народження режисера і драматурга Леся Курбаса», «До 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи», «До 170-річчя з дня народження композитора Миколи Лисенка» та ін.

Теле- і радіопередачі Держархіву завжди різноманітні і висвітлюють цікаві події архівної галузі – результати роботи, презентації видань, інтерв’ю з керівництвом архіву та дослідниками, архівну практику студентів. Держархів брав участь у 30 телепередачах. Архівістами області велася активна робота з інформування населення та популяризації архівної справи. Протягом 2012 року архівістами області опубліковано 11 статей у наукових та періодичних виданнях, також вийшло 3 статті про архів.

Видавничі проекти – це традиційно успішний напрямок діяльності Державного архіву Одеської області, відомого у світі не тільки своїми фондами, а й науковими кадрами. З 1995 по 2012 рр. опубліковано 53 науково-довідкових видання. З 2000 р. видається серія «Праці Державного архіву Одеської області», з 2007 р. – періодичний інформаційний бюлетень «Одеські архіви», здійснюється робота над путівником «Державний архів Одеської області. Фонди дорадянського періоду» (серія «Архівні зібрання України»).

Архівом проводилася практика зі студентами 4-х навчальних закладів (130 осіб): історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Південноукраїнського педагогiчного унiверситету імені К.Д. Ушинського, Одеського національного політехнічного університету та Одеського автомеханічного технікуму.

У прес-конференції взяли участь представники Одеької обласної державної телерадіокомпанії, ТРК «АТВ», «Град», «G-TV», «РІАК», ІА «Контекст-Причерноморье», газети «Одесские известия», сайту «Взляд из Одессы».

25 липня. 

Генерал-єсаул Українського козацтва В.Я.Тимофєєв передав на державне зберігання документи за темою «Козаччина Одещини ХХ-ХХІ ст.», які увійшли до об’єднаного фонду 8243 «Козацькі товариства Одещини». До Держархіву надійшли такі документальні матеріали: основні документи Адамівської школи козацько-лицарського виховання; довідка про Адамівський осередок козацтва (1990-2003); козацькі газети та вирізки із газет зі статтями на різну тематику; матеріали Козацьких Рад АОК; листування керівників державних структур; інформація про виконання розпорядження ОДА; спогади очевидців; щоденник Адамівського сільського голови; історія військового козацького мистецтва; виступи на педагогічних конференціях; пояснювальна записка про проведення обласного семінару; інформація про хід виконання наказу Міністерства освіти і науки; посібники козака; статут Козацької Республіки «Січ»; матеріали з питань організації загальнокорисної праці в школі та ритуалу посвячення в козачата; положення про Козацьке тілодуховиховання; різні фото з заходів, що проводилися з участю підростаючого покоління та інше.

26 липня. 

Проведено засідання ЕПК Держархіву, на якому були розглянуті такі питання: 1. Про вилучення з НАФ документів з особового складу партійних фондів відповідно до рішення ЦЕПК від 19.04.2012 р. ; 2. Про надання категорії фонду Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області; 3. Затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Серпень

1 серпня. 

Директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко та начальник відділу зберігання, обліку документів та страхового фонду О.О. Солончук були відряджені для надання методично-практичної допомоги начальнику архівного відділу Савранської райдержадміністрації та начальнику КП «Трудовий архів в Савранському районі». Обговорювалися питання зі збереженості та обліку документів НАФ, формування НАФ та форм звітності.

● На державне зберігання надійшли документи нового особового фонду «Галяс Василь Терентійович – історик, ветеран одеського національного університету імені І.І. Мечникова». Серед них: зошит В.Т. Галяса, листи А.В. Флоровського до В.Т. Галяса з питань джерелознавства історії (деякі написані з Праги), стаття В.Т. Галяса «Русский историк-славист А.В. Флоровский», стаття В.М. Хмарського «Василь Терентійович Галяс (бібліографічні матеріали до 85-річчя з дня народження)».

2 серпня. 

Проведено перевірку архівного підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «Український науково-дослідний інститут верстатів, інструментів, приладів». Надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування документів постійного зберігання, з особового складу, формування справ.

10 серпня. 

З друку вийшло чергове видання Державного архіву Одеської області,  34-й том серії «Праці Державного архіву Одеської області», – книга «Православна Березівщина», авторами якого є директор Держархіву Іван Іванович Ніточко та благочинний храмів Березівського округу протоієрей Петро Іванович Ляшик.

