Хроніка подій: 2011 рік

Січень

5 січня 2011 р.

На державне зберігання надійшли документи від Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової за 1973-1979 роки, серед яких матеріали канцелярії, науково – дослідницького відділу, учбової частини, ради консерваторії, приймальної комісії, відділу кадрів, бухгалтерії, профкому.

11 січня 2011 р.

В читальному залі працює докторант Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, к.і.н. Макієнко Олексій Анатолійович з метою написання докторської дисертації на тему: “Документи земських установ в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.): формування, склад, джерельне значення”.

12 січня 2011 р.

Головним управлінням Держкомзему у Одеській області передано на державне зберігання до Держархіву Одеської області документи по ліквідованому режимно-секретному органу за 1997-2010 роки.

• Заступник начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ С. В. Виногловська надала методичну допомогу кандидату історичних наук, докторанту Інституту української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України Макієнко Олексію Анатолійовичу з питань заснування та розвитку Одеської повітової земської управи та Земського банку Херсонської губернії на підставі облікових документів.

13 січня 2011 р.

У відділі науково-довідкового апарату проведена робоча нарада з питань створення зведеної бази даних архівно-наукового проекту «Український мартиролог XX ст.» за участю голови обласної редакційної колегії «Реабілітовані історією», керівника програми «Одеський мартиролог», кандидата філологічних наук, доцента Лідії Всеволодівни Ковальчук. Пані Ковальчук надала цінні поради та ознайомила співробітників з методичними рекомендаціями з описання архівно-слідчих справ.

• Методистом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. надана науково-методична допомога Одеському обласному центру зайнятості стосовно складання примірної номенклатури справ районних центрів зайнятості та Одеському філіалу приватного акціонерного товариства «Виробниче об’єднання «Стальканат – Силур» заводу «Стальканат» стосовно складання зведеної номенклатури справ на 2011 рік.

18 січня 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працює аспірантка історичного факультету Гарвардського університету (м. Кембридж, Массачусетс, США) Грачова Софія Володимирівна за темою «Медицина та єврейське політичне життя в Росії та СРСР (1880-1930 рр.)».

19 січня 2011 р.

Відповідно до графіку проведення виїзних прийомів, затвердженого головою Одеської облдержадміністрації, директором Державного архіву області Ніточко І.І. проведено прийом громадян Комінтернівського району.

• Продовжується поповнення колекції „Герої Соціалістичної Праці та Герої України Одещини” матеріалами про жителів Біляївського і Красноокнянського районів Одеської області, яким присвоєно почесне звання. Серед документів: автобіографії, почесні грамоти, посвідчення, фотокартки, ксерокопії газетних статей.

• Громадська організація „Чорноморське козацьке з’єднання” передала на державне зберігання документи за 2002 – 2010 роки, у складі яких – матеріали діяльності Чорноморського козацького з’єднання, а саме накази крайового військового отамана, протоколи установчих зборів, матеріали засідання Великої Ради Чорноморського козацького з’єднання, печатні видання та ін.

20 січня  2011 р.

Начальником відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б. надана науково-методична допомога Одеському національному медичному університету стосовно складання зведеної номенклатури справ на 2011 рік.

• Методистом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. проведено семінар на тему: «Підготовка та передача справ до архіву установи. Складання та оформлення річного розділу опису справ постійного та тривалого зберігання» з відповідальними за діловодство в Державній податковій адміністрації Одеської області.

• Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Бабко О.М. надана науково-методична допомога Одеському державному інституту вимірювальної техніки стосовно складання Інструкції з діловодства.

25 січня 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) студентка III курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Жукова Анастасія Миколаївна за темою «Одеські зв’язки кирило-мефодіївців (М. Гулак, Т. Шевченко)»; 2) студентка VI курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Смірнова Валерія Анатоліївна за темою «Французи в історії Південної України першої чверті XIX ст. (А. де Рішельє, Л. де Ланжерон, Ж.- Б. де Траверсе)»; 3) студентка III курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Пусєва Надія Вікторівна за темою «Кошові отамани Нової Січі».

26 січня 2011 р.

Старший науковий співробітник відділу інформації М. Г. Батуріна і провідний спеціаліст відділу інформації Г. М. Паніван дали інтерв’ю журналістам ТРК «ГЛАС» про роботу із зверненнями громадян з запитами генеалогічного характеру та співпрацю Державного архіву з генеалогічними організаціями.

• Відділ реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області продовжує передавання документів на державне зберігання за 1934 рік, серед яких – книги запису актів громадянського стану про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Біляївському (Р-8220), по Любашівському (Р-8227) районах.

27 січня 2011 р.

Було проведене засідання ЕПК Держархіву, на якому розглядалися такі питання: 1) Доповідь начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. «Про формування та оформлення документів НАФ, що передаються на постійне зберігання до Державного архіву Одеської області на прикладі фонду № 8208 «Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2) Розгляд питання стосовно строку зберігання реєстраційних справ. 3) Доповіді членів ЕПК про затвердження описів, актів, номенклатур.

31 січня 2011 р.

На Одеському обласному телеканалі “38-й канал” у прямому ефірі вийшла телепередача «Актуальне інтерв’ю»за участю директора Держархіву Одеської області І. І. Ніточко, автора видання «Команда. Спогади і роздуми районного керівника: Березівський район».

Лютень

2 лютого 2011 р.

Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку передало документи на державне зберігання за 1997-2006 роки, серед яких матеріали відділів: фінансово-організаційного та кадрового забезпечення; контрольно правової роботи; корпоративних фінансів, звітності учасників фондового ринку та захисту прав інвесторів.

3 лютого 2011 р.

Директор Державного архіву І. І. Ніточко дав інетерв‘ю ТРК “РІАК” про підсумки роботи Державного архіву області за 2010 рік та перспективи розвитку архівної галузі на 2011 рік.

• Проводиться робота по упорядкуванню документів постійного зберігання та з особового складу Комінтернівського, Фрунзівського, Ширяївського, Ренійського районних управлінь юстиції в Одеській області.

• Спеціалістами відділу формування НАФ надана науково-методична допомога: Одеському державному інституту вимірювальної техніки стосовно складання інструкції з діловодства і Головному управлінню ветеринарної медицини в Одеській області стосовно положення про ЕК та про архів.

8 лютого 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) викладач кафедри гуманітарних наук Житомирського державного технічного університету Кругляк Марина Едуардівна за темою «Життя та побут студентства підросійської України другої пол. XIX – поч. XX ст.»; 2) лаборант кафедри історії і етнографії Одеського національного політехнічного університету, аспірантка Іваніченко Лілія Михайлівна за темою «Станко В.Н. – видатний вчений та освітянський діяч»; 3) викладач історії Інституту європейського підприємництва ФРГ, історик, громадянин Німеччини Вольфганг Сартор за темою «Зерновий експорт Російської імперії XIX – XX ст.».

9 лютого 2011 р.

Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О. О. Солончук, начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань О. І. Ксендзик, заступник начальника відділу інформації і використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків С. А. Желясков були відряджені до трудового архіву Ширяївської райради для перевірки роботи.

• Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилася новими виданнями:

1) Березницький М.О. „Кодима – мати Гіпаніса”, Одеса, 2010 р., це історико-краєзнавчий нарис про річку Кодиму;

2) Матвеева Л. В. „Виктор Григорьевич – первый украинский славяновед-византолог (1815-1876)”, Киев, 2010 г. Видання розглядає життєвий шлях та діяльність професора Новоросійського університету, члена-кореспондента Російської академії наук, одного з засновників слов’янської філології в країні;

3) Музичко О. Є. „Грузини в Одесі: історія та сучасність”, Одеса, 2010 р. Проект Генерального консула Грузії в Одесі. У книзі розглянуто основні етапи історії грузинської діаспори в Одесі (з кінця 18 ст.);

4) Гарбузов Г. Е. „Одесса”, фотоальбом, Одеса, 2010 р., фотохудожник присвятив свій альбом рідному місту Одесі – його красі, його незвичній архітектурі.

10 лютого 2011 р.

В газеті «Прес Кур’єр» № 6 (894) від 10 лютого 2011 року вийшла  стаття директора Державного архіву Одеської області Ніточко І.І. «Переселенці 1951-го».

14 лютого 2011 р.

На державному телерадіоканалі (“38-й канал”) у прямому эфірі вийшла телепередача за участю директора Держархіву Одеської області І. І. Ніточко, автора буклета «с. Маринове Березівського району Одеської області» (у пам’ять про примусово переселених українців з території Польщі на південь України в 1951 році).

16 лютого 2011 р.

В газеті «Вечерняя Одесса» №23 (9351) від 15 лютого 2011 року вийшла стаття директора Державного архіву Одеської області Ніточко І.І. «Последняя депортация».

• Бібліотека Державного архіву Одеської області продовжує поповнятись новими надходженнями, серед яких – Омікрон „Вінницькі Мури – як джерело освіти в краї”, Вінниця, 2010 р., 2-ге видання. Перше видання праці відбувалося у 1913 році в газеті „Юго-Западний Край” та було підписане невідомим автором з псевдонімом „Омікрон”. У тому ж році праця вийшла окремим виданням. Книга розглядала історію єзуїтського комплексу у Вінниці. Оригінал мав 41 сторінку і не містив ілюстрацій. Друге видання має 191 сторінку і прикрашене численними ілюстраціями дореволюційного періоду: види Вінниці, портрети відомих діячів, плани костьолів та ін.

Бібліотека поповнилась журналами:

1) „Відомості Верховної Ради України”, № 49-52 (грудень), Київ, 2010 р.; № 1 (січень), Київ, 2011 р.;

2) „Збірник урядових нормативних актів України”, № 27 (2009 р.), Київ, 2010 р.;

3) „Офіційний вісник Президента України”, № 32-34 (грудень), Київ, 2010 р.

18 лютого 2011р.

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведені перевірки: комплексна – діловодної служби та архівного підрозділу Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації, тематична – архівного підрозділу ВАТ «Пресмаш».

21 лютого 2011 р.

Заст. директора Л.Г.Білоусова дала інтерв’ю ТРК«Град»   для телепередачі на тему «З історії телефону в Одесі» про телефонні довідники, що зберігаються в архіві з 1930-х років.

24 лютого 2011 р.

