Хроніка подій: 2010 рік

Січень

10 січня 2010 р. 

На історичному факультеті Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова відбулася презентація книги: «Одеські історики. Том І (початок XIX – середина ХХ ст.)»; 480 сторінок нового енциклопедичного видання обіймають біографії більш ніж двохсот представників вітчизняної історичної науки, діяльність яких була пов’язана з Одесою. До збірки увійшли статті наукового співробітника Держархіву Одеської області С. Є. Березіна про життя і творчість В. І. Модестова і В.М. Пирогова, та написані у співавторстві з Т. О. Ізбаш-Гоцкан нариси про Л. Ф. Воєводського, О.М. Деревицького, М. І. Мандеса, О. В. Нікітського, Ф. А. Струве. Важливим джерелом біографічної інформації про цих відомих науковців, викладачів Новоросійського (Одеського) університету, стали документи, що зберігаються у фондах Державного архіву Одеської області.

12 січня 2010 р. 

Старший науковий співробітник відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Батуріна М.Г. дала інтерв’ю журналістам газети «Газета по-одеськи», телекомпанії «ГЛАС» і радіокомпанії «Радіо-ГЛАС» про методику проведення генеалогічного пошуку за матеріалами Державного архіву і про проведення генеалогічних досліджень за архівними документами відомих людей, зокрема, про дослідження родоводу відомого голівудського актора Сильвестра Сталлоне і британського оглядача Джона Сержанта. В інтерв’ю спростовується думка про родинні зв’язки голівудського актора Джонні Деппа з родиною Деппа Миколи Олександровича, почесним членом Одеського відділення Російського технічного товариства, в зв’язку з тим, що виявлення архівних документів, які б підтвердили цей факт, не проводилось.

13 січня 2010 р. 

Головним спеціалістом відділу інформації Деречіною В.П. надана консультація професору Одеського національного університету ім. Мечнікова Шабашову Андрію Васильовичу щодо складу документів виборчих комісій 1991-2006 рр. Досліднику видані справи з фондів окружних виборчих комісій для опрацювання та дослідництва теми „Виборчі компанії в Україні у розрізі виборчкомів”.

• На веб-сайті інформагенції „Ревізор” вийшли дві  статті Сандри Сорокіної „Та Одеса. Бродська синагога в черзі на знищення”, в якій були використані матеріали з документів НАФ та додаються фотографії теперішнього стану будинку Держархіву по вулиці Жуковського, 18, колишньої Бродської синагоги та „Свинячий грип чи слоняча діарея? Як заробити на епідемії” використовувались документи 1955 року, які освітлюють професійну роботу медичних служб серед населення у вогнищі інфекційних захворювань”.

14 січня 2010 р. 

Директор Державного архіву Одеської області Іван Іванович Ніточко виступив на засіданні Ради представників Національно-культурного товариства Одеської області з доповіддю про перспективи досліджень історії міжнаціональних культурних відносин на архівних матеріалах.

• Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. надана методична допомога Головному управлінню ветеринарної медицини в Одеській області щодо складання зведеної номенклатури справ.

• Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. надана методична допомога Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова і  Головному фінансовому управлінню Одеської області в розробці номенклатур справ  та проведена перевірка зведеної номенклатури справ Одеського державного економічного університету.

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. надана методична допомога Господарському суду Одеської області в розробці зведеної номенклатури справ.

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б. надана методична допомога Одеському окружному адміністративному суду в розробці зведеної номенклаури справ/

19 січня 2009 р. 

Директор Державного архіву Одеської області Іван Іванович Ніточко взяв участь в програмі «Парус» (прямий ефір) на Державному телебаченні «38-й канал» з телеведучою Катериною Буличовою. Були обговорені питання про відзначення 90-річного ювілею Держаного архіву Одеської області, перспективи розвитку архівної справи та досягнення за 2009 рік.

20 січня 2010 р. 

Держархів розпочав роботу по створенню страхового фонду справ Одеського облвиконкому (Р-2000, оп. 3, 1932 – 1962 рр.). Страховий фонд створюється Південним регіональним центром страхового фонду документації.

• В читальному залі Державного архіву працювали: 1) доктор історичних наук Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Вороніна М.С. за темою „Гендерна політика радянської влади в УРСР (20-х – 30-х рр.. ХХ ст.)”; 2) заслужений майстер спорту з шахів Ткаченко С.Н. за темою „Шахи в Одесі (1899-1939 рр)”.

22 січня 2010 р. 

Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. надана методична допомога відповідальному за архів Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації з питань проведення експертизи цінності документів, що підлягають довгостроковому та постійному зберіганню.

• Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання Відкритого акціонерного товариства „Нептун”. В опис справ постійного зберігання включені документи за 1988-2007 роки в кількості 88 од. зберігання. У зв’язку з ліквідацією ВАТ „Нептун” (Ухвала Господарського суду в Одеській області від 22 грудня 2009 року) документи постійного зберігання підготовлені до передачі на державне зберігання.(куратор Бончева В.М.)

26 січня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) асистент кафедри історії та правознавства Євпаторійського педагогічного факультету Івлєва Яна Анатоліївна за темою: «Архівні джерела з історії православних сект Таврійської губернії в першій половині XIX ст.»; 2) студент історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Свириденко В.О. за темою: «Болгарський національно-визвольний рух (1850-1860)».

27 січня 2010 р. 

Директор Держархіву Одеської області І. І. Ніточко, головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів НАФ О. А. Корецька, провідний спеціаліст відділу інформації і зовнішніх зв‘язків Г. М. Паніван та старший науковий співробітник відділу інформації і зовнішніх зв‘язків М. Г. Батуріна дали інтерв‘ю інтернет-виданню „Таймер” про цікаві події в архівній галузі та унікальні документи архіву, специфіку роботи архівістів та дослідників.

28 січня 2010 р. 

На сайті „Таймеру” опублікована ілюстрована стаття „Одесский архив делится секретами”.

• На державне зберігання прийнято документи Відкритого акціонерного товариства „Нептун” за 1966, 1988 – 2007 роки, серед яких накази з основної діяльності, розпорядження головного інженера заводу „Нептун”, штатні розклади працівників та службовців, річні звіти з основної діяльності.

• Відділом зберігання та обліку документів НАФ оцифровано справи з фонду 1 ”Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора” по описах 190, 193 (канцелярія), 200 (таємна частина), 214 (канцелярія по Бессарабській губернії) за темою: „З історії місцевої влади і козацтва Півдня України в ХIХ ст.”для  користування працівниками архіву та дослідниками у читальному залі.

• В читальному залі архіву працювала аспірантка кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Кузяк О.М. за темою „Державна політика в галузі кінематографії в УРСР в 1930-х роках”.

28 січня 2010 р. 

На засіданні ЕПК Державного архіву Одеської області погоджені номенклатури справ установ списку № 1:

– Апеляційного суду Одеської області;

– Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

– Головного управління ветеринарної медицини в Одеській області;

– Одеського державного економічного університету;

– Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;

– Одеського обласного виробничого управління по водному господарству.

28-29 січня 2010 р. 

На історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські Читання», в якій прийняли участь представники навчальних закладів та наукових установ України, Молдови, Румунії, Польщі, Російської Федерації. Було зроблено більш ніж сто доповідей, тематика яких охоплювала широке коло актуальних питань сучасної науки – археології, етнології, історії стародавнього світу та середніх віків, нового та новітнього часу, історіографії та джерелознавства. Головний науковий співробітник С.Є.Березін увійшов до складу Організаційного комітету «Одеських читань» та зробив доповідь за темою: «Антикознавство в Новоросійському університеті (1865-1884 рр.): “молодші викладачі” – Д.П.Лебедєв, А.І.Солонікіо, Н.О.Короваєв, В.М. Пирогов». У доповіді були висвітлені деякі маловідомі сторінки історії розвитку вітчизняної науки і освіти та на основі знайдених автором архівних джерел проведена спроба доповнення й уточнення відомостей про творчу діяльність та життєвий шлях цих викладачів Новоросійського університету.

Лютень

3 лютого 2010 р. 

Професор, завідувач кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова Хмарський В.М. працював у читальному залі Держархіву з матеріалами фонду Управління служби безпеки України в Одеській області. Справа репресованого Віталія Гавриловича Боровика буде використана у монографії В.М.Хмарського „Чорноморська хвиля Української революції”.

• Бібліотекою Держархіву Одеської області взято на облік нові надходження:

1. А.В. Пивовар. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року. – Київ, 2009. (Покажчик поселень складено на основі алфавітів, що зберігаються у фонді “Херсонська губернська креслярня” Державного архіву Херсонської області (ф.14, оп.1).

2. Каталог метричних книг Державного архіву Волинської області (1600-1933)”. /Видання Державного архіву Волинської області. – Луцьк, 2009.

 3. Народна війна 1941-1944 роки. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області: Збірник документів і матеріалів. /Видання Державного архіву Запорізької області. – Запоріжжя, 2005.

 4. М.О. Березницький. Між Тилігулом та Чичиклією. Історико-краєзнавчий нарис про Миколаївський район Одеської області. – Одеса, 2009.

5 лютого 2010 р. 

Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання за 1999-2007 роки та з особового складу за 2006-2007 роки в Одеському національному політехнічному університеті. До складу документів постійного зберігання включено справи: документи закінчених науково-дослідних робіт (звіти, протоколи, анотації), протоколи нарад ректорату, стенограми засідань Вченої ради, протоколи засідань кафедри та документи до них, накази з основної діяльності, плани прийому на всі форми навчання, затверджені навчальні плани спеціальностей, інститутів та факультетів, річні звіти з основної діяльності університету, штатні розписи університету та ін.

10 лютого 2010 р. 

На державне зберігання прийнято документи Чорноморського козацького з’єднання за 2002 – 2008 роки. Серед матеріалів, які надійшли: звіти про діяльність Чорноморського козацького з’єднання (друковані видання); реферати учнів середніх учбових закладів Одеської області, які приймали участь у обласному конкурсі робіт за тематикою „Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр.”. Конкурс проводився Чорноморським козацьким з’єднанням, Управлінням освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації та Державним архівом Одеської області.

• В читальний зал дослідникам Ашколуненко В.М., голові Ради ветеранів Одеського державного університету внутрішніх справ, ветерану Великої Вітчизняної війни, і Бабічу О.В., начальнику відділу виховної роботи ОДУВС, надано сприяння у пошуку інформації про участь офіцерів і курсантів Одеської школи міліції в обороні м. Одеси у 1941 році під час Великої Вітчизняної війни.

11 лютого 2010 р. 

В корпусі держархіву по вул. Пироговській, 29 (колишній партійний архів) проведено екскурсію для членів ГУРТу  – гуртка історії при кафедрі історії України Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова (керівник к.і.н. Полторак В., співкоординатор Хромов А.). ГУРТівці – студенти, аспіранти, випускники різних гуманітарних спеціальностей з України та інших країн, дізналися про історію архіву, основні види та форми діяльності відділів держархіву. Екскурсію провели заст. директора Держархіву Алексєєва В.Ю., зав. відділом зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. і зав. лабораторією Хромов А.В.

12 лютого 2010 р. 

Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання за 1989 – 1999 роки в Одеській державній науковій бібліотеці ім. М. Горького (куратор Хромова В. О.). До складу документів постійного зберігання включено розпорядження та накази з основної діяльності; протоколи зборів при дирекції та загальних зборів бібліотеки; листування з питань основної діяльності з організаціями та підприємствами міста, з Міністерством Культури,  Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,  іноземними партнерами, бібліотеками; відомча статистична звітність бібліотеки, звіт про надходження та використання фінансових коштів; кошторис на виконання ремотно-реставраційних робіт на 1997 р. в приміщеннях ОДНБ, акти звіряння взаємних розрахунків та ін.

• Провідним спеціалістом Хромовою В. О. та архівістом першої категорії Моторною І. В. відділу формування НАФ та діловодства проведена комплексна перевірка та надана методична допомога Українському Науково-дослідницькому інституту медицини транспорту з питань упорядкування, зберігання документів постійного зберігання та з особового складу, знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

15 лютого 2010 р. 

Директор Державного архіву Ніточко І.І. взяв участь в урочистих заходах по вшануванню пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів в Афганістані, присвячених 21-й річниці вивозу військ з республіки Афганістан, які відбулися в парку імені Т. Г. Шевченка. Директор Державного архіву вручив воїнам-афганцям свою книгу «Афганістан. Чорнобиль: Випробування трагедією: Березівський район».

16 лютого 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) аспірант кафедри політології і права Одеського національного політехнічного університету Пекшеєв Олександр Сергійович за темою «Внесок Ф. П. Де-Волана у розвиток науки та інженерної справи Російської імперії»; 2) старший викладач кафедри соціальної медицини і медичного менеджменту Одеського державного медичного університету, кандидат медичних наук Шальнова-Козаченко Ольга Василівна за темою «Персоналії видатних вчених-медиків: Пирогов М.І., Мечников І.І., Гамалія М.Ф., Заболотний Д.К., Костямін М.М., Громашевський Л.В., Дайліс І.Л.».

17 лютого 2010 р. 

Заступник директора Державного архіву Лілія Григорівна Білоусова дала інтерв’ю журналістам телекомпаній «ГРАД» і «АРТ» для сюжету, присвяченого річниці з дня народження лейтенанта Петра Петровича Шмідта, уродженця Одеси, першого офіцера Російського флоту, який приєднався до революційного руху 1905 року. Архівом були надані документи про проживання батьків П. П. Шмідта в Одесі, матеріали про політичний процес, засудження та розстріл П. П. Шмідта та його соратників, перевезення останків П. П. Шмідта з Очакова до Севастополя через Одесу, присвоєння його імені вулицям Одеси.

• Описані та складено сдавальний опис на документи до фонду Р-8098 „Лущик Сергій Зенонович (1925 р.н.) – одеський краєзнавець, бібліограф та колекціонер”, серед яких матеріали: художника Д.К. Крайнєва; поета Ореста Номікоса (Олега Зернового); колекції професора Г.С. Тенера, актора Віталія Івановича Удалова (Стратонова), мистецтвознавця Валеріана Івановича Удало ва, мистецтвознавця А.М. Чардаш; колекція афіш виставок, присвячених діяльності українського письменника та художника М.І. Жука.

19 лютого 2010 р. 

Відділом формування НАФ та діловодства розпочата робота по укладанню Угод про співробітництво Державного архіву Одеської області з юридичними особами – власниками документів НАФ, заснованими на приватній формі власності.

 • Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В.  надана методична допомога Окружним виборчим комісіям ТВО № 135, 136, 137, 138 з підготовки та передачі на державне зберігання документів тимчасового зберігання (виборчі бюлетені з виборів Президента України та контрольні талони до них, списки виборців для голосування, рішення ЦВК, протоколи засідань дільничних виборчих комісій та ін.), документи постійного зберігання (протоколи засідань ОВК ТВО з додатками до протоколу, протоколи Окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України 2010 р. про підсумки голосування та ін.), документи з особового складу.

23 лютого 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) головний бібліограф Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова Самодурова Віра Володимирівна за темою: «Фізичний інститут ОНУ ім. І. І. Мечникова»; 2) завідуюча відділенням терапії санаторію ім. Пирогова Залеська Елеонора Володимирівна за темою: «Генеалогія. Розкуркулення прадіда в 1919 році».

24 лютого 2010 р. 

Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. проведена екскурсія по архівосховищу для завідуючої архівом Одеського національного аграрного університету Маврової О.К., яка ознайомилася з нормами зберігання та розміщенням в архівосховищах.

• Одеському територіальному управлінню Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку видані в тимчасове користування документи фонду „Регіональне відділення фонду Держмайна в Одеській області” у зв’язку з проведенням планової перевірки діяльності Відкритих акціонерних товариств за 1995-1997 рр.

26 лютого 2010 р. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.11.2009 року № 2151/5 «Про затвердження змін до «Правила ведення нотаріального діловодства» на засіданні ЕПК Державного архіву Одеської області 25 лютого 2010 року погоджені номенклатури справ 280 приватних та державних нотаріусів на 22960 статей, описів справ на документи постійного зберігання, тривалого зберігання (понад 10 років) на 2354 од. зберігання, акти про вилучення справ до знищення документів, не віднесених до НАФ на 566 од.зберігання (куратор Ратушна Т.В.)

Березень

2 березня 2010 р. 

Заступник директора Державного архіву Лілія Григорівна Білоусова дала інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії «ГРАД» про визначних одеських діячів культури та науки, життя і діяльність яких пов’язана з Одесою. В Одесі народилися або проживали: російська поетеса Анна Андріївна Ахматова (Горенко), радянський естрадний артист Леонід Осипович Утьосов (Лазар Йосифович Вайсбейн), радянський і американський фізик-теоретик Георгій Антонович Гамов (Джордж Гамов), радянський астроном Микола Володимирович Циммерман, радянський письменник Юрій Карлович Олеша, доктор історичних наук професор Петро Йосипович Каришковський. Були також представлені архівні матеріали про зазначених знаменитостей: метричні книги, студентські особові справи та ін. Відзнято 7 телесюжетів. Матеріали зйомки увійдуть до серії випусків телепередач «Архівна Одісея».

3 березня 2010 р. 

Прийняті на державне зберігання документи Окружних виборчих комісій Територіальних виборчих округів № 135 та № 137 по виборам Президента України: постанови, рішення ОВК ТВО; протоколи засідань; протоколи про підсумки голосування у межах ОВК.

• Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. надана методична допомога начальнику архівного відділу Любашівської райдержадміністрації з питань державного обліку документів. Були висвітлені питання по веденню основних та допоміжних облікових документів, їх заповненню, розміщенню, зберіганню тощо.

4 березня 2010 р. 

В Одеській філіїі Грецького Фонду Культури відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Одеської області, присвячене 90-річчю Державного архіву Одеської області.

На колегії були присутні працівники Держархіву, керівники архівних установ районів, міст обласного значення та трудових архівів, керівники відомчих архівів і відповідальні за діловодну справу, представники ЗМІ..

На колегії були розглянуті наступні питання:

1. Історія розвитку архівної справи на Одещині.

2. Про підсумки роботи Державного архіву області у 2009 році та планування на 2010 рік (доповідали заступники директора Державного архіву області Білоусова Л.Г. та Алєксєєва В.Ю.)

3. Про роботу відділів Державного архіву Одеської області доповідали: Мартиненко О.В. – начальник відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків, Солончук О.О. – начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ, Ксендзик О.І. – начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань, Ратушний Т.В. – начальник відділу формування НАФ та діловодства, Онопрієнко В.Ф. – начальник відділу науково-довідкового апарату).

4. Про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та трудових архівів області за 2009 рік та планування роботи на 2010 рік (інформували Галкіна А.В. – директор комунального підприємства „Ізмаїльській архів”, Сільницький В.В. – начальник архівного відділу Кодимської РДА, Романенко А.В. – завідуючий Білгород-Дністровським міським архівом, Середа О.Д. – завідуючий архівним відділом комунального підприємства „Саратагосфарм РМ”

5. Оформлення річних розділів описів на документи прирівняних до нотаріальних дій (Марчишина С.Г. – завідуюча Одеським державним нотаріальним архівом).

6. Про стан діловодства та архівної справи в структурних та відокремлених підрозділах головного управління державного казначейства України в Одеській області (Гончарук І.О. – головний спеціаліст відділу Головного управління державного казначейства України в Одеській області”).

7. Про підготовку до передачі на державне зберігання метричних книг та книг реєстрації цивільного стану і про співпрацю з Державним архівом області (Апухтіна Т.М. – заступник начальника відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області).

8. Про роботу архівного підрозділу Одеської регіональної філії державного підприємства Центрального державного земельного кадастру (Нестеренко В.Ю. – начальник відділу забезпечення документообігу та архівної роботи).

На засіданні колегії була представлена виставка видань Державного архіву Одеської області за 1995-2010 роки, присвячена ювілею Державного архіву Одеської області. Заход висвітлювався місцевими та регіональними засобами масової інформації. 

4 березня 2010 р. Директор Державрхіву І.І.Ніточко і заст. директора Л.Г.Білоусова дали інетерв‘ю ТРК “ГРАД” і “АРТ” про підсумки роботи Державного архіву області за 2009 рік та перспективи розвитку архівної галузі на 2010 рік. В ефір вийшло 2 інтерв’ю /12 виходів

5 березня 2010 р. Державний архів Одеської області відвідали професор Афінського університету пан Спірос Флогаїтіс та голова Одеської філії Грецького Фонду Культури пан Софроніс Парадісопулос. Метою відвідування було знайомство з документами Національного архівного фонду, які стосуються історії грецької громади в Україні та греко-українських відносин, зокрема, діяльності першого бургомістра Одеського міського магістрату, уродженця о. Левкада Теодора (Федора) Флогаїтіса.

• Телекомпанія “ГРАД” висвітлила візит грецьких гостей в архів у окремому сюжеті новин: Спірос Флогаїтіс та заступник директора архіву Лілія Григорівна Білоусова дали інтерв’ю про результати дослідження одеського періоду сімейної історії Флогаїтіс, виявлення нових документів про діяльність Федора Флогаїтіса у якості нотаріуса і маклера та його громадську роботу – особистий внесок у закінчення будівництва Одеської Грецької Свято-Троїцької церкви та ін.

9 березня 2010 р. Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович виступив на черговому засіданні секції книги Одеського будинку вчених з доповіддю на тему «З історії органів цензури в Одесі у першій половині XIX ст.».

10 березня 2010 р. 

Прийняті на державне зберігання документи Окружних виборчих комісій Територіальних виборчих округів № 136 та № 138 по виборам Президента України: постанови, рішення ОВК ТВО; протоколи засідань; протоколи про підсумки голосування у межах ОВК; штатні розписи; єдині кошториси видатків; розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати по ОВК ТВО № 138.

• До фонду 8236 Колекція „Голодомор в Одеській області 1932-1933 років. Пам’ять народу: свідчення, спогади, дослідження” на державне зберігання надійшли додаткові документи та матеріали з історії голодоморів 1930-1940-х років, зібрані у м. Одесі і районах Одеської області.

• Заступник директора Лілія Григорівна Білоусова надала інтерв’ю телекомпанії “ГРАД” про документи особової справи відомого радянського письменника Юрія (Георгія-Антона) Карловича Олеші, які зберігаються в фонді Новоросійського університету (ф. 45).

11 березня 2010 р. 

Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович виступив на обласному семінарі керівників гуртків (історичного, географічного, літературного, етнографічного краєзнавства, народознавства) в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тема доповіді: «Основні вимоги до роботи з архівними документами».

12 березня 2010 р.

Відділом формування НАФ та діловодства Державного архіву Одеської області завершена робота по упорядкуванню документів Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря. В опис № 1 справ постійного зберігання включені такі документи: плани роботи інспекції, тексти статей про екологічні проблеми Причорномор’я, передані і опубліковані в засобах масової інформації, документи (довідки, таблиці) про моніторинг якості вод Чорного моря та зворотних вод, що скидаються у море, журнал обліку результатів аналізів морської води та зворотних вод, що скидаються у море, річні звіти про державний контроль за охороною навколишнього природного середовища та про виявлені адміністративні правопорушення та інш. (куратор Бончева В.Н.).

• Архівістом І-ї категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. здійснено комплексну перевірку Одеського інституту удосконалення учителів та надана методична допомога з забезпечення збереженості документів, формування справ в діловодстві та упорядкування документів НАФ.

16 березня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) Нечипоренко Володимир Тихонович за темою: «Нариси з історії м. Аккермана (1812-1917)»; 2) студент II курсу кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Дмитренко Катерина Анатоліївна за темою «Окупація Біляївського району Одеської області (1941-1944)».

17 березня 2010 р. 

На державне зберігання прийнято документи від Управління охорони здоров’я та медицини катастроф за 1972-2005 роки, серед яких матеріали: накази з основної діяльності; річні статистичні звіти про виконання плану з праці обласного відділу охорони здоров’я; зведені річні звіти з праці; обласні бюджети; рішення колегій та апаратних нарад з основної діяльності управління; кошториси доходів та видатків; річні баланси та пояснювальні записки; зведені плани асигнувань із загального фонду бюджету та кошторис.

• Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. надана консультація начальнику архівного відділу Іванівської райдержадміністрації з питання приймання документів виборчої документації по виборам Президента України 2010 року.

18 березня 2010 р. 

Директором Державного архіву Одеської області Іваном Івановичем Ніточко і заступником директора Лілією Григорівною Білоусовою в присутності засобів масової інформації проведено прес-конференцію, присвячену 90-річчю Державного архіву. Висвітлювалися наступні питання: 1. Діяльність та штатна чисельність архіву. 2. Приміщення архіву та проведення ремонтних робіт. 3. Бібліотека Держархіву. 4. Наукові проекти та видання Держархіву. 6. Робота зі зверненнями громадян. 7. Роботу дослідників, які працюють в читальному залі. 9. Електронні бази даних. Створення електронного архіву. 10. Проведення практики студентів Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова..12.Співпаця з міжнародними організаціями /11 телесюжетів, ЗМІОдеськаобласна телерадіокомпанія “38-й канал”, ТРК «Град», ТРК «АРТ», ТРК «Глас», «Нова Одеса»», ТРК + АТВ, 100%, GTV, інтернет-видання: « Reporter.сom.ua.», «Odessa Daily», «Контект-Причерноморье», «Одеська обласна державна телерадіокомпанія»,  «FM 1», «103,8 та ін.».

• Напередодні Міжнародного Дня Астрології Заступник директора Державного архіву Лілія Григорівна Білоусова дала інтерв’ю журналістам телерадіокомпанії «ГРАД» про досвід Національного архіву Непалу у зберіганні давніх манускриптів у департаменті астрології.

• Заступник начальника відділу інформації Желясков Степан Андрійович дав інтерв’ю ТРК «Круг» щодо документів Держархіву про радянського естрадного артиста Леоніда Осиповича Утьосова (Лазаря Йосифовича Вайсбейна).

•  У Держархіві відбулися методичні заняття (керівник – заст. директора, голова науково-методичної ради Л.Г.Білоусова) для працівників архіву з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом. Заслухані такі доповіді: 1) «З досвіду роботи в архівах Франції» (профессор кафедри всесвітньої історії ОНУ ім. І.І. Мечникова Дмитро Павлович Урсу); 2) Огляд надходжень до бібліотеки Держархіву за 1 квартал 2010 р. (головний спеціаліст відділу зберігання та обліку документів Олена Анатоліївна Корецька);  3) Методика пошуку документів про перебування у дитячих будинках Одеської області за період 1920-2010 роки (заступник начальника відділу інформації Степан Андрійович Желясков); 4) Документи Держархіву про радянського естрадного артиста Леоніда Осиповича Утьосова (С.А.Желясков).

19 березня 2010 р.

Відділом інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків за період з 11 січня 2010 року виконано 1166 запитів соціально-правового характеру, з них 525 запитів з позитивним результатом ( 48 %).

20 березня 2010 р.

В газеті «Вечерняя Одесса» № 40-41 (9171-9172) від 20 березня 2010 року висвітлено прес-конференцію, проведену Держархівом Одеської області 18 березня 2010 р. з нагоди 90-річчя архіву.  У статті подано статистичні відомості щодо фондів та документів архіву, роботу з громадянами по виконанню запитів та звернень, проблеми архіву у зв’язку з недостатньою штатною чисельністю.

22 березня 2010 р. 

Директор Державрхіву І.І.Ніточко виступив у програмі “Тема дня”  ТРК “ГРАД” і “АРТ” з інформацією про основні напрямки діяльності архіву, роботу із зверненнями громадян, видавничі проекти, проблеми аварійного будинку архіву. 2 сюжети / 12 виходів в ефір.

29 березня 2010 р.

В газеті «Чорноморські новини» № 35-36 (21076-21077) від 27 березня 2010 року вийшла  стаття Валентина Щегленка: «Золоті скрижалі історичної пам’яті». У статті подано відомості щодо фондів та документів архіву, умов  зберігання,  роботу з громадянами по виконанню запитів соціально-правового та тематичного характеру.

30 березня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) завідуючий відділом Одеського історико-краєзнавчого музею Малих Адольф Миколайович за темою: «Російсько-турецька війна 1828-1829 рр.»; 2) доцент кафедри «Правознавство» Білоцерківського інституту економіки та управління навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Перерва Володимир Степанович за темою: «Графи Браницькі – підприємці та меценати»; 3) курсанти Одеської національної морської академії Ткач Юрій Іванович і Сергієнко Ігор Олександрович за темою: «Діяльність військового начальника Одеси під час Кримської війни Миколи (Отто) фон Крузенштерна, сина адмірала Івана (Адама Іогана) Крузенштерна».

31 березня 2010 р. 

Продовжується робота з цифровання справ опису 3 фонду 37 „Херсонська духовна консисторія”.

• Регіональному відділенню фонду державного майна України по Одеській області видані в тимчасове користування документи Державного архіву у зв’язку з проведенням планової перевірки діяльності підприємств за 1992-1995 рр. по актам  №№ 6, 7, 8.

Квітень

6 квітня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) студентка II курсу кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Олена Олексіївна Феденко за темою: «Діяльність італійців на Півдні України у XIX столітті»; 2) доцент кафедри історії і теорії мистецтв Харківської державної академії дизайну і мистецтв Валентина Вікторівна Чечик за темою: «Театрально-декораційне мистецтво України (перша третина XX століття)».

7 квітня 2010 р. 

Проведено засідання комісії з грошової оцінки, на якій було розглянуто шість унікальних документів НАФ з метою їх страхування. Серед яких: патент виданий головою Польської повстанської армії Тадеушем Костюшко Онуфрію Турському на звання ад’ютанта Другої Української бригади; Казка (про чортеня), написана Іваном Тобілевичем (Карим); клопотання колезького секретаря Івана Карповича Тобілевича Херсонському губернатору про дозвіл жити на хуторі померлої дружини біля дачі Кардашевої в Єлісаветградському повіті; креслення – кам’яних сходів з Приморського бульвару (фасад, вигляд у бік моря, напроти пропонованого монумента дюку де Ришельє, архітектор І.С. Козлов), альтанки кн. Лопухіної під обривом Приморського бульвару (архітектор [Ф.К. Боффо]), двох 3-поверхових будівель, одна з яких призначалася для присутніх місць (фасад, Приморський бульвар, архітектор А.І. Мельников)

• З питань отримання оригіналів особистих документів репресованих родичів була надана консультація родині Рожновських (син, донька та онук репресованого). Після переговорів з спеціалістами ДКАУ, остаточне рішення цього питання було відкладено до проведення засідання ЦЕПК ДКАУ (10 квітня 2010 р.). Рожновським надані цифровані копії особистих фотографій.

• Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи до читального залу  дослідниці Горголюк-Місюрі О.С. для встановлення забудовника аеродрому „Застава” з фонду „Одеський об’єднаний авіазагін”.

9 квітня 2010 р.

Держархівом була підготовлена телепередача на ТРК “Град” і “АРТ”: інтерв’ю з представником ТО “Крупный план” (м. Москва) А. Ю. Танкєєвою і заступником директора к.і.н. Л. Г. Білоусовою про використання документів фонду Одеської кіностудії для підготовки матеріалів для реставрації фільмів, зокрема, художнього фільму “Приходите завтра” (“Фрося”). Телепередача вийшла в ефір у вечірніх новинах.

13 квітня 2010 р.

Директором Державного архіву Одеської області Ніточко І.І., начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., головним спеціалістом-керівником кадрової служби Скальською З.О. здійснено перевірку умов зберігання документів в архівному відділі Білгород-Дністровської райдержадміністрації та в архівному відділі Білгород-Дністровської міської ради.

•  В читальному залі Державного архіву працювали: 1) член історико-культурологічного товариства «Ойкумена» Слама Анатолій Анатолійович за темою «Землевласники Новоархангельської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії»; 2) заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Бацак Костянтин Юрійович за темою «Розвиток і діяльність італійських музично-театральних інституцій в Україні XIX – початку XX ст.»; 3) головний редактор ізмаїльської міської газети «Наша магала» Стрепетова Сніжана Іванівна за темою «Голокост в Ізмаїлі».

14 квітня 2010 р. 

Продовжується прийняття на державне зберігання документів від Окружної виборчої комісії Територіального виборчого округу № 137 по виборам Президента України, серед яких матеріали: кошторис доходів та видатків; ліквідаційний баланс; протоколи про преміювання членів ДВК першого, другого турів; розрахункові-платіжні відомості нарахування заробітної плати.

• Відділом зберігання та обліку документів видані справи для роботи у читальному залі представникам Тираспольської єпархії по продовженню розшуку репресованих священиків для їх подальшої канонізації.

14 квітня 2010 р. 

Державний архів Одеської області відвідав знаменитий гість – актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації, заслужений народний актор Росії Еммануїл Віторган. В архіві пройшли зйомки сюжетів для чергового випуску телевізійної програми “Моя родословная” – щотижневого проекту ОРТ (“Общественное Российское Телевидение”) – за участю Е. Віторгана і заступника директора архіву к.і.н. Л. Г. Білоусової. Були використані фонди Одеської міщанської управи, Одеського міського рабинату та Одеської кіностудії, в документах яких відображена історія роду Віторганів та відомості про акторську діяльність Е. Віторгана (художній фільм “Чародеи”).

15 квітня 2010 р. 

На web-сайті Одеської облдержадміністрації на сторінці Державного архіву Одеської області розміщено інтернет-виставку, присвячену 65-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

16 квітня 2010 р. 

Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович виступив на обласному семінарі керівників музеїв закладів освіти в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тема доповіді: «Документи архівів Росії і України з історії II світової війни, як джерельної бази дослідницької, пошукової та експозиційної роботи воєнно-патріотичних музеїв».

• Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В проведена нарада з начальниками структурних підрозділів Одеського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» з питань підготовки та передавання до архіву  документів тимчасового і постійного зберігання та документів з особового складу.

17 квітня 2010 р. 

Держархівом була підготовлена телепередача на ТРК “Град” і “АРТ”: інтерв’ю з к.і.н. Костянтином Бацаком (м. Київ) про результати його дослідження в Одеському архіві за темою “Італійці в Україні”. Телепередача вийшла в ефір у вечірніх новинах.

19 квітня 2010 р. 

Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В надана методична допомога Окружним виборчим комісіям ТВО № 136, 137 в підготовці та передачі на державне зберігання документів тимчасового, постійного зберігання з виборів Президента України 17 січня 2010 року (касові звіти, банківські документи, акти прийому – передачі виконаних робіт, кошторис доходів та видатків, ліквідаційний баланс та ін.) та документів з особового складу (постанови про преміювання членів ДВК, розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати).

20 квітня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працював доцент Академії митної служби України Архірейський Дмитро Володимирович за темою «Митні органи радянської України у міжвоєнний період (1917-1941)».

21 квітня 2010 р. 

На державне зберігання прийнято документи від Відкритого акціонерного товариства „Холдингова компанія ”Краян” за 1976-2008 роки, серед яких матеріали: накази та розпорядження з основної діяльності; документи про приватизацію житлового фонду ВАТ „ХК ”Краян”.

• Відділом зберігання та обліку документів видані справи з фондів П-3 „Одеський губернський комітет КП (б) У”, Ф. 903 „Благочиніє Болградського округу Кишинівської духовної консисторії (колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Болградського районного управління юстиції Одеської області)” для вивчення історії своєї родини дослідниками Смирновою Л.А. та Беленко Б.Ф. 

23 квітня 2010 р. 

У Держархіві відбулися методичні заняття (керівник – заст. директора, голова науково-методичної ради к.і.н. Л. Г. Білоусова) для працівників архіву з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом. Заслухані такі доповіді: 1) «Система архівних установ України» (заст. начальника відділу інформації Степан Андрійович Желясков); 2) «Тематичний огляд особових фондів учасників Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років в Державному архіві Одеської області» (провідний спеціаліст відділу інформації Паніван Г.М.).

• Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Майборода Л.В. прийняла участь в роботі Ради представників культурних товариств Одеської області, яка пройшла в Управлінні національностей та релігій Облдержадміністрації. На нараді була прочитана лекція «Забезпечення збереженості документів».

27 квітня 2010 р. 

У Меморіальному комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років» відбулася Міжнародна наукова конференція «Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги)» за участю дослідників з України, Російської Федерації, Білорусі, Бельгії. У роботі конференції прийняли участь представники Державного архіву Одеської області. Провідний спеціаліст відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Г. М. Паніван  виступила з доповіддю «Тематичний огляд фондів особового походження учасників Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.»; головний науковий співробітник відділу С. Є. Березін – з доповіддю «Діяльність університету в Одесі у 1941 – 1944 рр.». Також на пленарному та секційних засіданнях було розглянуто низку інших актуальних питань сучасної історичної науки за темами: «Історіографія та джерела до історії України періоду Другої світової війни. Бойові дії на українському театрі війни»; «Окупаційний режим на території України»; «Радянський рух Опору та український самостійницький рух»; «Суспільно-політичні та економічні процеси. Проблеми історичної пам’яті».

28 квітня 2010 р. 

Відділом зберігання та обліку документів НАФ продовжується прийняття на державне зберігання документів від Окружної виборчої комісії Територіального виборчого округу № 136 по виборам Президента України, серед яких матеріали з особового складу: розрахункові-платіжні відомості нарахування заробітної плати.

• Провідний спеціаліст А.А. Маковецька виступила на колегії Держархіву Одеської області з доповіддю „Про стан науково-довідкового апарату до фонду Р-8065 „Архів СБУ”: складання опису № 1, імені картотеки, база даних”.

• Начальником відділу науково-довідкового апарату В.Ф. Оноприєнко проведена екскурсія для випускників Одеської спеціалізованої школи № 40 по архівосховищах Держархіву області. Учні були ознайомлені з історією створення архіву та складом фондів, демонструвалися документи по голодомору, справи репресованих, фільтраційні справи, метричні книги.

29 квітня 2010 р.

Відбулось чергове засідання експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву Одеської області. Розглянуті питання щодо визначення фондової належності документів Обласного відділу запису актів громадянського стану та питання щодо погодження та схвалення номенклатур справ, описів та актів.

30 квітня 2010 р. 

Вийшла нова книга: «Воронцовский сборник. Выпуск 3», яка містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Третьи Одесские Воронцовские чтения», що відбулася у нашому місті 27-28 листопада 2009 року. Збірка наукових праць обіймає роботи понад тридцяти дослідників з Одеси, Миколаєва, Сімферополя, Севастополя, Кишинева та Тирасполя, у яких розглядаються різні аспекти соціально-економічного та культурного розвитку Новоросійського краю у XIX – поч. ХХ ст. До збірки увійшла стаття головного наукового співробітника відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Державного архіву Одеської області С. Є. Березіна «Материалы фондов Государственного архива Одесской области как источник по истории просвещения еврейского населения на Юге Российской империи». Один з примірників наукового видання, за підписом відповідального редактора «Воронцовского сборника» – кандидата історичних наук, доцента кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету І. М. Шкляєва, було передано до бібліотеки Державного архіву Одеської області. У цьому році планується проведення чергових, четвертих «Воронцовских чтений» та за підсумками конференції – видання наступної збірки наукових праць.

Травень

2 травня 2010 р. 

Заступник директора Державного архіву к.і.н. Лілія Григорівна Білоусова взяла участь в Міжнародній науково-практичній конференції Одеської філії Європейського університету (м. Одеса), присвяченій 65-річчю Великої Перемоги. Тема доповіді: «Документи ДАОО з історії Великої Вітчизняної війни».

5 травня 2010 р. 

Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи до читального залу досліднику Шубакову І.В. для установлення точної дати присвоєння Одесі звання «Місто-Герой» з фонду „Одеській обком Компартії України”; досліднику Саєнко Н.А. для пошуку підоснови для будівництва Джутової фабрики з фонду „Одеська фабрика технічних тканин”.

7 травня 2010 р. 

Підготовка телепередачі «Архівні документи з історії Великої Вітчизняної війни» на ТРК «Град» і «Арт»: інтерв‘ю зі спеціалістами архіву С. А. Желясковим, О. А. Корецькою, Г. М. Паніван, С. М. Герасимовою.

• Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович дав інтерв’ю журналістам ТРК «Круг» на тему: «Одеса і область наприкінці війни за документами Одеського облвиконкому та міськвиконкому» і ТРК «АРТ» з питань соціально-правових запитів від громадян по тематиці Другої світової війни та періоду німецько-румунської окупації 1941 – 1944 років.

8 травня 2010 р. 

Підготовлена телепередача «Тема дня» (30 хв.) на ТРК «Град» заступником директора, к.і.н. Білоусовою Л. Г. про відображення подій Другої світової війни за матеріалами Державного архіву Одеської області.

12 травня 2010 р. 

Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович виступив на обласному семінарі керівників музеїв закладів освіти в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тема доповіді: «Використання матеріалів Державного архіву Одеської області у формуванні експозицій музеїв закладів освіти».

• Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. здійснена тематична перевірка Одеського національного університету ім. Мечнікова  та надана методична допомога в підготовці та передачі документів постійного зберігання та з особового складу до архіву університету, розміщення документів в архівосховищах.

• Продовжується робота по виконанню Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів на 2009-2019 роки. Перевірена наявність і стан документів фондів Р-227 „Одеський повітовий відділ народної освіти Одеського повітового виконавчого комітету ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів”, Р-606 „Одеська губернська планова комісія”, Р-1190 „Одеська окружна прокуратура”, а також перевірено 50 фондів Комунальної установи „Ізмаїльський архів”.

19 травня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи до фонду № Р-1142 „Державний архів Одеської області” за 2001-2006 роки, серед яких матеріали: накази з основної діяльності; протоколи засідань колегії та документи до них; річні плани розвитку архівної справи в області і роботи Державного архіву області, звіти про їх виконання; річні плани роботи районних та міських архівних відділів, звіти про їх виконання; протоколи засідань Експертно-перевірної комісії та документи до них; річні статистичні звіти про роботу з кадрами; статті керівників архівних установ районів та міст обласного значення, які опубліковані в періодичній пресі; стіл довідок; фінансово-економічний відділ; накази з особового складу; особові рахунки по зарплаті співробітників архіву.

• Заступником начальника відділу Виногловською С.В. надана консультація начальнику архівного відділу Овідіопольської райдержадміністрації з питань приймання документів колгоспів та уточнення періоду вже прийнятих на державне зберігання матеріалів.

• Архівістом 1 категорії Бончевою В.М. здійснено комплексну перевірку Відкритого акціонерного товариства «Одесбуд» та надана методична допомога в проведенні експертизи цінності документів та складані описів справ на документи

20-23 травня 2010 р. 

В місті Одеса у конференц-залі санаторію «Біла акація» відбулась 11-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення (ЕВРАЗІКА) Міжнародної ради архівів (МРА), Консультативна рада керівників державних архівних служб держав учасниць СНД та міжнародні наукові конференції: «Спільна архівна спадщина та національні архівні фонди», «Електронний документообіг та електронні архіви».

Організатори: Державний комітет архівів України та Державний архів Одеської областіМіжнародні заходи проводилися за підтримки Одеської обласної державної адміністрації.

Проведення зазначених міжнародних заходів в Україні передбачено дорученням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року № 6091/1/1-10 та Планом роботи відділення на 2008-2010 роки, який затверджено рішенням 9-ої Загальної конференції ЕВРАЗІКИ 4 червня 2008 року в м. Москві.

Відповідно до вимог статті 53 Уставу МРА та на підставі рішення XIV сесії Генеральної асамблеї МРА  (Сельвія, 25 вересня 2000 року) створено регіональне відділення МРА – ЕВРАЗІКА, членом якого є Держкомархів України.

Головні цілі регіонального відділення: встановлення, підтримка та розвиток зв’язків між національними архівними службами регіону, а також між установами та організаціями, зайнятими в сфері збереження, використання та управління архівними документами; підтримка заходів зі збереження та захисту архівної спадщини регіону, розширення доступу до архівів регіону, підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів про їх фонди та стимулювання використання архівних документів; покращення професійної підготовки архівістів регіону. Загальні конференції ЕВРАЗІКИ проводяться щороку, участь у них беруть члени регіонального відділення та наглядачі.

Цього року участь у щорічній 11-й Загальній конференції ЕВРАЗІКИ,  Консультативній раді та міжнародних конференціях взяли представник Виконкому СНД Аскольський О.М., керівники архівних служб та відповідальні працівники державних архівних установ Азербайджану (керівник делегації-начальник Національного архівного управлення Пашаєв А. А. Огли), Вірменії (керівник делегації – директор Національного архіву Вірабян А.С.), Білорусі (керівник делегації – директор Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції  Адамушко В.І.), Грузії (керівник делегації – заступник директора Національного архіву Грузії Чежия Г.С.), Казахстану (керівник делегації – Голова Комітету інформації та архівів Міністерства зв’язку та інформації Берсебаєв Б.Т.), Латвії (директор Генеральної дирекції державних архівів Шталс В.Е.), Росії (керівник делегації – заступник керівника Федерального архівного агентства Тарасов В.П.), Узбекистану (Генеральний директор Агенства «Узархів» при Кабінеті Міністрів Абдуллаєв А.Х.), України (керівник делегації – Голова Державного комітету архівів України Гінзбург О.П.).

У рамках міжнародних заходів відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Національним архівним управлінням Азербайджанської республіки, Меморандуму про співробітництво між Державним комітетом архівів України і Національним архівом Грузії, Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України та міністерством зв’язку та інформації республіки Казахстан.

Ця урочиста подія була висвітлена у ЗМІ: спеціальні репортажі вийшли в ефірі телеканалів «Град», «АРТ» та «Круг» («Любимый город»).

21 травня 2010 р. 