У книзі вперше розглянуто історію розвитку релігійних закладів Березівського району, починаючи з 1808 року по теперішній час.

Видання має 5 глав: «Структура та керівництво православної церкви», «Віра у нашому серці (авторські роздуми)», «Виникнення та діяльність релігійних закладів на території Березівського району до 1917 року (за документами ДАОО)», «Занепад релігійних закладів після 1917 року (за документами ДАОО)», «Усна історія релігійних закладів Березівського району».

Особливу цікавість серед мешканців Березівки викликає остання глава, так як у ній подано розповідь про внесок кожного березівчанина у відродження храмів Березівщини після 1991 року. У главі переплітаються спогади березівчан, розповідь протоієрея Петра Ляшика, священиків району про їх спільну роботу на ниві Христовій: будівництво храмів, ремонти, створення хору, паломництва, меценацтво та ін. Текст ілюстрований чисельними фотографіями храмів, прихожан, цікавих подій церковного життя. У процесі створення праці використано значну кількість різноманітних джерел: документи архіву, книги, періодичні видання, науково-довідкову літературу, спогади березівчан. У додатках подано цікаву інформацію зі справ ДАОО дореволюційного періоду: список церковних земельних ділянок, форму одягу церковних старост та ін., також іменний та географічний покажчики. Книга вийшла з друку за сприянням народного депутата України С.Р. Гриневецького.

15 серпня.

На державне зберігання до об’єднаного фонду Р-8243 «Козацькі товариства Одещини» надійшли документи Чорноморського козацького з’єднання за 1993-2011 роки: накази крайового військового отамана, універсали, протоколи засідань Ради крайової старшини, протоколи засідань Ради отаманів, протоколи засідань крайової канцелярії, матеріали (накази і положення про конкурси, протоколи журі, конкурсні роботи та інше) Першого обласного історичного конкурсу «Козацька держава» та Першого обласного екологічного конкурсу «Збережемо Україну – козацьку державу», конкурсні малюнки учнів Одещини.

16 серпня. 

Проведено перевірку служби діловодства, роботи Експертної комісії та архівного підрозділу Управління Національного банку України в Одеській області (куратор Т.В.Ратушна). Надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу.

22 серпня. 

Надано науково-методичну допомогу Управлінню з питань надзвичайних ситуацій (куратор Г.Б. Успенська), Управлінню у справах сім’ї та молоді (куратор О.М. Бабко), Службі у справах дітей (куратор І.В. Моторна) стосовно складання інструкції з діловодства.

23 серпня. 

З нагоди XXI річниці Незалежності України на веб-сторінці архіву розміщено виставку он-лайн документів і матеріалів з фондів Центральних державних архівів України та Державного архіву Одеської області, присвячену цій видатній даті.

27 серпня. 

На веб-сторінці Держархіву завершено розміщення бази даних, до якої увійшли веб-сторінки усіх міських архівів, архівних відділів міських рад, архівних відділів райдержадміністрацій та районних архівів Одеської області, які знаходяться на веб-ресурсах органів влади.

29 серпня 2012 року. 

ПАТ «Одеський машинобудівний завод «Червона гвардія» передав на державне зберігання документи за 1989-2002 роки, серед яких такі документи: накази з основної діяльності, протоколи засідань правління та наглядової ради, техпромфінплани, річні звіти з фінансової діяльності, матеріали профспілки.

27 серпня. 

На веб-сторінці Держархіву завершено розміщення першої частини проектру «Електронний архів», а саме – бази даних, до якої увійшли цифрові копії описів фондів дорадянського часу (більш ніж тисяча файлів). У подальшому планується розміщення копій описів фондів радянського часу та періоду незалежності.

Вересень

4 вересня. 

Співробітник Держархіву Одеської області Сергій Березін взяв участь у прес-конференції, яка відбулася у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею з приводу відкриття нової виставки, присвяченої 200-річчю Вітчизняної війни 1812 року.

Цей виставковий проект – синтез більш ніж 250 експонатів з експозиції та фондів музею, фондів Держархіву Одеської області та реліквій із зібрань одеських колекціонерів. З інформацією про виставку журналістів ознайомили заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею Юрій Слюсар, завідуючий відділом «Стара Одеса» Олег Гава та співробітник Держархіву Одеської області Сергій Березін.