На колегії Державної архівної служби України заст. директора Л. Г. Білоусова була нагроджена Дипломом переможця конкурсу «Автор року – 2010», оголошеного редколегією науково-практичного журналу «Архіви України» за кращу науково-популярну статтю «Національний архів Непалу».

25 лютого 2011 р.

В Золотому залі Одеського літературного музею відбулася  презентація 11-го випуску історико-краєзнавчого наукового альманаху «Південний захід. Одесика» (гол. ред. В. Савченко), в якій взяв участь заступник начальника відділу  інформації Желясков С.А., співавтор публікації:Желясков С, Левченко В. Метрические книги Александро-Невской церкви императорского Новороссийского университета как источник биографических исследований его профессорско-преподавательского состава. Нове видання надійшло до бібліотеки архіву.

Березень

2 березня 2011 р.

Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков С.А. виступив на обласному семінарі керівників музеїв закладів освіти в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тема доповіді: «Методика роботи з архівними документами з історії Другої світової війни».

9 березня 2011 р. 

Відкрито виставку документів Державного архіву Одеської області за темою: «150 років з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка», яка розміщена на сайті Одеської облдержадміністрації.

10 березня 2011 р. 

Директор Державного архіву Одеської області І.І.Ніточко в присутності представників засобів масової інформації провів планову прес-конференцію за темою: “Робота Державного архіву Одеської області зі зверненнями громадян та виконання запитів соціально-правового та тематичного характеру”

• Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., заступником начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Виногловською С.В., заступником начальника відділу використання документів НАФ, інформації та зовнішніх зв’язків Желясковим С.А. надано методичну допомогу, з виїздом на місце, начальнику архівного відділу Роздільнянської райдержадміністрації з питань умов зберігання та використання документів НАФ.

• Спеціалістами відділу формування НАФ надана науково-методична допомога з питань : 1) складання описів справ постійного зберігання та з особового складу – Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк»; 2) складання положення про ЕК – Головному фінансовому управлінню Одеської обласної державної адміністрації; 3) складання зведеної номенклатури справ – Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

16 березня 2011 р.

Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилась новими надходженнями:

1) Левченко В.В. „Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.)”. Одеса, 2010 р. Монографію присвячено 145-річчю заснування Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. У виданні розглянуто еволюцію системи вищої освіти в Одесі взагалі, організацію діяльності та управління ОІНО, формування викладацького складу, навчальний процес, форми і напрямки наукової діяльності та ін.

2) Заєць М. „Цебрикове – долина надії (1804-2004)”. Одеса, 2004 р. У нарисі змальовано 200-річну історію селища Цебрикове Велико-Михайлівського району Одеської області та подано розповідь про відомих людей селища. Бібліотека поповнилась журналами:

1) „Відомості Верховної Ради України”, № 2-6 (січень-лютий), Київ, 2011 р.;

2) „Збірник урядових нормативних актів України”, № 29-34 (2009 р.), Київ, 2011 р.;

3) „Офіційний вісник Президента України”, № 1-2 (січень), Київ, 2011 р.

17 березня 2011 р. Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства підготовлені до передачі документи постійного зберігання Одеського виробничо-агропромислового об’єднання державних орендних підприємств по садівництву, виноградарству та виноробної промисловості «Одессовхозвинпром» за 1986-2001 роки та Одеської обласної служби української державної інвестиційної експертизи за 1992-2008 роки (організація ліквідована у 2008 році) .

18 березня2011 р.

Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков С.А. дав інтерв’ю ТРК «Град» на тему: «Історія громацького транспорта Одеси за документами Державного архіву Одеської області»

22 березня 2011 р.

Відповідно до графіку проведення виїзних прийомів, затвердженого головою Одеської облдержадміністрації, директором Державного архіву області Ніточко І.І. проведено прийом громадян Біляївського району.

• Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О., заступником начальника відділу використання документів НАФ, інформації та зовнішніх зв’язків Желясковим С.А. надано методичну допомогу директору Комунальної установи „Трудовий архів” Біляївського району з питань зберігання та використання документів з особового складу.

23 березня 2011 р.

На державне зберігання надійшли документи Одеської обласної служби Української інвестиційної експертизи за 1988-2008 роки, серед яких: накази з основної діяльності; штатні розклади; колективні договори; висновки, обґрунтування з експертизи проектів та кошторисів на будівництво і реконструкцію об’єктів.

24 березня 2011 р. 

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства надана науково-методична допомога у скаладанні: 1) Зведної номенклатури справ Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк»; 2) Інструкції з діловодства, положення про ЕК та архів Головного управління МНС України в Одеській області; 3) Описів справ постійного зберігання та з особового складу Головного управління агропромислового розвитку Одеської обласної адміністрації.

25 березня 2011 р.

Директором Державного архіву Одеської області Ніточко І.І., начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. здійснено виїзд до Березівського району для надання методичної допомоги начальнику архівного відділу Березівської РДА з питань передавання-приймання справ архівної установи під час зміни керівника.

• Заступником начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Виногловською С.В. здійснено перевірку обліку та умов зберігання документів з особового складу трудового архіву Березівської районної ради.

30 березня 2011 р.

Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук та заступник начальника відділу С.В. Виногловська проводять опрацювання особових фондів Смирнова Володимира Олександровича і Бельського Мирона Романовича. Документи, які були передані фондоутворювачами у вигляді розсипу, систематизуються за основними групами: рукописи, листування, біографічні матеріали та ін. для подальшого внесення в здавальний опис та взяття на державний облік.

31 березня 2011 р.

Проведено засідання ЕПК ДАОО, на якому розглядалися такі питання: 1. Доповідь начальника відділу формування НАФ та діловодства Успенської Г.Б. «Про схвалення списків ДАОО». 2. Інформація старшого інспектора бюро діловодства Одеського національного театру опери та балету Перини Р.Я. про роботу ЕК та архіву. 3. Доповідь архівіста першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Лунякіна О.Д. «Про виключення ВАТ «Пресмаш» із списку №1». 4. Доповідь заступника начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Віногловської С.В. «Про створення нових описів на повідомлення архіву Державного відділу РАЦС». 5. Доповіді членів ЕПК про затвердження описів, актів, номенклатур.

Квітень

6 квітня 2011 р.

Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук було проведено оглядову екскурсію по архівосховищах Державного архіву (вул. Пироговська, 29) для студентів – документознавців ІІ курсу Одеської філії Київського університету культури і мистецтв. Студентів було ознайомлено з законодавством України щодо архівної справи; системою архівних установ України, структурою і основними напрямками роботи Державного архіву Одеської області, складом архівних фондів, правилами приймання на державне зберігання, умовами збереженості документів НАФ та інш.

7 квітня 2011 р.

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства надана науково-методична допомога у скаладанні: 1. Положення про архів Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова; 2. Зведеної номенклатури справ на 2011 рік та перескладанні описів справ постійного зберігання за 1989-1999 роки Одеської національної наукової бібліотеки ім.. М. Горького. Проведено семінар з питань упорядкування документів довготривалого зберігання та складння описів справ з особового складу ДЗ «СЕС на Одеській залізниці»

8 квітня 2011 р. 

Архівістом І категорії відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Герасимовою С.М. було надано інтерв’ю журналістам ТРК «Град» за темою «Початок авіаційної справи в Одесі». За документами архіву була підготовлена інформація про організацію першого в Російській імперії авіаційного клубу в Одесі у 1908 р. та авіаційного заводу А.Анатра, заснованого більше 100 років тому і діючого дотепер; про перший політ М. Ефимова та С.Уточкіна в Одесі та ін. Було відзначено, що з початком авіаційного будівництва почався новий етап розвитку сучасної цивілізації, а Одеса стала одним з тих міст, де був закладений фундамент цієї великої справи.

• Відкрито он-лайн виставку документів і матеріалів Державного архіву Одеської області з нагоди 67-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників та розміщено на сайті Одеської облдержадміністрації.

13 березня 2011 р.

Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилася новими виданнями – подарунками авторів, які працювали з документами Національного архівного фонду та використовували їх для написання своїх робіт, серед яких:

 1) Лущик С.З., Селиванов В.И. «Роберт Граббе – художник из Караганды». Сборник статей. – Одесса, 2011. Видання  є дослідженням біографії майстра графіки, учня Одеського художнього училища Роберта Андрійовича Граббе. У фонді Державного архіву Одеської області № Р-499 «Одеське художнє училище» збереглася особова справа Роберта Андрійовича.

 2) Давтян Д.А. (аспірант кафедри нової і новітньої історії Одеського національного університету ім. Мечникова) «История храма Св.Григория Просветителя Армянской Апостольской церкви в Одессе». – Одесса, 2004. Видання ілюстровано світлинами церкви на різних етапах її існування, документами ДАОО та ін.

 3) «Південний захід. Одесика». Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип.11./ ред. Савченко В.А. – Одеса, 2011. Вступне слово до альманаху написано народним депутатом України С. Гриневецьким. До збірника увійшли наукові статті про історичні події різних періодів: 18, 19, 20 сторіч. Такж опублікована стаття головного спеціаліста ДАОО С.А. Желяскова та дослідника Одеського архіву В. Левченка «Метрические книги Александро-Невской церкви императорского Новороссийского университета как источник биографических исследований его профессорско-преподавательского состава», статті науковців Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова О.Є. Музичка, Д.П. Урсу та ін.

14 березня 2011 р.

Проведена тематична перевірка архівного підрозділу Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції Одеської області. Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання та з особового складу за 2007-2008 роки Головного управління юстиції в Одеській області.

15-16 квітня 2011 р. 

На історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова відбулася ІІІ-я Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Одесские Чтения -2011», в якій прийняли участь понад 70 науковців з України, Російської Федерації та Азербайджану. На секційних засіданнях було розглянуто широке коло актуальних проблем по основних напрямках сучасної науки – археології, етнології, історії стародавнього світу та середніх віків, нової та новітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки та спеціальних історичних дисциплін. У організації та проведенні конференції прийняв участь головний науковий співробітник відділу інформації Держархіву Березін С.Є., який виступ ив з доповіддю на тему: «Антиковедение в Новороссийском университете: кафедра теории и истории искусств и её представители (1865-1920)». За результатами роботи конференції планується видання збірки наукових праць «ОDІССОС-2011».

18 квітня 2011 р.

В Одеській облдержадміністрації відкрито виставку документів і матеріалів Державного архіву Одеської області, присвячену Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні: «Одеса. 1941-1945».

