До Державного архіву Одеської області на зберігання надійшли документи Державного підприємства «Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧорноморНДІпроект» (фонд Р-3356) за 1982-2022 роки в кількості 182 справи у зв’язку з припиненням та реорганізаціє підприємства. До складу архівних документів увійшли: накази та розпорядження з основної діяльності, протоколи засідань науково-технічної ради і секцій, матеріали розслідування нещасних випадків на виробництві, річні тематичні плани проектно-вишукувальних робіт, річні звіти про виконання річних планів з основної діяльності, фінансові плани та звіти про їх виконання, штатні розписи, кошториси.