На заході були присутні представники регіональних ЗМІ: Одеської обласної телерадіокомпанії, ТРК «Новая Одесса», газети «Одесский вестник», інтернет-сайтів «Одессит.ua» та «Таймер». Після завершення прес-конференції Юрій Слюсар та Сергій Березін надали ексклюзивне інтерв’ю партнерам архіву – журналістам ТРК «Град».

6 вересня. 

Надано науково-методичну допомогу у складанні: номенклатури справ Одеському територіальному управлінню національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (куратор О.М.Бабко), положення про ЕК Головного управління агропромислового розвитку (куратор Г.Б.Успенська). Підготовлено до передачі на державне зберігання документи Публічного акціонерного товариства «Одесавтотранс» за 1994-2001 роки.

7 вересня.

Представники Держархіву Одеської області взяли участь в урочистому відкритті виставки «Одесса и гроза двенадцатого года», що відбулося у приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею. Перед присутніми з промовою виступили директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко та провідний спеціаліст С.Є.Березін. У заході взяли участь народний депутат України С.Р.Гриневецький, начальник управління культури та туризму Одеської міськради Т.Ю.Маркова, заступник директора Одеського історико-краєзнавчого музею Ю.О.Слюсар, представники наукових, освітянських та культурних закладів Одещини. На презентації були присутні журналісти з місцевих та регіональних ЗМІ. 

● Співробітник Держархіву Одеської області Діана Абрамцова взяла участь у презентації книги одеського краєзнавця Олега Губаря «Первые кладбища Одессы», яка проходила у Літературному музеї. У книзі використані матеріали Держархіву, зокрема документи з фондів «Одеський будівельний комітет» (ф. 59), «Одеська міська управа» (ф. 16), «Одеська міська дума» (ф. 4), «Канцелярія Одеського градоначальника» (ф. 2) та ін.

12 вересня. 

Провідний спеціаліст Держархіву Одеської області С.Є.Березін взяв участь у роботі засідання Обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, до якої увійшли представники підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та громадських організацій регіону.

13 вересня. 

Проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи ЕК та архівного підрозділу Одеського обласного управління з питань надзвичайних ситуацій (куратор Г.Б.Успенська) та контрольну перевірку архівного підрозділу Державної судноплавної компанії «ЧМП» (куратор О.М.Бабко). Під час перевірок були наданні роз’яснення щодо правильності формування та зберігання справ.

18-19 вересня. 

Співробітник архіву Сергій Березін взяв участь у роботі Других міжнародних книгознавчих читань «Стародруки та рідкісні видання в університетській бібліотеці», які відбулися у Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова. Під час тематичного засідання «Стародруки та рідкісні видання: проблеми опису, вивчення та інтерпретації», представник архіву зробив доповідь «Документи з історії антикознавства в Новоросійському університеті на сторінках дореволюційних видань із фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І.Мечникова». У роботі читань взяли участь науковці з України, Росії, Польщі. З доповідями виступили дослідники архіву, співробітники Наукової бібліотеки О.В.Полєвщикова, В.В.Самодурова та М.В.Алєксєєнко.

20 вересня. 

Надано науково-методичну допомогу Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області (куратор Г.Б.Успенська), Головному управлінню Держземагенства в Одеській області (куратор О.М.Бабко) у складанні інструкцій з діловодства та положень про ЕК та архівний підрозділ.

21 вересня. 

Напередодні всенародного вшанування подвигу та увічнення пам’яті партизанів і підпільників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, на веб-сторінці розміщено тематичну виставку Дня Партизанської слави, до якої увійшли документи та матеріали з фондів Державного архіву Одеської області.

26 вересня. 

Вітаємо завідуючого лабораторією фізичної схоронності документів та страхового фонду Держархіву Хромова Анатолія Володимировича з отриманням диплому кандидата наук із спеціальності «історія України». Науковий ступінь присуджено Атестаційною комісією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на підставі прилюдного захисту дисертації «Реалізація місцевою владою Південної України політики уряду Російської імперії щодо козацтва у XIX ст.», який відбувся 25 квітня цього року на історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

27 вересня. 

Проведено засідання ЕПК Держархіву, на якому було розглянуто такі питання: 1. Про прийняття та визначення категорії фонду «Меценати Одеси». 2. Про схвалення та погодження описів, актів, номенклатур та ін.

28 вересня. 