20 квітня 2011 р.

Бібліотека Державного архіву Одеської області продовжує поповнятись новими надходженнями, серед яких: Нетребский В.П., Шерстобитов В.В. «Аура Пересыпи. Краеведческие прогулки» та «Аура Александровского парка» – Одесса, 2010. Книги подаровано бібліотеці ДАОО її автором Валерієм Шерстобитовим – одеським краєзнавцем. Видання ілюстровані знімками краєвидів та будівель міста Одеси. Бібліотека поповнилась журналами: 1) „Відомості Верховної Ради України”, № 7-9 (лютий-березень), Київ, 2011 р.; 2) „Збірник урядових нормативних актів України”, № 35-38 (2009 р.), Київ, 2011 р.; 3) „Офіційний вісник Президента України”, № 3-5 (лютий-березень), Київ, 2011 р. 4) “Одеські архіви”, № 1(15) (січень), Одеса, 2011 р.

21 квітня 2011 р.

У приміщенні Одеської облдержадміністрації директор Державного архіву Одеської області Ніточко І.І. та головний науковий співробітником відділу інформації Березін С.Є. дали інтерв’ю журналістам ТРК «Круг» з приводу підготовки та розміщення виставок документальних матеріалів, присвячених Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні: «Одеса. 1941-1944».

• Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання та з особового складу за 1999 – 2007 роки Головного управління агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації. Проведена комплексна перевірка служби діловодства, ЕК та архівного підрозділу Головного управління державного казначейства України в Одеській області.

22 квітня 2011 р. 

Відкрито он-лайн виставку документів і матеріалів Державного архіву Одеської «До 25-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС» та розміщено на сайті Одеської облдержадміністрації.

27 квітня 2011 р. 

Одеський Національний морський університет передав на державне зберігання документи за 1973 – 1985 роки, серед яких – матеріали канцелярії; учбової частини; ученої Ради; аспірантури; підготовчого відділення; науково-дослідницького відділу; відділу виробничої практики; відділу техніки безпеки; науково-технічної бібліотеки; патентної групи; кафедр; факультетів; бухгалтерії; відділу кадрів; місцевого комітету.

28 квітня 2011 р. 

Головний науковий співробітник відділу інформації С. Є. Березін взяв участь у Четвертій міжнародній науково-практичній конференції «Музей. Історія. Одеса», присвяченій 55-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею. Тема доповіді: «Створення музею витончених мистецтв у Новоросійському університеті».

Травень

2 травня 2011 р.

Директором Держархіву Одеської області І.І.Ніточко в с. Маринове Березівського району проведено презентацію своєї книги «Остання депортація: До 60-річчя примусового переселення 1951 року» та відкрито пам’ятний знак.

4 травня 2011 р.

Продовжується прийом документів від Одеського Національного морського університету за період коли університет існував як Одеський інститут інженерів морського флоту. На державне зберігання надійшли звіти про науково – дослідницькі роботи по широкому колу тем в кількості 1196 справ за 1973 – 1985 роки.

5 травняня 2011 р.

Надана науково-методична допомога у складанні: 1) описів справ постійного зберігання Одеській філії ВАТ «Укртелеком»; 2) положення про ЕК Одеської обласної дирекції головного офісу ВАТ національної страхової компанії «Оранта».

6 травня 2011 р.

На web-сайті Одеської облдержадміністрації, на сторінці Державного архіву Одеської області розміщено оновлену он-лайн виставку архівних матеріалів До 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.: «Герої Радянського Союзу Одещини».

11 травня 2011 р.

 До Комунальної установи «Ізмаїльський архів» для перевіряння умов зберігання документів НАФ, забезпечення збереженості фондів та стану облікової документації направлено комісію у складі: голови комісії – заступника директора Державного архіву Одеської області Алєксєєвої В.Ю. та членів комісії – заступника директора Державного архіву Білоусової Л.Г. та заступника начальника відділу зберігання та обліку документів Виногловської С.В. Про результати перевірки повідомлено, на особистому прийомі секретаря Ізмаїльської міської ради Пундика Євгена Миколайовича.

• Продовжується поповнення особового фонду Бельського Мирона Романовича (Р-8193) – бібліографа, літератора, одеського краєзнавця та колекціонера.На державне зберігання прийнято рукописи виданих статей та матеріали до них, які були напрацьовані у бібліотеках і Держархіві Одеської області; журнали та газети з публікаціями; листування з відомими письменниками, з директорами музеїв і редакцій та видавництв, які друкували роботи фондоутворювача; матеріали про роботу секцій любителів книжок; протоколи засідань Одеського міського клубу любителів мініатюрних книг та матеріали до них та інш.

12 травня 2011 р.

У приміщенні Державного архіву Одеської області відкрито виставку документів і матеріалів з фондів Державного архіву Одеської області, присвячену до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945: «Одещина за часів Великої Вітчизняної війни».

12 – 13 травня 2011 р.

Заступник директора Держархіву Одеської області Л.Г.Білоусова на запрошення обласного методичного об’єднання  викладачів історії вищих учбових закладів (керівник – Пугачова Н.О.) прийняла участь у якості члена журі у конкурсі «Кращий викладач року». У творчому змаганні від технікумів і училищ прийняли участь 5 істориків. Переможцем став викладач Балтського педагогічного училища Анатолій Михайлович Лекар. Конкурсанти одержали нагороди журі за різними номінаціями. Від Держархіву були вручені цінні подарунки – копії літографій з видами Одеси 19 століття та компакт-диски з документами і матеріалами архіву за темою «Одещина за часів Великої Вітчизняної війни».

• Надана науково-методична допомога у складанні номенклатур справ: 1) Одеському обласному кардіологічному диспансеру; 2) Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз; 3) Апеляційному суду Одеської області.

17 травня 2011 р.

Заступник директора Держархіву Одеської області Л.Г.Білоусова прийняла участь у засіданні топонімічної комісії Одеської міської ради. Одним з розглянутих питань було встановлення меморіальної дошки на Грецькій вулиці, де проживав перший бургомістр Одеси, уродженець острова Лефкада (Греція) Федор Флогаїтіс. Ініціаторами вшанування одного з перших жителів Одеси, муніціпальних діяча та благодійника Одеської Грецької Свято-Троїцької церкви виступили: Одеська філія Грецького Фонду Культури, обласна громада греків та Державний архів Одеської області.

18 травня 2011 р. 

Поповнюється новими надходженнями особовий фонд „Смирнов Володимир Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, астроном, член міжнародної організації COSPAR та Euroropean Geoscionces Union” – 37 неописаних од. зб. 1703 документи за 1945-2009 роки, серед яких бібліографічні матеріали В.О. Смирнова та його дружини; рукописні матеріали з досліджень метеорів; рукописи статей В.О. Смирнова, виписки з літератури по історії астрономії, астрофізики; матеріали викладацької діяльності; листи В.О. Смирнова своєму вчителю В.О. Швецю, редакції наукових видань, колегам, знайомим; листування родини Смирнових з родичами та друзями з Польщі та ін.

19 травня 2011 р. 

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства надана науково-методична допомога Державній установі «Інститут стоматології Академії медичних наук України» у складанні положення по ЕК та інструкції по діловодству. Проведена комплексна перевірка діловодної служби, ЕК та архівного підрозділу Одеського державного аграрного університету.

24 травня 2011 р. 

В читальному залі архіву працювали: 1) професор Російської історії Даремського університету (Англія) Девід Мун з метою написання монографії на тему: “Экологическая история степей Российской империи ХVІІІ-ХХ ст.”; 2) аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв Новікова Крістіна Юріївна з метою підготовки дисертації на тему: “Творчість О.М.Благовидової в контексті становлення та розвитку Одеської вокальної школи”.

• Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович виступив на черговому засіданні секції книги Одеського будинку вчених з доповіддю на тему: «Одеський період діяльності журналіста і сценариста Уєйтинга за документами Державного архіву Одеської області»

25 травня 2011 р.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства Г.Б. Успенська і заступник начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ С.В. Виногловська прийняли участь у семінарі з підвищення кваліфікації спеціалістів державних архівів областей України з питань організації роботи з науково-технічною документацією, якій проходив у м. Харкові на базі Центрального державного науково-технічного архіву України з 24 по 26 травня.

26 травня 2011 р.

Відбулося засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому були розглянуті нові надходження джерел формування Національного архівного фонду – документів організацій міст та районів області.

27—29 травня 2011 р. 

Інститут історії  України НАН України спільно з Музеєм історичних і культурних реліквій родини Шереметьєвих провели Українські генеалогічні читання в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського у місті Києві. Заступник директора Держархіву Одеської області Л.Г.Білоусова виступила з докладом на тему: «Генеалогічні матеріали у Державному архіві Одеської області».

31 травня 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працювали дослідники: 1) докторант кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ) Кочергін Ігор Олександрович за темою «Соціальна трансформація дворянства Катеринославської губернії в середині XIX ст. – на початку XX ст.»; 2) бакалавр архітектури, учасник роботи з підготовки до видання наукової монографії «Архитектура Одессы» в Архітектурно-художньому інституті Одеської державної академії будівництва та архітектури Мазур Катерина Ігорівна за темою «Філармонія (колишня нова біржа)».

Червень

1 червня 2011 р.

Одеська обласна виборча комісія по виборах депутатів Одеської обласної ради та Одеська міська виборча комісія Одеської області з виборів депутатів міської ради та міського голови передали на державне зберігання документи з особового складу (відомості з нарахування заробітної платні та інших виплат членам комісій і залученим особам, що працювали за угодами) за 2010 рік.

• Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Одеському обласному кардіологічному диспансері та контрольна перевірка НДУ Українського наукового центру екології моря.

6 червня 2011 р.

Вийшла з друку  збірка наукових праць – “Воронцовский Сборник – IV”, до якої увійшли матеріали роботи Міжнародної наукової конференції “Четвёртые Воронцовские Чтения: Михаил Семёнович Воронцов и традиции сохранения культурного наследия Северного Причерноморья”,  що відбувалася у місті Одесі 5-6 листопада 2010 р. До збірки увійшли роботи науковців із різних міст України та Росії, серед яких надруковано статтю головного наукового співробітника  ДАОО Березіна С.Є. “История и традици антиковедения в Одессе. Владислав Норбертович Юргевич (1818-1898): новые материалы к биографии”.

