Хроніка подій: 2007 рік

Січень

15-20 січня

– на відзначення 75-річчя заснування Одеської області проведено виявлення та оцифрування документів для он-лайн виставки «Одеській області – 75 років» (нач. відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків Харковенко В.В.). Підготовлені матеріали для публікацій у ЗМІ (головний науковий співробітник відділу інформації Малінова Г.Л.)

16-17 січня

– провідним спеціалістом відділу формування НАФ Скальською О.В. здійснено комплексну перевірку ВАТ «Одестрансбуд», надана методична та практична допомога з питань забезпечення зберігання документів та упорядкування документів.

17 січня

– контрольна перевірка з питань усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки у 2006 році, танадання практичної та методичної допомоги архівному відділу Іванівської райдержадміністрації та трудовому архіву (перевірку здійснено провідним спеціалістом відділу організації та координації архівної справи Ксендзик О.І.)

17 січня

– почала дослідницьку роботу бакалавр університету штату Массачусетс, громадянка США, учасник Програми академічних обмінів ім..Фулбрайта, стипендіат уряду США Інна Факторович за темою проекту «Соціальний та психологічний впливи економічних трансформацій». Досліднику надані матеріали фондів обласного управління статистики, дані щодо соціальної та економічної ситуації в Одеській області за останні 30 років.

20 січня

– відділом формування НАФ та діловодства спільно з Управлінням юстиції в Одеській області розроблена Примірна номенклатура справ для приватних та державних нотаріальних контор (автор – заст. нач. відділу Ратушна Т.В.).

20 січня

 Державний архів (заст. директора, голова Науково-методичної ради Білоусова Л.Г.).прийняв участь у засіданні Наукової ради Одеського історико-краєзнавчого музею з метою розпочати підготовку до виставки «Швейцарці в Причорноморському регіоні», яка відбудеться 2 червня 2007 року у ході візиту делегації банкірів з Швейцарії до Одеської міської ради

23 січня

– підготовлено телевізійний сюжет за темою «Історія парків і садів міста Одеси в документах Державного архіву області» (інтерв’ю журналіста Ю.Курилко з заступником директора архіву Л.Г.Білоусовою) – Телекомпанія «Одеса Плюс».

25 січня

– директор архіву І.І.Ніточко, нач. відділу організації та координації архівної справи здійснили тематичну перевірку архівного відділу Кодимської райдержадміністрації з питань забезпечення зберігання документів НАФ та з особового складу. В ході роботи було досягнуто домовленості з керівництвом району про виділення трудовому архіву 4-х приміщень.

– Відділом зберігання та обліку документів проведено перевіряння наявності справ фондів Одеської міської думи і управи та Обкому Компартії України з метою виявлення справ, які знаходяться у розшуку з 1996-1997 рр. Продовжується оцифрування матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 року за угодою з Генеалогічним товариством «Юта» – протягом тижня оцифровано 3000 аркушів.

– Відділом формування НАФ та діловодства проведено анкетування структурних підрозділів облдержадміністрації з питань забезпечення зберігання документів, стану роботи експертних комісій та складання зведеної номенклатури справ на 2007 рік (заст. нач. відділу Т.В.Ратушна).

– Відділом використання документів завершено роботу по виявленню документів з історії Одеської Римо-католицької церкви Св.Петра на запит церкви з метою реставрації храму та поновлення його майнових прав (нач. відділу В.В.Харковенко).

– Відділом НДА завершено систематизацію фонду особового походження фотохудожника Л.С.Сидорського (нач. відділу Онопрієнко В.Ф.).

30 січня

 – заст. начальника відділу формування НАФ та діловодства Т.В.Ратушною проведено семінар-нараду з Державною національною юридичною академією з питань передачі документів від кафедр та структурних підрозділів академії у відомчий архів та складання описів.

30-31 січня

– до Комунальної установи  „Ізмаїльський архів” для надання практичної та методичної допомоги з питань зберігання та обліку документів НАФ були відрядженні ” заступник директора  Алексєєва В.Ю., заступник начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О.

Лютень

1 лютого

– в газеті «Придунайские вести», № 12, опубліковано інтерв’ю з директором ДАОО Ніточко І.І. «Говорящие» документы» з проблемних питань забезпечення збереженості документів, що зберігаються в Комунальній установі «Ізмаїльський архів».

5 лютого

– провідним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства О.В.Скальською прочитана лекція працівникам кадрових служб райдержадміністрацій на тему «Реєстрація документів та контроль за їх виконанням». Лекція відбулася в Центрі підвищення кваліфікації при Одеському регіональному інституті державного управління Академії державного управління при Президентові України.

6 лютого

– в ефірі Телерадіокомпаній «ГРАД» і «АРТ» було оприлюднене звернення громадськості міста Одеси до Віце-Прем’єр Міністра України Д.В.Табачника про надання Державному архіву Одеської області нового приміщення. Текст звернення надано для публікації газетам «Чорноморські новини», «Одеський вестник», «Одесские известия».

7-9 лютого

– до Державного центру збереження документів НАФ (м. Київ) була відряджена для вивчення методів боротьби з ураженими грибком документами робоча група в складі: начальник відділу організації та координації архівної справи Нестеренко В.Ю., начальник відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О., начальник адміністративно-господарчого відділу Цобенко М.М., головний спеціаліст відділу науково-довідкового апарату Набока О.М. Архівісти ознайомилися з методикою використання формалінової камери. Набутий досвід був оприлюднений на виробничій нараді колективу, де відбулася дискусія щодо доцільності використання формаліну, можливості застосування дезінфікуючих препаратів нового покоління, методики підготовки справ до обробки формаліном та користування ними після обробки, засобів захисту працівників. Були висловлені пропозиції щодо детального вивчення всіх аспектів проблеми, досвіду роботи з формаліном та методичних рекомендацій зарубіжних архівів, нормативно-правової бази (дозволу СЕС та ін.), також про інструктаж персоналу і атестації робочих місць в період роботи формалінової камери.