Співробітники відділу формування НАФ та діловодства – головний спеціаліст В.О.Хромова, архівіст І категорії І.В.Моторна та завідуючий лабораторією фізичного збереження архівних документів та страхового фонду А.В.Хромов взяли участь у семінарі з підвищення кваліфікації, який проводився на базі Центрального державного науково-технічного архіву України 25-28 вересня. Під час семінару відбулося знайомство зі структурою ЦДНТА України, вивчення складу та змісту науково-технічної документації, принципів і критеріїв визначення цінності НТД, присутні ознайомились з досвідом роботи з НТД відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Харківської області.

Жовтень

1 жовтня. 

Завершено розміщення цифрових копій описів фондів особового походження дорадянського часу. Для зручності користувачів, електронні описи надано за алфавітом (у загальній базі описів дорадянського часу ці ж матеріали розміщені за номерами фондів).

5 жовтня. 

Директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко надав інтерв’ю місцевим ЗМІ під час проведення акції представників одеської громадськості «Помним, надеемся, верим», що відбулася біля головного корпусу архіву – колишнього приміщення Бродської синагоги. Під час розмови він розповів про сучасний стан вирішення проблеми реставрації будівлі, проект переведення архіву до нового приміщення та повернення будинку у майбутньому функцій релігійної споруди. Інтерв’ю директора Держархіву І.І.Ніточко, виступи представників релігійних організацій та громадськості міста висвітлювалися журналістами регіональних ЗМІ.

8-12 жовтня. 

В Управлінні підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводився тематичний семінар «Актуальні питання розвитку архівної справи на сучасному рівні» з підвищення кваліфікації начальників, спеціалістів відділів трудових архівів районних рад Одеської області. У семінарі брали участь директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко, начальник відділу організації і координації архівної справи, кадрових питань та контролю за виконанням документів органів влади О.І.Ксендзик, заступник начальника відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків С.А.Желясков, начальник відділу зберігання, обліку документів та страхового фонду О.О.Солончук, начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Г.Б.Успенська. Розглядалися питання, пов’язані з плануванням та звітністю в районних трудових архівах, виконанням соціально-правових запитів, вимогами щодо обліку документів в районних трудових архівах, підготовкою і передаванням справ з особового складу до трудового архіву та інше.

25 жовтня. 

Проведено засідання ЕПК Держархіву, на якому були розглянуті такі питання: 1. Про роботу ЕК, стан упорядкування, обліку та зберігання документів в Головному управлінні Держземагенства в Одеській області. 2. Про прийняття та визначення категорії фонду ПАТ «Одесавтотранс». 3. Про визначення номерів фонду та опису справ Одеського вищого училища метрології та якості і Одеського коледжу стандартизації, метрології та сертифікації. 4. Про затвердження номенклатур та ін.

Листопад

1 листопада.

Проведено перевірку архівного підрозділу Одеської національної морської академії (куратор Т.В.Ратушна), надано науково-методичну допомогу з питань упорядкування документів постійного зберігання, з особового складу, формування справ.

3-4 листопада. 

Співробітники Держархіву Сергій Березін і Олена Штепко взяли участь у роботі Шостої міжнародної наукової конференції «Одесские Воронцовские Чтения», яка відбулася у приміщенні міського Палацу дитячої та юнацької творчості – колишньому Воронцовському Палаці. На конференції, в цьому році присвяченої 200-річчю Вітчизняної війни 1812 року, були присутні науковці із України та Росії. Провідний спеціаліст С.Є.Березін зробив доповідь«Одесская коммерческая гимназия (1804-1817): историографический образ и документальные материалы». За результатами конференції планується видання чергової, шостої збірки наукових праць «Воронцовский сборник».

8 листопада. 

Проведено комплексну перевірку діловодної служби, роботи ЕК та архівного підрозділу Головного управління Держземагентства в Одеській області (куратор О.М.Бабко). Під час перевірки надано роз’яснення щодо обліку документів архівного підрозділу.

15 листопада. 

Надано науково-методичну допомогу у складанні номенклатур справ для: Управління преси та інформації (куратор В.О.Хромова), Департамента економічного розвитку і торгівлі ОДА та Головного управління статистики в Одеській області (куратор Т.В.Ратушна).

17 листопада. 

Заступник начальника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків С.А.Желясков взяв участь у роботі журі секції «Сторінками історії Одещини» на обласній туристсько-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Скарбнички мого краю – Одещини», що проводилася Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання.