7 червня 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) ад’юнкт-професор історії південного державного університету зв’язку Нікос Кріссідіс (США, м. Нью-Хейвен) за темою «Паломництво у Святу землю з Російської імперії (XIX-XX ст.)»; 2) головний науковий співробітник Національного центру елліністичних досліджень Еврідіка Сіфнеу (м.Афіни, Греція) і докторантка історичних наук Іонійського університету Сидоренко Анна Сергіївна (Греція, м. Афіни) за темою «Економічний і соціальний внесок греків у розвиток м. Одеси (1850-1917 рр.)»; 3) заступник директора Центру вивчення націоналізму і імперії Могільнер Марина Борисівна (Республіка Татарстан, м. Казань) за темою «Єврейські суспільні і наукові організації в Російській імперії та у ранньому СРСР (XIX ст.-1920-ті рр.)».

9 червня 2011 р.

Директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко прийняв участь у проведенні «круглого столу», присвяченого Дню державної служби України, та виступив з доповіддю на тему: «Державні архівні установи як джерельна база з історії державної служби України».

• В читальному залі Держархіву працює головний бібліограф Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Мурашко О.С. з документальними матеріалами з історії розвитку науки у Новоросійському – Одеському університеті.

• Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Одеському обласному центрі української культури та тематична перевірка поточного діловодства Одеської обласної організації Спілки письменників України.

10 червня 2011 р.

Провідний спеціалістй відділу інформації використання документів НАФ і зовнішніх зв‘язків Державного архіву Одеської області Паніван Г. М. дала інтерв‘ю Одеській регіональній телерадіокомпанії „Град” за темою „Історія розвитку музичної освіти в місті Одесі у другій половині XIX століття”: про утворення Одеського відділення Російського Імператорського музичного товариства у 1864 році та розвиток музчних традицій в Одесі.

15 червня 2011 р. 

На державне зберігання надійшли документи режимно-секретної служби Державного архіву Одеської області за 2000-2010 роки, матеріали для службового користування.

16 червня 2011 р. 

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства: проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Одеському науково-дослідному та проектному інституті землеустрою; підготовлені до передачі документи постійного зберігання Одеського заводу «Продмаш» за 1975-1995 роки.

17 червня 2011 р.

На веб-сторінках офіційного сайту Одеської обласної державної адміністрації завершено розміщення книг І.І.Ніточко, присвячених історії Березівського району.

20 червня 2011 р. 

На веб-сторінці Державного архіву Одеської області розміщено оновлену он-лайн виставку “Пам’ятники Одещини”, присвячену трагічній для мільйонів і мільйонів людей у різних куточках колишнього СРСР даті – 22 червня 1941 року. Саме у цей день, 70 років тому, розпочалася Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.). На виставці представлені документальні матеріали, що знаходяться у фонді Р-8216 «Колекція фотографій пам’ятників міст та сіл Одещини», а саме – пам’ятники воїнам-визволителям, воїнам-землякам, партизанам, підпільникам та жертвам Холокосту в містах та районних центрах Одеської області.

22 червня 2011 р.

Почалася архівна практика студентів ІІІ курсу історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (80 чол.). Керівники практики – доцент університету к.і.н. О. О. Синявська та заст. директора архіву  Л. Г. Білоусова, заст. директора архіву В. Ю. Алексєєва, заст. нач. відділу інформації С. А. Желясков. Протягом практики студенти будуть ознайомлені з роботою відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків (робота читального залу, столу довідок, виконання запитів громадян, видавнича діяльність), з основними вимогами до забезпечення збереженості документів НАФ в Державних архівах України та складом фондів Державного архіву Одеської області, з історією створення архівної справи в Україні.

• Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О.Солончук проведені оглядові екскурсії по архівосховищам, прочитані лекції з історії архівної справи в Україні, з огляду фондів обласного архіву, з питань приймання та зберігання документів Національного архівного фонду.

• Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведена тематична перевірка архівного підрозділу Одеського заводу «Продмаш» та надана науково-методична допомога у складанні номенклатури справ Управлінню пенсійного фонду України у Малиновському районі м. Одеси.

24 червня 2011 р. 

На сторінці Держархіву на web-сайті Одеської облдержадміністрації розміщено он-лайн виставку документів і матеріалів Державного архіву Одеської «До 15-ї річниці Незалежності України».

29 червня 2011 р.

Одеська обласна державна адміністрація передала на державне зберігання документи за 2002-2003 роки, серед яких матеріали секторів: документів вищих органів; розпорядних документів; загального листування; відділу бухгалтерського обліку.

Липень

1 липня 2011 р.

Відділом інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків за 1 півріччя 2011 року було виконано 2136 запитів соціально-правового характеру (в т.ч. 1004 –  з позитивним результатом), 179 запитів тематичного і генеалогічного характеру (в т.ч. 45 з позитивним результатом, на інші були надані рекомендації щодо місцезнаходження документів, а також запрошення громадяни в читальний зал архіву для самостійної пошукової роботи). За вищезазначений період  в читальному залі архіву працювало 340 дослідників, з них 32 іноземці з 11 країн (Німеччина, Польща, Франція, Англія, Америка, Росия, Молдова і ін.), за генеалогічною тематикою працювало – 96 користувачів, в т.ч. 14 іноземців. У 1 півріччі 2011 року користувачам  Державного архіву Одеської області було видано у читальний зал архіву 4915 од. зб., в т.ч. 2215 од.зб. дорадянського періоду.

6 липня 2011 р.

На державне зберігання надійшли документи Одеського заводу продовольчого машинобудування за 1970-1995 роки, серед яких матеріали відділів: фінансового; капітального будівництва; головного технолога; головного конструктора; праці та заробітної платні; канцелярії; бухгалтерії; профкому; бюро по раціоналізації та винахідливості; бюро охорони праці та техніки безпеки.

13 липня 2011 р.

В архіві продовжується практика студентів ІІ курсу історико-філософського факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Начальниками відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О.Солончук та відділу формування документів НАФ та діловодства Г.Б. Успенською проведено оглядові екскурсії по архівосховищам, прочитані лекції з історії архівної справи в Україні та історії Державного архіву Одеської області, про склад фондів обласного архіву, про роботу державних та відомчих архівів, з питань формування НАФ, приймання та зберігання документів Національного архівного фонду.

14 липня 2011 р.Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання Державного закладу «Одеський національний академічний театр опери та балету» за 1990-2008 рр. Проведена тематична перевірка архівного підрозділу ПАТ «Агропромисловий комбінат «Одеса».

20 липня 2011 р.

Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилась новими виданнями:

1. Центральний державний науково-технічний архів України. Путівник. – Харків, 2009;

2. Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини. Монографія. – Дніпропетровськ, 2011;

3. Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927). Біографічний нарис. – Одеса, 2011;

4. Відомості Верховної Ради України. – №№ 19-23. – (травень-червень). – К., 2011;

5. Збірник урядових нормативних актів України. – № 2. – (січень-лютий). – К., 2011;

6. Офіційний вісник Президента України. – №№ 9-14. – (квітень-травень). – К., 2011.

21 липня 2011 р.

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Одеській обласній державній насіннєвій інспекції.

27 липня 2011 р. 

На державне зберігання надійшли документи Одеського агропромислового об’єднання по виноградарству і виноробній промисловості «Одесавинпром» за 1986-2003 роки: накази з основної діяльності, розрахунки виробничих потужностей первинного та вторинного виноробства, штатні розписи, зведені річні баланси виробничих потужностей, зведені річні звіти з основної діяльності, річні статистичні звіти служби сільського господарства, технічного відділу, капітального будівництва, відділу кадрів, документи профспілки.

• В читальному залі Державного архіву працюють: 1) професор Російського державного торгово-економічного університету (м. Москва) Драчова Олена Леонівна з метою підготовки статті за темою «Синя блуза – театральна постанова (30-ті роки)»; 2) молодший науковий співробітник Коледжу Св. Іоанна Кембриджського університету Кучеренко Ольга Віталіївна за темою «Безпритульні і малолітні правопорушники (Одеса, 1944-1945 рр.)».

28 липня 2011 р.

У Держархіві було проведене засідання ЕПК, на якому було розглянуте питання приймання на державне зберігання документів колекції «Козацькі товариства Одещини».

Серпень

1 серпня 2011 р.

Видане розпорядження виконуючого обов’язки голови Одеської обласної державної адміністрації Чегодар Н.А. від 19 липня 2011 року № 568/А-2011 «Про затвердження Положення про Державний архів Одеської області».

2 серпня 2011 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили Тригуб Олександр Петрович та аспірантка тієї ж кафедри Вовчук Людмила Анатоліївна за темою «Міжнародні зв’язки Південної України (XIX-XX ст.)»; 2) доктор історичних наук Інституту лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка Салата Оксана Олексіївна за темою «Україна в період окупації 1941-1944 років».

4 серпня 2011 р. 

Завершено упорядкування документів постійного зберігання Відкритого акціонерного товариства «Олимп-Круг» за 2001-2008 роки. Надана науково-методична допомога у складанні положення про ЕК та інструкції з діловодства Товариства з додатковою відповідальністю «Спецтехоснастка».

• Директор Державного архіву Одеської області І.І. Ніточко та начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук відвідали КУ «Ізмаїльський архів» для надання методичної допомоги та перевірки стану зберігання документів НАФ.

6 серпня 2011 р. 

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова прийняла участь у зйомках документального фільму іспанського режисера Хорхе Латорре, присвяченого присутності іспанців Україні. Зйомки фільму, який створюється за рекомендацією Посольства Іспанії в Україні, проходили в архіві. Для фільму були виявлені і представлені документи про засновника Одеси адмірала Хосе де Рібаса та про декілька поколінь Де Рібасів (Дерибасів), що проживали в Одесі з кінця 18 ст. по теперішній час. Хорхе Латорре є також профессором Університету Каталонії і прибув в Одесу з группою студентів-документалістів, які ознайомилися з документальними джерелами та прийняли участь у створенні кінострічки.  Присутність іспанців в Одесі і, зокрема, в архіві, висвітлювала ТРК «Град» і новинах та у спецрепортажі «Тема дня».

8 серпня 2011 р.

На виконання листа Державної архівної служби України про підготовку пропозицій до проекту Державної цільової соціальної програми впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017 рр. Державним архівом Одеської області розроблено план заходів вищезазначеної програми.