8 лютого

– в ефірі Телекомпанії «ICTV» вийшов сюжет про умови роботи Державного архіву Одеської області та про необхідність надання ДАОО корпусу з майна ліквідованого Одеського Інституту сухопутних військ (інтерв’ю з директором ДАОО І.І.Ніточко та працівниками архіву).

13 лютого

– фотохудожник Леонід Сидорськийпоповнив свій фонд, що зберігається у архіві, новими матеріалами. Серед них біля 100 кольорових фотографій різноманітних місць, пам’ятників, будинків, вулиць Одеси та її жителів, також газети і журнали, з якими співпрацює Л.Сидорський, книги з автографами відомих письменників, акторів, громадських діячів. В цілому унікальний фонд Л.Сидорського формується з 2000 р. і на теперішній час налічує біля 15 тис. одиниць зберігання (фотографій, негативів, друкованих матеріалів, рекламної продукції, книг, календарів, плакатів, матеріалів по виборах, приватних речей – значків, фотоапаратів та ін.)

19 лютого

– в архіві почалася практика студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. 80 майбутніх істориків одержують теоретичні і практичні навики роботи з історичними джерелами, допомагають архіву у складанні каталогу бібліотеки, розробці метричних книг фонду Херсонської духовної консисторії, каталогізації документів виконкомів. В зв’язку з аварійним станом архіву практикантів розділено на невеликі компактні групи, які протягом 3-х місяців пройдуть запланований курс.

26 лютого

– відбулося засідання Експертно-перевірної комісії (ЕПК) Держархіву області (голова – заст. директор В.Ю. Алексєєва). Розглядалося питання про формування двох нових фондів особового походження – Валерія Ісаковича Хаїта, головного редактора сатиричного журналу «Фонтан», Леоніда Левицького, художника-карикатуриста. Фонди започатковані за пропозицією Л.С.Сидорського, який є не тільки фондоутворювачем архіву, але й консультантом у складанні Списку потенційних фондоутворювачів. Документи В.Хаїта та Л.Левицького систематизуються для передачі в архів.

28 лютого

– відбулася колегія Держархіву області. Заслухані: 1) звіти архівних відділів Іванівської та Болградської райдержадміністрацій і трудових архівів 2) інформацію про результати комплексної перевірки ОАО «Одестрансбуд» 3) інформація про організацію виставкової роботи архіву у 2007 р. 4) звіт про нові надходження літератури, методичної літератури до бібліотеки ДАОО та залучення до складання бібліотечного каталогу студентів-практикантів історичного факультету Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова. Колегія відзначила задовільну роботу архівних відділів Іванівської та Болградської райдержадміністрацій і трудових архівів по всіх напрямках роботи, зазначила про необхідність здійснення  інформатизації, більш активного використання ресурсів Інтернету та електронної пошти, удосконалення роботи по складанню Списків № 1. Щодо ОАО «Одестрансбуд» колегія зауважила, що необхідно звернути увагу на якість формування справ постійного зберігання , рекомендувала включити до номенклатури справ науково-технічну документацію, листування, документи на нетрадиційних (не паперових) носіях, фотографії, ілюстративні матеріали , які відобразять діяльність ОАО «Одестрансбуд» по всіх аспектах.

Березень

1 березня

– відбулося засідання Науково-методичної ради Держархіву області (голова – заст. директора Л.Г.Білоусова). Заслухані та обговорені питання: 1) про оновлення  і затвердження складу Науково-методичної ради Держархіву області. Основні напрямки наукової та методичної роботи у 2007 р.; 2) про організацію у 2007 р. методичних занять з працівниками ДАОО з вивчення та впровадження у практику роботи  «Основних правил роботи державних архівних установ» та нормативно-правової бази архівної галузі; 3) про представлення видань ДАОО за  2005-2007 рр. на премію ім.Веретеннікова; 4) про хід роботи над виявленням і описанням документів ДАОО з історії голодомору в Україні, 1932-1933 рр. (за завданням ДКАУ); 5) про подання на НМР текстів лекцій, тематико-експозиційних планів, методичних розробок; 6) Про організацію відомчого видання ДАОО інформаційного вісника «Архіви Одещини». Прийняті рішення про поліпшення науково-методичної  роботи по всіх напрямках

2 березня

 відбулася виробнича нарада відділу інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків (нач. відділу В.В.Харковенко). Заслухані питання про хід роботи по підготовці «Путівника ДАОО», довідника «Греки Одеси», компакт-диску «Архіви Одещини» та Зведеного каталогу метричних книг, що зберігаються у Держархіві. Обговорені заходи щодо виконання  листа ДКАУ № 01-248 від 20.02.2007 «Щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян» та наказу № 16 від 08.02.2007 р. «Про посилення роботи щодо здійснення інформаційної політики і взаємодії Держкомархіву із засобами масової інформації та громадськістю. Прийнято рішення покращити інформування ДКАУ щодо інформаційної діяльності ДАОО, всім працівникам відділу інформації регулярно (щомісяця) подавати матеріали у ЗМІ та на веб-сайти; покращити взаємодію з радіоканалами і відновити постійну рубрику на державному радіо, .