Директор Державного архіву Іван Іванович Ніточко дав інтерв’ю журналістам телекомпанії «ГРАД» про стан розвитку архівної справи в Одесі. Заступник директора Державного архіву Лілія Григорівна Білоусова дала інтерв’ю журналістам телекомпаній «АРТ»і «ГРАД» за темою: «Електронний архів»

• Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. здійснено комплексну перевірку Акціонерного товариства «Лукойл» та надана методична та практична допомога в підготовці та передачі документів постійного зберігання за 1977-1999 роки на державне зберігання.

21-22 травня 2010 р. 

На історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбулися IV Історіографічні читання, присвячені 150-й річниці з дня народження професора історико- філологічного факультету Новоросійського університету Євгена Миколайовича Щепкіна, в яких взяв участь головний науковий співробітник відділу інформації Державного архіву Одеської області С. Є. Березін з доповіддю на тему: «Персональна історія Є. М. Щепкіна в матеріалах фондів державного архіву Одеської області».

26 травня 2010 р. 

Згідно наказу директора Державного архіву Одеської області відділом зберігання та обліку документів на державне зберігання прийняті метричні книги від архівного відділу Миколаївської райдержадміністрації за 1882, 1890-1918 роки. (сс. Миколаївка, Покровське, Мар’янівка, Ісаївка та ін.).

Червень

1 червня 2010 р. Заступник начальника відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків Желясков Степан Андрійович дав інтерв’ю ТРК «Та Одеса»  на тему: «Соціально-пр

авові запити з питання материнства і дитинства. Документи дитячих будинків у Державному архіві та у відомчих архівах Одеської області».

2 червня 2010 р. 

27 травня 2010 року відбулось чергове засідання експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву Одеської області. Було заслухано такі питання: – доповідна записка голови ЕПК Алєксєєвої В.Ю. та прийнято рішення щодо приймання документів особового походження сім’ї Ковальчук М.І.; – інформація головного спеціаліста відділу організації та координації архівної справи Коршунова К.К. щодо складання примірної номенклатури справ для сільських рад. Остаточне рішення з цього питання буде прийнято після доопрацювання документа на черговому засіданні ЕПК (24.06.2010); – інформація провідного спеціаліста відділу організації та координації архівної справи Дворницької Ю.І. щодо складання примірної номенклатури справ для районних управлінь ветеринарної медицини.

• Прийнято рішення про надання додаткової інформації щодо термінів зберігання документів управлінь; – інформація головного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства Майбороди Л.В. щодо розробки методичних рекомендацій за темою «Формування НАФ. Експертний висновок та історична довідка як результат визначення цінності документів закладів культури». Прийнято рішення щодо схвалення рекомендацій після ознайомлення з документом членами ЕПК. На засідання ЕПК також були розглянуті питання щодо погодження описів справ та схвалення номенклатур справ.

• На державне зберігання надійшли документи Головного управління сільського господарства і продовольства Одеської облдержадміністрації за 2002-2005 роки, серед яких матеріали канцелярії; відділу економічного аналізу, прогнозування балансів продовольства; відділу фінансово-кредитної, податкової політики, ревізійної роботи; відділу кадрів та аграрної освіти. Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи до читального залу (вул. Пироговська, 29) досліднику Чилею О.П. для пошуку довгожителів з фонду 909 «Благочиніє Кодимського округу Балтського повіту Кам’янець-Подольської духовної консисторії (колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Кодимського управління юстиції Одеської області)».

5 червня 2010 р. 

Головний науковий співробітник відділу інформації С. Є. Березін взяв участь у Всеукраїнській науковій конференції «Причорномор‘я у війнах та конфліктах XVIII – XX століть: суспільний і науковий виміри» (м. Одеса, Центр досліджень з історії освіти, науки та техніки на півдні України імені В. І. Липського). Тема доповіді: «Румунський ренесанс: наукові міфи й історичні реалії розвитку історичної науки в роки окупації та у період відновлення Одеси».

7 червня 2010 р. 

у Державному архіві Одеської області пройшли науково-методичні заняття (керівник – голова Науково-методичної ради архіву к.і.н. Л. Г. Білоусова), на яких з лекцією виступила професор університету Торонто (Канада) Анна Маколкін (Канада) про результати своїх досліджень з історії італійської громади в Одесі за фондами Одеського архіву та архівів Генуї, Мілану, Неаполя.

9 червня 2010 р. 

Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи до читального залу (вул. Пироговська, 29) дослідниці Усповій Н.К. та досліднику Ранькевіц М.А. для пошуку документів з  генеалогії за колекціями метричних книг Овідіопольського, Ананьївського, Татарбунарського відділів РАЦС. Продовжується робота членів єпархіальної комісії Тираспольсько-Дубосарської єпархії по збору матеріалів про репресованих придністровських церковнослужителів, дослідниця Алферьєва Л.П. ознайомлюється у читальному залі з матеріалами кримінальних справ. Для виконання запитів робітникам архіву були видані матеріали з понад 20 фондів, в т.ч. 9 фондів колишнього партійного архіву. Заступником начальника відділу Виногловською С.В. надана консультація досліднику Когану Майклу (дисертант історичного факультету університету Торонто) щодо облікових документів за темою: „Побут селянства після Великої Вітчизняної війни”.

14 червня 2010 р. 

Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. проведена комплексна перевірка Публічного акціонерного товариства «Лукойл». Під час перевірки надана методична та практична допомога в підготовці та передачі на державне зберігання документів постійного зберігання за 1977 – 1990 роки. Архівістом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. проведена комплексна перевірка Одеської обласної спілки споживчих товариств. Під час перевірки надана методична допомога в організації роботи експертної комісії, складання і оформлення річних розділів зведених описів справ та погодження з ЕПК Державного архіву Одеської області.

15 червня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву Одеської області в червні 2010 р. працювали: 1) Майкл Коган, аспірант Університету Торонто, Канада. Тема дисертаційного дослідження: «Быт крестьянства 1945-1953 гг. Правовая культура советской деревни»; 2) Роберт Коллінс, історик з Великобританії, проводив роботу над дисертаційним дослідженням «Преследование православной церкви в 1920-1930гг.»; 3) Шевалье Анн-Софи, історик-генеалог із Франції (Париж). Предмет дослідження: «Генеалогическое исследование семьи Рабинович в Одессе к. ХІХ- нач.ХХ ст.»; 4) Кемиш Даниель, громадянин Перу, вивчав генеалогію родини Мернік в Одесі; 5) Екскурсовод м. Одеси Сазонова Тетяна Володимирівна працює над темою: «Благотворительность и меценатство в Одессе к.ХVІІІ-нач.ХХІ ст.»; 6) Пономарьов Олександр Михайлович (м. Бровари, Київська область), кандидат історичних наук, працює над статтею «Діяльність родини Стурдзи у першій чверті ХІХ ст.».

16 червня 2010 р. 

Бібліотека Державного архіву Одеської області поповнилася новими виданнями, серед яких: „Одеські історики”, (початок 19 – середина 20 ст.), Одеса, 2009 р. Видання підготовлене Одеським національним університетом ім. Мечникова і Асоціацією європейської культури; „Голодомор на Миколаївщині. Свідчать архівні документи”, т. 1. Реєстр документів. Видання підготовлено Державним архівом Миколаївської області. До реєстру включено знімки деяких документів.

• Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи до читального залу (вул. Пироговська, 29): досліднику Смірнову В.О. (кандидат математичних наук, заступник правління правозахисного історико-освітнього і благодійного товариства „Одеський меморіал”) матеріали про репресовану інтелігенцію; досліднику Чилею А.П. – для написання історії села Калаглія.

• Працівники ДАОО мають талант – завідуючий лабораторією фізичного збереження архівних документів Хромов Анатолій видав збірник віршів „Життя – це ребро”. Дебютна збірка увібрала в себе вірші, просякнуті різними проявами любові до жінки, родини, рідної землі. Є й вірш присвячений автором „любим колегам з Державного архіву Одеської області”.

21 червня 2010 р. 

Почалася двотижнева архівна практика студентів історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (80 чол.). Керівники практики – доцент університету к.і.н. О. О. Синявська та заст. директора архіву к.і.н. Л. Г. Білоусова, заст. директора архіву В. Ю. Алексєєва, заст. нач. відділу інформації С. А. Желясков. Протягом практики майбутні історики одержать досвід роботи з архівними документами. Студенти будуть ознайомлені з роботою відділу інформації, використання документів НАФ та зовнішніх зв’язків (робота читального залу, столу довідок, виконання запитів громадян, видавнича діяльність), з основними вимогами до забезпечення збереженості документів НАФ в Державних архівах України та складом фондів Державного архіву Одеської області, з історією створення архівної справи в Україні.

23 червня 2010 р. 

Прийняті на державне зберігання документи Окружної виборчої комісії Територіального виборчого округу № 135 по виборам Президента України, серед яких матеріали: річний звіт з основної діяльності та кошторис доходів та видатків; розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати.

• До бібліотеки Державного архіву Одеської області надійшли нові видання, серед яких: Н.О. Терентьєва, К.В. Балабанов „Греки в Україні: історія та сучасність”, частини 1, 2, Київ, 2008 р. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання ілюстроване знімками відомих греків, грецьких поселень та ін.; журнали: „Офіційний вісник Президента України”, № 14-15 (травень), Київ, 2010 р.; „Відомості Верховної Ради України”, № 16-18 (квітень-травень), Київ, 2010 р.; „Збірник урядових нормативних актів України”, № 43-45 (2009 р.), Київ, 2010 р.; газета „Одеський університет”, № 2075 (спецвипуск), 2010 р.

24 червня 2010 р. 

У зв’язку з припиненням діяльності Одеського підприємства «Стромпроект» головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів з особового складу за 1977 – 2010 роки. Архівістом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. проведена комплексна перевірка Одеського обласного наркологічного диспансеру. Під час перевірки надана методична допомога з питань упорядкування документів та передачі їх на державне зберігання.

25 червня 2010 р. 

На запрошення керівника Науково-методичної ради архіву Л.Г.Білоусової  Майкл Коган, аспірант Університету Торонто, Канада, прочитав студентам-практикантам дві лекції про розвиток канадських центрів дослідження історії України.

29 червня 2010 р. 

29 червня 2010 року відбулося засідання колегії Державного архіву Одеської області на якому було розглянуто наступні питання: 1. Про надання практичної та методичної допомоги в підготовці до передачі у Державний архів області виборчої документації з виборів Президента України. 2. Про стан виконання законодавства щодо запобігання проявам корупції в Державному архіві області. 3. Про приймання документів НАФ на державне зберігання у 1 півріччі 2010 року.

• Продовжується практика студентів 3 курсу історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Майбутні історики опановують роботу зі створенням баз даних по документах Державного архіву, студентами також перевіряється та сортується картотека православних, що народились в Одесі та пригородах. Закінчується практика студентів 2 липня 2010 р.

30 червня 2010 р.  

На web-сайті Одеської облдержадміністрації на сторінці Державного архіву Одеської області були оприлюднені тематичні виставки  документів, друкованих видань і фотоматеріалів Державного архіву Одеської області, присвячені 14-ї річниці Конституції України, 19-ї річниці незалежності України та 20-ї річниці Декларації про державний суверенітет України.

• На державне зберігання надійшли документи від Одеської обласної державної адміністрації за 1999-2001 роки, серед яких матеріали секторів документів вищих органів, розпорядчих документів, загального листування; відділу бухгалтерського обліку.

Липень

2 липня 2010 р. 

З 21 червня по 2 липня 2010 року студенти ІІІ курсу історичного факультету Одеського Національного університету ім. І. Мечникова проходили архівну практику. Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. були прочитані лекції щодо віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ, які передають документи до архіву, основні завдання експертної комісії, порядок проведення експертизи цінності документів та укладання описів. Також, під час практики на базі архіву ОНУ ім. І. Мечникова студенти були ознайомлені з умовами зберігання документів та обладнання архівосховищ, з правилами прийому документів від кафедр та деканатів на зберігання в архів університету, перевірення наявності та стану особових справ студентів.

6 липня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали завідуюча музеєм історії Одеської національної академії харчових технологій Яценко Світлана Федорівна і головний бібліограф Одеської національної академії харчових технологій Білявська Надія Петрівна за темою «Історія та персоналії ОНАХТ (Трахтенберг А.І., Голубін В.Н., Пляшковський А.А., Хасанов М.І., Рейсіх В.Г., Мартинов В.П., Ланда Л.М.; 1920-1938 рр.)».

6-12 липня 2010 р. 

У ДАОО працювала група колег з Державного архіву Республіки Молдова – віце-директор Канду Теодор Іон, старший науковий співробітник Феля Аліна Улянівна, наукові співробітники Чіобану Теодор Григоре і Чернецький Євген Дмитрович. Метою візиту була підготовка збірника документів на тему: «Місцевий адміністративний устрій Бессарабії» та обговорення майбутнього договору про спіробітництво між Державним архівом Республіки Молдова і Державний архівом Одеської області

7 липня 2010 р. 

За результатами архівної практики студентів проводилася робота по упорядкуванню та систематизації картотек тощо. У відділі зберігання та обліку документів НАФ студенти виконували роботи по складанню стелажного топографічного покажчика, по виправленню шифрів на одиницях зберігання фондів періоду незалежності (один з напрямків фондування документів), по нумерації аркушів в справах фонду особового походження; по заповненню карток на репресованих осіб. Були переглянуті документи партійних фондів Андре-Іванівського та Миколаївського районів для виявлення інформації по голодомору 1947 року. В відділі науково-довідкового апарату студенти складали електронну базу даних на осіб іудейського віросповідання, які померли в Одесі у 1918-1919 роках. Створено 1000 пошукових адрес.

• Заступником начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Виногловською С. В. надана консультація начальнику архівного відділу Білгород-Дністровської райдержадміністрації з питань підготовки та передачі метричних книг і алфавітів до них періоду 1870 – 1925 рр. на подальше державне зберігання в Державному архіві Одеської області.

12 липня 2010 р. 

Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І. завершено роботу щодо збирання відомостей по паспортизації архівних відділів райдержадміністрацій, інформацію про зазначену роботу надіслано до Державного комітету архівів України.

14 липня 2010 р. 

Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи (вул. Пироговська, 29) для виконання запитів працівникам архіву по 21 фонду, 8 з них по фондам партійних організацій. Надана інформація з облікових документів по фондах: Окружні виборчі комісії; Волосний військовий комісаріат; Виконкоми Одеської області; Ревкоми Одещини; Сільськогосподарські артілі; Одеський університет ім. І. І. Мечникова; Одеська обласна клінічна лікарня; Український театр; Управління охорони здоров’я.

15 липня 2010 р. 

Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична та науково-практична допомога Одеському верстатобудівному технікуму в упорядкуванні документів постійного строку зберігання та з особового складу за 1999-2008 рр.

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. була надана методична допомога «Облспоживспілці» в упорядкуванні документів постійного строку зберігання за 2002-2007 рр. 09 липня 2010 р. було проведене тематична перевірка архівного підрозділу Одеської філії ВАТ «Укртелеком».

16 липня 2010 р. 

15 липня 2010 року відповідно до графіку проведення виїзних прийомів, затвердженого головою Одеської облдержадміністрації, директором Державного архіву області Ніточко І.І. проведено прийом громадян Балтського району. Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О., заступником начальника відділу використання документів НАФ, інформації та зовнішніх зв’язків Желясковим С.А. здійснено перевірку умов зберігання документів в архівному відділі Балтської райдержадміністрації, надано методичну допомогу по передаванню справ з особового складу з архівного відділу до трудового архіву та по виконанню запитів соціально-правового характеру.

