Фонди нових актів


! УВАГА !  Назви фондів та іншу інформацію подано з довідковою метою. Цифрові матеріали знаходяться у файлах різних форматів: .djvu, .doc, .jpg, .pdf, .rar, etc., – перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на нашому веб-сайті.


Анотований перелік (список) наявних фондів     (файл у форматі .pdf)
 
Фонди, приєднані до інших фондів держархіву     (файл у форматі .pdf)
 
Фонди, передані до інших архівних установ     (файл у форматі .pdf)
 
Утилізовані фонди     (файл у форматі .pdf)
 
Втрачені фонди     (файл у форматі .pdf)

Перелік (список) наявних фондів нових актів
(файл у форматі .pdf, 287 сторінок, російською мовою)

Перелік

Перелік (список) наявних фондів українською мовою в текстовому форматі на веб-сторінках:
[P-2 – 1999]  [2000 – 3999]   [4001 – 4998]   [5001 – 5970]   [6054 – 6999]   [7000 – 7998]   [8000 – 8357]


Реалізація Закону України “Про доступ до архівів репресивних органів”

ЗАКОН УКРАЇНИ від 9 квітня 2015 року № 316-VIII “ПРО ДОСТУП ДО АРХІВІВ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 років”

Документи фондів репресивних органів: описи справ, довідковий апарат, методичні рекомендації

Список архівних фондів (нефондових комплексів), в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 рр. / Укл. О.О.Феденко. – Одеса, 2016. – 38 с.

Фонды учреждений судебно-правовой системы в Государственном архиве Одесской области (1919-1991): Аннотированный перечень / Сост. Л. Г. Белоусова. – Одесса, 2015. – 15 с.

Голодомори в Україні у ХХ ст.: Список фондів Державного архіву Одеської області / Укл. О. О. Солончук. – Одеса, 2013. – 13 с.

Фонд Управления службы безопасности Украины в Одесской области. 1928-2003 гг. (передан из архива УСБУ в Одесской области на хранение в Госархив Одесской области): Фонд Р-8065, опись 2 (по состоянию на 01.01.2015)

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ДОСТУП ДО АРХІВІВ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ

Видання Держархіву з інформацією про фонди:

Государственный архив Одесской области. Путеводитель / State Archives of Odessa Region. Guide (1961; Rus.) 
Фонды Государственного архива Одесской области. Указатель. Часть 1. Досоветский период / Funds of the State Archives of Odessa Region. Register. Part 1. Pre-Soviet period (2000; Rus.) 
Анотований реєстр фондів Державного архіву Одеської області. Дорадянський період / Register of Funds in the State Archives of Odessa Region. Pre-Soviet Period (2008; Ukr.) 
Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України / The State Archives of Odessa Rеgion – the Treasury of Ukrainian National Archival Fund (2012; Ukr., Eng.) 
Державний архів Одеської області. Путівник. – Випуск 1. Фонди особового походження / The State Archives of Odessa Rеgion. Guide. – Volume 1. Private funds (2012; Ukr.) 
Державний архів Одеської області – скарбниця Національного архівного фонду України / The State Archives of Odessa Rеgion – the Treasury of Ukrainian National Archival Fund (2015; Ukr., Eng.) 

Більше інформації про науково-видавничу діяльність Держархіву – у розділі  Друковані видання та публікації