9 березня

– участь представників Державного архіву Одеської області у заходах по відзначенню дня народження Т.Г.Шевченка (покладання квітів до пам’ятника Шевченку, концерт).

15 березня

– в газеті „Одеські вісті” Державним архівом області оголошено конкурс на заміщення вакантної посади (тимчасово на період відпустки по догляду за дитиною) заступника начальника відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду.

15-16 березня

– головним спеціалістом відділу організації та координації архівної справи проведено контрольну перевірку роботи архівного відділу Овідіопольської райдержадміністрації та трудового архіву Овідіопольської районної ради. Відмічено добре поставлену роботу цих архівних установ та покращення їх матеріально-технічного стану – трудовому архіву виділено окреме приміщення.

16 березня

– до Державного архіву області від архіву СБУ по Одеській області на державне зберігання надійшла одна 1069 (одна тисяча шістдесят дев’ять) припинених кримінальних справ.

5-16 березня

– архівну практику пройшла група 10 студентів III курсу історичного факультету Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова. Проведена така робота: 1) складання алфавітних карток на осіб, що мешкали в окупованій Одесі в 1941- 1944 рр.( складено 300 карток ); 2) укладання каталогу бібліотеки ДАОО (описано 200 книг); 3) описання метричних книг Олександрійського повіту Херсонської губернії (станом на 16.03.2007 р. описано 25 метричних книг, складено 297 карток, поповнено електронну базу даних на 257 церков Олександрійського повіту).

16 березня

– закінчено виявлення та описання документів про Голодомор 1032-1933 рр. в Одеській області по фондах профспілок (Онопрієнко В.Ф.). Описано 48 виявлених документів, поповнено комп’ютерну базу даних.

– інформація про хід виконання Державним архівом області Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» надана голові обласної державної адміністрації І.В.Плачкову для доповіді Секретаріату Президента України 19 березня 2007 р.

21 березня

– з метою поповнення бази джерел комплектування архіву кінофотовідеодокументами проведено переговори з в.о. Генерального директора облдержтелерадіокомпанії Бузіян Г.М. і заступником директора відділу підготовки та расповсюдження програм Антонюк В.Т. про створення архівних колекцій авторських і колективних журналістських робіт і особистих фондів видатних теле- та радіо- журналістів регіону і передачу цих документів на державне зберігання.

22 березня

– Відділом формування НАФ та діловодства (арх. 1 категорії В.М.Бончева) надана методична та практична допомога ВАТ “Кисеньмаш” з питань підготовки документів за 1979-1989 рр. для передачі їх на держзберігання.

– Відділом НДА (В.Ф.Онопрієнко) Продовжується описаннясправ особового фонду фотохудожника Л.С.Сидорського описано 100 од.зб).

– Продовжується архівна практика студентів III курсу історичного факультету Одеського національного університету. Виконано такі види робіт: 1) складання алфавітних карток на осіб, що мешкали в окупованій Одесі в 1941- 1944 рр.( 1408 карток ), систематизовано 1500 карток. 2) описано книг бібліотеки ДАОО  3) описано   метричних книг Олександрійського повіту Херсонської губернії

– Відділом зберігання та обліку документів НАФ (Базілевич І.)продовжується роботаз складання страхового фонду Державного архіву області: почалось цифрове копіювання документів фонду № 37 „Херсонська духовна консисторія” по опису № 2.

26–30 березня

 Відділом організації та координації архівної справи (В.Ю.Нестеренко) здійснено прийом квартальних звітів державних та трудових архіві області.

27 березня

– архівним відділом Татарбунарської райдержадміністрації зібрані спогади жителів району про Голодомор 1946-1947 рр. (записи розповідей 6 свідків – Ющенко В.І., Негуліца С.Г., Ватаманюк К.Ф., Матвієнко А.І., Сторчеус К.Т., Пастернак О.Т.).

29-30 березня

– Відділом організації та координації архівної справи (В.Ю.Нестеренко) здійснено тематичну перевірку діяльності архівного відділу Ренійської райдержадміністрації та трудового архіву Кенійського району з питань обліку та зберігання архівних документів. Надані рекомендації щодо удосконалення обліку: складання топографічних покажчиків, реєстрації прийнятих справ, прийняття заходів та оформлення нормативних документів щодо протипожежної безпеки.

– Відділом НДА (В.Ф.Онопрієнко) продовжується описаннясправ особового фонду фотохудожника Л.С.Сидорського – описано 50 од.зб).

– Відділом інформації, використання документів та зовнішніх зв’язків (Харковенко В.В., Мартиненко О.В.) надані методичні рекомендації начальникам архівних відділів Красноокнянської, Білгород-Дністровської, Тарутинської, Кілійської,, Іванівської, Овідіопільскої  районних  державних адміністрацій  за темами: генеалогічні  дослідження за документами ДАОО; складання електронних баз даних “Рішення про надання земельних  ділянок” за документами районних виконавчих комітетів.

– Продовжується архівна практика студентів III курсу історичного факультету Одеського національного університету. Виконано такі види робіт: 1) складання алфавітних карток на осіб, що мешкали в окупованій Одесі в 1941- 1944 рр. (800 карток) 2) описано 100 книг бібліотеки ДАОО 3) описано 5 метричних книг Олександрійського повіту Херсонської губернії.

– Відділом зберігання та обліку документів НАФ проведено перевіряння наявності документів 4-х фондів меморіального характеру, що містять документи про Голодомор 1932-1933 рр.