19 липня 2010 р. 

На виконання розпорядження виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації від 24.06.2010 р. № 411/А-2010 про закріплення посадових осіб Одеської облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за містами, районами області для забезпечення вирішення основних питань життєдіяльності області 16.07.2010 року директором Державного архіву області здійснено виїзд у Роздільнянський район. Проведено робочу нараду з головою Роздільнянської райдержадміністрації Могилко Олексієм Миколайовичем та його заступниками. Обговорювались питання законності виділення земельних ділянок в районі, покращення роботи сільських крамниць і постачання до них товарів першої необхідності, прискорення збирання хлібів, темпів підготовки ґрунту під майбутній врожай, необхідності проведення наради із сільськими головами.

21 липня 2010 р. 

В дезінфекційній камері пройшли профілактичну обробку документи НАФ Одеської музичної академії (консерваторії), які після обробки надійдуть на державне зберігання. Всього оброблено 175 справ за 1973-1979 роки.

• Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ О. О. Солончук надана консультація начальнику архівного відділу Балтської райдержадміністрації Т. С. Мазурак з питань обліку документів НАФ.

•  В читальному залі Державного архіву працювали: 1) докторант Центру вивчення іудаїки при Латвійському університеті Сінкевіча Ева Альфредівна (м. Рига, Латвія) за темою «Релігійний сіонізм в Латвії: факти, вплив»; 2) науковий співробітник Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови Частіна Алла Петрівна (м. Кишинів, Республіка Молдова) за темою «Творчість бессарабських архітекторів I половини XIX ст. – початок XX ст. на прикладі міста Кишинів (архітектори Мельников, Озмідов, Ейтнер та ін.)»; 3) доктор історичних наук Колумбійського університету Маранж Селіна (м. Малакофф, Франція) за темами «Боротьба з мусульманським космополітизмом в кінці Пізнього Сталінізму (1948-1953)», «Умови репатріації депортованих народів і етнічних меншин після XX-го З’їзду КПСС (1956-1968)».

22 липня 2010 р. 

Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична та науково-практична допомога Одеській Національній науковій бібліотеці ім. М. Горького в підготовці до передачі на державне зберігання документів постійного строку зберігання за 1989-1999 рр.

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. була надана методична допомога організації – джерелу формування НАФ Науково-дослідній установі «Український науковий центр екології моря» в розробці інструкції з діловодства.

• Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична допомога Одеському державному економічному університету в розробці інструкції з діловодства.

23 липня 2010 р. 

Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О. О. Солончук брала участь в спільній нараді «Про передавання документів ліквідованих підприємств до архівних установ», організованій Відділом з питань банкрутства в Одеській області.

26 липня 2010 р. 

Відбулася апаратна нарада та засідання колегії Державного архіву Одеської області, на якому було розглянуто наступні питання: 1. Про стан передачі до Державного архіву області виборчої документації з виборів Президента України 2010 року. 2. Про організацію роботи читального залу Державного архіву області. 3. Про проведення директором Державного архіву області виїзного прийому громадян в Балтському районі. 4. Про надання методичної допомоги щодо передавання документів з особового складу з архівного відділу Балтської райдержадміністрації до трудового архіву. 5. Про стан зберігання, упорядкування документів та ведення поточного діловодства в «Облспоживспілці».

• Заст. директора, к.і.н. Л.Г.Білоусова дала інтерв‘ю ТРК “Град” і “Арт”  про документи щодо життя, громадської і благодійницької діяльності видатного одесита, одеського міського голови Григорія Гргоровича Маразлі. Для телесюжету були представлені справи Одеської міської управи, Будівельного комітету, особового фонду Г.Г.Маразлі.

• Генеолог Сергій Геннадійович Решетов прийняв участь у спецвипуску ТРК “Град” “Тема дня”, присвяченому дню народження Г.Г.Маразлі. У телепередачі дослідник оприлюднив результати своєї багаторічної пошукової роботи у Держархіві Одеської області, присвяченій Г.Г.Маразлі.

27 липня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) доктор медичних наук Шпак Олександра Адамівна (Англія) за темою «Генеалогічне дослідження родини Розенфлам в Одесі в 1891 – 1920 рр.»; 2) к. ф. н., доцент факультету журналістики Московського державного університету Бакунцев Антон Володимирович за темою «Публіцистика І. Буніна».

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. була проведена комплексна перевірка стану упорядкування, зберігання документів та ведення поточного діловодства в Науково-дослідній установі «Український науковий центр екології моря».

28 липня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи ліквідованого Управління у справах преси та інформації Одеської обласної державної адміністрації за 1990-2005 роки. Всього надійшло 62 справи управлінської документації: накази з основної діяльності, плани роботи, штатні розписи, кошториси, річні звіти та документи профспілки.

• На державне зберігання були прийняті документи постійного строку зберігання Одеської Національної наукової бібліотеки ім. М. Горького за 1989-1999 рр. в кількості 76 справ.

29 липня 2010 р. 

Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. була проведена комплексна перевірка стану упорядкування, зберігання документів та ведення поточного діловодства в Науково-дослідній установі “Український науковий центр екології моря”.

30 липня 2010 р. 

При сприянні голови Національної спілки журналістів Юрія Работіна відбулася прес-конференція, присвячена Дню голокосту ромів, на якій були присутні 18 кореспондентів телерадіокомпаній: «Круг», «РІАК», «ГЛАС», «ГРАД», «Новая Одесса», «Real Estate», «G-news», «ОГТРК» та ін. Серед запрошених був директор Державного архіву Одеської області Іван Іванович Ніточко, яких у своєму виступі розповів про укладений Державним архівом договір про співробітництво з главою Товариства Одеського обласного ромського конгресу «Бахтана Дром» Єрмошкіним Сергієм Михайловичем. 1 серпня 2010 р. в Прохоровському сквері о 10 годині відбудеться мітинг, присвячений пам’яті жертв голокосту ромів.

 2 липня 2010 р. 

З 21 червня по 2 липня 2010 року студенти ІІІ курсу історичного факультету Одеського Національного університету ім. І. Мечникова проходили архівну практику. Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. були прочитані лекції щодо віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ, які передають документи до архіву, основні завдання експертної комісії, порядок проведення експертизи цінності документів та укладання описів. Також, під час практики на базі архіву ОНУ ім. І. Мечникова студенти були ознайомлені з умовами зберігання документів та обладнання архівосховищ, з правилами прийому документів від кафедр та деканатів на зберігання в архів університету, перевірення наявності та стану особових справ студентів.

 6 липня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали завідуюча музеєм історії Одеської національної академії харчових технологій Яценко Світлана Федорівна і головний бібліограф Одеської національної академії харчових технологій Білявська Надія Петрівна за темою «Історія та персоналії ОНАХТ (Трахтенберг А.І., Голубін В.Н., Пляшковський А.А., Хасанов М.І., Рейсіх В.Г., Мартинов В.П., Ланда Л.М.; 1920-1938 рр.)».

7 липня 2010 р. 

З 21 червня по 2 липня в архіві проходила практика студентів I, III курсів історичного факультету Одеського національного університету ім. Мечнікова. В відділі зберігання та обліку документів НАФ студенти виконували роботи по складанню по стелажного топографічного покажчика, по виправленню шифрів на одиницях зберігання фондів періоду незалежності (один з напрямків фондування документів), по нумерації аркушів в справах фонду особового походження; по заповненню карток на репресованих осіб.

• Були переглянуті документи партійних фондів Андре-Іванівського та Миколаївського районів для виявлення інформації по голодомору 1947 року. В відділі науково-довідкового апарату студенти складали електронну базу даних на осіб іудейського віросповідання, які померли в Одесі у 1918-1919 роках. Створено 1000 пошукових адрес. Заступником начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Виногловською С. В. надана консультація начальнику архівного відділу Білгород-Дністровської райдержадміністрації з питань підготовки та передачі метричних книг і алфавітів до них періоду 1870 – 1925 рр. на подальше державне зберігання в Державному архіві Одеської області.

12 липня 2010 р. 

Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І. завершено роботу щодо зібрання відомостей по паспортизації архівних відділів райдержадміністрацій, інформацію про зазначену роботу надіслано до Державного комітету архівів України.

14 липня 2010 р. 

Відділом зберігання та обліку документів НАФ видані документи ( вул. Пироговська, 29) для виконання запитів працівникам архіву по 21 фонду, 8 з них по фондам партійних організацій. Надана інформація з облікових документів по фондам: Окружні виборчі комісії; Волосний військовий комісаріат; Виконкоми Одеської області; Ревкоми Одещини; Сільськогосподарські артілі; Одеський університет ім. Мечнікова; Одеська обласна клінічна лікарня; Український театр; Управління охорони здоров’я.

15 липня 2010 р. 

Відповідно до графіку проведення виїзних прийомів, затвердженого головою Одеської облдержадміністрації, директором Державного архіву області Ніточко І.І. проведено прийом громадян Балтського району. Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Ксендзик О.І., начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О., заступником начальника відділу використання документів НАФ, інформації та зовнішніх зв’язків Желясковим С.А. здійснено перевірку умов зберігання документів в архівному відділі Балтської райдержадміністрації, надано методичну допомогу по передаванню справ з особового складу з архівного відділу до трудового архіву та по виконанню запитів соціально-правового характеру.

 • Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична та науково-практична допомога Одеському верстатобудівному технікуму в упорядкуванні документів постійного строку зберігання та з особового складу за 1999-2008 рр.

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ Бончевою В.М. та діловодства була надана методична допомога Облспоживспілці в упорядкуванні документів постійного строку зберігання за 2002-2007 рр. 09 липня 2010р. було проведене тематична перевірка архівного підрозділу Одеської філії ВАТ “Укртелеком”.

19 липня 2010 р. 

На виконання розпорядження виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації від 24.06.2010 р. № 411/А-2010 про закріплення посадових осіб Одеської облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади за містами, районами області для забезпечення вирішення основних питань життєдіяльності області 16.07.2010 року директором Державного архіву області здійснено виїзд у Роздільнянський район.

• Проведено робочу нараду з головою Роздільнянської райдержадміністрації Могилко Олексієм Миколайовичем та його заступниками. Обговорювались питання законності виділення земельних ділянок в районі, покращення роботи сільських магазинів і постачання до них товарів першої необхідності, прискорення збирання хлібів, темпів підготовки ґрунту під майбутній врожай, необхідності проведення наради із сільськими головами.

21 липня 2010 р. 

В дезінфекційній камері пройшли профілактичну обробку документи НАФ Одеської музичної академії (консерваторії), які після обробки надійдуть на державне зберігання. Всього оброблено 175 справ за 1973-1979 роки.

• Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук надана консультація начальнику архівного відділу Балтської райдержадміністрації Т.С. Мазурак з питань обліку документів НАФ.

• В читальному залі Державного архіву працювали: 1) докторант Центру вивчення іудаїки при Латвійському університеті Сінкевіга Ева Альфредівна (м. Рига, Латвія) за темою «Релігійний сіонізм в Латвії: факти, вплив»; 2) науковий співробітник Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови Частина Алла Петрівна (м. Кишинів, Республіка Молдова) за темою «Творчість бессарабських архітекторів I половини XIX ст. – початок XX ст. на прикладі міста Кишинів (архітектори Мельников, Озмідов, Ейтнер та ін.)»; 3) доктор історичних наук Колумбійського університету Маранж Селіна (м. Малакофф, Франція) за темами «Боротьба з мусульманським космополітизмом в кінці Пізнього Сталінізму (1948-1953)», «Умови репатріації депортованих народів і етнічних меншин після XX-го З’їзду КПСС (1956-1968)».

22 липня 2010 р. 

Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична та науково-практична допомога Одеській Національній науковій бібліотеці ім. М. Горького в підготовці до передачі на державне зберігання документів постійного строку зберігання за 1989-1999 рр.

• Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. була надана методична допомога організації – джерелу формування НАФ Науково-дослідній установі “Український науковий центр екології моря” в розробці інструкції з діловодства.

• Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична допомога Одеському державному економічному університету в розробці інструкції з діловодства.

23 липня 2010 р. 

Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук брала участь в спільній нараді «Про передавання документів ліквідованих підприємств до архівних установ» організованої Відділом з питань банкрутства в Одеській області.

26 липня 2010 р. 

Відбулася апаратна нарада та засідання колегії Державного архіву Одеської області на якому було розглянуто наступні питання: 1. Про стан передачі до Державного архіву області виборчої документації з виборів Президента України 2010 року. 2. Про організацію роботи читального залу Державного архіву області. 3. Про проведення директором Державного архіву області виїзного прийому громадян в Балтському районі. 4. Про надання методичної допомоги щодо передавання документів з особового складу з архівного відділу Балтської райдержадміністрації до трудового архіву. 5. Про стан зберігання, упорядкування документів та ведення поточного діловодства в “облспоживспілці”.

27 липня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) доктор медичних наук Шпак Олександра Адамівна (Англія) за темою «Генеалогічне дослідження родини Розенфлам в Одесі в 1891 – 1920 рр.»; 2) к. ф. н., доцент факультету журналістики Московського державного університету Бакунцев Антон Володимирович за темою «Публіцистика І. Буніна».

28 липня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи ліквідованого Управління у справах преси та інформації Одеської обласної державної адміністрації за 1990-2005 роки. Всього надійшло 62 справи управлінської документації: накази з основної діяльності, плани роботи, штатні розписи, кошториси, річні звіти та документи профспілки.

29 липня 2010 р. 

Архівістом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. була проведена комплексна перевірка Науково-дослідної установи “Український науковий центр екології моря”. про стан упорядкування, зберігання документів та ведення поточного діловодства.

30 липня 2010 р. 

При сприянні голови Національної спілки журналістів Юрія Работіна відбулася прес-конференція, присвячена Дню голокосту ромів, на якій були присутні 18 кореспондентів телерадіокомпаній: «Круг», «РІАК», «ГЛАС», «ГРАД», «Новая Одесса», «Real Estate», «G-news», «ОГТРК» та ін. Серед запрошених був директор Державного архіву Одеської області Іван Іванович Ніточко, яких у своєму виступі розповів про укладений Державним архівом договір про співробітництво з главою Одеського обласного ромського конгресу «Бахтало Дром» Єрмошкіним Сергієм Михайловичем. 1 серпня 2010 р. в Прохоровському сквері о 10 годині відбудеться мітинг, присвячений пам’яті жертв голокосту ромів.

Серпень

2 серпня 2010 р. 

Головним спеціалістом – керівником кадрової служби відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Скальською З.О. направлено листа редактору газети “Одеські вісті” про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства.

3 серпня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) співробітники Науково-дослідницького відділу новітньої історії Російської православної церкви Православного Свято-Тихоновського гуманітарного університету (м. Москва) Ніколаєв Сергій Костянтинович і Ніколаєва Ольга В’ячеславівна за темою «Історія Румунської православної місії в Одесі в роки війни. 1941-1944 гг.»; 2) аспірантка Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України Гончарова Анна Олександрівна за темою «Організаційно-правова система консульської служби України».

4 серпня 2010 р. 