22 листопада. 

Надана науково-методична допомога: Головному управлінню Держтехнобезпеки в Одеській області у складанні положення про ЕК та архівний відділ, Інспекції сільського господарства в Одеській області та ПАТ «АМ «Фармація» у складанні номенклатури справ (куратор Г.Б.Успенська). Завершено упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу за 1989-2000 роки Одеської національної академії зв’язку імені О.С.Попова. До описів справ постійного зберігання увійшли такі документи: накази з основної діяльності, річні звіти про роботу Державної екзаменаційної комісії, звіти про роботу факультетів, протоколи засідань кафедр тощо. (куратор В.О. Хромова).

Начальник відділу науково-довідкового апарату В.Ф.Онопрієнко провела зустріч-бесіду з випускниками Одеської СШ № 40 та ОНВК «ЗОШ №49», присвячену 80-й річниці Голодомору 1932-1933 років в Україні. На зустрічі були представлені документальні видання Державного архіву Одеської області «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» та «Національна Книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область». В ході бесіди були висвітлені питання організаційної роботи Держархіву над виданнями, зміст видань, розкрито склад архівних документів про Голодомори в Одеській області.

Зустріч мала музичне супроводження: відеокліп Оксани Білозір «Свіча», «Реквієм» та четверта симфонія Моцарта, В.Ф.Онопрієнко декламувала також вірші українських поетів про Голодомори. Зустріч-бесіда сприяла поглибленню знань учнів про Голодомори в Україні, вихованню патріотизму та історичної пам’яті у молодого покоління, збереженню та вихованню шанобливого ставлення до національної трагедії українського народу. Шкільній бібліотеці ОНВК «ЗОШ №49» було подаровано вищевказані видання, а також книгу колишньої політув’язненої Г.В.Михайленко «Діагноз КДБ: шизофренія» (усна розповідь Г.В. Михайленко та публікація архівних документів КДБ порушують одну з малодосліджених в українській історіографії проблем використання психіатрії в боротьбі з опонентами комуністичного режиму в СРСР). Також було подаровано видання В.Ф.Онопрієнко з краєзнавчої тематики: «Главный Попечитель. Страницы из жизни и деятельности Ивана Никитича Инзова» (про життєвий подвиг Новоросійського генерал-губернатора та Голови Опікунського Комітету у справах іноземних поселенців Південного краю Росії, який відіграв величезну роль в освоєнні Причорномор’я), «Истинный рай на шабской земле…» (про становлення та розвиток колонії Шабо – єдиної швейцарської колонії на території Російської імперії з франкомовним населенням, яка стала центром розвитку виноградарства та виноробства на півдні України в XIX ст., а чудові вина шабських колоністів вважаються винятковими і сьогодні).

Захід було висвітлено регіональними ЗМІ (8телесюжетів), у тому числі – у спеціальному репортажі партнерів архіву – ТРК «Град».

26 листопада. 

Директор Державного архіву Іван Іванович Ніточко виступив в ефірі ТРК «Репортер» з інформацією про види послуг, що надаються Державним архівом Одеської області.

27 листопада. 

Видано друком статтю головного наукового співробітника Держархіву Одеської області О.Ю.Штепко «Остров Змеиный в сис-теме памятников куль-турного наследия северо-западного Причерно-морья: смена парадигм». Публікація увійшла до збірки «Российское государство: истоки, современность, перспективы» (Липецький державний педагогічний університет, 2012), виданої за результатами міжрегіональної історико-патріотичної конференції, присвяченої 1150-річчю зародження Російської державності.

28 листопада. 

Видано друком статтю завідуючого лабораторією фізичної схоронності документів Держархіву, к.і.н. А.В.Хромова «Проект козацького війська шляхтича Іосифа Павліновського. 1805 р.», яка увійшла до чергового випуску збірки наукових праць «Чорноморська минувщина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України» (Одеса, 2012).

Слід зазначити, що серед авторів статей багато прізвищ постійних відвідувачів та друзів нашого архіву, співробітників історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, а саме – д.і.н., професор О.А.Бачинська, д.і.н., професор Т.Г.Гончарук, к.і.н., доцент О.Є.Музичко, викладачі та аспіранти.