Квітень

2–3 квітня

– в Державному архіві області пройшла стажування новопризначена начальник архівного відділу Іванівської райдержадміністрації Лиса Тетяна Петрівна, якій спеціалістами архіву надана методична допомога і консультації з питань архівної справи та діловодства, зокрема, по методиці і практиці використання документів НАФ, надання довідок соціально-правового характеру, співпраці з засобами масової інформації..

3 квітня

– на колегії обласної державної адміністрації розглядалося питання «Про роботу архівних установ районів та міст області». Доповідав директор Державного архіву області І.І.Ніточко. За результати розгляду прийнято розпорядження голови облдержадміністрації І.В.Плачкова

4 квітня

– Прийняті на державне зберігання документи НАФ Державного управління навколишнього природного середовища в Одеській області у кількості 57 справ за 1989-2001 роки, які були підготовлені до передавання куратором установи  Бончевою В.М.

5 квітня

– Заступником начальника відділу Ратушною Т.В. надана методична та практична допомога, з виїздом на місце, з питань підготовки документів до приймання на державне зберігання документів АТ “Одеський завод “Продмаш” за період 1979-1995 роки.

11 квітня

– В облдержадміністрації пройшла пряма телефонна лінія «Архів і захист соціально-правових потреб громадян» за участю директора Державного архіву області І.І.Ніточко, начальника відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків В.В.Харковенка, завідуючої столом довідок О.В.Мартиненко та провідного спеціаліста С.О.Маковецької. На лінію були запрошені  представники засобів масової інформації, а саме: Одеська державна телерадіокомпанія, телерадіокомпанії «АРТ», «ГРАД», «Одеса», «31 канал», «38 канал», Одеське державне радіо, радіокомпанії «Просто радио», «Армянское радио», «Народное радио», газети «Юг», «Деловая Одесса», «Республика. Политика. Право», інформаційне агентство «Контекст-Причерноморье».

11-14 квітня

– Освітлювання засобами масової інформації прямої телефонної лінії, яка відбулася 11 квітня 2007 р., а саме:  телерадіокомпанії «АРТ» (3 телесюжети); «ГРАД» (3 телесюжети), «31 канал» (2 телесюжети); «Одеса» (2 телесюжети); «38 канал» (1 телесюжет); Одеське державне радіо, радіокомпанії «Просто радио», «Армянское радио», «Народное радио» – по 3 радіосюжети. Інформаційним агентством «Контекст-Причерноморье» у мережі Інтернет розміщенню статтю «Архив и защита социально-правовых прав граждан. Прямая телефонная линия Государственного архива Одесской области».

13 квітня

– Відбулася нарада працівників архіву і керівників обласного та районних відділів РАЦС за темою:  «Порядок  прийому на постійне збереження до ДАОО метричних книг  м. Одеси і Одеської області  за період до 1931 р.».

– Начальником відділу використання, інформації та зовнішніх зв’язків В.В. Харковенком біля огорожі будівлі Державного архіву Одеської області була проведена оглядова екскурсія для групи туристів з м. Париж (Франція) за темою: «Бродська синагога. Дні радощів та дні скорботи».  Прохання внести потужні фінансові пожертвування на ремонт приміщення Держархіву області не знайшли відгуку у серцях громадян  міста-побратиму.

16–19 квітня

– заступник директора Держархіву області Л.Г.Білоусова прийняла участь у міжнародній конвенції NAB (National Assоsiation of Broadcasting), яка відбулася у м.Лас Вегас, США.. У роботі конвенції прийняли участь 100 тис. представників ЗМІ та ділових кіл різних країн світу. Українська делегація була організована Асоціацією незалежних мовників України (голова – Т.Л.Лебедєва) при посередництві Україно-американської торгівельної палати у складі 21 учасника, в т.ч.2  від Одеси (ТРК «ГРАД»). На виставці  NAB фірми представили найновіші технології, ідеї та продукцію, які забезпечують діяльність теле- і радіокомпаній – технічне обладнання, програмне забезпечення тощо. Ряд фірм експонували нові розробки у галузі накопичення та довготривалого зберігання інформації в архівах телерадіокомпаній.

17 квітня

– Відбулася нарада працівників архіву і керівників обласного та районних відділів РАЦС про хід виявлення по метричних книгах м. Одеси і області  інформацій про осіб померлих під час голодомору 1932-1933 років і надання її Держархіву області для розміщення у виданні ДАОО «Голодомор в Україні. Одеська область».

23 квітня

– Доповідь директора архіву І.І.Ніточко на апаратній нараді Облдержадміністрації за темою: «Покращення роботи районних та міських архівних відділів». За пропозиціями директора архіву головою Одеської облдержадміністрації І.В.Плачковим було запропоновано головам райдержадміністрації сприяти роботі по наданню районним та міським архівам статусу юридичних осіб.

24 квітня

– Відбулося засідання Експертно-перевірної комісії Держархіву області. Булі розглянуті питання і пропозиції: Про затвердження опису справ постійного зберігання Чорноморської регіональної митниці Державної митної служби України за 1997-2003 роки; Про хід передачі на постійне збереження 5-ї тисячі особових справ реабілітованих осіб від Управління служби безпеки України  в Одеській області; Пропозиція директора Держархіву І.І.Ніточко щодо скликання круглого столу працівників архіву і представників театральних установ м. Одеси за темою «Збереження документальних матеріалів театрів, як внесок у розвиток історії міста»; Пропозиція начальника відділу інформації В.В.Харковенка щодо необхідності  звернення до керівництва міста про інформування Держархіву області про склад документів Одеського міжміського бюро технічної інвентаризації (на виконання державних програм соціально-правового захисту населення).