Відділом зберігання та обліку документів НАФ прийнято від Одеської національної наукової бібліотеки ім. Максима Горького документи НАФ за 1989-1999 роки. Всього на державне зберігання надійшло 77 справ: накази та постанови Міністерства культури України стосовно діяльності бібліотеки, розпорядження з основної діяльності, протоколи зборі при дирекції, листування з вітчизняними та іноземними партнерами (Білорусія, Болгарія, Греція, Канада, Німеччина, Росія, США, Фінляндія, Франція).

5 серпня 2010 р. 

Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. була надана методична та науково-практична допомога Одеському літературному музею з питань експертизи цінності та впорядкуванні документів постійного строку зберігання. Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. була надана методична допомога організації – джерелу формування НАФ Одеському державному інституту вимірювальної техніки в розробці інструкції з діловодства.

9 серпня 2010 р. 

Директор Державного архіву області Ніточко І.І. провів апаратну нараду з начальниками відділів. На зазначеній нараді розглядалися питання стану пожежної безпеки та виконання правил протипожежної безпеки в Держархіві, підготовка будівель архіву до зимового періоду, економія бюджетних коштів та інші питання діяльності Державного архіву області.

10 серпня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) професор, доктор філологічних наук Волгоградського державного педагогічного університету Крюкова Ірина Василівна за темою «Генеалогічне дослідження родини Гладкових, Залеських»; 2) доктор історичних наук, професор Краснодарського державного університету культури і мистецтв Єремеєва Анна Натанівна за темою «Наукова інтелігенція в роки Громадянської війни».

11 серпня 2010 р. 

В читальному залі (вул. Пироговська, 29) працює дослідник Поздняков А.А. з вивчення історії сіл Тарутинського району. Відділом фізичного зберігання документів відреставровано 1912 аркушів 33 справ з фондів № 6 «Піклувальний Комітет по справах іноземних поселенців Південного краю Росії», № 59 «Будівельний комітет м. Одеси», № 143 «Родинний фонд Ерделі», № 315 «Одеське міське з військової повинності присутствіє». Після палітурних робіт справи повернуто до архівосховищ.

• Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. проведена комплексна перевірка Організації – джерела формування НАФ Державного підприємства “Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області”.

12 серпня 2010р. 

Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була надана методична та науково-практична допомога Одеській Національній академії зв’язку ім..О.С. Попова в підготовці до експлуатації нового архівного приміщення.

17 серпня 2010 р. 

В читальному залі працювали: 1) Пронь Тетяна Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили в м. Миколаїв, з метою написання дисертації за темою «Обмін населенням України і Польщі у 1944-1951 рр.»; 2) Кобельт Сюзанна, громадянка Швейцарії, що проводила генеалогічне дослідження родини Суд’я Лейзер-Вульф Мовшевича в Одесі (1876-1910 рр.).

18 серпня Архівним відділом Ренійської райдержадміністрації передано до Державного архіву Одеської області метричні книги за 1879-1925 роки. Всього передано 114 справ по таких населених пунктах Ренійського району: Рені, Долинське, Котловина, Лиманське, Нагірне, Новосільське, Орловка, Плавні.

19 серпня 2010р.

Провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В.О. була проведена комплексна перевірка стану упорядкування та зберігання документів в Державному підприємстві «Науково-дослідний інститут – полігон мобільної техніки».

• Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Майбородою Л.В. була надана науково-методична та практична допомога Державному підприємству “Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області”з питання розробки інструкції з діловодства.

25 серпня 2010 р.

Заступник начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Виногловська С. В. відвідала Державний комітет архівів України, з’ясувала питання пов’язані з фондуванням, з державним обліком документів та ознайомилася з центральним фондовим каталогом, куди кожного року надсилаються відомості про зміни у складі і кількості фондів по Державному архіву Одеської області.

26 серпня 2010 р. 

Було проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому роз-глядалися такі питання: 1. Доповідь Дворницької Ю.І. щодо закінчення роботи над “Методичнми рекомендаціями по розробленню номенклатури справ районних відділів Головного управління ветеринарної медицини в Одеській області”. 2. Доповідь начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. за темою “Утворення нового фонду № 923 “Синагога єврейської колонії Абазівка Балтського повіту Подільської губернії”. 3. Погодження описів справ та схвалення номенклатур справ.

• Виконуючим обов’язки начальника відділу формування НАФ Успенською Г.Б. проведена лекція студентам історичного факультету Одеського державного закладу «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» на тему “Формування НАФ – робота по поповненню державних архівів документами НАФ”.

• Методистом І категорії відділу формування НАФ Ратушний Т.В. надана методична допомога Одеському територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо упорядкування документів постійного зберігання  за 1997-2006 рр.

28 серпня 2010 р. 

Директор Державного архіву Іван Іванович Ніточко прийняв участь в урочистому святі, присвяченому селу Маринове Березівського району Одеської області, та особисто привітав жителів села зі святом і презентував свої книги.

30 серпня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1. Балицький Олексій Юрійович, аспірант кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського Державного гуманітарного університету з метою підготовки дисертаційної роботи на тему: «Економічна, соціальна та культурна трансформація міст Бессарабії 1812 – 1917 рр.»; 2. Царан Тетяна Іполитівна, старший викладач Придністровського Державного університету ім.. Т.Г.Шевченко з метою підготовки статті на тему: «Історія Російської православної церкви в Тираспольському повіті на початку ХХ ст.. – до1940 р.»;

Вересень

1 вересня 2010 р. 

Розпочалася практика студентів Південноукраїнського Державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Студентам були прочитані лекції за темами: „Історія архівної справи. Склад і зміст фондів Державного архіву Одеської області”. Також була проведена екскурсія в архівосховища в будинку архіву по вулиці Пироговській, 29.

• У відділі зберігання та обліку документів НАФ студенти III курсу виконували роботи по заповненню карток на репресованих осіб; по складанню електронної бази даних на справи репресованих осіб та інші.

2 вересня 2010 р. Європейська Асоціація одеситів, Європейський інтерклуб Дом Дерибаса (Берлин, голова – Олександр Маніович) оголосили заступника директора Державного архіву Лілію Григорівну Білоусову лауреатом Міжнародної Дерибасівської премії – 2010 у номінації «Історія, краєзнавство». Вручення премії відбудеться в Арт-галереї в Садах Перемоги (Одеса) 10 вересня 2010 року.

6 вересня 2010 р.

Заступник директора Державного архіву Лілія Григорівна Білоусова була запрошена на підписання договору про співробітництво і культурний обмін між мерією міста Левкада (острів Левкада, Греція) та Приморською райдержадміністрацією міста Одеси. о. Левкаду та Одесу пов’язує спільні культурні та економічні традиції. Так, першим бургомістром від Одеського міського магістрату у 1796 році був обраний Теодор Флогаїтіс – виходець з о. Левкади. У найближчий час планується підписання аналогічного договору у м. Левкаді, де будуть представлені документи Державного архіву Одеської області та результати архівних досліджень з історії одесько-левкадійських зв’язків.

7 вересня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) аспірант кафедри історії Загальноцерковної аспірантури і докторантури ім. святих рівноапостольних Кирила і Мефодія (м. Москва) 2-го року навчання Онищенко Олександр Борисович за темами «Рада у справах Російської православної церкви і її взаємодія з обласними уповноваженими в 1943 – 1991 рр.» і «Матеріали про приходське життя Одеської єпархії у другій половині XIX ст.»; 2) Словицький Анджей Борисович, Німеччина, за темою «Князь Долгорукий і пов’язані з ним родини».

8 вересня 2010 р.  

Гвардійському німецькому культурному центру „Перлина” с. Гвардійське Комінтернівського району надана допомога в підборі фондів для публікацій, присвячених ювілейним датам з дня заснування німецьких поселень Комінтернівського району – хутора Шитуле, села Ней-Петеребург (Пшоняне).

• Бібліотека Держархіву поповнилася новими виданнями: 1. Б.І. Дубров „Війна і доля”, Одеса, 2010 р. Видання присвячено В.Ф. Дяченку – керівнику Березовської підпільної партизанської організації, що діяла під час німецької окупації; 2. Е. Епплбом „Історія ГУЛАГу”, Київ, 2006 р. Книга розповідає про походження та діяльність системи трудових таборів, що діяли на території Радянського Союзу; 3. С.С. Шевелев „Одесское художественно-театральное училище им. М.Б. Грекова (1865-2001гг.). Очерки. Теория и история”, Одесса, 2003 г. Автором книги розглянуто історію училища, починаючи з надання дозволу відкрити в Одесі школу малювання і живопису; 4. Н.Н. Змиевский „Жемчужина в золотой оправе”, Одесса, 2004 г. Видання знайомить з становленням і розвитком фігурного катання в Одесі; 5. „Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади – трагедія народу”, Київ, 2008 р. Видання підготовлено на основі документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України.

9 вересня 2010 р. Провідним спеціалістом Хромовою В. О. надана методична допомога стосовно складання інструкції з діловодства Одеського державного економічного університету.

• Архівістом першої категорії Бончевою В.М. надана методична допомога щодо упорядкування документів постійного зберігання за 2002-2008 Одеської обласної спілки споживчих товариств.

13 вересня 2010 р. Директор Державного архіву області Ніточко І.І. провів апаратну нараду з начальниками відділів. На зазначеній нараді розглядалися питання стану виконання правил внутрішнього розпорядку, стану виконання контрольних документів, про графік прийому громадян керівниками архівних установ районів, міст обласного значення і трудових архівів, про виділення приміщень для зберігання виборчої документації по виборам депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

14 вересня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працювали: 1) Сабіна Шмідт, громадянка Німеччини, з метою проведення генеалогічного дослідження своєї родини, німецьких колоністів Штаммер; 2) Андросова Тетяна Олексіївна, співробітник Одеської обласної наукової бібліотеки імені М. Грушевського, з метою пошуку документа про присвоєння Одеській обласній бібліотеці імені В. І. Леніна у 1934-1937 рр.

15 вересня 2010 р. 

Фонди бібліотеки Держархіву поповнилися журналами: „Офіційний вісник Президента України”, № 18-22 (червень-липень), Київ, 2010 р.; „Відомості Верховної Ради України”, № 22-29 (червень-липень), Київ, 2010 р.; „Збірник урядових нормативних актів України”, № 9-10 (квітень 2009 р.), Київ, 2010 р.

• Продовжується робота по формуванню та оправленню підшивок газет „Урядовий кур’єр” за перше півріччя 2010 року (№ 1-59 і № 60-117) та „Вечірня Одеса” (№ 1-90).

• Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук надала консультацію начальнику трудового архіву Балтського району з питань оформлення справ з особового складу.

• Заступник начальника відділу С.В. Виногловська відвідала з перевіркою архівний відділ Іванівської районної державної адміністрації. Мета обстеження – виявлення недоліків та надання методичної допомоги в веденні облікової документації.

21 вересня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) студентка 5-го курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Медведовська Анна Федорівна за темою «Євреї у південноукраїнських землях кінця XIX – початку XX ст.»; 2) громадянин Австрії Радауер Лєна за темою «Економічний і соціальний розвиток міст Чорномор’я і греки у XIX ст.».

• Відбувся залік студентів Південноукраїнського Державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, які проходили практику на базі Державного архіву Одеської області (вул. Пироговська, 29).

22 вересня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1934 рік, серед яких – метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по місту Ізмаїлу (Ф. 907), Саратському району (Ф. 915); книги реєстрації актів цивільного стану по Кодимському району (Р-8223). Суспільній науковій організації „Інститут етнічних досліджень” надана допомога в пошуках матеріалу по судовим системам органів правосуддя перших років Радянської влади.

23 вересня 2010 р. 

Завершена робота по упорядкуванню документів постійного зберігання та з особового складу Одеського обласного центру зайнятості за 1991-2007 роки. На державне зберігання відібрані: накази та розпорядження з основної діяль-ності , журнали реєстрації наказів та розпоряджень з основної діяльності, протоколи наради директорів базових центрів зайнятості, протоколи апарат-них нарад, річні плани роботи центру, зведені річні звіти про виконання кош-торисів видатків по бюджету та зведені річні розрахункові відомості про на-рахування та перерахування страхових внесків до Фонду загально-обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття,інформації про стан професійного навчання у службі зайнятості, протоколи засідань експер-тної комісії з питань трудової міграції, аналітичні документи з питань зовнішньої трудової міграції та інші.

24 вересня 2010 р.

2 он-лайн виставки розміщені на сторінці Державного архіву на сайті Одеської облдержадміністрації за темами: «Герої Радянського Союзу Одещини» та «До дня партизанської Слави».

27 вересня 2010 р. 

Відбулося засідання колегії Державного архіву Одеської області на якому було розглянуто наступні питання: 1. Про хід виконання наказів, доручень та контрольних запитів Державного комітету архівів України, Одеської обласної державної адміністрації та виконання рішень колегії Державного архіву області. 2. Про підготовку та регулярне поповнення сторінки Державного архіву області на веб-сайті Одеської облдержадміністрації та Державного комітету архівівУкраїни. 3. Про стан роботи з оцифровування та сканування документів НАФ: поповнення фонду користування. 4. „Сторінки історії” – висвітлення підпільно-партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни за документами Державного архіву області. 5. Про стан роботи з кадрами в Держаному архіві області. 6. Про стан фінансово-господарської діяльності в Державному архіві області. 7. Про стан підготовки Державного архіву області до роботи в осінньо-зимовий період.

27 вересня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) дизайнер ООО «АУРА» Лесь Євгенія Робертовна за темою «К. Костанді та його час (1852-1921 рр.)»; 2) співробітник страхової компанії Лернер Херв (м. Париж, Франція) за темою «Генеалогічне дослідження родини Лернер в м. Одесі (1900-1920)».

29 вересня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи від відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1934 рік, серед яких – метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Кілійському району (Ф. 908), Саратському району (Ф. 916); по Кодимському району (Ф. 917). Начальником відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. надана консультація начальнику архівного відділу Миколаївської райдержадміністрації з питання приймання документів виборчої документації по виборам Президента України 2010 року, заступником начальника відділу Виногловською С.В. з питань обліку документів НАФ та внесення змін до „Відомостей про зміни…”.

29 вересня 2010 р. 

Старший науковий співробітник Державного архіву М. Г. Батуріна і архівіст I-ої категорії С. М. Герасимова відвідали презентацію виставки літературного архіву одного з перших українських художників-модерністів і письменника Михайла Івановича Жука (1883-1964) в Золотій залі Одеського літературного музею. Після смерті письменника весь літературний архів потрапив до приватної колекції. Але завдяки допомозі щирого друга і мецената Одеського літературного музею народного депутата України Сергія Рафаїловича Гриневецького архів М. І. Жука залишився в Одесі та збагатив фонди музею. Літературний архів митця налічує більш 1000 одиниць зберігання. Творчий архів М. І. Жука складається з наступних матеріалів: 10-ти саморобних рукописних книжок з численними малюнками автора; 4-х загальних зошитів з робочими записами та текстом казок та оповідань і літературного щоденника 1910-х років; рукописів 20-ти оповідань, 32-х казок, 3-х п’єс, великої кількості віршів, 4-х перекладів п’єс О. Уайльда, О. Блока та ін., спогадів про М. М. Коцюбинського, І. С. Нечуя-Левицького, Академію Мистецтв, критичних статей, планів двох нездійсненних прозових книжок. Саморобна книжка віршів 1903 року – один з перших рукописів автора. Більша частина творів з архіву ще не друкувалася. Вивчення та публікація архіву М. І. Жука співробітниками Одеського літературного музею надасть змогу повернути до історії української літератури та культурної історії Одеси ім’я яскравого українського письменника.