9 серпня 2011 р.

В читальному залі архіву працювали: 1. аспірантка історичного факультету Гарвардського університету (Кембрідж, США) Грачова Софія Володимирівна з метою написання дисертації на тему: “Медицина и еврейская политическая жизнь в Российской Империи и СССР (1860-1930)” 2. аспирант кафедри історії України Запорізького національного університету Краснянська Надія Юріївна з метою написання статті на тему: “Протестанські товариства Південної України 1943-1964 рр.”

10 серпня 2011 р. 

Відділ реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області передав Держархіву Одеської області документи на державне зберігання за 1935 рік, книги запису актів громадянського стану про шлюб, смерть та алфавіти до них по Овідіопольському району (Р-8229).

11 серпня 2011 р. 

Спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства проведена контрольна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Одеському інституті фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

16 серпня 2011 р. 

В читальному залі працював співробітник Державного музею образотворчих мистецтв ім. О.С.Пушкіна (м. Москва, Росія) Волков Ігор Михайлович з метою пошуку інформації про життя та діяльність фотографа Анатолія Івановича Трапані, що проживав в Одесі у ХІХ ст.

17 серпня 2011 р.

Реставратори лабораторії проведено планову профілактичну роботу з дезінфекції архівних справ по опису № 2 фонду № 6 «Піклувальний Комітет іноземних поселенців Південного краю Росії».

18 серпня 2011 р. 

Спеціалістами відділу надана науково-методична допомога Одеському інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у складанні номенклатури справ на 2011 рік, положення про архів та інструкції з діловодства.

19 серпня 2011 р. 

На веб-сторінці Держархіву розміщено нову он-лайн виставку документів і матеріалів з фондів Центральних державних архівів України та фондів Державного архіву Одеської області, присвячену 20-ї річниці Незалежності нашої Держави

 • У рамках заходів з нагоди ХХ-ї річниці Незалежності України, у головному корпусі Одеської обласної державної адміністрації було відкрито виставку документів і матеріалів із фондів Центральних державних архівів України та Державного архіву Одеської області.

23 серпня 2011 р. 

В читальному залі архіву працювали: 1) професор Краснодарського державного університету культури і мистецтв Єремєєва Ганна Натанівна з метою написання монографії на тему «Культурне життя в роки революції та Громадянської війни», 2) громадянин Німеччини Пікман Анатолій Михайлович з метою генеалогічного дослідження своєї родини та вивчення сімейної історії.

25 серпня 2011 р.

Проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому розглядалися питання: про виключення зі списку № 1 Товариства з додатковою відповідальністю «Спецтехоснастка», ВАТ «Медлабортехніка» та Одеського Ордена «Знак Пошани» заводу Продовольчого машинобудування (підприємства з колективною власністю); про стан упорядкування, зберігання документів та ведення поточного діловодства Одеської обласної дирекції головного офісу ВАТ Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» (доповідач – відповідальна за архів страхової компанії Гранатир О.Ф.).

30 серпня 2011 р. 

Протягом тижня в читальному залі Держархіву працювали: 1) громадянин Японії (м. Кобе) Хасімото Нобуа з метою підготовки статті на тему: «Історія університетів в Російській Імперії»; 2) вчитель історії Кагарлицької школи Біляївського району Одеської області Жебко Світлана Миколаївна з метою підготовки історичного нарису с. Кагарлик (сер. ХІХ ст.– наш час).

31 серпня 2011 р. 

Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук проводить наукове опрацювання документів з колекції Сергія Зеноновича Лущика, які стосуються діяльності народного артиста СРСР В. Василько (рукописи сценаріїв театральних вистав).

Вересень

1 вересня 2011 р.

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова прийняла участь у заходах в рамках міської програми святкування Дня міста: в будинку Одеської філії Грецького Фонду Культури відбулася прес-конференція з приводу відкриття меморіальної дошки першому бургомістру Одеського міського магістрату від іноземного купецтва Федору Флогаїті (1755-1823). На прес-конференції виступили: голова Одеської філії Грецького Фонду Культури п. Софроніс Парадісопулос, Генеральний консул Греції в Одесі п. Антоніос Хазіроглу, мер міста Лефкади (о. Левада, Греція) п. Костас Араваніс, професор Афінського університету доктор Спірідон Флогаїті, заступник директора Державного архіву Одеської області Лілія Білоусова. Також  Л.Білоусова провела презентацію виставки «Федір Флогаїті – одесит з Левкади», на якій були представлені документи про життя та діяльність одного з перших жителів Одеси, дворянина Венеціанської Республіки, одеського купця 1-ої гільдії, одного з перших маклерів та нотаріусів Одеси, благодійника Одеської Грецької Свято-Троїцької церкви. Л.Г.Білоусова дала інтерв’ю на ТРК «Град» і «Арт» про роботу архіву в галузі просопографії – реконструкції історичної епохи через дослідження біографій відомих особистостей.

2 вересня 2011 р.

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова прийняла участь у відкритті меморіальної дошки першому бургомістру Одеського міського магістрату від іноземного купецтва Федору Флогаїті (1755-1823). Дошку розміщено на фасаді будинку № 17 по вул.. Грецькій – на місці будинку, в якому жив Ф.Флогаїті. На відкритті виступили ініціатори встановлення дошки: голова Одеської філії Грецького Фонду Культури п. Софроніс Парадісопулос та заст. директора держархіву Л.Г.Білоусова; нащадок першого бургомістра – професор Афінського університету, відомий європейський правник п. Спірідон Флогаїті, настоятель Троїцького собору о. Віктор (Петлюченко), віце-мер Одеси Олена Павлова, мер м. Левкади Костас Араваніс, Генеральний консул Греції в Одесі п. Антоніос Хазіроглу, відомий представник громади одеських греків Єлизавета Кузьмінська. 

• Л.Г.Білоусова надала інтерв’ю журналістам ТРК «Град» і «Арт»  про роботу архіву по виявленню матеріалів про Ф.Флогаїті та встановленню пам’ятних місць, пов’язаних з перебуванням сім’ї Флогаїті в Одесі з 1795 по 1874 роки. Відкриття дошки увійшло у програму міських заходів до Дня міста та відбулося за широкою участю громадськості міста і ЗМІ. Пресс–конференція та відкриття дошки широко оприлюднювалися на телебаченні: на ТРК «ГРАД», «АРТ», «АРТ-24» було підготовлено 3 сюжети на 1 спец-репортаж, які виходили в ефір у ранкові і вечірні години 25 разів. Також заходи були зафіксовані на фотографіях.

• Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства надана науково-методична допомога Одеській обласній державній хлібній інспекції в проведенні упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу за 2000-2010 роки. Проведена перевірка стану зберігання, упорядкування в Одеському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

5 вересня 2011р.

На Одеському державному телебаченні відбулося телеінтерв’ю директора Державного архіву І.І.Ніточко, де він провів презентацію своєї книги «Остання депортація. До 60-ї річниці примусового переселення 1951 року».

6 вересня 2011р.

В читальному залі архіву працювали: 1) с.н.с. Інституту української археології та джерелознавства ім. М.С.Грушевського Новікова Олена Олександрівна з метою дослідження біографій та видання праць про українських вчених сер. ХІХ – поч. ХХ ст.; 2) настоятель Свято-Покровського храму с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області Юревич Дмитро Георгійович з метою вивчення історії Покровської церкви с. Качкарівка та церковної історії Бериславщини 1781-1998 рр.;

7 вересня 2011р.

Начальником відділу О.О. Солончук та заступником начальника відділу С.В. Виногловською проведено робочий семінар з начальником архівного відділу Ізмаїльської міської ради Т.М. Суворовою та архівістами КП „Ізмаїльський архів” з питань зберігання та обліку документів НАФ та основних форм планування і звітності в архівних установах.

• Завідуючий лабораторією з фізичного зберігання  документів Анатолій Хромов виступив з доповіддю „Представники козацького роду Шостаків в історії іррегулярних військових формувань на півдні України в ХІХ ст.” на Всеукраїнській науковій військово-історичній конференції, яка проходила 25 травня 2011 року у м. Дніпропетровську. По матеріалам конференції видано науковий збірник „Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини”. Для доповіді використані документи Державного архіву Одеської області, Комунальної установи „Ізмаїльській архів”, Державного архіву Херсонської області, Національного архіву Республіки Молдова.

8 вересня 2011р.

Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства надана науково-методична допомога Управлінню культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації у складанні номенклатури справ.

15 вересня 2011 р.

Директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко дав інтерв’ю Одеській обласній державній телерадіокомпанії та презентував свої книги: «Остання депортація: До 60-річчя примусового переселення 1951 року» та «Окупація: Березівський район. 1941–1944 рр.».

17-18 вересня 2011 р.

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова та головний науковий співробітник відділу інформації С.Є.Березін прийняли участь у міжнародному форумі «Дні європейської спадщини в Шабо», організатором якого є «Центр культури вина Шабо» (Одеська обл., Б-Дністровський р-н, с.Шабо, вул. Дзержинського, 10, Голова правління компанії «Шабо» – Важа Іукурідзе).

Держархів представить виставку копій документів «Сторінки історії швейцарської колонії Шабо» та матеріали з історії виноробства у краї. Форум пройде під патронатом голови Одеської облдержадміністрації Е.Матвійчука.

Серед гостей заходу – президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, керівники Директорату культури та культурної спадщини Ради Європи, представники Євросоюзу та ЮНЕСКО, президенти міжнародних Асоціацій музеїв вина, культурного та туристичного обміну, експерти з Данії, Іспанії, Молдови, Туреччини, Франції, Швейцарії, представники депутатського корпусу України та ін.

19 вересня 2011 р.