25 квітня

– Комісією Држархіву області в складі: начальника відділу зберігання та обліку документів Солончак О.О., головного спеціаліста відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків Філіпенкової Н.А., провідного спеціаліста відділу формування НАФ та діловодства Скальскої О.В. була здійснена комплексна перевірка стану архівної справи Южненського міського архіву. Були перевірені: стан ведення поточного діловодства, забезпечення схоронності документів та порядок надання довідок соціально-правового характеру.

26 квітня

– Заступником начальника відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. проведена комплексна перевірка стану упорядкування, ведення поточного діловодства та забезпечення схоронності документів в Одеському об’єднанні «Одесаліс» Комітету лісового господарства

– Відбулася чергова колегія Державного архіву області. Заслухані інформації:1. Про стан  роботи науково-довідкового апарату Державного архіву області, шляхи  його удосконалення (В.Ф.Онопрієнко, начальник відділу науково-довідкового апарату); 2. Про забезпечення зберігання  та облік документів, упорядкування, використання  та ведення  поточного діловодства в архівному відділі Овідіопольської райдержадміністрації та районному  трудовому архіві (О.І.Ксендзик, провідний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства); 3. Про забезпечення зберігання та облік документів, ведення поточного діловодства і упорядкування документів відкритого акціонерного товариства „Одеські авіалінії (О.В.Скальська, провідний спеціаліст відділу формування НАФ); 4. Про стан підготовки зведеного реєстру метричних книг Державного архіву області (О.М.Набока, головний спеціаліст відділу науково-довідкового апарату).

27 квітня

– Завершено архівну практику студентів 3-го курсу історичного факультету  Національного університету ім.. І.І. Мечникова. Підсумки практики: студентами складено 869 карток (з 41 справи) на метричні книги Олександрійського повіту Херсонської губернії (за документами Херсонської духовної консисторії) для «Зведеного каталогу метричних книг, що зберігаються у Державних архівах України»; складено 2150 карток для бібліотечного каталогу архіву: на методичну літературу (850 карток); журнали (490 карток); словники, енциклопедії, довідники, збірки документів (810 карток); систематизовано 7000 документів особового фонду фотохудожника, члена національного спілки фотохудожників України Л.С. Сидорського; складено 2000 карток, систематизовані 4000 карток на осіб, що мешкали у місті Одесі у окупаційний період (1941-1944 рр.).

Травень

9 травня

– Державний архів області (Л.Г.Білоусова) спільно з Одеським історико-краєзнавчим музеєм (В.В.Солодова) та Одеським Єврейським музеєм «Шорашим» (М.М.Рашковецький) організували документальну виставку на тему «Єврейська Одеса». В експозиції, зокрема, були представлені копії та оригінали 80 документів архіву. Виставку відвідали 160 учасників фестивалю єврейської музики «Клезмер Фест» з США, Канади, Ізраїлю, Угорщини, Молдови, Литви, Росії. Експозиція була присвячена Міжнародному Дню Музеїв. 

11 травня

– Архівістом І-ої категорії відділу формування НАФ та діловодства Бончевою В.М. проведена планова перевірка обласного державного управління навколишнього природного середовища. Надано практичну допомогу з питань підготовки документів для передачі до архіву.

10-11 травня

– Начальником відділу обліку та зберігання документів НАФ Солончук О.О. та провідним спеціалістом відділу формування НАФ Ксендзик О.І. була здійснена планова перевірка роботи архівного відділу Білгород-Дністровської райдержадміністрації та Б.Дністровського міського архівного відділу. Надано практичну та методично допомогу з питань обліку документів.

– Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Нестеренком В.Ю. була здійснена планова перевірка роботи архівного відділу Кілійської райдержадміністрації. Надано практичну та методично допомогу з питань обліку та зберігання документів.

7-11 травня

– Продовжується архівна практика студентів 3-го курсу Одеського політехнічного університету (керівник – В.Ф.Онопрієнко). Студентами виконуєються таки види робіт: 1) складання картотеки осіб, що перебували на території м. Одеси в окупаційний період (1941-1944 рр.); 2) складання переліку предметів з особового фонду фотохудожника, члена Національної Спілки художників України Л.С. Сидорського.

14 травня

– Одеською обласною державною адміністрацією видано розпорядження від 14 травня 2007 року №275/А-2007 „Про виділення коштів управлінню культури і туризму Одеської обласної державної адміністрації”, яким передбачено отримання Державним архівом області 50,0 тис. гривен для розвитку архівної справи.

15-16 травня

– Начальником відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань Нестеренком В.Ю. здійснено планову контрольну перевірку роботи архівного відділу Великоміхайлівської райдержадміністрації і трудового архіву Великоміхайлівської районної ради. У ході перевірки стан проконтрольовано роботу архівних підрозділів щодо усунення недоліків, які були виявлені комісію Державного архіву області в жовтні 2006 року.

16 травня

– Заступником директора Державного архіву області Алексєєвою В.Ю. та заступником начальника відділу формування НАФ та діловодства Ратушний Т.В. організовано і проведено семінар-навчання для відповідальних за ведення архівної справи у театрах міста Одеси. На семінарі розглянуті питання щодо складання номенклатур справ, упорядкування документів постійного зберігання та роботи експертних комісій.

18 травня

– На постійне зберігання до Державного архіву області прийнята перша частка документів особового фонду головного редактора журналу “Фонтан”, відомого письменника, капітана Одеського КВК — В.І. Хаіта. Серед документів: рукописи статей, гумористичні малюнки і карикатури, номери журналу “Фонтан” з авторськими помітками.

