1. Home
  2. /
  3. Архіви
  4. /
  5. Електронний архів: фонди, описи,...
  6. /
  7. Реалізація Закону України “Про...

Реалізація Закону України “Про доступ до архівів репресивних органів”

Закон України від 9 квітня 2015 року № 316-VIII “Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”
Порядок використання справ фондів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму (1917-1991) у державному архіві одеської області
Фонди нових актів
Фонди колишнього Партійного архіву
fondi_kolishnogo_partarhivy
Документи фондів репресивних органів: описи справ, довідковий апарат, методичні рекомендації

Практичний порадник з доступу до архівів (pdf)

Список архівних фондів (нефондових комплексів), в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 рр. / Укл. О.О.Феденко. – Одеса, 2016. – 38 с.

Фонды учреждений судебно-правовой системы в Государственном архиве Одесской области (1919-1991): Аннотированный перечень / Сост. Л. Г. Белоусова. – Одесса, 2015. – 15 с.

Голодомори в Україні у ХХ ст.: Список фондів Державного архіву Одеської області / Укл. О. О. Солончук. – Одеса, 2013. – 13 с.

Фонд Управления службы безопасности Украины в Одесской области. 1928-2003 гг. (передан из архива УСБУ в Одесской области на хранение в Госархив Одесской области): Фонд Р-8065, опись 2

Голодомори в Україні: видання Держархіву
Голодомори в Україні: Одеська область. 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Дослідження, спогади, документи (Одеса, 2007)
Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район (Одеса, 2008)
Національна книга Пам’яті жертв Голодомору 1932 -1933 років в Україні: Одеська область. – Частина 1 (Одеса, 2008)