Відділом інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків завершено роботу по укладанню спеціального довідника «Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1» (Ред. Л.Г.Білоусова; Упор.:Білоусова Л.Г. Герасимова С.М., Набока О.М. Мартиненко О.В., Давтян Д.А., Желясков С.А., Корецька О.А., Паніван Г.М., Єлізаров С.П., Чилей О.П.). Довідник включає переліки наявних у Державному архіві Одеської області метричних книг за період з кінця XVIII ст. по 1939 рік, а саме:  православних церков міста Одеси та передмість, які не теперішній час знаходяться у територіальних межах міста Одеси; військових формувань і шпиталів, пароплавів; римо-католицьких церков м. Одеси, м. Балти Подільської губернії та с. Красна Бессарабської губернії;  євангелічно-лютеранських, реформатських церков Херсонської, Катеринославської, Таврійської і Бессарабської губерній; вірменської церкви міста Одеси; рабинатів міст Одеси, Балти, синагог єврейської колонії Абазівки і села Піщана Балтського повіту Подільської губернії; мечеті міста Одеси; старообрядців; євангельських християн та інших релігійних груп («сектантів»); метричні книги Одеської міської управи про громадян, що не визнавали духовних осіб.

Каталог метричних книг доповнено додатками: відомостями про православні церкви за єпархіальним довідником 1906 року; переліком православних церков міста Одеси, метричні книги яких зберігаються у Держархіві Одеської області із зазначенням варіантів їх назв українською та російською мовами; описами фондів євангелічно-лютеранських парафій; іменними та географічними покажчиками до фондів. Наразі довідник у процесі видання, презентацію заплановано на жовтень 2011 р.

20 вересня 2011 р.

Згідно плану оргроботи Одеської облдержадміністрації директор Держархіву Одеської оласті І.І.Ніточко  в архіві  провів прес-конференцію.  Були висвітлені питання про стан зберігання документів Національного архівного фонду та передавання документів з Комунальної установи «Ізмаїльський архів» до Державрхіву. На прес-конференції відбулася презентація книги І.І.Ніточко «Остання депортація. До 60-річчя примусового переселення 1951 року». На данному заході були присутні місцеві ЗМІ: ТРК «Град», «Ріак», «Новая Одесса», «Репортер» та інші. Для представників ЗМІ проведено екскурсію по архівосховищам, під час якої журналісти ознайомилися зі станом та умовами зберігання документів Національного архівного фонду.

21 вересня 2011 р.

На web-сайті Одеської облдержадміністрації на сторінці Державного архіву Одеської області оприлюднена он-лайн виставка архівних документів і фотоматеріалів Державного архіву Одеської області, присвячена Дню Партизанської слави.

• Заступник начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Виногловська С.В. провела методичне зайняття з начальником архівного відділу Роздільнянської райдержадміністрації з питань обліку документів НАФ, складання описів справ, приймання документів, каталогізації та звітності.

22 вересня 2011р.

Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Управлінні у справах преси та інформації.

23 вересня 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) аспірант кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького Гарнага Валентин Павлович за темою «Історія стародавнього світу в науковій, суспільно-політичній спадщині та викладацької діяльності М. П. Драгоманова (1841-1895)»; 2) аспірантка 1-го року навчання за спеціальністю «Історія науки і техніки» Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Якимюк Олена Леонідівна за темою «Історія розвитку радіологічного напрямку в дореволюційній Росії».

24 вересня 2011 р.

В зв’язку з новим „Переліком документів, що створюються в діяльності Державного комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання” номенклатура відділу зберігання та обліку документів НАФ приведена до відповідного стану. Проведено звіряння списку фондів з аркушами фондів колишнього партійного архіву з № 1 по № 12262.

29 вересня 2011 р. 

Було проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому були розглянуті такі питання: 1. Робота ЕК Одеського обласного кардіологічного диспансеру; 2. Зміни категорій фондів колишнього партійного архіву: П-864 «Політсектор МТС Одеської області» та П-865 «Політчастина Одеського Союззернотресту»; 3. Розгляд описів, актів , номенклатур надісланих на засідання ЕПК.

30 вересня 2011 р. Співробітниками архіву  разом із фахівцями  КП “Обласний інформаційно-аналітичний центр” розпочато роботу по оновленню та доповненню електронного архіву:розміщенню на веб-сторінці реєстрів фондів, баз даних,сканованих копій описів та документів, та інш.

Жовтень

5 жовтня 2011 р.

Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук, начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань О.І. Ксендзик, методист відділу формування Національного архівного фонду та діловодству Т.В. Ратушна були відряджені до архівного відділу Татарбунарської райдержадміністрації для комплексної перевірки роботи. Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. надала методичну допомогу начальнику архівного відділу Савранської райдержадміністрації з питань складання описів справ на документи сільських рад, уточнення заголовків, перескладання заголовків справ з особового складу.

6 жовтня 2011 р.

Методистом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. проведено семінар з підвищення кваліфікації в Одеському регіональному інституті державного управління для секретарів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад за темою «Порядок комплектування архіву. Завдання та перспективи розвитку галузі архівознавства та діловодства на сучасному етапі». Головним спеціалістом відділу Хромовою В.О. проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК у Одеському обласному бюро судово-медичної експертизи.

6-7 жовтня 2011 р. 

Завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Анатолій Володимирович Хромов прийняв участь у Всеукраїнській науковій військово-історичній конференції „Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії”, яка проходила у м. Севастополі. Він виступив з доповіддю „Позиція чиновництва Південної України щодо інтеграції місцевого козацтва у регіональні суспільства в ІІ чв. ХІХ ст.” По матеріалам конференції вийшов науковий збірник, в який увійшли статті А.В. Хромова за вище зазначеною доповіддю та головного спеціаліста відділу науково-довідкового апарату Валентини Деречиної „Случаи нападения морских террористов и пиратов на некоторые суда Черноморского морского пароходства в 1960-1980 гг.”.

13 жовтня 2011 р. 

Заступник директора Державного архіву Одеської області виступила в рамках проекту «Архівна Одісея» у телепрограмі ТРК «ГРАД» «Тема дня», присвяченій міжнародному Дню зменшення наслідків стихійного лиха. Під час інтерв’ю були обговорені питання відображення випадків стихійних явищ (землетрусів, повенів, зсувів, снігових лавин, пожеж тощо) в архівних документах, використання історичного досвіду боротьби із стихіями та мінімізації негативних наслідків у сучасних умовах, наявність архівних матеріалів щодо гідрогеологічного стану Одеси, історія катакомб та створення підземної карти Одеси, забезпечення збереженості архівних та інших документів у надзвичайних ситуаціях, створення фонду страхової документації. У програмі також приймав участь директор Одеського центру страхової документації Анатолій Вікентійович Короткін, який розповів про функції і завдання установи та перспективи співробітництва з Державним архівом Одеської області.

• Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. надана науково-методична допомога Управлінню внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю з питань упорядкування документів постійного зберігання. Спеціалістами відділу підготовлені до передачі на державне зберігання документи Державного підприємства «Одеський морський торговий порт» за 1958-1992 роки та Одеської обласної державної хлібної інспекції за 1953-1999 роки.

14 жовтня 2011 р. 

Відбулася зустріч заступників директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусової і В.Ю.Алєксєєвої з  Аристотелем Агафангеловичем Папуніді (1913 р.н.) – відомим громадським діячем, фундатором першого в Одесі відродженого національного товариства – Грецького клубу «Еллада» (1989 р.), колишнім працівником Комітету державної безпеки Одеської області, полковникому відставці. Метою зустрічі стало обговорення умов приймання на тимчасове зберігання колекційних документів, що належать А.А. Папуніді, серед яких – статут «Еллади», газети зі статтями про фондоутворювача, довідник про видатних греків Росії і України з матеріалами про А.А.Папуніді, фотографії, нагородні посвідчення. Прийнято рішення про оцифрування документів з метою створення першого в Одеському архіві електронного фонду особового походження та повернення оригіналів власнику, який бажає передати свою колекцію нащадкам, що проживають у Греції. 

• Архівіст І категорії відділу НДА Герасимова С.М. прийняла участь в обговоренні на круглому столі проекту Заходів з підтримки ромів Одещини на 2012-2013 рр. Круглий стіл організований Управлінням культури і туризму Одеської обласної держадміністрації за участю представників ромських громадських організацій,   держархіву,   вищих навчальних закладів, нромадських організацій.

18 жовтня 2011 р.

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) юрист-консультант ПП «ЮР-аспект» Горбань Марія Аркадіївна за темами «Розвиток садівництва на Одещині», «Внесок професора медицини А. Ф. Маньковського в розвиток медичної науки»; 2) студентка 4 курсу кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Ніколаєвич Іванна Анатоліївна за темою «Проблематика краєзнавчих досліджень в Інституті народної освіти та ОДУ імені І. І.Мечникова в 1920-1941 рр.».

19 жовтня 2011 р.

 Бібліотека архіву поповнилася новими надходженнями, серед яких:

1) „Місто нашої долі – Дніпродзержинськ” упорядник Буланова Н.М., Дніпродзержинськ, 2010 р.  Ілюстроване  науковопрезентаційне  видання,  присвячене  260-річчю  міста Дніпродзержинська. Книга містить матеріали з історії міста.

2) „Кам’янське та його околиці середини 18 – початку 20 ст.: топонімічний словник” автори-упорядники Буланова Н.М., Самойленко О.М., Кравцова Л.А., Дніпропетровськ, 2010 р. Видання розглядає історію села Кам’янського (сучасного міста Дніпродзержинська) з точки зору топоніміки. Велику увагу приділено історії походження назв вулиць та провулків села, його історичних частин.

3) Буланова Н. М. „Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті 18 – початку 19 ст.”, Дніпропетровськ, 2007 р. Видання подаровано бібліотеці ДАОО автором – директором музею історії Дніпродзержинська Наталією Миколаївною Булановою.

4) Бараев Т.М. „В святых местах искания истины”, Одесса, 2010 г. Видання присвячене 200-річчю з дня народження Миколи Івановича Пирогова – відомого хірурга, анатома, педагога і суспільного діяча. У книзі подано біографію та розповідь про одеський період життя Миколи Івановича – 1847-1858 роки.

Бібліотека поповнилась журналами: 1) „Відомості Верховної Ради України”, № 29-37 (липень-вересень), Київ, 2011 р.; 2) „Збірник урядових нормативних актів України”, № 3-12 (лютий-березень), Київ, 2011 р.; 3) „Офіційний вісник Президента України”, № 21-27 (липень-вересень), Київ, 2011 р.; газетами: „Урядовий кур’єр”, № 1-79 (січень-квітень), Київ, 2011 р.

20 жовтня 2011 р. 

Начальником відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б. проведена комплексна перевірка стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Головному управлінні МНС України в Одеській області. Головним спеціалістом відділу Хромовою В.О. надана науково-методична допомога Управлінню у справах преси та інформації у складанні номенклатури справ.