21 травня

– Голова Одеської обласної державної адміністрації І.В. Плачков доручив головам районних державних адміністрацій до 1 вересня 2007 року розглянути питання щодо утворення архівних відділів зі статусом юридичної особи з урахуванням штатної чисельності працівників райдержадміністрації.

23-24 травня

– Згідно з планом роботи обласної державної адміністрації на ІІ квартал 2007 року Державним архівом області проведено контрольну перевірку роботи архівного відділу Красноокнянської райдержадміністрації і трудового архіву Красноокнянської районної ради (Нестеренко В.Ю. – начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань). У ході перевірки роботи архівних підрозділів щодо усунення недоліків, які були виявлені комісію Державного архіву області в жовтні 2006 року, відзначено покращання роботи архівних установ району за відповідний період.

24 травня

– Проведено засідання чергової колегії Державного архіву області. Згідно з порядком денним розглянуто такі питання: 1. Про забезпечення зберігання, облік, використання документів, упорядкування та ведення поточного діловодства в Южненському міському архіві. Доповідач: Солончук Олена Олексіївна – начальник відділу зберігання  та обліку документів НАФ; 2. Про хід підготовки Путівника „Державний архів області „Дореволюційні фонди”. Доповідач: Харковенко Владислав Вікторович начальник відділу використання документів, інформації та зовнішніх зв’язків; 3. Про забезпечення зберігання, облік, використання документів, упорядкування та ведення  поточного діловодства в архівному відділі Миколаївської райдержадміністрації та районному трудовому архіві. Доповідач: Коршунов Костянтин Костянтинович – головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства; 4. Про стан діловодства і упорядкування документів у Головному управлінні екологічної безпеки облдержадміністрації. Доповідач: Бончева Валентина Миколаївна – архівіст першої категорії відділу формування НАФ та діловодства; 5. Про стан пожежної безпеки в Державному архіві області та в архівних установах області. Доповідач: Цобенко Михайло Макарович – завідуючий відділом матеріально-технічного постачання, співдоповідач: Нестеренко Валерій Юрійович – начальник відділу організації і координації архівної справи та кадрових питань.

24 травня

– Державним архівом Одеської області від ВАТ „КРАБ” прийнято на зберігання 173 справи за 1983-1993 роки ліквідованого Одеського заводу „Красний Октябрь” (фонд р-7426). На теперішній час кількість справ фонду складає 913 одиниць зберігання, це накази, листи, тех.-пром.-фінплани, річні звіти з основної діяльності, документи науково-технічного товариства, документи порфспілки та ін.

Червень

2 червня

– В приміщенні Одеського історико-краєзнавчого музею Державним архівом Одеської області спільно з музеєм проведено виставку “Швейцарці в Причорноморському регіоні: сторінки історії швейцарської громади в Одесі, колонії Шабо та Цюріхсталь” – для групи підприємців з Швейцарії.

8 червня

– Начальник відділу використання, інформації та зовнішніх зв’язків Харковенко В.В. прийняв участь у засіданні організаційного комітету по підготовці та святкуванню 200-річчя с. Красносілка (Гильдендорф) Комінтернівського району Одеської області. Музею с. Красносілка були передані копії архівних документів з історії німецької колонії Гильдендорф та надана методична допомога з питань оформлення експозиції.

12 червня

– За участю Державного архіву області відбувся аукціон зі збору коштів для комплексної реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету. Аукціон проводився в домі прийомів Одеської обласної ради. Державним архівом області на аукціон було представлено понад 50 високоякісних кольорових копій унікальних і особо цінних документів з історії театру та міста Одеси.

13-15 червня

– У читальному залі архіву працювали два угорських архівісти:Генеральний директор бібліотеки і архіву Будапештського Університету, президент Асоціації  угорських архівістів пан доктор Ласло Сьогі та директор архіву Будапештського університету економіки пан Вілмош Жіді. Тема дослідження: “Соціальний та психологічний впливи економічних трансформацій, Угорські студенти в Одесі”.

– пан доктор Ласло Сьогі та пан Вілмош Жіді відвідали Одеську національну юридичну академію з метою ознайомлення з архівом і бібліотекою академії, а також з системою зберігання особових справ студентів.

13-14 червня

– Здійснено виїзд до Котовського району та міста Котовськ для надання практичної та методичної допомоги з питань забезпечення умов зберігання документів в архівних установах. Відмічено дуже добре поставлену роботу в трудовому архіві Котовської райдержадміністрації та Котовському міському архіві. Дякуючи Котовській міській раді та районній раді, створені дуже хороші умови для роботи міського архіву та районного трудового архіву. Виділено окремі приміщення після ремонту та встановлено охоронно-пожежну сигналізацію. Архіви обладнано комп’ютерною технікою.

15 червня

– Відбувся брифінг організаторів аукціону зі збору коштів для комплексної реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету. Директор Одеського державного академічного театру опери та балету Володимир Федорович Палієнко зазначив, що завдяки аукціону фонд підтримки Одеського державного академічного театру опери та балету отримав коштів на суму біля 540,0 тис. грн, основну частину яких буде витрачено на закупівлю музичних інструментів для симфонічного оркестру театру. В аукціоні взяли участь 92 учасники, зокрема, підприємці, представники промислових підприємств, депутати обласної та міської рад, посадові особи та ін. На аукціоні було представлено 119 лотів, з яких продано більш 50. В основному було реалізовано такі лоти: абонементи на відвідування театру на 3 місяці, півроку та річні абонементи на загальну суму 281,0 тис. грн..; зразки будівельних матеріалів та обладнання на суму 3,1 тис. грн.., копії архівних документів – 126,0 тис. грн.; картини та скульптури – 119,0 тис. грн; вхідні реєстраційні білети – 9,2 тис. грн.