Головне управління Державного земельного агентства в Одеській області передало на державне зберігання документи за 1997-2001 роки: накази з основної діяльності, матеріали відділів: загального, земельних відносин та землеустрою, державного земельного кадастру, держконтролю за використанням та охороною земель та їх моніторингу, державної землевпорядної експертизи, бухгалтерського обліку.

22 листопада. 

Проведене засідання ЕПК Держархіву на якому були розглянуті такі питання: 1. Розгляд та обговорення проекту «Методичні рекомендації щодо відбору на державне зберігання документів НАФ вищих та середніх учбових закладів» 2. Про затвердження описів, актів, номенклатур та ін.

Грудень

5 грудня.

 Директор Державного архіву Іван Іванович Ніточко виступив в ефірі ТРК «Круг» за темою: «Пам’ятники на честь воїнів, загиблих на фронтах у роки Великої Вітчизняної війни на території м. Одеси та Одеської області».

Одеський державний аграрний університет передав на державне зберігання документи за 1988-1997 роки: канцелярії, учбової частини, наукової частини, підготовчого відділення, кафедр, факультетів, патентного відділу, відділу охорони праці та техніки безпеки, бухгалтерії, профспілкового комітету, редакційно-видавницького відділу. Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» передало на державне зберігання документи за 1984-1998 роки: канцелярії, планово-економічного відділу, бухгалтерії, відділу кадрів і режиму, профспілкового комітету.

6 грудня. 

Надано науково-методичну допомогу у складанні номенклатури справ, положення про ЕК та архів Управлінню з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації (куратор Успенська Г.Б.), Регіональному відділенню фонду Державного майна України (куратор Хромова В.О.).

12 грудня. 

Публічне акціонерне товариство «Одесавтотранс» передало на державне зберігання матеріали за 1994-2001 роки по Відкритому акціонерному товариству «Одесавтотранс»: статут державного підприємства «Одесавтотранс», статут відкритого акціонерного товариства «Одесавтотранс», накази з основної діяльності, штатний розпис, посадові інструкції, звіти по кадрам, протоколи конференції та зборів. А також передані документи Одеського обласного управління пасажирського автотранспорту за 1981, 1986, 1987 роки: зведені річні звіти з основної діяльності управління та капітальним вкладам; та документи Одеського обласного управління вантажного автотранспорту за 1986, 1987 роки: зведені річні звіти з основної діяльності.

13 грудня. 

Проведена тематична перевірка архівного підрозділу Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області (куратор Ратушна Т.В.) та надана науково-методична допомога у складанні зведеної номенклатури справ. Підготовлено до передачі на державне зберігання аудіо та відео документи за 2004-2012 роки від Одеської обласної телерадіокомпанії.

19 грудня. 

Окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України одномандатних виборчих округів №№ 133, 134, 135, 136 м. Одеси передали на державне зберігання документи за 2012 рік: протоколи засідань окружних виборчих комісій, протоколи про підсумки голосування; протоколи про підрахунки голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавних округах в межах одномандатних округів та в одномандатних округах дільничних виборчих комісій; акти про внесення змін до виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями, акти про підрахування голосів; фінансові звіти та баланси окружних виборчих комісій з пояснювальними записками. «Колекція передвиборчої документації по виборах президента України, народних депутатів України, голів та депутатів місцевих рад, проведення референдуму» поповнилася новими матеріалами по виборам до Одеської обласної ради, Одеської міської ради і мера міста Одеси 2010 року. Найбільшу кількість документів становлять агітаційні листівки, програми кандидатів та партій, плакати та календарі із зображенням кандидатів, листівки з автобіографічними відомостями. Серед документів представлені макети бігбордів та інших видів зовнішньої реклами. В склад фонду-колекції також увійшли предмети меморіального характеру: ручки, блокноти, кульки, жилети, прапорці та ін. з логотипами партій та прізвищами кандидатів.

20 грудня. 

Надана науково-методична допомога у складанні зведеної номенклатури справ та інструкції з діловодства Департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА, Управлінню у справах фізичної культури та спорту ОДА (куратор Ратушна Т.В.). Завершено упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу Управлінню культури і туризму ОДА (куратор Хромова В.О.)

24 грудня 2012 р. о 12:00 

У приміщенні корпусу №2 (вул. Пироговська, буд. 29) відбулися УРОЧИСТІ ЗБОРИ колективу Державного архіву Одеської області З НАГОДИ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ

Архів новин за інші роки