26 жовтня 2011 р. 

На державне зберігання надійшли документи від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1935 рік, серед яких – метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по м. Білгород-Дністровську (Ф. 901); книги реєстрації актів цивільного стану по Великомихайлівському району (Р-8221), Іванівському району (Р-8222). Архівний відділ Білгород-Дністровської міської ради Одеської області передав Державному архіву Одеської області метричні книги за 1869-1925 і примарійську книгу реєстрації актів за 1930-1942 роки.

27 жовтня 2011 р. 

Було проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому були розглянуті такі  питання: 1. Робота ЕК Обласного бюро судово-медичної експертизи бюро. 2. Про включення Вищого навчального комунального закладу «Одеське театрально-художнє училище» до організацій списку №1 джерел формування НАФ 3. Щодо наявності в ВАТ «Одесакомунпроект» документів НАФ. 4. Розгляд описів, актів, номенклатур надісланих на засідання ЕПК.

28 жовтня 2011 р. 

В Державному архіві області відбулося чергове засідання колегії. Розглядалися наступні питання:

1. Про ВЕБ-сторінку Державного архіву Одеської області станом на жовтень 2011 року та заходи щодо її удосконалення.

2. Про стан та перспективи виконання запитів генеалогічного характеру.

3. Про стан роботи щодо грифів обмеження доступу до архівних документів згідно чинного законодавства.

4. Про стан зберігання, упорядкування документів та ведення поточного діловодства в Управлінні державного казначейства в Одеській області.

5. Про підготовку та відзначення Дня працівників архівних установ.

6. Про планування та звітність в Державному архіві області за 2011 року.

31 жовтня 2011 р.

На web-сайті Одеської облдержадміністрації на сторінці Державного архіву Одеської області оновлено он-лайн виставку архівних матеріалів до 67-ї річниці визволення України від фашистських загарбників: «Одеса. 1941-1945». 

Листопад

2 листопада 2011 р. 

На державне зберігання надійшли документи від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1935 рік, серед яких – метричні книги примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Арцизькому району (Ф. 897); книги реєстрації актів цивільного стану і алфавіти до книг по Балтському (Р-8218) та Ширяївському (Р-8232) районам.

3 листопада 2011 р. 

Співробітники відділу інформації Держархіву Одеської області Ганна Паніван та Світлана Герасимова дали інтерв‘ю Одеській ТРК „Град” до Дня працівника соціальної сфери за темами: „З історії єврейської благодійності в Одесі: товариство «Гмілус-Хесед»” та „Благодійна діяльність грецької родини Стурдза в Одесі

• По результатам комплексної перевірки стану зберігання, упорядкування документів, ведення поточного діловодства та організації роботи ЕК в Одеському художньому музеї (2010 р.) провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Бабко О.М. проведена контрольна перевірка виконання пропозицій, вказаних в довідці обстеження, та надана консультація щодо формування документів постійного зберігання. Головним спеціалістом відділу Хромовою В.О. надана науково-методична допомога у складанні номенклатури справ Управлінню освіти та науки. 

9 листопада 2011 р. 

Заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова провела лекцію і практичне заняття у читальномузалі архіву для групи учнів 8 класу Одеської школи-інтернату № 2, які під керівництвом вчителя історії Галини Василівни Ларіонової розпочали роботу з архівними документами за темою «Іспанці в Одесі». Роботу планується представити на конкурс Малої Академії Наук (МАН). Перше знайомство учнів з архівом почалося з вивчення матеріалів, пов’язаних з історією сім’ї Де Рібас.

 • На державне зберігання надійшли документи від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1935 рік, серед яких – метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Татарбунарському району (Ф. 917); книги реєстрації актів цивільного стану і алфавіти до книг по Кодимському (Р-8223) та Любашівському (Р-8227) районам.

 • Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович виступив на семінарі комісії з питань поновлення прав реабілітованих з доповіддю на тему: «Місця зберігань документів та порядок оформлення та виконання запитів з поновлення прав реабілітованих».

• Заст. начальнику відділу НДА Валентина Онопрієнко провела урок пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років з учнями школи № 40.

11 листопада 2011 р. 

Заступниками директора Алєксєєвою В.Ю., Білоусовою Л.Г., начальником відділу зберігання та обліку документі НАФ Солончук О.О., начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., начальником відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б., заступником відділу зберігання та обліку документі НАФ Виногловською С.В. проведена комплексна перевірка ведення діловодства, обліку та умов зберігання документів Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради. Надана науково-методична допомога у складанні паспортів архівних підрозділів, складанні списку № 1 – джерел формування НАФ тощо. Підготовлені до передачі на державне зберігання документи постійного зберігання Одеського національного академічного театру опери та балету за 1990-2000 роки.

15 листопада 2011 р.

Директор Держархіву Одеської оласті І. І. Ніточко у приміщенні архіву провів планову прес-конференцію. Були висвітлені питання про стан та проблеми зберігання документів Національного архівного фонду в архівних установах Одеської області. Для представників ЗМІ проведено екскурсію по архівосховищам, під час якої журналісти ознайомилися зі станом та умовами зберігання документів Національного архівного фонду.

21 листопада 2011 р. 

Директор Держархіву Одеської області І.І.Ніточко презентував свою книгу «Історія розвитку медицини на Одещині. Дореволюційний період» на круглому столі «Три історії, три долі, три народи – одна правда», що проходив в Українському домі (м. Одеса).

22 листопада 2011 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) жителька м. Флоренції (Італія) студентка Чисмас Сабіна за темою «Історія Одеського театру опери та балету»; 2) здобувач кафедри історії України Запорізького національного університету Балухтіна Олена Миколаївна за темою «Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України)».

• Начальником відділу науково-довідкового апарату В.Ф. Онопрієнко була проведена зустріч-бесіда з випускниками ОСШ № 40. На зустрічі були представлені документальні видання Державного архіву Одеської області «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» та «Національна Книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область». В ході бесіди були висвітлені питання організаційної роботи Держархіву над виданнями, зміст видань, розкрито склад архівних документів про Голодомори в Одеській області. Зустріч мала музичне супроводження: відеокліп Оксани Білозір „Свіча”, „Реквієм” Моцарта”, В.Ф. Онопрієнко декламувала також вірші українських поетів про Голодомори. Зустріч-бесіда сприяла поглибленню знань учнів про Голодомори в Україні, вихованню патріотизму та історичної пам’яті у молодого покоління, збереженню та вихованню шанобливого ставлення до національної трагедії українського народу.

24 листопада 2011 р. 

Було проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому розглядалися описи справ постійного зберігання та з особового складу, зведені номенклатури справ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного  фонду. Також розглядалося питання про структуру Реєстраційної служби Головного управління юстиції.

24-25 листопада 2011 р.

Відбулася зустріч директора Державного архіву І.І.Ніточко з громадськістю у приміщені Кривоозерської райдержадміністрації Миколаївської області, на якій він провів презентацію своєї книги «Остання депортація. До 60-ї річниці примусового переселення 1951 року».

29 листопада 2011 р. Відбулося чергове засідання колегії Державного архіву Одеської області. Розглядалися наступні питання:

1. Про стан зберігання, упорядкування документів та ведення поточного діловодства у Департаменті архівної справи та діловодства Одеської міської ради.

2. Про стан роботи з перевірки наявності та стану документів у фондах ДАОО.

3. Надходження до бібліотечного фонду протягом 2011 року. Комп’ютерні бази даних бібліотеки. Проблеми обліку бібліотечного фонду.

4. Про стан роботи з кадрами в Державному архіві області.

30 листопада 2011 р. 

На державне зберігання надійшли документи від Державної інспекції з контролю за цінами в Одеській області за 2003-2010 роки. Всього прийнято 84 справи, серед яких – накази з основної діяльності інспекції, плани роботи, довідки та інформації з виконання доручень Держінспеції України, штатні розписи, протоколи засідань конкурсних комісій інспекції, річні кошториси доходів та видатків, річні звіти з роботи, річні бухгалтерські баланси.

Грудень

1 грудня 2011 р. 

Надана науково-методична допомога Управлінню охорони об’єктів культурної спадщини (куратор Хромова В.О.) у складанні номенклатури справ; Управлінню освіти і науки (куратор Хромова В.О.) – у складанні інструкції з діловодства. Архівістом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лунякіним О.Д. проведена комплексна перевірка служби діловодства, ЕК та архівного підрозділу Одеського державного екологічного університету.

6 грудня 2011 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету Гончарова Наталія Олександрівна за темою «Історія благодійницької діяльності дворянства в Південній Бессарабії (XIX ст. – поч. XX ст.)»; 2) помічник-референт депутату Одеської обласної ради Березницький Микола Олександрович за темою «Історія Миколаївського район».

7 грудня 2011 р. 

Завідуючий лабораторією з фізичної збереженості документів Анатолій Володимирович Хромов написав статтю „Політика С.О. Тучкова щодо козацтва півдня України в І-й третині ХІХ століття”, яка увійшла до громадсько-політичного наукового збірника „Інтеграція і влада” (серія „Історія”, випуск 22.2011 Одеського національного політехнічного університету). У статті на основі архівних та опублікованих матеріалів висвітлюється політика С.О.Тучкова (Ізмаїльський градоначальник) по відношенню до різних груп козацтва Півдня України. Визначається місце Ізмаїльського градоначальника в справі повернення задунайських запорожців і некрасівських козаків на територію Російської імперії.

•  Директор державного архіву Одеської області Ніточко І.І., начальник відділу формування НАФ та діловодства Успенська Г.Б., начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І. прийняли участь у семінарі з питань складання номенклатури справ апарату районної державної адміністрації для начальників загальних відділів районних державних адміністрацій на базі Одеського регіонального інституту державного управління.

13 грудня 2011 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють заступник директора з виховної роботи Гімназії № 4 (м. Одеса) Соломащенко Інна Леонідівна, вчителька Гімназії № 4 Капішева Наталія Василівна та учениця Гімназії № 4 Носкова Юлія Олегівна за темами: «Масонські ложі» та «Російський бактеріолог Хавкін Володимир Аронович».