– Продовжується перевірка справ  фонду № Р-1656 «Одеський обласний союз споживчих товариств» (перевірено 1080 справ) та систематизація документів особового фонду фотохудожника, члена національного спілки фотохудожників України Л.С. Сидорського (систематизовано 648 документів)

– Закінчено перевірку справ фонду № Р-1695 “Одеський обласний відділ постачання” (перевірено 443 справи).

27 червня

– у зв’язку з реорганізацією Головного управління земельних ресурсів Одеської облдержадміністрації заст начальника віддлу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. та начальником оргвідділу Нестеренком В.Ю. був проведений семінар з районними відділами земельних ресурсів з пристань упорядкування і передачі документів на державне зберігання. та складання номенклатур справ новоутвореного управління та районних відділів.

25 червня

– відділом формування НАФ та діловодства (арх. 1 категорії В.М.Бончева) розпочата робота по наданню методичної та практичної допомоги в упорядкуванні документів Одеської обласної філармонії (Список № 1).

27 червня – 6 липня

– відділом НСА (Онопрієнко В.Ф.) описано 300 документів фонду особового походження фотохудожника Л.С.Сидорського.

Липень

2 липня

– вийшов з друку перший номер інформаційного бюлетеня Державного архіву Одеської області «Одеські архіви».

2 липня – 6 липня

– до Державного архіву області на державне зберігання надійшли 16 справ постійного збереження та 597 справ з особового складу Головного управління Оцифровано 5 метричних книг опису № 2 фонду № 37 „Херсонська духовна консисторія” – 4330 кадрів .

6 липня

– відділом формування НАФ та діловодства (арх.. 1 категорії Бончева В.М.) проведено комплексну перевірку ЗАТ «Фармація», надано методичну допомогу з питань поліпшення зберігання документів. Рекомендовано упорядкувати документи постійного зберігання за встановлені терміни

9 липня

– почалася архівна практика студентів історико-філологічного факультету Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (36 чол.).

11 липня

– в Одеській облдержадміністрації відбулася прес-конференціяДержавного архіву області з питань основної діяльності ДАОО та розвитку архівної гсправи в області.. В конференції прийняли участь директор ДАОО І.І.Ніточко та заст. директора Л.Г.Білоусова

24 липня

– директор Державрхіву І.І.Ніточко виступив на апаратній нараді облдержаміністрації з присутністю керівників райдержадміністрацій з таких питань: 1) Про надання статусу юридичної особи архівним відділам райдержадміністрацій; 2) Про організацію семінару-наради з питань надання списків виборців групам обліку виборців за участю заступників голів – керівників апаратів та начальників архівних відділів Котовської, Роздільнянської, Іванівської, Ізмаїльської, Ананьївської, Овідіопольської, Білгород-Дністровської та Арцизької райдержадміністрацій.

26 липня

– Державним архівом області проведено семінар-нараду з питань надання списків виборців групам обліку виборців за участю заступників голів – керівників апаратів та начальників архівних відділів Котовської, Роздільнянської, Іванівської, Ізмаїльської, Ананьївської, Овідіопольської, Білгород-Дністровської та Арцизької райдержадміністрацій. Присутні – 20 чол.

Вересень

3-7 вересня

– у Державному архіві Одеської області почав дослідницьку роботу професор Нижньосележської Вищої школи Вроцлавського інституту міжнародних відносин Чапевські Едвард Янович за темою: „Поляки на Чорноморському узбережжі у період  XVIII – XX століття.”

5 вересня

– Заступником начальника відділу  інформації, використання НАФ та зовнішніх зв’язків С.А. Желясковим проведено семінар з працівниками районних відділів пенсійних фондів з питань виконання запитів соціально-правового характеру за темою: „Законодавча база і місце зберігання документів”.

7 вересня

– у Державному архіві області почала дослідницьку роботу викладач Варшавського університету Геровська-Каттаур Йоанна за темою: „Проблеми становлення Білоруської держави 1917-1923 рр.”

11-24 вересня

– у читальному залі Держархіву області проводила документальні дослідження науковий співробітник компанії „Дер Гетинген Арбайтскайс” (Німечччина) Коновалова (Айсфельд) Ольга Володимирівна з метою підготовки наукової монографії: ”Попечение колонистов на Юге России органами государственного управления в конце XVIII-XIX вв.”

11-12 вересня

– Працівниками Державного архіву області надано практичну та методичну допомогу архівному відділу райдержадміністрації Саратського району з питань виконання закону „Про Національний архівний фонд та архівні установи”. Довідки по результатах проведеної роботи надіслано Саратській райдержадміністрації.

12 вересня

– Проведено перевірку стану упорядкування документів та надано практичну допомогу з цих питань в Одеському державному аграрному університеті.

14 вересня

– Відбулися урочисті збори працівників Державного архіву області, присвячені 90-річчю створення системи архівних установ України за участю працівників районних архівів області.

20 вересня

– Проведено перевірку стану упорядкування документів та надано практичну допомогу з цих питань в ОАО „Центроліт”.

Жовтень

1-3 жовтня

– у читальному залі Державного архіву області працювала англійська письменниця Сара Хелм Вільямс з метою збору матеріалів для написання книги про концтабір Равенсбрюк.

