До Державного архіву Одеської області на зберігання надійшли документи Державного підприємства «Науково– дослідний проектно – конструкторський інститут морського флоту України з дослідним виробництвом» за 1981-2020 роки в кількості 160 одиниць у зв’язку з реорганізацією підприємства. До складу архівних документів увійшли: накази та розпорядження з основної діяльності, положення про відділи та відокремлені структурні підрозділи, протоколи засідань вченої ради, протоколи засідань профспілкового комітету, штатні розписи, річні фінансові звіти та баланси.