14 грудня 2011 р. 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Кисеньмаш» передано на державне зберігання документи постійного зберігання за 1990 – 1994 роки – накази та звіти з основної діяльності. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області передав на державне зберігання документи за 1935 рік: метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Болградському (Ф. 903), Ізмаїльському (Ф. 906) і Саратському (Ф. 915) районам; книги реєстрації актів цивільного стану і алфавіти до книг по Березівському (Р-8219), Миколаївському (Р-8228) та Фрунзенському (Р-8231) районам.

15 грудня 2011 р. 

Надана науково-методична допомога Головному управлінню агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації (куратор Успенська Г.Б.), Одеській державній академії технічного регулювання та якості (куратор Бабко О.М.) у складанні номенклатури справ.

23 грудня 2011 р.

З нагоди Дня працівника архівних установ України в Золотому залі Одеського літературного музею відбулася святкова колегія Державного архіву Одеської області

В колегії прийняли участь керівники районних, міських, трудових та відомчих архівів, ветерани архівної справи, почесні гості, ділові партнери архіву, представники релігійних конфесій міста Одеси, представники наукових установ культури та освіти, засобів масової інформації, краєзнавці.

Однією з яскравих подій колегії став виступ Генерального Консула Російської Федерації в Одесі Юрія Олександровича Антонова, який від імені Президента Російської Федерації нагородив орденом «Дружби Народів» Левчука Володимира Володимировича – голову товариства митців «Берег Овідія», організатора спільних з Держархівом наукових досліджень з історії Овідіопольського району. В.Левчук представив учасникам колегії видання 2011 року «Овідіопольський район. Енциклопедичний довідник», який вийшов з друку у серії «Праці Державного архіву Одеської області».

Від імені Генерального Консула Греції в Одесі  п.Антоніоса  Хазіроглу архівістів поздоровив співробітник Консульства Микола Володимирович Кантаржі, який відзначив міжнародний рівень наукових проектів архіву, зокрема, 6-томну публікацію «Греки Одеси. 1799 – 1920 рр.» та генеалогічні дослідження одеських грецьких родів.

Архівістів області поздоровив голова Одеської обласної організації профспілки працівників державних Олександр Олексійович Сафронов.

Почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у збереження та поповнення історико-культурного надбання українського народу та зразкове виконання посадових обов’язків були нагороджені працівники архівної галузі та партнери Держархіву:

від Одеської обласної ради – Козачок Олена Володимирівна – завідуюча архівним відділом Іллічівської міської ради.

від Одеської облдержадміністрації – Виногловська Світлана Володимирівна – заступник начальника відділу зберігання та обліку документів Державного архіву області

від Державної архівної служби України – Волонтірова Лариса Віталіївна, головний науковий співробітник комунального підприємства «Ізмаїльський архів»; Січкаренко Валентина Костянтинівна – головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів Державного архіву області.

Грамотою Державної архівної служби України був нагороджений фотохудожник Сидорський Леонід Семенович – фондоутворювач Держархіву, засновник унікального фотофонд (більше 22 тис. фотографій), член Спілок журналістів, письменників, фотохудожників України;

від Державного архіву Одеської області – за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків та відданість архівній справі:

Березін Сергій Євгенійович – головний науковий співробітник науково-довідкового апарату Державного архіву області;

Дворницька Юлія Ігорівна – провідний спеціаліст відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків;

Литвинов Олександр Михайлович – зберігач фондів відділу зберігання та обліку документів Державного архіву області;

Теличко Євгеній Миколайович – слюсар-електрик Державного архіву області;

Хромов Анатолій Володимирович – завідуючий лабораторією з фізичної схоронності документів Державного архіву області;

Хомутовська Любов Олександрівна – реставратор архівних документів Державного архіву області;

Давтян Людмила Євгенівна – завідуюча архівом державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт»;

Рачила Світлана Василівна – завідувач відділу зберігання архівного фонду Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького;

Пудичева Катерина Михайлівна – завідуюча архівом Одеського державного економічного університету.

Соколенко Владислав Олександрович – програміст відділу програмного забезпечення обласного інформаційно-аналітичного центру.

Особливо було відзначене Комунальне підприємство «Трудовий архів» Арцизької райради, яке за офіційними даними Державної статистики, зайняло 7-ме місце в Україні серед комунальних підприємств і отримало нагороду «Комунальне підприємство 2011», а директор Гюмюшлю Тетяна Іванівна представлена до нагороди орденом «Бізнес слава» та сертифікатом «Державний керівник року».

На честь архівістів прозвучали музичні твори у виконанні студентів Одеської консерваторії (керівник Єргієв Іван Дмитрович).

Поетичним дарунком архівістам стали вірші поета Анатолія Хромова – працівника Державного архіву Одеської області.

Одним з основних заходів колегії стала презентація видань Державного архіву за 2011 рік. Заступник директора Державного архіву Одеської області Білоусова Лілія Григорівна презентувала два нових видання, автором ідеї яких став директор архіву Іван Іванович Ніточко. Це науково-довідково-мемуарне видання «Остання депортація: До 60-річчя примусового переселення 1951 року», присвячене історії переселенців із с.Устрики Дольні (Польща) до Березівського району Одеської області (авт. укл. І.І.Ніточко) та науково-документальне видання «Історія розвитку медицини на Одещині.   Дореволюційний   період» (авт.   укл.   І.І.Ніточко, О.А.Корецька, І.Л.Комаровський).

Відділом інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків завершено роботу по укладанню спеціального довідника «Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 1» (Ред. Л.Г.Білоусова; Упор.: Білоусова Л.Г., Герасимова С.М., Набока О.М. Мартиненко О.В., Давтян Д.А., Желясков С.А., Корецька О.А., Паніван Г.М., Єлізаров С.П., Чилей О.П.). Довідник включає переліки наявних у Державному архіві Одеської області метричних книг за період з кінця XVIII ст. по 1939 рік, а саме: православних церков міста Одеси та передмість, які не теперішній час знаходяться у територіальних межах міста Одеси; військових формувань і шпиталів, пароплавів; римо-католицьких церков м. Одеси, м. Балти Подільської губернії та с. Красна Бессарабської губернії;   євангелічно-лютеранських, реформатських церков Херсонської, Катеринославської, Таврійської і Бессарабської губерній; вірменської церкви міста Одеси; рабинатів міст Одеси, Балти, синагог єврейської колонії Абазівки і села Піщана Балтського повіту Подільської губернії; мечеті міста Одеси; старообрядців; євангельських християн та інших релігійних груп («сектантів»); метричні книги Одеської міської управи про громадян, що не визнавали духовних осіб. Каталог метричних книг доповнено додатками: відомостями про православні церкви за єпархіальним довідником 1906 року; переліком православних церков міста Одеси, метричні книги яких зберігаються у Держархіві Одеської області із зазначенням варіантів їх назв українською та російською мовами; описами фондів євангелічно-лютеранських парафій; іменними та географічними покажчиками до фондів. Довідник презентували Л.Г.Білоусова та заступник начальника відділу інформації Степан Андрійович Желясков. Авторський коллектив науково-довідкового видання «Зведений каталог метричних книг» був нагороджений Грамотою Державного архіву Одеської області.

З поздоровленнями виступили представники православного духівництва: від Одеської семінарії; від Одеського Свято-Троїцького Собору – о. Сергій (Кударенко). Також архівістів привітав настоятель Кафедрального Собору Римо-католицької церкви Одесько-Сімферопольскої дієцезії о. Віктор (Щавинський).

Від Одеського національного університету імені І.І.Мечникова виступили Кушнір В’ячеслав Григорович – кандидат історичних наук, декан історичного факультету; Хмарський Вадим Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою історії України; Синявська Олена Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової і новітньої історії. Вони висвітлили різні напрямки співробітництва архіву та істфаку, такі як організація роботи студентів та викладачів у читальному залі архіву, участь у конференціях, проведення архівної практики студентів.

Від музейних працівників архівістів поздоровили: Яворська Олена Леонідівна – заст. директора по науковій роботі Одеського літературного музею; Пучков Юрій Вікторович – співробітник Музею міліції; Слюсар Юрій Олександрович – заст. директора Одеського історико-краєзнавчого музею.

Від одеських краєзнавців виступили Чилей Олександр Павлович та Андросов Олександр Георгійович – постійні дослідники та активні учасники архівних заходів.

Відомчі архіви Одещини та їх внесок у розвиток архівної галузі стали темою виступу заступника директора-начальник відділу НДА Державного архіву Одеської області Алєксєєвої Вероніки Юріївни, яка особливо відзначила архіви державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт», Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького та Одеського державного економічного університету.

Відеопрезентацію «Унікальні документи Державного архіву Одеської області: 1572 –2011 роки» провела начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ Державного архіву Одеської області Олена Олексіївна Солончук. Учасникам колегії   були представлені польсько-литовські грамоти 1572 р., автограф О.С.Пушкіна, герби міст Херсонської губернії, малюнки військових мундирів, рукописи віршів поетів-модерністів Олекси Олеся та Петра Карманського, фотографії автомобілів в Одесі на початку 20-го ст., листи М.С.Грушевського та ін.

Про нові підходи у формуванні Національного Архівного Фонду та надходження особових фондів у 2011 р. розповіла начальник відділу формування НАФ та діловодства Успенська Галина Борисівна, зосередивши увагу на  фондах одеських краєзнавців Л.С.Сидорського, С.З.Лущика та В.О.Смирнова, які протягом останніх років самі формують та поповнюють свої фонди особовими та колекційними матерівалами.

Дві виставки: «Видання Державного архіву Одеської області» і«Нові надходження Національного Архівного Фонду 2011 року» (з особового фонду Сидорського Леоніда Семеновича) підготували начальник відділу інформації Мартиненко Олена Василівна, Корецька Олена Анатоліївна та Герасимова Світлана Миколаївна.

Проведення колегії висвітлювалося у ЗМІ: інтерв’ю надали директор Держархіву І.І.Ніточко, заступники директора Л.Г.Білоусова і В.Ю. Алексєєва,   В.В.Левчук, Л.С.Сидорський. Того ж дня телесюжети пройшли на ТРК «Град», «Арт», «38-й канал», «АТВ». Підсумки роботи архівних установ Одеської області були висвітлені директором Державрхіву І.І.Ніточко у спецвипусках ТРК «Град» (програма «Тема дня», 23 грудня 2011 р.) та ТРК «АТВ» (23 грудня 2011 р.). 

Архів новин за інші роки