11-12 жовтня

– Працівниками Державного архіву області надано практичну та методичну допомогу архівному відділу райдержадміністрації Кілійського району з питань забезпечення умов зберігання документів в архівних установах. Кілійською райдержадміністрацією придбано стелажі для трудового архіву району. Архівний відділ райдержадміністрації обладнано комп’ютерною технікою.

12 жовтня

– Державним архівом області проведено тематичну перевірку товариства з обмеженою відповідальністю „Виробниче підприємство „ТКТ”.

17-18 жовтня

– Архівістом 1-ої категорії відділу формування НАФ та діловодства Сукноваленко В.О. проведено комплексну перевірку Одеського технікуму газової танафтовоїпромисловості.

– Укладено договори Держархіву з Територіальними виборчими округами Одеської виборчої комісії № 132, 133 про упорядкування документів постійного зберігання; архівістами надана методична та практична допомога з питань передачі виборчої документації на державне зберігання.

24 жовтня

– Проведено перевірку стану упорядкування документів та надано практичну допомогу з цих питань державній податковій адміністрації Одеської області.

30 жовтня

– Начальником відділу формування НАФ та діловодства Ратушною Т.В. у Центрі підвищення кваліфікації в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України прочитані лекції на тему „Ділове мовлення, культура письмового мовлення та складання документів”. Розглядались питання щодо порядку проведення експертизи цінності документів та оформлення її результатів, передачі документів на державне зберігання. Категорія слухачів: заступники начальників загальних відділів апаратів обласних державних адміністрацій, начальники загальних відділів міських рад та міст обласного значення.

1-31 жовтня

– Оцифровано 6 метричних книг опису № 2 фонду № 37 „Херсонська духовна консисторія”, зроблено 13954 кадрів.

4-16 жовтня

– Державним архівом області передано до Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради 128 фондів з особового складу ліквідованих установ, підприємств та організацій м. Одеси.

17-19 жовтня

– Головний спеціаліст ДАОО Січкаренко В.К., реставратори Мудрік С.В. і Хомутовська Л.О. пройшли стажування у Державному центру збереження документів НАФ (м. Київ), де ознайомилися з новими методиками реставрації та дезінфекції документів на паперовій основі.

– Продовжується робота з прийому на державне зберігання метричних книг від відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції в Одеській області. Станом на 19 жовтня до Державного архіву області надійшло 89 од. зб. – метричні книги про народження, шлюб, смерть  Великомихайлівського (Гросулівського) району за 1884-1920 роки.

30 жовтня

– Начальником відділу формування НАФ Ратушною Т.В. за участю начальника відділу зберігання та обліку документів НАФ Солончук О.О. проведено практичні заняття на тему „Про підготовку документів для передачі до Національного архівного фонду України” в Центрі підвищення кваліфікації кадрів при Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України.

– До Державного архіву області від Одеської державної бібліотеки ім. Горького на державне зберігання надійшло 190 справ управлінської документації за 1964-1989 роки.

Листопад

5 листопада

– До Державного архіву області від Головного управління праці та соціальної політики облдержадміністрації на державне зберігання надійшов фонд № Р-6272 «Управління по праці і соціальним питанням Одеської облдержадміністрації» – 179 справ за 1981-1984, 1986-1993 роки.

6 листопада

– Вийшло з друку науково-публіцистичне видання „Голодомори в Україні: Одеська область 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роки”.

7 листопада

– До Державного архіву області від Одеської обласної державної насіннєвої інспекції (фонд № Р-8088) на державне зберігання надійшли 188  справ за 1992-2001 роки.

9 листопада

– До Державного архіву області від ТОВ «Кислородмаш» на державне зберігання надійшов фонд № Р-1171 «Одеське науково-виробниче об’єднання «Кислородмаш» – 315 справ за 1963-1971, 1979-1994 роки.

12 листопада

– До Державного архіву області від ВАТ «Альбатрос»  на державне зберігання надійшов фонд № Р-7475 «Одеське виробничо-торговельне  взуттєве об’єднання ім. Жовтневої революції» – 138 справ за 1978-1990 роки.

14 листопада

– До Державного архіву області від ВАТ „Одессільмаш” на державне зберігання надійшов фонд № Р-1944 ВАТ «Одеський завод сільськогосподарського машинобудування» – 178 справ за 1994-2005 роки.

18 листопада

– Архівістом 1 категорії відділу  формування НАФ та діловодства Сукноваленко В.О. проведена експертиза цінності колекції агітаційної документації з виборів в Верховну  Раду України 2006 року (90 од. зб., 1078 документів) та дострокових виборів в Верховну Раду України 2007 року (15 од. зб., 149 документів), складено опис.

19 листопада

– Архівістом 1 категорії Бончевою В.М. проведена тематична перевірка ВАТ „Одеський завод радіально-свердлильних верстатів”. Надана  методична та практична допомога з упорядкування документів та передачі на державне зберігання.

23 листопада

– Презентація науково-публіцистичного видання ДАОО «Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1932, 1932-1933, 1946-1947» в Одеському обласному центрі української культури.

– Начальником відділу Ратушною Т.В. проведено семінар в Обласній державній податковій адміністрації з питань розробки зведеної номенклатури справ та формування справ. На семінарі були присутні відповідальні за діловодство районних податкових інспекцій області.

Грудень

21 грудня

 Відбулася розширена колегія Державного архіву Одеської області за участю архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, трудових та відомчих архівів з нагоди Дня працівників архівних установ України.

Архів новин за інші роки