30 вересня  2010 р. 

Було проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому розглядалися такі питання: 1. Доповідь Алєксєєвої В.Ю. « Формування фонду особового походження Смирнова В.О.» 2. Доповідь Дворницької Ю.І. «Примірна номенклатура справ відділу ветеринарної медицини райдержадміністрації» 3. Доповіді Солончук О.О. «Питання перефондування фонду № 919 «Благочиніє Ширяєвського округу», «Продовження формування фондів Черномоське козацьке з’єднання та Героїв Соціалістичної Праці та Герої України Одещини» 4. Доповідь Успенської Г.Б. « Розроблення методичних рекомендацій щодо передавання електронних документів до архіву установи та забезпечення збереженості електронних документів» 5. Розгляд документів, наданих на погодження та схвалення ЕПК ДАОО.

• Заступник директора Державного архіву області Алєксєєва В.Ю. відвідала Комунальну установу “Ізмаїльський архів”, яка відзначила свій 70-річний ювілей. З нагоди ювілею за сумлінну працю та відданість архівній справі нагороджено директора комунальної установи Галкіну А.В., архівіста Баснар В.М. та колектив установи грамотою директора Державного архіву Одеської області.

Жовтень

5 жовтня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) представник Інституту історії єврейського підприємництва м. Трабен-Трарбах (Німеччина) Сартор Вольфганг за темою «Історія підприємництва в м. Одесі»; 2) доктор історичних наук, професор Одеської національної юридичної академії Красюк Олександр Іванович за темою «Історична довідка кафедри канонічного права Новоросійського університету».

6 жовтня 2010 р. 

Продовжується приймання документів на державне зберігання від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1913-1934 роки, серед яких – метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Арцизькому району (Ф. 897), по м. Білгород-Дністровському (Ф. 901); по Болградському району (Ф. 903).

7 жовтня 2010 р. 

В.О. начальника відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б проведена перевірка діловодної служби в Одеському обласному психоневрологічному диспансері.

• Методистом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т. В. надана методична допомога Архівному відділу Красноокнянської районної державної адміністрації з питань складання списків № 1 юридичних осіб – Джерел формування НАФ, які передають документи до архіву, № 2 юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до архіву, № 3 юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ .

7-8 жовтня 2010 р. 

Завідуючий лабораторією фізичного збереження архівних документів, аспірант Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова Анатолій Хромов брав участь у IV міжнародній науково-практичній конференції: „Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці”, яка проходила у національному заповіднику „Хортиця”, на якій виступив з доповіддю „Е. Рішельє та південноукраїнське козацтво першої чверті ХIХ ст.”

8-10 жовтня 2010 р. 

Заступник директора Державного архіву к. і. н. Л.Г.Білоусова взяла участь в Міжнародній конференції «Греки у міжнародній торгівлі на Півдні Російської імперії, XVIII – XIX ст.» з доповіддю «Фонд Одеського комерційного суду як джерело для вивчення комерційного життя Одеси XIX – початку ХХ ст.». Конференція проходила в Інституті історії України НАН України (м. Київ) за участю представників Греції (Центр неоеліністичних досліджень, м. Афіни – Еврідікі Сіфнео; Іонійський університет – проф. Джеліна Харлафті), Росії, України.  

12 жовтня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Аккуратова Лариса Олегівна (Москва) за темою «Генеалогічне дослідження родин Белікович і Рожковських»; 2) викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ) Опанасенко Олена Іванівна за темою «Українсько-німецьке культурне співробітництво в 1991 – 2008 рр.».

13 жовтня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи від Одеського медичного інституту ім. Пирогова за 1972-1989 роки, серед яких матеріали: канцелярія; учбова частина; наукова частина; факультети: лікувальний; педіатричний; удосконалення лікарів; кафедри: російської мови; фізики; нормальної фізіології; туберкульозу; дитячих захворювань педіатричних та стоматологічних факультетів; шпитальної хірургії № 2 лікувального факультету; хімії; рентгенології та радіології; кафедра хірургії та ортопедії дитячого віку; факультетської і шпитальної педіатрії; історії КПРС, політекономії і наукового комунізму; патологічної фізіології; очних захворювань; терапевтичної стоматології; курортології і фізіотерапії; фізичного виховання, лікувальної фізкультури і лікарського контролю; епідеміології; акушерства і гінекології; шкіряних і венеричних захворювань; нервових захворювань; психіатрії; анестезіології і реаніматології; відділи: кадрів; планово-фінансовий; профком; звіти по науково-дослідницьким роботам.

• Начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ О.О. Солончук надала консультацію начальнику архівного відділу Арцизької районної адміністрації з питань строків зберігання виборчої документації.

14 жовтня 2010 р. 

Відповідно до графіку проведення виїзних прийомів, затвердженого головою Одеської облдержадміністрації Е. Л. Матвійчуком, директором Державного архіву області Іваном Івановичем Ніточко проведено прийом громадян Любашівського району. 

• В.о. начальника відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б надана методична допомога Одеському національному академічному театру опери та балету стосовно складання Положення про експертну комісію. Методистом першої категорії відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т. В. надана методична допомога Архівному відділу Кодимської районної державної адміністрації, Архівному відділу Балтської районної державної адміністрації з питань складання списків № 1 юридичних осіб – Джерел формування НАФ, які передають документи до архіву, № 2 юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, які не передають документи до архіву, № 3 юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.

15 жовтня 2010 р. 

Директор Державного архіву Одеської області Іван Іванович Ніточко провів планову прес-конференцію облдержадміністрації за темою: «Архів на службі суспільства». Були присутніми наступні представники ЗМІ: журналіст інформаційного видання «ЭХО» Пилип Руссо, журналіст інформаційного агентства «Контекст-Причерноморье» Сергій Бандур, журналіст ТРК «ГРАД» Т. С. Горбонос та журналіст газети «Чорноморські новини» І. В. Якименко.

19 жовтня 2010 р. 

В читальному залі Держархіву працювали: 1) Осипенко Олександр Валентинович, асистент кафедри українознавства Одеського Національного морського університету з метою написання дисертаційного дослідження на тему: «Трудові громади Півдня України в румунській зоні окупації (Трансністрія) 1941-1944 рр.»; 2) Вайсфельд Олексій Михайлович, співробітник Інституту проблем зв’язку з громадськістю в м. Москві з метою генеалогічного дослідження родини Букштейн та Чаплик в Одесі;

20 жовтня 2010 р. 

Директор Державного архіву області Ніточко І.І. взяв участь у засіданні президії Обласної ради, на якому затверджувався порядок денний сесії Обласної ради до якого увійшло питання про затвердження регіональної програми „Архів – захист історично пам’яті Одещини, на 2011-2015 роки”.

• На державне зберігання надійшли документи від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1934 рік, серед яких – метричні книги церков і примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Білгород-Дністровському району (Ф. 900); книги реєстрації актів цивільного стану по Іванівському району (Р-8222), Балтському району (Р-8219).

21 жовтня 2010 р. 

В.о. начальника відділу формування НАФ та діловодства Успенською Г.Б проведена комплексна перевірка діловодної службі, роботи ЕК та архівного підрозділу Одеського національного академічного театру опери та балету. Підготовлено до передачі на державне зберігання документи Служби автомобільних доріг України за 1994, 1996 – 2000 роки в кількості 50 справ. Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства розпочата робота зі збору документів передвиборчої агітації.

22 жовтня 2010 р. 

Начальником відділу науково-довідкового апарату В.Ф. Оноприєнко продовжується описування колекції «Голодомори в Одеській області 1932-1933, 1946-1947 рр. Пам’ять народу: свідчення, спогади, дослідження» (Р-8236), яка містить документи на паперовій основі (близько 6 тис. документів) та на електронних носіях (200 компакт-дисків). Склад документів: – свідчення очевидців про Голодомори 1932-1933, 1946-1947 рр. в Україні; – списки загиблих та постраждалих в роки Голодоморів; – анкетні дані осіб, які пережили Голодомор 1932-1933 рр.; – списки населених пунктів, які постраждали, зникли та заново заселених у зв’язку з Голодомором 1932-1933 рр.; – інформації про виконавців політики Голодомору 1932-1933 рр.; – звіти та інформації про виконання заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні; – творчі, науково-пошукові, науково-дослідницькі роботи, реферати вчителів та учнів про Голодомори в Україні та їх наслідки; – сценарії, фотографії, відеофільми про проведення заходів по вшануванню пам’яті жертв Голодоморів в культурно-просвітницьких закладах (мітинги-реквієми, вечори-реквієми, виставки-реквієми, уроки та лінійки пам’яті, виховні години, тощо), а також Всеукраїнських акцій «Засвіти свічку!», «33 хвилини»; – фотографії меморіального комплексу (смт. Комінтернівське), пам’ятників та пам’ятних знаків по вшануванню пам’яті жертв Голодоморів; – книги, буклети, брошури, газетні статті про Голодомори; – інше.

26 жовтня 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють: 1) менеджер по продажу компанії «Воля-Бродбенд» Марков Вадим Сергійович за темою «Розвиток сільського господарства в Олександрійському повіті (1850-1913 рр.)»; 2) вчитель історії Новоградківської ЗОШ I-III ступенів Овідіопольського району Михальчук Світлана Володимирівна за темами «Архітектурні особливості німецьких церков Гросс-Лібентальського приходу», «Архітектор Х. Бейтельєбахер».

27 жовтня 2010 р. 

Продовжується приймання на державне зберігання документів від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1934 рік, серед яких – метричні книги примарій про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Ренійському району (Ф. 914); книги реєстрації актів цивільного стану по Балтському (Р-8218), Великомихайлівському районам (Р-8221).

• Заступником начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ С.В. Виногловською проведені навчальні зайняття з начальником архівного відділу Іванівської райдержадміністрації Дмитренко Надією Ярославівною і начальником трудовим архівом Трандафіл Галиною Мойсеївною з питань ведення основних та допоміжних облікових документів.

28 жовтня 2010 р. 

Було проведене засідання ЕПК ДАОО, на якому розглядалися такі інформації: 1. завідуючої відділом зберігання архівного фонду Одеської національної бібліотеки ім. М.Горького Рачили С.В. щодо якості оформлення документів та формування справ, стану упорядкування, обліку та зберігання документів. 2. заступника директора Белоусової Л.Г. про формування окремого фонду Вірменської церкви. 3. начальника відділу зберігання та обліку документів Солончук О.О. «Перефондування фонду 923». 4. начальника відділу зберігання та обліку документів Солончук О.О. «Про продовження раніше ліквідованого фонду Р-8242 Прикордонної державної інспекції карантину рослин по Одеській області». 5. в.о. начальника відділу формування НАФ та діловодства Успенської Г.Б. «Методика передавання електронних документів до архіву установи та забезпечення збереженості електронних документів». 6. Про визначення строків зберігання договорів купівлі-продажу квартир. 7. Розгляд документів, наданих на погодження та схвалення ЕПК ДАОО.

• Підготовлено до передачі на державне зберігання документи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за 1954-1983 роки та ПАТ «Лукойл» за 1977 по 1999 роки. Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В. О. проведена тематична перевірка діловодної служби Управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Листопад

2 листопада 2010 р.

Відбулося засідання сесії обласної ради, на якому з доповіддю виступив директор Державного архіву області Ніточко І.І. Прийнято рішення обласної ради про затвердження регіональної програми „Архів – захист історично пам’яті Одещини. 2011-2015 рр.”.

• В читальному залі Державхіву працювали: 1) Яворська Олександра Юріївна, викладач Одеського Державного аграрного університету, з метою генеалогічного дослідження родини Митлер в Одесі; 2) Шишко Володимир Францевич з метою підготовки історичної довідки по селу Бобрик Любашівського району Одеської області.

3 листопада 2010 р. Відбулося затвердження в Одеській облдержадміністрації регіональної програми „Архів – захист історично пам’яті Одещини. 2011-2015 рр.”.

• Служба автомобільних доріг в Одеській області поповнила Національний архівний фонд у ДАОО документами Одеського обласного управління по будівництву, ремонту і експлуатації автомобільних доріг за 1994, 1996-2000 роки, серед яких матеріали відділів економіки, бухгалтерського обліку, кадрів; ліквідаційні документи; накази з основної діяльності.

• Продовжується приймання документів на державне зберігання від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1934 роки, серед яких – метричні книги церков про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Іванівському (Ф. 906) та Білгород-Дністровському (Ф. 901) районах. Надійшли документи від Архівного відділу Іванівської райдержадміністрації, серед яких метричні книги по Іванівському району за 1863-1924 роки (доповнення до фонду 905).

4 листопада 2010 р.

У читальному залі Державного архіву Одеської області одеським краєзнавцем Андросовим Олександром Георгійовичем були виявлені особливо цінні документи, що зберігаються у фонді «Євангелічно-лютеранська парафія церкви Св. Павла» (ф. 630), а саме: тексти молебнів на честь воєнних перемог Російської армії над іноземними загарбниками, Ця знахідка була висвітлена у ЗМІ на ТРК «АТВ» та «Нова Одеса» У телепередачах коментарі до документів також надали проректор Одеської духовної семінарії протоієрей Андрій Ніколаїді, директор Держархіву Іван Ніточко, краєзнавець Олександр Чилей. Інтерв‘ю з дослідниками та оприлюднення результатів їх наукових пошуків у телесюжетах стали традиційним напрямком роботи одеського архіву.

5 листопада 2010 р. 

Заст. начальника відділу інформації Желясков С.А. взяв участь в установчих зборах де було затверджено устав Вознесенської мещанської православної общини, у зв’язку з рішенням відновлення Воскресенської мещанської церкви м. Одеси.

5-6 листопада 2010 р.

У Воронцовському палаці відбулися «Четвёртые Одесские Воронцовские чтения», присвячені відрожденню історії та традицій збереження культурної спадщини Північного Причорномор’я. У міжнародній науково-практичній конференції приймали участь науковці з Одеси, Миколаєва, Севастополя, Єкатеринбурга та Москви.

Держархів Одеської області представляли: заст. директора, к.і.н.  Л.Г.Білоусова, доповідь «Из истории городского самоуправления: Фёдор Флогаитис – первый бургомистр Одессы (кон. XVIII – нач. XIX вв.)»; головний науковий співробітник відділу інформації С.Є.Березін (член оргкомітету), доповідь «История и традиции антиковедения в Одессе: Владислав Норбертович Юргевич (1818-1898)».

9 лтистопада 2010 р.

В читальному залі Державного архіву Одеської області працювали: 1) Михальчук Світлана Володимирівна, вчитель історії Новоградівської ЗОШ Овідіопольського району, з метою дослідження історії рідного краю, а саме архітектурних особливостей німецьких церков Гросс-Лібентальського приходу та діяльність архітектора Х.Бейтельсбахера; 2) Калиновський Володимир Віталійович, аспірант Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури в м. Київ з метою підготовки дисертаційного дослідження на тему “Православне духівництво Криму у пам’яткознавчому русі (1837-1920 рр.)”.

10 листопада 2010 р.

Відповідно до графіку проведення виїзних прийомів громадян керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, директор Державного архіву Одеської області Ніточко І.І. провів особистий прийом громадян Ананьївського району. Зміст порушених питань: генеалогічні пошуки, отримання архівних довідок про стаж роботи, земельні питання. 

• Відділ реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області продовжує передавання документів на державне зберігання за 1934 рік, серед яких – книги запису актів громадянського стану про народження, шлюб, смерть та алфавіти до них по Ширяївському (Р-8232), по Біляївському (Р-8220), по Миколаївському (Р-8228), по Роздільнянському (Р-8230), по Великомихайлівському (Р-8221), по Любашівському (Р-8227), по Іванівському (Р-8222) районах. Вперше надійшли книги по Савранському району (Р-8245).

11 листопада 2010 р.

Видано друком нову збірку наукових праць «ОДІССОС-2010: актуальні проблеми історії, археології та етнології», до якої увійшли матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські Читання», що відбулася на історичному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 28-29 січня 2010 р.

Статті студентів, аспірантів та молодих вчених охоплюють різні галузі науки, опубліковані дослідження відображають авторське бачення сучасних проблем археології, етнографії, історії стародавнього світу та середніх віків, історії України в середніх віки та новий час, новітньої історії нашої держави, нової та новітньої історії зарубіжних країн, історії Росії / СРСР, джерелознавства, історіографії, біографістики, допоміжних та спеціальних дисциплін.

Більш ніж сто публікацій презентують роботу молодих дослідників з багатьох міст України, Молдови, Румунії, Польщі, Російської Федерації. Також до збірки «ОДІССОС-2010» увійшла стаття головного наукового співробітника відділу інформації ДАОО, випускника історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова С.Є.Березіна: «Из истории антиковедения в Новороссийском (Одесском) университете (1865-1884): «младшие преподаватели» кафедр греческой и римской словесности: Д.П. Лебедев, А.И. Солоникио, Н.А. Короваев, В.В. Сперанский». При розробці цієї тематики автор користувався, у тому числі, й документальними матеріалами з фондів Державного архіву Одеської області.

• Головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В. О. надана науково-методична допомога Одеській обласній дитячій лікарні стосовно упорядкування документів постійного зберігання та з особового складу за 1999 – 2008 роки. Архівістом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лунякіним О.Д. проведена тематична перевірка архівного підрозділу ВАТ «Верстатонормаль».

11 листопада 2010 р.

Напередодні пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні  начальником відділу науково-довідкового апарату В.Ф. Онопрієнко була проведена зустріч-бесіда з випускниками  11-х класі ЗОШ №№ 53. На зустрічі були представлені документальні видання Державного архіву Одеської області «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» та «Національна Книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область» та  книга колишньої політув’язнено і правозахисниці Г.В. Михайленко «Діагноз КГБ: шизофренія» (усна розповідь Г.В. Михайленко та публікація архівних документів КДБ порушують одну з малодосліджених в українській історіографії проблем використання психіатрії в боротьбі з опонентами комуністичного режиму в СРСР). Захід було оприлюднено у телесюжеті на ТРК «Град» (8 виходів в ефір).

16 листопада 2010 р.

В читальному залі працювали: 1) Лиман Ігор Ігорович, д.і.н., професор, проректор Бердянського державного педагогічного університету, з метою пошуку матеріалів з релігійної історії Південної України ХІХ ст.; 2) Константінова Вікторія Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету, докторант Запорізького національного університету, за темою «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»; 3) Бакунцев Антон Володимирович, доцент кафедри редакційно-видавничої діяльності та інформатики факультету журналістики Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова, за темою «Публицистика И.А.Бунина»; 4) Томазов Валерій В’ячеславович, к.і.н., зав. сектором генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України за темою «Греки-хіосці на Півдні України».

17 листопада 2010 р.

До річниці Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні  начальником відділу науково-довідкового апарату В.Ф. Онопрієнко була проведена зустріч-бесіда з випускниками шкіл № 15, 17, 40 в рамках заходів консолідації зусиль школи, родини і громадськості щодо політики всебічного виховання юних одеситів на базі ОСШ № 40 як соціокультурного центру. На зустрічі були представлені документальні видання Державного архіву Одеської області «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» та «Національна Книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область». В ході бесіди були висвітлені питання організаційної роботи Держархіву над виданнями, зміст видань, розкрито склад архівних документів про Голодомори в Одеській області. Зустріч мала музичне супроводження: відеокліп Оксани Білозір „Свіча” (про Голодомор 1932-1933 рр.в Україні) та „Реквієм” Моцарта”, В.Ф. Онопрієнко декламувала також вірші українських поетів про Голодомори. Зустріч-бесіда сприяла поглибленню знань учнів про Голодомори в Україні, вихованню патріотизму та історичної пам’яті у молодого покоління, збереженню та вихованню шанобливого ставлення до національної трагедії українського народу. Шкільним бібліотекам було подаровано вищевказані видання, книгу колишньої політув’язнено і правозахисниці Г.В. Михайленко «Діагноз КГБ: шизофренія» (усна розповідь Г.В. Михайленко та публікація архівних документів КДБ порушують одну з малодосліджених в українській історіографії проблем використання психіатрії в боротьбі з опонентами комуністичного режиму в СРСР), а також видання В.Ф. Онопрієнко з краєзнавчої тематики: «Главный Попечитель. Страницы из жизни и деятельности Ивана Никитича Инзова» (про життєвий подвиг І.М. Інзова – Новоросійського генерал-губернатора та Голови Опікунського Комітету у справах іноземних поселенців Південного краю Росії, який відіграв величезну роль в освоєнні Причорномор’я); «Истинный рай на шабской земле…» ( про становлення та розвиток колонії Шабо – єдиної швейцарської колонії на території Російської імперії з франкомовним населенням, яка стала центром розвитку виноградарства та виноробства на півдні України в XIX ст., а вина шабських колоністів вважаються винятковими і сьогодні). Захід було оприлюднено у телесюжеті – 8 телесюжетів: ТРК „Град”.

• В читальному залі працювали Чернухін Євген Костянтинович, к.філ.н., старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, та Бацак Наталія Іванівна, к.і.н., старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, за темою «Грецька спільнота в Україні: інтеграційні процеси та моделі національної самоіндетифікації».

18 листопада 2010 р. 

Заст. начальника відділу інформації Желясков С.А. виступив на коллегії Держархіву  з інформацією «Про виконання запитів соціалоно-правового характеру. Робота із зверненнями громадян».

• Спеціалістами відділу формування НАФ та діловодства Хромовою В. О. та Бабко О.М. проведена комплексна перевірка Управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, надана методична допомога щодо ведення поточного діловодства. В.о. начальника відділу формування НАФ та діловодства Успенська Г.Б. надала методичну допомогу працівникам Одеської міської виборчої комісії Одеської області з питань підготовки та передачі на державне зберігання документів постійного, довготривалого та тимчасового зберігання з виборів до Одеської міської ради.

23 листопада 2010 р. 

В читальному залі Державного архіву працюють члени комісії Тираспільсько-Дубоссарської єпархії по виявленню архівних матеріалів -старший викладач Придністровського державного університету імені Т. Г. Шевченка Царан Тетяна Іполітівна та референт Алферьєва Людмила Павлівна за темою «Історія репресій придністровських священослужителів, церковнослужителів і мирян».

24 листопада 2010 р. 

На засіданні Краєзнавчої секції Одеського дома вчених виступили з докладом заст. начальника відділу інформації  Державного архіву Одеської області Желясков С.А. та к.і.н., ст. викладач кафедри історії Одеського морського університету Левченко В.В. на тему: «Матеріали до бібліографій викладачів Імператорського Новоросійського університету в метричних книгах Олександро-Невської університетської церкви».

• На державне зберігання надійшли документи від Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області за 1934 рік, серед яких – алфавіти до метричних церковних книг по Кілійському району (Ф. 908); книги реєстрації актів цивільного стану та алфавіти до книг по місту Одесі (Р-8085).

• Від Одеської міської виборчої комісії Одеської області прийняті на постійне зберігання документи по виборах депутатів до Одеської міської ради та кандидата на посаду Одеського міського голови, які відбувалися 31 жовтня 2010 року. Серед матеріалів, які надійшли: постанови Одеської міської виборчої комісії Одеської області (про утворення дільничних виборчих комісій, утворення виборчих дільниць); додатки до постанов (подання, скарги, протоколи, тощо); протоколи засідань комісій (про результати виборів, підсумки голосування); звіти про надходження і використання коштів виборчого фонду; особові документи (автобіографія, заяви, декларації, витяги з протоколів, тощо) кандидатів на посаду міського голови Гурвіца Едуарда Йосиповича і Костусєва Олексія Олексійовича.

26 листопада 2010 р. 

У Державному архіві Одської області працювала творча група НТВ (Росія). Заст. директора Л.Г.Білоусова та ст. науковий співробітник відділу інформації М.Г.Батурина дали інтерв’ю щодо досліджень в одеському архіві сімейних історії відомих особистостей США, що мають одеські коріння  – С. Сталлоне, Д. Коперфілда, Дж. Гамова, С. Спілберга та ін.

• До річниці Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні  начальником відділу науково-довідкового апарату В.Ф. Онопрієнко була проведена зустріч-бесіда з випускниками Одеської спеціалізованої школи №117. На зустрічі були представлені документальні видання Державного архіву Одеської області «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи» та «Національна Книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Одеська область». В ході бесіди були висвітлені питання організаційної роботи Держархіву над виданнями, зміст видань, розкрито склад архівних документів про Голодомори в Одеській області. Зустріч мала музичне супроводження: відеокліп Оксани Білозір „Свіча” (про Голодомор 1932-1933 рр.в Україні) та „Реквієм” Моцарта”, В.Ф. Онопрієнко декламувала також вірші українських поетів про Голодомори. Зустріч-бесіда сприяла поглибленню знань учнів про Голодомори в Україні, вихованню патріотизму та історичної пам’яті у молодого покоління, збереженню та вихованню шанобливого ставлення до національної трагедії українського народу. Шкільним бібліотекам було подаровано вищевказані видання, книгу колишньої політув’язнено і правозахисниці Г.В. Михайленко «Діагноз КГБ: шизофренія» (усна розповідь Г.В. Михайленко та публікація архівних документів КДБ порушують одну з малодосліджених в українській історіографії проблем використання психіатрії в боротьбі з опонентами комуністичного режиму в СРСР), а також видання В.Ф. Онопрієнко з краєзнавчої тематики: «Главный Попечитель. Страницы из жизни и деятельности Ивана Никитича Инзова» (про життєвий подвиг І.М. Інзова – Новоросійського генерал-губернатора та Голови Опікунського Комітету у справах іноземних поселенців Південного краю Росії, який відіграв величезну роль в освоєнні Причорномор’я); «Истинный рай на шабской земле…» ( про становлення та розвиток колонії Шабо – єдиної швейцарської колонії на території Російської імперії з франкомовним населенням, яка стала центром розвитку виноградарства та виноробства на півдні України в XIX ст., а чудові вина шабських колоністів вважаються винятковими і сьогодні).

27 листопада 2010 р. 

На НТВ вийшла програма «Максимум» з сюжетом за участю заст. директора Л.Г.Білоусової.

Грудень

7 грудня 2010 р. 

Заступником директора В.Ю. Алєксєєвою надано інтерв’ю кореспондентам телеканалу «Град» з питань приймання виборчої документації по виборам Президента, депутатів Одеської обласної ради, депутатів Одеської міської ради та Одеського міського голови.

8 грудня 2010 р. 

На державне зберігання надійшли документи від Одеського нафтопереробного заводу за 1977-1999 роки, серед яких матеріали канцелярії; бухгалтерії; відділів: праці і заробітної платні, планового, охорони праці, технічного, кадрів; заводського комітету.

• Поповнився національний архівний фонд документами Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області за 2000-2010 рік, серед яких матеріали: положення про представництво; накази з основної діяльності; річні бухгалтерські баланси; кошторис доходів та видатків; звіти про результати діяльності представництва; акти перевірок представництвом.

• Відділом науково-довідкового аппарату продовжується  робота по створенню зведеної бази даних «Український мартиролог XX ст.» за фондами, що містять архівно-слідчі справи на репресованих, а також іншими дотичними фондами (з біографічними відомостями та інформацією стосовно репресій на кожну особу).

11 грудня 2010 р.

У  приміщенні Одеської загальноосвітньої школи № 56 відбулася обласна туристсько-краєзнавча конференція учнівської молоді «Скарбнички мого краю – Одещини», яка організована Одеським обласним гуменітарним центром позашкільної освіти і виховання. Працювало сім секцій, у складі жюрі конференції прийняв участь заст. начальника відділу інформації Державного архіву Желясков С.А. в роботі секції «Сторінками історії Одещини». За участь у підготовці та проведенні Желясков С.А. нагороджений подякою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання.

16 грудня 2010 року.

ТРК «АРТ» та «Град» підготували телепередачу для програми «Особливі професії», про реставраторів  Державного архіву Одеської області. У сюжеті телеглядачі дізнаються, як спеціалісти архіву дають нове життя унікальним архівним документам і зберігають для майбутнього покоління документи Національного архівного фонду.

• В Одеській євангелічно-лютеранській церкві Св.Павла відбулася презентація результатів роботи учнів 9-х класів Одеської гімназії № 4 у галузі краєзнавства. Під керівництвом вчителя історії Капишевої Наталії Василівни і заступника директора з виховної роботи – Соломашенко Інна Леонідівна цього року, в рамках проекту Всеукраїнського конкурсу «Слідами історія» під егідою Асоціації вчителів історії «Нова доба» вони проводять дослідницьку роботу за темою «Доля народів-переселенців Одеської області». Саме тому вони звернулися до Державного архіву Одеської області з метою дослідження першоджерел, пов’язаних з долею німців євангелічно-лютеранського віросповідання. Школярам було запропоновано прийняти участь у розробці електронного науково-довідкового апарату архіву. В результаті силами учнів підготовлено електронну версію опису фонду № 630 «Євангелічно-лютеранська  парафія церкви св. Павла у місті Одесі. 1811 – 1925 рр.», який передано Державному архіву Одеської області, Товариству «Відергебурт» та парафії  церкви Св. Павла. Електронний опис буде розміщено на сайтах цих установ. Від присутніх перед школярами виступили директор школи Жанна Григорівна Золотаревська,  автор книг з історії німців Одеси к.ф.н. Ельвіра Германівна Плеська-Зебольд, пастор Андрій Гамбург, заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Лілія Григорівна Білоусова. Пастор ознайомив школярів з історією церкви. Зустріч завершив концерт органної музики. Подія висвітлювалася у новинах ТРК  «Град» і «АРТ».

20 грудня 2010 р. 

На Одеському обласному телеканалі “38-й канал” у прямому ефірі вийшла телепередача «Актуальне інтерв’ю»за участю директора Держархіву Одеської області І.І.Ніточко, автора видання «Команда. Спогади і роздуми районного керівника: Березівський район».

24 грудня 2010 р

У приміщенні Одеського літературного  музею відбулася  святкова колегія Державного архіву Одеської області за участю архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів Одещини, присвячена Дню працівників архівних установ України та 90-річчю Державного архіву Одеської області.

На колегії відбулося вручення нагород, відкриття виставок публікацій архіву та нових наджоджень, презентація чергового 14-го випуску періодичного видання «Одеські архіви». Особливою подією дня стало підписання Меморандума про взаємне співробітництво між Державним архівом Одеської області (директор – Іван Ніточко) і Архівним Управлінням підвідомчої установи уряду Аджарської АР(Грузія) (проф. Кахабер Сургуладзе). 

Архів новин за інші роки